Binbaşı
20 Şubat 2008
Tarihinde Katıldı
Takip Ettikleri
5 üye
Görüntülenme
Toplam: 174 (Bu ay: 15)
Gönderileri

Predator arıyorum satın alıcam. PM ile tekliflerinizi iletebilirsiniz.

Alındı.

Elimde 1 adet Twilight var satılık. Expansion fiyatına bırakacaz. Piyasanın çok çok altı bir fiyat bu. Buradan özel mesaj ile ulaşabilirsiniz.

2300 lira civarında bir bütçem var. Oyun için bir kasa toplamak istiyorum. Ekranım var. Fiyata dahil değil yani. İşlemci kesinlikle intel olmalı. Kendi çapımda bir kasa topladım ben ama bu konuda çok bilgili değilim. Ordan burdan duyduklarımla işte... Yardım edebilecek varsa çok sevinirim. Bu arada Vatan'dan filan önermezseniz iyi olur. Sinerji'den almayı düşünüyorum. Daha iyi bir site öneriniz varsa orayada bakabilirim.
 Yarsuvat açıkladı!


Yarsuvat açıkladı!


Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Duy­gun Yar­su­vat, gün­dem­de­ki ko­nu­lar­la il­gi­li ola­rak çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

- Yıldırım’a: Galatasaray’ı hiçbir kötü şey beklemiyor. Batacağımız falan yok

- Ümit Karan’a: Kulübün, Ruslar’a satılacağı akla mantığa uyar mı! Tamamen uydurma

- Sneijder&Muslera için: Muslera yorgun. Sneijder’de küçük oyunlar var. İkisini de satmıyoruz


Yar­su­vat, Be­şik­taş-Fe­ner­bah­çe der­bi­si ön­ce­si Sa­rı-La­ci­vert­li ta­kı­ma ver­di­ği mo­ral ye­me­ğin­de Ga­la­ta­sa­ray için, “On­la­rı da­ha kö­tü gün­ler bek­li­yo­r” di­yen Aziz Yıl­dı­rı­m’­a ce­vap ver­di. “Ga­la­ta­sa­ray'ı hiç­bir kö­tü şey bek­le­mi­yor. Bun­la­rı ba­sın uy­du­ru­yor. Ga­la­ta­sa­ray bat­sın di­ye. Yok öy­le bir şe­y” de­di.

‘Kulübe ü­ye bi­le de­ğil’

Yar­su­vat, ku­lü­bün Rus­la­r’­a sa­tı­la­ca­ğı­nı söy­le­yen es­ki oyun­cu­lar­dan Ümit Ka­ra­n’­ın bu id­di­ası­na da sert çık­tı. “Bi­ri­si çı­kı­yor Ga­la­ta­sa­ray'ın Rus­lar'a sa­tı­la­ca­ğı­nı söy­lü­yor. Ak­la man­tı­ğa sı­ğar mı! Bu ta­ma­men bir uy­dur­ma. Rus­lar'a sa­tı­la­cak olan ki­şi­ye so­run ba­ka­lım sen bu­nu ne­re­den öğ­ren­din di­ye. Ar­tık bu ki­şi Ga­la­ta­sa­ray ca­mi­ası­na ya­kın de­ğil. O Es­ki­şe­hirs­por'a git­ti. Me­na­jer­lik yap­tı. Ga­la­ta­sa­ray'da üye bi­le de­ği­l” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

‘Ni­fak çı­kar­mak is­ti­yor­la­r’

