DonanımHaber'de AraYENİ GELİŞMİŞ ARAMA
ForumBu Bölümde Ara
Yeni DH Mobil Uygulama herkese açık beta sürümü kullanıma açıldı. Gizle Şimdi Dene
A`dan Z`ye Öz Türkçe İsimler Anlamları ile.
Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
1 Misafir Kullanıcı
81
Cevap
1
Favori
20.324
Tıklama
Konudaki Resimler
Mesaj Tarihine Göre En Beğenilen Son Ekleneneler
Seçimimi Hatırla
Tüm Forumlar >> Konu Dışı / Off Topic >> Konu Dışı >> A`dan Z`ye Öz Türkçe İsimler Anlamları ile.
Sayfaya Git:
Sayfa:
Giriş
Mesaj
  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   11 Mayıs 2009 13:21:38 Konu Sahibi
   ABA: Saygıdeğer, saygıya layık kişi. Bazı Türk boylarında “ana’’,’’abla’’ , bazılarında ise baba anlamında da kullanılmaktadır.
   ABADAN: 1- Cömert, verici 2- Bağışlayıcı, gönül yapıcı
   ABAK: Temiz, iffetli, namuslu kişi
   ABAKA: Yakın akraba, amca çocuğu
   ABAKAN: Alicenap
   ABAKAY: 1- Yakın akraba, yeğen, amca çocuğu 2- Sibirya’da saygın ve sözü geçen hanımlara verilen bir unvan
   ABALA: Abla
   ABAR: (Avar): 1- Gösteriş, heybetlilik 2- Baş eğmez, dirençli
   ABAŞ: Hanım yürüyüşü (Küçük narin adım)
   ABAY: 1- Aydınlık, aydınlık verici 2- Hayret uyandıran, hayret verici
   ABAKIYMIŞ: Gönül kırıcı, can yakıcı
   ABÇAR-(Avşar): 1- İşin ehli kişi, iş bitirici 2- Uyumlu, itaatkar
   ABI: 1- Can, ruh 2- Soyluluk
   ABIÇ: Gönüllü
   ABIDAN: İçli, gönül insanı
   ABIK: İçli, gönüllü
   ABIKAN: Mec.Soylu
   ABIL: Gönüllü, İstekli
   ABINAK: Sakinleşmiş gönül rahatlığı içinde olan
   ABINÇ(Avunç): Avunç, teselli
   ABIŞ(Apış): Bacağın diz kapağından yukarısı
   ABIŞKA : İçten, içtenlikle çalışan
   ABIZ: Ruhsal, ruhlarla ilgili
   ABİKE: Alicenap, yüksek gönüllü
   ABİN: Mutlu, memnun, hoşnut
   ACAR: 1-Gayretli,Hareketli 2- Gözü pek, yırtıcı
   ACLAN: Açık,Açılan
   ACU-(Acı,Açığ): 1- Açık 2-Keskin, sert 3- Açı,aralık
   ACUN: Dünya, yeryüzü
   ACUNAL: birl. Acun/Al (Almak’tan)
   ACUNAY: birl. Acun/Ay/Mec.”Dünya güzeli”
   ACUNLUK: Dünya malı,dünyalık
   ACUNSUZ: Dünya malında gözü olmayan
   AÇA: 1- Toplum içinde saygınlığı olan kişi 2-Analık derecesinde saygıya layık hanım
   AÇAN: Açma eylemi içinde olan (Çiçek gibi)
   AÇIĞ: 1-Açık,dürüst 2- Bahşiş bey yada hanların verdiği bahşiş
   AÇIK: (Açığ) Büyük kardeş
   AÇIL: Açık, açılmış
   AÇUK: (Açık) İyi huylu,mülayim
   ADAK: 1-Söz,nişan 2-Bağış,sungu
   ADAL: Sadık, güvenilir
   ADALAN: Ünlü, şöhretli
   ADALDI: Ünlü
   ADALIR: Ünlü
   ADALMIŞ: Ünlü
   ADAN: Uygunluk, liyakat
   ADANIR: Ünlü
   ADANMIŞ: Adaklı,adak olmuş
   ADAR: Adama eyleminde bulunan
   ADAY: Memnunluk,hoşnutluk
   ABDAN: Ünlü
   ADBERİLGEN: Adına layık ve ününü hak etmiş kişi
   ADIKTI: Ünlü
   ADIN: Ünlü,adı anılan
   ADINÇIĞ: 1-Seçkin,mümtaz 2- Olağanüstü, fevkalade, bambaşka
   ADIÖTE: birl. Adı/Öte Mec. Temiz bir üne sahip
   ADIVAR: Ünlü,tanınmış
   ADIYAKŞI: birl. Adı/Yakşı(Adı güzel)
   ADIYAMAN: birl. Adı/Yaman Mec. Ürkütücü bir üne sahip kişi
   ADIYEKE: birl. Adı/Yeke(yeğ) Mec. Saygıyla anılan kişi, adı yeğlenen kişi
   ADKIR: Aygır,erkek at
   ADMIŞ: Ün almış, tanınmış
   ADSAY: birl. Ad/Say Mec. Adına saygı duyulan kişi
   ADSIZ: 1- Fakir,kimsesiz
   AFŞAR (Abçar)
   AFŞIN: Apçın,(Opçın) Zırh,demir örgülü savaş giysisi
   AFTABA: Su ibriği
   AGA (Ağa,Aka): 1-Saygıdeğer, ulu kişi 2- Cömert,koruyucu 3-Büyük erkek kardeş,ağabey
   AGOLA: Yönetici,amir
   AGUN: Tatmin,avuntu
   AGUNMUŞ: Avunmuş,sakin
   AĞAÇA: Akça, beyazca, alımlı
   AĞALAK: Oğlak
   AĞALBAY: Muhterem,saygıdeğer
   AĞAN: 1-Yüksek,yukarıda,yukarılara çıkan 2- Geceleri gökten hızla geçen, ışıklı nokta
   AĞAR: 1- Ağı ağırbaşlı, oturaklı 2- Gönül ferahlığı 3- Göğe yükseliş
   AĞARTMIŞ: 1- Namuslu,dürüst 2- Alçak gönüllü, mütevazı
   AĞAT (Akat): Namuslu, gönüllü, iffetli
   AĞAYA: Makul,geçerli,uygun
   AĞDUK: Kutsal,muhterem
   AĞICI: Ağcı, Akçı, Akıcı, Hazinedar, Hazine sorumlusu
   AĞIÇ: Varlık, hazine,servet
   AĞILGAT: 1-Saygıdeğer 2- Yıldız,gezegen
   AĞIM: Yükseliş
   AĞIR: 1- Ağırbaşlı,olgun 2- Ünlü,saygın
   AĞIRBAŞ: birl. Ağır/baş, olgun, alçak gönüllü
   AĞIŞ: (Ağıç) Hazine, servet
   AĞIT: Mersiye,ölüm Türküsü,göğe yükselen feryat
   AĞLAMIŞ: Çileli,çile çeken
   AĞMIK: 1- Ünlü,tanınmış 2- Yüksek rütbeli
   AĞRAK: Yükselen,ilerleyen
   AĞRITMIŞ: Mec. Acı kuvvete sahip kişi
   AĞUL: 1- Ay’ın halesi 2- Oba, köy
   AĞUTUR: Yükselten,yukarı çıkaran
   AĞZUKARA: birl. Ağzı/Kara. Mec. Sert konuşan, acımasız ve hükmedici konuşan kişi
   AK: 1- Beyaz 2- Doğuş, doğum 3- Yükseliş 4-Parlaklık 5-Devinim,hareketlilik 6-Mec.Namusluluk,iffet ve güvenirliğin sembolü
   AKA: Büyük,ulu kişi,saygıdeğer kişi
   AKABA: Yokuş,meyil
   AKAÇ: Akıcı
   AKALIN: bir. Ak/Alın mec. Dürüst,namuslu
   AKAN: 1- Akıcı 2- Yükselen
   AKARCA: Dere,ırmak
   AKAR: Dere,akarsu
   AKARSU: Dere,ırmak
   AKAŞ: birl. Ak/Aş mec.Helal rızk
   AKAY: birl. Ak/Ay 1- Ayın en güzel anı 2- Yenisey Türklerinde “hanımefendi” anlamında kullanılır.
   AKBAŞ: birl. Ak/Baş mec. Dürüst,namuslu
   AKBEL: Dürüst,sözüne güvenilir kişi
   AKBERGÜ: birl. Ak/Vergi fıtrat,huy mec.iyi huylu
   AKÇA: 1-Beyaza kaçan 2-İpekli dokuma 3-Para,maliye,hazine
   AKÇALAR: birl.Ak/çalar mec.Ak tenli hanım
   AKÇALI: Zengin,mal sahibi
   AKÇALMAZ: birl. Ak/Çalmaz mec.Yanık tenli hanım
   AKÇIL: 1-Ak tenli, akça yüzlü 2- Ağarmış, aklaşmış
   AKÇIN: Sözüne güvenilen,sağlam kişilikli
   AKÇORA: birl. Ak/Çura 1- Şamanist gelenekte iyi ruh ve iyilik perisi
   AKEL: birl. Ak/El mec.Dürüst,namuslu
   AKGÜN: birl. Ak/Gün mec. Gelecek,istikbal
   AKHAN: birl. Ak/Han Şamanist gelenekte “İyilik Tanrısı”
   AKI: Eli açık,cömert,zengin gönüllü
   AKIM: 1-Yönelim,yükseliş 2- Akmaktan, akıcı,yayılıcı
   AKIN: 1-Saldırı,hücum 2-Kazak ve Kırgızlarda, ozan ve müzisyenlere verilen ad
   AKINAY: birl. Akın/Ay Türkistan’da hanım ozanlara verilen ad
   AKINCI: 1- Akın eden,saldıran 2- Osmanlılar dönemindeki, öncü birliklere ve bu birliklere dahil olan kişilere verilen unvan
   AKIŞ: 1-Yükseliş 2-Akmaktan akış 3-Servet,hazine
   AKKARA: birl. Ak/Kara mec.Zıtların bütünlüğü
   AKMAN: birl. 1-Temiz,iffetli 2-Apak,bembeyaz
   AKOBA: birl. Ak/Oba mec.soylu
   AKSAK: 1-Aksayan,seken 2-Yükselen,çıkan
   AKSOY: birl. Ak/Soy mec.Soylu
   AKŞAMAN: birl. Ak/Şaman Şamanist gelenekte,iyi ruhlarla ilgilenen ve ilişkiye giren kam
   AKŞİT: Yürekli,gözükara
   AKTAN: birl. Ak/Tan seher vakti,şafak
   AKUZ: birl. Ak/Uz (Uzman,usta)
   AKÜN: birl. Ak/Ün mec.Temiz,şöhretli
   AKYOL: birl. Ak/Yol mec.Dürüst,namuslu
   AKYÖN: birl. Ak/Yön mec.Dürüst,namuslu
   AKYÜZ: birl. Ak/yüz mec.Dürüst
   AL: 1-Bayrak kumaşı 2-Kızarmış,kızarık 3-El,kolun bilekten aşağı kısmı 4- Ala,alaca 5-Almaktan al
   ALA: Karışık renkli,benekli
   ALABAN (Alban)Timsah
   ALACA: Karışık renkli
   ALAÇUK: Kulübe,baraka,Altay Türklerinde,oda,(Çadırın iç bölmesi)
   ALAGAN: (Algan)Fatih
   ALAGAŞ: Ender rastlanan,nadir
   ALAGÜN: birl. Ala/Gün Gün ortası
   ALAK: Yok edici,öldürücü,alıcı,avlayıcı
   ALAN: 1-Işık,nur 2-Orman içindeki açık ve düzlük bölge 3- algan
   ALANÇA: Bahçelerdeki ağaç aralarında bulunan çimenlik bölge
   ALANGUVA: birl. Ala/Geyik
   Cengiz Kaan’ın onuncu göbekten büyük anası 2- Ergenekon destanında adı geçen Uldız Han’ın kızı
   3-Türk mitolojisinde yer alan ünlü kadın ki, efsaneye göre, bir nevi Türklerin ’’Meryem Ana” sı gibidir.
   ALAR: Yalancı karanlık(Gündüz vaktinde)
   ALAS (Alaz) Şamanist gelenekte “Ateş Tanrısı’’
   ALASAYVAN: Şafak vakti,Güneşin doğuşu
   ALASI: Erek,amaç,sahip olunması istenen nesne
   ALATAŞ: birl. Ala/Taş Köz,ateş parçası
   ALAYUNT: birl. Ala/Yunt Altay Türklerinde “kısrak” anlamında kullanılmaktadır.
   ALBA: Yükümlülük,hizmet yükümlülüğü
   ALBAGA: Hasılat,savaş yada av ganimeti
   ALBAN: Haraç,ganimet
   ALBATU: Bürokrat, hizmetle yükümlü kişi
   ALBENİ: Çekim,cazibe,sempati
   ALCU (Alçu)Alıcı,avcı
   ALÇİÇEK: birl. Al/Çiçek (Gül’ün Türkçe karşılığı)
   ALÇİN: Kızıl renkli bir çalı kuşu
   ALÇU (Alcu)1-Algan,Fatih,2-Alcı,Avcı
   ALDI: 1-Öncü,öndeki,selef 2-Algan,Fatih
   ALDUR: Ok atışı,oklayış
   ALEV (Yalav…Yal kökünden)Ateşten çıkan ışık
   ALGAN: Fatih,Fetheden
   ALGAZIN: Yabani vahşi hayvan
   ALGI: 1-Fetih,Almaktan… alım 2- Fehim,algılama
   ALGIN: 1- Serap 2-Yüksek yer 3- Bitiricilik,bitiriş
   ALGIŞ (Alkış): Dua,yakarış,niyaz
   ALGU: 1-Tüm,hepsi 2-Toplum,topluluk 3-Silah 4-Alıcı,avcı
   ALGUR: Sakin,kendi halinde,kendinden emin
   ALGÜN: birl. Al/Gün”…Kazak ve Kırgızlarda,doğum sırasında yaşanan dikkat çekici,unutulmaz günleri mecz eder.
   ALICI: Alcu,Avcı
   ALIK: Alıngan,Kırgın
   ALIM: 1-Çekim,Cazibe 2-Vergi,Haraç
   ALIMGA: Yazıcı,(Han ve Kaanların buyruk ve fermanlarını yazan görevli kişi)
   ALIMLI: Çekici,Cazibeli
   ALINAK: birl. Alın/Ak mec.dürüst,namuslu
   ALINCAHAN (Alınçak Han) Oğuzname’ye göre,Türk’ün oğullarından
   ALINÇAK: 1-Çekici,cazip 2- Alıngan,nazik
   ALINGAN: Alınan,incinen,gücenen
   ALK: Bitirmek,yok etmek,sona erdirmek,bitiricilik
   ALKA: 1-Bitirici,yok edici 2-İleri,ilerici
   ALKABÖLÜK: birl. Alka/Bölük..Vurucu Tim
   ALKAN: Alkan,Fatih
   ALKAR: Bitirici,yok edici
   ALKAŞ: Bitirici,yok edici
   ALKI: Pervasız,vurdumduymaz
   ALKIM: 1-Gökkuşağı 2-Gerdan
   ALKIR: Tamamlayıcı,bitirici
   ALKIŞ: Algış,dua,övme,yüceltme
   ALMA: Elma
   ALMAKAY: Elma yanaklı
   ALMALUK: 1-Alınması gerekli olan 2-Elma bahçesi
   ALMAS: Almaz,nazlı
   ALMILA: Elma
   ALMIŞ: Algan,Fatih
   ALP: Bu sözcük birçok erdemi içinde barındırır. Bilgelik, yiğitlik, fedakarlık, kahramanlık,
   gözükaralık, toplumculuk, vb. ile birlikte tüm bunlar arasındaki uyumu da içerir.
   ALPAGU: Düşmanına tek başına saldıran kişi
   ALPAGUT: 1-Alplik gösteren kişi 2-Kurt soyundan 3- Seçkin ve saygın kişi
   ALPEREN: birl.Alp/Eren (Gazi, Derviş) Toplumun sayıp sevdiği, örnek aldığı savaşçı kişilerin genel adı
   ALPMAN: Alp gibi Alpçe yaşayan
   ALTAÇU (Altaç): Aldatıcı taktik sahibi
   ALTAMIŞ: Aldatıcı,hileci
   ALTAN: 1-Altın 2-Güneşin doğuş anı,Şafak
   ALTANURUG: (Altın Uruk) Cengiz Kagan ve oğullarının soyuna verilen unvanlardan
   ALTAY: 1-Al/Ala/Tay 2-Altın 3-Ormanlarla kaplı yüksek dağ
   ALTINDAĞ: birl. Altın/Dağ/Altay dağlarının,diğer adı.
   ALTU (Aldu): 1-İlk,Birinci 2-Algan,Fatih
   ALTUN: Altın
   ALTUNSABAK: birl. Altun/Sabak(sopa,değnek)
   ALUÇ: 1-Alıcı(Alçu) 2-Kayın cinsi bir ağaç
   ALUNGAN: Alıngan,nazlı
   ALUNUR: Nazlı
   ALYU: (Algu)
   T..Çağatay Han’ın torunu
   AMAÇ: (Umaç)Gaye, hedef, beklenti
   AMAN: (YAMAN) Sertlik
   AMGAK: Emek/Zahmet
   ANAÇ: 1-Anacık 2-Analık duygusu çok gelişmiş 3-Anaya çeken 4-Doğurgan, üretken
   ANAGAY: Anaya çekmiş, anaya benzer
   ANASIOĞLU: birl. Anası(nın)Oğlu (Babası erken ölmüş ve özellikle anası tarafından bin bir güçlüklerle yetiştirilip büyütülmüş, yetim çocuklar için kullanılmış olduğu anlaşılan Türk adlarından)
   ANAT: 1-Anı,Anılan 2- Yakın,hısım
   ANAZ: Yeğrek, evla, eftal
   AND (ANT) 1-Yemin,söz 2- Yakın akraba
   ANDA: Birlikte ant içmiş(kan kardeşi) (Anda’lık Türklerin en eski geleneklerinden biridir. Andalar birbirlerini kardeşlerinden daha ileride korur, sayar ve kayırmaya çalışırlar.)
   ANDAÇ: Hatıra, anı olsun diye verilip,alınan hediye
   ANDARIMAN: Anılara değer veren ve saygı gösteren kişi
   ANDIR: Anısı ola hatıra
   ANGAY: Anılarına bağlı olan kişi
   ANGI: 1-Anı,hatıra,2-Yetki, yeterlilik
   ANGIM: Mamur, hakim
   ANGIN: Ünlü, anılan, adı duyulan
   ANGIŞ: Ünlü, meşhur
   ANGIT: Yaban ördeği
   ANIK: 1-Anlayış, yetenek, fehim 2- Hafıza, bellek 3- Hazır, mevcutlu
   ANLI: 1-Sakin, ağırbaşlı 2- Bellek, hafıza
   ANIT: Anı olsun diye yapılan yapı
   ANITGAN: Anıt yapan
   ANLI: Ünlü, tanınan
   ANNAK: Yadigar, hatıra
   ANT: And, Yemin
   ANTLIĞ: And içmiş, Yeminli
   ANUÇUR: Övülmüş, övülmeye layık
   ANUK: Yadigar, hatıra
   ANUŞ: Anış, anma eylemi, anı
   APA: Ulu, büyük, saygıyı ve hürmeti hak etmiş kişi (Bazı Türk bölgelerinde “baba” anlamına da kullanılmaktadır.
   APAĞ: Apak, temiz
   APAK: Temiz, namuslu,iffetli
   APATEG: (Apatek)birl. Apa/Tegtek(gibi,benzer)
   ARA: Orta yer, ortalık, boşluk, orta
   ARAL: 1-Ada 2- Aralık,orta, ortalık
   ARAS: 1- At kılı 2- Kalın yün 3- Talih,baht
   ARASLAN: Arslan (Çuvaşlarca söylenişi)
   ARAT: Cesaret, yüreklilik
   ARBIŞ: Büyü,efsun
   ARBUZ: Büyü, sihir
   ARCA: 1-Arıca, saf, temiz 2- Çam ağacı, çamdan yapılmış kutu
   ARDA: 1-Uzun değnek 2- Artçı, halife, ardı sıra giden
   ARDALI: (Ardalu) Yönetici, amir
   ARDIÇ: 1- Halife, artçı 2- Bir ağaç türü
   ARGA: Zeki, akıllı
   ARGAN : (Arkan) Kement, kement bağı
   ARGATU: Yaban koyunu
   ARGIÇ: 1- Kır, mera 2- Gurur
   ARGIN: 1-Yavaş, sakin 2- Gelecek yıl
   ARGUN: Pars cinsinden avcı bir hayvan
   ARGUŞ: (Arkuş)1- Edepli, terbiyeli 2- Haberci, haber veren
   ARGÜDEN: birl. Ar/Güden, Arlı, edepli
   ARI: (Arık) 1- Saf, arı, arınmış 2- Irmak, dere
   ARICA: Soylu, temiz, iyi huylu
   ARIÇ: Barış, sulh
   ARIĞ (Arı, Arık)
   ARIK: 1- Arı, arınmış, temiz 2- Narin, ince yapılı
   ARIL: Arınmış, temiz, pak
   ARIN: Saf, arınmış
   ARINÇ: 1-Barış, kurtuluş 2- Temizlik, saflık, günahsızlık
   ARINIK: Saf, şeffaf, billur
   ARINMIŞ: Temiz, gönüllü
   ARKIN: 1-Argın, yavaş, sakin 2- Halef, ardıç
   ARKIŞ: 1-Ulak, haberci 2- Kervan, kafile
   ARKUN: Halef, geriden gelen, takipçi
   ARKUY: Siper, mevzi
   ARKUZ: (Arguz) Edepli, iyi huylu
   ARLAĞ: Arlı, edepli
   ARLAT: Biricik oğul, anaların en çok üstüne düştükleri oğul
   ARMAGUN: Armağan, hediye
   ARMAĞAN (Yarmagun-Yarmagan)- Hediye
   ARMAN: 1- Onurlu, arlı, edepli 2- Dilek, istek 3- Hayal, fantezi
   ARPA: 1- Büyü, tılsım, Şamanist gelenekte, Kamların okuduğu dua 2- Tahıl
   ARPAD (Arpa)
   ARSİN: (Ersin) Kurtuluş, istiklal
   ARSALAN: Arslan
   ARSLAN: Yırtıcı hayvan Mec. Cesaret, atılganlık ve gözü pekliği sembolize eder.
   ARSLANBALA: birl. Arslan/Bala..Arslan yavrusu
   ARSLANCIK: Küçük arslan..Arslan yavrusu
   ARSLANÇA: Arslan gibi, arslan özelliklerine sahip
   ARSU: birl. Ar/Su mec. Namuslu, dürüst
   ARSUN: 1- Efendi, ağırbaşlı 2- Rahata ermiş, huzurlu
   ARTAGAN: Bereket, artuk, fazlalık, bolluk
   ARTAM (Erdem)
   ARTIM: Bereket, bolluk
   ARTUÇ: Mızrak, mızrak ucu
   ARTUK: Fazlalık, üstünlük, bereket mec. Varlık, zenginlik
   ARTUKDOĞAN: birl. Artuk/Doğan
   Kırgızlarda, olağanüstü vasıflara sahip kişilere verilen bir unvan
   ARTUN: Vakarlı, ölçülü
   ARTUR: Cazibeli, çekici, işveli, fettan
   ARTURU: 1- Ekstrem, uç noktalarda 2- Bereket, bolluk
   ARTUT: Armağan, hediye
   ARVIŞ: Sihir, büyü, tılsım
   ARZIK: Fanatik, bağnaz, sofu
   ASAN: 1- Sağlıklı, zinde 2- Asma eyleminde olan
   ASENA: Efsanevi dişi kurtun adı. Yakın, Yakınlık duyulan
   ASIGLI: Faydalı,Gerekli
   ASIĞ (Ası,Asık) 1- Fayda, Çıkar 2-Kar,temettü
   ASPAR (Asbar) Faydalı, işe yarayan
   ASRAK: Himaye, Koruma
   AŞAN: Aşmak’dan …mec. Azimli, engel tanımaz
   AŞIT: 1- Aşılacak, aşılması gerekli olan 2- İşitmekten…İşit, kulak ver
   AŞKAR: 1- Savaş atı 2- Kuyruk ve yelesi kara, vücudu kula renginde olan at
   AŞKIN: 1- Aşmış, üstün, faik,akranlarından ileride olan 2- Melodi,nağme
   AŞUK: 1-Aşık,aşmış, geçmiş 2- Tolga
   AŞULA: Yılmaz irade sahibi
   AŞUR: Aşırmaktan… mec. Yılmaz, gayretli
   ATA: 1- Ulu, saygıdeğer kişi 2- Baba, dede, ced 3- Adın ve soyun bağlı olduğu kök
   ATABAY: birl. Ata/Bay lala, beybaba. Han, Kağan ve padişah çocuklarını eğitip yetiştiren kişilere verilen bir unvan
   ATAÇ: 1- Atasına bağlı, Atasının yolunda 2- Atadan intikal eden 3- Büyüklük gösteren çocuk
   ATADAN: Miras, manevi miras
   ATAERİ: birl. Ata/Eri mec.Atalarına ve geçmişine saygılı
   ATAGÜÇ: birl. Ata/Güç mec. Gücünü atalarından almış
   ATAĞ: (Atak) 1- Ün, nam, şöhret 2- Atılgan 3- Dağ yolu 4- Çağlayan 5- Bir şahin türü
   ATAHAN: birl. Ata/Han mec. Devletin ilk kurucu büyüğü, devlete ad veren kişi
   ATALA: Tanınmış, ünlü ve zengin
   ATALAN: Ünlü, Meşhur
   ATALAY: Ad almış, ün almış, meşhur kişi (Atila’nın asıl adının bu ve bundan bozulup çevrilmiş hali olduğunu söyleyen bazı tarihçilerimiz de var.)
   ATALIK: Miras
   ATALMIŞ: Ünlü, meşhur
   ATAMAN: Ulu, Saygıdeğer kişi
   Bir kısım tarihçilere göre, Osmanlının, kurucusu olan Osman bey’in asıl adı budur. Bir kısmı
   Atman, bir kısmı Otman der.
   ATASAGUN: birl. Ata/Sagun Hekimlerin en ulusu başhekim Şamanist gelenekte de aynı ad, en iyi kamlar için kullanılmaktadır.
   ATAY: 1- Ünlü, tanınmış 2- Akın, hücum
   ATIGAY: Ünlü, tanınmış
   ATIĞ: Adı sanı belli, ününü arttırmış kişi
   ATIL: Ünlü, meşhur
   ATILGAN: Atak, gözüpek,cesur
   ATILMIŞ: Atılgan, gözüpek
   ATIŞ: Ünlü, meşhur
   ATİLAY: Türk tarihinin en önemli kişilerinden,Batı Hun imparatoru, Bu kişinin adı üzerinde tarihçi ve dilciler pek de anlaşamamışlardır. Benim görüşüm de göç sırasında İtil ırmağı kıyısında doğmuş olmasından dolayı “İtil/Ay”dır. Ancak bununla birlikte bu kişi için bazı adlar söylenmekte (Atila,Atilla,Atılay,Atilay,Atalay,Atlıhan vb.) Anlamlar:1- Atacık,babacık 2- İtil ırmağı kenarında doğduğundan ve Türklerdeki eski bir gelenekten dolayı “İtil” çocuğu anlamında verilen İtilay’ın zamanla Atilay’a dönüşümü 3- Atlı/Ay 4- Atlı/Han 5- Macar dilinde çelik anlamına gelen “Atzel” den
   ATLIĞ: Ünlü,zengin
   ATMACA: Yırtıcı bir avcı kuş
   ATMAN: Ünlü, saygın
   ATMIŞ: Atma eyleminde bulunmuş (ok,kargı vb.)
   ATSAK: Ünlü, adı duyulan
   ATUK: Bolluk, bereket
   AVAR (Abar) 1- Heybet, büyüklük(Abartı) 2- Dirençlilik, dayanıklılık
   AVAZ: Nara, yüksek perdeli ses, çığlık
   AVCI: Av yapan, avlayan
   AVCIL: Avlayıcı, av işinin uzmanı
   AVGAN: Avuntu
   AVINÇ: Avuntu, teselli
   AVINÇA: Avunç
   AVINGU: Avunç,teselli
   AVLAK: Av yeri, av olanı
   AVKAR: Bozkır bıldırcını
   AVUNÇ: Teselli, avuntu
   AVUÇU: Avunç
   AVUNDUK: Avuntu, teselli
   AVUTMUŞ: Teselli eden
   AY: Dünyamızın uydusu olan gezegen. Ancak Türk kültüründe bu ad güzellik, temizlik, ahlaklılık vb. değerleri de içeren birçok öğeyi içinde barındıran bir sembol ve mecaz olarak kullanılmıştır. Çok önceleri erkeklerde kullanılmasına karşın, zamanla kız çocuklarına ad olarak verilmiş, gerek başta, gerekse de son da, birleşik ad olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte bazen geçmiş örneklerde de görüleceği gibi hem erkeklerde hem de kızlarda kullanılmıştır. Ancak yine de ağırlık kız adlarındadır.Ve kız adlarında önemli bir konumdadır.
   AYAĞ (Ayak) 1-Uğur, şeref, şan 2- Devinim, hareket (ayaklanma sözü) buradan gelir.
   AYANA: birl. Ay/Ana Altay Türklerinin eski tanrıçalarından
   AYAS: Ay ışığı, mehtap, gece aydınlığı
   Altay, Tuva, Çuvaş Türklerinde Tanrı sıfatı olarak kullanılan bir ad
   AYATA: birl. Ay/Ata Şamanist gelenekte, göğün altıncı katına bakan Tanrı
   AYAZ: 1- Ay ışığı 2- saf, berrak hava 3- Kuru soğuk
   AYBAKIM: birl. Ay/Bakım, bakmaktan, bakış
   AYBAN: birl. Ay/Ban mec. Debdebe, şaşa
   AYBANDI: birl. Ay/Bandı (Banmak)
   AYBAR: 1-Ay gibi parlak 2- Heybet,heybetlilik
   AYBI: İmdat, medet
   AYBIN: Onur,şeref
   AYÇIL: Ay ışığı, ay pırıltısı
   AYDA: 1- Ay’a eş değer güzellikte 2- Dere kenarlarında yetişen hoş kokulu bir çiçek
   AYDABOLDI: birl. Ayda/Oldu mec. Ay parçası
   AYDAN: Ay parçası
   AYDAR: (Aydar Han) saç perçemi, kakül
   AYDIN: 1- Aydınlık, ışık yoğunluğu 2- Açık, aşikar 3- Entelektüel , münevver
   AYGAN: İçten, samimi, yaren
   AYGAY: Nara, bağırtı
   AYGIN: Sınırsız, uçsuz, geniş
   AYGIR: Erkek at
   AYGIRAG : 1-Dağ keçisi 2- Bir geyik türü
   AYGUÇI: Yönetici, devlet görevlisi, danışman, yarıcı
   AYIM: Çekicilik, sempati
   AYIMÇA: Ay parçası
   AYINTAP: Mehtap, ay ışığı
   AYIR: Değişik, farklı, başka, fark
   AYIRBAŞ: birl. Ayır/Baş..Değişim, mübadele
   AYIRT: Fark, farklılık, ayırım
   AYITGU: Temyiz
   AYISIG: birl. Ay/Isıg..Ay ısısı, sıcaklığı
   AYIT: Söylemek, anlatmak
   AYITMIŞ: Söyleyen, bildiren, uyaran
   AYKAÇ: Konuşkan, Konuşmacı, Hatip
   AYKIN: Geniş, ferah, aydınlık
   AYKOYUN: birl. Ay/Koyun
   Yakut destanlarında adı geçen, eski dönem güç tanrısı
   AYLA: 1-Ayın çevresindeki ışık halesi 2- Devir, dönüşüm
   AYLU (Aylı): Aydan
   AYMA: Duyarsız, başıboş vurdum duymaz
   AYMAN: Aya eş değerde
   AYMAZ: Vurdumduymaz, başına buyruk
   AYRAL: Kuraldışı, istisna
   AYRI: Başka, değişik, farklı
   AYRIÇ: Bölüşüm, taksimat
   AYRIKÇA (Ayıkşa): Derviş, mecnun
   AYRUK: 1- Farklı, değişik 2- Varlıklı, zengin
   AYSELİG (Aysiliğ) birl. Ay/Silig, dürüst, namuslu
   AYTAK: Konuşmacı, hatip
   AYTAR: Haberci, muhbir
   AYTEK: Konuşmacı, hatip
   AYTIN: Aydın, aydınlık
   AYTIŞ: Nutuk, anlatım, hitabet
   AYTIŞAN: Hatip, konuşmacı
   AYTUK: Hatip, konuşmacı
   AYUK: Söz söylenebilen ve sözün değer gördüğü yer
   AYUR: Konu, bahis, bahse konu olan
   AYÜN: birl. Ay/Ün Karahanlılar ve Uygurlar döneminde, han ve kağanların analarına verilen bir unvan
   AYZIT: Şamanist gelenekte “ Ay Tanrıçası”
   AZBOY: Heyecan
   AZGIN: Zapt edilmesi zor, sınırı aşmış, tahrik olmuş
   AZLAĞ. Nadir, az rastlanır.
   AZRAK: Nadir, az rastlanır.
   AZUK: (Azuka, Azık): Geçimlik, yiyecek.   |
   |
   _____________________________

