Şimdi Ara

ÖTV İstisnası, MTV İstisnası ile ilgili bilgiler, Soru-Cevaplar.

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
13
Cevap
6
Favori
500
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
 • Konu İstatistikleri Yükleniyor
1 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
 • Merhaba arkadaşlar,


  Bu konu vasıtasıyla çok gerekli ve sürekli el altında olması gereken bu bilgilerin göz önünde kalmasını amaçladım. İlk mesaja sizlerin de mutlaka katkısı, şu da eklensin dediğiniz şeyler olacaktır, katkılarınızı paylaşırsanız, ilk mesaja eklerim.


  *********************************************************************************************************************************************


  İSTİSNA KAPSAMINDAKİ TAŞITLAR


  Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) alt bendi uyarınca, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, , motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 2024 yılı için 1.591.200,00 TL’nin altında olan;


  Türk Gümrük Tarife Cetvelinin,


  87.03 tarife pozisyonunda yer alan, Binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon vb. taşıtların,


  87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up vb. taşıtların,


  87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın motosikletlerin ilk iktisabı ÖTV den istisnadır.


  Engelli araç alımınında uygulanan ÖTV muafiyeti üst limiti 1 Ocak 2024 tarihinden - 31.12.2024 Tarihine kadar (Her sene yeniden değerleme oranında artıyor) 1 milyon 591 bin 200 liradır.


  Yukarıdaki rakam dışında, motor hacmine göre bir kısıtlama bulunmamaktadır.


  *********************************************************************************************************************************************


  ÖTV İstisnasından kimler yararlanabilir, detaylı anlatım;


  TEBLİĞ

  Maliye Bakanlığından:

  ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE

  UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ


  II- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ


  C- DİĞER İSTİSNALAR


  1. Malul veya Engellilerin Taşıt Alımlarında İstisna

  Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde düzenlenen, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi malların malul veya engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabında uygulanan istisnaya ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.


  1.2. Engellilik Derecesi %90 veya Üzerinde Olanların Taşıt Alımlarında İstisna

  Her yıl belirlenen limitler dahilindeki araçların (2024 yılı için 1 milyon 591 bin 255 TL) engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır. Bu istisnadan yararlanmak için, taşıtın özel tertibatlı olması ve malul veya engellinin taşıtı bizzat kullanması şartı aranmaz.


  1.3. Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olanların Taşıt Alımlarında İstisna

  Engelliler tarafından bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul veya engelliler tarafından ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır. Bu durumda engellinin sağlık kurulu raporundaki engeliyle paralel kodları içeren "B" sınıfı ehliyeti olması şarttır.


  İstisnadan yararlanmak için taşıtın, özel tertibatlı olması ve malul veya engelli tarafından bizzat kullanılabilecek durumda olması şarttır.


  Bu uygulamada, taşıtı hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolu kabul edilir. İlk iktisaptan önce hareket ettirici aksamda sabitlenmiş bir şekilde özel tertibat yapılması gerekmekte olup, yapılan özel tertibatın kişinin engelliliğiyle uyumlu olması da zorunludur.


  Sol el ve/veya kolda engelliliği bulunanların, taşıtta hareket ettirici aksam sayılan manuel vites kolunu engelliliğe uygun olarak direksiyona monte ettirmesi ve benzeri şekilde tadilat yaptırması veya taşıtın fabrika çıkışında vitesin direksiyonun sağ tarafına sabitlenmiş olması gibi haller hareket ettirici aksamda özel tertibat olarak kabul edilir.


  Direksiyona topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam silecek kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi, korna ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması veya direksiyon simidine monte edilmesi ve benzeri tadilatlar taşıtı hareket ettirici aksamda özel tertibat kapsamında değerlendirilmez.