Sne­ij­der ve Mus­le­ra­’nın sa­tı­la­ca­ğı yö­nün­de­ki söy­len­ti­le­re de de­ği­nen Baş­kan Yar­su­vat, “Bun­la­rı kim söy­lü­yor. Ben mi söy­le­dim. Bun­la­rı ne­re­den öğ­ren­miş­ler. Bi­zim böy­le dü­şün­ce­miz yok. Bu ko­nu­lar Ab­dur­ra­him Al­bay­rak ile Ali Dü­rüst'e ait­tir. On­lar­dan da böy­le bir ra­por gel­me­di. Böy­le bir şey ko­nu­şul­ma­dı. Ga­la­ta­sa­ray'da ni­fak çı­kar­mak is­ti­yor­lar, bir şey­ler yap­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Ho­ca, Sne­ij­de­r’­i oyun­dan al­dı di­ye ‘Biz bu­nu kış­kır­ta­lı­m’ man­tı­ğıy­la kü­çük oyun­lar ya­pı­lı­yor. Mus­le­ra ne­den form­suz ol­sun, sa­de­ce yor­gu­n” de­di. Yar­su­vat, ta­kım­da­ki yer­li ve ya­ban­cı oyun­cu­lar­la biz­zat ko­nuş­tu­ğu­nu ve bir di­diş­me ol­ma­dı­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di. Gö­re­ve gel­me­siy­le A Ta­kı­ma ge­ri çağ­rı­lan Sab­ri için­se, “İ­yi bir oyun­cu­dur. İyi bir spor­cu­dur. Üs­te­lik iyi bir Ga­la­ta­sa­ray­lı­dı­r” yo­ru­mu­nu yap­tı.

‘A­ra­lı­k’­ta her şey ko­nu­şu­la­ca­k’

Es­ki Baş­kan Ünal Ay­sa­l’­ın 43 mil­yon TL bı­rak­tı­ğı id­di­ala­rı için­se, “A­ra­lık'ta bu ko­nu­lar ko­nu­şu­la­cak. O za­man her­kes öğ­re­nir ne ol­du­ğu­nu ne bit­ti­ği­ni­” de­di. Ma­li kon­gre­de ek büt­çe is­te­nip is­ten­me­ye­ce­ğiy­le il­gi­li ola­rak da, “Bir büt­çe açı­ğı olur­sa ve­ri­le­cek olan bu ek büt­çey­le ka­pat­mak la­zım. Bu ne­den­le bir top­lan­tı dü­zen­le­dik. Ola­ğa­nüs­tü ma­li kon­ge­re­de ek büt­çe de is­te­ye­ce­ği­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

İnsanların üstüne meşale atarsan…

Dortmund maçı sonrası Galatasaray taraftarlarına yönelik açılan cinayete teşebbüs davasıyla ilgili olarak, “Alman kanunlarını nasıl uygularlar bilmiyorum. Ama insanların üzerine yanan meşale atarsan o da akla gelebilir tabii” ifadelerini kullandı.

‘Puan durumuna baksınlar’

Galatasaray’ın son dönemde kötü gittiği yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Yarsuvat, “Biz umutluyuz. Bakın puan durumuna. Takım da takır takır oynuyor. Neden umutsuz olalım. İyi gittiğimiz için mi bizi umutsuz gösteriyorlar. Ben böyle düşünüyorum” dedi.
 Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat'tan Açıklamalar


Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat'tan Açıklamalar


Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat, ekibiyle izleyecekleri yol haritasını ve çok merak edilen Prandelli kararını çarpıcı örneklerle tek tek anlattı...

Sarı-Kırmızılı kulübü içine düştüğü durumdan kurtarmak için başkanlık koltuğuna oturan ve mayısta görevi bırakacağını söyleyen Duygun Yarsuvat, ilk röportajını FANATİK’e verdi. Yazarımız Serdar Dinçbaylı’nın yaptığı ve FANATİK TV’den de izleyebileceğiniz söyleşide Yarsuvat çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Köylü derken düşündünüz mü?

