DonanımHaber'de AraYENİ GELİŞMİŞ ARAMA
ForumBu Bölümde Ara
Geçmişten günümüze 113 Türk Devleti.
53
Cevap
2
Favori
9.629
Tıklama
Tüm Forumlar >> Kültür ve Bilim >> Kültür, Güncel ve Tarih >> Güncel >> Geçmişten günümüze 113 Türk Devleti.
Sayfaya Git:
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Binbaşı
   1248 Mesaj
   02 Şubat 2010 18:23:49
   # 1. Hun İmparatorluğu: İlk büyük Türk Devletidir. M.Ö.220'den M.S.216'ya kadar hüküm sürmüştür. Türklük dünyasının öncüleri olarak bilinir. Mete Han döneminde imparatorluğun sınırları Japon Denizi'nden Hazar Denizi'ne kadar geniş bir bölgeyi kapsar.

   # 2. BatL Hun İmparatorluğu: M.Ö. 53'de, Büyük Hun İmparatorluğunun ikiye bölünmesiyle, Batı Türkistan'da Cici Han tarafından kurulan devlet. Coğrafi mekan olarak sınırları Batı Türkistan'ı içine alır.

   # 3. Han yada Ön Chao Kuzey Çin Hun Devleti: M.S. 304 ile 329 yılları arasında Kuzey Çin'de kurulmuş bir devlet.

   # 4. Arka Chao Kuzey Çin Hun Devleti: M.S.319 ile 351 yılları arasında Kuzeydoğu Çin'de kurulmuş bir Türk devleti.

   # 5. Kuzey Liang Hun Devleti: M.S. 401 ile 439 yılları arasında Kansu ve çevresinde kurulmuştur.

   # 6. Hsia Hun Devleti: M.S.407 ile 431 yılları arasında , Kuzey Çin'de ordu platformu çevresinde kurulmuş bir Türk devletidir.

   # 7. Avrupa Hunları(Bati Hunları) : M.S. 434'de Atilla'nın başa geçmesiyle Avrupa Hunları, büyük bir imparatorluk haline geldiler. Atilla'nın oğulları devleti iyi yönetemeyince, imparatorluk 470'de çökmüştür.

   # 8. Tabgaç Devleti : Batı Hun imparatorluğu yıkıldığı yıllarda , Orta Asya'da kurulmuştur. 520'de Budizmin etkisinde kalarak yıkılmıştır.

   # 9. Akhunlar : Tabgaç Devleti'nin çağdaşıdır. 5.yüzyılın ortalarında, Amuderya nehrinin akaçlama alanı içinde kurulmuş ve gelişme göstermiş bir Türk devletidir. Coğrafi sınırları; Horasan, Afganistan ve İran topraklarına kadar uzanır. 557'de Akhunlar tarihe karıştı.

   # 10. Göktürk Devleti : 530'larda kurulan ve adında ilk defa Türk geçen bir devlettir. 745'de Uygurlar tarafından yıkılmıştır.

   # 11. Doğu Göktürk Hakanlığı: 582 yılında, Göktürk Hakanlığı'nın ikiye ayrılmasından sonra ortaya çıkmıştır. 630 yılına kadar devam eden Doğu Göktürk Hakanlığı'nın coğrafi sınırları; Aral gölü ve çevresi, Ötüken, kuzeybatı Moğolistan ve Kaşgar'a kadar uzanan geniş bir mekanı içine almıştır.

   # 12. Batı Göktürk Hakanlığı: 630 yılına kadar devam eden Batı Göktürk hakanlığının sınırları Aral Gölü - Kafkaslar arasındakı geniş toprakları içine almaktadır.

   # 13. Türgeş Devleti: Batı Göktürk Hakanlığı'nın 630'da yıkılışından sonra On Boy'dan biri olan Türgeşlerin kurmuş olduğu bu devlet, 750 yılına kadar devam etmiştir. Türklere, şehir hayatını benimseten bir devlettir. Başkenti Talas'dır.

   # 14. Uygur Hakanlığı : Büyük Hunların torunları olan Uygurlar, çok sayıda devlet kurmuşlardır. Uygur Hakanlığı bunlardan birisidir. 744-840 yılları arasında hüküm sürmüştür. Selenga, Orhun ve Tola ırmakları havzalarından Baykal gölünün güneyindeki bozkırlara kadar uzanan geniş sahada yaşamışlardır.

   # 15. Kao-Ch'ang (Turfan) Uygur Devleti: Ötüken Uygurları da denilen Uygur hakanlığının 840 yılında Kırgızlara yenilgisinden sonra, güneye göç eden Uygurların Turfan havzası ve çevresinde kurmuş oldukları bir devlet. 847 yılında Çin ve Kırgız kıskacı altında dağılmışlardır.

   # 16. Kan-Chou (Sarı Uygur) Uygur Devleti: 840 tarihinde Uygur Hakanlığının yıkılışından sonra kurulmuş bir devlet. Orta Asya İpek yolu ticaretine hakim oldular.

   # 17. Karluklar : İslâm dinini ilk kabul eden bir Türk devleti. Çungarya havzası ve Tarım bölgesinde hüküm sürdüler.

   # 18. Kimek Hakanlığı: İrtiş boylarında yaşayan İmek, İmi, Tatar, Balandur, Kıpçak, Lankaz ve Ecdad gibi Türk boylarının bir araya gelerek kurmuş oldukları federasyon bir devlettir.

   # 19. Kırgızlar : 840'dan itibaren Uygur başkenti Ötüken'de devleti kurdular. 1207'de Cengiz Han'ın egemenliğini kabul ettiler.

   # 20. Avar İmparatorluğu : Macaristan'da büyük bir devlet kuran Avarlar, zaman zaman İstanbul'u kuşattılar. 630'dan sonra zayıflamaya başladılar. 9. yüzyılda da parçalandılar.

   # 21. Hazar Devleti : 7. yüzyıldan itibaren iyice güçlenen ve bütün Dogu Avrupa'yı eline geçiren Hazarlar, 3 yüzyıl hüküm sürdüler.

   # 22. Peçenekler : Bir süre Hazarlar'ın egemenliğinde yaşayan Peçenekler, 10. yüzyıl ortalarına doğru güçlendiler ve 11. yüzyılda dağıldılar.

   # 23. Uzlar : Karadenizin kuzeyinde ve Doğu Avrupa'da hüküm sürdüler. Genelde Özi Irmağı çevresinde yaşayan Uzların Selanik'e kadar ilerledikleri bilinir. Peçenekler ile çağdaştırlar.

   # 24. Kumanlar : 11. yüzyılda Balkaş gölünden Batı Karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş topraklarda hüküm sürdüler. 12. yüzyılda dağıldılar.

   # 25. İtil (Volga) Bulgar Devleti : Karadeniz'in kuzeyinde 630'larda devlet oldular. 864'den sonra Hırıstiyanlığı kabul ettiler. 1236 yılında Batu han tarafından yıkılmıştır. Coğrafi sınırları; İtil (Volga) nehrinin akaçlama alanına tekabül eder.

   # 26. Tuna Bulgar-Türk Devleti: Hazarların tazyiki ile birlikte Bulgarlar 660 tarihinden itibaren tuna boylarına yerleşmeye başladılar. 893-927 yıllarında en parlak dönemini yaşayan Bulgar Devleti, 1393 yılından itibaren 500 yıllık Osmanlı hakimiyetine girmişlerdir.

   # 27. Toharistan Türk Devleti: Altıncı yüzyılın sonlarında kurulmuş bir Türk devleti. Coğrafi sınırları; bugünkü Afganistan Türkistanı topraklarını içine alır.

