DonanımHaber'de AraYENİ GELİŞMİŞ ARAMA
ForumBu Bölümde Ara
Yeni DH Mobil Uygulama herkese açık beta sürümü kullanıma açıldı. Gizle Şimdi Dene
GARANTİDE TAMİR SÜRESİ 20 İŞGÜNÜNE İNMİŞTİR !!! HAYIRLI UĞURLU OLSUN..
Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
1 Misafir Kullanıcı
1.137
Cevap
36
Favori
218.538
Tıklama
Konudaki Resimler
Mesaj Tarihine Göre En Beğenilen Son Ekleneneler
Seçimimi Hatırla
Tüm Forumlar >> Mobil Cihazlar >> Cep Telefonları >> Diğer Markalar, Aksesuarlar ve Konular >> GARANTİDE TAMİR SÜRESİ 20 İŞGÜNÜNE İNMİŞTİR !!! HAYIRLI UĞURLU OLSUN..
Sayfaya Git:
Sayfa:
Giriş
Mesaj
  • Yarbay
   10882 Mesaj

   iOS Beta Tester
   27 Nisan 2011 00:38:26 Konu Sahibi
   Evet arkadaşlar bazı değişiklikler var kanunda.Ben anlatmıyorum siz okuyun artık.Bu arada artık faturalar garanti belgesi yerine geçemeyecekmiş.   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte değişiklik yaptı.

   FATURA GARANTİ BELGESİ YERİNE GEÇMEYECEK

   Yapılan değişiklikte; satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturaların garanti belgesi yerine geçmeyeceği hüküm altına alındı. Yönetmeliğin yürürlük maddesi gereğince, bu düzenleme 24 Mayıs 2011 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

   20 İŞ GÜNÜNDE TAMİR ZORUNLU

   Ayrıca yönetmelikle daha önce 30 iş günü olarak belirlenmiş olan azami tamir süresi, tek tek mal bazında düzenlenmiş ve otomobil ve motorsikler hariç tüm mallarda 20 iş günü olarak belirlenmiştir. Ayrıca "Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir." hükmü getirilmiştir.

   ARIZA 10 GÜN İÇİNDE GİDERİLEMİYORSA BENZER BİR MAL TÜKETİCİYE TAHSİS EDİLECEK

   Daha önce "Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı–üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır" şeklinde belirlenen düzenleme ise "Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır" olarak değiştirilmiştir.

   ÜCRETSİZ DEĞİŞİM HAKKI

   Önceki düzenlemede ") Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması" halinde, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

   Yeni düzenleme şu şekildedir: "a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması"

   YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİN TAM METNİ

   24 Nisan 2011 PAZARResmî GazeteSayı : 27914

   YÖNETMELİK

   Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

   GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

   MADDE 1 – 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.

   “k) İş Günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,”

   MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   “Bu Yönetmelik hükümlerine ve Genel Müdürlükçe onaylanmış belgeye uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayii veya acenteler sorumludurlar.

   Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Ancak, servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu Yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer.”

   MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   “Malın tamir süresi, ekli listede ilan edilen azami tamir süresini geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

   Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.”

   MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   “MADDE 8 – İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, ürettikleri veya ithal ettikleri, ekli listede ilan edilen kullanılmamış mallar için, Genel Müdürlüğe garanti belgesi onaylatmak zorundadırlar. Genel Müdürlük onayı bulunmayan garanti belgeleri geçersizdir.

   Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirme yapılacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.

   Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları gereği istenilen ancak, ekli listede yer almayan ürünler için düzenlenecek garanti belgelerine dair talepler Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır.”

   MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   “MADDE 9 – Garanti belgesi başvuruları, Bakanlığın internet sayfasından, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.

   Başvuru ile ilgili usul ve esaslar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.

   Satış sonrası hizmet verilmesi gereken mallar için yapılan garanti belgesi başvuruları sırasında, Genel Müdürlükçe onaylı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi aranır. Ancak, malın teknik özellikleri itibariyle bakım gerektirmemesi ve tamirinin de mümkün olmaması durumunda, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi aranmaz. Bu tür talepler Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karara bağlanır.”

   MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   “Genel Müdürlük tarafından onaylanan garanti belgelerinin geçerlilik süresi 2 yıldır.”

   MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   “MADDE 12 – Bu Yönetmeliğe ekli listede yer almayan bir malı imal veya ithal eden firmalar, kendi sorumlulukları çerçevesinde, ihtiyari garanti belgesi düzenleyebilirler. İhtiyari garanti belgesinin içeriği ve garanti şartlarına ilişkin hususlar imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından belirlenir. Bu belgelerin onaylanması için ayrıca Genel Müdürlüğe başvuru yapılmaz.”

   MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   “a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,”

   MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   “MADDE 18 – Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın imalatının veya ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; sipariş veren ile imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde, bu Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak imalat veya ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz.”

   MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki, ilişikteki şekilde değiştirilmiştir.

   MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

   MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
   ALINTI=http://www.memurlar.net/haber/194250/   < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ALBAY -- 23 Temmuz 2013; 14:20:27 >   |
   |
   _____________________________

  • Yarbay
   15728 Mesaj
   14 Haziran 2011 06:10:51
   yasanın çıkış tarihi 25Nisan. ama uygulamaya başlama süresi 25Mayıs.Yani 25 mayıs ve sonrasında servise verilen cihazlar için geçerli bu 20iş günlük süre.   < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hirotaro -- 15 Haziran 2011; 18:37:37 >
   |
   |
   _____________________________

  • Yüzbaşı
   897 Mesaj
   14 Haziran 2011 18:58:24
   Bak Bu Süper Olmuş İşte. Zaten Millete Resmen Çile Çektiriyodu Servisteki Ürünlerin Değişimi. Bu Şekilde Düzenlenmesi İyi Olmuş.
   |
   |
   _____________________________

  • Teğmen
   236 Mesaj
   15 Haziran 2011 14:50:07
   çok iyi oldu ama keşke her servis bu kurallara uysa
   Edit: imla.   < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Dila' -- 15 Haziran 2011; 14:50:52 >
   |
   |
   _____________________________

   bu neyin kafası
  • Teğmen
   133 Mesaj
   07 Ağustos 2011 12:21:17
   Şimdi ben, garantisi biten telefonumu tamir için KVK'ya verdim. Tamir süresi 20 gün'e düştü tamam, bu haber her yerde yazıyor da bir Allah'ın kulu da 20 gün'ü geçerse şöyle bir yaptırım var, böyle oluyo diye açıklamamış!!
   Şimdi KVK 20 gün'ü geçirdi diyelim, eee nolacak??!
   Önemli olan 20 gün'ü aşmanın yaptırımıdır.. Trafik'de de bir sürü kural var da, yaptırımı cezası olanlar uygulanıyor sadece!! ''
   _____________________________

  • Yüzbaşı
   432 Mesaj
   26 Ocak 2012 16:24:36
   Beyler Cumartesi günü iş gününe dahil mi??
   _____________________________

   * 87 Modifiye Kartal * Alçak Amortisör * 5+1 Subwoofer * İmitasyon Altın Zincir * Düşük Bel Diesel 501 * 162 Adet Turkish Undergraund Rap Mp3 * Freebag * Köpek Öldüren Redboys Parfum * Egos Jöle *
  • Yarbay
   3660 Mesaj
   26 Ocak 2012 17:43:11
   quote:

   Orijinalden alıntı: Fernando!

   Beyler Cumartesi günü iş gününe dahil mi??

   Dahil oluyor.
   |
   |
   _____________________________

  • Yüzbaşı
   432 Mesaj
   28 Ocak 2012 12:08:47
   Peki 20 gün dolunca para veya yeni ürün isteme hakkın oluyor.. Aynı ürünü veremeyince ne olacak? Bir üst özelliklere sahip bir ürün verdiklerini hatırlıyorum doğru mu?
   |
   |
   _____________________________

   * 87 Modifiye Kartal * Alçak Amortisör * 5+1 Subwoofer * İmitasyon Altın Zincir * Düşük Bel Diesel 501 * 162 Adet Turkish Undergraund Rap Mp3 * Freebag * Köpek Öldüren Redboys Parfum * Egos Jöle *
  • Yarbay
   4152 Mesaj
   17 Şubat 2012 12:14:22
   yukarııı

   arkadaşlar merhaba

   hp notebook sahibiyim. azami tamir süresi 30 gün idi.20 güne inmiş yani öyle mi ?

   20 gün içinde servisten çıkmazsa yenisini veya para iadesini talep edebiliriz.

   biri yazdıklarımı doğrularsa sevinirim

   quote:

   Orijinalden alıntı: Fernando!

   Peki 20 gün dolunca para veya yeni ürün isteme hakkın oluyor.. Aynı ürünü veremeyince ne olacak? Bir üst özelliklere sahip bir ürün verdiklerini hatırlıyorum doğru mu?


   evet bir üst özellikte bir bilgisayar veriyorlar   < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Mercedes-SLK -- 17 Şubat 2012; 12:19:29 >
   _____________________________

  • Yarbay
   3660 Mesaj
   17 Şubat 2012 13:15:54
   quote:

   Orijinalden alıntı: Mercedes-SLK

   yukarııı

   arkadaşlar merhaba

   hp notebook sahibiyim. azami tamir süresi 30 gün idi.20 güne inmiş yani öyle mi ?