  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   11 Mayıs 2009 13:23:41 Konu Sahibi
   BABAT:Cins, Tür
   BABRAK: Hızlı, çevik, atletik
   BABÜR: Kaplan cinsi, yırtıcı bir hayvan
   BACI: Kız kardeş
   BAÇAK: Bir çeşit zırh (Dize geçirilen bir zırh)
   BAÇMAN: Başlık, Tolga
   BADAN: Batan (Batmaktan…Güneşin batışı)
   BADUR: Batur, bagatur, kahraman
   BADURUK: (Badruk) 1- Sadık, güvenilir 2- Batur, kahraman
   BAGA: 1- Alt, küçük, küçük rütbeli yönetici 2- Boğa
   BAGATUR: Kahraman, Batur, Bahadır
   BAGAY: Afacan, yaramaz, ele avuca sığmaz
   BAGRI: Kararlılık, azim
   BAĞAM: Destek,arka, kuvvet
   BAĞAN: Anıt, abide
   BAĞATUR: Bagatur, batur, bahadır, kahraman
   BAĞDAŞUK: Uyumlu, ahenkli, uzlaşmacı
   BAĞDU: Işık, şua, ışın
   BAĞI: Büyü, efsun, bağlılık
   BAĞIM: Bağlı, bağlılık
   BAĞIMSIZ: Bağlı olmayan, özgür
   BAĞIR: 1- Sine, göğüs, kucak 2- Kalp, gönül
   BAĞIRLAK: İri bir kırlangıç türü
   BAĞIŞ: 1- Veriş, ikram 2- Af, af ediş,3- Nezaret
   BAĞLAN: 1- Demet, deste 2- Bağlılık 3- Kızıl renkli bir su kuşu
   BAĞRI: Kararlı, azimli
   BAĞŞI: (Baksı) Kam, doktor
   BAHADIR: Bagatur, Batur, kahraman
   BAHŞİ: Baksı, doktor, bilgin, büyücü, hoca
   BAKAÇ: Bakıcı, bakan, nazır
   BAKAN (Bağan): 1- Anıt, abide 2- Bağlayıcı, birleştirici 3- Haşarı, afacan
   BAKAY: Haşarı, ele avuca sığmayan
   BAKIM: Bakma eylemi, nazar, bakış
   BAKIR: Bakır madeni
   BAKIRSOKUM:birl. Bakır/Sokum (Kuzey Türklerinde, Merih yıldızı
   anlamına kullanılmaktadır.)
   BAKIŞ:1- Bakış, nazar 2- İkram 3- af
   BAKSI (Bakşı): Bahşı,doktor, bilgin, büyücü
   BAKTI: Bakan, nazır
   BAKUY: Ulu, saygıdeğer kişi, tecrübeli, bilge kişi
   BAL: 1- Yapışkan sıvı 2- Arı balı 3- Çamur, balçık
   BALA: Yavru, çocuk
   BALABAN (Balıban): 1-Bala bandırılmış 2- İri başlı bir doğan türü
   Ayrıca mecaz olarak “ mahzun ve baygın bakış” anlamını içerir.
   BALACA: Yavrucak, ufaklık
   BALAK (Balak): manda yavrusu
   BALAMAN: Cüsseli, iri kıyım
   BALAMİR: (Balabir) Biricik yavru
   BALANDI: İri yarı, gösterişli
   BALASAGUN: birl. Bala/Sagun Özlenen, beklenen yavru (çocuk)
   BALBAL: 1- Heykel, anıt 2- Mezar taşı (Eskiden mezarlara dikilen ve
   üzerlerine öldürülen düşman sayılarının ve kimliklerinin yazıldığı mezar taşı)
   BALÇAK: Kabza, kılıç kabzasındaki siperlik
   BALDU: Balta
   BALDUK: Balta
   BALGAY: Ünlü, meşhur
   BALI: Değerli, yüksek, ulu kişi
   BALKAN: Ormanlarla kaplı, dağlık bölge
   BALKIN: Parlak, gözalıcı
   BALKIR: 1- Yağmur arasında çıkan güneş 2- Yağmurun hemen ardından
   çıkan güneş
   BALTA: Ağaç ve odun kesmek için kullanılan alet
   BALTEG: Çamur, çamurlu
   BALUG (Balık) 1- Balçık çamur 2- Ev, köy 3- Suda yaşayan balık
   BAMSI: 1- Yüksek, ulu, ulaşılmaz 2- Baksı, kam
   BANAR: Demet, tutam, deste
   BANGU: (Mengü, Bengü) Sonsuz, sonsuzluk, ebedi
   BANIÇİÇEK: birl. Banı/Çiçek…çiçeğe bandırılmış
   BANLAK: Çağrı, davet, ezan
   BARADAN: 1- Boradan, bora parçası 2- Nara, yüksek ses, bağırtı
   BARAK: Türk mitolojisinde adı geçen çok tüylü, iri başlı köpek
   BARBOL: Varol
   BARÇA: 1- Parça 2- Tüm, tamam, eksiksiz
   BARÇIN: İpekli kumaş, kadife
   BARÇUK (Barçık) Tahta ve keçeden yapılan küçük heykel
   BARÇUK ART TİGİN: birl. Barçuk/Art/Tigin (Art,ardçı,halef)
   BARDAM: Varlık, ganimet, bolluk
   BARGAN: Varan
   BARDI: Vardı (Varmak…dan)
   BARGAN: Varan, ulaşan
   BARGI: Kadife
   BARGIT: Kadife
   BARGU: Nimet, ganimet
   BARGUŞ: Ganimet
   BARIK(Barı) : Esas, esas olan, mahfuz
   BARIM: Varım, servet, varlık
   BARIN: 1- Güç, kuvvet 2- Barınak
   BARUNDUK: Sığınılacak yer, barınak
   BARIŞ: 1-Varış, gidiş, gidişat 2- Sukunet, sulh 3- Servet, hazine
   BARK: (Barka) baraka, ev çok önceleri saray anlamına kullanılan
   bu sözcük, Uygurların kentleşmeye ağırlık vermesinden sonra,
   “taştan yapılan ev” anlamında kullanılmıştır.
   BARKAN:Oynak toprak, bataklık
   BARKAT: Heykel, büst
   BARKIN: 1- Gezgin, seyyah 2- Kararlı, azimli
   BARKUK: Servet, varlık
   BARLA: Parlak, göz alıcı
   BARLAK: Parlak
   BARLAS: 1- Çekici, cazip 2- Varlık, servet 3- Temiz, temizlik
   BARLI: Varlıklı, zengin
   BARLIK: Varlık
   BARMAK : (Varmak)
   BARMAKLAK: 1- Varıcı, ulaşıcı 2- Eldiven 3- Varlık
   BARMAN: Varlıklılık, mevcudiyet
   BARS: Pars, leopar
   BARSUK: Porsuk
   BARTIK: Heykel, büst
   BARTU:1- Varlık, servet 2- Menzil, varılacak yer
   BARUG: Mesned, dayanak
   BASAGAR: Ağırbaşlı, mütevazi
   BASAK(Basa)1- Cesur, gözükara 2- Baskın 3- Farklılık, ayırım
   BASAN: 1- Baskın yapan 2- Ölünün ardından verilen yemek 3- Yayan, yayıcı
   BASAR: Baskın, baskıncı
   BASAT:1- Mühür, 2- Yardım, muavenet 3- Busat, pusat,silah 4- başat
   BASGAN: Basan, baskıncı
   BASIK: 1- Gece baskını 2- Basınç, tazyik, baskı
   BASILGAN: Baskıncı
   BASIM: Enerji, güç
   BASIR: Basar
   BASKAK: Basak, cesur, farklı, Çengiz Kaan döneminde askeri valiler için
   kullanılan ünvanlardan
   BASKIN:1- Galp, muzaffer 2- Ani yapılan saldırı 3- Basık, yaygın genişlemiş
   BASMIL:1- Baskıncı 2- yardımcı, muavin
   BASRUK: Baskı, tazyik
   BASSIZ: Başsız, başına buyruk
   BASTI: Bastıran, baskın yapan
   BASTIK: Basdı, Baskıncı
   BASU (Basut) Tokmak
   BASUÇ: Baskı, tazyik
   BASUT: 1-Yardım, yardımcı 2- Demir tokmak 3- Baskın yapan
   BAŞ: Oluş, doğuş, ortaya çıkış, uç nokta, doruk, birinci sıra gibi anlamların
   hepsini içeren bir söz
   BAŞACI: Reis, lider, öncü
   BAŞAD(Başat)
   BAŞAGUT:Önde gelen, önde bulunan, sevilen
   BAŞAK:1- Buğday başı 2- Ok ucu…okun ucuna takılan sivri demir 3- Sümbül çiçeği
   BAŞALMIŞ:1- Öncü,önder 2- Düşmanını yenip, yoketmiş
   BAŞAR: Başarı, kazanç
   BAŞARAN: Başarılı, muvaffak
   BAŞARI: Muvaffakıyet
   BAŞAT:1- Emsalleri arasında en üstün ve en önde gelen 2- Hanlık yapan
   bir soya mensup kişi
   BAŞA: (Paşa) Bazı tarihçilerimize göre ..Baş-ağa, bazılarına göre
   ise Baş-şad sözcüklerinin değişime uğramasıyla bu biçime gelmiş ve sözcük,
   bugünkü anlamıyla General ordu komutanı
   BAŞBAĞ:1- Başı bağlı, özgürlüğü kısıtlı 2- Gözde, sevgili, en değerli
   BAŞBUĞ: Ordu komutanı, orgeneral
   BAŞÇIL: Şef, lider, önde gelen
   BAŞDAŞ: Denk, akran
   BAŞDU: Başta olan, önde giden
   BAŞEL: birl. Baş/İl..yol gösterici,mihmandar
   BAŞGAK: 1- Başkan,şef 2- Bir tatlı su balığı
   BAŞGÖZ: birl. Baş/Göz 1-Birleşik, ayrılmaz 2- Mec. Evlilik
   BAŞGU: Alnında beyaz lekesi olan at
   BAŞIL: Önde giden, şef
   BAŞKAL: Emir, ferman
   BAŞKAN: Yönetici, şef, başta giden
   BAŞKARA: birl. Baş/Kara…mec. Sert, acımasız,bir kişiliğe sahip olan kişi
   BAŞKIR: Başarı, muvaffakıyet
   BAŞLADAÇU: Başlatıcı, yönetici, hakem
   BAŞLAG: Başlangıç, ilk
   BAŞLAK:1- Başıboş, salınmış 2- Başlangıç
   BAŞLAMIŞ: 1- Kararlı, çalışkan 2-Lider, lider olmuş
   BAŞLIĞ: Başı dik gururlu
   BAŞLIK: Yönetici, şef
   BAŞNAK: Başlıksız, tulgasız
   BAŞŞAD: (Paşa) Ordu komutanı, general
   BAŞTIN: Selef, önceki
   BAŞTINKİ: Baştaki, öndeki, önder
   BAŞVEREN: Fedai
   BAŞVERMİŞ: Kurban, fedai
   BATAK:1- Çamur, bataklık 2- Gizli, gömülü
   BATIŞAD: birl. Batı/Şad
   T…Göktürk ve Uygur ordularında, batı kanadının komutanlarına verilen unvan
   BATIM:1- Batma boyu, boy, derinlik 2- Sivri bir aletin saplanması
   BATIR: Batur’un şive farkıyla söylenmiş biçimi
   BATMAZ: 1-Diri, mücadeleci 2- Vücuduna sivri ve kesici aletler işlemez
   BATRAK: (Batırak) Mızrak, kargı
   BATSIK: 1- Bastıran, yanaştıran 2- Gün batısı, batı
   BATU: 1-Güçlü, yenilmez, gücüne dayanılmaz 2- Dayanıklı, metin 3- Gün batısı
   BATUGA: 1- Batu, kahraman 2- Gizli, gizlenmiş
   BATUR: Bagatur, Kahraman
   BATURGAN: 1- Saklayan, gizleyen, gizli 2- Batıran,saplayan
   BATUT: Gizli, saklı
   BAVIRGAN: 1- Şefkatli, koruyucu 2- Bağıran, nara atan
   BAY: Varlık, zenginlik, egemenlik, erklik, üstünlük, bolluk sözcüklerinin tümünü
   içeren önemli bir ad. Türk adlarının önemli birleşiklerinden başka sözcüklerle
   kullanılabilen, kullanılan sözcüğü bütünleyip, güçlendiren, hem başa gelerek hem de
   sona gelerek kullanılabilen bir ad.
   BAYA: Bay,baylanmış, zenginleşmiş
   BAYAK: Selef, daha önceki
   BAYAN: (Muyan, buyan) 1- Kalıcılık,sonsuzluk 2- Baht, mutluluk 3- Zenginlik,
   güçlülük,erklik 4- eski dönem Tanrı sıfatlarından 5- Uygur kağanlarının unvanlarından
   BAYAR: Ulu, yüce, kudretli, celil…Tanrı sıfatlarından
   Bulgar hanlığı dönemi,soyluluk ve üstün vasıflı yöneticiler için verilen bir unvan
   BAYAT: Tanrı sıfatlarından ,..1- Devletli, kısmetli 2- Kadim, ezeli
   BAYATLI: Devletli, bahtı açık, muktedir
   BAYATLUĞ: (Bayatlı)
   BAYAVUT (Bayagut) Varlıklı, muktedir
   BAYÇA: Varlıklı, muktedir
   BAYÇU (Baycu): Varlıklı, devletli
   BAYDAK: 1- Bağımsız, hür 2- Bekar
   BAYDAN: 1- Cömert, eli açık 2- Şık, yakışıklı
   BAYDAR: Varlıklı, muktedir, egemen
   BAYGIN: Kendinden geçmiş
   BAYIK: 1- Varlıklı, egemen 2- Usta, eli yatkın 3- Doğru sözlü, saygılı, güvenilir
   BAYIN: Çekici, güzel, yakışıklı
   BAYINDIR: Güçlü,varlıklı, egemen
   BAYIR: Yamaç
   BAYITMIŞ: Zengin, kudret sahibi
   BAYLA: Varlıklı, refah içinde olan
   BAYLAK: Rahat, refah içinde
   BAYLAM: 1- Azim, kararlılık 2- Demet, bağ
   BAYLAMIŞ: Varlıklı, güçlü olmuş
   BAYLAN: Nazlı, şımarık
   BAYLANIŞ: İlişki, münasebet
   BAYLIK: 1- Varlık, Varlıklılık, güçlülük 2- Ganimet
   BAYMAZ: Mala mülke ilgi duymayan kişi
   BAYRAÇ: Varlıklı, zengin
   BAYRAK: Varlık, varoluş, erklik, güç, ve bağımsızlık
   BAYRAM: Güzellik, mutluluk, sevinç, bolluk
   BAYRI: 1- Ezeli, kadim 2- Emektar, tecrübe sahibi 3- Sonradan zapt edilip, yurda dahil edilen toprak
   BAYRIN: Kadim, ezeli, eskiye dayalı
   BAYSA: Madalya
   BAYSAL:1- birl.Bay/Sal 2- Bolluk, rahatlık 3- Asayiş, sükunet
   BAYSAN: Yakışıklı, levent, gösterişli
   BAYSİN: Zengillik, kudret
   BAYTAG: Bolluk, çokluk, kalabalık
   BAYUK: Hazır, amade
   BAYUR: Cesur, gözükara
   BAYUTMUŞ: birl. Bay/Utmuş (yenmiş, muzaffer)
   BAYÜLGEN: birl. Bay/Ülgen
   Şamanist gelenekte insanlar arası ilişkilerle ilgilenen “mükafat tanrısı”
   BAYÜLKEN: (Bayülgen)
   BAZ: 1- Emin, güvenilir 2- Merkeze bağlanmış, sonradan katılmış
   BAZDA: Hoş, latif, çekici
   BAZIR: Basar, baskıncı
   BAZMAN: Tabi, bağlı, muti
   BECERİ: (Beceriklik) Hüner, marifet, yeterlilik
   BECET: Süs, makyaj, tezniyat
   BEÇİRİK: Becerik, beceri, marifet
   BEÇKAN: İpekten yapılmış sancak
   BEDER: Ziynet, mücevher
   BEDİZ: 1- Resim, heykel, nakış, bezek 2- Taşlara yontularak yapılan süsleme
   BEDİZCİ: Ressam , heykeltıraş, nakışçı
   BEDÜK: Büyük, iri, cesim, ulu
   BEGEÇ: Beyliğe uygun olan
   BEGEN: 1- Beğeni, hoşluk 2- Şehzade, prens
   BEGENÇE: Şehzade, prens
   BEGESİN: Doğruluk, sevap, hayr
   BEGİ: 1- Yiğit, güçlü, 2- Eş- koca
   BEGİSİ:1- Doğru, sevap 2- Beğenilen, imrenilen
   BEGÜM: Hanımefendi, bayan, saygı duyulan hanım, eski Türkçe’de “beğ”’in
   tam olarak dişi karşılığı
   BEĞ: Bey, varlık, erklik, güç, yöneticili toparlayıcılık, liderlik, soyluluk vb. anlamları içerir
   BEĞCEĞİZ: Beycik, Küçük bey
   BEĞÇE: Küçük bey
   BEĞÇEK: Küçük bey
   BEĞDAŞ: Akran,eş,denk
   BEĞDE:1- Aziz, saygıdeğer 2- Adil, adaletli
   BEĞDEŞ: Nazir,benzer
   BEĞDİ: Aziz,muterem, saygıdeğer
   BEĞDÜZ EMEN: birl. Beğdüz/Emen (ruh,can)
   BEĞEÇ:1- Beğliğe layık 2- Beğ çocuğu, küçük bey
   BEĞENDİK: Beğenilen
   BEĞENİ: Hoşa giden, beğenilen
   BEĞENMİŞ: Hoşuna gitmiş
   BEĞER: Beyoğlu, prens, şehzade
   BEĞLEN: Bey soyundan olan
   BEĞLİK: Beylik, beyliğe uygun olan
   BEĞREK: Beyrek, bey çocuğu, küçük bey
   BEK: 1- Bey, beğ 2- Pek, sıkı
   BEKEM: Bey, beyim
   BEKEN: Dayanıklı, metin
   BEKET: Kuvvet, dayanıklılık
   BEKİ: 1- Yiğit,güçlü 2- Eş, koca 3- Şaman, baş şaman
   BEKİK: Güvenli, iyi korunan
   BEKİM: Azimli, kararlılık
   BEL: 1- Bilgi, bilim 2- Belirti,iz, damga 3- Tarlanın orta yeri 4- İki dağın arasındaki geçit
   BELÇİN: Belirti, iz, damga
   BELDEK: İz, işaret, emare
   BELEK:1- Kılavuz, rehber 2- hediye, 3-Kundak bezi
   BELEN:1- Bilen, alim 2- Geçit 3- Sırt, tepe, dağ yolu
   BELET: Belge, delil
   BELGE: Belge, doküman, delil
   BELGİ:1- Belge 2- Bilgi 3- Fark, farklılık, ayırt, alamet
   BELGİN: Belirgin, net, açık
   BELGÜ:1- Belge 2- Sınır taşı, sınır toprağı 3- Yüzük taşı, nişane
   BELİK:1- Doruk, zirve, şahika 2- Saç örgüsü
   BELLEK: Hafıza
   BENEK: 1- Armağan, hediye 2- Bakır para 3- İşlemeli kumaş
   BENGİ: Bengü, mengü sonsuz, sonsuzluk, ebediyet, ebedi
   BENGİLİK: Sonsuzluk
   BENGÜ: Bengi, mengü
   BENİCE: Sonsuzluk, sonsuzluğa giden
   BENK: Muhkem, iyi korunan
   BENLİ: Yüzünde ben olan
   BERDİ: Verdi,Kutsal güçler tarafından yollanan
   BEREGEN: Eli açık, cömert, verici
   BERGE: 1- Vergi 2- Berke, kamçı, değnek
   BERGİ: 1- Vergi 2- Eli açık, cömert
   BERGİLİK: Doğal, tabi
   BERİK: 1-Berk, sağlam, gürbüz, dayanıklı 2- Cömert, eli açık
   BERİL: Verici, cömert, eli açık, fedakar
   BERİN: Veren, cömert
   BERİŞ: Veriş, hibe
   BERK: 1- Katı, sıkı, sağlam, dayanıklı 2- Şiddet, şiddetlilik 3- Korunan, muhkem 4- Yıldırım
   BERKANT: birl. Berk/Ant Altay dağları cıvarında bir başka dağın adı
   BERKE:1- Kamçı, değnek 2- Dövme 3- Naz, işve
   BERKEM: Düşmana karşı iyi korunan yer, müstahkem mevki
   BERKİN: Güçlü, güçlendirilmiş
   BERKİT: Güçlü, güçlendirilmiş, muhkem
   BERKLİĞ: Berkli, güçlü, dayanıklı
   BERKUK: Sert,cesur, dayanıklı
   BERMEK: Vermek, veriş
   BERŞE: Odun kömürü, kül
   BESEN: Bezen,süs, makyaj, gösteriş
   BETİK: (Bitiğ, bitik) Yazılı kağıt, mektup
   BEYBUT: Barış, sulh
   BEYGE: Bike, küçük hanım
   BEYGU: Bir şahin türü
   BEYLEM: Buket, demet, çiçek demeti
   BEYLEN: Beyli, beye bağlı
   BEYNEN: Beğenen
   BEYREK: 1- Tim, müfreze 2- Merkez ordu, ordugah
   BEYRU (Bayrı) 1- Ezeli, başlangıçsız 2- Emektar, tecrübeli
   BEZEK: Süs, takı, piraye
   BEZEN: Süs, makyaj
   BEZENMİŞ: Süslü
   BEZGİN: Bez…mekden. Sarsılmış, bıkmış
   BIÇAK: Biçme aracı
   BIÇGIN: Kesen, biçen
   BIÇKAS: Kağan ve Hanlara yapılan bağlılık andı
   BIÇKI: Bıçak bileme aracı
   BİBİ: Kibar, eğitimli, sayıdeğer hanım
   (Anadolu’da birçok bölgemizde “hala” anlamında da kullanılır)
   BİÇEK: Bıçak, biçici
   BİÇİK: Biçilmiş, biçimlenmiş
   BİÇİM: Şekil, format, örnek, biçilmiş gibi
   BİÇİN: 1- Biçilmiş,biçime girmiş 2- Ekin, tahıl 3- Biçen, doğrayan
   BİGE: 1- Bakire, temiz kız 2- Bey kız saygıdeğer kız
   BİGEM: Sevilen, el üstünde tutulan kız
   BİGEN: Beğenilen
   BİGENDİK: Beğenilen, ilgi duyulan
   BİKE: Bige
   BİKET: Beylik, beyliğe uygun
   BİL: Bilgi, bilim
   BİLDİK: Bilinen, tanınan, ünlü
   BİLECEN: Bilgiç,çok bilmiş
   BİLEDA: Balta
   BİLGE: Bilgili, filozof, alim, bilgin, ulu kişi
   BİLGEKAĞAN: Bilge/Kağan (Aslı, Türk Bilge Kağan’dır)
   T…Türk tarihinin, bir çok nedenlerle en önde gelen kişilerinden. Türk Milliyetçiliğini devlet siyasetine sokan, ona sosyal, ve siyasal bir kimlik vererek, devlet-millet bütünleşmesini sağlayan, milliyetçiliğe “zaman boyutu”nu kazandırıp, onu çağlar ötesine götürebilmeyi amaçlayan ve ilk defa “ Birleşik Türk Devletleri” fikrini ortaya çıkarıp bunu milli politika biçimine getiren,yönetimi döneminde sık sık kurultaylar toplayarak milletine “hesap veren” ve tüm bunları kardeşi Kül Tigin’in ölümünden sonra yazdırttığı “mengütaş’larda(Orkun anıtları) da bizzat anlatan ve son olarak da gerek Türk dili, gerek de edebiyatı ve içeriği açısından, dünyada bir eşi daha bulunmayan yazıları yazdırtan ulu kişi…İlteriş Kutluk Kağan’ın büyük oğlu, Kül Tigin’in ağabeyi.
   BİLGE TAMGAÇU: birl. Bilge/Tamgacı
   T…Göktürkler ve Uygurlar döneminde yüksek dereceli memurlara verilen bir unvan
   BİLGE TONYUKUK: birl. Bilge/Tonyukuk
   T…Göktürkler dönemi, ünlü, devlet adamı, siyaset bilimci ve tarihçisi…II Göktürk kağanlığının kuruluşunda önemli rolü olan, hem İlteriş Kutluğ Kağan’ın yakın yoldaşı ve başkanlığını, hem de Bilge Kağan’ın başbakanlığını yapan ve kendi adına da yazıtlara yazı yazdıran ulu kişi
   BİLGEN: Bilen, bilgin, alim
   BİLGİN: Bilim adamı
   BİLGÜ: Bilgi
   BİLİG: Bilgiler, bilim, bilim dalı (orj)
   BİLİK: Bilen, bilgili
   BİLUN: Esir, tutsak, (gönül ve akıl esiri, aşık)
   BİNİT: Binilecek nitelikteki, soylu at
   BİRBEN: birl. Bir/Ben Ben mec. Kendini beğenmiş
   BİRÇE: Biricik, yegane
   BİRÇEK: 1- Biricik 2- Saçın ortadan ayrılıp yana dökülmüş hali
   BİREBİN: Yegane, tek, biricik
   BİRGE: 1- Beraber, birlikte 2- Biricik 3-Berke
   BİRGEN: İçine kapanık, münzevi
   BİRİCİK: Tek, yegane, bir tane
   BİRİÇİM: birl. Bir/İçim mec. İmrenilecek güzellik ve çekicilik
   BİRİDİN: Güneyli, güney bölgesinden
   BİRKİT: Birleşik, birleşmiş
   BİŞÜK: Nesil,soy-sop, kavim, kardeş
   BİTERGE: Gerek, hacet, ihtiyaç
   BİTEV: (Bidev) 1- Soylu, soylu at 2- El değmemiş bakir
   BİTİG: Yazı, yazıt
   BİTİGÇİ: Katip, yazıcı
   BİTİGEN: Anıt, yazıt, yazılı taş
   BİTİM: Gaye, hedef, ülkü
   BİTKİ (Bütkü) yerden biten
   BİYAN: (Bayan) (Buyan) Varlıklı, cömert ,Eski Tanrı sıfatlarından
   BİYUM: Cömert, eli açık
   BOD: Boy,uruk
   BOGA: Boğa
   BOĞ: Hediye, armağan
   BOĞA: Boğa
   BOĞACA: Boğa gibi güçlü
   BOĞACI: Boğa deviren
   BOĞAÇUK: Küçük boğa, genç boğa
   BOĞAR: Boğucu, güçlü, kuvvetli
   BOĞARCIK: Güçlü, boğucu
   BOĞTAG: Şapka, başlık, hanım başlığı
   BOLCAL: Vade, müddet
   BOLÇAK: Gürz, topuz
   BOLDUÇAĞ: Uygun zaman, olan çağ
   BOLGAN: 1- Soylu at 2-Keşşaf, mucit 3- Olgun, olmuş, ermiş
   BOLGU (Bolgi): Orijinal, özgün
   BONCUK: Mücevher, takı
   BOR: Bora, fırtına
   BORA: Fırtına
   BORDAK: Semiz, şişman, balık etli
   BORDU: Üzüm, asma
   BORKA: Baraka,ev
   BORLA: Burla, üzüm, üzüm salkımı
   BOSUM: Endam, zerafet
   BOSUT (Basat) anlayış, izan, hidayet
   BOŞGUR: Eğitmen, öğretmen, talimci
   BOŞGUT: Öğrenci, şakirt
   BOY: 1- Uruk, uyruk, oymaklar birliği 2- Eda, endam
   BOYDA(Ğ): Soyut, mücerred
   BOYDAŞ: Aynı boyun mensubu
   BOYLA: Unvan veren kişi
   BOYLA BAĞA TARKAN: birl. Boyla/Bağa/Tarkan
   Bilge Tonyukuk’un öteki adı
   BOYLAN: Adına ve soyuna layık
   BOYLUĞ: 1- Soylu 2- Yakışıklı
   BOYSAN: Yakışıklı, heybetli
   BOZ:1- Sert, şiddetli2- Alaca renk,füme rengi3- Toprak rengi
   BOZAN: Bozmak…dan düşmanı yenip dağıtan
   BOZCA:1- Cesur, gözükara 2- Boz rengine kaçan
   BOZCAK: Cesur
   BOZÇİN: Dürüst, güvenilir
   BOZDOĞAN: birl. Boz/Doğan Bir doğan türü
   BOZKIR: Step, çöl, vaha
   BOZKURT: birl. Boz/Kurt
   T…Oğuz Kağan destanında, Oğuz’a yol gösteren efsane kurt. Genel olarak Türk boylarının hemen tamamında, Türklerin karakteristik özelliklerini üzerinde taşıdığına inanılan “Milli sembol” pozisyonundaki hayvan (Önceleri “Gökbörü” olarak kullanılan bu ad, Selçuklular döneminden sonra, daha yaygın olarak “Bozkurt” olmuştur.)
   BOZLAK: 1- Boz ve kül renginde olan 2- Otlak, mera
   BÖBÜLÜK: Koca, gül
   BÖÇKE:1- Canavar 2- Böcek
   BÖDGE: Çağ, zaman
   BÖG(Bök): Kısmet, nasip
   BÖGÜ:1- Filozof, hikmet sahibi kişi 2- Büyü, sihir 3- Ejderha, canavar 4- Zehirli bir böcek
   BÖGÜR: 1- Ordunun kanatlarından her biri, cenah 2-Kaburga ile kalça arasındaki bölge
   BÖĞDÜN: Bürokrat, yüksek dereceli memur
   BÖĞREK: Ordugah, merkez ordu, merkez ordunun savaş pozisyonu
   BÖĞÜRMÜŞ: Şamatacı, gürültücü
   BÖĞÜŞ: Zeka
   BÖKEN: Ahu, ceylan
   BÖKEVUL: Aşçı, iyi yemek yapan
   BÖKLİ: Yakışıklı,Şık, iyi giyimli
   BÖKLİCE: Şık giyimli
   BÖLE: Pay, nasip, kısmet
   BÖLEN: Bölüm, pay
   BÖLEK: Hediye, armağan
   BÖLÜK: 1- Kısım, ekip, bölüm 2- Pay, nasip
   BÖLÜN: Yönetici, şef
   BÖNGE: Tekme
   BÖNGER: Tekmeleyici, iyi tekme atan
   BÖRÇE: Zülüf
   BÖRÇEK: Zülüf
   BÖRİ: Kurt
   Göktürkler ve Uygurlar dönemlerinde Kağan muhafızlarına verilen genel bir ad.
   BÖRİTEÇİNE (Börteçine) Benekli bozkurt
   Ergenekon destanlarının çeşitli versiyonlarından birinde, Ergenekon’dan çıkışı gösteren dişi kurt,bir diğerinde ise bu addaki demirci ustası olarak geçer.
   BÖRK: Başlık, tüylü hayvan derilerinden yapılan başlık
   BÖRKLÜ(Ğ) Saygıdeğer
   BÖRKLÜCE: Saygıdeğer, saygı gösterilen
   BÖRTE: Benek
   BÖRÜ: (Böri) Kurt
   BUBİK: Konca,gül
   BUCAK: 1-Gizli bölge 2- Uzak yer
   BUCUGA: (Buğucu, ceylan avcısı)
   BUDAK: Sert dal parçası mec. Güç, sertlik, dayanıklılığı sembolize eder.
   BUDAN: (budun)
   BUDAY: Buğday
   BUDRAÇ: Gözü pek, cesur
   BUDULGAN: Yürekli,cesur
   BUDUN: Bütün, Ulu, millet “ Siyasi ve dini yapıları ne olursa olsun soy,dil, töre, kültür, tarihsel yapıları bir olup, psikolojik olarak birbirine bağlı insan topluluğu.Türkçe’de kullanılan millet ve ulus sözcükleri tam olarak bu anlamı içermektedir. Millet, din ortaklıklarını daha ön planda tutan bir anlam içerirken Ulus ise, daha çok boy ve uruk anlamlarını içerir.Buna rağmen yakın zamana kadar millet, son zamanlarda ise ulus sözcükleri dilimize yer etmiştir. Oysa gerek günlük dilimizde gerek yazı dilimizde bu sözcüğün bir an önce kullanıma girmesi gerekmektedir.”
   BUDUNÇAR (Budunçu-Yir) Sözcüğünün tam anlamıyla” Ulusçu”, “milletçi”
   “Oğuz Töresi”’ni yeniden gündeme getirip, yürürlüğe koyan kişi
   BUDUNÇİ: Buduncu, Ulusçu
   BUDUNÇİYİR: birl. Buduncu/Yir,yer toprak
   BUGA: Boğa
   BUGAN: 1- Boğan 2- Alamet, işaret, iz
   BUGATEG: Boğa gibi güçlü
   BUGAY: 1-Afacan, ele avuca sığmayan 2- Buğu, ceylan
   BUGU: 1- Buğu, ceylan 2- Böcek, örümcek 3- Canavar
   BUGUR: Sürekli,devamlı, devamlılığı olan
   BUGA: Boğa
   BUĞRA: 1- Genç aygır 2- Genç erkek deve
   BUĞU:1- Ceylan, 2- Yavru geyik 3- Buhar
   BUĞUÇAN: Boğucu, boğaç
   BUKA: Boğa
   BUKAĞI: Kelepçe, atların ayağına takılan bir çeşit köstek
   BURAK: Güçlü, yenilmez
   BUKAN: (Mokan, Büken) Güçlü, yenilmez
   BUKUK: Tomurcuk, filiz
   BULAÇ: Bulucu, keşşaf, mucit
   BULAGAN: 1- Olgun, kamil 2- Bulan, bulucu
   BULAK: Göze, kaynak, pınar
   BULAR: Bulur, mucit
   BULASI: Ülkü, bulunması istenen
   BULÇA: 1- Bolluk, ganimet, bereket 2- Bulucu, mucit
   BULÇU: Bulucu, mucit
   BULÇUM: Keşif, buluş
   BULDAN: Bolluk, refah
   BULDU: Önemli, değerli, az rastlanan
   BULDUR: 1-İri su damlası 2- Gözyaşı
   BULDAK: 1- Bulanık, karışık, karma 2- Kıyı, sahil
   BULGAN: 1- Olgun,kamil 2- Bulucu, mucit
   BULGANÇ: Karma, kırma, karışık
   BULGAR: Karışık, bulanık, karışmış, içiçe girmiş
   BULGAŞ: Karışıklık, karmaşa
   BULMAZ: 1- olgunlaşmamış 2- Sakin, tembel
   BULMUŞ: 1- Olgun, erdemli, oturaklı 2- Keşşaf, mucit
   BULU: Anlayış, idrak, izan
   BULUÇ: 1-Bulucu 2- anlayış, fehim
   BULUG: 1- Keşif bölgesi, keşfedilen yer, bölge 2- Fidye, haraç
   BULUGAN: Bulan, bulucu
   BULUM: İrfan
   BULUNG: Bulunulan yer, yön, taraf
   BULUŞ: 1-Feraset, buluculuk 2- Manevi destek
   BULUŞGAN: Maharetli, becerikli
   BUMİN: 1- Merkez ordu, çekirdek ordu 2- Puhu kuşu
   BUN: Üzüntü, keder, bunalım, kendinden geçiş
   BUNAK: Bunlu, üzüntülü, kendinden geçmiş
   BUNALMIŞ: Üzgün, mahzun
   BUNG: Bun, keder
   BUNLUĞ: Bunlu, kederli
   BUNSUZ: Mutlu, huzurlu
   BURAN: Burmaktan…Burucu
   BURCU: 1- Buruk, burucu 2- Güzel ve keskin koku 3- Biber
   BURÇAK: 1- Nohutgillerden bir tahıl 2- İrmiklik buğday
   BURÇİGEN: Böü/Tigin Moğol ağzındaki söylenişi (Türk ağızlarında Kuzey’e çıkıldıkça T ”ler Ç’ ye dönüşür. Çigin, Tigin, Çengiz Tengiz vb.)
   Çengiz Kagan’ın aile adı. Uygur kökenli olup, sonraları kuzeye göç ederek,Moğol oymaklarının
   arasına karışmış bir oymak
   BURÇİN: Dişi geyik
   BURÇUGİN: Özü sözü bir, güvenilir
   BURÇUK: 1- Tahta veya keçeden yapılmış küçük heykel 2- Varlık, servet 3- Çiçek, gül
   BURKA: Yüz örtüsü, fular (Tozdan ve fırtınadan korunmak için yüze takılan örtü)
   BURKAN: 1- Totem, heykelcilik 2- Hüzün, iç burkuntusu
   BURKE: 1-Burka 2- Berke, kamçı
   BURLA(Hatun): Üzüm, üzüm salkımı
   BURTA: 1- Benek, ben 2- Altın tozu
   BURTAG: Burtak çakıllı, taşlı toprak
   BURUK: Kırgın, alıngan, mahzun
   BURUL: İçli, içten, samimi
   BURUNÇUK: Burulmuş, buruşuk
   BURUNDU: Atların terbiyesi için burunlarına takılan kıskaç
   BURUNGU: Geçmiş, mazi, hatıra
   BUŞKU:Telaş, heyecan
   BUYAN: (Bayan, Muyan) 1- Kut, baht, mutluluk 2- Sevap,hayır 3- Dayanıklılık, mukavemet
   BUYANDI: Kutlu, bahtı açık
   BUYRA: Kıvırcık, kıvrılmış, bürülmüş
   BUYRAÇ: Amir, buyuran
   BUYRAT: Engebe, engel
   BUYRUK: 1- Emir, buyruk, buyurma 2- Göktürkler döneminde vezir, (bakan) anlamına da
   kullanılmıştır.
   BUYURUK: Buyruk, emir
   BUZAÇ: Bozucu, bozguna uğratan
   BUZAN: Bozan, düşman birliğini dağıtan
   BÜBÜLÜK: Gül, konca
   BÜDENE: Bir bıldırcın türü
   BÜGÜ : 1- Büyü, sihir 2- Felsefe 3- ejderha
   BÜK: Kıyı, sahil
   BÜKE: 1- Genç kız, küçük hanım (Bike) 2- Bükü, ejderha
   BÜKE BADRAÇ: birl. Büke/Badraç Mitolojideki, yedi başlı ejderha
   BÜKEÇ: Güçlü, bükücü
   BÜKEY: Büken, bükücü, güçlü
   BÜKİN: Hanımcık, küçük hanım
   BÜKLÜM: Kıvrım, büküntü, saçak
   BÜKÜ: Ejderha
   BÜKÜŞ: Bükme eylemi, bükmek
   BÜLEK: Bilek
   T…Kırgızların, Mürti oymağı beylerinden
   BÜLTE: Demet, deste, top
   BÜNGÜ: Tos atmak, kafa vurmak
   BÜR: Gonca; gonca gül
   BÜRÇE: Kurt yavrusu
   BÜRÇEK: 1- Kurt yavrusu 2- Saç kıvrımı
   BÜRGE: 1- Kellik 2- Bahşiş, hediye
   BÜRKEV: Himaye,vesayet
   BÜRKÜT: 1- Bahşiş, hediye 2-Bir kartal türü
   BÜRÜM: Bürülmüş, katlanmış
   BÜRÜNCÜK: İpekten yapılmış, şal, fular
   BÜTE: 1- Fidan 2- Bütünlük
   BÜVET: Baraj, set, su seti
   BÜYÜ: Sihir, gizliyi bilme işi, bilgelik
   BÜYÜK: 1- Olgun, saygıdeğer 2- Bilge 3- Büyü, büyücü
   |
   |
   _____________________________