   # 28. Türk-şahi yada Tigin-şah Devleti: Kabil, Gazne çevresinde, Sind ırmağı ve Mahaban dağları çevresinde kurulmuş bir devlet.

   # 29. Şûl (Çöl) Türkleri Devleti: Hazar denizinin güneydoğusunda kurulmuş bir Türk devleti. 716 tarihinde Emevi ordularına yenilince, İslâmiyeti kabul ettiler.

   # 30. Tolunoğulları : 868'de Mısır - Irak arasında kurulan bir Müslüman Türk devletidir. 905'de yıkıldılar.

   # 31. İhşidiler : Tolunoğullarından sonra yaklaşık aynı topraklarda 968'e kadar hüküm sürdüler.

   # 32. Karahanlılar : 10. yüzyılın ortalarında Orta Aysa'da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir.

   # 33. Gazneliler : Karahanlılarla çağdaştır. İlk Müslüman Türk devletlerindendir. Sınırları Afganistan ve Hindistan'ı içine alır.

   # 34. Kutbiler: 1191-1211 arasında, Hindistan'da hüküm sürmüş bir Türk devletidir. Kurucusu bir Memluk olan Aybeg'dir.

   # 35. Şemsiler: 1211-1266 arasında Hindistan'da hüküm sürmüştür. Kurucusu Iltutmuş (ünvanı Şemseddin) Memluk asıllıdır.

   # 36. Balabanlılar: 1266-1290 yılları arasında Hindistan'da hüküm sürmüş bir Türk devleti.

   # 37. Kalaçlar: 1290-1320 yılları arasinda hüküm sürmüştür. Kutbiler, Şemsiler ve Balabanlardan sonra gelen Delhi Türk Sultanlığıdır.

   # 38. Tuğluklar: Kalaçlardan sonra, Delhi Türk Sultanlığı'nın son halkasını teşkil ederler. 1320-1414 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir.

   # 39. Büyük Selçuklu İmparatorluğu : Ön Asya'da kurulan ilk ve en büyük Müslüman Türk devletlerinden biridir. 1040-1157 yılları arasında hüküm sürmüştür.

   # 40. Hısn-ı Keyfâ Artukluları: 1101 yılında Artuk'un oğlu Sokman tarafından Hısn-ı Keyfâ (Hasankeyf) ve yakın çevresinde kurulmuştur. 1231 yılında Eyyubiler tarafından yıkılmıştır.

   # 41. Mardin Artukluları: 1108 yılında Artuk'un oğlu İlgazi tarafından Mardin ve çevresinde kurulmuştur. Artuklu devletlerinin en uzun ömürlüsüdür. 1408 yılına kadar hüküm sürmüşlerdir.

   # 42. Harput Artukluları: En kısa ömürlü olan Artuklu devletlerinden biridir. 1185-1233 tarihleri arasında bugünkü Elazığ ve çevresinde hüküm sürmüşlerdir.

   # 43. Saltuklular: 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'da kurulmuş olan 4 Türk devletinden biridir. Erzurum ve çevresinde 1072-1202 yılları arasinda hüküm sürmüştür.

   # 44. Mengücekler: Anadolu Selçuklu devletlerinden biridir. Erzincan ve çevresinde 1072-1228 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir. 45. Danişmendliler: Sivas ve Divriği çevresinde hüküm sürmüş, Anadolu Selçuklu devletlerinden biridir.

   # 46. Sökmenler (Ahlatşahlar) Devleti: 1110-1207 yılları arasında Van gölü havzasında hüküm sürmüş bir Türk devleti.

   # 47. Dilmaç Oğulları Beyliği: 1084-1394 tarihleri arasında Erzen ve Bitlis çevresinde hüküm sürmüş bir Türk devleti.

   # 48. Yinal Oğulları Beyliği: 1098-1183 yılları arasında, Diyarbakır ve çevresinde hüküm sürmüşlerdir.

   # 49. İzmir Türk Beyliği (Çaka Beyliüi): 1081-1097 yılları arasında, İzmir, Foça, Midilli adası ve çevresinde hüküm sürmüş bir Türk beyliğidir.

   # 50. Türkiye Selçukluları Devleti: 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'da kurulmuş olan ve Bizans'a en yakın olan Türk de

   letlerinden biridir. 1075-1308 tarihleri arasında hüküm sürmüştür. Konya ve çevresi merkez olmuştur.

   # 51. Suriye Selçukluları Devleti: 1069-1118 yılları arasında, bugünkü Suriye, Lübnan, Ürdün ve İsrail toprakları üzerinde kurulmuş bir Türk devletidir.

   # 52. Dımaşk Atabegliği: 1104-1154 yılları arasında güney Suriye'de varlığını sürdüren bir Türk devletidir.

   # 53. Irak Selçukluları Devleti: 1118-1194 arasında Irak ve güneybatı İran toprakları üzerinde kurulmuş bir Türk devletidir.

   # 54. Zengiler : Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra, Suriye ve Yukarı Mezopotamya'da kurulan bir Türk devletidir. Musul Atabegliği adı da verilir. 1127-1233 yılları arasında hüküm sürmüştür.

   # 55. Kirman Selçukluları: 1040 Dandanakan zaferinden sonra Tabes vilayeti ile Kirman çevresinde kurulmuştur. Sınırları Umman'a kadar uzanır. 1187 yılında yıkıldı.

   # 56. İldenizler : Zengilerle çağdaş, Azerbaycan çevresinde kurulan bir Türk devletidir. Azerbaycan Atabegleri de denilir.

   # 57. Salgurlar : Zengiler ve İldenizlerle çağdaş (1148 - 1286) İran'da kurulmuş bir Türk devletidir.

   # 58. Harizmşahlar Devleti: Büyük Selçuklu Devletiyle çağdaş, Aral gölünün güneyinde 1097-1231 yılları arasında yaşamışlardır.

   # 59. İlhanlı Devleti: 1256- 1343 yılları arasında, Doğu Anadolu, İran ve Afganistan'a kadar uzanan geniş topraklar üzerinde hakimiyet kurmuştur.

   # 60. Eyyubiler : Ön Asya'da kurulan bir Müslüman Türk devleti (1171-1250).

   # 61. Mısır Türk Sultanlığı (Memluklar) : Mısır ve Suriye'de 250 yıldan fazla (1250-1517) hüküm sürmüştür. Osmanlılar'ın Mısır'ı fethettikleri tarihe kadar varlıklarını korumuşlardır. Mısır, bir Arap ülkesi olmasına rağmen, ortaçağ haritalarında, Memluk hakimiyetinden ötürü, "Türkiye" olarak adlandırılmıştır.

   # 62. Timurlar Devleti: 1370-1507 yılları arasında, Adalar Denizi (Ege) kıyılarından Orta Asya'ya ve Hint Okyanusuna kadar uzanan geniş topraklar üzerinde hüküm sürmüş büyük bir Türk imparatorluğu.

   # 63. Bâbur Devleti: 1494-1858 yılları arasında Hindistan'da hüküm sürmüştür.

   # 64. Şeybaniler : Aynı zamanda Özbek devleti olarak da bilinir. Orta Asya'da kurulmuştur.

   # 65. Kazan Hanlığı : Dogu Avrupa'da Karadeniz'den Moskova'ya kadar uzanan geniş bölgede, 1437 - 1552 yılları arasında hüküm süren bir devlet.

   # 66. Kasim Hanlığı: 1445-1681 arasında, Kazan hanlığının güneybatısında yaşamış olan bir Türk hanlığı.

   # 67. Astrahan Hanlığı: 1466-1556 yılları arasında, Idil nehrinin Hazar denizine döküldüğü delta bölgesinde kurulmuş olan bir Türk devletidir.