   20 gün içinde servisten çıkmazsa yenisini veya para iadesini talep edebiliriz.

   biri yazdıklarımı doğrularsa sevinirim


   Alıntıları Göster   evet bir üst özellikte bir bilgisayar veriyorlar

   Evet değişim ve iade hakkınız var ama servisler genelde buna yanaşmıyor.Servis fişi ve faturayla tüketici haklarına giderseniz 20 işgünü dolduktan sonra 1-2 ayda karar çıkar ve hakkınızı alırsınız.
   _____________________________

  • Yarbay
   4152 Mesaj
   18 Şubat 2012 00:30:55
   quote:

   Orijinalden alıntı: azizerkan07


   Alıntıları Göster


   Evet değişim ve iade hakkınız var ama servisler genelde buna yanaşmıyor.Servis fişi ve faturayla tüketici haklarına giderseniz 20 işgünü dolduktan sonra 1-2 ayda karar çıkar ve hakkınızı alırsınız.

   yok hocam kullandıgım marka hp. bu tip yasal işleri hemen uyguluyorlar elimdeki bilgisayarı değişimden almıstım

   30 günün doldugu gün aradım ve bir operör atadılar
   |
   |
   _____________________________

  • Teğmen
   189 Mesaj
   18 Şubat 2012 13:05:40
   Arkadaşlar ben androidtelefonları sitesinden galaxy s2 aldım telefon bir süre sonra arızalandı ve geri gönderdim.Kendi sitesinde 30 iş günü yazıyor ve benim tel 15 iş günüdür garantide acaba ben kendi sitelerinde yazana göremi davranıcağım yoksa kanuna göre mi?
   _____________________________

  • Yarbay
   3535 Mesaj
   18 Şubat 2012 13:16:00
   kanuna göre davranacaksınız tabikii.
   bende flodan ayakkabı aldım minimum 20 iş gününde gelir dedi. 21. iş günü dolsun soluğu floda alacağım
   |
   |
   _____________________________

   i5 2500k @ 4.5 Ghz - Asrock Z77 OC Formula - Gigabyte GTX770 - 4*2 1600 Cl9 - Corsair Force GT 120GB- G15 - G500 - Saphire Pure 625w

  • Yüzbaşı
   432 Mesaj
   18 Şubat 2012 17:23:37
   Tüketici haklarındaki görevli eğer kullanıcı hatasına dayalı bir işlem varsa süreç uzayabilir dedi.. Bununla ilgili bilgi verir misiniz?
   _____________________________

   * 87 Modifiye Kartal * Alçak Amortisör * 5+1 Subwoofer * İmitasyon Altın Zincir * Düşük Bel Diesel 501 * 162 Adet Turkish Undergraund Rap Mp3 * Freebag * Köpek Öldüren Redboys Parfum * Egos Jöle *
  • 18 Şubat 2012 22:25:31
   quote:

   Orijinalden alıntı: quartx

   Arkadaşlar ben androidtelefonları sitesinden galaxy s2 aldım telefon bir süre sonra arızalandı ve geri gönderdim.Kendi sitesinde 30 iş günü yazıyor ve benim tel 15 iş günüdür garantide acaba ben kendi sitelerinde yazana göremi davranıcağım yoksa kanuna göre mi?

   Tabiki yasaya göre davranacaksınız. 20 iş günü içerisinde teslim edilmezse tüketci hakem heyetine başvurup bedel iadesi isteyin derim...
   _____________________________

  • Teğmen
   189 Mesaj
   19 Şubat 2012 01:13:23
   quote:

   Orijinalden alıntı: sungur 13


   Alıntıları Göster


   Tabiki yasaya göre davranacaksınız. 20 iş günü içerisinde teslim edilmezse tüketci hakem heyetine başvurup bedel iadesi isteyin derim...

   Bende öyle yapıcam zaten 5 günüm kaldı.
   |
   |
   _____________________________

  • Yarbay
   4285 Mesaj
   19 Şubat 2012 08:01:45
   Büyük bir ihtimalle sitelerindeki bilgiyi güncellememişlerdir.
   20 iş günü dolduktan sonra TSHH'ne müracatınızda mutlaka bedel iadesini talep edin...

   quote:

   Orijinalden alıntı: quartx

   Arkadaşlar ben androidtelefonları sitesinden galaxy s2 aldım telefon bir süre sonra arızalandı ve geri gönderdim.Kendi sitesinde 30 iş günü yazıyor ve benim tel 15 iş günüdür garantide acaba ben kendi sitelerinde yazana göremi davranıcağım yoksa kanuna göre mi?