  Taşıtın otomatik vitesli olması, engelliliğe uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılması şartının aranmasına engel değildir. Dolayısıyla otomatik vitesli taşıtların hareket ettirici aksamında da kişinin engelliliğine uygun olarak sabitlenmiş özel tertibat yaptırılması gerekmektedir. Örneğin, sağ ayağı ampute olan bir engellinin, fren ve gaz pedalında özel tertibat yaptırmadan otomatik vitesli taşıtı kullanması mümkün olmadığından, ancak anılan tertibatın yaptırılması halinde otomatik vitesli bir taşıt bakımından istisnadan faydalanılabilir.


  Öte yandan, manuel vitesli bir taşıtı vites kolunda ve/veya debriyaj pedalında sabitlenmiş özel tertibat yaptırmadan kullanamayacak durumda olan engelliler bakımından, otomatik vitesli taşıtlar, özel tertibatlı taşıt olarak kabul edilir.


  20/2/2019 tarihinden itibaren düzenlenen engellilik sağlık kurulu raporlarına istinaden işlem yapılabilmesi için raporun “Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir” değerlendirmesini içermesi şarttır. Bu tarihten itibaren düzenlenmekle birlikte söz konusu değerlendirmeyi içermeyen raporlara istinaden işlem yapılmaz.


  Diğer taraftan, istisnadan yararlanılabilmesi için ayrıca "B" sınıfı, engellilik durumu itibarıyla istisna kapsamındaki taşıtta bulunması gereken özel tertibata/tertibatlara ilişkin ibareleri (kod numarasını/numaralarını) içeren sürücü belgesini haiz olunması şarttır. Ancak, sürücü belgesinde özel tertibat kodlarının bulunması, istisnadan yararlanmak için gerekli olmakla birlikte tek başına yeterli değildir. Engelliliği ile sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair değerlendirme bulunan engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumunun ne yönde bir tertibat gerektirdiğinin tespitinde, sürücü belgesinde yer alan özel tertibat kodları dikkate alınır. Bu kodların engellilik sağlık kurulu raporunda tespit edilen engellilik durumu ile uyumlu olması gerekir.


  Engellilik derecesi %90'ın altında olanlarda, aranan şartları haiz olmak koşuluyla belli bir engellilik derecesine sahip olunması şartı aranmaz.


  Öte yandan engellilik durumu, ilk iktisabı yapılacak taşıtın hareket ettirici aksamında tadilat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olmalıdır. Örneğin, sağ veya sol el parmaklardan herhangi bir ya da birkaçının olmamasına rağmen vitesin değiştirilmesine engel, vites kolunda tadilat yaptırılmasını gerektirecek bir durumun bulunmaması halinde manuel veya otomatik vitesli taşıt alımında istisna uygulanmaz.


  1.4. İstisna Kapsamında İlk İktisabı Yapılan Taşıtların Hurdaya Çıkarılması Halinde İstisna

  Bu şekilde istisnadan yararlanmak isteyen malul ve engellinin, istisnadan yararlanarak ilk iktisabını yaptığı taşıtın deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale geldiğini tevsik eden ekspertiz raporu ile “hurdaya çıkarılmıştır” damgası vurularak kayıt konulan tescil belgesinin aslı veya noter onaylı örneğini ibraz etmesi şartıyla, durumuna göre Tebliğin (II/C/1.2 ve 1.3) bölümünde yapılan açıklamalara göre işlem yapılır ve aranan şartları haiz olması kaydıyla ilk iktisabını yapacağı yeni taşıt için de ÖTV istisnası uygulanır.


  1.5. Ortak Hususlar

  Bu istisnadan yararlanılarak ilk iktisabı yapılan taşıtın ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden satışı veya devrinde, ÖTV’sinin ödenmiş olması, söz konusu taşıtın ilk iktisabından itibaren beş yıllık süre içinde ilk iktisabı yapılacak diğer bir taşıt için istisnadan yararlanmayı sağlamaz.


  Bu istisna kapsamında ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra, istisnadan yararlanan kişinin, Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında iktisap edeceği bir başka taşıt için de ÖTV istisnası uygulanması mümkün olup, bu şekilde istisnadan yararlanılabilmesi için eldeki taşıtın satılması veya devri aranmaz.