   # 68. Kırım Hanlığı : 1441 - 1783 arasında Kırım ve çevresinde kurulmuştur. Osmanlı devletine bağlı yaşamışlardır.

   # 69. Sibir Hanlığı: Altınordu devletinin parçalanmasından sonra Moğolistan bölgesinde kurulmuş ve 1480-1598 yılları arasında hüküm sürmüştür.

   # 70. Buhara (Özbek) Hanlığı: 1500-1920 yılları arasında, Orta Asya'da, Buhara ve çevresinde, hüküm sürmüş bir Türk devleti.

   # 71. Hive Hanlığı: 1512-1920 yılları arasında, Orta Asya'da Hive ve çevresinde hakimiyet kurmuşlardır.

   # 72. Hokand Hanlığı: 1700-1876 yılları arasında, Fergana havzasında kurulmuş bir hanlık.

   # 73. Safeviler : 1502-1732 yılları arasında Ön Asya'da yaşamışlardır.

   # 74. Afşarlar : Safaviler'in yıkılmasından sonra, aynı bölgede 1736-1795 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir.

   # 75. Kaçarlar : 1779-1925 yılları arasında, Hazar Denizi'nin güney kıyılarında yaşamışlardır.

   # 76. Altınordu Hanlığı: 1227-1502 yılları arasında, Karadeniz ile Hazar denizi arasında yaşamış bir Türk devleti.

   # 77. Akkoyunlular Devleti: Diyarbakır-Malatya çevresinde kurulan bu devlet, Karakoyunlularla halef-seleftir. 1403-1514 yılları arasında, 111 yıl süren bir ömrü vardır.

   # 78. Karakoyunlular Devleti : Erbil-Nahçıvan arasında yani Azerbaycan, Irak ve Doğu Anadolu'da 1390'de kurulmuş ve 1468'e kadar devam eden 78 yıllık bir ömre sahiptir.

   # 79. Karaman Oğulları Beyliği: 1256 - 1483 arasında, Konya-Karaman çevresinde hüküm sürmüştür.

   # 80. Alaiye Beyliği : Alanya ve çevresinde 1300-1463 yılları arasında hüküm sürmüş bir beyliktir.

   # 81. Eşref Oğulları Beyliği: Beyşehir ve Eğridir yörelerinde, 1280-1326 yılları arasında hüküm sürmüş bir beyliktir.

   # 82. Germiyan Oğulları Beyliği: 1303-1429 yılları arasında, Kütahya ve çevresinde kurulan bir Türk beyliğidir. Beyliğin ömrü 126 yıl olarak görülürse de, bağımsızlık dönemi 70 yıl kadardır.

   # 83. Hamid Oğulları Beyliği: Uluborlu ve Eğridir çevresindeki bir beylik. Coğrafi sınır olarak bugünkü Göller Yöresini içine alir. 1300-1391 yılları arasında hüküm sürmüştür.

   # 84. Teke Oğulları Beyliği: Antalya yöresinde hüküm sürmüş, bir Anadolu beyliğidir.

   # 85. Menteşe Oğulları Beyliği : Menteşe (Anadolu'nun güneybatısı) yöresinde, 1282 - 1389 arasında hüküm sürmüştür.

   # 86. İnanç Oğulları Beyliği : Buna Lâdik Beyliği de denilir. 1276-1400 yılları arasında, Denizli - Honaz - Dalaman çevresinde kurulan bir Anadolu beyliğidir.

   # 87. Sahip Ata Oğulları Beyliği: 13.yüzyıl sonları ile 14.yüzyıl başlarında yaklaşık 90 yıllık bir devrede, Afyon Karahisarı ile yakın çevresinde hüküm sürmüş olan bir beyliktir.

   # 88. Aydın Oğulları Beyliği : Aydın ve İzmir çevresinde hüküm süren Anadolu beyliği. Hakimiyeti, 1310-1426 tarihleri arasında, 116 yıllık bir süreyi kapsar.

   # 89. Karesi Oğulları Beyliği: Balıkesir yöresinde 1297'de kurulan bir beylik, 1360'da Osmanlı idaresine girmiştir.

   # 90. Candar Oğulları Beyliği: Kastamonu ve Sinop yöresindeki Anadolu Türk beyliği. Beyliğin ömrü, 1292-1461 yılları arasında,
   # yaklaşık 170 yıl sürmüştür.

   # 91. Eretna Oğulları Beyliği: Sivas ve Kayseri'deki Anadolu beyliğidir. Anadolu'daki Uygur sülalesinin kurmuş olduğu bir beyliktir. 1344-1381 yılları arasında, 37 yıllık bir ömür sürmüştür.

   # 92. Kadı Burhaneddin Beyliği: 1381-1400 yılları arasında, Sivas, Amasya ve Kayseri havalisinde kurulmuş bir beylik. Anadolu Selçuklu Beylikleri arasında, 19 yıllık ömrü ile en kısa ömürlü bir beyliktir.

   # 93. Saruhan Oğulları Beyliği : 1310-1410 yılları arasında, 100 yıllık bir ömür süren beylik, Manisa yöresinde hüküm sürmüştür.

   # 94. Tacettin Oğulları Beyliği: Ordu ve Bafra yörelerinde kurulmuş Anadolu beyliği. 1378-1428 tarihleri arasında, yaklaşık 50 yıl ömrü olan bir beyliktir.

   # 95. Pervane Oğulları Beyliği: 1276-1322 yılları arasında 46 yıllık bir süre içinde, Sinop'ta kurulmuş bir beyliktir.

   # 96. Ramazan Oğulları Beyliği: Çukurova'da kurulmuş Anadolu beyliği. 1378-1608 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. Anadolu Selçuklu Beyliklerinden, Osmanlı Beyliği'nden sonra ömrü en uzun olan beyliktir. Yaklaşık 245 yıl hüküm sürmüştür.

   # 97. Dulkadir Oğulları Beyliği: Maraş ve Elbistan'da hüküm sürmüş bir beylik. Beylik, 1337-1521 yılları arasında varlığını göstermiştir.

   # 98. Osmanlı İmparatorluğu : 1299'da Söğüt civarında kurulmuş ve 1923 yılına kadar devam etmiş ve üç kıtada at sürmüş Cihan İmparatorluğudur. Bu cihan imparatorluğu, geçmişten gelen Türk devlet geleneğinin kemâle ermiş biçimini dünya sahnesinde, 600 yıl sergilemiştir. 1606 tarihinde imzalanan Zigvatorok Antlaşmasi ile İmparatorluk, toprak bakımından en geniş noktasına ulaşmıştır. Bu tarihlerde, Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları; Anadolu, Kafkasya, Kırım, Güney Ukrayna, bugünkü Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Suriye, Ürdün, Lübnan, Israil, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Mısır, Tunus, Libya, Cezayir ve Akdeniz adalarını içine almaktaydı. İmparatorluğun etkisi altına almış olduğu toprakların yüzölçümü ise, 22 milyon km².yi aşmıştır.

   # 99. Türkiye Cumhuriyeti: Osmanlı Devleti'nin yıkılışından sonra, Anadolu yarımadası ve doğu Trakya toprakları üzerinde, 1923 tarihinde kurulmuştur.

   # 100. Hatay Türk Cumhuriyeti: 2 Eylül 1938 - 23 Haziran 1939 tarihleri arasında, Antakya ve İskenderun çevresinde kurulmuş bir devlet.

   # 101. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: 15 kasim 1983'de Kıbrıs adasının kuzey yarısında Türk Cumhuriyeti ilan edilmiştir.

   # 102. Aras Türk Hükümeti: 3 Kasım 1918'de Iğdır ve Nahcıvan çevrelerini kapsayan topraklar üzerinde kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile birlikte, Iğdır Türkiye'de, Nahcıvan bölgesi Sovyet Rusya'da kalmıştır.

