Şimdi Ara

TSHH, Garanti, Servis, Paralel İthalat, Outlet, Yeni Pasaport Kaydı, R.Ö.K.

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
1 Misafir - 1 Masaüstü
5 sn
30
Cevap
9
Favori
7.926
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
 • Konu İstatistikleri
 • Son Yorum 6 ay
 • Cevaplayan Üyeler 17
 • Konu Sahibinin Yazdıkları 10
 • Ortalama Mesaj Aralığı 117 gün 7 saat 33 dakika
 • Son 1 Saatteki Mesajlar 1
 • Haberdar Edildiklerim (Alıntılar) 1
 • Favoriye Eklediklerim 9
 • Konuya En Çok Yazanlar
 • gokmay (10 mesaj) azad_van (3 mesaj) Robin Hood (2 mesaj) Pilavyer (2 mesaj) anl_clk (1 mesaj)
 • Konuya Yazanların Platform Dağılımı
 • Masaüstü (4 mesaj) Mobil (1 mesaj) Uygulama (1 mesaj)
 • @
0 oy
Öne Çıkar
Tüm Forumlar >> Mobil Cihazlar >> Cep Telefonları >> Cep telefonu tavsiyeleri >> TSHH, Garanti, Servis, Paralel İthalat, Outlet, Yeni Pasaport Kaydı, R.Ö.K.
Sayfaya Git:
Sayfa:
Giriş
Mesaj
 • Yarbay
  4674 Mesaj
  Konu Sahibine Özel
  Sorun yaşayan arkadaşların bu sorunlardan en kısa zamanda kurtulması dileğiyle....

  ++++++++++++++++++++

  20.Eylul.2020 ilavesi

  Şu cayma hakkı ve cep telefonu iadesine açıklık getirelim. ilgili yönetmelik maddeleri aşağıdadır: Tüketicinin yükümlülükleri MADDE 13 –  (1) Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. (2) Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. (2.madde ile ürünün kullanımı konusunda tüketiciye bir kolaylık sağlanmıştır, sorumluluğu yoktur. Sim kart takılıp kullanılabilir yani)--------------------------------------------------------------------------------- Cayma hakkının istisnaları MADDE 15 –  (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz: a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler. ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. (Bu maddelerden de anlaşılacağı üzere cep telefonlarına sim kart takılıp kullanımasıyla ilgili bir kısıtlama yoktur.)

  +++++++++++++++++++


  TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 07.11.2013
  http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131128.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131128.htm


  REKLAM ÖZDENETİM KURULU
  http://www.rok.org.tr/basvuru.asp


  YENİ YASAYA GÖRE PASAPORT KAYDI NASIL...?
  https://forum.donanimhaber.com/m_62322246/tm.htm


  GARANTİ İLE İLGİLİ EN SON YAYINLANAN YÖNETMELİK


  24 Nisan 2011 PAZAR
  Resmî Gazete
  Sayı : 27914

  YÖNETMELİK

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

  GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR

  YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

  DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1 – 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.

  “k) İş Günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,”

  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Bu Yönetmelik hükümlerine ve Genel Müdürlükçe onaylanmış belgeye uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayii veya acenteler sorumludurlar.

  Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Ancak, servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu Yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer.”

  MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Malın tamir süresi, ekli listede ilan edilen azami tamir süresini geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

  Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.”

  MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 8 – İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, ürettikleri veya ithal ettikleri, ekli listede ilan edilen kullanılmamış mallar için, Genel Müdürlüğe garanti belgesi onaylatmak zorundadırlar. Genel Müdürlük onayı bulunmayan garanti belgeleri geçersizdir.

  Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirme yapılacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.

  Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları gereği istenilen ancak, ekli listede yer almayan ürünler için düzenlenecek garanti belgelerine dair talepler Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır.”

  MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 9 – Garanti belgesi başvuruları, Bakanlığın internet sayfasından, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.

  Başvuru ile ilgili usul ve esaslar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.