  Malul veya engelli tarafından iktisabı yapılan taşıtın kayıt ve tescil ettirilmeden malul veya engellinin vefat etmesi durumunda, mezkûr istisna uygulamasından yararlanılamaz. Bu durumda, taşıtın mükellefe iade edilmemesi halinde, mirası reddetmeyen varis/varisler tarafından kayıt ve tescilden önce taşıta ait ÖTV beyan edilip ödenir.


  Malul veya engellinin, birden fazla engelli sağlık kurulu raporunun bulunması halinde, en son tarihli rapor bu uygulamada dikkate alınır. Malul veya engelli tarafından geçerli raporun ibraz edilmediğinin tespiti ve ibraz edilmeyen en son tarihli raporun da ilgili istisna uygulamasında aranılan mahiyette olmaması durumunda, ziyaa uğratılan vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte malul veya engelliden aranır.


  Engelli sağlık kurulu raporunda, raporun süresiz olduğunun belirtilmesi halinde herhangi bir tarihle sınırlı olmaksızın; belirli süre içinde geçerli olduğunun belirtilmesi halinde, raporun süresinin bitimine altı aydan az bir süre kalmaması kaydıyla, bu süre içinde, ilk iktisabı yapılacak taşıtlar bakımından söz konusu raporlara dayanılarak istisnadan yararlanılabilir.


  İstisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtın, engelli kişi tarafından bizzat kullanılması; engelli kişinin taşıtı bizzat kullanmasının mümkün olmaması halinde ise sürekli olarak istifadesine sunulması gerekmektedir. Taşıtın, zorunlu sebepler dışında, engelli tarafından bizzat kullanılmadığının veya engellinin taşıtı bizzat kullanamayacak durumda olması halinde taşıtın bariz bir şekilde engellinin istifadesine sunulmadığının tespiti halinde, istisna şartlarının ihlal edildiği kabul edilir ve ilk iktisapta ödenmeyen ÖTV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte malul veya engelliden aranır.


  Ayrıca, taşıtın ilk iktisabında yaptırılan hareket ettirici aksamın, sonradan söküldüğünün tespit edilmesi halinde de aynı yönde işlem tesis edilir. Söz konusu durumlara ilişkin tespitlerin, ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra yapılması halinde, ilk iktisapta ödenmeyen ÖTV ile ilgili olarak herhangi bir işlem tesis edilmeyeceği açıktır.


  İstisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtın beş yıllık süre dolmadan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı mal kapsamında iade edilerek, aynı nitelikleri haiz yeni bir taşıtın iktisabı halinde, söz konusu taşıt için de istisna uygulanması mümkündür. Bu durumda, beş yıllık sürenin başlangıcı, yeni alınan taşıtın ilk iktisabı tarihinden itibaren başlar.


  ÇÖZGER RAPORUNA İSTİNADEN ÖTV İSTİSNASI


  18 yaşını doldurmamış malul veya engellilerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için ise 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen ve engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair engelli sağlık kurulu raporunu veya bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından alınan, “7” özel gereksinim kodu ile “Özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV)” bilgileri çerçevesinde özel gereksinim düzeyini içeren Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporuna (ÇÖZGER) haiz olması gerekir.


  Bununla birlikte, ilgili Yönetmelik gereği 18 yaşını dolduran malul veya engellilerin haiz olduğu daha önceki yıllara ait ÇÖZGER’e göre işlem yapılması mümkün bulunmadığından, bu kişilerin 18 yaşını doldurduktan sonra bu istisnadan yararlanabilmeleri için engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporunu haiz olmaları gerektiği tabiidir.


  Engel sebebinin önemi bulunmamaktadır. Görme, işitme, konuşma veya ortopedik olabileceği gibi zihinsel engelliler veya böbrek rahatsızlığı olanlar da bu istisnadan yararlanabilmektedir.