  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   11 Mayıs 2009 13:24:16
   azgın nau
   |
   |
   _____________________________

  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   11 Mayıs 2009 13:26:01 Konu Sahibi
   CABADAK: Hayret, şaşma
   CABALAK: Yabalak, yaygın
   CAĞIMDA: Yaratıcı, üretken
   CAĞIMDI: Lütufkar, iltifat eden
   CAĞLI: Namuslu, dürüst
   CAKŞI: Yakşı, yakışıklı, güzel
   CALMAN: Yalman
   CAMAN: 1- Yaman, 2- Kam, büyücü
   CAMANBAY: birl. Caman/Bay..Şamanist gelenekte, obanın büyücüsü,doktoru, kötü ruhları kovan kişi
   CAMUGA (Camuka) Kızgın, asabi
   CANİK: Tüccar, ticaret erbabı
   CANKU: Meşveret
   CARIP: Yakın, dost, çok yakın arkadaş
   CARLIK: Yarlık, emir, ferman
   CARTI: Şık, alımlı
   CARUZ: Heyecan
   CATUK: Halim, haluk
   CAV: Gösteriş, afi, fiyaka
   CAVANKUL: Uygurlar döneminde ordunun sol cenahını ve oradaki askerlerin tümüne verilen ad
   CAVILDAK: Neşeli, şen şakrak
   CAVLI: Gösterişli, cafcaflı
   CAYMAZ: Cesur, kararlı
   CAYNAK: Pençe, Doğan pençesi
   CEBE: 1- Silah,ok, cephane 2- Zırh
   CEBEN: Gayretli, çalışkan
   CEBENOYAN: Cebe/Noyan
   Çengiz Kagan’ın dünyaca ünlü komutanı ve yakın arkadaşı.(Çengiz’in bütün Türkleri bir bayrak altında toplama fikrinin mimarı bu ulu kişidir.)
   CELASUN: (Çalasun) 1- Delikanlı 2- Cesur, savaşçı 3- Becerikli, eli tez.
   CELAYIR: (Çalayır) 1- Bilgin, gün görmüş, tecrübeli 2- savaşçı
   CELDEN: Yel, yel parçası
   CELME: Çalım, fiyaka, gösteriş
   CENGEL: Hafif, ince
   CENGİZ: Çengiz, Tengiz, Deniz
   CEREN: Ceylan, ahu, gazel
   CERKİN: Hısım, yakın
   CERKUDAY: birl. Yer/Kutay Eski dönem yer tanrısı
   CETİK: Yetkin, uzman, olgun
   CETİZ: Yetkin, becerikli
   CEYRAN: Ceren
   CIDA: Mızrak, kısa saplı mızrak
   CIGI: Şamanist gelenekte ,iyi ruh. Boy ve oymakları kötülüklerden koruduğuna inanılan ruh
   CILDUZ: Yıldız
   CILIMGA: Kağan ve Han’ların mektuplarını yazmakla görevli kişi
   CİBELİK: Sonsuz, sonsuzluk
   CİCİ: (Cicik, cicek) 1- Çiçek, gül 2- Konuk 3- Sevim, sevimlilik
   CİDAGU: Yetkin, yetenekli, becerikli
   CİDE: İri, uzun bir ağaç türü
   CİGA: Taç, gelin başı
   CİĞİL: Hafif, yeğni, kolay
   CİLMAYA: Türk mitolojisindeki efsanevi kanatlı at
   CİNGİL: 1- Galip, utkan 2- Güvenilir,sadık
   CİNGÜ: Zafer, utku
   CİVİL: İyi ruh, temiz , arınmış ruh
   COLAY: (Yolay) birl. Yol/Ay…Kazaklarda “ayağı uğurlu” kişiler için kullanılır.
   COLDA: Yolcu, yola çıkan
   CUCİ: 1- Cici, çiçi, cicik, çiçek, çuçu, çuçi 2- Konuk..Bu ad daha çok, beklenmeyen doğumlar sonrası kullanılır ve bu yüzden “konuk” anlamını içerir
   CULUM: Narin, nazik, hassas
   CUMUK: Yumuk, yumulmuş
   CUPAR: Parfüm, güzel koku
   ÇABA: Gayret, enerji
   ÇABACI: Gayretli, enerjik
   ÇABAK (Çaba)1-Çabuk,çevik 2- Küçük bir göl balığı türü
   ÇABAR: 1- Çapar, davranır 2- Ulak, kurye, elçi
   ÇABUK: (Çapuk) Çapan, çaba gösteren, çabalayan
   ÇAÇA: 1- Savaş baltası 2- Gemici 3- Çiçi, çiçik
   ÇAGAVUN: Bal arısı
   ÇAĞ: 1- Zaman, vakit 2- devir, devran 3- su sesi, şırıltı
   ÇAĞA: Yavru çocuk
   ÇAĞAN: 1- Bayram, eğlence 2- Şimşek 3- gürz, çakan 4- Beyaza kaçan beyazımsı
   ÇAĞANAK: Çalgı, enstrüman
   ÇAĞAŞ: Kırlangıç
   ÇAĞATAY: birl. Çağ/Atay
   1-Çağının en ünlüsü 2- çağdaş, çağının ilerisinde
   ÇAĞDAŞ: Çağın insanı, aynı çağda yaşayan kişiler
   ÇAĞIL: 1- Su sesi 2- Çakıl taşı
   ÇAĞILDAK: Çağlayan, şelale
   ÇAĞILTI: 1- Su sesi, suyun taş ve kayalara çarparken çıkarttığı ses
   ÇAĞIN: 1- Şimşek , çakın 2- Gürz, topuz
   ÇAĞIR: Çağırı, çağrı
   ÇAĞIRGAN: Çağıran, davetkar
   ÇAĞLA: 1- Namuslu, dürüst 2- Erik türlerinden bir yemiş
   ÇAĞLAK: 1- Namuslu, dürüst 2- Çağlayan, şelale
   ÇAĞLAR: Şelale, çağlayan
   ÇAĞLASUN: Dürüst
   ÇAĞLAV: Dürüst
   ÇAĞLAYAN: Şelale
   ÇAĞLAYIK: Şelale
   ÇAĞLI: 1- Dürüst 2- Yakışıklı, güzel
   ÇAĞLIN: Meşhur ve liyakat sahibi
   ÇAĞRI:1- Mesaj, davet 2- Doğan kuşu, doğanın bir çeşidi
   ÇAĞRUK: Katı, sert
   ÇAKA: 1- Savaş baltası 2- Çakı 3- Fiyaka, çalım, gösteriş
   ÇAKALOZ: 1- Fener 2- İlkel bir top silahı (Top mermisi yerine çakıl taşı atan)
   ÇAKAN: 1- Gürz,topuz 2- Şimşek
   ÇAKAR: 1-Deniz feneri 2- gürz
   ÇAKI: Kesici, yontucu küçük bıçak
   ÇAKICI: 1- Çakma eyleminde bulunan 2- Çakı ustası
   ÇAKIL: Çakıl taşı
   ÇAKIN: 1- Şimşek 2- Kıvılcım
   ÇAKIR:1- Doğan türü bir avcı kuş 2- Gürz 3- Şarap, içki
   ÇAKIRCA: Doğan türü bir avcı kuş
   ÇAKIRCI: Eskiden saraylarda, özel olarak doğan terbiyeciliği yapanlara verilen bir sıfat
   ÇAKMAK:..Çak kökünden türeyen, vurmak, kesmek, bölmek eylemi için kullanılan bir sözcük
   ÇAKMUR: Tutumlu, eli sıkı
   ÇAKTU: İri yapılı, gösterişli
   ÇAL: Kılıç darbesi, darbe, vuruş
   ÇALAP: Ulu ruh, Kadiri mutlak (Eski dönem Tanrı sıfatlarından)
   ÇALGAR: Çalıcı, vurucu
   ÇALGIÇAY: Taştan yapılmış el değirmeni
   ÇALIK:1- Silahşör, iyi kılıç kullanan 2- Çelik 3- Mesaj, haber 4- Haşarı, yaramaz
   ÇALIM: 1- Gösteriş, fiyaka, kurum 2- Kılıcın keskin tarafı
   ÇALIMLU: Gösterişli, çekici
   ÇALIN: Çiğ, jale
   ÇALIŞ: Azim, ceht
   ÇALIŞGAN: Çalışkan, işgüzar
   ÇALKARA: Doğan türü bir avcı kuş
   ÇALKIN: Darbeci, hamleci, vurucu
   ÇALMA: Maden üzerine yapılmış oyma, işleme
   ÇALMAN: Çalıcı, vurucu
   ÇALUK: Çalık
   ÇAM: Bir ağaç türü
   ÇAMUR: Sazlık, bataklık
   ÇANAYAZ: Berrak, billur
   ÇANDAR: Karışık, karma
   ÇANDIR: Karışık
   ÇANGA: 1- Soylu 2- Pençe
   ÇANGAL: 1- Çok sık ağaçlı bölge 2- Budaklı ağaç
   ÇAPAN: 1- Ulak, haberci 2- Enerjik,- çalışkan 3- iş elbisesi, eski giysi
   ÇAPAR: 1- Enerjik, çalışkan 2- Giysi 3- Saldırgan 4- ulak, haberci
   ÇAPGIN: Enerjik, koşan, ardından giden
   ÇAPGUR: Tufan, afet, deprem
   ÇAPIN: Atak, hücum, savlet
   ÇAPITGAN: Saldıran, saldırgan
   ÇAPLAN: Bir şahin türü
   ÇAPLI: Şahin türü bir avcı kuş
   ÇAPTI: Koşan, seğirten
   ÇAPTUĞ: Ünlü, çok tanınan
   ÇAPUL: Çap…mak kökünden, vuran, saldıran, alıp götüren vb. eylemlerin tümü
   ÇARDU: Cinli, perili
   ÇARMAGUN: Görevli, görevlendirilmiş , emir almış
   ÇAŞKA: Sabi,bebek, yavru
   ÇAŞUT: Haberci, muhbir, ajan
   ÇAT: Yansıma, yayılma, ün
   ÇATAK: Çatal, çatallı, iki kollu değnek
   ÇATAL: İki kollu, iki kola ayrılmış nesne
   ÇATGAL: 1-Yüksek dağlık bölge 2- Çatal
   ÇATIK: Çatılmış, tersleşmiş
   ÇATLI(ğ): 1-Ünlü, tanınmış 2- Gözü kara, cesur
   ÇATUK: Bıçak sapı yapılan bir ağaç türü
   ÇAV: Ün, şöhret, yansıma, duyuru, bildiri
   ÇAVA: Ünlü, tanınmış
   ÇAVAŞ: Ünlü, tanınmış
   ÇAVLAK: Çağlayan, şelale
   ÇAVLAN: Çağlayan
   ÇAVLI: 1- Ünlü,meşhur 2- Doğan yavrusu
   ÇAVUDUR: İyi üne ve şöhrete sahip olan
   ÇAVUNT: Ün, şöhret
   ÇAVUŞ: Bilgi veren, bilgi götüren, bilgi dağıtan (Çav…kökünden)
   ÇAVUT: Duvar, sütun
   ÇAY: Dere, ırmak
   ÇAYAN: 1- Dövülmemiş, dökme demir 2- İşlenmemiş ham demir
   ÇAYLAK: Kuyruğu uzun ve çatallı bir avcı kuş
   ÇAYLAN: 1-Dere kenarı 2- Çağlayan
   ÇEBER: 1- Usta, mahir 2- Hoş, latif
   ÇEBİ : (Çepi,çepni) 1- Sert bakışlı 2- Usta eli yatkın, yetenekli 3- Cebe, çebe, silah
   ÇEKEN: Cazip, cazibe, çekicilik
   ÇEKİM: Cazibe, çekicilik
   ÇEKİMLÜ: Çekimli, cazibeli
   ÇEKLİ: Armağan, hediye, düğün hediyesi
   ÇEKMERGEN: Nişancı, iyi vuruş yapan, silahşör
   ÇELEK: Bülbül, güzel öten bir kuş
   ÇELEN: 1- Becerikli, çalışkan 2- Fettan, yanıltıcı
   ÇELİK: (Çelük,çuluk) Gücü arttırılmış sert demir
   ÇELİKTEN: Çelik parçası
   ÇELİM: Beden, endam, gösteriş
   ÇELME: 1- Çalma 2- Başa örtülen bez (Bandana)
   ÇENGİN: Gösterişli, dikkat çekici
   ÇENGİZ: Deniz
   ÇENGŞİ: Mucize, olağanüstülük
   ÇEPEN: Hatip, iyi konuşan, güzel söz söyleyen
   ÇERÇİ: Ulak, haber, bildiri ulaştıran kişi
   ÇERİ(Ğ): Asker, savaşçı, toplanarak bir araya gelmiş erat
   ÇEVEN: Çevre, muhit
   ÇEVGEN: Cirit, değnek
   ÇEVRİ: Çeviri,girdap, anafor
   ÇEVRİM: 1- Girdap, anafor 2- Çevre, muhit
   ÇIDAM: Dayanıklılık, metanet
   ÇIDAMLI: Metin, dayanıklı
   ÇIDIK: Güç, dayanıklılık
   ÇIGAY (Çığay): 1- Fakir, varlıksız 2- Kurt yüzlü, kurt bakışlı
   ÇIĞ:1- su damlası, kırağı 2- kar yığını, kar topu
   ÇIĞAL: Omuz, omuz başı
   ÇIĞIN: Çıkın, bohça
   ÇIĞIR: 1- Çağ, devir 2- çığın açtığı yol 3- Dar yol, patika
   ÇIĞLA: Saf, halis
   ÇIĞLAN: Saf, halis
   ÇIĞRI: 1- felek 2- melodi
   ÇIKAN: 1- kaynak, kaynarca 2- yeğen, hala çocuğu
   ÇIKMAK: 1- çıkma eylemi 2- Kaynak 3- çakmak
   ÇILDIM: Seri- hızlı, enerjik
   ÇIMRIN: Aktif, faal
   ÇIN: (çin, çine) sağlam, dayanıklı, güvenilir
   ÇINAK: 1- sevap, hayr 2- güvenilir,sadık
   ÇINDAN: sandal ağacı
   ÇINGAY: Özü, sözü bir, sözüne güvenilir
   ÇINGILIÇ: birl. Çın(sağlam, dayanıklı) Kılıç
   ÇINGIR:1- Kopuza benzeyen bir saz 2- Çıngırak
   ÇINTAY: Soylu, güvenilir
   ÇIRAY: Yüz, eda, çehre
   ÇIRGANIŞ: Zevk, haz, tat
   ÇITIRKI: Işık, nur, ziya
   ÇİBEK: Atmaca türü bir avcı kuş
   ÇİÇEK: 1- Gül, gül çiçeği 2- Cici, cicik
   ÇİÇİKAĞAN: birl. Çiçi/Kağan
   Hun Kaganı (Ulusçuluğu, devlet siyasetine sokan ve bunun savaşını veren kişi)
   ÇİGAN: Yoksul, fakir
   ÇİGEN: Gayretli
   ÇİGENDİK: Gayretli, çalışkan
   ÇİGER: 1- Gayret,azim 2- Çökertiş,çökertme
   ÇİGERMİŞ: Çökertmiş, düşmanı bozguna uğratmış
   ÇİGİL: Olgun,gelişmiş, olmuş
   ÇİGİLVAR: Kısa ve küçük ok, özel ok
   ÇİĞDEM: Yaban çiçeği, (Itır çiçeğinin Türkçesi)
   ÇİL: Dağ tavuğu
   ÇİLDE: Kış mevsiminin en soğuk dönemi
   ÇİLDU: Hızlı, seri, çabuk
   ÇİLEN: 1- Çığ 2- Jale 3- Bir dağ çiçeği
   ÇİLENTİ: Çığ, jale
   ÇİMÇİK: Saf, masum
   ÇİNE: (Çin) 1- Sadık, güvenilir 2- Öz, soy 3- Kurt, kurt yavrusu
   ÇİNKAY: Sözüne güvenilir, özü sözü bir
   ÇİPLİ: Narin, ince yapılı
   ÇİRAY: Yüz, çehre, eda
   ÇİT: Çizgi, sınır, limit
   ÇİTER: birl. Çit/Er (sınır muhafızı)
   ÇİZGEN: Saban izi, karasabanın tarlada açtığı yol
   ÇİZİM: Resim figürü
   ÇOBAN: 1- Elinde cop (değnek, sopa) olan 2- Muhtar, oba beyi
   ÇOBAR: Değnekli, değnek taşıyan
   ÇOBAYIKMIŞ: Gönül kırıcı, haşin
   ÇOGA: Vahşi hayvan
   ÇOGAY: Yoğun, kesif
   ÇOĞAŞ: 1- Debdebe, şaşa 2- Vahşi hayvan yavrusu
   ÇOKAN: 1- Gürz, topuz 2- Hayvan yavrusu
   ÇOKU: 1- Debdebe, şaşa 2- Bolluk, bereket
   ÇOLAK (Çalak) Silahşör, iyi kılıç çalan
   ÇOLBANAK: 1- Uzak görüşlü 2- Törenin dışında kalan 3- Nikahsız ilişkiden doğan çocuk (Hakas Türklerinde)
   ÇOLDU: 1- Bahşiş, mükafat 2- Ganimet
   ÇOLPAN: 1-Kuzey yıldızı 2- Uzak görüşlü 3- Tanıdık, bildik, aşina
   ÇOMAK: 1- İri ve yuvarlak değnek 2- Bir ucunda topuz bulunan sopa, silah 3- İnanmış, inançlı
   ÇONGAR: Gürültü, şamata, nara
   ÇOPUR: Geyik ve karaca yavrusu
   ÇORA: (çura, çur) 1- Yer tanrısı 2- Cin, peri 3- Ruh
   ÇORAMAN: Cinli, perili
   ÇORLU: Cinli kötü ruhların etkisinde kalan kişi. Bu ad Şamanist gelenekten gelen bir ad dır.Eskiden bunalımlı ve toplum tarafından hoş karşılanmayan kişiler için bu ad verilirdi ve bu kişiler Kam ve Baksılar tarafından tedavi edilmeye çalışılırdı)
   ÇOTAK: Kabza, kılıç kabzası
   ÇOTUR: Kabza, kılıç kabzası
   ÇÖKERMİŞ: Çökertmiş, düşmanı bozmuş
   ÇÖKLÜ: Soylu, asil
   ÇÖKÜL: Irmakların taşarak vadilere bıraktığı tortu
   ÇÖMÇE: Ağaçtan oyulmuş su kabı
   ÇÖZELİ: Kıpçak, merkezden uzakta olan
   ÇÖZELTİ: Ayrılış, kopuş, firak
   ÇUBAN: Çoban, muhtar, obabaşı
   ÇUÇU: Şair, şairane konuşan
   ÇUĞA: (çuka) 1- Yürekli, cesur 2- Arınmış, duru 3- narin
   ÇUĞAY: Narin ve alımlı kız
   ÇULÇU: Serçe, Turgay kuşu
   ÇULUK: 1-Çelik 2- çalık, kılıç çalan 3- aceleci, heyecanlı
   ÇURAN: Ruhlarla ilgilenen
   ÇUTUR: Kılıç kabzası
   ÇUVAŞ: 1-Sakin, rahat 2- dindar, dünyaya değer vermez
   ÇÜCEN: Akıllı, aklını kullanan
   ÇÜNÜK: Çınar ağacı.
   |
   |
   _____________________________

