Şimdi Ara

Sagopanın Şu Nakatatını Nasıl Çeviririz

Koronavirüs Özel
Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
4 Misafir (3 Mobil) - 1 Masaüstü3 Mobil
55
Cevap
0
Favori
3.022
Tıklama
Tüm Forumlar >> Konu Dışı / Off Topic >> Konu Dışı >> Sagopanın Şu Nakatatını Nasıl Çeviririz
Sayfaya Git:
Sayfa:
Giriş
Mesaj
 • Binbaşı
  1350 Mesaj
  quote:

  Orjinalden alıntı: feat

  Sagopa osursa dinlerim.


  HakLısın
  |
  |
  _____________________________
 • Yüzbaşı
  349 Mesaj
  şarkımı yazmış gazelmi belli değil farklı bişiler yapim damardan girim demiş ama olmamış SAGO başka bahara yaptığın rap falan değil
  |
  |
  _____________________________
  Katılım zamanı: 5 Haziran 2007
 • Yarbay
  6866 Mesaj
  quote:

  Orjinalden alıntı: murat_asar


  quote:

  Orjinalden alıntı: feat

  Sagopa osursa dinlerim.


  Son nokta ya  Sana katılmamak elde değil

  |
  |
  _____________________________
  Dünya üzerindeki canlıların, DNA zincirinde sadece dört Nükleotit bulunur. Her canlı varlık, bu dört temel yapı taşlarının değişik kombinasyonlarıyla yaratılmıştır. Bizim gen zincirimizde ise; Boşluklar vardır. Bunlar beşinci ve altıncı DNA Nükleotidir. Şu an gen aktarımını tamamladık, yeni bir tür yaratmayı başardık, Bu tür insan ile uzaylı melezidir,
 • Yarbay
  6171 Mesaj
  quote:

  Orjinalden alıntı: Bana Izin Yokmu

  şarkımı yazmış gazelmi belli değil farklı bişiler yapim damardan girim demiş ama olmamış SAGO başka bahara yaptığın rap falan değil  Doğru Rap ötesi bir şey yapıyor.
  |
  |
  _____________________________
 • Yarbay
  8689 Mesaj
  siz sanat ve osmanlıcadan söz ediyorsunuz o zaman size tavsiyem var:

  KASÎDE DER NA'T-I HAZRET-İ NEBEVÎ (Su Kasidesi)

  Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
  Kim bu denli dutuşan odlara kılmaz çare su

  Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
  Ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvâre su

  Zevk-i tiğından aceb yok olsa gönlüm çâk çâk
  Kim mürûr ilen bırakır rahneler dîvâre su

  Suya versin bağ-ban gülzar-ı zahmet çekmesin
  Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin-gülzâre su

  Ohşadabilmez gubârını muharrir hattına
  Hâme tek bakmaktan inse sözlerine kare su

  Ârızın yâdiyle nem-nâk olsa müjgânım n'ola
  Zayi olmaz gül temennâsiyle vermek hâre su

  Gam günü etme dîl-i bîmardan tiğin diriğ
  Hayrdır vermek karanû gecede bîmâre su

  ıste peykânın gönül hecrinde şevkim sâkin et
  Susuzum bu sahrede benim'çün âre su

  Ben lebim müştâkıyım zühhâd kevser tâlibi
  Nitekim meste mey içmek hoş gelir huş-yâre su

  Ravza-ı kûyuna her dem durmayıp eyler güzâr
  Âşık olmuş gâlibâol serv-i hoş reftâre su

  Su yolun ol kûydan toprağ olup tutsam gerek
  Çün rakîbimdir dahi ol kûya koyman vare su

  Dest-bûsı arzûsiyle ger ölsem dostlar
  Kûze eylen toprağım sunun anınle yâre su

  ıçmek ister bülbülün kanın meger bir reng ile
  Gül budağının mîzacına gire kurtâre su

  Tînet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
  ıktidâ kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtâr'e su

  Seyyid-i nev'i beşer deryâ-yi dürr-i istifâ
  Kim sepiptir mu'cizâtı âteş-i eşrâre su

  Kılmak için taze gül-zâr-i nübüvvet revnakın
  Mu'cizinden eylemiş izhar seng-i hâre su

  Mu'ciz-i bir bahr-i bî-pâyan imiş âlemde kim
  Yetmiş andan bin bin âteş-hâne-i küffâre su

  Hayret ilen parmağın dişler kim etse istima
  Parmağında verdiği şiddet günü Ensâr'e su