  Satış sonrası hizmet verilmesi gereken mallar için yapılan garanti belgesi başvuruları sırasında, Genel Müdürlükçe onaylı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi aranır. Ancak, malın teknik özellikleri itibariyle bakım gerektirmemesi ve tamirinin de mümkün olmaması durumunda, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi aranmaz. Bu tür talepler Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karara bağlanır.”

  MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Genel Müdürlük tarafından onaylanan garanti belgelerinin geçerlilik süresi 2 yıldır.”

  MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 12 – Bu Yönetmeliğe ekli listede yer almayan bir malı imal veya ithal eden firmalar, kendi sorumlulukları çerçevesinde, ihtiyari garanti belgesi düzenleyebilirler. İhtiyari garanti belgesinin içeriği ve garanti şartlarına ilişkin hususlar imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından belirlenir. Bu belgelerin onaylanması için ayrıca Genel Müdürlüğe başvuru yapılmaz.”

  MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,”

  MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 18 – Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın imalatının veya ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; sipariş veren ile imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde, bu Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak imalat veya ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz.”

  MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki, ilişikteki şekilde değiştirilmiştir.

  MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

  MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.


  LİSTEDEN BİRKAÇ ÖRNEK:

  CEP TELEFONLARI
  2 YIL
  20 İŞ GÜNÜ


  UYDU TELEFONLARI
  2 YIL
  20 İŞ GÜNÜ

  MODEMLER
  2 YIL
  20 İŞ GÜNÜ

  FAKSLAR
  2 YIL
  20 İŞ GÜNÜ

  ARAÇ İÇİ KONUŞMA KİTLERİ
  2 YIL
  20 İŞ GÜNÜ

  http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110424.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110424.htm

  İlgili Yönetmeliğin orjinal eski hali burdadır:
  https://www.alomaliye.com/garanti_belgesi_uyg_yonetmelik.htm

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TSHH'NİN PARASAL SINIRI

  TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İL
  18 Aralık 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27789
  TEBLİĞ
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
  4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN 22 NCİ VE

  TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ’NİN

  5 İNCİ MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN

  ARTTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

  (TEBLİĞ NO: TRKGM-2010/1 )

  MADDE 1 – (1) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22 nci maddesinde belirlenen usule göre Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bildirilen Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama % 9,92 (dokuz virgül doksaniki) oranında artış esas alınarak 1/1/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

  a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.031,87 TL,

  b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 2.693,78 TL,

  olarak tespit edilmiştir.

  MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
  http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/12/20101218.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/12/20101218.htm