   # 103. Cenubi Garbi Kafkas Türk Hükümeti: 9 Ocak 1919 Ardahan Kongresi'nin ardından Batum'dan Nahcıvan'a kadar uzanan topraklar üzerinde kurulmuştur.

   # 104. Türkmen Devleti: 1855-1885 tarihleri arasinda Türkmenistan 'da kurulmuş bir devlet.

   # 105. Garbi Trakya Devleti: 22 mayis 1920'de Gümülcine'nin Hemitli nahiyesinde kuruldu. 24 Temmuz 1923'de Lozan Antlaşmasi ile, Garbi Trakya Devleti toprakları Yunanistan'a bırakıldı. Ayrıca Balkanlar'da geçici olarak iki devlet daha kurulmuştur. Bunlar; Garbi Trakya Devlet-i Muvakkatası ve Rodop Devlet-i Muvakkatasıdır. Garbi Trakya Devlet-i Muvakkatası; 31 Ağustos 1913'de Gümülcine, İskeçe ve Dedeağaç çevresinde kurulmuştur. 25 Ekim 1913'de tarih sahnesinden çekilmiştir. Rodop Devlet-i Muvakkatası; 14 Nisan 1878'de, Balkan dağlarının güneyinde Rodop bölgesinde kurulmuş ve mücadelelerini 20 Nisan 1886 tarihine kadar 8 yıl sürdürmüşlerdir.

   # 106. Doğu Türkistan (Uygur) Devleti: 1864-1877 tarihleri arasında Doğu Türkistan'da varlığını koruyabilmiş bir Türk devleti.

   # 107. Doğu Türkistan Türk Cumhuriyeti: 12 Kasım 1933 tarihinde Doğu Türkistan'da kuruldu. 1937 yılına kadar varlığını korudu.

   # 108. Azerbaycan Türk Cumhuriyeti: 1918-1920 tarihleri arasında, Azerbaycan topraklarında hüküm sürmüştür. Daha sonra Sovyet Rusya'nın hakimiyetine giren bu devlet,30 Ağustos 1991 yılında yeniden bağımsızlığına kavuşmuştur.

   # 109. Özbekistan Türk Cumhuriyeti: 31 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığına kavuşmuştur.

   # 110. Türkmenistan Türk Cumhuriyeti: 27 Ekim 1991'de bağımsızlığını ilan etmiştir.

   # 111. Kazakistan Türk Cumhuriyeti: 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsızlığına kavuşmuştur.

   # 112. Kırgızistan Türk Cumhuriyeti: 31 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığına kavuşmuştur.

   # 113. Tacikistan Türk Cumhuriyeti: 9 Eylül 1991 tarihinde bağımsızlığına kavuşmuştur.


   Türkler pek farkında degil ama Avrupalılar şu gerçeğin farkındadır.Tarihten Türkler çıkarılırsa, ortada tarih diye birşey kalmaz! Prof.Dr.Fritz Neumark


   Turkcebilgi.com: Tarihteki Türk Devletleri hakkında ansiklopedik bilgi
   (Kalın italikler, Tarihte ki 17 büyük Türk Devleti gösterir.)   < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi _kılıç_ -- 2 Şubat 2010; 18:30:58 >
   _____________________________

   Ya yeni bir yol bulacağız,ya yeni bir yol yapacağız.
   Hannibal Barca
  • Çavuş
   43 Mesaj
   02 Şubat 2010 18:35:40
   Türkler pek farkında degil ama Avrupalılar şu gerçeğin farkındadır.Tarihten Türkler çıkarılırsa, ortada tarih diye birşey kalmaz! Prof.Dr.Fritz Neumark

   Bu sözü bu kişi gerçekten söylemiş midir acaba?Yoksa bir rivayetten mi ibaret?Söylemişse ben de bir soru sormak isterim Türklerin tarihte bıraktıkları büyük izleri bir sıralayabilir miyiz acaba?


   _____________________________

  • Yüzbaşı
   526 Mesaj
   02 Şubat 2010 20:55:36
   En çok devleti olan, en çok göç eden, en büyüktür. O kadar büyüktür ki günümüzdeki haline bakınca da, böbürlenmekten alı koyamayız kendimizi.


   _____________________________

  • Yüzbaşı
   434 Mesaj
   02 Şubat 2010 21:08:02
   quote:

   Türklerin tarihte bıraktıkları büyük izleri bir sıralayabilir miyiz acaba?


   Hiç ayrıntıya girmeye lüzum yok. Türk Tarihi'nde sadece Osmanlı İmp. içinde yaşayan Rum, Yunan, Macar Hırvat, Arap,Kıpti gibi etnik unsurların yanında Katolik, yahudi,Ortodoks ve bazı küçük mezhepler hesaba katıldığında sosyo-kültürel ve siyasi tarihlerinde herbirinin üzerinde az ya da çok bir etkisi mevcuttur.


   _____________________________

   Sultanım teşekkür ederim.
  • Binbaşı
   1248 Mesaj
   02 Şubat 2010 21:25:36
   Viyana Büyükelçiğimiz’de Nükleer Ataşe olarak başarılı bir hizmet vermiş olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi eski müdürü Dr Reşat Uzmen’den 19.07.2002 târihinde bana gelen bir elektronik postada, bir kısım öğrencisiyle Boğaziçi’nde geziye çıkan İstanbul Üniversitesi'nin eski öğretim üyelerinden Alman asıllı Prof. Fritz Neumark’ın Avrupalılar’ın bize bakış açılarını yansıtması bakımından ilgi çekici tesbitleri bulunmaktadır. Prof. Neumark’ın bu tesbitlerinin Hocam Râşid Erer’in derslerinde bizlere nakletmiş olduğu şahsî tesbitleriyle de çakışmakta olduğunu müşâhede ettiğimden buraya ilâve etmeyi uygun buldum.

   “Talebelerden biri Prof. Neumark'a şu soruyu sorar:

   - Avrupa bizi neden sevmez hocam ?

   Prof. Neumark şu cevabı verir:
   - Çok samimî olarak itirâf edeyim ki, Avrupalı Türkler’i sevmez ve sevmesi de mümkün değildir. Asırlardır Kilise’nin Türk ve İslâm düşmanlığı Hıristiyanlar'ın hücrelerine sinmistir. Sebeblerine gelince:

   1.Müslüman olduğunuz için sevmez. Ama, farazâ lâik şöyle dursun, hıristiyan olsanız da size düşman olarak bakmaya devam eder.

   2. Sizler farkında değilsiniz ama, onlar şu gerçeğin farkındadırlar: Târihten Türk çıkarılırsa ortada târih kalmaz. Osmanlı arşivi tam olarak ortaya çıkarsa, bugünkü târihlerin yeniden yazılması gerekir.

   3. Avrupa'nın pazarı idiniz. Şimdi Avrupa'yı pazar yapmaya başladınız.

   4.En az 400 yıl Avrupa'da sırtımızda ve ensemizde at koşturdunuz.

   5.Selçuklular Anadolu'yu, Osmanlılar ise Orta Avrupa ve Balkanlar’ı Haçlı ordularına mezar ettiler.

   6.Sizi silâh ile yenemeyenler, sizleri kendilerine benzeterek hâkimiyet sağladılar. Önce ahlâkî değerlerinizi yıpratmaya başladırlar, giyiminizden hayat tarzınıza kadar; sonra da kendi içinizde sizi bölmeye başladırlar.

   7.Selçuklu ve bilhassa Osmanlı, İslâmiyet uğruna her seyini fedâ etmeseydiler, İslâmiyet bugün belki sâdece Hicaz'da varlığını devam ettirirdi. Kaldı ki Vehhabîliği kuranlar da, İngiliz Dominyon Bakanlığı’nın adamlarıdır. Batı her yerde İslâmiyet'i, sapık inançlara kanalize etti. Ama Osmanlı, Asr-ı Saadet'i devam ettirdi.