  Bu uygulama kapsamındaki taşıtın ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanması için, malul ve engellilerin taşıtı bizzat kullanması şartı aranmamaktadır. Dolayısıyla, ÖTV Kanununun (7/2-a) maddesi kapsamında iktisap edilen taşıt, malul ve engellinin bizzat kendisi tarafından da kullanılabilir. Bununla birlikte, istisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtın malul ve engellinin bizzat kullanmasının mümkün olmaması halinde, engelli kişinin sürekli olarak istifadesine sunulması gerekir.


  ÖTV İSTİSNALI OLARAK ALINAN TAŞITIN MTV İSTİSNASI İÇİN YAPILACAKLAR


  Engellilik dereceleri %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin bu durumlarını tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairelerine belgelendirmeleri halinde, söz konusu malul ve engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtları ile Engellilik dereceleri %90’dan az olan malul ve engellilerin bu durumlarını; tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.


  Özel tüketim vergisi istisnasından faydalanmayan ancak; motorlu taşıtlar vergisi istisnasından yararlanacak olan malul ve engelliler tarafından; “Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu” düzenlenerek sağlık kurulu raporu, motorlu araç tescil belgesi, araçlar için teknik belge ve proje raporu asıllarının veya fotokopilerinin ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. İstisnadan yararlanabilmek için ibrazı zorunlu olan belgelerin fotokopilerinin getirilmesi hâlinde, asıllara uygunluğu kontrol edilerek işlem tesis edilecektir.


  ÖTV istisnasından faydalanılarak satın alınan taşıt için, vergi dairesi tarafından MTV tahakkuk ettiriliyor. Bu MTV yi kaldırtmak için, Dijital vergi dairesine e-devlet şifrenizle girerek, Genel amaçlı dilekçe kısmından aşağıdaki örneğe uygun bir dilekçe doldurup, ekine de "EK-5 Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu" nu, Sağlık raporunu ve araç ruhsat fotokopisini ekleyerek gönderirseniz, en kısa sürede tahakkuk eden MTV kalkar.


  Dilekçe örneği;


  ....... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

    

             KONU : MTV borcumun kaldırılması hk.

    

             Ekli belgelerde yer alan Tescil Belgesine sahip aracın sahibiyim. 197 Sayılı MTV Kanununun 4. Maddesi C Bendinde belirtilen mevzuat uyarınca aracımın MTV istisnası bulunmaktadır.

   

             Motorlu aracımın mevzuatta yer alan MTV İstisnası hakkından yararlanması için gereğini saygılarımla arz ederim.


  Süresiz raporlara istinaden alınan araçlarda bir daha MTV tahakkuk etmez, süreli raporlarda ise rapor her yenilendiğinde maliyeye bilgi vermeniz gerekir, rapor yenilenmezse, rapor bitiminde MTV tahakkuk eder.


  ÖTV İSTİSNASI İLE ALINAN TAŞIT SAHİBİNİN 5 YIL DOLMADAN ÖLMESİ DURUMUNDA YAPILACAKLAR


  ÖTV Kanununa göre, ilk iktisabında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset yoluyla intikallerinde ÖTV aranmaz. Dolayısıyla, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi halinde, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV uygulanmaz. Ancak, muristen mirasçılara sadece bir taşıtın intikal etmiş olması, başka bir mal ve/veya hakkın intikal etmemiş olması halinde, taşıtın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesi,  devralan  mirasçı  açısından  (kendi  miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere) «veraset yoluyla intikal» olarak değerlendirilmez.


  Muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/veya hakkın da bulunması halinde ise diğer mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış olan taşıtın lehine feragat edilen mirasçıya intikali, “veraset yoluyla intikal” olarak değerlendirilir. Bununla birlikte, terekede yer alan diğer mal ve/veya hakların değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması gerekmektedir.


  30.12.2023 tarih ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 55 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2024 yılında uygulanacak istisna hadleri belirlenmiştir.