Basın mensupları olarak, gerek görsel medyada gerek yazılı medyada çok hoşunuza gidiyor teknik direktörlerin değişimi. Geçmişe bakıldığında kaç tane teknik direktör eskittiniz? Örneğin Löw’e köylü dediniz, adam gitti, Almanya Milli Takımı’nı şampiyon yaptı. Hiç düşünmüyor musunuz bu insana köylü derken, ya da başka birisi gitsin diye manşet atarken. Del Bosque’ye hiç unutmuyorum bir Fenerbahçeli yazar, “Bu adam gitmeden Beşiktaş düzlüğe kavuşmaz” dedi, adam gitti İspanya Milli Takımı’nın başına geçti. Bizim için de Rijkaard gitsin dediler o dönem Galatasaray ligde 3. oldu. Sonra Karl-Heinz Feldkamp geldi. Fakat o da yaşlıydı ve soğuk havadaki maçlara gitmek istemiyordu. Ve o da gitti. Derwall’in ilk geldiği yılı hatırlayın. O sene Hilton Oteli’ni bastılar kasım ayında Galatasaraylı taraftarlar git dedi. Allah’tan gitmedi. Hem kendisi Galatasaray’a faydalı oldu hem de yerli teknik direktörler yetiştirdi.

Atmak, kesmek, tedavi etmez

Hâlâ 2-3 hafta üst üste yenilen bir takımın hocası için gitsin/gitmesin tartışmaları yapıyorsunuz. Bunları bırakın. İnsanlara biraz çalışma alanları yaratın. Sadece teknik direktörde mi suç? 11 kişi futbol oynuyor. 15 kişilik yönetim kurulu var yedekleriyle birlikte. Acaba oyuncular hata yapmıyor mu? Hava nasıl, adam nerede kalıyor, ne yemek yedi, İstanbul çok güzel, şarap, rakı o da güzel. Boğaz, balık iyi. Adam daha makarnadan kurtulamamışken, rakı, şarap içirip, yediriyoruz ve alışsın istiyoruz. Ve bunu en kısa sürede yapmasını talep ediyoruz. Buraya gelen adamlar 2 ayda daha konuşmaya bile alışamıyor. Onun için bekleyelim Prandelli biraz nefes alsın. Yurt dışına bakalım. Başarılı takımların antrenörleri devamlıdır. Arsene Wenger, Sir Alex Ferguson bunlar kaç senedir takımlarının başında durdu ve durmaya devam ediyor. Atmak, kesmek tedavi de etmez. İlk önce hastalığı teşhis edelim.

Sezon sonuna kadar devam

Ekim ayını bitirdik, kasıma geldik. Prandelli ile yollar ayrılırsa işler bizim adımıza zorlaşacak ve yeni gelen hocanın alışma süresi, adapte olma zamanı ile başarıya gitmesi çok zor olacaktır. O yüzden bu çok yanlış bir düşünce. Prandelli ile sezon sonuna kadar kesinlikle devam edeceğiz. Ve öyle de düşünüyorum ki, onunla çok başarılı bir sezon geçireceğiz. Ve unutmayın İstanbul’da Real Madrid’den 6 yedik o zaman Mancini vardı. Bizim Dortmund’dan 4 yediğimiz hafta, koskoca Roma da kendi evinde Bayern Münih’ten 7 yedi. Son Dünya Kupası’nda şampiyon olmuş Almanya, Polanya’ya 2-0 yenildi. Futbol bu, bunun güzelliği de bu zaten. Hep Almanya yense bunun neresinde güzellik kalacak.

Dürüst cok faydalı olacak

Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak’la birlikte Florya’dan sorumlu olacak ve oradaki işleyişi denetleyerek bize büyük fayda sağlayacak.

Ali Dürüst bizim yönetimimizle çalışmayı kabul etti. Ve çok faydalı olacağına inanıyorum. Ali Dürüst, Sportif A.Ş.’nin içinde olacak. Abdurrahim Albayrak ile birlikte Florya’dan sorumlu olacak ve oradaki işleyişi denetleyecek.