   8.Kilise size kin kusmaktadır. Ve sebepleri de ifâde ettiğim gibidir.


   9. Ben Türkiye'ye geldiğimde 2 üniversiteniz vardı, şimdi 19 üniversite var. Osmanlı zamanınde ise her yerde bir mederese vardı. Târihinize bakın! Her medresede ilim tedrîsatı vardı. İlk denizaltıyı Osmanlı’nın yaptığını çoğunuz bilmiyorsunuzdur belki de ama Avrupa bunu biliyor.

   10. Sizler, gerçek hüviyetinize döndüğünüz an Avrupa'nın refâhı ve medeniyeti yıkılır. Ama sizde bunun olması bu şartlarda çok zor.

   11. Yine sizler, Avrupa'nın tarihî düşmanısınız ve daima düşman olarak kalacaksınız."


   Ord. Prof.Dr. Fritz Neumark (1900-1991): 1933-1952 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk ve İktisat Fakültelerinde hocalık eden, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kānûnlarımızda önemli katkısı olan bilim adamı.

   kaynak-: TÜRKLERE KARŞIHAÇLI SEFERLERİ - Râşid ERER   Yalan Söyleyen Tarih Utansın( 12 cilt ) - Mustafa Müftüoğlu


   Esefle kaydetmek mecburiyetindeyiz ki, bugün tarih adına yazılanların pek azı hariç cümlesinin gerçek tarihle alakası yoktur!...
   Bu, gerçek tarihle alakası olmayan yayın, tarihi, günlük politikanın oyuncağı haline getirip, ikbal sahiplerinin arzuları istikametinde yazıp söylemeyi adet edinen sözde tarihçelerle yapılmış ve ortaya atılan o yalan laflar yıllar boyu, mektep sıralarından gazete ve dergi sütunlarına kadar her yerde o kadar çok tekrarlanmıştır ki, o yalan lafların gürültüsünden gerçek tarihin sesi duyulmaz olmuştur!...
   Bu korkunç hak ve hakikat kalpazanlığı karşısında biz, şu seri kitabımızla bazı tarihi olaylara ışık tutarak yalan söyleyen tarihi utandırmaya çalıştık. Devam edegelen laf ü güzaf gürültüsü arasında gerçek tarihin sesini duyurabilirsek, vazife yapmış insanların bahtiyarlığına kavuşacağız.   Çinin esareti nedeni ile incelenemeyen en az M.Ö 4500 Bizim tarihçilerimizin öngörüleri göre ise M.Ö 10,000 yılın ait muhteşem yapılar.

   Bu konu hakkında bir makale http://www.turkdirlik.c...ji/Kultur/MKilic0023.htm


   Aziz Türk Milletine karşı plan ve darbe yapanlar! Terikalar ile ilerlememizi durduranlar ve gençliğimize tarih şuurundan bi haber olarak yetişmesine sebeb olanlardan,elbet bir gün hesap sorulacak!!!   _____________________________

   Ya yeni bir yol bulacağız,ya yeni bir yol yapacağız.
   Hannibal Barca
  • Binbaşı
   1248 Mesaj
   02 Şubat 2010 21:39:41
   ''En çok devleti olan, en çok göç eden, en büyüktür.'' diye konu içinde tez yada teori yok. Yalın ve sade olarak Türklerin tarih de kurmuş oldukları devletlerden bahsediliyor. konu ile alakalı yorum yazacak her arkadaşın fikrine saygılıyız!


   Velakin;Aziz Milletimizi küçük görmeye çalışarak, yorum yapmaya çalışan soysuz,zürriyetsiz ve milliyet'sizler yaralarını kendilerine saklasın.   < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi _kılıç_ -- 2 Şubat 2010; 21:42:29 >
   _____________________________

   Ya yeni bir yol bulacağız,ya yeni bir yol yapacağız.
   Hannibal Barca
  • Yarbay
   7476 Mesaj
   02 Şubat 2010 22:18:29
   quote:

   Orijinalden alıntı: Montaigne
   "Türkler pek farkında degil ama Avrupalılar şu gerçeğin farkındadır.Tarihten Türkler çıkarılırsa, ortada tarih diye birşey kalmaz! Prof.Dr.Fritz Neumark
   Bu sözü bu kişi gerçekten söylemiş midir acaba?Yoksa bir rivayetten mi ibaret?Söylemişse ben de bir soru sormak isterim Türklerin tarihte bıraktıkları büyük izleri bir sıralayabilir miyiz acaba?


   Açıklama diye sonradan _kılıç_ tarafından verilen alıntıların en altındaki bağlantıyı izleyip Piramitler hakkındaki yazılan saçmalığı ( özellikle DH'deki Piramitlerle ilgili yazılarla birlikte okursanız ), yukardaki alıntının da saçmalık olması gerektiğini kabul edersiniz sanırım!

   Zaten alıntıyı ileten kişi; " Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi eski müdürü Dr Reşat Uzmen’den 19.07.2002 târihinde bana gelen bir elektronik postada";
   Yaa burası Çernobil patladığında valla Karadenizde birşey yok diyen kurum ve bu kişide o kurumun başına sonradan gelen kişi! Ayrıca Tarihe ilgisi Nükleer Bilimlerden fazla gibi gözüküyor, çünkü yazdığı tarih kitapları ve çevirileri daha fazla!
   Haaa, birde adınız gibi akıl yürütüp " Bilimsel Kişiliği derseniz; İngilizce-Almanca-Fransızca, olarak ayrı ayrı " Gazi Yaşargil" yazıp googıllayın! Aynı işlemi Reşat Uzmen olarak yapın! Aradaki farklılığa bir bakın, anlarsınız bilimsel kişilik ve kalitesini!

   Ben kendi adıma Neuman'ın öyle bir söz ettiğine inanmadım! Zaten kalitesi böyle bir sözü öğrencisine edeceğine Almanların yüzüne söyleyecek kadar yüksektir! Bizim Bilim İnsanlarına benzemez! Birisi önüme 1947 baskılı bir kitap koyarsa belki o zaman bir kere daha değerlendiririm!

   "Türklerin tarihte bıraktıkları büyük izleri bir sıralayabilir miyiz acaba?";
   Belkide soru " Türkler tarihte iz bırakırlarken izlerinin etkilediği topluluklardan kendileri nasıl etkilendiler " olsaydı daha doğru olabilirdi şeklinde düşündüm bir an! Koredeki Türk Savaş esirlerinin hikayesi bin yıllık tarih hikayesinden çok daha fazla yardımcı olur, hem tarihin kavranmasına hemde bugünümüze!

   _____________________________

   GENS UNA SUMUS
  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   02 Şubat 2010 22:28:42
   Hadi şimdi biraz Türkiye ne kadar Türk onu tartışalım ?


   _____________________________

  • Binbaşı
   1766 Mesaj
   02 Şubat 2010 22:53:46

   quote:

   Orijinalden alıntı: Montaigne

   Türkler pek farkında degil ama Avrupalılar şu gerçeğin farkındadır.Tarihten Türkler çıkarılırsa, ortada tarih diye birşey kalmaz! Prof.Dr.Fritz Neumark

   Bu sözü bu kişi gerçekten söylemiş midir acaba?Yoksa bir rivayetten mi ibaret?Söylemişse ben de bir soru sormak isterim Türklerin tarihte bıraktıkları büyük izleri bir sıralayabilir miyiz acaba?

   evet arkadaşlar yukarıda sıralamış.siz türk dışında olanların bıraktıklarını sıralıyabilirmisiniz acaba?