  Eylemiş her katrede bin bahr-i rahmet mevc-hîz
  El sunup urgaç vuzu-ı için gül ruhsâre su

  Hâk-i pâayine yetem der ömrlerdir muttasıl
  Başını taştan taşa vurup gezer âvâre su

  Zerre zerre hâk-i der-gâhına ister salar nûr
  Dönmez ol der-gâhdan ger olsa pâre su

  Zikr-i na'tın virdini derman bilir ehl-i hatâ
  Eyle kim def-i humar için içer mey-hâre su

  Yâ Habîbâ'llah yâ Hayr'el-beşer müştâkınım
  Eyle kim leb-teşneler yanıb diler hem vâre su

  Sensin ol bahr-i kerâmet kim şeb-i Mi'rac'da
  şeb-nem-i feyzin yetirmiş sâbit ü seyyâre su

  Çeşm-i hûr-şidden her dem zülâl-i feyz iner
  Hâcet olsa merkâdin tecdîd eden mi'mâre su

  Bîm-i dûzah nâr-i gam salmış dîl-i sûzânıma
  Var ümîdim ebr-i ihsanın sepe ol nâre su

  Yümn-i na'tinden güher olmuş Fuzûlî sözleri
  Ebr-i nîsandan dönen tek lü'lü-i şeh-vâre su

  Hâb-ı gafletten olan bîdâr olanda rûz-ı haşr
  Hâb-i hasretten dökende dîde-i bîdâre su

  Umduğum oldur ki Rûz-i Haşr mahrûm olmayam
  Çeşm-i vaslın vere ben teşne-i dîdâre su

  Türkçesi:

  Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su

  Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su

  (Ey göz! Gönlümdeki (içimdeki) ateşlere göz yaşımdan su saçma ki, bu kadar (çok) tutuşan ateşlere su fayda vermez.)

  Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem

  Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su

  (şu dönen gök kubbenin rengi su rengi midir; yoksa gözümden akan sular, göz yaşları mı şu dönen gök kubbeyi
  kaplamıştır, bilemem..)

  Zevk-ı tîğundan aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk

  Kim mürûr ilen bırağur rahneler dîvâra su

  (Senin kılıca benzeyen keskin bakışlarının zevkinden benim gönlüm parça parça olsa buna şaşılmaz. Nitekim akarsu da
  zamanla duvarda, yarlarda yarıklar meydana getirir.)

  Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözin

  ıhtiyât ilen içer her kimde olsa yara su

  (Yarası olanın suyu ihtiyatla içmesi gibi, benim yaralı gönlüm de senin ok temrenine, ok ucuna benzeyen kirpiklerinin
  sözünü korka korka söyler.)

  Suya virsün bâğ-bân gül-zârı zahmet çekmesün

  Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-zâra su

  (Bahçıvan gül bahçesini sele versin (su ile mahvetsin), boşuna yorulmasın; çünkü bin gül bahçesine su verse de senin
  yüzün gibi bir gül açılmaz.)

  Ohşadabilmez gubârını muharrir hattuna

  Hâme tek bahmahdan inse gözlerine kara su

  (Hattatın beyaz kâğıda bakmaktan, kalem gibi, gözlerine kara su inse (kör olsa, kör oluncaya kadar uğraşsa yine de)
  gubârî (yazı)sını, senin yüzündeki tüylere benzetemez. )

  Ârızun yâdıyla nem-nâk olsa müjgânum n’ola

  Zayi olmaz gül temennâsıyla virmek hâra su

  (Senin yanağının anılması sebebiyle kirpiklerim ıslansa ne olur, buna şaşılır mı? Zira gül elde etmek dileği ile dikene
  verilen su boşa gitmez.)

  Gam güni itme dil-i bîmârdan tîgun dirîğ

  Hayrdur virmek karanu gicede bîmâra su

  (Gamlı günümde hasta gönlümden kılıç gibi keskin olan bakışını esirgeme; zira karanlık gecede hastaya su vermek hayırlı
  bir iştir.)

  ıste peykânın gönül hecrinde şevkum sâkin it

  Susuzam bir kez bu sahrâda menüm-çün ara su

  (Gönül! Onun ok temrenine benzeyen kirpiklerini iste ve onun ayrılığında duyduğum hararetimi yatıştır, söndür. Susuzum
  bu defa da benim için su ara.)

  Men lebün müştâkıyam zühhâd kevser tâlibi

  Nitekim meste mey içmek hoş gelür hûş-yâra su

  (Nasıl sarhoşa şarap içmek, aklı başında olana da su içmek hoş geliyorsa, ben senin dudağını özlüyorum, sofular da
  kevser istiyorlar.)

  Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr

  Âşık olmış galibâ ol serv-i hoş-reftâra su

  (Su, her zaman senin Cennet misâli mahallenin bahçesine doğru akar. Galiba o hoş yürüyüşlü, hoş salınışlı; serviyi
  andıran sevgiliye aşık olmuş.)

  Su yolın ol kûydan toprağ olup dutsam gerek

  Çün rakîbümdür dahı ol kûya koyman vara su

  (Topraktan bir set olup su yolunu o mahalleden kesmeliyim, çünkü su benim rakibimdir, onu o yere bırakamam.)

  Dest-bûsı ârzûsıyla ger ölsem dostlar

  Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su

  (Dostlarım! şayet onun elini öpme arzusuyla ölürsem, öldükten sonra toprağımı testi yapın ve onunla sevgiliye su
  sunun.)

  Serv ser-keşlük kılur kumrî niyâzından meger

  Dâmenin duta ayağına düşe yalvara su

  (Servi kumrunun yalvarmasından dolayı dikbaşlılık ediyor. Onu ancak suyun eteğini tutup ayağına düşmesi (yalvarıp aracı
  olması bu dikbaşlılığından) kurtarabilir.)

  ıçmek ister bülbülün kanın meger bir reng ile

  Gül budağınun mizâcına gire kurtara su

  (Gül fidanı bir hile ile (meşhur gül ve bülbül efsanesindeki gibi yine) bülbülün kanını içmek istiyor; bunu
  engelleyebilmek için suyun gül dallarının damarlarına girerek gül ağacının mizacını değiştirmesi gerekir.)

  Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme

  ıktidâ kılmış târîk-i Ahmed-i Muhtâr’a su

  (Su Hz. Muhammed’in (s.a.v) yoluna uymuş (ve bu hâli ile) dünya halkına temiz yaratılışını açıkça göstermiştir.)

  Seyyid-i nev-i beşer deryâ-ı dürr-i ıstıfâ

  Kim sepüpdür mucizâtı âteş-i eşrâra su

  (ınsanların efendisi, seçme inci denizi (olan Hz. Muhammed’in s.a.v) mucizeleri kötülerin ateşine su serpmiştir.)

  Kılmağ içün tâze gül-zârı nübüvvet revnakın

  Mu’cizinden eylemiş izhâr seng-i hâra su

  (Katı taş, Peygamberlik gül bahçesinin parlaklığını tazelemek için (ve onun) mucizesinden dolayı su meydana
  çıkarmıştır.)

  Mu’cizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş âlemde kim

  Yetmiş andan min min âteş-hâne-i küffara su

  (Hz. Peygamberimiz’in mûcizeleri dünyada uçsuz bucaksız bir deniz gibi imiş ki, ondan (o mucizelerden), ateşe tapan
  kâfirlerin binlerce mâbedine su ulaşmış ve onları söndürmüştür.)

  Hayret ilen barmağın dişler kim itse istimâ

  Barmağından virdügin şiddet günü Ensâr’a su

  (Mihnet günü Ensâr’a parmağından su verdiğini (bir mucize olarak parmağından su akıttığını) kim işitse hayret ile (şaşa
  kalarak) parmağını ısırır.)

  Dostı ger zehr-i mâr içse olur âb-ı hayât

  Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâra su

  (Dostu yılan zehri içse (bu zehir onun dostu için) âb-ı hayat olur. Aksine düşmanı da su içse (o su, düşmanına) elbette
  yılan zehrine döner.)

  Eylemiş her katreden min bahr-ı rahmet mevc-hîz

  El sunup urgaç vuzû içün gül-i ruhsâra su

  (Abdest (almak) için el uzatıp gül (gibi olan) yanaklarına su vurunca (sıçrayan) her bir su damlasından binlerce rahmet
  denizi dalgalanmıştır.)

  Hâk-i pâyine yetem dir ömrlerdür muttasıl

  Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su

  (Su ayağının toprağına ulaşayım diye başını taştan taşa vurarak ömürler boyu, durmaksızın başıboş gezer.)

  Zerre zerre hâk-i dergâhına ister sala nûr

  Dönmez ol dergâhdan ger olsa pâre pâre su

  (Su, onun eşiğinin toprağına zerrecikler halinde ışık salmak (orayı aydınlatmak) ister. Eğer parça parça da olsa o
  eşikten dönmez.)

