Şimdi Ara

Yarsuvat açıkladı!

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
7
Cevap
0
Favori
1.022
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
 • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
 • Yarsuvat açıkladı!


  Yarsuvat açıkladı!


  Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Duy­gun Yar­su­vat, gün­dem­de­ki ko­nu­lar­la il­gi­li ola­rak çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

  - Yıldırım’a: Galatasaray’ı hiçbir kötü şey beklemiyor. Batacağımız falan yok

  - Ümit Karan’a: Kulübün, Ruslar’a satılacağı akla mantığa uyar mı! Tamamen uydurma

  - Sneijder&Muslera için: Muslera yorgun. Sneijder’de küçük oyunlar var. İkisini de satmıyoruz


  Yar­su­vat, Be­şik­taş-Fe­ner­bah­çe der­bi­si ön­ce­si Sa­rı-La­ci­vert­li ta­kı­ma ver­di­ği mo­ral ye­me­ğin­de Ga­la­ta­sa­ray için, “On­la­rı da­ha kö­tü gün­ler bek­li­yo­r” di­yen Aziz Yıl­dı­rı­m’­a ce­vap ver­di. “Ga­la­ta­sa­ray'ı hiç­bir kö­tü şey bek­le­mi­yor. Bun­la­rı ba­sın uy­du­ru­yor. Ga­la­ta­sa­ray bat­sın di­ye. Yok öy­le bir şe­y” de­di.

  ‘Kulübe ü­ye bi­le de­ğil’

  Yar­su­vat, ku­lü­bün Rus­la­r’­a sa­tı­la­ca­ğı­nı söy­le­yen es­ki oyun­cu­lar­dan Ümit Ka­ra­n’­ın bu id­di­ası­na da sert çık­tı. “Bi­ri­si çı­kı­yor Ga­la­ta­sa­ray'ın Rus­lar'a sa­tı­la­ca­ğı­nı söy­lü­yor. Ak­la man­tı­ğa sı­ğar mı! Bu ta­ma­men bir uy­dur­ma. Rus­lar'a sa­tı­la­cak olan ki­şi­ye so­run ba­ka­lım sen bu­nu ne­re­den öğ­ren­din di­ye. Ar­tık bu ki­şi Ga­la­ta­sa­ray ca­mi­ası­na ya­kın de­ğil. O Es­ki­şe­hirs­por'a git­ti. Me­na­jer­lik yap­tı. Ga­la­ta­sa­ray'da üye bi­le de­ği­l” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

  ‘Ni­fak çı­kar­mak is­ti­yor­la­r’

  Sne­ij­der ve Mus­le­ra­’nın sa­tı­la­ca­ğı yö­nün­de­ki söy­len­ti­le­re de de­ği­nen Baş­kan Yar­su­vat, “Bun­la­rı kim söy­lü­yor. Ben mi söy­le­dim. Bun­la­rı ne­re­den öğ­ren­miş­ler. Bi­zim böy­le dü­şün­ce­miz yok. Bu ko­nu­lar Ab­dur­ra­him Al­bay­rak ile Ali Dü­rüst'e ait­tir. On­lar­dan da böy­le bir ra­por gel­me­di. Böy­le bir şey ko­nu­şul­ma­dı. Ga­la­ta­sa­ray'da ni­fak çı­kar­mak is­ti­yor­lar, bir şey­ler yap­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Ho­ca, Sne­ij­de­r’­i oyun­dan al­dı di­ye ‘Biz bu­nu kış­kır­ta­lı­m’ man­tı­ğıy­la kü­çük oyun­lar ya­pı­lı­yor. Mus­le­ra ne­den form­suz ol­sun, sa­de­ce yor­gu­n” de­di. Yar­su­vat, ta­kım­da­ki yer­li ve ya­ban­cı oyun­cu­lar­la biz­zat ko­nuş­tu­ğu­nu ve bir di­diş­me ol­ma­dı­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di. Gö­re­ve gel­me­siy­le A Ta­kı­ma ge­ri çağ­rı­lan Sab­ri için­se, “İ­yi bir oyun­cu­dur. İyi bir spor­cu­dur. Üs­te­lik iyi bir Ga­la­ta­sa­ray­lı­dı­r” yo­ru­mu­nu yap­tı.

  ‘A­ra­lı­k’­ta her şey ko­nu­şu­la­ca­k’

  Es­ki Baş­kan Ünal Ay­sa­l’­ın 43 mil­yon TL bı­rak­tı­ğı id­di­ala­rı için­se, “A­ra­lık'ta bu ko­nu­lar ko­nu­şu­la­cak. O za­man her­kes öğ­re­nir ne ol­du­ğu­nu ne bit­ti­ği­ni­” de­di. Ma­li kon­gre­de ek büt­çe is­te­nip is­ten­me­ye­ce­ğiy­le il­gi­li ola­rak da, “Bir büt­çe açı­ğı olur­sa ve­ri­le­cek olan bu ek büt­çey­le ka­pat­mak la­zım. Bu ne­den­le bir top­lan­tı dü­zen­le­dik. Ola­ğa­nüs­tü ma­li kon­ge­re­de ek büt­çe de is­te­ye­ce­ği­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

  İnsanların üstüne meşale atarsan…

  Dortmund maçı sonrası Galatasaray taraftarlarına yönelik açılan cinayete teşebbüs davasıyla ilgili olarak, “Alman kanunlarını nasıl uygularlar bilmiyorum. Ama insanların üzerine yanan meşale atarsan o da akla gelebilir tabii” ifadelerini kullandı.

  ‘Puan durumuna baksınlar’

  Galatasaray’ın son dönemde kötü gittiği yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Yarsuvat, “Biz umutluyuz. Bakın puan durumuna. Takım da takır takır oynuyor. Neden umutsuz olalım. İyi gittiğimiz için mi bizi umutsuz gösteriyorlar. Ben böyle düşünüyorum” dedi. • Alman savciligi dortmund kulubune dava açmiş o meşaleler nerden diye.

  Onu atanlarin sokanlarin başi fena yanacak.

  Gs burda belki para cezasi alabilir ama kesinlikle saha kapatamazlar.

  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
 • Aysal para biraksa gidip federasyondan 10 m tl gelecek yilin gelirinden botç olarak almazdik.

  Aysal her defasinda salliyor ama şimdi aldiği cileklerin parasini federasyondan aldiğimiz borc parayla oduyoruz .

  Gs i bu hale duşuren aysala saygilar.

  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
 • Takım takır takır oynuyor? Galatasaray futbol takımından bahsediyoruz dimi eminiz?
 • Avrupadaki özellikle almanyadaki türkler hakkında kapsamlı bir araştırma yapılmalı. Gerçekten çok enteresan. Adamlar avrupaya gidiyor. Avrupa seviyesine çıkacaklarına türkiye seviyesinin altına iniyorlar. Türkiyedeki maçlarda bile olmuyor bu meşale olayları. Ama deplasmanda oluyor. Cidden muhteşem bir tez konusu olabilir.

  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
 • ''Takım takır takır oynuyor''


  Bu dediğine kendisi inanıyor mu acaba?Çok merak ediyorum bu başkan taraftarı saf mı sanıyor?anlayamıyorum yani bizim gözümüz yok mu?görüyoruz işte oynanan futbolu yalan söylemeye ne gerek var?
 • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.