   _____________________________

   _-_ Bu çam çok kozak döktü. Osmanlı'yı çam bilirseniz yanılırsınız.Bu çam Osmanlı gibi çok kozak dötü.
  • Binbaşı
   1844 Mesaj
   02 Şubat 2010 23:06:44
   soylarıyla övünenler patates gibidir, işe yarar kısımları toprak altındadır
   diyede bi söz vardı


   _____________________________

  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   02 Şubat 2010 23:13:30
   Geçmişine taş atanların geleceğine gülle atarlar.

   Le petit prince


   _____________________________

   sen öğleden sonra dörtte geleceksen, ben saat üçte mutlu olmaya başlarım.
  • Binbaşı
   1844 Mesaj
   02 Şubat 2010 23:49:00
   her manayı destekleyecek sözler vardır elbette


   _____________________________

  • Yarbay
   7476 Mesaj
   03 Şubat 2010 01:44:06
   quote:

   Orijinalden alıntı: bahtiyar0011
   soylarıyla övünenler patates gibidir, işe yarar kısımları toprak altındadır
   diyede bi söz vardı


   Bu çok komik, ilk defa duydum! Başka böyle sözlerde bekleriz!


   _____________________________

   GENS UNA SUMUS
  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   03 Şubat 2010 01:52:20

   quote:

   Orijinalden alıntı: _kılıç_

   ''En çok devleti olan, en çok göç eden, en büyüktür.'' diye konu içinde tez yada teori yok. Yalın ve sade olarak Türklerin tarih de kurmuş oldukları devletlerden bahsediliyor. konu ile alakalı yorum yazacak her arkadaşın fikrine saygılıyız!


   Velakin;Aziz Milletimizi küçük görmeye çalışarak, yorum yapmaya çalışan soysuz,zürriyetsiz ve milliyet'sizler yaralarını kendilerine saklasın.

   _____________________________

   Hepiniz yüklediğim anlam kadarsınız.
  • Yarbay
   3499 Mesaj
   03 Şubat 2010 02:35:15
   Kısa bir süre belli bir bölgede varlık göstermek, o bölgede bir devletin kurulduğu anlamına gelir mi?

   Mesela şu;

   quote:

   # 3. Han yada Ön Chao Kuzey Çin Hun Devleti: M.S. 304 ile 329 yılları arasında Kuzey Çin'de kurulmuş bir devlet.
   _____________________________

  • Yarbay
   2423 Mesaj
   03 Şubat 2010 03:38:37

   quote:

   Orijinalden alıntı: feylesof

   Kısa bir süre belli bir bölgede varlık göstermek, o bölgede bir devletin kurulduğu anlamına gelir mi?

   Mesela şu;


   Alıntıları Göster
   Bence de , tarihte önemli bir iz bırakamamışsa onu devlet olarak saymanın ne mantığı var ki ? Kalın harflerle yazılan 17 devlettir esas devletler.

   İz bırakma meselesine gelince , çok talihsiz bir yorum olmuş bence.


   _____________________________

   Arsenal
  • Yüzbaşı
   790 Mesaj
   03 Şubat 2010 14:27:46
   Ayrıca 1918de kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti müslüman dünyasında kurulmuş ilk layik ve demokrat cumhuriyetdir.


   < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Attila-HUN -- 3 Şubat 2010; 14:35:51 >
   _____________________________

  • Binbaşı
   1248 Mesaj
   04 Şubat 2010 12:10:13
   piramitlerin hala çözülemeyen sırları olduğu gibi girilemeyen odalarıda bulunuyor.Bunu ben değil Ulaşamadıkları yerler için çalışma yapan arkeologlar söylüyor! ( http://arama.hurriyet.c...rsivnews.aspx?id=4321816 )


   Eğer sizin mantığınız ve zekanız bu gibi görüşlere saçmalık diyorsa ve M.Ö 2500 ait bu yapıları hiç sayıyorsa bu kimin sorundur?

   Biraz düşünürseniz bence bulabilirsiniz.


   86 daki çenobil olayını bahsedip ardından, Atom kurumunu küçümseme sonra da Dr Reşat Uzmen’ni tiye alarak görüş sunmanız kayda değermidir?

   Atom kurumunda bir başkan yanlış beyan verdiği için ondan sonra gelmiş bütün başkanlar ve kurum bilimsel yetisini kaybetmiş mi oluyor ?

   Yani bir bilim adamı alanı dışında farklı bir dalda çalışması, görüş beyan etmesi ve kitaplar ile bunu desteklemsi alaya alınacak bir konumudur,yoksa takdir edilecek bir konu mu ?


   İnanın gülümsememek elde değil şu yazdıklarınıza.Nörocerrah ile enerji ve Tarih uzmanı olan birini karşılaştırıyorusnuz

   Yaşargil daha bilimsel bak.Peki tamam daha bilimsel bir kişilik olsun.

   Fakat biz burda Bilimselliğimi yarıştırıyoruz? Benim kaçırdığım öyle bir yazımı var ?

   Hadi bakalım kim daha bilimselini bulucak ?


   EİNSTEİN,TESLA,NEWTON,GALİLEİ...

   Bingo!!! Bir sakız kazandınız.

   Gelelim Neumark'ın sözüne. Profösörün sağlam karekterli olduğunu bilecek kadar, bir şekilde tanımışsınız.

   Peki madem bu kadar iyi tanıyorsunuz, Neumark 1936'da yüzlerce bilim adamı gibi neden Türkiyeye göç etti ?

   Yani sağlam karekterli olmanın yapı taşı; nasyolnel milleyeçilik beşiği olan nazi almanyasın da,Almanlara karşı Türkleri övmek midir?

   Buraya kadar ki yorumunuza bir şekilde tamam diyelim. Fakat hangi akla hizmettir '' Koredeki Türk Savaş esirlerinin hikayesi bin yıllık tarih hikayesinden çok daha fazla yardımcı olur,'' sözü ?

   Şu kesinliğe bir bakarmısınız ''Bin yıllık tarihden daha fazla yardımcı olur'' Evet evet katkısı değil! Direk yardımcı olur.

   Vay be forumda bir olaydan, bin yıllık tarihi yorumlayabilecek 'Deha' varmış da haberimiz yokmuş!

   İnanın bütün ciddiyetimle söylüyorum siz dehasınız. Öyle ki sizin yapdığınızı 48 ülkeden 2320 bilim adamının daha doğrusu 2320 geri zekalı yapamamış! ve 21 cilt olmak kaydı ile 21,000 sayfalık ''TÜRKLER Ansiklopedisi''oluşturmuşlar. Büyük ve Aziz bir milletin farklı dil,lehçe,kültür ve meziyetlerini bir olaydan çıkaramamışlar.


   Yazmış olduğunuğunuz yorumunuz da tek kayda değer yer, farkında olmadan toplumsal bir soruna örnek olmanızdır.

   Bir kitap okumak ile binlerce yıllık tarihi değerlendirmek!

   Teşekkürler örnek olduğunuz için @neommy.


   < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi _kılıç_ -- 4 Şubat 2010; 12:22:19 >
   _____________________________

   Ya yeni bir yol bulacağız,ya yeni bir yol yapacağız.
   Hannibal Barca
  • Yüzbaşı
   952 Mesaj
   04 Şubat 2010 14:08:48
   quote:

   Türkler pek farkında degil ama Avrupalılar şu gerçeğin farkındadır.Tarihten Türkler çıkarılırsa, ortada tarih diye birşey kalmaz! Prof.Dr.Fritz Neumark


   buna bende katılıyorum. çünkü Avrupada Roma dışındaki hemen tüm devletlerin oluşumunda, orta asya ve şimdiki güney batı rusya bozkırlarından avrupaya durmadan göç edip fetihler yapan Türk kavimlerinin çok ama çok etkili olduğu bir gerçektir.