  Zikr-i na’tün virdini dermân bilür ehl-i hatâ

  Eyle kim def-i humâr içün içer mey-hâra su

  (Sarhoşlar içkiden sonra gelen bat adrysını gidermek için nasıl su içerlerse, günahkârlar da senin na’tının zikrini
  dillerinde tekrarlamayı (dertlerine) derman bilirler.)

  Yâ Habîballah yâ Hayre’l beşer müştakunam

  Eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvâra su

  (Ey Allah'ın sevgilisi! Ey insanların en hayırlısı! Susamışların (susuzluktan dudağı kurumuşların) yanıp dâimâ su
  diledikleri gibi (ben de) seni özlüyorum.)

  Sensen ol bahr-ı kerâmet kim şeb-i Mi'râc’da

  şebnem-i feyzün yetürmiş sâbit ü seyyâra su

  (Sen o kerâmet denizisin ki mi'râc gecesinde feyzinin çiyleri sabit yıldızlara ve gezegenlere su ulaştırmış.)

  Çeşme-i hurşîdden her dem zülâl-i feyz iner

  Hâcet olsa merkadün tecdîd iden mimâra su

  (Kabrini yenileyen (tamir eden) mimara su lazım olsa, güneş çeşmesinden her an bol bol saf, tatlı ve güzel su iner.)

  Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânuma

  Var ümîdüm ebr-i ihsânun sepe ol nâra su

  (Cehennem korkusu, yanık gönlüme gam ateşi salmış, (ama) o ateşe, senin ihsan bulutunun su serpeceğinden ümitliyim.)

  Yümn-i na’tünden güher olmış Fuzûlî sözleri

  Ebr-i nîsândan dönen tek lü’lü şeh-vâra su

  (Seni övmenin bereketinden dolayı Fuzûlî’nin (alelâde) sözleri, nisan bulutundan düşüp iri inciye dönen su (damlası)
  gibi birer inci olmuştur.)

  Hâb-ı gafletden olan bîdâr olanda rûz-ı haşr

  Eşk-i hasretden tökende dîde-i bîdâra su

  (Kıyamet günü olduğu zaman, gaflet uykusundan uyanan düşkün (yahut aşık) göz, (sana duyduğu) hasretten su (gözyaşı)
  döktüğü zaman,)

  Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm olmayam

  Çeşm-i vaslun vire men teşne-i dîdâra su

  (O mahşer günü, güzel yüzüne susamış olan bana vuslat çeşmenin su vereceğini, beni mahrum bırakmayacağını ummaktayım.)

  fuzili
  |
  |
  _____________________________
 • Yarbay
  4478 Mesaj
  quote:

  Orjinalden alıntı: the_virtue

  quote:

  Orjinalden alıntı: faruk


  quote:

  Orjinalden alıntı: doğukanözden


  quote:

  Orjinalden alıntı: faruk

  Evet arkadaşlar biliyorum Yavuz Sultan Selim'e ait olduğunu. Genel kültürünüz tavan yapmış maşallah

  Zaten Sagopa'dan 50 tanesi bir araya gelse böyle birşey yazamaz. Yani onun olmadığı her türlü belli :D


  neden yazamasın..


  Çapı yetmez arkadaşım.


  sana ve diyorum.Sagopa Kajmer Yavuz Sultan SELİM'in bu dizelerini dile getirmeseydi senin böyle bir olaydan haberin olacak mıydı? Ayrıca Sagopa Kajmer Yavuz Sultan SELİM kadar anlamlı sözler yazabilir. Biraz düşünde öyle gel.


  Evet haklısın. Padişahım çok yaşa
  |
  |
  _____________________________
 • Yarbay
  44886 Mesaj
  Rap değil bu beyit şeklinde yazılmış acaip bişey
  |
  |
  _____________________________
  psn
  acaltun17
 • Binbaşı
  1278 Mesaj
  bu şarkıdan sonra ceza bile sago dinliyecek paso
  |
  |
  _____________________________
  .....Benim hayaletlerim bu sularda.....