   

  Buna göre, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

   

  • Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 1.609.552 TL ye kadar olan kısımdan VİV alınmaz.
  Kaynaklar;

  18 Nisan 2015 CUMARTESİ

  Resmî Gazete

  Sayı : 29330

  Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü (resmigazete.gov.tr)  10 Ağustos 2019 CUMARTESİ

  Resmî Gazete

  Sayı : 30858

  10 Ağustos 2019 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr)


  İstisna Kapsamında İktisap Edilen Aracın Engelliden Engelliye Teslimi, Takası, Bedelsiz Devri veya Satışında ÖTV’nin Durumu (muhasebetr.com)


  -engelliler_vergi_rehberi_2022.pdf (turmob.org.tr)


  ***************************************************************************************************************************************  SORU - CEVAP


  Soru 1: ÖTV Muafiyeti Nedir?

  Engellilik oranı %90 veya üzerinde olan yetişkin engelliler ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu'nda (ÇÖZGER) “Özel Koşul Gereksinimi Vardır (ÖKGV)” ibaresi bulunan 18 yaş altı engelliler ÖTV istisnasından yararlanabilirler.

  Bununla birlikte engellilik oranı %90'ın altında olan engellilerden engelli sağlık kurulu raporunda "Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir." değerlendirmesi bulunanlardan, ilk iktisabı yapılacak taşıtın hareket ettirici aksamında (debriyaj pedalı, fren pedalı, gaz pedalı ve/veya vites kolunda) tadilat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olan engelliler ÖTV istisnasından yararlanabilirler.


  Yukarıda yazılı olanlar dışında kısmi indirim, engellilik oranında indirim gibi şeyler söz konusu değildir.


  Soru 4: Üzerine araç alınan engelli kişinin engelli sürücü belgesine sahip olma şartı var mıdır?

  Hayır, yoktur. Engelli oranı %90 ve üzerinde olan engelli bireyin üzerinden ilk iktisap edilecek araçta ÖTV muafiyetinden yararlanılabilir.


  Soru 5: Özel tertibatlı araçları kimler kullanabilir?

  Engellilik derecesi %90’ın altında olan engelliler tarafından bizzat kullanılmak amacıyla düzenlenmiş özel tertibatlı araçları, engelli araç sahibinin yanı sıra araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü de kullanabilir.

  Ancak, söz konusu kişilerin de engelli aracını kullanabilmesi için “herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin kullanımına uygun olarak üretilmiş olan aracın teknik donanımlarında hiçbir değişiklik yapılmadan, engelli kişinin sağlık raporunda belirtilen tertibatın ilave aparatlarla  taktırılmış  olması” ve aracın engelli veya bu kişiler tarafından her iki şekilde   de kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlarca belgelendirilmesi şarttır.

  NOT: MALİYE BAKANLIĞI, ALDIĞI TAAHHÜTNAME İLE BU UYGULAMANIN ÖNÜNÜ KESİYOR, ARACI ENGELLİDEN BAŞKASI KULLANAMAZ DİYOR.


  Soru 6: Engelli adına alınan araçlar kimler tarafından kullanılabilir?

  Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 53. maddesi, 3. fıkrası uyarınca; özel tertibatı olmayıp, engellilik derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından ÖTV muaf olarak bizzat ithal edilen araçların; araç sahibi engelli kişinin eşi, kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunludur.

  Engellilik derecesi %90 ve üzeri olan kişiler adına ÖTV’den muaf olarak yurt içinden alınan ve özel tertibatı bulunmayan araçların araç sahibi dışında birisi tarafından kullanılması konusunda mevzuatta herhangi bir kısıtlayıcı hüküm bulunmamaktadır.


  Soru 11: Engelli park kartı nedir?

  Yalnızca üzerine araç tescil edilmiş engelli bireylerin, ayrılmış park alanlarına araçlarını bıraktıklarında camdan görünür şekilde yerleştirdikleri park kartlarıdır. İlin Trafik şube müdürlüğünden alınır. 3 Yıl geçerlidir.