   _____________________________

  • Yüzbaşı
   982 Mesaj
   04 Şubat 2010 14:13:38
   genelkültür için güzel bir arşiv olmuş ama gelgelelim daha ilk mesajdan itibaren konu "geçmişimizden utanma-küfretme-çekememe" boyutlarına gelmiş

   yazık...


   _____________________________

   "İman, aklın çalışmasının ürünüdür."
   İntel i7 6700K - Gigabyte z170 hd3p - 4*8 DDR4 Kingston Hyperx Fury 2666 - Samsung evo 850 250gb ssd - Kingston fury 128gb ssd - 2+1tb Western Digital Blue - EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0 - Corsair Obsidian 750D - Thermaltake 750W 80+ Bronze - CycleMore LCD Fan Controlcu - LG 29" 21:9 29um57 IPS - G105 - G700s
  • Yüzbaşı
   952 Mesaj
   04 Şubat 2010 14:17:56
   quote:

   Orijinalden alıntı: feylesof

   Kısa bir süre belli bir bölgede varlık göstermek, o bölgede bir devletin kurulduğu anlamına gelir mi?

   Mesela şu;


   Alıntıları Göster

   gelir. şöyle gelir: Hun devleti parçalandıktan sonra ondan kopan bu ufak parçalar çok kısa süre hayatta kalmış gibi görünselerde, küçük bir devlet halinde yüzyıllarca bağımsız yaşamışlardır. özellikle hunlar dağıldıktan sonra kuzey çine inen başta Uygur olmak üzere başka Türk kavimleri, kuzey çinde küçük devletler halinde yüzyıllarca bağımsızlığını korumuştur. bunlar özellikle ticarette çok öne çıkmışlardır. mesela hunlardan sonra çine inen Uygurların bir kısmı ta Cengizhan'a kadar kuzey batı çini kontrolunde tutmuştur. şimdi kuzey çinde yaşayan Sarı Uygurlar (Doğu Türkistandaki Uygurlar değil) bunlardan günümüze kadar gelenlerdir.

   ayrıca Chao devleti, aynı zamanda çinlilerin başına çok büyük belalar açan bir devlettir.


   < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi amo -- 4 Şubat 2010; 14:22:11 >
   _____________________________

  • Yüzbaşı
   952 Mesaj
   04 Şubat 2010 14:20:59
   ds


   < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi amo -- 4 Şubat 2010; 14:21:57 >
   _____________________________

  • Çavuş
   43 Mesaj
   04 Şubat 2010 19:50:23
   Direk yaftalamaya girişilmiş hakkımda,güzel bir örnek sergilemiyorsunuz.Ben sadece bir soru sordum,Türk düşmanlığı yaptığım anlamını mı çıkardınız bu sorudan?Yazık,diyorum o zaman bunu çıkaranlara.Türk düşmanı falan değilim ve Türk düşmanlığımı ispatlayacak birşey bulamazsınız o zaman ispatınız yok.Tarihten Türkleri çıkardığınızda tarihte hiçbirşey kalmaz oldukça iddialı bir söz ve ben de Türklerin bu iddialı sözü karşılağınına katılmıyorum.Türkler tarihte önemsizdir birşey yapmamıştır demiyorum elbette fakat Türkler tarihten çıkarıldığında ortada tarih diye birşey kalmaz sözünün içeriğini dolduracak derecede ne yapmıştır Türkler?Buna cevap verilemez,o yüzden cevap verilmesi için bir sıralama yapılmasını istedim ama benim yanlış söylediğime inanan arkadaşlardan hiçbiri de böyle bir sıralama yapmamış,sadece laf.Lafı herkes söyler önemli olan cevabı verebilmek.

   Bu söz doğru bir söz değildir,sadece bunu söylüyorum.Bu kadar abartmaya gerek yok.


   _____________________________

  • Yüzbaşı
   952 Mesaj
   04 Şubat 2010 20:14:18

   quote:

   Orijinalden alıntı: Montaigne

   Direk yaftalamaya girişilmiş hakkımda,güzel bir örnek sergilemiyorsunuz.Ben sadece bir soru sordum,Türk düşmanlığı yaptığım anlamını mı çıkardınız bu sorudan?Yazık,diyorum o zaman bunu çıkaranlara.Türk düşmanı falan değilim ve Türk düşmanlığımı ispatlayacak birşey bulamazsınız o zaman ispatınız yok.Tarihten Türkleri çıkardığınızda tarihte hiçbirşey kalmaz oldukça iddialı bir söz ve ben de Türklerin bu iddialı sözü karşılağınına katılmıyorum.Türkler tarihte önemsizdir birşey yapmamıştır demiyorum elbette fakat Türkler tarihten çıkarıldığında ortada tarih diye birşey kalmaz sözünün içeriğini dolduracak derecede ne yapmıştır Türkler?Buna cevap verilemez,o yüzden cevap verilmesi için bir sıralama yapılmasını istedim ama benim yanlış söylediğime inanan arkadaşlardan hiçbiri de böyle bir sıralama yapmamış,sadece laf.Lafı herkes söyler önemli olan cevabı verebilmek.

   Bu söz doğru bir söz değildir,sadece bunu söylüyorum.Bu kadar abartmaya gerek yok.


   şimdi bu Türklerin tarihteki önemini vurgulamak için söylenmiş bir sözdür. siz şimdi bunu Türkler olmasaydı diğer milletlerin tarihi olmazdı diye anlarsanız tabiiki haklısınız. Türkler olmasada diğerleri yine hayatına devam ederdi, kendi tarihlerini yazmaya devam ederdi. ancak Türklerin (sadece Osmalı Türkleri değil, diğer tüm türk boyları) Avrasyanın tarihine etkili olduğu kadar başka hiçbir millet bu kadar etkili olmamıştır, bu inkar edilemez. olaylara tarafsız bakan herhangi bir tarihçi bunu söyler.

   bu konuda Tarihçi Ali Ahmetbeyoğlu'nun 31 ocakta Fatih Altaylı ile yaptığı, Türklerin tarihi konulu programını seyredebilirsiniz. belki Youtube da vardır.


   _____________________________

  • Çavuş
   43 Mesaj
   04 Şubat 2010 20:22:38

   quote:

   Orijinalden alıntı: amo   Alıntıları Göster   şimdi bu Türklerin tarihteki önemini vurgulamak için söylenmiş bir sözdür. siz şimdi bunu Türkler olmasaydı diğer milletlerin tarihi olmazdı diye anlarsanız tabiiki haklısınız. Türkler olmasada diğerleri yine hayatına devam ederdi, kendi tarihlerini yazmaya devam ederdi. ancak Türklerin (sadece Osmalı Türkleri değil, diğer tüm türk boyları) Avrasyanın tarihine etkili olduğu kadar başka hiçbir millet bu kadar etkili olmamıştır, bu inkar edilemez. olaylara tarafsız bakan herhangi bir tarihçi bunu söyler.

   bu konuda Tarihçi Ali Ahmetbeyoğlu'nun 31 ocakta Fatih Altaylı ile yaptığı, Türklerin tarihi konulu programını seyredebilirsiniz. belki Youtube da vardır.