  • Yüzbaşı
   491 Mesaj
   11 Mayıs 2009 13:27:17
   BAKIRSOKUM:birl. Bakır/Sokum (Kuzey Türklerinde, Merih yıldızı anlamına kullanılmaktadır.) böle isim mi olur


   Bakırsokum gel oğlum
   |
   |
   _____________________________


   ben ne şuralıyım, ne buralı,
   adalıyım adalı,ada'm ormanlıktır.
   dostluk, yoldaşlık, mertlik ormanı,bütün ada'mı kaplar.
  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   11 Mayıs 2009 13:28:26 Konu Sahibi
   DADAK:Değme, dokunma, tatma
   DADAL: Tat alan, sezen, farkına varan
   DAĞ: (Tağ,tağ,tak,tav) Dağ…mec. genişlik, büyüklük, ululuk,heybet
   DAĞAÇA: Dağ gibi heybetli
   DAKAK: Ucu ataşli ok
   DAL: 1-Ayrı, bölünmüş 2- saldırı, büyüme, yayılma 3- batma, çıkma 4- yalınlık, çıplaklık
   DALAN: koridor, dehliz
   DALAŞ: Döğüş, karşılıklı saldırı
   DALAY: (Talay) Genişlik, ululuk, sonsuzluk mecaz eden, asıl anlamı , büyük deniz, okyanus
   DALBAY: 1- Vasi, ardına sığınılan kişi 2- Çuhadan yapılmış şapka
   Kırgızlarda- 3- avcı kuşları yakalamak için, tuzaklara bağlanarak bırakılan küçük kuş
   DALBOY: Vasi, ardına sığınılan kişi
   DALKILIÇ: birl. Dal/Kılıç mec. Zırhsız ve korunmasız
   DALKIRAN: Kırıcı, ayırıcı
   DAMLA: Su damlası , tane
   DANA: İnek yavrusu, iki yaşındaki genç inek
   DANİŞMAN: Müşavir, bilgi ve tecrübesine danışılan kişi
   DANSIK: (Tansık) Olağanüstü, fevkalade
   DARGA: Vali, üst düzey, bürokrat
   DARGUN: Alıngan, kırılan, narin
   DARI : 1- Bir tahıl türü 2- sıkı, sıkıntı, zorluk
   DARICA: 1- Darı gibi, darı niteliğinde mec. Bereketli 2- sıkı, sıkıcı, zorlu
   DARSIK: Öfkeli, hiddetli
   DARUKA : (Darga) Vali, yönetici, bürokrat
   DARULGAN: alıngan, nazlı
   DAŞKI: Taşkı, taşmış, dışarı çıkmış, dışarıda olan
   DAYAK: Değnek, baston, dayanılan nesne
   DAYANÇ: 1- Dayanak, destek, güven 2- Dayanma gücü tahammül
   DAYANGAN: Dayanıklı, metin
   DAYANGI: Köşe minderi
   DAYAR: Hazır, hazırlıklı
   DEBRET: Kımıldayış, devinim
   DAĞER: Kıymet, para, nafız
   DEĞERBİLİR: birl. Değer/Bilir Kadirşinas, vefalı
   DEĞERLÜ: Değerli, kıymetli
   DEĞİRMİ: Çevreli, yuvarlak, toparlak
   DEĞNEK: Dayanak, dayanılacak nesne
   DELİ: Usu gitmiş, azmış, dellenen, mec.gözü kara, yiğit
   DEMİR: Demir madeni
   DEMİRAĞ: Zırh, örgülü göğüslük birl. Demir/Ağ
   DEMİRDEN: Demir parçası
   DEMİRDÖĞEN: birl. Demir/Döğen mec. Acı kuvvet sahibi
   DEMİRGEN: 1- Demir, ham demir 2- temren, okun ucundaki demir parçası
   DEMİRHAN: birl. Demir/Han
   Şamanist gelenekte “ Maden Tanrısı”
   DENERİ. Dikkat, itina
   DENGİZİK: Denizcik, küçük deniz, göl
   DENİZ: Deniz, büyük göl
   DENLİ: Edepli, terbiyeli
   DEPEGEN: Tekmeleyen, iyi tekme atan
   DEPREM: Zelzele, sarsılma, kımıldama (Kişisel görüşüme göre bu ad çocuklara deprem sırasında yada deprem felaketi sonrası yaşanan, çileli günler sırasında doğan ve o günlerin anısına verilen bir addır.)
   DERİN: Derinlik…den mec. Olgunluk, bilgelik
   DERMEK: Dirilik, canlılık, bir arada tutmak
   DERNEK: Eğlence, toy, birliktelik
   DEVİN: Hareket, kımıldanış, davranış
   DEVRİM: Devirme, yıkma, devirip yerine geçme,..ihtilal
   DEYİM: Söyleniş, darbımesel
   DEYİŞ: Söyleyiş, şiirsel anlatım, ozan dili
   DIVRAK: Yakışıklı, alımlı, civan
   DİBEK: 1- Ağaçtan oyulmuş büyük havan 2- Yayık ağaç
   DİK: 1-Yükseklik, yükseliş 2- kararlılık, yıkılmazlık, caymazlık 3- inat
   DİKEÇ: Sütun, dikil, dikilmiş
   DİKMEN: İnatçı, kararlı
   DİLEK: Dil ile istenen, dile getirilen istek, arzu, murat, dilek
   DİLER: Dileyen, dileyici
   DİLİM: kesik, bölüm, bölünmüş, biçimlenmiş
   DİNÇ: Zinde, sağlam, dirençli
   DİNLER: Terbiyeli, munis, muti
   DİP. Baht, talih
   DİPÇİN: 1- Bahtı açık 2- Sağlam, dayanıklı
   DİREK: 1- Dirilik, sağlamlık, ayakta kalmak 2- Temel, dayanak 3- Vezir,bakan
   DİREN: Direnç, karşı koyuş, dirilik
   DİRENÇ: Direnme gücü
   DİRENGEÇ: Destek, dayanak
   DİRGEN: 1-Dirilik,2- harmanda kullanılan demir çatal
   DİRİ: (diri, dirik, Tiri, tirik) Can, ruh, canlılık, canlı
   DİRİL: Can, ruh, tin
   DİRİM: Yaşam, sağlık, canlılık
   DİRLİG: Yaşam, hayat
   DİRSE: Derse, söylerse, konuşkan
   DİZİK: (dizi) Kolye, takı
   DİZLEK: Hazır cevap, konuşkan
   DODURGA: 1- Dolgun, doyumlu 2- doyuran, doyurucu 3- açık, net, berrak
   DOĞA: 1- Tabiat,doğallık, ortaya çıkış 2- Huy, yaradılış, fıtrat
   DOĞAN: 1- Soylu bir av kuşu 2- Doğmuş, olmuş, ortaya çıkan
   DOĞRU: Dürüst, yalansız, sözüne güvenilen
   DOĞRUL: 1-Doğruluk, dürüstlük 2- Ayakta duran, dirençli
   DOĞU: Güneşin doğuş yönü
   DOĞUÇ: Doğuş,doğma, ortaya çıkış
   DOĞUDAN: Doğulu, doğu yönünden gelen
   DOĞUŞ: Doğma, ortaya çıkış
   DOKUNAK: Dokunuş, değiş, mec. Ağır, mahsun,yürek sızlatan, yüreğe dokunan
   DOKUNÇ: Dokunak, hüzün
   DOKUZ: Dokuz sayısı, Türklerin en çok eskilerden beri uğurlu sayılarındandır
   DOKUZ ARKA: Dokuz/Arka (…Eski dönemlerde soyluluk gösterme ve belli etmesi açısından, bir kişinin babasından itibaren geriye doğru dokuz atasının sayılıp açıklanması..)
   DOLANDI: Dolanan, gezgin
   DOLU: 1-Bilgin, tecrübeli, öğretmen 2- Bütün, tam, eksiksiz 3, Şamanist gelenekte ve Alevi_Bektaşi gelenekte, içki, şarap 4- kısa süren, iri taneli yağmur
   DOLUN: Tam, bütün, eksiksiz
   Yakut Türklerinin eski bereket Tanrılarından
   DOLUNAY: Ayın on dördü, ayın en güzel hali
   DOMANİÇ: 1-Dumanlı bölge 2- Tümsek, engebeli arazi
   DONAT: Giyim, kuşam, zenginlik, cömertlik
   DOMURCUK: Gül, tomurcuk
   DONATMIŞ: Giydirip, kuşatmış, sevindirmiş, cömertlik göstermiş
   DONATUR: Cömert, eli açık, bağışlayıcı
   DONSUZ: Çıplak, fakir, varlıksız
   DORA: Doruk, zirve, şahika
   DORAN: (Duran) Diri, canlı, yaşayan
   DORU: 1- Doruk, zirve 2- Kara ile kızıl arası renk (At rengi)
   DORUK: Zirve, uç, şahika
   DOYMADUK: Doyumsuz, sevilmeye doymayan, doyulmayan
   DOYUM: 1- Doymak, tatmin 2- Ganimet, bereket
   DOYURAN: mec. Cömert, hayr sahibi, iyilik sever
   DÖĞEN: 1- Dövüşçü,döven 2- Ekin saplarını ezmeye yarayan, altında çakmaktaşı bulunan geniş tahta
   DÖĞER: 1- Döver 2- değer, kıymet 3- Kalın, enli bir ağaç
   DÖĞERLİ: Değerli
   DÖĞÜŞ: Dövüş, savaş, kavga
   DÖĞÜŞGEN: Kavgacı, savaşçı
   DÖKÜMHAN: birl. Böküm/Han 1- Dökmekten döküm 2- Düğüm, bağ
   DÖLEK: 1- Çok döl veren 2- Koyunun kuzuladığı yer 3- İtibarlı, saygıdeğer, maharetli
   DÖLEN: Muti, sevgi gösteren
   DÖNDER: (Döne, döndü gibi “dönmek” fiilinden türetilmiş, çocukları ölen ailelerin, yeni çocukları olduğunda kullandıkları adlardan)
   DÖNDÜ: Dönüş yapan (Reenkarnasyon) çocukları ölen ailelerin verdiği adlardan
   DÖNGEL: Saat
   DÖNGÜ: Dönüşüm, başa dönüş
   DÖNGÜN: Dargın, gönlü kırık
   DÖNMEZ: Kararlı, cesur, azimli
   DULAK: Dolu, olgun, tecrübeli
   DUMAN: 1- Sis, kırağı 2- ateşten çıkan gaz
   DUMLU: 1- dumanlı, sisli bölge 2- Soğuk ve ayaz alan yer
   DUMRUL : 1- Okun sivri ucu 2- Başı dumanlı, efkarlı
   DURA: (Durak) 1- yaşam, hayat 2- Sağlamlık, dayanıklılık, kalıcılık 3- ev, yaşanılan yer, barınak (Bu ad, çocukları ölmüş ailelerin yeni çocukları olduğunda yaşamda kalıp uzun yaşaması ve sağlıklı olması dileğini içeren adlardandır ve çok eskilere dayanan bir gelenekle bu gün de sürdürülmektedir.Durak, Dursun, Durmuş, Durdu, Yaşar, Tokta, Tok, Toka, Toktamış, Turan vb. adlar da hep aynı psikoloji ve geleneğin ürünüdür.
   DURAK: (Dura) Yaşam, hayat
   DURAN: (Turan) Durucu, kalıcı, yaşayan, canlı
   DURCU: Durucu, kalıcı canlı
   DURDU: 1- Duran, kalıcı, canlı, yaşayan 2- Yaşam, hayat
   DURGAÇ: Durak, durulan, yaşanılan yer
   DURGUN: 1- Durulmuş, süzülmüş, arınmış 2- Sakin, sükuna ermiş, kendi halinde
   DURMUŞ: 1- Duran, yaşayan, canlı 2- Yaşam, hayat
   DURSUN: Durması, yaşaması istenen
   DURU: 1- saf, sade, berrak 2- Duran, durgun
   DURUK: Duru, durucu
   DURUL: 1- Sükun bulmak, huzura kavuşmak 2- Günahsızlık, arınmışlık
   DURULCA: Masum, günahsız
   DURULMAZ: Afacan, yaramaz
   DURULMUŞ: Tatminkar, sakin
   DURUM: Yaşam, hayat, süreğenlik, duruş
   DUVA: (Düve)
   DUVAK: Örtül kapanmış, gelin başı
   DUVAN: (Doğan)
   DUYAN: Duyucu, hissedici
   DUYAR: Duyarlı, hisli, duygulu
   DUYARI: Duyarlılık, hislilik
   DUYGU: His, duyum
   DUYUŞ: Duyum, hissediş, duyarlılık
   DUYUŞAN: Duyan, hisseden
   DÜĞÜN: (Töğün, Toygün) Toy günü, yemekli eğlence
   DÜŞ: Rüya, aniden ortaya çıkış
   DÜŞELGE: Pay, hisse
   DÜŞERGE: Miras, pay
   DÜŞÜNGÜ: Düşünerek üzülme, kafaya takma, üzülme, teessür
   DÜVE:1- Genç inek, dananın büyüğü 2- Döven, dövüşçü
   DÜVECİ: Dövücü, dövüşçü
   DÜVEHAN: birl. Düve/Han
   DÜVEN: (Döven)
   DÜYECİ: Dövüşçü, döğüşçü
   DÜZ: (Tüz) 1- Doğru, doğruluk, gerçek 2- Soy, kök, döl 3- Kural,kaide
   DÜZE: Düzen, uslup, tarz
   DÜZEN: Kural, kurallar bütünü
   DÜZGE: Süs, makyaj
   DÜZGÜN: 1- Düzülü, düzenli, muntazam 2- Gidişat, teamül
   |
   |
   _____________________________

  • Binbaşı
   1504 Mesaj
   11 Mayıs 2009 13:28:38
   BURAK: Güçlü, yenilmez
   |
   |
   _____________________________

  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   11 Mayıs 2009 13:30:33 Konu Sahibi
   EBİN:(Evin) Tane, öz
   EBİNÇ: Refah, huzur
   EBİRİ: Erim, erdem, fazilet
   EBREK: Dayanıklı, sebatkar
   EBREN: 1- Evren, kainat 2- Felek, talih
   EBRET: Ayrılım, ihtilaf
   EBRÜK: Dayanıklı, sebatkar
   ECE: (Eçe)
   ECEVİT: 1- Çalışkan ,, aktif 2- haşarı, yaramaz
   EÇE: 1- Dahi, çok akıllı, çok zeki 2- Saygıdeğer, görgülü hanım
   EÇİNE: Doğru sözlü, sözüne güvenilir
   EDE: (Edi, Ata) Atalık, hatırı sayılan, sözü dinlenen kişi
   EDERKON: birl. Ede/Kon (Konmaktan can, ruh)
   EDGÜ: 1- İyi, güzel, hoş 2- Adil, adaletli 3- Eğitmen, öğretmen
   EDGÜDİ: 1- Eğitici, öğretici 2- İyi, ala
   EDİ: Eda, ata, saygıdeğer ulu kişi
   EDİGE: 1- İyi, iyi kalpli 2- öğretmen
   EDİK: Kısa konçlu çizme
   EDİL: (İdil,etil, atil) iyilik, güzellik
   EDİZ: 1- Kıymet, kıymetli 2- Yüksek, Yükselmiş
   EGE: (Eke,Öke)1- Dahi, çok akıllı 2- Egemen, sahip 3- Bakıcı, eğitici
   EGEMEN: 1- Hakim, sahip, kendinden başkasını dinlemeyen, buyrukçu 2- bilge kişi, dahi
   3- ağa, ağabey
   EGİT: Göz değmesi ve nazara karşı göz kenarlarına sürülen bir ot
   EĞBER: Eğri, eğrilmiş
   EĞİLMEZ: Gururlu, mağrur, dik başlı
   EĞİN: Eğirilmiş
   EĞİR: 1- Sarış, çeviriş, kuşatma 2- bükme, kıvırma
   EĞNEZ: Narin, zayıf, ince
   EĞREK: Sık, bol
   EĞRİ: Eğik, bükük mec. Saygılı, alçak gönüllü
   EĞRİM: Pınar, göze, küçük çağlayan
   EKE:1- Dahi, çok akıllı 2- Sahip, egemen 3- bakıcı, eğitici
   EKEÇ: Cana yakın ve çekici kız
   EKELİK: Deha, kıymet
   EKİM: 1- Ekin ekme eylemi 2- Yarım, ziraat
   EKİN: 1- Mahsul, tarla ürünü 2- tarlaya ekilip olması beklenen her türlü bitki
   EKİNCİ: 1-İkinci (erkek, ya da kız) 2- Rençber, çiftçi
   EKSÜK: Azlık, yokluk, yoksulluk
   EKŞİ: Eksi,eksik, azlık, yokluk
   EL: 1- İl, Ülke, Memleket 2- İlgi, bağlantı 3- Barış, Sukunet 4- Kolun, bilekten aşağısı
   ELA: (Ala) Renkli alacalı
   ELBAN: (İlban) Devletçi, devletine bağlı, sadık
   ELBİR: birl. El/Bir mec. Elbirliği, işbirliği, imece
   ELCEK: 1- Ekin biçme aracı 2- Munis, sessiz
   ELÇİK: Eldiven
   ELÇİ: 1- Devletine bağlı, devletçi 2- Devleti adına aracılık eden, haberci, temsilci
   ELÇİM: Demet, tutam
   ELÇİN: 1- Demet, bağ, buket 2- Ekin biçerken kullanılan bir alet 3- Devlet görevlisi, devletine bağlı
   ELDEK: 1- basiret, kabiliyet, eylem gücü 2- Yedek, elde bulunan
   ELDEM: 1-Alışkın, yetişkin 2- Sevimli, cana yakın 3- evcil koyun
   ELDÜZ: birl. El/Düz Yurtsever
   ELEZ: (Eliz)Arı,duru, temiz, munis, uyumlu
   Yakut destanlarında bekaret tanrıçası (Ulu Tuyun’un kızı)
   ELGAY: Yurtsever
   ELGİN: 1- Konuk, öncelik verilen kişi 2- Gurbetçi, yurdundan uzak
   ELGÖRMÜŞ: Gezgin, seyyah
   ELGÜN: Halk, avam, halktan kişi
   ELİBOL: Cömert, eli açık, sahi
   ELİK: Usta, eli yatkın
   ELİŞ: Usta, maharetli
   ELİTAŞ: Cimri, eli sıkı
   ELİTEZ: Becerikli
   ELKATMIŞ: birl. El/Katmış Ülke fethetmiş, algan
   ELKİN: 1- konuk 2- Yolcu
   ELÖVER: Yurtsever
   ELTUTAR: birl. 1- El/Tutar mec. Yardımsever, hayırşinas 2- Fatih, Algan
   ELVEREN: Olgunlaşan, yeterlilik kazanan
   EMÇİ: Doktor,eczacı
   EMEÇ: Amaç, gaye
   EMEK: 1- Gayret, cehd, zahmet 2- Güç, enerji
   EMEN: 1-Can, ruh, hayat 2- Ağaç dikmek için açılan çukur 3- meşe ağacı
   EMET: Sınır, mesafe
   EMGEK: Emek, zahmet, güçlük
   EMLEK: Duygulu, merhametli
   EMRE: (İmre) Düşkün, aşık, hayallerle yaşayan
   EN: (Yen)1- Derinlik, genişlik 2- Av 3-Kıyı 4- Arka
   ENÇU: Sükun,huzur,ruh derinliği
   ENDEŞ: Eşit, müsavi
   ENEÇ: Meyil, meyilli
   ENİK: (enük, enek)Genişçe, yayık
   ENGİN: 1- Genişlik, derinlik, yayıklık 2- ufuk, ufuk çizgisi
   ENİCUK: Hısım, kavim- kardeş
   ENİŞ: (Enuş) 1- İniş, yokuşun karşılığı mec. Rahata ve huzura erme 2- Uçlarda, ekstrem
   ENKİŞ: Tecrübeli, deneyimli, olgun
   ER: 1- Olgun,olmuş, ergin, yetişkin erkek 2- Asker, çeri
   ERÇE: birl. Er/Çe…Erkeğe yakışır biçimde
   ERÇİN: Ülkenin idari bölümlerinden her biri (İl, ilçe, kasaba vb.)
   ERDEM: ( Ertem) Fazilet, bilgelik, yücelik, hünerlilik
   ERDEMÇİ: Erdem sahibi
   ERDEMLÜ: Erdem sahibi
   ERDEN: Er parçası, erden olma
   ERDİN: Ermiş, olgun
   EREK: Erişilmek istenen, ülkü, hedef
   EREKLİ: (Ereğli) Ereği olan
   EREM: Müjde, iyi haber
   EREN: 1- Olgun, 2- Hür, bağımsız 3- Din ile bütünleşmiş
   ERENTÜZ: birl. Eren/Düz
   T…Tuva ve Çuvaş Türklerinde, “Terazi Yıldızı”
   EREZ: 1- Erişilen, mutlu olunan 2- Cesur, gözü kara, dayanıklı
   ERGEN: Olgun, deneyimli
   ERGENE: 1- Güçlülük, egemenlik 2- Maden dağı 3- Dağlar arasındaki geçit
   ERGENEKON: 1- Maden dağı 2- Dağlar arasındaki yurt
   ERGİ: Eriş, olgunluk, deneyim
   ERGİL: 1- Bilgili, deneyimli, yetişkin 2- Savaşçı, cengaver
   ERGİN: 1- Ermiş, olgun, irfan sahibi 2- Savaşçı, cengaver
   ERGUN: 1- Yumuşak huylu kişi 2- Hızlı koşan at 3- Argun
   ERİK: Ermiş, olgun, bilge, filozof, becerikli
   ERİKEN: Ermiş, olgun, bilge
   ERİM: 1- Müjde, iyi haber 2- Felsefe, derin bilgi 3- Vade, zaman
   ERİNCİK: Mahçup, utangaç
   ERİNÇ: 1- Olacak, olması gereken, kaçınılmaz sonuç 2- Nimet, bolluk
   ERİŞ: Gaye, erişilmesi istenen
   ERİŞEK: Ülkü, gaye
   ERİŞEN: Ulaşan, vasıl olan
   ERİŞKİN: Olgun, kamil, ermiş
   ERK: 1- Güç, kudret 2- İktidar, erklik, hükümranlık 3- Bağımsızlık,egemenlik
   ERKE: 1- Egemen, güç 2- İşve, naz, cilve 3- Çekicilik, çekiciliği kullanma istek ve yeteneği
   Türk mitolojisinde, Ülgen’in dokuz kızından biri ve namus tanrıçası
   ERKELİ: Egemen
   ERKEM: Nazlım, işvelim, edalım
   ERKİ: 1- Güçlü, egemen, erke 2- Atik, çevik
   ERKİN: 1- Bağımsız, otorite tanımaz 2- Başına bıuruk, kendi bildiğini okuyan 3- Sürekli, süreklilik
   ERKİNDİK: Erkinlik, bağımsızlık, hürriyet
   ERKLİG: Egemen, kuvvetli, şevkatli
   ERKMEN: 1- Bağımsız, başına buyruk 2- Bekar, evlenmemiş
   ERLİK HAN: birl. Erlik/Han
   Şamanist gelenekte “Cezalandırma Tanrısı”
   ERMAN: 1- Erdemli, güç, mert 2- Kutsal, mukaddes
   ERMİŞ: Olgun, müdrik
   ERNEK: Küçük parmak, serçe parmağı
   ERSE: Ermesi, olgunlaşması istenen
   ERSİN: 1- Uzun ömürlülük dileği 2- Olgunluk, bilgelik dileği
   ERSÜ: Fazla, çok fazlalık
   ERTE: 1- Seher, şafak 2- Yarın, gelecek, sonraki, halef
   ERTEGİ: Destan, lejant
   ERTEN: Tan, şafak
   ERTİK: Meslek, sanat
   ERTİM: Olgun, erişkin, bilge
   ERTİN: 1- Mahsun, hüzünlü 2- Kendine yeten
   ERTİNGÜ: 1- Olağanüstü, fevkalade 2- Efsane, mit
   ERZENE: Doruk, zirve, en üst
   ERZİ: Veli, vasi, yönetici
   ERZİK: 1- Asıl, ana, temel 2- Soylu ve yiğit
   ESBOL: birl. Es/Bol …Çok zeki, çok akıllı (Usu-bol)
   ESE: 1- Mutluluk, sağlık 2- Yel, esinti
   ESELİK: Selam, selamet
   ESEN: 1- Sağlık, selamet 2- Yel, yumuşak yel
   ESENLÜ: Esenli, sağlıklı
   ESER: Esinti, yel
   ESİ: Yel, esinti
   ESİM: Esinti
   ESİN: 1- Esinti, yel 2- soluk, sağlık, nefes 3- İlham
   ESİNTİ: Yel, hafif yel
   ESİRGEN: 1- Arkadaş, dost, yaren 2- korunan, yakınlık duyulan
   ESİRGENÇ: Nazlı, nazenin
   ESİRKİŞ: Merhamet, acıma duygusu
   ESKİN: Yel, yel alan
   ESLEK: 1- Yumuşak başlı, uysal 2- Selam, selamet
   ESNEK: Uzayan, genişleyen, esen
   ESRİGÜN: birl. Esri/Gün…fırtına
   ESRİK: Mecnun, kendinden geçmiş
   ESRİMİŞ: Kendinden geçmiş
   ESTELİK: Yadigar, hatıra
   ESTİ: Yel, esinti
   EŞİM: Çalışkan, becerikli
   EŞİNGEN: 1- Çalışkan 2- Eşit, müsavi
   EŞİTGEN: İşitken, işiten, dikkatli
   EŞKİN: 1- Hızlı, atik 2- Dayanıklı, metin 3- Rüzgarlı bölge, rüzgar alan bölge
   EŞLİK: Dost, yaren, refik
   ETGÜ: 1- İyi, iyilik 2- Etki, şiddet
   ETİGE: Öğretmen, mürebbiye
   ETİL: İtil- idil
   ETİNGÜ: Olağanüstü, fevkalade
   ETİZ: Yüksek, ulu
   EVCİL: Evine bağlı, evcimen
   EVCİM: 1- Evcimen, evcil 2- İşgüzar, hamarat
   EVCİMEN: Evine bağlı
   EVCİMİK: Ekonomist, muktesit
   EVDEŞ: Hanım, erkeğin eşi
   EVGİ: İvedi, acele
   EVGİN: 1- Aceleci, telaşlı 2- Evcil, evine bağlı
   EVİN: Cevher, öz, nüve
   EVİRGEN: 1- Tedbir, tedbirli 2- Dönüşüm, çevirim
   EVREN: 1- Kainat 2- Ejderha, canavar 3- Baht, talih
   EVRENSEL: Evreni kaplayan, evreni içine alan
   EYGİ: İyi, salih, temiz
   EYGİŞ: İyi kişi, iyi insan
   EYGÜ: İyi, iyice
   EYİN: Vücut
   EYİNÇ: Refah, mutluluk
   EYLEM: 1- İş, iş görme, çalışma 2- Etkileyici davranış 3- Durdurma, önünü kesme
   EYLETMEZ: Amansız, aman vermez
   EYLETÜR: İyilik sahibi, cömert
   EYLİK: İyilik, yardım, iane
   EYMEN : 1- Alçak gönüllü, mütevazı 2- Yardımsever, hayırşinas
   EYMÜR: (Eymir) İyilik sahibi, hayırşinas
   EYTEMİŞ: Güzel konuşan, tatlı dilli, hatip
   EYÜGE: İyi,iyice
   EZDİ: Ezen, ezici, baskıcı
   EZGİ: 1- İyi, iyilik, 2- Uyum, ahenk 3- Acı, üzüntü 4- Name, hoş sada
   EZGİN: Ezik, ezilmiş, acı çekmiş, mahzun
   EZİLGEN: Mazlum, zulüm görmüş
   EZİM: 1- Belirti, iz 2- Zorunluluk, mecburiyet
   EZİNÇ: 1- Belirti, iz 2- Ezginlik, mahzunluk
   |
   |
   _____________________________