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  AYIPLI MAL VE HİZMETLERDE HAKLARIMIZ VE HAK ARAMA YOLLARI

  AYIPLI MAL VE HİZMETLERDE
  HAKLARIMIZ VE HAK ARAMA YOLLARI
  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan ayıplı mal ve hizmetler ile ayıplı mal ve hizmetlerden dolayı kimlerin sorumlu olduğu, ayıp çeşitleri, haklarımız, hak arama yolları ve yerleri aşağıda belirtilmiştir.
  AYIPLI MAL VE HİZMET İLE İLGİLİ TANIMLAR
  Bir malın satıcısı tarafından bildirilen veya o malın ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında, standardında, teknik düzenlemesinde yer alan özelliklere uygun olmaması “ Ayıplı Mal” olarak kabul edilir.
  Bir hizmetin sağlayıcısı tarafından bildirilen veya o hizmetin tanıtımında belirtilen ya da o hizmetin reklam ve ilanlarında, standardında, teknik düzenlenmesinde yer alan özelliklere uyulmaması ya da hizmetin sağlayıcısı tarafından verilen sözlerin yerine getirilmemesi “ Ayıplı Hizmet” demektir.
  Tüketici, satın aldığı bir mal veya hizmetten beklediği yararı göremiyorsa ya da o mal ve hizmette bir kusur varsa o mal ya da hizmet ayıplıdır.
  Malın değerini veya kullanımından umulan yararları azaltan her çeşit eksiklik o malın ayıplı olduğunu gösterir. Bir hizmetten beklenen yararları azaltan her çeşit eksiklik o hizmetin ayıplı olduğunu ortaya koyar.
  AYIPLI MAL VE HİZMETLERDEN SORUMLULUK
  Ayıplı Maldan Dolayı Sorumluluk : Ayıplı malın imalatçısı-üreticisi, ithalatçısı, satıcısı, bayisi, acentesi ve belirli marka bir mal satın alınması şartına bağlı olarak kredi verenler ayıplı maldan ve ayıplı malın neden olduğu her çeşit zarardan ve tüketicinin seçimlilik haklarından dolayı tüketiciye karşı zincirleme sorumludur.
  Ayıplı Hizmetten Dolayı Sorumluluk: Ayıplı hizmetin sağlayıcısı, bayisi, acentesi ve bir hizmet satın alınması şartına bağlı olarak kredi verenler ayıplı hizmetten ve ayıplı hizmetin neden olduğu her çeşit zarardan ve tüketicinin seçimlilik haklarından dolayı tüketiciye karşı zincirleme sorumludur.
  Ayıplı Mal Ya Da Hizmetin Neden Olduğu Zarardan Sorumluluk
  Tüketici, seçimlik haklarından birisi ile birlikte ayıplı malın veya hizmetin neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan durumlarda malın imalatçısı-üreticisinden veya hizmetin sağlayıcısından, bayisinden, acentesinden tazminat isteme hakkına sahiptir. Ayıplı mal ve hizmetlerin neden olduğu zararlardan dolayı hak arama süresi 3 yıldır.
  Satılan malın ya da hizmetin ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mal ya da hizmetlerde bu sorumluluk yoktur.
  Ayıplı olarak satılan mallarda, satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde “ özürlüdür” ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur.
  İmalatçı veya satıcı bilerek ayıplı mal satabilirler. Ancak, ayıplı mal satışının belirli koşulları vardır. Yalnızca ayıplı mal satılan yerlerde bir kat veya reyon gibi bir bölümün sürekli olarak ayıplı mal satışına, tüketicinin bilebileceği şekilde tahsis edilmiş yerlerde bu etiketin konulma zorunluluğu yoktur. Malın ayıplı olduğu hususu, tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde gösterilir.
  Güvenli olmayan mallar, piyasada “özürlüdür” etiketiyle dahi satılamaz.