   Kullanıcı hatası tespit edilirse heyetten kararın olumlu çıkması zor...
   Sürenin uzaması derken, bilirkişi devreye girebilir, o inceleyip rapor yazacak, yazışmalar falan, onu kastetmiştir...

   quote:

   Orijinalden alıntı: Fernando!

   Tüketici haklarındaki görevli eğer kullanıcı hatasına dayalı bir işlem varsa süreç uzayabilir dedi.. Bununla ilgili bilgi verir misiniz?
   |
   |
   _____________________________

  • Yüzbaşı
   432 Mesaj
   19 Şubat 2012 10:40:01
   Teşekkürler bir sorum daha olacak.. Ben tüketici haklarına gitmeden önce mağazayı aradım ve tuş takımının tamir edildiğini öğrendim fakat benim kötü kullanımıma dahil olan bir yer değil burası yani raporda kullanıcı hatasına dahil değil.. Heyet lehime karar verir mi? Galiba servisten onarım raporunu alıp kaymakamlığa götürmem gerekiyor ya da bilir kişi onlardan ister mi raporu? Bana x yeri tamir oldu deyip haklı çıkmak için z yeri yapıldı yazabilirler mi?
   _____________________________

   * 87 Modifiye Kartal * Alçak Amortisör * 5+1 Subwoofer * İmitasyon Altın Zincir * Düşük Bel Diesel 501 * 162 Adet Turkish Undergraund Rap Mp3 * Freebag * Köpek Öldüren Redboys Parfum * Egos Jöle *
  • 19 Şubat 2012 11:22:57
   Şimdi; malın ayıplı(yani bozuk )çıkması durumunda kanun tüketiciye bazı haklar tanımıştır.
   malın tamirini isteme, bedel iadesi, misli ile değiştirilmesini isteme.
   Siz onarımını talep etöişsiniz ve firma bunu 20 iş gününde yapmalıdır yeni yasa gereği. Eğer yapmazsa diğer seçimlik haklarınızı kullanabilirsiniz.
   Bunda da tüketici hakem heyetine başvurarak bedel iadesi istemeniz sizin için en iyisi olacaktır diye düşünüyorum. Sözleşmeye açık aykırılık söz konusu, bu saatten sonra kullanıcı hatası olup olmadığı önemli değil,zira firma taahüdünü yerine getirmemiş zaten.
   Heyet büyük ihtimal lehinize karar verecektir.
   Ancak dilekçenizde talebinizde mutlaka tamir süresinin geçmiş olduğunu belirtin ve tamire verdiğiniz zamanki tamir teslim evrağının fotokopisini dilekçenize sunun.. Kvk veya diğer tamir servisleri internet sayfalarında da cihazın onarım durumu hakkında bilgi veriyorlar, o sayfanın bir çıktısını alıp dilekçenize ekleyin. Yani sizin derdiniz kullanıcı hatası değil, tamirin kanunun öngördüğü sürede yapılmamaış olması. Bu husus net olduğu için eliniz çok güçlü olacağından bu sürecin olumsuz sonuçlanmasının önüne büyük ölçüde geçebilirsimniz diye düşünüyorum...
   |
   |
   _____________________________

  • Yarbay
   4285 Mesaj
   19 Şubat 2012 12:14:29
   Anladığım kadarıyla sendeki sorun 20 iş günlük servis süresinin geçmesiyle ilgili değil.
   Kullanıcı hatası nedeniyle bir parçanın değişiminde/tamir edilmesinde servis fatura kesip ücret talep eder.
   Senin tamirin ücretsiz yapıldı ise zaten kullanıcı hatası kapsamına alınmamış demektir...

   quote:

   Orijinalden alıntı: Fernando!

   Teşekkürler bir sorum daha olacak.. Ben tüketici haklarına gitmeden önce mağazayı aradım ve tuş takımının tamir edildiğini öğrendim fakat benim kötü kullanımıma dahil olan bir yer değil burası yani raporda kullanıcı hatasına dahil değil.. Heyet lehime karar verir mi? Galiba servisten onarım raporunu alıp kaymakamlığa götürmem gerekiyor ya da bilir kişi onlardan ister mi raporu? Bana x yeri tamir oldu deyip haklı çıkmak için z yeri yapıldı yazabilirler mi?
   _____________________________

Reklamlar
ses yalıtım malzemeleri
ses yalıtımı
modasor
izmir havalimanı transfer
SEO
Bu sayfanın
Mobil sürümü
Tablet sürümü
Mini Sürümü

DHBR1
0,547
1.2.163

Reklamlar
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.