  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   11 Mayıs 2009 13:33:17
   quote:

   Orjinalden alıntı: 1717

   BURAK: Güçlü, yenilmez

   +1
   |
   |
   _____________________________

   Okullarında bulunan tüm potaların altına otopark yapılmış bir ülke için basketbol şampiyonasında final oynamak büyük bir başarı.
  • Yüzbaşı
   933 Mesaj
   11 Mayıs 2009 13:33:19
   quote:

   Orjinalden alıntı: AmmuT

   BAKIRSOKUM:birl. Bakır/Sokum (Kuzey Türklerinde, Merih yıldızı anlamına kullanılmaktadır.) böle isim mi olur


   Bakırsokum gel oğlum


   Bakırsokum gel oğlum bide bn sokum
   |
   |
   _____________________________

  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   11 Mayıs 2009 13:33:29 Konu Sahibi
   GALI:Kalın, Hediye, bağış, çehiz
   GALIN: Hediye, çehiz
   GAMAĞ: Bütünlük, bütün, tüm
   GARA: Kara
   GARACU: Sivil, resmi olmayan
   GARGILI: Kargılı, mızraklı
   GASPAK: Süslü, müzeyyen
   GAYIR: (Kayır) 1- Taraf, destek, kayırma 2- Lütuf, ihsan, hediye
   GAYURMUŞ: Kayırmış
   GAZAN: (Kazan) 1- Kazanma, kazanç, üstünlük 2- Kızgın, kızgınlı celallenmek
   GEÇE: Geçmiş, mazi, geçen
   GEÇEK: Geçit, köprü
   GEÇER: Geçeli, caiz
   GEÇGEL: Makbul, nafız
   GEÇGİL: Geçerli, makbul
   GEÇGİN: Geçmiş, kendinden geçmiş, feda etmiş
   GEÇİM: 1- Yaşam, dirlik 2- Anlaşma, uyuşma 3- rısk, yiyecek, nafaka
   GEÇİMLÜ: Munis, yumuşak huylu
   GEÇİMLÜK: Geçinmek için gerekli olan
   GEDEK: 1- Görev, vazife 2- Oyuk, kırılıp, yıkılarak açılan yol
   GEDİZ: Su birikintisi, gölet
   GEGEZ: Mümkün, uyumlu
   GEĞİN: Set, şiddetli
   GELBERİ: Ocaklardan,ateş çekmek için kullanılan ucu eğri demir çubuk
   GELDEÇ: Gelecek, ati, istikbal
   GELEK: (Gelik) halef, sonraki
   GELGEÇ: Geçici, kalıcı olmayan
   GELGEL: Çekim, cazibe
   GELDİ: Gelecek, istikbal
   GELİN: Gelen, dışarıdan içeriye gelen
   GELİNCİK: Kır çiçeği
   GELİK: Halef, sonraki
   GELİKLİ: Halef
   GENCE: (Gençek, genç) Taze, yavru, genişleyen, gelişen
   GENEŞ: Müşavere, meşveret
   GENGŞİ: Cengşi, mucize
   GENİŞ: Yaygın, enli, engin
   GENSU: birl. Gen/Su Deniz, büyük göl
   GER: 1- Söz verme, ant içme, bağlama, anlaşma, birleşme 2- Vahşi hayvan yavrusu
   3- Dev, devasa
   GERAY: birl. Ger/Ay Uygun, münasip, layık
   GERAYHAN: birl. Geray/Han
   Kırım hanlığının kurucusu ve ilk hanı. Daha sonra gelen hanlar bu adı, birer
   unvan olarak kullanmışlardır.
   GEREZ: Dilber
   GERGÖZ: 1- Zabit, zabıta 2- Geyik gözü
   GERİM: 1- Yön, cihet 2- Hicap, utangaçlık
   GEYİK: (Geyük) Yabani, vahşi, yabancıl
   GEZ: 1- Nişan, işaret 2- Giz, sır
   GEZGİN: Seyyah
   GEZGİNSU: birl. Gezgin/Su …Irmak
   GEZLER: Nişancı, iyi atıcı
   GIYIN: Gamze, çukur
   GİCİK: Taze, hoş, sevimli
   GİDİK: Uç, kenar, sınır, limit
   GİRAY: Uygun, layık
   GİRGİN: Girişken, müteşebbis, cana yakın
   GİRİK: Girişken, müteşebbis
   GİRİŞKEN: Girgin
   GILAV: Teşvik, destek
   GILIG: (Kılık) Huy, yaradılış, tabiat
   GIRGIÇ: Çalışkan, aktif, faal
   GİRÇEK: 1- Gerçek, hakikat 2- Bağlı, sadakatli
   GİRTİNE: İman, inanç
   GİZ: Sır, Gizlilik
   GİZEM: Sır, esrar
   GİZLENÇ: Hazine, define
   GONÇA: Bahşiş, hediye
   GORAL: Kısmet, nasip
   GİCİK: Minyon, sevimli
   GÖCEK: Taze, hoş, güzel
   GÖÇELGE: Konup göçülen yer
   GÖÇER: Göçmen
   GÖÇMEN: Muhacır
   GÖÇÜNCÜ: (Göçküncü) Geçici, fani
   GÖĞEN: Gök rengi, maviye çalan, mavileşmiş
   GÖĞKUTLUĞ: birl. Gök/Kutlu
   GÖĞNÜK: 1- Yanmış, kavrulmuş 2- Mavi, maviye kaçan
   GÖK: 1- Tanrı, Tanrıdan..Tanrısal, kutsal 2- Mavi ,Gök rengi 3- Yer üstü, gökyüzü
   4- Ezel-ebet, başsızlık ve sonsuzluk 5- Güzellik, göz alıcılık, üstünlük
   GÖKBEN: 1- Tanrıdan gelen, gök parçası 2- Masmavi
   GÖKBÖRİ: birl. Gök/Böri Tanrısal kurt..(Bozkurt)
   GÖKBÖRİ: birl. Gök/Böri (..Bazı kaynaklarda “Bozkurt” olarak da geçer.)
   GÖKÇE: Güzel, zarif, çekici, gözalıcı
   GÖKÇEK: Gökçe, çekici, güzel
   GÖKÇEL: Mavimsi, maviye çalan
   GÖKÇELİ: Güzel, Yakışıklı
   GÖKÇEN: Gökçe, güzel, alımlı, dilber
   GÖKÇİL: 1- Gökten gelen, göksel 2- Mavi, maviye çalan
   GÖKÇİN: Mavi
   GÖKLEN: Ulu, mübarek
   GÖKMEN: Tanrısal, Tanrıdan gelen
   GÖKTÜRK: birl. Gök/Türk Tanrıdan kut almış. Kutsanmış Türk…(Tanrısal Türk,
   Tanrı tarafından gökte yaratılıp, yeryüzüne yollanan Türk)
   GÖL: Göl, deniz mec. Ululuk, geniş gönüllülük
   GÖLEĞEZ: birl. Göl kenarında yetişen bir su çiçeği
   GÖLET: Küçük göl, gölcük, yapay göl
   GÖMEÇ: Kuyuda (Toprak fırında pişirilen ekmek)
   GÖMEK: Kömek, yardım, inayet
   GÖMÜÇ: Hazine, define, mücevher
   GÖNDEM: İtaatkar, muti, sadık
   GÖNDER: Mızrak, direk
   GÖNE: Onur, iftihar
   GÖNEN: 1- Feyz 2- Onur, iftihar 3- Bolluk, bereket
   GÖNENÇ: Açık, talih, mutluluk, iftihar
   GÖNÜL: 1- Can, ruh, duygu merkezi 2- Kalb, vücudun kan pompası
   GÖNÜLDAŞ: Gönül birlikteliği, aynı inanç, duygu ve düşünceleri paylaşıp
   savunan bireylerin her biri
   GÖRCEĞİZ: Ufuk çizgisi
   GÖRÇEK: Ufuk, ufuk çizgisi
   GÖRÇÜM: Geçici, fani
   GÖREGEN: Görgülü, görüp geçirmiş, deneyimli
   GÖREK: Görüntü, peyzaj, manzara
   GÖREZ: Meltem, hafif yel
   GÖRGÜ: Terbiye, muaşeret
   GÖRGÜÇ: Dürbün
   GÖRGÜLÜ: Terbiyeli
   GÖRGÜN: Görgülü, deneyimli
   GÖRK: İhtişam, olağanüstü güzellik ve çekicilik, ihtişam, debdebe
   GÖRKEM: İhtişam, debdebe, heybet, olağanüstülük
   GÖRKEN: Hürmetli, Hürmete layık
   GÖRKLÜCE: İhtişamlı, heybetli, yakışıklı, güzel
   GÖRKLÜĞ: Çok güzel, çekici, ihtişamlı
   GÖRÜMCÜK: Görülmesi, ilgilenilmesi gerekli olan
   GÖRÜK: Gözetleyici, casus
   GÖRÜN: Görüntü, Açıklık, netlik
   GÖRÜNDÜK: Aşikar, gizlisiz, saklısız
   GÖVEL: Gök rengini almış, göğe ermiş
   GÖVERİ: Yeşermiş, gururlu
   GÖVEZ: Mağrur, gururlu
   GÖY: Taze, genç
   GÖYMEN: Yanık, yanık tenli
   GÖYNÜK: Yanık, kavrulmuş
   GÖZ KAMAN: birl. Göz/Kaman Gözde, seçkin, göz kamaştırıcı
   GÖZAL: Göz alıcı, farklı, seçkin, el üstünde
   GÖZBAY: birl. Göz/Bay Sihirbaz
   GÖZBAYCI: Sihirbaz, illüzyonist
   GÖZDE: Beğenilen, göze girmiş, el üstünde tutulan, emsallerinden daha üstte bulunan
   GÖZE: (Gözek, Köze) Kaynak suyu, menbaa
   GÖZEBE: Tahmin, beklenti
   GÖZEGER: Çekici, cazibeli
   GÖZEGÜ: Gözde, çekici
   GÖZEĞEN: Ufuk, ufuk çizgisi
   GÖZEĞİR: birl. Göz/Eğir Çekici, cazip, göze hoş gelen
   GÖZEK: Göze
   GÖZEN: Cazibeli, çekici, göze hoş gelen
   GÖZERİ: Dürbün
   GÖZGEÇ: Ayna
   GÖZGÖR: Ayna
   GÖZGÜ: Ayna
   GUNA: Kına
   GONCUK: (Göncük) Kısa gün, kış günü
   GUR: (Gür,Kür) 1- Şiddet, kızgınlık, öfke 2- Ateş, ateşlilik
   GURSAÇTI: birl. Gur/Saçtı (Kızgın, celalli, hiddet ve öfke saçan)
   GUVA: Geyik
   GUYUK: Canavar, ejderha, vahşi ve yırtıcı hayvan
   GUYULDAR: Uyumlu, ahenkli, geçimli
   GUZ: 1- Güzel, çekici, yakışıklı 2- Oğuz
   GÜCENİR: Alıngan, mahçup
   GÜCENMİŞ: Alıngan
   GÜÇ: (Güçü, küç, küçlük) Enerji, kuvvet
   GÜÇEYÜ: Çok güçlü, yenilmez
   GÜÇLÜK: Güç, zorluk, meşakkat
   GÜDEK: Güdülenme, motivasyon
   GÜDER: Murat, emel, beklenti
   GÜDÜL: 1- Saç üzerinde pişirilmiş mısır ekmeği 2- Kısa, kalın 3- Gözü pek
   GÜDÜR: Hayal, kurgu
   GÜLEÇ: Güler yüzlü, mütebessim
   GÜLEGEN: Güler yüzlü, mütebessim
   GÜLEK: 1- Handan, mütebessim 2- Gölcük, küçük göl
   GÜLEN: Mutlu, mütebessim
   GÜLER: Mütebessim, güler yüzlü mec. Talihi açık
   GÜLESİN: Mutlu, sıkıntısız, tasasız olma dileği
   GÜLGÜN: Gülen, mütebessim
   GÜLSÜN: Mutlu, sıkıntısız olma dileği
   GÜLÜK: Gülen, mütebessim
   GÜLÜMSER: Mütebessim, sevimli
   GÜMÜL: Demet, buket, deste
   GÜMÜŞ: Gümüş madeni
   GÜN: Güneş, gündüz, afitap
   GÜNANA: birl. Gün/Ana
   Sogay Türklerinde eski dönem, güneş tanrıçası
   GÜNÇE: Güneşlik, şemsiye
   GÜNÇEK: Güneşlik
   GÜNÇÜ: 1- Güneşe benzeyen, güneş gibi 2- Güneşi seven
   GÜNDAŞ: Gün/Daş ..Aynı güneşi paylaşan, gün ortağı
   GÜNDEM: Ağır başlı, mülayim
   GÜNDEN: El üstünde tutulan, revaçta..
   GÜNDER: birl. Gün/Der (..Derlemekten..)
   GÜNDÖNDÜ: birl. Gün/Döndü bir çiçek türü
   GÜNDÜ: Gündüz, gün ortası
   GÜNDÜZ: Gün içi, gün ortası, güneşli gün
   GÜNEŞ: Güneş
   GÜNEY: (Küney) Güneşe bakan, güneş gören
   GÜNGEN: Takvim, vakit
   GÜNGÖR: birl. Gün/Gör “mec. Bahtı açık olsun, mutlu olsun”
   GÜNGÖRMÜŞ: birl. Gün/Görmüş “mec. Deneyimli, dolu yaşamış
   GÜNLÜK: Güneşlik, şemsiye
   GÜNTÜLÜ: birl. Gün/Tülü (…Gündüz düşü)
   GÜNÜÇ: Nafaka, günlük
   GÜNYELİ: birl. Gün/Yeli ..doğudan gelen yel, doğu rüzgarı
   GÜR: (Kür) 1- Sağlam, sıkı 2- Sık, yoğun 3- Yiğit, korkusuz
   GÜRBOĞA: (Kürboğa) birl. Gür/Boğa
   Türkistan’ın Araplarca işgal edildiği dönemlerde, özellikle o sıralarda
   Genel vali olan, “ İbni-kuteybe” adlı çapulcuya karşı, kahramanca direnen ve her defasında
   Yeni direnişler örgütleyerek, Türkleri işgallere karşı uyanık ve diri tutmaya çalışan bir Türk beyi
   GÜRBÜZ: Sağlıklı, kuvvetli, dayanıklı
   GÜRE: Güç, enerji
   GÜRELİ: 1- Enerjik, çalışkan 2- Haz, doyum
   GÜRGEN: Bir ağaç türü
   GÜRÜZ: (Gürz) Topuz
   GÜVEN: İtimat
   GÜVENÇ: Güvence, garanti
   GÜYÜK: Canavar, vahşi hayvan
   GÜZ: Sonbahar
   GÜZEL: (Gözel) Yakşı, alımlı, çekici, göze hoş gelen
   GÜZEY: 1- Taze, körpe, yeni 2-Destek, fırsat 3- Sonbahar 4- Kuzey yönü
   GÜZİN: (Güzün) Güz vakti, güz vaktinde doğan
   GÜZLEK: Güz döneminde kalınan yer.
   |
   |
   _____________________________

  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   11 Mayıs 2009 13:36:28 Konu Sahibi
   HAN:1- Devlet başkanı 2- Kağana bağlı, özerk devlet başkanı 3- beylik başkanı, yönetici
   HANIM: 1- Han’ın dişisi 2- Soylu kadın 3- Han’ın evdeşi (Hatun) 4- Türk töresinde, kadınlara olan saygıyı ifade eden genel bir sıfat
   HANLI: Yurttaş, Bir Han’a bağlı kişi, Bağımsız bir devletin mensubu
   HATUN: (Katun) 1- Kağan’ın evdeşi, kraliçe 2- Saygı duyulan, görgülü hanım Türkçe’deki, kadın sözcüğü buradan gelir.
   HOMAR: (Humar) Yakışıklı, çekici, güzel, süslü, fiyakalı
   HUN: (Kul) Koyun, koyunlu
   HUŞ: Bir çam ağacı türü.
   |
   |
   _____________________________

  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   11 Mayıs 2009 13:39:27 Konu Sahibi
   IDAÇU: Muhafız, koruma
   IDUĞ: (Iduk) Kutsal, tanrısal
   IĞAÇ: 1- Ağaç, ağaçlıklı bölge 2- Fersah
   IĞAR: Kıymetli, ağır
   IĞDIR: 1- İyi, hoş, hoşluk 2- Yetkin, ehil
   IĞIRCIK: Fecir
   ILAÇIN: Laçin, şahin kuşu
   ILANKU: 1- Kıvrak, atletik 2- Ulu, Ululanmış, yüce
   ILDIR: 1- Ürküt, ürkütücü 2- Berk, sert
   ILDIRIM: Yıldırım, berk
   ILDUZ: Yıldız, necm
   ILGAR: 1- Gayret, cehd 2- Atın, dört nala gitmesi hali
   ILGAT: Kapalı, müphem, belirsiz
   ILGIM: Serap
   ILGIN: Hoş kokulu bir bitki
   ILGIT: Ilık, tatlı, sakince, yumuşakça
   ILICA: 1- Ilımlı, ılık, ılıkça 2- Yunak, hamam
   ILIK: Soğukla sıcak arası
   ILIMAN: 1- Ilık, ılık hava 2- Uyumlu, sakin, mutedil
   ILKI: 1- At yavrusu 2- At sürüsü
   ILKICI: At çobanı
   IMIRGI: Taze, körpe
   IMRAĞ: (Imrak, İmre, Emre) Aşık, şayeste, geçkin
   INAÇ: Yar, canan
   INAK: 1- Han ve Kağanlara yakın olan kişi “Hasbey” 2- Gamsız 3- Canan, yar
   IRAZ: (Irıs, uraz) 1- Baht, talih, mutluluk 2- Cesaret, gözü pek olma
   IRGA: Talihli, şans, şanslı
   IRIM: 1- Büyü, efsun 2- İçinden su akan toprak, arazi
   IRLAYU: Irlayan, yırlayan, akarak uzaklaşan, ırmak
   IRMAK: Akarsu
   ISIK: (Issıg-Issık) Isı, sıcaklık, hararet
   ISIYEL: birl. Isı/Yel…meltem
   ISRIK: Okşayıcı, sarıcı, ısıtıcı
   ISSIK: Isık, ısı
   ISSIZ: Soğuk, tenha, cansız, kimsesiz
   ISTIK: Sıcak, ılıman
   IŞBARA: 1- Çalışkan, hamarat 2- birl. Isı/Bora
   IŞIK: Aydınlık, nur
   IŞIL: Yarul, nur, ziya, ışık parıltısı
   IŞILTI: Işık parçası
   IŞIN: Güneş parıltısı, ışık parıltısı, yansısı
   IYIŞ: Armağan, hediye, ihsan
   İBAR: Parfüm, koku, misk
   İÇ: 1- Öz, görünmeyen yan, bir nesnenin öz yapısı 2- İçerde kalan kısım, iç kısım
   İÇBUYRUK: birl. İç/Buyruk
   Saraylardaki iç hizmetle görevli kişi
   İÇEN: (İçin) İçli, duygusal
   İÇER: İçeride, kapalı, mahfuz
   İÇERGE: (İçergu) İçten, samimi
   İÇGE: İçeri, içerde, dahili
   İÇGELİK: birl. İç/Gelik ..İçten gelen, doğal davranış, samimiyet
   İÇGER: İçe alan, içe bağlayan, tabi kılan
   İÇGİN: İçli, içten, samimi
   İÇİGEN: 1- İç geçiren, içli 2- Sabırsız, aceleci
   İÇİK: 1- İçli, duygulu 2- İçerde, dahilde, devlete tabi
   İÇİM: 1- Duygu, hassasiyet 2- Yudum, yudumluk
   İÇİNGİR: İçli, hassas
   İÇİT: İçilecek nitelikte, içimi güzel
   İÇKUR: Savaş meydanı
   İÇLEK: İçli, narin, hassas
   İÇLİ(K): Duygulu, hassas
   İÇTEN: Samimi,açık, dürüst
   İÇTENLÜK: Samimiyet
   İDE: (Ede, İdi) Ululuk, nüfuz, kudret
   İDEGE: Ulu, nüfuz sahibi, edici, yapıcı
   İDEGER: Eder, yapar
   İDEKLİ: Yapıcı, edici, güçlü
   İDER: 1- İzci, takipçi 2- Yapan, yapıcı, edici
   İDGÜ: 1- İyi, güzel 2- Tanrısal, mübarek
   İDİ: (İdik) 1- Tanrı, rab, sahip, efendi 2- Tanrısal, Tanrıdan gelen, mübarek, kutlu
   İDİKUT: birl. İdi/Kut…Kut sahibi, Tanrıdan gelen, Tanrıya yakın, Tanrıya benzer, Tanrı tarafından görevlendirilmiş vb. anlamları içeren ve Uygur kağanlarının büyük çoğunluğunun kullandığı bir unvan
   İDUK: İdi, Tanrısal, mübarek
   İGAN: Yıkan, yıkıcı, deviren
   İGİT: 1- Yiğit 2- Bakıcı, eğitici
   İĞDİ: (İğdir) Yetkin, ehil, iyice
   İĞREK: Saf, temiz, duru, arı
   İĞSEN: Kayıtsız, ilgisiz
   İĞSİZ: Salim, selametli
   İKİNÇ: İkinci
   İKİZER: İkizlerden her biri, benzer
   İKŞİT: Yürekli, bagatur
   İL: 1- Doğuş, oluş, oluşum 2- Bitişme, bütünleşme, doku 3- Devlet 4- Yurt, yer, konak, memleket,diyar 5- Halk, ahali, insan topluluğu 6- Barış, sulh
   İLAÇAN: birl. İl/Açan ..İl almış, fatih, algan
   İLAÇİN: Laçin, şahin
   İLBAY: birl. İl/Bay .. Vali, bakan, beylerbeyi
   İLBEY: birl. İl/Bey
   Otmanlılar döneminde asker toplayıp, onların eğitim ve lojistiğini sağlayan kişilere
   verilen bir unvan
   İLBİ: Büyü, sihir
   İLBİLGE: birl. İl/Bilge ( Devlet yönetiminde bulunmuş ve devlet tecrübesi olan)
   İLBİLİG: 1- Devlet bilgisi ve deneyimi 2- Devlet arşivi
   İLBİLMİŞ: birl. İl/Bilmiş Yurtsever, yurduna bağlı
   İLÇİ: Devlete hizmet eden, devletin hizmetinde olan
   İLÇİN: Devlet görevlisi, devlete iş gören
   İLDAŞ: Yurttaş, hemşehri
   İLDEM: Pişman, nadim
   İLER: Oluşum, bitişim
   İLEY: Civar, etraf
   İLGEN: Kanıt, delil, ispat
   İLGERÜ: 1- İleri, ileride 2- Doğu, doğudan 3- Bolluk, refah
   İLGEZDİ: birl. İl/Gezdi, Gezgin, seyyah
   İLGEZER: birl. İl/Gezer, Gezgin
   İLGİ: Bağlantı, bitişim, alaka, özen
   İLGİK: Barışsever, barışçı
   İLGİNÇ: İlgi çeken, ilgi duyulan,enteresan, sıra dışı
   İLGİR: Barışçı, barışsever
   İLGÖRMÜŞ: birl. İl/Görmüş, Gezgin
   İLGÜ: Amaç, hedef
   İLGÜY: Nazlı, nazenin
   İLHAN: birl. İl/Han…Bölge Hanı, Kağanlığa bağlı özerk han
   İLİDİ: Yarar, fayda
   İLİG(ğ): 1- Ünlü, tanınmış, meşhur 2- İlk, birinci, başlangıç, ortaya çıkış
   İLİK: İlk, birinci, önce
   İLİNGİ: Devletine bağlı, devletinin hizmetçisi
   İLİŞ: Bitişik, yakın
   İLK: Başlangıç, doğuş, çıkış, öncelik
   İLKE: (Ülke) Kurucu, yapıştırıcı, oluşturucu..(Günümüz Türkçe’sinde,”prensip, düstur” anlamında)
   İLKİ: ilk, ilkin, birinci
   İLKİN: Birinci, öncelikli
   İLKUŞ: birl. İl/Kuş Kartal türü bir avcı kuş
   İLLİ: Bağımsız, özgür, devleti olan
   İLMEN: Devletç devletine sadık
   İLSİRET: birl. İl/Siret ..Düşmanın devletini yıkıp, esir eden, devletsiz bırakan
   İLTEMİŞ: birl. İl/Demiş ..Yurtsever
   İLTER: Yurt koruyucusu, yurduna sahip çıkan, yurtsever, yurdunu toparlayan
   İLTERİM: birl. İl/Terim
   İLTERİŞ: birl. İl/Teriş, Yurdunu ve budunu derleyip, toparlayan, bir aya getiren ve yücelten
   İLTÖRE: birl. İl/Töre, ..Devlet geleneği
   İLTUTMUŞ: birl. İl/Tutmuş, Algan, fatih
   İLUN: 1- Ulu,yüce 2- Soylu 3- Genç, cıvan
   İLYIĞDI: birl. İl/Yığdı, Algan, fatih
   İME: Em, çare, derman
   İMEÇE: Birliktelik, emek ortaklığı
   İMEN: 1- Emen, can, ruh 2- Kayın ağacı
   İMER: Hayırsever, iyilik sahibi
   İMGE: 1- İyi, yararlı 2- İz, belirti 3- Tasavvur, zihinsel sembol
   İMİŞÇİ TUNGATAR: birl. İmişçi/Tunga/Tar..Kaplanlarla dövüşen cesur kişi
   İMRAG (imrağ-İmrak): Aşık, derviş, dost
   İMRE (Emre-İmrağ): 1- Ağabey,ağa 2- Beylerbeyi 3- Aşık, derviş, dost
   İMREN: İmrenmekten…imrenilen, iç geçirten
   İNAK: 1- Kardeş, kardeş çocuğu 2- Han ve beylerin en güvenilir adamı ve yardımcısı
   İNAL: 1- Soylu, Kağan yada Hanların ana tarafından akraba 2- Anası Kağan yada Han soyundan olup babası kara budundan, halktan olan kişi 3- Avrupa’daki, kont, baron vb. unvanların Türkçe’deki karşılığı 4- Emin ve güvenilir kişi
   İNALÇIK: Küçük İnal
   T…1- Uygur kağanlığı dönemi bey ve komutanlarından 2- Haverezmler devleti bey ve
   İNAN: İman, inanç 2- Kural, akide 3- Emniyet, güvenlik
   İNANGU: İnanılan, güvenilen, mutemet
   İNANIR: İmanlı, inançlı
   İNCE: Hafif, yeğni, nazik
   İNCESEN: Huzur ve güvenlik, sükunet
   İNCİ: (Yinçi, yinçgü) 1- işve, naz,eda 2- Sessizlik, ıssızlık 3- İstiridye türü deniz
   kabuklusundan çıkan tane, takı
   İNÇGÜ: İnce, narin
   İNER: İnmek…den mec. Alçak gönüllü, mütevazı
   İNERBAŞ: birl. İner/Baş mec. Alçak gönüllü
   İNİ: Kardeş, karındaş,kayın birader
   İNİSİ: Küçük erkek kardeşi
   İPAR: Parfüm, misk
   İPEK: (Yipek) İpek böceğinin ipeği (İp…kökünden)
   İRÇİ: 1- Yırcı, halk ozanı 2- İr.ik, iricik 3- Yirçi, yerci, toprak sahibi
   İRÇİK: 1- İricik 2- Er, küçük er
   İREN: 1- Sert, katı2- Araç, vasıta 3- Ürek, yürek
   İRENÇİN: 1- Bağımsız, başına buyruk 2- Güçlü, dayanıklı
   İRGE: 1- Yırlama, söyleme, okuma 2- Ergin, olgun
   İRGİN: (İrge) Uygurlar ve Karluklar dönemi memuriyet unvanlarından
   İRİK: Sert, katı, iri
   İRİM: Müjde, iyi haber
   İRİS: 1- Kurtuluş, hürriyet 2- Iras, ıraz
   Türk mitolojisindeki tanrıça adlarından “kötü ruhları kovup, tamuya gönderen tanrıça”
   İRKİL: 1- Ululuk, heybet, cesaret 2- Aksakal,kam, baksı
   İRKİN: Olgun, bilge, ulu
   İRKİT: Ürküt, ürkütücü, heybetli
   İRKLİ: 1- Güçlü, muktedir 2- Yüksek dereceli memur
   İRNEK: (Emek) Serçe parmak
   İRŞİ: Peri, peri kızı
   İRTEGÜN: birl. Erte/Gün Sabah
   İRTEM: 1- Erdem, fazilet 2- Marifet, hüner
   İRTİŞ: Hüner, hünerlilik
   İRTÜK: Değer, kıymet
   İSEN: 1- Esen, yel, rüzgar 2- Doğa, tabiat 3- Açık, net, sahih
   İSTEK: İsteyiş, arzu
   İSTEM: İrade, dileme erki
   İSTEMİ: İstem, irade, dileme ve buyurma erki
   İŞBARA: (iş, devinme, davranma) Bara /Var, varlık) birl. İş/Bara
   İŞÇEN: İşgüzar, hamarat
   İŞGÜN: (İçgün) Kızıl yapraklı bir yayla çiçeği
   İŞİM: (İçim) İçtenlik, samimiyet
   İŞİTGEN: İşitici, dinleyici,öğüt dinleyen
   İŞLEK: 1- İdmanlı, eğitimli 2- İşgüzar, çalışkan
   İTBARAK: birl. İt/Barak (Barık, baraka)
   Türk mitolojisinde adı geçen köpek
   İTGÜÇİ: İteleyen, itici, yapıcı, destekçi
   İTİK: Yetik, yetkin, uzman
   İTİMGEN: İteleyen, itici, destekçi
   İTMAÇ: Alet, edevat, takım
   İTMİŞ: (Etmiş) Yapıcı, uzman, uzmanlaşmış
   İVECEN: Aceleci, telaşlı
   İVGİN: (Evgin) Ateşli, sabırsız, telaşlı
   İYBA: Utangaç
   İYE: Güç, kudret, erklik, sahip olma
   İYEUZA: birl. İye/Uza, Güçlü, egemen ve uzman
   İYİ: İyi, yararlı ve uğurlu
   İYİK: 1- İyi, uğurlu 2- Heves
   İYİM: 1- Güzellik,hüsn-i niyet 2- Dost, canan, yaren
   İYİMSER: Olayları iyi gözle gören ve yorumlayan
   İYNEM: Dost, ahbap, yaren, canan
   İZ: Basma, ezme, sıkıştırma, kesmek, yarmak…bildiren kökten; yarık, yara, kalıntı, belirti
   İZGİ: (İZGÜ) 1- İyi,kutlu 2- Akıllı, zeki 3- Adil, adaletli.
   |
   |
   _____________________________