Her şeyden o sorumlu

Ali Dürüst’ün beyin olarak her şeyden sorumlu ve altında birçok kontrol mekanizması bulunacak. Sık sık Abdurrahim Bey’in de gitmesine gerek yok. Merkezden bu işler yapılır. Abdurrahim Bey’in çalışma ofisi de oraya yakın olacağı için muhtemelen Florya’da bol vakit geçirecektir. Futbolcuların da Abdurrahim Bey’i çok sevdiğini biliyorum. İki yöneticimizin de başarılı olacağını tahmin ediyorum.

Bağlı olmak yok

Direkt bana bağlı olarak değil, Ali Dürüst bir anonim şirketin yönetim kurulunda olacak. Ben prensip olarak ‘bağlı olmak’ kelimesini sevmiyorum. Ali Dürüst ile bir problemim olursa zaten gelir bana söyler ve ortadaki sorunları çözmeye çalışırız. Ama ‘bağlılık’ kelimesi benim lugatımda yok. Ben Sportif A.Ş.’nin başında olacağım ve yukarıdan işlerin üzerinde bir kontrolüm olacak.

Derslerimi bırakamam

Esasen 24 saat ayırmak lazım. Ama derslerim var onları bırakamam. Pazartesi full, salı günü öğleden sonra, perşembe de 17.00’den sonra derslerim var. Bir kere onları aksatmayacağım. Çok şanslıyım ki çalışma ofisimle, stat çok yakın. Trafik yoksa 3 dakika, varsa da 10 dakikada ulaşabilirim. Bu durum benim için avantaj. Her iki yere de muhtelif saatler içinde gidebilirim. O bakımdan asıl yerim kulüp olacak fakat diğer işlerimi de çalışma ofisimde yürüteceğim.

Passolig işi şüpheli

Kombinem var ama Passolig’im yok. Çünkü sevmiyorum Passolig’i. Birileri bir mesaj vermek istiyor. Böyle bir uygulamaya gerek yok.

Kombine kartım var. Fakat Passolig’im yok. Çünkü sevmiyorum Passolig’i. Birileri bir mesaj vermek istiyor. Böyle bir uygulamaya gerek yok. Geçen gün bir tanıdığım Osmanlıspor’un maçı varmış. Boş vakti de varmış. ‘Stadın içinde 10 kişi vardı. İçeri girmek istedim fakat Passolig’im olmadığı için beni almadılar’ dedi. Kaldı ki çıkan kanunda Passolig yok. Sadece e-bilet var. Benim 5 kişilik locam var. Biz 3 kişiyiz kalan 2 yere de genelde dostlarımızı, sevdiklerimizi çağırırız. Yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız telefon eder, bu hafta maça geliyoruz diye. Biz de hep beraber gideriz. Şimdi onlar gelemiyor.

Tribün kültürünü yok ettiler

Yok efendim çok kolaymış da internetten girecekmişsin de, pasaport numarasını da verecekmişsin de aslında kolay falan değil. Ben baloya gittiğimde Passolig ile mi gidiyorum? Tiyatroya gittiğimde tiyatrolig ile mi gidiyorum? Uygulamayı getirene sormak lazım. Ben getirmedim. Ama tribün kültürünü yok ettiği bir gerçek.

Börek de yerim beyaz sıvı da içerim

Sigara böreği de yiyeceğim. Beyaz sıvıdan da içeceğim. Hayatımın geri kalanına devam edeceğim. Bunca sene bunu yapmışım. Yaptığım şeylerden neden vazgeçeyim? Cemiyet bizim evimiz. Benim evim. Herkes orada birbirini görüyor. Konuşuyor, dertlerini paylaşıyor. Cemiyetin olması Galatasaraylılar için büyük bir avantaj. Cemiyet, Galatasaray’ı Galatasaray yapan unsurlardan biri.
 Aslan'da gerilim


Aslan'da gerilim


Galatasaray yönetimindeki olayları bir TV kanalına açıklayan yöneticinin Aka Gündüz Özdemir olduğu iddia edildi.