  AYIPLI MAL VE HİZMETLERDEN DOLAYI HAKLARIMIZ
  1) Satın alınan mala veya hizmete ödenen bedelin istenilmesi hakkı ( Bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme hakkı)
  2) Malın ayıpsız olan bir yenisiyle değiştirilmesi ya da hizmetin yeniden görülmesi hakkı
  3) Malın ücretsiz olarak onarımını isteme hakkı
  4) Ayıp oranında bedel indirimi isteme hakkı
  Tüketiciler, bu haklardan birisini tercih edebilir. Satıcı veya sağlayıcı tüketicinin bu isteğini yerine getirmekle yükümlüdür.
  MAL VE HİZMETLERDE AYIP ÇEŞİTLERİ
  Fark Ediliş Ya da Ortaya Çıkış Yönüyle Ayıp Çeşitleri ve Hak Arama Süreleri
  Açık Ayıp: Mal ya da hizmetlerde hemen görülebilecek, fark edilebilecek özürler, bozukluklar, eksiklikler, defolar ve kusurlardır. Açık ayıplarda hak arama süresi 30 gündür.
  Gizli Ayıp: Mal ve hizmetlerin kullanım süresinde ortaya çıkan ayıplardır. Ancak, bu ayıplar yanlış kullanımdan değil, mal ya da hizmetin özelliğinden, kalitesizliğinden, standarda aykırılığından, imalat ve üretim hatalarından kaynaklanabilecek ayıplardır. Gizli ayıplarda hak arama süresi 2 yıldır. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda 5 yıldır. Ancak, ayıp ortaya çıktığında beklemeden ilgili yerlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.
  Hileli Ayıp : Tüketicilerden hile ile gizlenmiş ya da satıcı veya sağlayıcının ağır kusuru olan mal ve hizmetlerdeki ayıplardır. Hileli ayıplar ne zaman ortaya çıkarsa tüketici hakkını arayabilir.
  Niteliği , Niceliği ve Eksiklikleri Yönüyle Ayıp Çeşitleri
  Maddi Ayıplar : Malın bozuk, yırtık, kırık, çatlak, lekeli, sökük olması gibi fiziksel ayıplardır. Teslim edilen malın satılan maldan kalitesinin farklı olması buzdolabının soğutmaması, halis ceviz denilen mobilyanın çam olması gibi
  Hukuki Ayıplar : Maldan yararlanmayı ve onu kullanmayı sınırlandıran hukuki eksikliklerdir. Örneğin; kullanımı yasak olan ilaç ya da bir kimyasal maddenin serbest olduğu belirtilerek satılması; satılan malın satım sırasında hacizli olması gibi
  Ekonomik Ayıplar : Tüketicinin maldan beklediği yararlanma ve kullanma olanağını azaltan, kullanma olanağı bulunsa da malın ekonomik değerini düşüren özelliklerdir. Örneğin; az miktarda elektrik tükettiği belirtilen cihazın çok elektrik tüketmesi; az yakıt tükettiği belirtilen otomobilin çok yakıt tüketmesi gibi
  AYIPLI MAL VE HİZMETLERDE BAŞVURULACAK YERLER
  Ayıplı Mal veya Hizmet Nedeniyle Başvuru Öncelikle Nereye Yapılmalıdır ?
  Ayıplı mal veya hizmet nedeniyle, tüketici isteklerinden (haklarından) birini öncelikle satıcıya , sağlayıcıya ya da bayiye, acenteye süresi içerisinde bildirir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre, tüketicinin isteğini firma yerine getirmekle yükümlüdür.
  Ayıplı Bir Mal veya Hizmet Nedeniyle Tüketici İlgili Firmalardan Olumsuz Bir Cevap Alırsa, Nerelere Başvuruda Bulunabilir?
  Bu durumda, tüketici, Tüketici Hakları Derneği’ne (THD), Derneğin şubelerine, THD’nin şubeleri yoksa Tüketici Dernekleri Federasyonu’nun (TÜDEF) üyesi olan Tüketici Derneklerine, Kaymakamlıklarda ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinde bulunan Tüketici Sorunları İl Hakem Heyetlerine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne, Tüketici Mahkemelerine başvuruda bulunabilir.
  Satın alınan mal veya hizmetlerde mutlaka fiş – fatura, sözleşme, garanti kapsamındaki mallar için ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış garanti belgesi, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu istenmelidir.

  Turhan ÇAKAR
  Tüketici Hakları Derneği
  Genel Başkanı


  http://www.tuketicihaklari.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=56
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  MESAFELİ SÖZLEŞMELER UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİ
  TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞ
  TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞ
  REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ
  PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
  TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
  TÜKETİCİ KREDİSİNDE ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ VE KREDİNİ
  TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ
  TÜKETİCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
  TÜKETİCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
  MESAFELİ SÖZLEŞMELER UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
  KAMPANYALI SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMEL
  DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
  AYIPLI MALIN NEDEN OLDUĞU ZARARLARDAN SORUMLULUK HAKKINDA YÖNETMELİK
  ETİKET, TARİFE VE FİYAT LİSTELERİ YÖNETMELİĞİ
  KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİ
  TİCARİ REKLAM VE İLANLARA İLİŞKİN İLKELER VE UYGULAMA ESASLA
  GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
  TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
  SANAYİ MALLARININ SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
  KAPIDAN SATIŞ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

  Konuları için


  http://www.tuketicihaklari.org.tr/index.php?ption=com_content&task=category§ionid=5&id=20&Itemid=43
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  PARALEL İTHALAT (GREY MARKET) ÜRÜN NEDİR ?

  * İthalat belgesine sahip ve gerekli koşulları sağlamış firmalar tarafından, üretici firmaların ülkemizdeki temsilciliklerinin müsaadesi ile ithal edilmiş ürünlere paralel ithalat(Grey market) ürün denilmektedir.

  * Paralel ithalat ürünler 2 yıl garantili olarak satışa sunulmaktadır. Ürünler kutuların içerisinden çıkan garanti kartlarında belirtilen servis noktasında 2 yıl süresince garanti kapsamında işlem görmektedir.

  * Ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkta Tüketiciyi Koruma Kanunları Paralel ithalat ürünler için aynen geçerlidir.

  * İthalatçı firmaların genel merkezleri genellikle İstanbul’dadır. Arızalı paralel ithalat ürünler kargo ile firmaların teknik servislerine gönderilir. Teknik işlemler tamamlandıktan sonra tekrar kargo ile kullanıcıların adresine gönderilir.

  Örneğin iki tane Nokia X6 var. Biri paralel ithalat olsun diğeri ise normal. Nokia X6 telefonunuz arıza yaptığında muhatabınız Nokia Türkiye değildir. Muhatabınız o cihazı ülkeye getiren tedarikçi firmadır. Ama Nokia distribütörüne ait bir X6 ise (KVK, Genpa vs) bu telefonunuz bozulduğunda herhangi bir Nokia servis noktasından hizmet alabilirsiniz.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  FORUMDA DAHA ÖNCE DİLE GETİRİLEN BENZER KONULAR


  Aşağıdaki konuların hepsi, bir şekilde benim de dahil olduğum (favorilerimde kayıtlanmış) konulardır.
  Konulardan bazılarında arkadaşlarla mail / özel mesaj / telefon ile haberleşip çözüm üretmeye çalıştık ve birçoğunda da başarılı olduk.
  Konu açıp tecrübelerini/yaşadıklarını paylaşan tüm arkadaşlara teşekkür ederim...

  Tüketici Kanunları Hakkında Bilgilendirme
  https://forum.donanimhaber.com/m_30399656/tm.htm

  TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ ve MAHKEME KARARI .(önemli bilgiler)
  https://forum.donanimhaber.com/m_48121677/mpage_1/key_/tm.htm

  TÜKETİCİ HAKLARI KARARI 5800
  https://forum.donanimhaber.com/m_49296630/tm.htm

  Tüketici Hakem Heyeti Kararı..
  https://forum.donanimhaber.com/m_36858537/tm.htm

  Tüketici Hakları Teknik Servisler Hakk. (ANA KONU)
  https://forum.donanimhaber.com/m_49201914/tm.htm

  GARANTİDE TAMİR SÜRESİ 20 GÜNE İNMİŞTİR !!! HAYIRLI UĞURLU OLSUN..
  https://forum.donanimhaber.com/m_48592385/tm.htm

  ------>Paralel ithalat telefonlar hakkında görüş-öneri-tecrübeler<----
  https://forum.donanimhaber.com/m_49206004/tm.htm

  KVK Teknik Servis Sorunu
  https://forum.donanimhaber.com/m_43256650/tm.htm

  Tüketici Hakları İle İlgili Bilgilendirme (Yardım)
  https://forum.donanimhaber.com/m_48987935/tm.htm

  5800 tamirde hala gelmedi 08.04.2011 veriliş tarihi
  https://forum.donanimhaber.com/m_48745362/tm.htm

  Nokia , KVK , Genpa Bedel iadesi veya Cihaz değişimi hakkında danışmak isteyenler...
  https://forum.donanimhaber.com/m_46482950/tm.htm

  kvk ya nasıl telefon gönderilir?
  https://forum.donanimhaber.com/m_47344150/tm.htm

  Nokia N8 19 gün sonunda kilitlendi kapandı ve malum sonuç açılmıyor / Nokia Sıfırı ile Değiştiriyor
  https://forum.donanimhaber.com/m_45526097/tm.htm

  ===> N8 HAKEM HEYETİ <===
  https://forum.donanimhaber.com/m_48223373/tm.htm

  Paralel İthalat (Grey Market) Nedir ?
  https://forum.donanimhaber.com/m_48188657/tm.htm

  GenPa Garanti kApsamına SokAmdı
  https://forum.donanimhaber.com/m_47007741/tm.htm

  Yeter Artık Genpa!Haklarımızı sonuna kadar arıyoruz!
  https://forum.donanimhaber.com/m_47941214/tm.htm

  5800 geri iade etme
  https://forum.donanimhaber.com/m_30869657/tm.htm

  garanti
  https://forum.donanimhaber.com/m_47659931/tm.htm

  Cihazınızı KVK Teknik Servise teslim etmeden önce 2 kez düşünün!
  https://forum.donanimhaber.com/m_45003988/tm.htm