  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   11 Mayıs 2009 13:42:14 Konu Sahibi
   MAMAK:Sakin, kendi halinde
   MAMAY: Sakin, munis
   MAMIŞ: 1- Saygılı, söz dinler 2- Saygı
   MANAS: 1- Huy, mizaç 2- Heybet, heybetli
   MANAY: Saha, bölge, mıntıka
   MANÇO: Mengü, sonsuz
   MANÇU: Mengü, sonsuz
   MANGALAY: 1- Alın, yüz, cephe 2-Süvari, iyi ata binen
   MANGU: Mengü, bengü, sonsuz
   MANGUR: Mangır, bakır para
   MANGUT: Ölümsüz, sonsuz
   MARAL: Ceylan, ahu türü bir hayvan
   MAYDA: Narin, ince, ince yapılı
   MENÇİK: Mülkiyet, mal varlığı
   MENDEŞ: (Menteş, mintaş) Acele, aceleci
   MENGİ: Mengü, bengi, bengü
   MENGİLİK: Sonsuzluk
   MENGÜ: Ebedi, sonsuz, sonsuza kalan, sonsuzluk, ölümsüzlük
   MENGÜÇ: Sonsuzluk, sonsuzluğa ulaşmış, ermiş, ulu, saygıdeğer
   MENGÜÇ ATA: birl. Mengüç/Ata
   Bilgi ve tecrübesine başvurulan ulu ve bilge kişi
   MENGEN: 1- Nişancı, iyi ok atan, okçu 2- Becerikli, mahir
   METE: 1- Soylu, saygıdeğer 2- Bütün, bütünlük, bütünlükçü
   METEHAN: birl. Mete/Han
   Hun kağanlarının en ünlüsü. Aynı soy ve kökten gelen boylar arasında, kan dökülmesini
   yasaklamış hepsinin tek bir devlet çatısı altında toplanması gerektiğini,bunun aynı zamanda Türk Tanrısı’nın bir emri olduğuna inanarak bu yolda mücadele etmenin ve bunun getireceği sonuçların,en büyük ve paha biçilmez bir mutluluk olduğuna inanmış, bunu da ayrıca,devlet politikası biçimine getirmişti.Türk töresine devlet idaresine sokan,ilk düzenli ve sınıflı kara ordusunu kuran,”Birleşik Türk Devletleri ülküsünü devlet siyaseti olarak ve bunu gerçekleştiren ilk Türk büyüğü.
   MİN: 1-Bin,bin sayısı. 2-ben,gamze
   MİNG:1-Ben,gamze 2-Huzur,refah 3-Bin sayısı
   MİNGAN: Benli,gamzeli
   MİNGİLİK: Rahat,huzur,refah
   MİNGİR: Çok külliyetli.
   MOĞOL:Kaygı,endişe,hüzün
   Oğuz’un amcası ve ilk kayın atası
   MOKAN: Büken, güçlü
   MONGUÇ: Atik, çevik, hamleci
   MOTUN: Bütün, bütünlük ( Mete Han’ın asıl adının bu olduğunu söyleyen tarihçiler de var.)
   MUGLU: Üzgün, hüzünlü
   MUNAR: Serap, algın
   MUNCUK: Boncuk, takı, mücevher
   MUNÇUĞ: (Boncuk)
   MUNG: 1- Hüzün, elem, üzüntü 2- Ming, ben, gamze
   MUNGLUĞ: (Mungluk) Üzgün, bunalmış, hüzzam
   MUNGUL: Hüzünlü, elemli
   MUTLU: Mutlu, mesut, bahtiyar
   MÜÇEK: öpücük, buse
   MÜGE: İnci çiçeği
   MÜLDÜZ: Berrak, saf
   MÜREN: Irmak, akarsu.
   |
   |
   _____________________________

  • Yüzbaşı
   279 Mesaj
   11 Mayıs 2009 13:42:45
   Eeee gerisi nerde
   |
   |
   _____________________________

  • Binbaşı
   1474 Mesaj
   11 Mayıs 2009 13:43:52
   İsmimin Öz Türkçe'de geçtiğine sevdindim...
   |
   |
   _____________________________

  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   11 Mayıs 2009 13:45:24 Konu Sahibi
   OBA:1- Yurt, mekan, mesken,diyar, çadır, mahalle 2- kabile, aşiret
   OBAR: Ev, baraka
   OBEN: 1- Genç aygır 2- Erkek deve yavrusu
   OBULAZ: (Oblas, oflas) 1- Gözü pek, atılgan 2- Alicenap, yüce gönüllü.
   OBUT: Şeref, haysiyet
   OBUZ: Kaynak, menba
   OCAK: (Otak, odak) Ateşlik, ateş olan yer, ateş tüten yer. Mec. Ev, yuva, insan eğitiminin, başladığı, insanın pişmeye ve biçimlenmeye başladığı yer.
   OCAKLI: Ocak sahibi.
   OD: Ot, ateş
   ODAK: Ocak, yanma, yansıma merkezi
   ODAKAN: Hanım ozan
   ODANA: birl. Od/Ana
   Şamanist gelenekte, “Dişi Melek”
   ODATA: birl. Od/Ata
   Şamanist gelenekte “erkek melek”
   ODÇU: Ateşçi
   ODGURMUŞ: 1- Oturmuş, oturaklı, sakin, kendinden emin 2- Yuva kuran, birlik kuran
   ODHAN: birl. Od/Han
   Şamanist gelenekte, “Ateş Tanrısı”
   OG: Ok (Doğma, doğum, yaratılış)
   OGAN: (Okan, Ugan) 1- Tanrı, Tanrılık vasıfları, yaratma, yaratış, doğuş, halik 2- Anlayış, zeka,bilgelik 3- Eski Türklerde, kan davalarına karşı çıkan, oba ve oymaklar arasındaki geçimsizliklerde,arabuluculuk yapan, “Barış Tanrısı” 4- Altay ve Tuna Türklerinde “ Ateş Tanrısı”
   OGLAĞU: Körpe, genç kız
   OGRAK: 1- Azim, kararlılık 2- Niyet
   OGRAŞ: Uğraş, mücadele, meşgale
   OGSAT: Benzer, benzerlik, benzeyiş
   OGTADURMUŞ: birl. Okda/Durmuş ( Bu ad, iki anlamda da yorumlanabilir. Akıllı, zeki Durmuş. Zor durumda kalan, zor koşullarda olan)
   OGUR: 1- Gizlilik, gizem 2- Uğur, baht, talih, mutluluk
   OGURLU: Uğurlu
   OGURMUŞ: Gizemli, ağzı sıkı
   OGUTUR: Gizli, gizemli
   OGÜN: birl. O/Gün (..Eski bir Türk geleneği olan, tarihin önemli ve özel günlerinin anısına verilen, o gün ya da o günlerin yıldönümüne denk düşen günlerde doğanlar için kullanılan bir ad.
   OĞÇU: Okçu, haberci, ulak
   OĞIRCIK: Uğurcuk
   OĞLAGU: Körpe kız
   OĞLAK: Keçi yavrusu
   OĞLAMAN: Bir yaşında doğum yapan, koyun ve keçi
   OĞLAN: Oğul, erkek çocuk, genç erkek
   OĞRAMIŞ: Uğurlu
   OĞRUN: 1- Gizli, gizemli 2- Yavaş, ağır
   OĞUL: 1- Oğlan, erkek çocuğu 2- Evlat, genel olarak, kız yada erkek çocuğu
   OĞULÇA: 1- Oğulcuk, biricik oğul, biricik evlat 2- En küçük oğul
   OĞULGANMIŞ: Oğlu olmayan
   OĞUR: 1- Uğur, talih, bahtiyarlık 2- Vakit, zaman, devir
   OĞUŞ: 1- Bolluk, bereket 2- Hısım, akraba, nesil
   OĞUZ: 1- Ok-Uz 2- Ağuz, ağız 3- Olağanüstülük 4- Çağrı, davet, toparlama
   birleştirme, yaratış
   OK: 1- Doğum, doğuş, yaradılış 2- Akıl, us 3- Dokunma, el sürme 4- Söyleyiş, çağırış, haber verme 5- Silah, yay ile kullanılan ok 6- Örgüt, teşkilat
   OKAN: 1- Ogan 2- Anlayış, fehim
   OKATMIŞ: (Okutmuş) Haberci, ulak
   OKÇI: 1- Okuyucu, haberci 2- Ok atan, okçu 3- Örgütçü
   OKIÇI: Davetçi, davetkar, çağırıcı
   OKİ: Çağrı, davetiye
   OKLAMIŞ: Ok atmış, savaşçı
   OKLU: 1- Akıllı, zeki 2- Örgütlü
   OKŞAK: Benzeyen, andıran, tanıdık, bildik
   OKŞAN: Benzeyen, okşayan
   OKTA: Akıllı, zeki, dahi
   OKTAR: 1- Okçu, iyi ok atan 2- Bilgili, akıllı, yaratıcı 3- Davetçi, davetkar
   OKUKLU: Alim, bilgin
   OKUMAGAN: Arif, eğitimsiz ama kendini yetiştirmiş, olgunlaşmış
   OKUNÇ: Toy ve düğün davetiyesi
   OKUŞ: 1- Bilgi, bilgelik 2- Bereket
   OKUŞLUĞ: 1- Alim, bilgin 2- Bolluk, bereket, bereketli
   OKUTGAN: Okutan, eğitmen
   OKUTAN: Eğitmen, öğretmen
   OKUV: Okuyuş, kıraat, çağırış
   OLAGAN: Olan, doğal, olumlu
   OLAM: Debdebe, gösteriş, tantana
   OLBAK: Oluş, oluşum
   OLCA: Ganimet, bolluk
   OLCAŞ: Tören, seremoni, tazim
   OLCAY: Tanrı sıfatlarından. Baht, talih, açık talih, ululuk
   OLCAYTU: Açık talih, bahtı açık, bereketli
   OLÇA: Ganimet, bereket
   OLÇAM: Ganimet, nimet, bolluk
   OLÇAR: 1- Saldırı komutu, saldırı 2- haber, havadis 3- Uygun, muvafık
   OLÇUM: 1- Olgunluk, olgun, yetişkin 2- Hüner, marifet
   OLGAÇ: Olgun, olmuş
   OLGUN: Yetişkin, olmuş, kamil
   OLUM: Oluş, doğuş, olmaya elverişli.
   OLUN: 1- Oluş, olgunluk, ağırbaşlılık 2- Genç, taze 3- Soyluluk
   OLUŞ: Oluşum, düzen
   OMAÇ: Amaç, gaye
   OMAK: 1- Soy, kan, soyluluk 2- Aile, akraba
   OMAY: (Umay) Seçkin, güzide
   OMRAK: Sevilen, maşuka
   OMUR: (Umur) 1- İlgi, heves 2- Güç, dayanıklılık, dayanıklı
   OMURCA: Sağlam, dayanıklı
   OMURTAG: Kartal yavrusu
   ONAK: 1- Onanmış, kabul görmüş 2- Sevgili, el üstünde tutulan
   ONAL: 1- Doğuş, ortaya çıkış 2- Sağlam, dayanıklı
   ONANLI: Sağlam, meyin, mütehammil
   ONANMIŞ: Sağlam, bayındır, destekli
   ONAT: 1- Sağlam, dayanıklı 2- Yakışıklı 3- Terbiyeli, iyi davranışlı
   ONATÇA: Makbul, hatırşinas
   ONAY: 1- Sağlam, dayanıklı, uygun 2- Makul, kabul,tasdik
   ONG. 1- Sağlamlılık, kalıcılık, dayanıklılık 2- İyilik, rahmet, bereket, bolluk 3- Sevinç, neşe, mutluluk
   ONGAN: 1- Uğurlu, mutlu, bahtiyar 2- Verimli, gelişkin 3- Bayrak, simge, totem
   ONGU: 1- Kar, kazanç 2- Set, sütre
   ONGUÇ: Karlı, kazançlı, verimli, uğurlu
   ONGUDAY: Karlı, kazançlı
   ONGUN: 1-Bolluk ve bereket tanrısı. 2- Uğurluluk, verimlilik, kalıcılık 3- Av totemi, kutsanmış av hayvanı 4- Totem, sembol, bayrak, flama
   ONGUR: Kurtuluş, salah
   ONGUT: Koruyucu, muhafız, kale muhafızı
   ONUK: 1- Sağlıklı, dayanıklı 2- Uğurlu, aziz, saygıdeğer 3- Usul, yol, teamül 4- Yararlı, faydalı
   ONUŞ: 1- Bereket, bolluk, verim 2- Uğur, talih
   OPAK: (Apak) Temiz, bakımlı
   OPAN: Mağara, delhiz
   OPÇIN: (Apçın,afşın) Zırh, demirağ
   OPUR: Obur, iştahlı
   OPUZ: Katı,sert
   OR: 1- Yer, durak, bölge 2- Doğramak, biçmek 3- Mevki, mertebe 4- Düzen, kuruluş
   ORAK: Doğramak, kesmek, doğrayıcı, biçici
   ORAN: 1- Taht, şeref makamı 2- Yüksek mevki, yüksek derece
   ORAY: birl. Or/Ay 1- Aynı, eşit, eş değerde (Kırgızlarda) 2- Fırsat, hamle
   (Kazaklarda)
   ORAZ: (Uraz, uras, ıraz) Şeref, onur, talih
   ORÇUN: 1- Kesici, keskin, doğrayıcı 2- Bölge, vilayet 3- Onurlu, ahlaklı, iyi huylu
   ORDA: Orta, merkez (Kağan veya Han otağının bulunduğu yer)
   ORDU: (Orda) 1- Orta, çekirdek, merkez 2- Silahlı ve düzenli topluluk
   ORDUCA: 1- Ordu ile ilgilenen 2- Ortaca, ortanca
   ORGA: Bayrak, flama
   ORGARUN: 1- İstihkam 2- Bayraklı, bayrak sahibi
   ORGİR: Kesici, biçici
   ORGUN: Sırdaş, sır saklayan, ketum
   ORHUN: Sır saklayan, sırdaş, gizli, gizemli
   ORMAG: Doğramak, biçmek
   ORMAN: Ağaçlık, bölge
   ORMUŞ: Doğrayan, biçen
   ORNAK: 1- Taht, tahtırevan 2- yer, yöre
   ORPAG: Menşe, kök, nesep
   ORTAÇ: 1- Ortadaki, ortanca 2- Ilımlı, dengeli
   ORTAÇI: Ilımlı
   ORTAĞ: Ortak, ortalama, ortada buluşma
   ORTUG: Ortak, pay sahibi
   ORUK: 1- Yol, eylem, gidişat 2- Çare, çözüm, imkan, uygunluk
   ORUM: Mera, otlak
   ORUN: 1- Makam, mevki, özel yer, şerefli yer, taht 2- Karargah, görev yeri
   ORUNÇ: Hediye, bahşiş
   ORUNÇAK: 1- Oya, işleme 2- Rehin, emanet
   ORUNDUK: Koltuk, iskemle
   ORUNGULUK: Bayrak, flama
   ORUNLUG: Taht, makam
   ORUNTAG: Yüksek mevki, makam
   ORUS: 1- Talih, uğur, baht, mutluluk 2- Amaç, hedef
   OSKAY: 1- Hamarat, işgüzar 2- Neşeli, şen
   OT: 1- Ateş, ocak, ev 2- Nebat, bitki
   OTACI: (Utacı) 1- Doktor 2- Eczacı, ot ve bitkilerden ilaç yapan kişi 3- kam, baksı
   OTAĞ: 1- Oda, içinde ateş yakılarak oturulabilen büyük ve geniş çadır 2- Yeni evlenenlere armağan edilen ev, çadır
   OTAĞA: birl. Ot/Ağa ..evin reisi, aile reisi, evde sözü geçen kişi
   OTAK: Yeni evlenenlere armağan edilen ev, çadır, oda
   OTAMIŞ: Doktor, hekim
   OTANCAK: İlaç, merhem, deva
   OTAR: Geçici, fani
   OTÇİGEN: birl. Ot/Çigen (“Ot/Tigin” adının , Moğol ağzındaki söylenişi.)
   OTGUN: Kabadayı.
   OTKUN: Kabadayı.
   OTLUĞ(K): Ateşli
   OTMAN: Ailenin en küçük oğlu .Ocağın ateşini yakıp ısıtacak ve devamlılığı sağlayacak olan, Çok eskilerden beri süregelen,Türk töresince çocuklar arasındaki paylaşımlarda ev , en küçük çocuğa kalır. Bu yüzden ilerde evin yada mülkün idaresi küçük oğlandadır. Yani, ocak,onunla yanmaya devam edecek,aile oba yada oymağın yaşamı onun sayesinde sürecektir. Bu çocuklara içeren ”Otman,Ot Tigin,Othan” vb. adlar verilir.
   Otmanlı devletinin kurucusu ve ilk hanı. Ertuğrul Beğ’in en küçük oğlu. Daha Ertuğrul Bey
   ölmeden,Töreye göre,birçok mal mülk, büyük çocuklara, beylik, en küçük olan Otman’a geçmişti.
   OTMAR: Ateşli, ateş saçan
   OVAT: Düzgün, muntazam
   OVLAZ: Gözü pek, atılgan
   OVMAÇ: El ile yoğrularak yapılan yiyecek
   OY: 1- Düşünmek, düşünce, fikir 2- Çukur
   OYA: 1- Oyularak yapılan elişi, işleme 2- Emanet, rehin 3- Sempatik, minyon
   OYAN: 1- İman, inanç 2- Düşünce, efkar
   OYAZ: Çukur, kuyu
   OYBAK: Çukurlu vadi
   OYBAT: Oyuk ve çukurlu yer
   OYGAK: 1-Oya, rehin 2- Uyanık, müteyakkız
   OYGUR: Dere yatağı, dere oyuğu
   OYINLI: Düşünceli, efkarlı
   OYLUM: 1- Çukur, kuyu, boşluk 2- Kurucu, kuruntu, yormak
   OYMAK: Yığın, kitle. Türklerin sosyal birimleri içindeki sıralamada, Obadan büyü Boy’dan küçük olan akrabalar topluluğu
   OYMUR: Dere, dere yatağı
   OYNAK: Maral, ceylan, vb. Hayvanların bir arada olup su içtikleri kuyu, su birikintisi
   OYRAM: Girdap, anafor
   OYRAT: Derin, oyuk, derinleşmiş
   OYTUN: Kutsanmış, mübarek
   OYUR: Vücut, endam
   OZ: İleri, ön, önde
   OZA: Kadim, eski, ezeli, hep var olan
   OZAĞI: Tecrübeli, bilgili, uzman
   OZAMIŞ: Uzamış, uzman, usta işinin ehli
   OZAN: (Uzan) Öncü, herkesin önünde olup hitap eden, şiir yazan ve okuyan, kopuz çalarak şiir okuyan ve yazan. Usta, işinin ehli
   OZAR: Uzman, usta, bilir kişi
   OZGAN: Kademeli, dereceli, öncelikli
   OZMAN: Uzman
   OZMUŞ: Uzmanlaşmış, yetik
   OZUL: Esas, kaide
   OZUT: İkamet, ikametgah
   OZUTGAN: İleride, ilerici
   ÖBEK:Küçük grup, tim, takım, parça
   ÖBGE: Ced, Ata, Soy
   ÖCAL: birl. Öc/Al intikamcı
   ÖCEK: 1- Esinti, hafif yel 2- Burç
   ÖCÜT: İntikam, öç
   ÖDEM: 1- Borç, bakiye 2- Ödül, mükafat
   ÖDEMİŞ: 1- Eczacı, doktor 2- Ricacı, yakaran 3- Borçsuz, bakiyesiz 4- Ödül veren
   ÖDEN: 1- Ricacı, duacı 2- Ödül
   ÖDGÜLMÜŞ: 1- Övülmüş, övülen, başarılı, ödül almış 2- Ricacı, duacı
   ÖDGÜR: Uygun, yerinde, vaktinde
   ÖDRÜM: Seçkin, mümtaz
   ÖDÜGET: Ricacı, yakarıcı, duacı
   Yakutlarda, “ Akarsular Tanrısı”
   ÖDÜK: Rica, yakarı, dua, niyaz, arzu
   ÖDÜL: 1- Usluluk, akıllılık 2- Yüceltme, ululama, mükafat
   ÖDÜN: 1- Ödeme, ödeyiş 2- Yakarış, niyaz
   ÖDÜŞ: Vakit, devir
   ÖG: (Ok) Ana, anne, yaratan, doğuran
   ÖDGÜL: Övülme, övünç kaynağı, övülme nedeni
   ÖGE: (Öke) Dahi, çok zeki, çok akıllı
   ÖGEÇ: İki yaşına gelmiş koç
   ÖGEL: 1- Zeki, akıllı, aklı başında 2- Burç
   ÖGET: 1- Akıl, zeka, akıllılık, 2- Sevgi, muhabbet
   ÖGİR: Sevinç, neşe, eğlence
   ÖGLÜ: Dahi, çok akıllı
   ÖGREDİK: 1- Mürebbiye, eğitmen, yetiştirici, öğretmen 2- İdman, talim, antrenman
   ÖGRÜ: 1- Öğrenilecek olan 2- Arkadaş, refik
   ÖGÜŞLÜ: Övülen, methedilen, övülmeye layık
   ÖGDÜ: Övme, methiye
   ÖGDÜM: 1- Övülen, methedilen 2- Önce, öncelikli
   ÖĞER: Övücü, methedici
   ÖĞLEŞ: Akıl birliği, fikir birliği
   ÖĞREK: Toplantı yeri, cemiyet , dernek
   ÖĞREN: Öğrenmekten
   ÖĞRET: Gelenek, terbiye
   ÖĞREYÜK: Gelenek, görenek, terbiye
   ÖĞRÜK: Munis, cana yakın, el üstünde tutulan
   ÖĞRÜNÇ: 1- Deneyimli, bilgili, öğrenmiş, ders almış, yetişmiş 2- Hoşnutluk, memnuniyet
   ÖĞTÜ: Metih, övme, ululama
   ÖĞTÜR: Övme, methedici
   ÖĞÜÇÜ: Övücü, methedici
   ÖĞÜLMÜŞ: Başarılı, destekli, övülmeye layık
   ÖĞÜN: 1- Öğünmek..ten öğün 2- İtina, dikkat 3- Sıra
   ÖĞÜNÇ: Övünç, iftihar, övünme gerekçesi, iftihar vesilesi
   ÖĞÜNÇEK: Öğünmeye değer, öğünme nedeni
   ÖĞÜNMÜŞ: Övünmüş, övünmeyi hak etmiş, gururlu
   ÖĞÜNÜR: Gururlu, mağrur
   ÖĞÜR: Över
   ÖĞÜT: 1- Anlayış, kavrayış 2- Nasihat, tavsiye, deneyim aktarımı
   ÖK: (ög) 1- Öz, doğuş, oluş, gelişme 2- Zeka, bilme, us, yetenek, ana, doğuran
   ÖKÇİ: Okeci, çağırıcı, davet edici, davetiye veren kişi
   ÖKÇÜR: Zeki, anlayışlı
   ÖKE: Dahi, yanılmaz, bilge, çok akıllı
   ÖKER: Dahi, süper zeka
   ÖKERMAN: Dahi, bilge, yanılmaz
   ÖKLÜ: 1- Dahi, akıllı 2- Egemen, denetimci
   ÖKSÜM: Arzu, murat
   ÖKSÜZ: Desteksiz, arkasız, oluşumsuz, gelişmeye engel durumu olan, (Halk arasında, anası
   olmayan, ölen ya da ayrı olan çocuklar için de bu adın kullanılmasındaki neden, ananın, çocuğun yetişme ve gelişimindeki önemine atfendir.)
   ÖKTE: 1- Ökeli, akıllı, dahi, yanılmaz, deneyimli, bilgili 2- Azametli, gösterişli
   ÖKTEM: 1- Akıllı, bilge 2- Asi, başına buyruk, pervasız 3- Meşhur, gösterişli 4- Bahar, ilk yaz
   ÖKTEN: 1- Akıllı, bilinçli 2- Kahraman, cesur, korkusuz, başına buyruk
   ÖKÜÇ: 1- Çok, çokluk, bolluk 2- Akıl, us, bilinç
   ÖKÜN: Kendine dönüş, öze dönüş
   ÖKÜNMÜŞ: Özüne bağlı, özüne dönen
   ÖKÜŞ: 1- Çok, çokluk, bolluk, bereket 2- Akıl, bilinç, bilinçli
   ÖKÜŞ KARA AÇKI: birl. Öküş/Kara/Açkı mec. Keskin zekalı
   ÖKÜZ: 1- Irmak, nehir, büyük akarsu 2- Uzman, bilge, ehil, dahi
   ÖLÇER: 1- Mühendis 2- ağırbaşlı, ölçülü 3- Savaş buyruğu, saldırı buyruğu
   ÖLÇÜM: 1- Adap, usul, erkan, yol 2- Ağırbaşlılık
   ÖLMEZ: 1- Dirayetli, dayanıklı 2- Çok sevilen, unutulmaz, iz bırakmış
   ÖN: 1- Doğu, güneşin doğduğu yön 2- İlk, başlangıç, doğuş, meydana geliş 4- İlke, öncelik, prensip,temel
   ÖNAL: birl. Ön/Al Öncü, lider, önde olan
   ÖNALAN: birl. Ön/Alan, lider, öncü
   ÖNALDI: birl. Ön/Aldı, lider, öncü
   ÖNCEK: Önce, önceki, selef
   ÖNCEL: 1- Selef, daha önceki 2- Önde olan, öncü, rehber 3- Öncelikli, imtiyazlı
   ÖNCELİK: İmtiyaz, torpil
   ÖNCÜ: 1- İlk, orijinal 2- Lider, yol açan, önde olan
   ÖNCÜL: 1- Öncü, önde, rehber 2- Birinci, ilk
   ÖNÇEK: Önceki, önceki, selef
   ÖNDAŞ: Aynı öncelikte, aynı imtiyazı paylaşan
   ÖNDE: Öncü, önceki
   ÖNDEGÜN: birl. Önde/Gün 1- Önemli gün 2- Önceki gün
   ÖNDER: Önde olan öncü, lider
   ÖNDEŞ: Yol açan, rehber, mihmandar
   ÖNDÜÇ: Öncü, mihmandar
   ÖNDÜL: 1- En önde, en öndeki, öncü 2- Öncelik, imtiyaz
   ÖNDÜN: 1- Peşin, peşinat 2- Önde, önde gelen
   ÖNE: İleri, ileride, ötede
   ÖNEK: Dayanak, direk, destek
   ÖNEL: 1- Usta, uzman, pir 2- Vade, mühlet
   ÖNEM: Öncelik, imtiyaz, değer, kıymet, hassasiyet
   ÖNEN: 1- Önde olan, öne geçen 2- Bağlılık, sadakat
   ÖNER: birl. Ön/Er Öncü, rehber, kılavuz
   ÖNEY: 1- Öne geçen, önde gelen 2- Yükseklik
   ÖNG: İlk, birinci, başta gelen
   ÖNGEL: 1- Ağırbaşlı, olgun 2- Öncü, öncülük eden
   ÖNGEN: 1- Zafer, utku 2- Uzun boylu, levent
   ÖNGER: Hiddetli, asabi
   ÖNGİ: (Öngü) 1- Değişik, farklı, sıra dışı 2- Önce, öncelikli
   ÖNGÜÇ: 1- Öncü, kılavuz 2- Atak, atik, hareketli 3- Delil, kanıt, ispat
   ÖNGÜK: Yastıkların ucuna yapıla işleme
   ÖNGÜL: Yol gösteren, ön ayak olan
   ÖNKUZU: birl. Ön/Kuzu mec. Kurban, kurbanlık
   ÖNÜÇ: Önce, önceki, selef
   ÖNÜM: 1- Birinci, ilk 2- Hasılat, ganimet, kar
   ÖNÜR: Başlangıç, siftah
   ÖNÜRT: Önce, öncelik
   ÖNÜT: Önce, öncelik
   ÖPGİNE: Öpücük, buse
   ÖPKE: İç geçirme, öfke, hırs
   ÖPÖZ: Can, ruh, nefs
   ÖRÇÜM: Üreyiş, gelişim, büyüme
   ÖRÇÜN: İpten örülmüş merdiven
   ÖREN: 1- Örme yapan, örücü 2- Eskiden kalma kalıntı, kalıntı kent ya da mezar
   ÖRGE: 1- Örnek, motif, örgü örneği 2- Şahika, yükseklik
   ÖRGEN: 1- Örülü ip, urgan 2- Keçi kılından yapılan ip
   ÖRGÜÇ: 1- Dokuma aleti, dokuma tezgahı 2- Mevki, mertebe 3- Tümsek, tepe
   ÖRİKLİ: Şeciyeli
   ÖRKEN: 1- Urgan, örülü ip 2- Fidan
   ÖRKİN: 1- Fidan 2- Taht, tahtırevan
   ÖRNEK: Numune, standart, ölçü
   ÖRPEN: 1- Örtülü, kapalı, gizli 2- Alev, alev ışığı
   ÖRS: Üzerinde metal maden dövülen demir kütle mec. Dayanıklılık
   ÖRTE: Örtü, örtülü
   ÖRTGÜN: Samanı ayrılmış, harmanlanmış tahıl
   ÖRTÜN: Omuz üstüne alınan örgülü giyecek, pelerin
   ÖRÜÇ: Örgü malzemesi, dokuma tezgahı
   ÖRÜM: Çit, ağıl
   ÖRÜN: 1- Saç örgüsü, belik 2- Beyazlık, temizlik 3- Gökyüzünün bulutsuz hali 4- Ürün, hasılat
   ÖRÜNDÜ: Arı, temiz, saf, pakize
   ÖRÜNDÜL: 1- Seçkin, güzide 2- Saf, temiz, pak
   ÖS: Gerçek, hakiki
   ÖSRÜK: 1- Mert, özü sözü bir 2- Esrik, kendinden geçmiş
   ÖSTERİŞ: Fantezi, hayal, fantastik
   ÖTER: 1- Ricacı, yakaran 2- İleri, ileri geçmiş 3- Çığırıcı, ötücü, okuyucu
   ÖTGEN: Geçmiş, aşmış, ötede olan
   ÖTGÜR: Delici, delip geçen
   ÖTİLİG: İtibarlı, saygıdeğer, muhterem
   ÖTKER: 1- Ricacı, duacı 2- Geçici, fani
   ÖTNÜ: Rica, yakarı, istirham
   ÖTÜG: (Ötük) Arz, niyaz, rica, dua, dilek
   ÖTÜGEN: (Ötüken)
   ÖTÜKEN: 1- Ricacı, duacı, niyazcı, Tanrıya yakaran 2- Geçmiş, mazi, onurlu ve övünçlü mazi
   ÖTÜN: 1- Ödün, verme, bağış, mağfiret 2- Yakarı, yalvarış, niyaz
   ÖTÜNÇ: 1- Rica, dilek, maruzat, istirham 2- İltimas, tarafgirlik
   ÖVET: Övüş, övgü
   ÖVGÜ: Övme, methetme
   ÖVGÜN: Övülen, övülmeye layık
   ÖVÜÇ: Övünç, iftihar
   ÖVÜL: Övülen, övülmeye layık
   ÖVÜNÇ: Övülmeye yol açan davranış, gurur ve onur kaynağı
   ÖVÜT: Öğüt, nasihat
   ÖYKE: Öfke, hiddet, hınç
   ÖYKÜ: 1- Taklit, benzeme, benzetme, 2- Hikaye
   ÖYKÜNÇ: Eğilim, benzeme, taklit etme eğilimi
   ÖYLEK: Zaman, devir
   ÖYÜK: Coşku, coşkunluk, tezahürat
   ÖZ: Kişinin “ben” derken, anlatmak istediği, tinsel varlık. 1- Ben, tin, can, ruh, gönül 2- Asıl, esas,temel, unsur 3- Şahsi, kişisel, kendi, kendine aitlik 4- Uz, uzluk, ustalık 5- Dere, ırmak
   ÖZAK: birl. Öz/Ak mec. Soylu
   ÖZBEK: birl. Öz/Bek mec. Cesur, kendine güveni tam
   ÖZBİR: birl. Öz/Bir mec. Soylu
   ÖZDEK: 1- Madde, temel, asıl, yapı, kuruluş, oluş, oluşum 2- Beden, vücut 3- Ağacın, köküne yakın olan kısım
   ÖZDEL: 1- Soylu 2- Armağan, hediye
   ÖZDEN: 1- İçten, samimi 2- Ender rastlanan, olağanüstü 3- Akraba, hısım 4- Armağan, hediye
   ÖZEK: 1- Temel, asıl, üs, merkez 2- Can, ruh, gönül
   ÖZEL: 1- Ayırt, fark, farklılık 2- Uzman, usta, kalifiye 3- Kişiye özgü, kişisel
   ÖZEN: 1- İçten, samimi 2- Dikkat, itina, emek, heves 3- Irmak, küçük akarsu
   ÖZENÇ: 1- Gıpta, heves 2- Direnç, gayret, dik başlılık
   ÖZERK: birl. Öz/Erk Kendine egemen, kendine sözü geçen
   ÖZGE: Ben’in karşıtı. Başka, öteki, yabancı, ,gayrı
   ÖZGEL: Öze ait, özden gelen, samimiyet
   ÖZGERİŞ: 1- Hayal, kurgu, fantezi 2- Devrim, başkaldırı
   ÖZGÜ: Öze ait, özle ilgili, ait, has, mahsus
   ÖZGÜN: Öze ait, özüne ait, orijinal, kendine has
   ÖZGÜR: Hür, bağımsız, kendinden başkasını dinlemez
   ÖZGÜVEN: birl. Öz/Güven Cesaret, kendine güvenme, kendinden emin olma, kendinden bilgi, beceri ve konumundan kuşku duymama
   ÖZİ: Fert, Şahıs
   ÖZİÇ: Varlık, şahsiyet
   ÖZİL: birl. Öz/İl mec. Anayurt
   ÖZKER: 1- Ulu ruhlu kişi 2- İyilik sever, hayırsever
   ÖZKONUK: Can, ruh
   ÖZLEK: 1- Üretken, münbit 2- Felek, talih 3- Özel, şahsi, kişisel
   ÖZLEM: 1- Öz’ün ilgisi, ilgi duyarak yönelişi, hasret 2- Özel, hususi, kişisel
   ÖZLEN: 1- Özlenen, aranan 2- Dürüst, özü sözü bir 3- özel, hususi, kişisel
   ÖZLEŞ: Kendine dönüş, kendinden veriş
   ÖZLÜ: Orijinal, sağlam
   ÖZLÜK: Şahsi, özel, kişisel
   ÖZMEN: Dürüst, özü sözü bir
   ÖZRÜM: Seçkin, seçilmiş
   ÖZÜÇ: Vücut, gövde, endam
   ÖZÜM: Kendine katma, kendine çekme, kendinden yapma
   ÖZVEREN: birl. Öz/Veren mec….Fedakar, fedai
   ÖZVERİ: birl. Öz/Veri …Fedakarlık.
   |
   |
   _____________________________