Galatasaraylı taraftarlar kulübün tüm sırlarını yalan yanlış açığa çıkaran ve bir televizyon kanalına konuşan yöneticiye ateş püskürüyorlar.

Sedat Doğan'ın saunaya giren Başkan Ünal Aysal'ın havlusunu tuttuğunu, Candan Erçetin'in yönetim kurulu toplantılarına köpeğiyle geldiğini ve taraftar gruplarına haraç verildiğini bir televizyoncuyu arayarak söyleyen yöneticinin kimliğini taraftarlar öğrendi. UltrAslan'ın önde gelen isimleri, bu yöneticinin Aka Gündüz Özdemir olduğunu iddia ettiler.

Özdemir'e büyük tepki gösteren taraftarlar şunları söylediler:

"Biz bu kişinin Aka Gündüz Özdemir olduğunu ispatlamaya hazırız. 2-3 yöneticinin de bu tür kulüp içi sırları ifşa ettiğini biliyoruz. Onların da peşindeyiz, kanıtlara ulaştığımızda onları da açıklayacağız. Bir de yalanlarla Galatasaray'ı zedelemeye çalışıyorlar. Biz kimseden haraç almıyoruz, bunu iddia edenlerin şerefleri varsa iddialarını kanıtlasınlar. Türkiye'nin en büyük taraftar kitlesiyiz ve ne yapıyorsak kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Sayın Özdemir'i bu iddialarını kanıtlamaya davet ediyoruz. Galatasaray'ın içinde bu şekil yöneticiler olduğu sürece ne ezeli rakiplerin ne de her fırsatta Galatasaray'ı mağdur eden federasyonun düşmanlığına ihtiyacımız var. İçimizdeki İrlandalılar kulübümüze ve işlerini düzgün yapan yöneticilerimize onlardan daha fazla zarar veriyorlar. Bu sezonun en önemli maçlarından biri öncesinde hem yönetimin, hem futbolcuların hem de taraftarın konsantrasyonunu bozdular. Galibiyet gelmezse vebali bu yöneticinindir".

Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
 Ünal Aysal'dan Açıklamalar


Aysal: Podolski'yi ben önerdim


“Basında Balanta, Podolski, Campbell gibi oyuncuların isimleri çıkıyor. Bunların hepsi çok önemli futbolcular. Özellikle Dünya Kupası’nda kendilerini çok iyi bir şekilde gösteren isimler. Ancak şu kadarını söyleyeyim, benim hedefimde marka isimler yok. Benim hedefimde genç, kendini Galatasaray’da gösterme niyetinde olan iyi oyuncular var. İstikbal vaat eden futbolcular var. Hocamız Cesare Prandelli’yle de bu konuda tamamen hem fikiriz. Kendisinin de görüşü bu.”

‘Eksiklerimizi gidereceğiz’

“Lukas Podolski’nin alınmasını hocamıza ben teklif ettim. O da, ‘Bizim için şu anda Podolski çok lüks olur’ yanıtını verdi. Biz de girişimde bulunmadık. Joel Campbell ise genç ve çok iyi, yetenekli bir oyuncu. Ancak şu anda Arsenal’in satış listesinde değil ve kulübü vermiyor. Bizim de olmazı başaracak bir halimiz yok. Ama göreceksiniz, biz mevsim bitmeden yani transfer sezonu sona ermeden önce her halükarda eksiklerimizi gidereceğiz. Şu anda eksiklerimiz var. Ben bugün sahada dahi bunu görüyorum. Benim gibi sizler de bunu görüyorsunuz.”