  Değişim cihaz nasıl oluyor?
  https://forum.donanimhaber.com/m_47528904/tm.htm

  %%%%%100__TüKeTiCi şİkAyeTLerİ ÇöZüM ToPiği
  https://forum.donanimhaber.com/m_17859325/tm.htm

  paralel ithalat telefonların ne farkı var?
  https://forum.donanimhaber.com/m_16152890/tm.htm

  Lütfen Yardım edin... 5 kez servise giden telefonu değiştirmiyorlar
  https://forum.donanimhaber.com/m_42716871/tm.htm

  30 İş Günü Hakkında
  https://forum.donanimhaber.com/m_42395741/tm.htm

  Teknik servis hakkında Yardım bekliyorum.
  https://forum.donanimhaber.com/m_46754196/tm.htm

  Tüketici Hakları ve Nokia
  https://forum.donanimhaber.com/m_45803588/tm.htm

  TELEFONUM 3 KEZ AYNI ARZAYI VERDİ YARDIM
  https://forum.donanimhaber.com/m_45839065/tm.htm

  Nokia 5800 XM MAĞDURLARI DERNEĞi
  https://forum.donanimhaber.com/m_31376575/tm.htm

  Tüketici Hakları İade Şartları Hakkında
  https://forum.donanimhaber.com/m_46554810/tm.htm

  Teknik Servis Açıklamasında Ne Demek İstemekte ?
  https://forum.donanimhaber.com/m_43391646/tm.htm

  paralel ithalatlı s8500 almışım. cevap ve çözümler arıyorum
  https://forum.donanimhaber.com/m_46332638/tm.htm

  !!!Bimeks Kullanılmış Telefon Gönderdi!!!
  https://forum.donanimhaber.com/m_46178346/tm.htm

  Telefonu Yapamadılar Yenısınıde Vermiyorlar!
  https://forum.donanimhaber.com/m_46263733/tm.htm

  KVK - TeknoSA ve Nokia rezaleti.
  https://forum.donanimhaber.com/m_44765170/tm.htm

  E8 ve Genpa
  https://forum.donanimhaber.com/m_45970685/tm.htm

  Tüketici Hakları İade Şartları Hakkında
  https://forum.donanimhaber.com/m_46554810/tm.htm

  Hepsiburadadan aldığım telefonu nasıl garantiye gönderrim?
  https://forum.donanimhaber.com/m_45990966/tm.htm

  NOKİA SHOP ALTINDA KANDIRMACA
  https://forum.donanimhaber.com/m_44892714/tm.htm

  Aldığım telefonu 7 gün içersinde iade edebilirmiyim?
  https://forum.donanimhaber.com/m_35524599/tm.htm

  Tüketici Heyetinden Lehime Karar Çıktı...Şimdi Ne Yapmalıyım?
  https://forum.donanimhaber.com/m_45195301/tm.htm

  Ayıplı mal nasıl iade edilir?
  https://forum.donanimhaber.com/m_35656812/tm.htm

  TELPA'ya verdiğim telefonun iş gününü nasıl hesaplarım?
  https://forum.donanimhaber.com/m_42921524/tm.htm

  Genpa'ya garantiye verirken fatura gerekiyor mu?
  https://forum.donanimhaber.com/m_44477723/tm.htm

  5800 garantiye gönderdim.
  https://forum.donanimhaber.com/m_44054663/tm.htm

  5800 Sorunlar | Teknik Servis Süreci | Teleservis | Telefonu Teslim Aldım...
  https://forum.donanimhaber.com/m_43873583/tm.htm

  --- Nokia 5800 Kullanıcı Hakları ---
  https://forum.donanimhaber.com/m_44261920/tm.htm

  nokia garanti fiyaskosu
  https://forum.donanimhaber.com/m_43896667/tm.htm

  KVK YA DİKKAT!!!!
  https://forum.donanimhaber.com/m_38553131/tm.htm

  6 Ekim'de KVK'ya telefonu verdim Bu gün 30 Ekim
  https://forum.donanimhaber.com/m_44107782/tm.htm

  Telefonum 4üncü kez servise gidecek,değişim olabilirmi?
  https://forum.donanimhaber.com/m_43903418/tm.htm