  Türkiyede üç büyük uyuşturucu vardır 1- Magazin 2- Diziler 3 - Futbol. Uyanın, uyandırın.[selenvirüsten alıntıdır :D]

 • Yarbay
  6866 Mesaj
  quote:

  Orjinalden alıntı: erdemlix

  bu şarkıdan sonra ceza bile sago dinliyecek paso


  Bakışlarından belli oluyor zaten
  |
  |
  _____________________________
  Dünya üzerindeki canlıların, DNA zincirinde sadece dört Nükleotit bulunur. Her canlı varlık, bu dört temel yapı taşlarının değişik kombinasyonlarıyla yaratılmıştır. Bizim gen zincirimizde ise; Boşluklar vardır. Bunlar beşinci ve altıncı DNA Nükleotidir. Şu an gen aktarımını tamamladık, yeni bir tür yaratmayı başardık, Bu tür insan ile uzaylı melezidir,
 • Binbaşı
  1519 Mesaj
  quote:

  Orjinalden alıntı: faruk


  quote:

  Orjinalden alıntı: the_virtue

  quote:

  Orjinalden alıntı: faruk


  quote:

  Orjinalden alıntı: doğukanözden


  quote:

  Orjinalden alıntı: faruk

  Evet arkadaşlar biliyorum Yavuz Sultan Selim'e ait olduğunu. Genel kültürünüz tavan yapmış maşallah

  Zaten Sagopa'dan 50 tanesi bir araya gelse böyle birşey yazamaz. Yani onun olmadığı her türlü belli :D


  neden yazamasın..


  Çapı yetmez arkadaşım.


  sana ve diyorum.Sagopa Kajmer Yavuz Sultan SELİM'in bu dizelerini dile getirmeseydi senin böyle bir olaydan haberin olacak mıydı? Ayrıca Sagopa Kajmer Yavuz Sultan SELİM kadar anlamlı sözler yazabilir. Biraz düşünde öyle gel.


  Evet haklısın. Padişahım çok yaşa  Sen hala dalga geç ama bilmediğin konu üstünde yorum yapma.Sagopa Kajmer şarkısında Yavuz Sultan Selim'in dizelerinden esinlenerek tekrar aynı şekilde bir dize yazmıştır.Birebir aynısı değildir!Ayrıca yukadar dediğim gibi ; Sagopa Kajmer bu dizeleri dile getirmeseydi böyle bir sanattan ve Yavuz Sultan Selim'in böyle bir ilke imza attığını bilebilecek miydin?
  |
  |
  _____________________________
 • Yüzbaşı
  348 Mesaj
  Yavuz sultan selime aittir, yukarıdan aşağıya ve soldan sağa okunabilen bir dörtlüktür.

  Tek kelimeyle inanılmaz bir eser.. şarkı diyerek geçiştirmek bu sözlere hakarettir, olsa olsa muhteşem bir sanat eseridir.

  Sago farkı.  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ahmetkeskin -- 9 Nisan 2008; 16:22:59 >
  |
  |
  _____________________________
 • Yarbay
  2342 Mesaj
  quote:

  Orjinalden alıntı: Bana Izin Yokmu

  şarkımı yazmış gazelmi belli değil farklı bişiler yapim damardan girim demiş ama olmamış SAGO başka bahara yaptığın rap falan değil

  Doğru söylediğin..
  |
  |
  _____________________________
 • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
  quote:

  Orjinalden alıntı: reos

  bende albümü ilk gün alıp dinlediğimde sırasıyla dinlerken birtek gölge haramilerini 2 kez dinledim.. favori parçam ben hüsrana komşuyumla bir kulaç daha atsamda enfes.. bu arada yavuzun dizelerinide çok güzel şekilde yorumluyor, dinlerseniz fark edersiniz..

  @The Specialist saol çeviri için kendin yaptıysanda alıntı yaptıysanda. bi ara oturup ne diyor burada diye uğraşcaktım ama hep ertelemiştim


  arkadaş kendi genel kültürünce çevirmiş helal olsun..
  |
  |
  _____________________________
  We Allah be trust..only reference Quran.only nation Türkiye..!
 • Yüzbaşı
  348 Mesaj
  |
  |
  _____________________________
 • Yarbay
  6866 Mesaj
  @ axi-laz izlenebilir hale getirdim


  |
  |
  _____________________________
  Dünya üzerindeki canlıların, DNA zincirinde sadece dört Nükleotit bulunur. Her canlı varlık, bu dört temel yapı taşlarının değişik kombinasyonlarıyla yaratılmıştır. Bizim gen zincirimizde ise; Boşluklar vardır. Bunlar beşinci ve altıncı DNA Nükleotidir. Şu an gen aktarımını tamamladık, yeni bir tür yaratmayı başardık, Bu tür insan ile uzaylı melezidir,
Sayfaya Git:
Sayfa:
Reklamlar
Bey Azura
Mobilya Takımları
kolayoto.com
192.168.1.1
bankalar.org
Bu sayfanın
Mobil sürümü
Mini Sürümü

BR1
0,498
1.2.165

Reklamlar
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.