"11 ÇİLEKLİ BAHÇE"

Ben tek çiçekle bahar olmayacağını düşünüyorum. Buna inanıyorum. Sadece Wesley Sneijder ya da iki oyuncu ile olmaz. Takım oyunu ile başarı gelir. Zaten Cesare Prandelli’nin de genel felsefesi takım oyununu oturtmak. Yani 11 çiçekli bir bahçe yaratmak istiyor. Bunu şu anda yapıyor mu? Gördüğüm kadarıyla büyük gayret içinde ama eksiklerimiz olduğu da çok açık. Bir iki bölgede eksiğimiz olduğu herkes tarafından biliniyor. Bir de daha sezonun başındayız. Oyuncular tatilden yeni geldi. Çok kısa bir süredir beraberler. Süper Kupa Finali, bana göre lig için bir örnek teşkil etmez ya da ölçü olmaz. Geçen sene biz Süper Kupa’yı aldık ama ligde 8-9 puanla rakibin gerisinde kaldık. Demek ki Süper Kupa’yı almak illa ki ligde başarılı olunacağı anlamına gelmiyor.”

“TFF’yle çekincemiz var ama...”

“Geçmişe baktığımız vakit Türkiye Futbol Federasyonu konusunda çekincelerimizin olması son derece doğal. Ancak bir de ileriye bakarken ümitli olmak lazım. Umarım bu sezon gerek federasyon, gerekse rakip kulüpler bütün yöntemleri ile beraber sporu sadece kazanmak için değil, gençlerin yolunu açacak, eğitecek onlara iyi vatandaşlık öyküleri anlatacak bir imkan olarak görürler. Ben bu görüşteyim. Galatasaray’a gediğimiz vakit... Ben hep bunu söylüyorum, Galatasaray’ın istikbali yurt dışında. Kulübün çıkış noktası bu. Ben Galatasaray’ın Avrupa’da daha kalıcı olacağı imkanları hazırlamaya çalışıyorum ve bunu yapacağıma inanıyorum.”

"FENERBAHÇE İLE BUZLARI ERİTEBİLİRİZ"

Süper Kupa Finali, Fenerbahçe’yle aradaki uzları eritmek adına bir şans olabilir. Aslında her şey bir fırsat. Oturup bir bardak çay içmek de bir imkan. Genellikle tarafsız sahada oynanan maçların böyle bir imkan yaratacağına inanıyorum. Manisa da aslında manidar bir şehir. Aslında biz bambaşka bir şey için oraya gidiyoruz. Belki de buzların eriyeceği yer Manisa olabilir. Ben kesinlikle kişisel hırs, kin ve düşmanlıkla ilerleyen bir insan değilim. Kimse için şahsi olarak da böyle bir düşüncem yok. Özellikle taraftarlara karşı en ufak böyle bir düşüncem olamaz. Benim her sporsevere karşı, hangi takımı tutarsa tutsun bir sevgim var. Bunu bizim artık kulüpler arasında bu dengeleri yaratarak gözden geçirmemiz ve gerçekleştirmemiz gerekli. Bu açıdan Süper Kupa Finali hakikatten bir imkan olabilir.”

"BU FOTOĞRAFLAR GÖREVİN BİR PARÇASI"

“Normalde sahaya inmeyi, pozlar vermeyi sevmem. Ancak bazı gerekler vardır ve onları yapmanız icap eder. Bruxelles maçından önce santrayı yapmam da o günkü görevin parçasıydı. Bunu sevsen de sevmesen de yapacaksın. Bu kez bunu severek yaptık. Belçika benim 40 senemi geçirdiğim bir ülke. Dışarıdaki Türkler’in mantalitesini, ihtiyaçlarını ve neler düşündüklerini çok iyi biliyorum. Yarım asır önemli bir dönem. Türkler’in buraya (Belçika) ilk geldiği günleri çok iyi hatırlıyorum. Madenlerde, en ağır işlerde çalışmak için gelen insanlar ve ailelerdi. Bugün çoğu artık patron oldu burada. Bu değişimi kutlamak gerekiyordu ve Belçika Hükümeti’nin sağladığı imkanı değerlendirdik.