  30 İŞ GÜNÜ KONUSUNDA YARDIM
  https://forum.donanimhaber.com/m_43535984/tm.htm

  Telefonun garantiden değişimi..
  https://forum.donanimhaber.com/m_43555475/tm.htm

  ŞOK NOKİA X6 790 TL gold (Paralel İthalat)
  https://forum.donanimhaber.com/m_39726529/tm.htm

  Ceptikla.Com Outlet Cep telefonu bölümü güncellenmiştir. Fırsatı Kaçırmayın
  https://forum.donanimhaber.com/m_34143003/tm.htm  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi gokmay -- 20 Eylül 2020; 17:11:5 >  |
  |
 • Binbaşı
  1341 Mesaj
  Teşekkürler.
  Çok yararlı olmuş.
  Yanlız bir soru soracam
  quote:

  LİSTEDEN BİRKAÇ ÖRNEK:

  CEP telefonLARI
  2 YIL
  20 İŞ GÜNÜ


  Buna göre tamir süresi 20 iş gününü geçerse para iadesi isteye bilecekmiyiz. Bunu mu demek istemissiniz?

  Birde diyelim yasal süre geçti, ik yapmamız gereken nedir, nasıl bir yol izlemeliyiz?  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi azad_van -- 7 Eylül 2011; 16:36:35 >
  |
  |
 • Yarbay
  4674 Mesaj
  Konu Sahibine Özel
  Faydamız olursa ne mutlu...

  böyle bir durumda ilk yapman gereken bağlı bulunduğun TSHH'ne gidip durumu onlara anlatıp, onların önerisi ile işlem yapman olur...  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
 • Yarbay
  3913 Mesaj
  güzel konu, teşekkürler.
  |
  |
 • Binbaşı
  1341 Mesaj
  quote:

  Orijinalden alıntı: gokmay

  Faydamız olursa ne mutlu...

  böyle bir durumda ilk yapman gereken bağlı bulunduğun TSHH'ne gidip durumu onlara anlatıp, onların önerisi ile işlem yapman olur...


  Tekrar teşekkürler bu hızlı cevabınız için
  Yanlız cep telefonları için yasal süre 20 gün mü oldu acaba? benmi yanlış anlamışım?
  |
  |
 • Yarbay
  4674 Mesaj
  Konu Sahibine Özel
  Rica ederim.

  25.Mayıs.2011 tarihinden itibaren tamir süresi 20 iş günü oldu...  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  |
  |
 • Binbaşı
  1341 Mesaj
  Fazla soru soruyorum kusura bakmayın, bir şey daha soracam.
  Ben telefonumu 1,5 sene önce 990tl ye aldım. Bu 20 günlük süre beni kapsarmı yoksa ben bu genelgeden önce aldığım için 30 günmü beklemeliyim.
  Telefonumu 05.08.2011de aldığım bayiye teslim ettim,onlarda TELPA ya gönderdiler. Araya bayram falan girdi, hesabıma göre 09.09.2011de süre bitiyor.
  |
  |
 • Yarbay
  4674 Mesaj
  Konu Sahibine Özel
  Satın alma tarihi önemli değil.
  servise veriliş tarihi 25.Mayıs.2011 den sonra olanlar yeni yasadan faydalanabiliyor...  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  |
  |
 • Binbaşı
  1047 Mesaj
  Güncel tutmak lazım. Teşekkürler.
  |
  |
 • Yarbay
  2562 Mesaj
  Nokia 5800 telfonum için bedel iademi amış bulunmaktayım yaklaşık 4 aylık bi süreç geçti pyaladılar ama elleri mahkum yatırdılar parayı hesabıma arkadaşlar size tavsiyem mücedeleyi bırakmamanız ve sonuç zaferdir Ve yardımları için gokmay arkadaşa teşekkürü bi borç bilirim  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi anl_clk -- 26 Ekim 2011; 14:52:38 >
  |
  |
 • Yarbay
  4674 Mesaj
  Konu Sahibine Özel
  Ne demek, rica ederim. Paranı kurtarmış olmana inan çok sevindim, hiç birimiz onlardan zengin değiliz.
  Hakkını arayan çözüme ulaşıyor.