  • Yarbay
   2433 Mesaj
   11 Mayıs 2009 13:46:54
   ÖZGÜN: Öze ait, özüne ait, orijinal, kendine has
   |
   |
   _____________________________

  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   11 Mayıs 2009 13:49:30 Konu Sahibi
   PARS:Leopar
   PARSAK: 1- Acıma duygusu, merhamet 2- Porsuk
   PAŞA: Baş komutan, general. ( Bu sözcük, bazı dilbilimcilerimize göre, Baş-Şad, bazılarına göre de Baş- Ağa birleşimi ve zamanla ağız değişimiyle bu biçime gelmiştir.
   PEÇEN: Çayır, çimen, çayırlık, otlak
   PEÇENEK: 1- Otlak, çayırlık 2- Bacanak
   PEK: 1- Berk, katı, sıkı, sert, kuvvetli, dayanıklı 2- Bey sözcüğünün, değişik ağız ayrılığı Bek, beg,beğ, bey vb.
   PEKİŞ: Sıklık, sertlik, pekişmişlik
   PELEN: İyi, ehven
   PELİN: Acı ve keskin kokulu bir yayla çiçeği
   PELİT: Meşe ağacının çiçeği
   PERİNÇEK: (Berincek) 1- Sadık, içten bağlı 2- Fedakar
   PINAR: Kaynak, kaynarca, göze
   PIŞGAN: Olgun, pişkin
   PİŞKİN: Olgun, pişmiş
   PUSAT: (Busat, basat) 1- Silah 2- Zırh, koruyucu
   PUSUG: Pusu
   PUSUN: Pusu, pusma, sinme
   PUSUNÇ: İltica, sığınma, sinme, pusma, sığınmış, mülteci
   PÜSKÜL: Sarkık, asılı duran süs, aksesuar .
   |
   |
   _____________________________