  Soru 14: B sınıfı engelli ehliyeti almak için hangi şartlar aranmaktadır?

  1 Ocak 2016 tarihinden, “H sınıfı” engelli sürücü uygulaması kaldırılmış ve engelli sürücülere de B sınıfı engelli ehliyetleri düzenlenmeye başlamıştır. Bir başka deyişle engelliler için ayrı bir sürücü belgesi sınıfı bulunmamaktadır.

  B sınıfı engelli sürücü belgesi alabilmek için 18 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün almak ve bağlı bulunulan aile hekimine başvurmak gereklidir.

  Aile hekiminin, engelli bireyin özel tertibatlı araç kullanabileceğine   yönelik   karar   vermesi   durumunda, engelli sürücü adayını İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı İl Sağlık Komisyonuna sevk eder.

  İl Sağlık Komisyonu tarafından, engelli kişinin kullanacağı araçta bulunması gereken özel tertibat, “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğe” göre hazırlanan listeden belirlenen kodu ile birlikte sağlık raporuna yazılır.

  Sağlık raporunda belirtilen kısıtlama ve araç uyarlama kodları engelli sürücü belgesine de işlenmekte ve engelli sürücünün bu kodlara uygun olan araç kullanması gerekmektedir.


  Soru 16: Kaza sonucu vücudunun fonksiyonlarını sonradan kaybeden kişi, var olan sürücü belgesini nasıl değiştirebilir?

  Bu kişiler tekrar yazılı sınava tabi tutulmazlar, verilen sağlık raporuna göre düzenlenmiş özel araçlarla eğitim aldıktan sonra, direksiyon sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olan sürücüler engelli sürücü belgesi almaya hak kazanır.


  Kaynak: T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Engelliler İçin Motorlu Taşıt Alımında Sunulan Hizmet ve Muafiyetler
  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MÜŞAVİR -- 3 Haziran 2024; 11:18:8 > • Rezerve

 • Yeni aldığım aracın MTV istisnası için bugün vergi dairesine gittim.

  Dilekçe gerek yok dediler. Form verdiler doldurdum. Yanına tertibat projesini ve ehliyeti de istediler. Yerine göre değişiyor sanırım.

 • zed Z kullanıcısına yanıt

  Elbette farklı uygulamalar vardır, hatta birkaç gün önce okudum sanırım, Araç sahibine MTV borcu tahakkuk etmiş ama kendisi gidip hiç bir işlem yapmamasına rağmen 1 hafta sonra MTV borcu kendiliğinden terkin edilmiş, borç kalmamış.


  Ben konuyu, Araç ilk iktisabı ve sonrasında karşılaşılabilecek (aklıma gelen) hemen her soruna çözüm olması amacıyla biraz geniş tuttum. Dolayısıyla burada yazılandan daha az teferruatlı bir süreç ve evrak sunumuyla da MTV terkin ettirilebilir.

 • "Soru 5: Özel tertibatlı araçları kimler kullanabilir?

  Engellilik derecesi %90’ın altında olan engelliler tarafından bizzat kullanılmak amacıyla düzenlenmiş özel tertibatlı araçları, engelli araç sahibinin yanı sıra araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü de kullanabilir.

  Ancak, söz konusu kişilerin de engelli aracını kullanabilmesi için “herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin kullanımına uygun olarak üretilmiş olan aracın teknik donanımlarında hiçbir değişiklik yapılmadan, engelli kişinin sağlık raporunda belirtilen tertibatın ilave aparatlarla  taktırılmış  olması” ve aracın engelli veya bu kişiler tarafından her iki şekilde   de kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlarca belgelendirilmesi şarttır.