"ONLAR ÜVEY EVLAT DEĞİL"

“Kadromuzdan göndermeyi düşündüğümüz oyuncular var. Ancak bu futbolcuları mutlu edecek formülleri bulmak zorundayız. Bu çocukların hepsi Galatasaray’a hizmet etmiş isimler. Yani bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılamıyorlar diye onlara üvey evlat gözüyle bakamayız, bu muameleyi yapamayız. Onları mutlu edecek çözümler arıyoruz. Bizim görevimiz de bu zaten. Hem Galatasaray’ın istikbalini doğru dürüst hazırlayabilmek, hem de bize hizmet etmiş oyuncularımıza saygıda kusur etmeden onlara başka yerlerde iş imkanı yaratma felsefesindeyiz.”
 Galatasaray’a Almanya’dan tarihi teklif!


Galatasaray’a Almanya’dan tarihi teklif!


Haksızlıklar yüzünden ligden çekilmeyi düşünen Cimbom’a, bir Alman kulübü birleşme teklif etti.

Galatasaray’ı adeta düşman belleyen TBF Başkanı Turgay Demirel, son olarak yeni bir yönetmelik çıkarma hazırlığına girdi. Buna göre Beko’nun sponsorluktan çekilmesinin faturası da Galatasaray’a yıkılacak ve Cimbom rekor bir para cezasına çarptırılacak. Bu durum henüz netleşmedi ancak Galatasaray, TBF’nin düşmanca tavırları yüzünden ligden çekilmeyi bile düşünür hale geldi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Aysal ve yönetimi Almanya’dan sürpriz bir teklif aldı.
Edinilen bilgilere göre bir Alman kulübü, Galatasaray’a 6 milyon euro bütçe ve birleşme önerisi getirdi. Teklif kabul edilirse Aslan artık Almanya Ligi’nde mücadele edecek.

AMK
 Semih Kaya'nın sözleşmesi yenilendi


Semih Kaya'nın sözleşmesi yenilendi


Galatasaray, savunma oyuncusu Semih Kaya'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Galatasaray Semih Kaya ile sözleşme yeniledi. Sarı kırmızılı kulüp alt yapısından yetiştirdiği ve gelecekte kaptan olarak görülen Semih Kaya'nın 2 yıl olan mukavele süresini 2 yıl daha uzatıp 4 yıla çıkardı. Ayrıca Semih Kaya'nın 4 yıllık yeni sözleşmesine zam yapılarak yılda 1,5 milyon euroya yükseltildi.

Galatasaray'ın son 3 sezonda en çok forma giyen isimlerinden olmasına karşın takımın en az para kazanan oyuncusu durumunda bulunan genç savunma oyuncusunun ücretine zam yapılarak bir ölçüde takım içinde önemli bir ücret dengesi de sağlanmış oldu.

Kadir ÇETİNÇALI,İstanbul-DHA
Hakkında
Konum: Bursa,Osmangazi
Forum İmzası:

Hakkımda:
Peace is a lie, there is only passion. Through passion, I gain strength. Through strength, I gain power. Through power, I gain victory. Through victory, my chains are broken. The Force shall free me...
Sistem ve Tercihleri
Mobil cihaz
Samsung
Operatör
turktelekom
ISS
Kablonet
Oyun Platformu
xbox
Takım
Galatasaray
World of Warcraft
World Of Warcraft
Steam
Nepheth
Dünyadan Futbol
FC Internazionale Milano
Basketbol
Houston Rockets
Temel Bilgiler ve İstatistikler
Aktiflik: Şu anda DH'de değil
Son Giriş: dün
Son Mesaj Zamanı: 4 gün
Mesaj Sayısı: 1.793
Gerçek Toplam Mesaj Sayısı: 3.403
İkinci El Bölümü Mesajları: 34
Konularının görüntülenme sayısı: 10.324 (Bu ay: 572)
Toplam aldığı artı oy sayısı: 2.134 (Bu hafta: 0)
En çok mesaj yazdığı forum bölümü: Oyun
Mesajları
İkinci El Referansları
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.