  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   11 Mayıs 2009 13:51:33 Konu Sahibi
   TABAN:1- Tapan, tapınan 2- Temas, dokunma, vurma 3- Dizi, sıra, kafile
   TABAR: 1- Tapan, tapınan 2- Vuran, döven, dövüşçü
   TABGAÇ: 1, Dövüşçü, kavgacı 2- Ulu, saygıdeğer, muhterem 3- Tapıcı,tapınıcı
   TABIN: (Tapın) İbadet
   TABKI: Vicdan
   TABU: (Tapı, tapu) Kutsanmış, kutlu yapılmış, tapılacak duruma getirilmiş
   TABUK: 1- Tabu 2- İnayet, yardım, hizmet
   TABUN: Tapın, ibadet
   TAÇA: Tasarı, kurgu, plan
   TAÇAM: Tasarı, plan, kurgu, senaryo
   TADIK: Tat, lezzet, damak
   TAG: (Tak, tağ, dağ)
   TAGA: 1- Silah 2- Kural, kaide 3- Saygıdeğer, hürmet edilen
   TAGAY: 1- Saygı duyulan kişi 2- Dayı, ana tarafından gelen akraba
   TAGI: 1- Dindar, inançlı 2- Takı, aksesuar
   TAGUK: Tavuk
   TAĞ: Dağ
   TAĞAN: Üç ayak, saç ayağı
   TAĞAŞAR: birl. Dağ/Aşar mec. Azimli, kararlı
   TAĞLUK: Dağlık, dağlık bölge
   TAĞMA: 1- Dağ eteği 2- Elçi, devlet temsilcisi, devlet görevlisi
   TAĞUDAR: 1- Heybetli, dağ gibi 2- Dağıtıcı, yok edici, yıkıcı, şiddetli 3- Kısmet, nasip
   TAKAK: Ucu, ateşli ok
   TAKAY: 1- Dayı, ana tarafından akraba 2- Dolunay
   TAKIĞ: Takı, ziynet, aksesuar, mücevher
   TAKIR: Takı, ziynet
   TAKIŞ: Takı, süs, aksesuar
   TAKİ: Dindar
   TAKSUK: Harika, olağanüstü, anormal
   TALA: 1- İri cüsseli, heybetli 2- Seçkin, güzide
   TALAKAN: Yağmacı, yağmalayan
   TALAN: Yağma, yağmalama, üşüşme, saldırı
   TALAS: 1- At yarışlarındaki, başlangıç ve bitiş çizgisi 2- Fırtına, kum fırtınası 3- Dalga
   4- Tartışma, münakaşa
   TALAY: (Taluy, Tulay, Toluy,Tolu) 1- Okyanus, derya, büyük deniz, büyük göl
   mec. Ululuk, büyüklük, sonsuzluk 2- Gelecek, ikbal 3- Seçkin,güzide
   Şamanist gelenekte Deniz ve göllere bakan Tanrı
   TALAZ: Dalga
   TALI: Güzide, seçkin
   TALIKU: Seçkin, güzide, beğenilen
   TALIMAN: Seçkin, güzide
   TALKILIÇ: (Dalkılıç) Zırhsız, korumasız
   TALKAN: Kızartılmış tahıl
   TALPIN: Faal, aktif, çalışkan, himmetli
   TALŞIK: İtimat, teminat, güvence
   TAMAN: Duman, sis
   TAMAR: 1- Damla, damlayan 2- Demir, demir cevheri
   TAMGAÇ: Memur, devlet memuru, damgacı, devlet görevlisi
   TAMIŞ: 1- Demiş, söylemiş, bilgili, deneyimli, sözüne değer verilen, sözüne güvenilen 2-Damla
   TAMİR: Temir, demir
   TAMİZ: Damla
   TAMTUK: Büyük ve kuvvetli ateş
   TAMU: (Tamuğ) Yerin dibi, yer altı, cehennem
   Şamanist gelenekte, kötü kişi ve ruhların, öldükten sonra gittikleri yer
   TAN: (Tang) 1- Gün açımı, gün doğumu, şafak 2- İlginç, acayip, şaşkınlık yaratan 3- Tatlı, tat veren,huzur veren
   TANA: (Dana) dana, iki yaşındaki inek yavrusu
   TANDU: 1- Tan vakti, tan vaktinde doğmuş 2- Alev, alevli büyük ateş
   TANG: 1- Mucize, olağanüstülük 2- Tan vakti 3- Giriş, antre
   TANGAK: Kaygı, endişe
   TANGSUK: Mucize, şaşırtıcı olay, olağanüstülük
   TANGUT: (Tankut) Savaşlarda, mızrak ve tuğların yanına ya da ucuna takılan ipek kumaş, flama
   TANIK: 1- Tanuk, şahit, gözlemci 2- Tanıdık, dost, yaren
   TANIL: Ünlü, meşhur, tanınan
   TANIP: Tanınmış, ünlü
   TANIR: Ünlü, tanınmış
   TANIŞ: 1- Tanınan, bilinen, aşina, tanıdık 2- Danışılan, bilgi ve deneyimine başvurulan, danışman
   TANIŞIK: Yakından tanınan, tanıdık, bildik, dost, yaren
   TANIŞMAN: (Danışman) Tanış, danışılan, bilgili kişi
   TANIT: Tanınacak nitelikte, belirgin, tanınabilen
   TANJU: (Tanyu) Sonsuz genişlik, ululuk,olağanüstülük, mucize gibi
   Hun imparatorlarının unvanlarından
   TANLA: 1- Şaşılası, ürkütücü, olağanüstü, mucize 2- Suçlayan, yargılayıcı 3- Doğuş, tan vakti
   TANLAĞI: Mucize
   TANMAN: Tan vakti doğan
   TANRIDAĞ: birl. Tanrı/Dağ “ Tanrı Dağı”
   Çok eski dönemlerden beri, kutsanarak, Tanrı tarafından yalnızca Türklere tahsis edildiğine
   inanılan ve halen kutlu kabul edilen sıradağların genel adı
   TANRIKUT: birl. Tanrı/Kut
   Tanrısal, Tanrıdan gelen, Tanrının Kutunu üzerinde bulunduran, haşmetli, Hun
   imparatoru Mete Han’ın unvanı
   TANSIĞ: (Tansık,Tansu) hayret verici, şaşırtıcı, olağanüstü
   TANSU: 1- Tansık, mucize 2- Yadigar, armağan 3- Birleşik
   TANTIK: 1- Çok konuşan, konuşkan 2- Tanıdık, hısım, ahbap
   TANUĞ: Tanı, teşhis, kanıt, tanınan, tanınmaya yol açan
   TANYU: (Tanju) Ulu, ulaşılmaz, hükümran
   TAP: Dilek, istek, umut, yardım ve bunları içine alan beklentilerle dolu inanç
   TAPAĞ: 1- Tapma, tapınma, saygı 2- Görev, iş
   TAPAR: Tapan, seven, uman
   TAPARLU: 1- Mutlu, umutlu 2- Sofu, dindar
   TAPDUK: 1- Çocuğu uzun süre olmayanların, çocuğu olduğunda verdiği adlardan 2- Saygı ve sevgiye layık, saygıdeğer 3- İbadet, tapınma
   TAPI: Tapınma, ibadet
   TAPIK: Önde, önde olan, önde gelen
   TAPIN: Tapınma, umma, beklenti
   TAPINGU: Tapınılacak nitelikte sevilen
   TAPIR: Buluş, yenilik, icat
   TAPKI: Vicdan
   TAPKIR: Ayak altında kalıp, katılaşan toprak
   TAPKUR: Tabur, dizi, topluluk, kafile
   TAPLAK: Rıza, kabul, teyit
   TAPUK: Tapu, Tabu 1- Tapınma, dilek, istek 2- Tabu, kör inanç 3- Hizmet, hizmetli
   TAPUKÇI: (Tapıcı) Saray muhafızı, muhafız askeri
   TAPUKSAK: Saygılı, hürmetli
   TAPUN: Kutsama, kutsal bir varlığa yönelme, beklenti, ibadet
   TAPUNMUŞ: Sofu
   TAR: Dar, darlık, zahmet, sıkıntı
   TARA: Ağaç dallarını budamak için kullanılan bıçak
   TARAGAY: Turgay, tarla kuşu, çayır kuşu
   TARAKA: 1- Tarak, eşme, ayırma aleti 2- Saygı gösteren
   TARAMAN: Tarayıcı,rençber, çiftçi
   TARAN: 1- Geniş arazi, ekinlik, ekin yeri 2- Sınır, hudut
   TARANÇI: 1- Sınır muhafızı 2- Ekinci, rençber
   TARANG: Mevki sahibi, imtiyazlı, saygıdeğer
   TARBAN: Gururlu, mağrur
   TARDU: 1- Öncelikli, imtiyazlı 2- Durdu, duran yaşam
   Göktürkler dönemi, üst düzey yöneticilere verilen bir unvan
   TARDUŞ: İmtiyazlı
   TARGAN: Savaşlarda, düşmanın geçeceği yollara, onların gidişini ağırlaştırmak ve güçleştirmek için bırakılan, kaya ve kütük parçaları
   TARGUN: Mahçup, sıkılgan
   TARHAN: (Tarkan) İmtiyaz sahibi soylu kişi. Bu kişiler, vergi vermez, suçları dokuz kereye kadar bağışlanır, kağan ve hanların huzuruna izinsiz girebilirlerdi.
   TARHUN: Güzel kokulu bir yayla çiçeği
   TARIK: Darı, tahıl, ekin
   TARIM: 1- Emek, enerji, zahmet, sıkıntı 2- Ziraat, rençberlik 3- Irmakların küçük kolları
   TARINÇ: Sınır, hudut, uç
   TARING: 1- Derin, derinlik 2- Ziraat
   TARKAN: İmtiyazlı ve soylu kişi (Tarhan)
   TARKANÇ: 1- Öfke, gücenme, rahatsızlık, kızgınlık 2- Darılma, sıkılma
   TARKAT: Bakan, nazır, yönetici, bürokrat
   TARKINÇ: 1- Darılma, darlanma, küsme, küskünlük 2- İsyan, başkaldırma
   TARLIG: 1- Güçlük, darlanma, sıkılma 2- Bahşiş, hediye
   TARTA: Terazi
   TARTAGAN: 1- Tartan, terazi 2- Dağınık, derbeder
   TARTIŞ: Armağan, bağış
   TARUG: 1- Darı, ekin 2- Hediye, bağış
   TASAR: Plan, tasarı, tasarım
   TASIM: Gösteriş, afi
   TAŞ: 1- Dış, dışta olan, görünürde olan 2- Kaya parçası mec. Sertlik, dayanıklılık
   TAŞAN: Taşmış, dışa vurmuş, coşkun
   TAŞAR: Taşmış, coşkun, ateşli
   TAŞGAN: Taşan, coşan, ateşli
   TAŞGARU: Dışarı, dışarıdan, taşra
   TAŞGIN: Taşmış, dışa vurmuş, coşkulu, ateşli, asabi
   TAŞKI: Dışarıdan, taşralı
   TAŞKIN: Coşkun, ateşli
   TAŞRALU: Dışarıdan, yabancı
   TAŞRIK: Dışarıda, gurbet, gurbetçi, sefere giden.
   TAŞUG: Taşınabilir mal, menkul değer
   TAŞÜREK: birl. Taş/Yürek ( Cesur, gözü kara)
   TAT: 1- Yemek, damak 2- Uzak, uzakta, uzaktan, yabancılaşmış 3- Kılıç pası, paslı kılıç
   TATAR: 1- Uzakta kalmış, yabancılaşmış 2- Çayırlık, mera 3- Kent dışında yaşayan
   TATAŞ: (Dadaş) 1- Yakın dost, yaren, arkadaş 2- Uzakta kalmış, aynı uzaklığı paylaşan
   TATIG: Tatlı, hoş
   TATIR: Çayırlık, otlak, mera
   TATLI: Tatlı veren, hoşa giden mec. Güler yüzlü, sevimli, cana yakın
   TATU: 1- Barış, sulh 2-Uzağı gören, uzak görüşlü 3- Bakıcı, eğitici 4- Tatlı, tat veren
   5- Yaratılış, fıtrat
   TAV: 1- Hız, devinim, çeviklik, koşu, davranmak, harekete geçmek. 2- Dağ
   TAVAR: Hızlı hareket eden, hızlı davranan.
   TAVGAÇ: 1- Hızlı koşan, hızlı davranan, atik 2- Çekici, cezbedici
   TAVIŞGAN: Tavşan
   TAVLI: 1- Hızlı, atik 2- Dağlı
   TAY: 1- Dayak, dayanak, dayanılacak nesne 2- Soy, asalet, soyluluk unvanı 3- Ululuk, büyüklük,çokluk 4- Mevki, yer, bölge 5- Ananın erkek kardeşi, dayı 6- Süt emen at yavrusu
   TAYAK: Baston, değnek, dayanılacak nesne.
   TAYANÇ: 1- Dayanç, dayanak 2- Hami, koruyucu, sırdaş, güvenilen kişi
   TAYANÇI: Danışman, memur.
   Uygurlar döneminde, küçük dereceli memur unvanlarından
   TAYANG: Dayak, dayanak, destek, dayanak
   TAYANGU: Danışman, aracı, sıra dışı. Han ve kağanların danışmanlarına verilen bir unvan
   TAYCU: 1- Hami, destekçi, koruyucu 2- Soylu, seçkin 3- Tay sahibi,tay eğiticisi
   TAYEÇE: birl. Tay/Eçe..Soylu, saygıdeğer hanım. (Teyze, sözcüğünün buradan
   geldiğini söyleyen dilciler var.)
   TAYGA: 1- Kavak, çam, söğüt karışımı ormanlık bölge 2- yoğurtlu sebze çorbası
   TAYGAN: 1- Karışık ağaçlı orman 2- Dayanak, destek
   TAYGANA: Kaygan, kayıcı
   TAYGUN: Yavru, çocuk, torun
   TAYGUR: Kayan, kızakla kayan
   TAYIK: Kibar ve nazik genç
   TAYLAN: 1- Beyefendi, centilmen 2- Yakışıklı, heybetli 3- Düzgün ve etkileyici konuşan
   TAYŞI: 1- Mürşit, yol gösteren 2- Hami, koruyucu
   TEBER: Balta, baltalı mızrak
   TECİMEN: İdareli, ekonomist
   TECİMER: Ekonomist, hesaplı
   TEDAN: Tutan, zapt eden, zabit
   TEDİK: (Tetik) 1- Usta, becerikli, bilgili 2- Öğüt, nasihat
   TEGEN: (Değen) Değerli, karşılığı olan
   TEGİN: Tigin, prens, şehzade, bey oğlu. Göktürkler döneminde, vali unvanı olarak da kullanılmıştır.
   TEGİNEK: Değnek, baston
   TEGİR: 1- Değer, kıymet, paha 2- Hücum, taarruz 3- Ulaşım, ulaşma
   TEGİŞ: 1- Değişim, değişme 2- Dövüş, temas, çarpışma, hücum
   TEGRE: Daire, çevre, civar, etraf
   TEGREK: 1- Değer, kıymet 2- Tekerlek, değirmi, yuvarlak
   TEĞME: Değme, seçkin, farklı
   TEKER: 1- Değer, kıymet 2- Çevre, yöre, daire 3- Saldırgan, mütecaviz
   TEKEŞ: Döğüş, değiş, temas, savaş, savaşçı
   TEKİN: 1- İyi, güzel, biricik, emsalsiz, uğurlu, uygun 2- Rahat, güvenli,güvenilir,
   3- Tigin, prens, bey oğlu 4- Tabi, bağlı, kul, köle 5- Boş, ıssız, toplumdan uzak kişi 6- Saldırgan
   TEKİNİK: Güvenilir, iyi, münasip, uygun
   TEKİR: 1- Değer, kıymet, paha 2- kara benli, kara çizgili 3- Hücum, saldırı, saldırganlık
   TELA: 1- Delici, delen 2- Tolu, olgun, bilge 3- Armağan, adak, sungu
   TELEK: Armağan, sungu
   TEMİR: Demir
   TEMİR YALUP: birl. Demir/Yalup …demirci ustası, silah yapımcısı
   TEMİRÇAL: birl. Temir/Çal ( kılıç darbesi, kılıç vuruşu)
   TEMİREN: Ok başlığı, okun ucundaki sivri ve delici demir parçası
   TEMİRHAN: birl. Temir/Han
   Eski dönem, “ Maden Tanrısı”
   TEMİRKIRAN: birl. Temir/Kıran mec. Acı kuvvet, acı kuvvete sahip kişi
   TEMİŞ: Demiş, söylemiş, bilgin, deneyimli
   TEMÜGE: (Temürge) demir, nüvesi
   TEMÜRKAZUK: birl. Temir/Kazık Kutup yıldızı
   TENBE: At koşumu, koşum takımı
   TENEKUR: Boraks madeni
   TENGİZ: Deniz
   TENİK: Azim, kararlılık
   TENŞİ: Eşit, adil, adaletli
   TEOMAN: Sis, duman, tuman
   TEPE: 1- Uç, sınır, doruk, yükseklik, yüksek yer 2- Yığın, kütle 3- Bir nesnenin sivri ucu
   TEREÇE: İnce, narin, zarif
   TEREK: Siper, koruyucu
   TEREKEME: Siper, siperlik, sütre
   TERİLGEN: Diri, canlı, hazır, tetik, tetikte
   TERİLGENBUDUN: birl. Terilgen/Budun
   Devletin çekirdeğini oluşturan boy merkez halk Devletin, temel, ulusal askeri gücü
   TERİM: 1- Bilim, sanat, bilim ve sanat erbabı 2- Emek, alın teri, zahmet 3- soyluluk, şeref, onur,nurlu 4- toplantı, dernek 5- Han soyundan gelen kızlara verilen bir soyluluk unvanı
   TERİŞ: Derleme, toparlama, birleştirme, birleştirici, derleyip toparlayıcı
   TERKEN: 1- Süs oku, süslü ok 2- Savaş arabası 3- Soylu, soyluluk unvanı
   TERNEK: Dernek, toplantı
   TESİYEMİ TANYU: (Ululuğun sınırı olmayan, en ulu )
   TETİK: 1- Uyanık, hazır 2- Becerikli, mahir
   TEYENG: Sincap
   TEYMUR: Demir
   TEZ: 1- Hızlı, ivedi, hızlılık 2- Kaçma, ürkme, ürküntü 3- Şiddet, şiddetli
   TEZME. Çabuk kızan, canı ağzında, kızıp çekip giden
   TEZÜREK: birl. Tez/Yürek Heyecanlı, ateşli
   TIBIK: Sakin, asude
   TILSIM: Büyü, efsun, sihir
   TIN: (Tin) Ruh, can, nefes
   TINGI: 1- Tin, can, yaşam 2- Kulağa gelen ses, ses dinleme (Tınlama)
   TINGLAK: Efendi, söz dinleyen
   TINGLAR: Dinler, hürmetkar
   TINGLATUR: Sözü dinlenen, sözü geçer
   TINGLAYU: Munis, söz dinleyen
   TINGLIĞ: Canlı, diri
   TINI: 1- Ruhsal, ruhla ilgili 2- İnanç, iman 3- Tıngırtı, kulağa gelen ses
   TİGİN: Prens, şehzade, han oğlu, bey oğlu
   TİGREK: Çevre, daire
   TİKE: Parça, bölüm, lokma, tıkım
   TİKEN: Dikili, dik, dikmiş
   TİKİM: Parça, lokma
   TİLBE: Dilek, dilenen şey, murat
   TİLBİ: Dilek
   TİLEK: Murat, istek, dilek
   TİLKİ: Tilki, kürkü için avlanan hayvan
   TİLMAÇ: Çevirmen, tercüman
   TİLMEN: (Dilmen) Konuşkan, hatip, çenebaz
   TİLTAY: Etken, amil, neden
   TİLUN: Dolun, tolun, dolu, tam, eksiksiz, kusursuz
   TİMAGUR: Merhametli, vicdanlı
   TİMUÇİN: (Temuçin, temurçin, timurçine)
   Çengiz Kaan’ın ilk adı. Ancak doğrusu, Timurçin’dir. Demir ucu, sivri demir anlamındadır.
   TİMUR: Demir
   TİMUR KÜRKAN: birl. Timur/Kürkan
   Türk dünyasının en ünlü simalarından. Yalnızca Türk tarihi değil, dünya tarihinin de başta gelen liderlerinden. Çengiz Kaan’dan sonra, dünyanın ikinci büyük fatihi. Yaşamı hep çetin mücadelelerle geçmiş, koca bir imparatorluğu adeta yoktan var etmiştir. Kürkan (Damat) lakabını, evliliğinin ilk yıllarında, kayın eçesi olan Buhara Emir’ in himayesinde oluşu nedeniyle almış, daha sonraları,İranlılar ona “ Timurleng”, Otmanlılar “ Aksak Timur” lakabını takmışlardır. Bu ulu kişi zamanında,Türk dünyası üçüncü ve son kez olarak, tek devlet çatısı altında toplanmış, “ Birleşik Türk devletleri” ideali, bu ulu kişinin döneminde son kez gerçek olmuştur.
   TİN: 1- Can, ruh, öz 2- Soluk, nefes, yel 3- Dinmiş, dingin, sakin, bitik 4- Gök, göksel, Tanrısal
   TİRGEÇ: Diri, canlı, dirilik veren
   TİRİG: Diri, canlı, güçlü
   TİRİGLİĞ: Dirlik, yaşam, geçim
   TİRİL: 1- Can, ruh, yaşam 2- Dirilik, canlılık, derlenip toparlanma 3- Derlenme, derleniş
   TİRİM: Yaşam, geçim, hayat yolu
   TİRKİŞ: Kervan, kafile
   TOGA: 1- Doğa, tabiat, hilkat, yaratılış, huy 2- Kalın, katı, yoğun, doymuş 3- Usul, yordam, teamül
   TOGAY: 1- Toga 2- Dolunay 3- Koruluk, küçük orman
   TOGU: 1- Doğu, doğuş 2- Vuruş, darbe
   TOĞAÇ: (tokaç) Topuz, çamaşır yıkarken kullanılan tahta topuz
   TOĞAN: 1- Doğan, doğan kuşu 2- Canlı, doğmuş olan, yaşayan
   TOĞMA: 1- Dokuma, dokumadan yapılan giysi 2- Yerli, yerli halktan olan kişi
   TOĞMAK: (Tokmak)
   TOĞMUŞ: Doğmuş, ortaya çıkmış, canlı, yaşayan
   TOĞRUL: 1- Tuğrul 2- Doğrulmak, ayağa kalkmak
   TOĞRULÇA: Doğan kuşu, doğan yavrusu
   TOĞSIK: Doğuş, doğum, ortaya çıkış
   TOĞUL: 1- Doğulu, doğudan 2- Doğum, doğuş, ortaya çıkış
   TOĞULGA: Tolga, tulga, savaş başlığı, miğfer
   TOK: 1- İrilik, katılık, dayanıklılık, yoğunluk 2- Vuruş, darbe, dövüş, savaş 3- Yol, yöntem, yordam
   TOKA: 1- Tok, sert, katı 2- Usul, yol, yordam, teamül 3- Dövüş, vuruş, vuruşma, 4- Huy, hilkat,yaratılış
   TOKAÇ: (Togaç) Topuz, çamaşır topuzu
   TOKALIG: Tokluk, katılık, sertlik
   TOKAY: 1- dolunay 2- Dere kenarlarında yetişen bir çiçek, çalı
   TOKLU: 1- Yol, yordam, bilen, bilge 2- Bir yaşını geçmiş kuzu 3- İri, dolgun, besili
   TOKMAK: Vurma, ezme, dövme aracı
   Kalın, geniş, ağaçtan yapılmış çekiç
   TOKOL: Kuma, ikinci hanım
   TOKTA: 1- Durma, yaşama, direnç, dayanıklılık 2- Tedbir, tedbirlilik
   TOKTAK: Tedbir, tedbirli, temkinli
   TOKTAMIŞ: Durucu, kalıcı, dirençli, dayanıklı, uzun ömürlü, dirayetli
   TOKTAR: Dayanıklı, dirayetli, uzun ömürlü
   TOKU: 1- Doğu 2- Dövüş, temas, savaş
   TOKUM: 1- Doğum, doğuş 2- Yaşam, direnç, dayanıklılık
   TOKUMAK: Tokmak
   TOKUR: 1- Gözü pek, cesur 2- Dokur, dokumacı
   TOKURGAK: Dokuma aleti, dokuma tezgahı
   TOKUŞ: 1- Dövüş, savaş, vuruşma 2- Doğuş, direnç, yaşam, dirayet
   TOKUZ: 1- Dokuz sayısı (..Türklerin uğurlu ve kutlu saydıkları sayılardan) 2- sıkça ve kalınca
   dokunmuş bir kumaş
   TOLAN: Eşsiz, emsalsiz
   TOLAY: Bir tavşan türü
   TOLDI: Doldu, dolu, doluluk, bütünlük, olgunluk, irilik, bilgelik, erginlik
   TOLDIKORGAN: Anıt, lahit, abide
   TOLGA: Miğfer, çelik başlık
   TOLGAN: 1- Dolgun, iri, dolu 2- Acı, üzüntü, inleme
   TOLKAN: Dolgun
   TOLMIŞ: Dolmuş, dolu, olgun, bilge
   TOLU: 1- Dolu, olgun, kamil, yetkin, usta 2- İçki, içki kadehi, içki ile dolu kadeh 3- Seçkin, güzide
   TOLUHAN: birl. Tolu/Han
   Arap işgalleri sırasında, onlara karşı direniş örgütleyen ve çeşitli savaşlara giren bir bey
   TOLUK: 1- Dolu, olgun, yetkin, bilge 2- Tuluk, tulum
   TOLUM: 1- Silah, savaş aleti 2- Olgun, dolgun
   TOLUN: Dolu, tam, bütün, eksiksiz, kusursuz, olgunlaşmış
   TOMAN: Duman,sis
   TOMBAY: Manda, camış
   TOMRİS: (Tomris Hatun) 1-Demir ucu 2- Demir sesi. 3- Demirin özü, nüvesi.4- Bereket, bolluk,uğur.
   T… Türk tarihinin ünlü simalarından. Sakalar devletinin katun’u (kraliçesi) (İran – Turan savaşları sırasında, zalimliğiyle ünlü, Pers kralı Hüsrev’in, Türk topraklarını işgal etmesine karşın yapılan savaşta büyük kahramanlıklar göstererek, onu yenmiş, başını kesip kan dolu bir fıçıya atarak, “Hayatın boyunca kana doymadın, kan döküp kan içtin. Ben de sana yakışanı yapıp, seni bundan mahrum etmeyeceğim.” diyen ulu kişi.)
   TON: Don, giyim, giysi, elbise
   TONA: Giyimli, varlıklı, yakışıklı
   TONAT: Donat, cömert, eli açık, aç doyuran – çıplak giydiren.
   TONATMIŞ: Giydirmiş, hayır hasenatta bulunmuş, cömert ve eli açık.
   TONGA: Kaplan, Asya kaplanı.
   TONGUZ: Domuz
   TONKA: 1- Tunga , kaplan 2- iri,büyük,gösterişli
   TONLU: Giyimli,şık,zengin,varlıklı
   TONSUZ: Yoksul
   TONYUKUK: (Tanyu/Kök,gök) Sonsuzluk ve genişlik,bilgelik ve deneyimlilik.
   TOP: Yığın, topluluk, bütünlük, erk
   TOPAÇ: 1- Top gibi, toparlak, dolgun 2-İbrik 3- Sepet, sele
   TOPAK: Topluca, toplanmış, yığın
   TOPRAK:.. Yer, yurt, arazi
   TOPURGAN: Ayak basıldığında toz çıkaran, yumuşak toprak
   TOPUZ: Toplanıp, kurutulmuş, katılaşmış, topluca ve katıca. Silah, dövme ve ezme aracı
   TOR: 1- Mevki, mertebe, şeref, şereflilik 2- Türeme, doğma, soy, gelişme, yayılma 3- Ağ, tuzak 4-Giysi 5- Evlat, çocuk, nesil 6- Zayıflık, incelik, hamlık
   TORAMAN: 1- Fahri, onursal, şerefli 2- Kaba, yetişmemiş, acemi 3- İri, dolgun, heybetli
   Toran: Turan, duran, yaşayan, dirençli
   TORÇUK: Kozalak
   TORKU: İpekli kumaş
   TORLAK: 1- Eğitilmemiş at 2- Çırak, acemi, ham
   TORMIŞ: Durmuş, yaşayan, yaşar, yaşam
   TORMU: Yaşam süresi, yaşam
   TORU: 1- Duruş, yaşam 2- Bolluk, bereket, fazlalık 3- Doru, doru renk
   TORUG: Doruk, Doru renk
   TORUK: 1- Doruk, zirve 2-İnce, zayıf, ham, olmamış
   TORUM: 1- Aygır, aygır yavrusu 2- Kul, köle, muti, bağlı 3- Deve yavrusu
   TORUN: 1- Evladın, evladı 2- Sevgili, biricik, çok sevilen 3- Acemi, ham, yetişmek üzere olan 4-Genç boğa
   TOSUN: 1- Genç boğa, 2- Tos atan, tos vuran, azgın, azmış, saldırgan
   TOY: 1- Şölen, yemekli eğlence, düğün dernek 2- Em, ilaç, doyum, doyumluluk 3- Ordu, ordu birliği 4- Çamur bataklık 5- Doğan türü bir avcı kuş 6- Genç, gençlik, acemilik, çıraklık
   TOYAK: 1- Atlara giydirilen savaş zırhı 2- Tırnak, at tırnağı
   TOYAN: Toy sahibi, toy veren kişi
   TOYGA: 1- Toy sahibi, toy veren kişi, 2- Toylarda yapılan çorba, ayranlı çorba
   TOYGAN: 1- Kurultay üyesi 2- Bir kuş türü 3- Genç, taze
   TOYGAR: Tarla kuşu, çayır kuşu
   TOYGUN: 1- Genç, taze, deneyimsiz 2- Doymuş
   TOYGUR: Doymuş, gözü tok, olmuş, olgun
   TOYLAK: 1- Toy yeri, toy yapılan yer 2- Karargah, ordunun toplandığı yer.
   TOYLUK: Toy yeri, Toy yapılan yer
   TOYMADUK: 1- Özlenen, özlemi duyulan 2- Hırslı, doyumsuz
   TOYMAGUR: İştahlı, obur
   TOYTİMUR: Ermiş, keramet sahibi, Şaman büyüğü, kam, rahip
   TOZUN: 1- Tosun 2- Düzen, uyumluluk
   TÖGİ: Cömert , eli açık
   TÖGÜN: Çekici, yakışıklı
   TÖKMEN: Çekici, yakışıklı
   TÖKÜ: Eli açık, cömert, müsrif
   TÖKÜŞ: Düğüş, savaş, vuruşma
   TÖLEÇ: Ücret, yevmiye
   TÖLEGEN: Olgun, kamil, yetişkin
   TÖLEK: 1-Ücret, yevmiye 2- Sükunet, sakinlik
   TÖLİS: Bölük, bölünmüş
   TÖLÜK: Tuluk, tulum
   TÖR: 1- Türemek, çoğalmak, yaratılış 2- Makam, mevki, onur yeri, şerefli yer 3- Usul, kural, teamül
   TÖRE: 1- Düzen, gelenek, usul, teamül, geleneksel hukuk 2- Türeyiş,yaşayış, çoğalma, yaratılış
   TÖRELİ: Töresi olan, töreye bağlı, geleneklerine bağlı
   TÖREMEN: Görgülü, töreye bağlı
   TÖREN: 1- Töreye uygun yapılan, töre gereği yapılan, merasim 2- Soylu, necip, seçkin
   TÖRKİN: Kök, menşe, dip, soy
   TÖRÜ: 1- Yasa, devlet düzeni 2- Türeyiş, yaratılış
   TÖRÜCE: Töreye ve yasaya uygun
   TÖRÜİÇİ: Töreye uygun
   TÖRÜLÜG: Töreye bağlılık, Töre bilgisi, Töre uygulaması
   TÖRÜM: 1- Türeyiş, yaratılış 2- Töreye bağlılık
   TÖRÜMÇÜ: Töreye bağlı, soyuna bağlı
   TÖRÜN: 1- Soylu, soyluluk 2- Tören, merasim, ihtiram
   TÖRÜTGEN: Yaratıcı, yaratan, halik
   TÖŞTÜK: Düş, rüya
   TÖZ: Kök, dip, temel, cevher, öz
   TÖZLÜK: Öz, esas, asıl, kök, köklü, özlü
   TÖZÜN: Soylu, temeli sağlam, köklü
   TUNAY: Evlatlık kız çocuğu
   TUDUN: (Tutun) 1- Tutunma, bağlılık, sadakat 2- Destek, güvence, tutunulacak nesne
   Hazar kağanlığı döneminde kullanılan “ vali “ unvanlarından
   TUGAN: Doğan
   TUGANA: Özel ok (İçi oyulmuş, içinde evrak gizlenen ok)
   TUGAN: 1- Küçük ırmak, çay, akarsu 2- Togay
   TUĞ: Sancağın tepesine takılan at kuyruğu, kıldan yapılan flama, Uğur ve Kut işareti olarak kullanılır olmasına karşın, bundan daha çok savaş isteği, başkaldırı ve isyan sembolü olarak kullanılmıştır. 2- Tıkaç,kapak, bent, set
   TUĞANÇI: Doğancı, doğan terbiyecisi, doğan eğitmeni, doğan yetiştiricisi
   TUĞCU: 1- Tuğ taşıyan kişi, alemdar 2- İsyancı, isyankar
   TUĞÇE: Küçük tuğ, tuğcuk
   TUĞLU: Tuğ sahibi, kutlu, uğurlu
   TUĞLUK: Tuğlu, tuğu olan, tuğ taşıyan
   TUĞMA: 1- Doğmuş, ortaya çıkan, boy gösteren 2- Tuğ kaldıran, isyankar
   TUĞRUL: 1- Doğan kuşu, bir doğan türü 2- doğru, doğrulmuş, dik- ayakta 3- Türk mitolojisinde, adı geçen, yarı insan, yarı kuş.
   TUĞSAVUL: birl. Tu/Savul
   Eski dönemlerde, ordu içinde tuğ taşıyan ve onu koruyup, önde tutmakla görevi olan kişilere
   verilen ad.
   TULA: 1- Tolu, dolu, olgun 2- Ayna
   TULAN: Dolu, olgun, kamil
   TULAY: 1- Talay, taluy, okyanus, deniz 2- Ayna 3- Dolu, dolgun, olgun
   TULGA: Tolga, miğfer
   TULGAR: 1- Azim, kararlılık, inanç, güvenç 2- Gösteriş, heybet, heybetlilik
   TULGAY: Tuga, Tolga, miğfer
   TULİ: 1- Dolu, olgun, kamil 2- Ayna
   TULKİ: Tilki
   TULTAG: Sakin, kendinden emin
   TULU: 1- Dolu, ergin, olgun 2- Ayna
   TULUK: 1- Dolu, olgun, bilge 2- yayık, çömlek
   TULUN: 1- Tolun, dolu 2- Çene kemiği
   TUMA: Yeğen, kuzen
   TUMAÇI: Erkek kuzen, (Amca, hala, dayı, teyze çocuğu)
   TUMAÇIM: Kız kuzen
   TUMAĞAN: 1- Nilüfer çiçeği 2- Duman, sis
   TUMAN: Duman, sis
   TUMAY: Sessiz, sakin, kendi halinde
   TUMGAN: Tuman, sis
   TUMRUL: Dumrul, Demir ucu
   TUNA: (Tona) Varlıklı, zengin, gösterişli, ihtişamlı
   TUNÇ: Bronz, Bakır, kalay karışımı
   TUNG: Nüfus sahibi, kudretli, muktedir
   TUNGA: 1- Kaplan, Asya kaplanı 2- Kudret, ihtişam, fevkaladelik
   TUNGUÇ: Çocuk, evlat, evlatlık
   TUNGUT: Evlatlık
   TUNUÇ: Tunç
   TUR: 1- Durmak, yaşam, canlılık 2- İrade, istek, yargı
   TURA: 1- Dura, durak, ev, mekan 2- Deriden örülen kamçı 3- Sibirya bölgesinin eski adı
   TURAK: 1- Durulan yer, yaşanılan yer, mekan 2- Yaşam, ömür
   TURAL: Durma, yaşama, ömür
   TURAM: Olgunluk, kemal
   TURAMUN: 1- Evcil, evcimen 2- Onurlu, onuruna düşkün
   TURAN: Duran, yaşayan, ömür, ömürlü, yaşama direnci (Çocukları sık ölen ailelerin, uzun ömür ve kalıcılık dileklerini içeren adlardan.
   TURÇAK: Filiz, fidan
   TURÇİK: 1- Durucu, kalıcı, uzun ömürlü 2- Fidan
   TURDU: Durdu, sağ, salim, yaşar, yaşayan, kalıcı, ömürlü
   TURGAK: Bekçi, muhafız, koruyucu
   TURGAN: Duran, ömürlü
   TURGAY: 1- Tarla kuşu, serçe 2- Türk/Ay
   TURGUT: (Turagut) 1- Ömürlü, durucu, uzun yaşamlı 2- Belde, mekan mesken, yaşanılan yer
   TURKAK: Nöbetçi, bekçi
   TURKU: Ateşli, heyecanlı
   TURKUAZ:Rengi mavi ile (Türk mavisi) özdeş olmuş bir süs taşı
   TURMUŞ: Ömür, yaşam, uzun ömürlülük (çocukları sık ölen ailelerin kullandıkları adlardan)
   TURNA: Leylek türü, iri ve geniş kanatlı bir kuş
   TURSUN: Dursun, Durdu, duran, durmuş vb. yaşam, ömür, uzun ömür
   TURŞAK : Filiz, sürgün
   TURU: 1- Duru, saf, arık 2- Duran, yaşayan, ömürlü 3- Durgun,sakin
   TURUM: 1- Yaşam, ömür 2- Sükunet, durgunluk
   TURUMTAY: 1- Turum/Tay 2- Doğan türü, avcı bir kuş
   TURUŞKAN: Dayanıklı, metanetli, dirençli, uzun ömürlü
   TURUT: 1- Yer, yurt, durulan, yaşanılan yer 2- Ömür, yaşam
   TUSİT: Göğün ötesi
   Şamanist gelenekte, ulu ruhların gittiği yer. Göğün katlarından
   TUSKAN: Akraba, yakın, hısım
   TUŞGÜL: İşaret, iz, nişan
   TUT: 1- Yakalayış, kavrayış, saklayış 2- Vuruşma, vuruş, yenme, ezme, koparma 3- Ordu, ordugah 4- Kılıç ve benzeri silahların üzerindeki kir, pas
   TUTA: Bahşiş, armağan
   TUTAÇ: Komşu, yakın, dost
   TUTAÇI: Komşu, yakın
   TUTAK: 1- Silah kabzası 2- Saldırı, hücum, taarruz 3- Evlatlık
   TUTAM: Demet, buket, deste
   TUTAN: Elinde bulunduran, yönetimi altında bulunduran
   TUTAR: Tutucu, hükmedici
   TUTAŞ: 1- Küçük hanım, evin en küçük kızı 2- Bekar, bakire kız 3- Komşu
   TUTGAK: 1- İnilti, inleyiş, hüzün 2- Geceleri keşfe çıkan savaş birliği
   TUTGAN: Tutucu, fanatik
   TUTGUÇ: kahvaltı, kuşluk vakti yenen yemek
   TUTGUN: Tutsak, esir, hapis,tutulu, tutulmuş, bağlanmış
   TUTKU: Kapama, ele geçirme, bağlama, bağlanma
   TUTGUK: Esir, hapis, tutsak
   TUTNAK: Destek, arka
   TUTNUK: Tutunulacak nesne, dayak, arka,destek
   TUTSU: 1- Vasiyet, öğüt, nasihat 2- Bağımlılık
   TUTSUK: Öğüt, nasihat, vasiyet
   TUTU: Esir, tutsak, rehine 2- Çekici, cazip, güzel 3- Tutuş, savaş, dövüş
   4- Ağırbaşlı,utangaç 5- Yiğit, batur, dövüşçü 6- Bakan, nazır, vali
   TUTUG: Vali, askeri vali
   Göktürkler döneminde kullanılan askeri unvanlardan
   TUTUK: 1- Dövüş, savaş, savaşçı 2- Devlet görevlisi, devlete bağlı 3- Evlatlık 4- Büyü, sihir
   5-Tutsak, esir, tutulmuş, rehin
   TUTUN: Tutunulacak nesne, destek, arka, güvence
   TUTUNÇ: 1- Evlat, oğul, uşak 2- Tutunulacak nesne, güvence
   TUTUNGU: Öğüt, nasihat, vasiyet
   TUTURGAN: Öğüt, nasihat, vasiyet
   TUTURGU: Öğüt, nasihat, akılda tutulan
   TUTUŞ: 1- Dövüş, savaş 2- Zapt etmek, egemenlik kurmak 3- bağlılık, sadakat 4- Orduyu ve devleti düzene sokmak
   TUTUŞUK: Demet, çiçek demeti,buket
   Çengiz Kaan’ın Uygur kökenli danışmanı, oğullarının eğitmen ve atabeyi bu ulu kişi,
   imparatorluğun resmi dilinin “Türkçe” oluşunda ve Türk kültürünün egemen kılınmasında, önemli etken olmuştur.
   TUYAK: 1- Dayak, destek, değnek 2- Duyan, işiten, işitici, dikkatli, uyanık
   TUYAN: Duyan, işiten
   TUYGU: Duygu, his duyumu
   TUYGUN: Doğan türü bir avcı kuş
   TUYUK: Dayak, destek, arka
   TUYUN: Saygın, muteber
   TUZGU: Yemek, yoldan geçenlere verilen yemek
   TUZAK: Sevgili,sevgili için söylenen söz
   TUZAĞI: Sevgili, aşık, maşuka
   TUZGUN: Armağan, sunu, bahşiş
   TÜBE: 1- Tepe, yüksek yer 2- Siper, sütre
   TÜBEK: Tübe, tepe
   TÜGÜN: 1- Düğün, bağlılık 2- bahşiş, hediye
   TÜGÜZ: Düz, tam, eksiksiz, mükemmel
   TÜKEL: 1- Tüy, saç, kıl 2- Dik, dikili
   Türk mitolojisinde, ağaçtan doğduğuna inanılan kişi
   TÜKÜN: 1- Düğün, dernek, toplantı 2- Bahşiş, armağan
   TÜLEK: 1- Zeki, kurnaz, fettan 2- Tüylü, kıllı
   TÜLGÜ: Alaca, renkli bir karga türü
   TÜLİN: 1- Ayna 2- Ayın çevresindeki ışık halesi
   TÜLÜ: 1- Rica, yakarış 2- Düş, rüya
   TÜLÜŞ: Ücret, değer, emeğin karşılığı alınan karşılık
   TÜMEN: 1- Duman, duman, sis 2- On bin sayısının askeri terminolojideki kullanılışı
   TÜN: Gece
   TÜNBAY: birl. Tün/Bay ( Kazak ve Kırgızlarda, yatak, şilte)
   TÜNEK: Gece kalınan yer
   TÜNG: 1- Gece, gece karanlığı 2- Olağanüstülük, fevkaladelik
   TÜNKÜR: Peri, melek
   TÜR: Soy, kök, orjin, çeşit, kan, damar, doğuş, yaratılış, oluş
   TÜRE: 1- Töre 2- Tigin, prens, şehzade
   TÜREL: Türeli, töreye bağlı, töresel, hukuk, hukuki, hukuka uygun
   TÜRELİ: Türe sahibi, töreye bağlı, hukuka bağlı
   TÜREMEN: Töreye bağlı, töreye göre yaşayan
   TÜRENER: Töreye bağlı, töre sahibi
   TÜRETGEN: Yaratıcı, mucit, üretken
   TÜRK: Bu kutlu ad, birçok anlamları içinde barındırır. Türeyiş, doğuş, güç, erk, soy, döl, çoğalma, düzen vb. ( Birçok dilbilimci, değişik anlatımlar yapıyormuş gibi görünseler de aslında tek bir şey vardır ortada. O da Töreli, Töreye bağlı, Töreye göre olmuş, Töre ile özdeş, iyilik, güzellik, doğruluk ve düzenlilik içinde yaşayan, bunun için gerektiğinde, mayasından gelen güç ve erkini kullanan kişi ya da kişiler topluluğu, anlamlarını net bir biçimde içinde barındırıyor olması.)
   TÜRK BİLGE KAĞAN: (Orhun anıtlarında, Bilge kağan kendini böyle tanıtır.)
   TÜRKÜ: Türk dilinde söylenen, melodi
   TÜRÜ: Dürülmüş, derli, toplu, düzenli
   TÜRÜNG: Aktif, faal, çalışkan
   TÜŞ: Düş, rüya
   TÜŞTEMİZ: birl. Tüş/Temiz
   TÜTSÜ: Güzel kokulu ot yakarak ortaya çıkarılan koku
   TÜTSÜK: 1- Tütsü, tüten koku 2- Öfkeli, kinci, öç alıcı
   TÜTÜK: 1- Güzel ve etkileyici koku, duman, tütme kokusu 2- Düdük, savaşlarda ve savaş talimlerinde komut vermek için kullanılan düdük
   TÜZ: Düz, düzen, kök, esas, kural, bütünlük, doğruluk, uyum, uyumluluk
   TÜZE: 1- Düz, doğru, düzen, kural, uyum, ahenk 2- İdare, yönetim 3- Ulus, topluluk, halk 4- Uyum, uyumluluk, barış, uzlaşı 5- Kusursuzluk
   TÜZBAYKÜÇ: birl. Tüz/Bay/Güç Bütün, hepsi, hepsini içine alan
   TÜZEN: Düzen, uyum, kurallar bütünü
   TÜZLİ: Uyumlu, uygun, düzenli, idareci
   TÜZLÜG: uyum, ahenk, geçim
   TÜZÜK: (Düzük) 1- Düzen, düzülü, sıralı, düzenleme, düzenlenmiş, düzenli, 2- Özel durumlara göre biçimlenmiş kurallar bütünü
   TÜZÜL: 1- Düzülü, sıralı, muntazam, disiplinli, hiyerarşik 2- Anlaşmış,anlaşmalı
   TÜZÜM: Düzgünlük, sıra, dizgi
   TÜZÜN: 1- Düzen, kural, teamül, gidişat 2- Öz, kök, soy, soylu, seçkin, egemen 3- Uysal, yumuşak huylu ve davranışlı
   |
   |
   _____________________________

Reklamlar
SEO
izmir havalimanı transfer
SEO
Bu sayfanın
Mobil sürümü
Tablet sürümü
Mini Sürümü

BR4
0,547
1.2.122

Reklamlar
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.