  NOT: MALİYE BAKANLIĞI, ALDIĞI TAAHHÜTNAME İLE BU UYGULAMANIN ÖNÜNÜ KESİYOR, ARACI ENGELLİDEN BAŞKASI KULLANAMAZ DİYOR."  26 Mayıs tarihinde teslim aldığım aracın ruhsatında "3. dereceye kadar yakınları kullanabilir" yazıyor. Bu durumda, eşim veya anne-baba kullanırsa yasal mı değil mi çözemedim hala.

 • zed Z kullanıcısına yanıt

  Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sorun yok ama Gelir İdaresi Başkanlığı açısından sıkıntı (Tertibatlı araçlar için yazıyorum). GİB Engelliden başkasının kullanmayacağına dair taahhütname istiyor ve alıyor. Bende öyle oldu en azından.


  Normal Trafik çevirmesinde yine sorun olacağını sanmıyorum ama olası bir Maliye yol denetiminde (çok zor ihtimal ama imkansız değil) baş ağrıtan sonuçlar olabilir.


  Onun ötesinde Kanun ile tanınan istisnanın asıl amacından sapılmaması gerekiyor ve bu durum kanunda açıkça belirtiliyor;


  İstisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtın, engelli kişi tarafından bizzat kullanılması; engelli kişinin taşıtı bizzat kullanmasının mümkün olmaması halinde ise sürekli olarak istifadesine sunulması gerekmektedir. Taşıtın, zorunlu sebepler dışında, engelli tarafından bizzat kullanılmadığının veya engellinin taşıtı bizzat kullanamayacak durumda olması halinde taşıtın bariz bir şekilde engellinin istifadesine sunulmadığının tespiti halinde, istisna şartlarının ihlal edildiği kabul edilir ve ilk iktisapta ödenmeyen ÖTV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte malul veya engelliden aranır.

 • MÜŞAVİR kullanıcısına yanıt

  Aynı taahhütnameyi benden de aldılar ancak ruhsatta bu şekilde yazması çok çelişkili geldi.

  Ailede, aracı benden başka kullanacak yok zaten.

 • zed Z kullanıcısına yanıt

  Ruhsat işlemleri Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre düzenleniyor, o nedenle orada ne yazarsa yazsın, maliye diyor ki; Engelliden başkası kullanamaz.


  Aldıkları taahhütname örneği


  ÖTV İstisnası, MTV İstisnası ile ilgili bilgiler, Soru-Cevaplar.


  ÖTV İstisnası, MTV İstisnası ile ilgili bilgiler, Soru-Cevaplar.


  ÖTV İstisnası, MTV İstisnası ile ilgili bilgiler, Soru-Cevaplar.  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MÜŞAVİR -- 7 Haziran 2024; 15:6:1 >
 • Merhaba herkese

  Sene başında canım babam üzerinden ÖTV muafiyetli araç almıştık. Babamı geçen hafta kaybettik, son hediyesi araba oldu kendisi de çok binemedi..

  Sorum şu , bu aracı ben nasıl kendi üstüme geçireceğim? Aracı üstüme aldıktan sonra halen engelli aracı olarak mı geçecek? Bilgi verebilecek varsa çok sevinirim herkese sağlıklı günler dilerim.
 • Ronaldo-9 kullanıcısına yanıt

  Başınız sağolsun öncelikle, Allah sabırlar versin.


  Arabadan başka mal var mıydı adına?

  Sizden başka kanuni mirasçı var mı?

 • MÜŞAVİR kullanıcısına yanıt

  Teşekkür ederim Allah razı olsun.


  1 araba 2 tane de ev var üzerine kayıtlı.

  annem ve 2 kardeşim daha var. İşlemler nasıl oluyor acaba

 • Ronaldo-9 kullanıcısına yanıt

  Ya ruhsat tüm mirasçılar adına çıkacak ya da diğer varisler miras hakkından feragat edecek ve ruhsat sadece bir kişi adına çıkacak. Feragat işlemi noterden, veraset işlemi vergi dairesinden yapılacak, vergi dairesi sonrası tekrar noterden adınıza ruhsat çıkacak.

 • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.