  Benzer sorunları yaşayan arkadaşlara da örnek olması dileğimle...  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  |
  |
 • Yarbay
  5033 Mesaj
  Hak verilmez alınır ;)
  bilgilendiri konu olmuş
  |
  |
 • Binbaşı
  1142 Mesaj
  Arkadaş Tüketici Hakem Heyeti'nden karar yaklaşık ne kadar sürede çıkıyor? Şehire göre değişiyor mu? Ayrıca sorması ayıp ama Tüketici Hakem Heyeti'nde veya oradaki her ne birimse bu işleri hızlandırmanın yolları var mıdır?
  |
  |
 • Yarbay
  2012 Mesaj
  arkadaşım htc wildfire s telefon almıştı. şarj sorunu çıktı ortaya. teknik servise gitti cihaz ve ilk etapta bir hafta denildi. sonra bu süre 2 haftaya çıktı. sonra 3 hafta derken telefonu verdiler bize ve verilen cevap şuydu htc işlem yaptırmadı. zor bela htc'den muhatap alabileceğimiz birilerini bulduk ve adamlar bize bizi ilgilendirmiyor o sorun dediler. gidin aldığınız yere anlatın derdinizi dediler vs. vs. kısacası son çare olarak tüketici haklarına başvurdu arkadaşım ve 2 hafta içerisinde para iadesi yaptırdılar sağ olsunlar tarafımıza :)
  |
  |
 • Yarbay
  3346 Mesaj
  güzel ve faydalı bir konu olmuş, herkes hakkını arasın.
  |
  |
 • Binbaşı
  1683 Mesaj
  Teşekkürler.
  |
  |
 • Binbaşı
  1683 Mesaj
  cep telefonumuzun faturasını kaybettik, kutu içerisindeki garanti belgeside yok, bunu garantiye nasıl göndericez? ne zaman bir ürünü garantiye göndermek istesem hep fatura soruluyor.
 • Yarbay
  4674 Mesaj
  Konu Sahibine Özel
  Umarım herkes için faydalı olur, sağol...

  quote:

  Orijinalden alıntı: Kuseyr

  güzel ve faydalı bir konu olmuş, herkes hakkını arasın.


  Bildiğim kadarıyla, yetkili servislerde imei numarası ile işlem yapıyorlar. Sorup teyit etmek de fayda var...

  quote:

  Orijinalden alıntı: Pilavyer

  cep telefonumuzun faturasını kaybettik, kutu içerisindeki garanti belgeside yok, bunu garantiye nasıl göndericez? ne zaman bir ürünü garantiye göndermek istesem hep fatura soruluyor.
  |
  |
 • Teğmen
  168 Mesaj
  Yine bir sorun ve yine ben. Bu seferki sorunum laptop ile alakalı. Dilekçe metnini aşağıda paylaşıyorum. Sorunumu orda uzun uzun anlattım. Ancak şöyle bir derdim var henüz 30.iş günü dolmadı. Bu adamlar son seferde işi resmen aceleye getiriyor. Teknik servis önceden 1 hafta cihazı elinde tuttu test için, şimdi ise 2 gün test edilmiş ve Gold Bilişim tarafından cihaz istenildiği için gönderilmiş. Bu nasıl bir mantıkdır anlamış değilim!

  Edt: sanırım yanlış yerde bahsetmişim mevzudan.  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Uqurcan -- 11 Ocak 2012; 18:39:05 >
  |
  |
 • Yarbay
  6435 Mesaj
  bu konu iyi olmuş.
  |
  |
Sayfaya Git:
Sayfa:
Reklamlar
Pubg mobile uc
Radyo Dinle
En ucuz kedi maması fiyatları
kripto para haberleri
backlink paketleri
Bu sayfanın
Mobil sürümü
Mini Sürümü

BR2
0,891
1.2.165

Reklamlar
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.