   Türkler pek farkında degil ama Avrupalılar şu gerçeğin farkındadır. Tarihten Türkler çıkarılırsa, ortada tarih diye birşey kalmaz! Prof.Dr.Fritz Neumark

   Türkler'in tarihteki önemini belirtmek için bu kadar iddialı bir söz söylenir mi acaba?Bu söz doğru değildir herkesin de bildiği gibi(ırkçılar hariç).Bu kadar iddialı bir sözü inanarak ya da yaranmak istediği için söylemiş olabilir bu profesör,ama ben inanarak söylediğine inanmak istiyorum,kimseyi karalamamak lazım.Bu söylediği söze inanmışsa bile üstelik profesör olsa bile bu sözü doğru hale getirmiyor ki hepimiz biliyoruz Türklerin tarihini az çok.Türkler'in en başarılı olduğu konu savaştır tarihte.

   Avrasya'nın tarihinde etkili olmuşlardır çünkü yüzyıllardır Avrasya'da yaşıyorlar bu onların tarihte üstün etkili bir toplum olduklarını göstermez.Neyi gösterir?Güçlü bir kültürleri olduğunu,gittikleri yerlerde etkili olabildiklerini gösterir ama onları tarihten çıkarınca tarih diye birşey kalmaz sözünü doldurmaz.Anlatmak istediğim sadece budur.


   _____________________________

  • Yarbay
   2532 Mesaj
   04 Şubat 2010 21:56:43
   quote:

   Orijinalden alıntı: Montaigne
   Türkler pek farkında degil ama Avrupalılar şu gerçeğin farkındadır.Tarihten Türkler çıkarılırsa, ortada tarih diye birşey kalmaz! Prof.Dr.Fritz Neumark

   Bu sözü bu kişi gerçekten söylemiş midir acaba?Yoksa bir rivayetten mi ibaret? Söylemişse ben de bir soru sormak isterim Türklerin tarihte bıraktıkları büyük izleri bir sıralayabilir miyiz acaba   Şu, şu demek zor genel olarak tarihte bıraktığımız izleri görmek için varlık gösterdiğimiz coğrafyalara bir bakmak yeterlidir. Rusya, Orta Asya, Çin, Hindistan, Acem, Tüm Ortadoğu, Mısır, Kuzey Afrika, Kafkaslar, Balkanlar, Doğu Avrupa.


   Tüm bu coğrafyalarda bir veya birden fazla Devlet ve İmparatorluk kurduk. Kurulan tüm devletler bulundukları coğrafyayı her yönden bir daha eskisi olmayacak şekilde değiştirdi.


   Türklerin dünya tarihine etkisi yukarıdaki 113 devletinde çok ötesindedir, en az bunun 3 katı oranında kavim, oba ve aşiret kurumsallığı ile yapılan göçler vardır ki bunlarda en az kurulan devletler kadar bulundukları ortamın yapısını değiştirmişlerdir.

   Ve dünya üzerinde bu büyüklükteki bir coğrafyada bu derece etki yaratabilen başka bir ulus yoktur. Devlet olarakta sadece Roma İmparatorluğu vardır.


   Başkalarını bilmem ama ben bu milletin bir ferdi olmakla gurur duyuyorum.   _____________________________


   Sahipsiz olan Vatanın batması haktır sen sahip olursan vatan batmayacaktır. M. Akif
  • Yarbay
   7476 Mesaj
   05 Şubat 2010 20:07:17
   Uzun ve nazik yazı bana sanırım! Bende genellikle yaptığım ama yukarda her nasılsa bu defa unuttuğum şeyi söyleyim; emeğinize teşekkürler.
   Ama yazıya itirazımı biraz daha açıklamam gerekecek sanırım;

   1) Sizin yukarda verdiğiniz bağlantıya gittiğimizde biraz fazla magazinsel bir yaklaşımla karşılaşıyoruz, örneğin;
   “- Mumyalarda radyoaktif madde bulunduğundan mumyaları ilk bulan 12 bilim adamı kanserden ölmüştür.
   - Piramitlerin içerisinde ultra sound, radar, sonar gibi cihazlar çalışmamaktadır”

   Forumdaki bu bölümde Piramitlerle ilgili yazıda bunların doğru olmadıkları açıkça belirtilmiş, kanser hakkında benim kısacık bir açıklamam var orada, zaten bir yerde de piramit duvar iç ölçümlerinin ultrason kullanarak yapıldıklarından bahsetmişim. Yani ultrason piramit içinde iyi çalışıyor! Başka arkadaşların da açıklamaları var!
   Konu böyle bir bağlantı ile desteklenince kuşkulu yaklaşmamı sanırım anlarsınız! Yanlış anlamaya yol açmamak için söyleyim, piramitlerin sıradan şeyler olduğuna dair hiçbirşey söylemiyorum yukarda, ama en azından belirttiğim 2 yanlış bilgi var diyorum ve olayın yanlış bilgi ile desteklenmesini doğru bulmuyorum!
   Aslında o bağlantıda çok daha fazla sayıda bilimsel olmayan şey var! Bilimsel olması gerekmiyor zaten derseniz anlarım, ama sizde benim sorgulayıcı yaklaşmamı anlamaya çalışın lütfen.
   Bağlantıda yanlışlıklar bulunca Neumark’tan yapılan alıntıyıda sorgulamam çok normal değil mi?

   2) Benim kimseyi kişisel olarak ti’ye aldığım yok yazımda! Ha şunu derseniz “ Sen bazı kurumları ti’ye almışsın? Bu daha doğru olur! İyi ama sayın _kılıç_ ben daima birçok kurumu ve bazı akademisyenleri vs. ti’ye alırım, ti’ye aldıklarımın çok küçük bir parçasıdırlar, ülkede dalga geçilecek çook şey var! Yaşam tecrübesi veya bunları iyi tanımak diyelim!
   Bir kurumun başındaki kişinin hatası tabi ki bütün kurum hakkında kötü bir izlenim oluşturur! Benim yazımda ti’ye alınmamış kişi olarak Reşat Uzmen ( belkide bozuk olanı düzeltmesi için oraya yerleştirilmiştir! ) , ama doğal olarak başında olduğu kurumun geçmiş kötü ünü onada yansır!
   İnsanların ilgi ve yaşam alanlarının çeşitliliği daima iyidir, ama işinde de düşünmeyi doğru dürüst öğrenmiş birisi olması şartıyla! Ben Reşat Uzmen’i tam detaylı araştırmadım. Dediğim doğru, tarih ilgisi daha fazla mesleğinden, googıldan bu anlaşılıyor!
   Ama ondan biraz önce başka bir Prof. ünvanlıyı başka bir nedenle araştırdım! 190.000 ülke içi Türkçe kayıt, saydığım 3 dil toplamında da 30 civarı kayıt çıktı ki; 20 civarı Eyfel Kulesi ve Paris güzel yer diye gezi hatıraları, geriye kalan 10 tanenin 7-8’ i de yabancı dilde tarikat dergileri çıktılar! Yurtiçinde heryerde Prof. Dr. geçerken Yurtdışı heryerde Dr. Ünvanlı dolaşmasıda beni biraz pirelendirdi!
   Size böyle saçma sapan binlerce örnek sunabilirim! İşte bu yüzden ben bazı konularda huysuzumdur!
   3) Nörocerrah değil o kişi yalnızca, aynı zamanda işten anlayanlar tarafından Nöro cerrahinin kurucularından birisi olduğu kabul edilir! Benim onu seçmemin tek nedeni bilimsel kalitesinin su götürmez olmasıdır! Karşılaştırmada çok yanlış bir şey görmüyorum! Bir fark olması doğal olarak kabul edilebilir ama farkın çok çok büyük olması bence kabul edilmemeli.
   4) Sakız, ciklet konularını geçtim ama alttakini hiç anlamadım;

   Fritz Neumark ile bir samimiyetim yok, çağlarımız çok farklı! Kaliteli derim çünkü bu konuda 1-2 kitap okudum, gelenlerin çoğu üst düzey biliminsanlarıdırlar! Herbirisi Üniversitelerin ve Devletin yeniden düzenlenmesinde görev aldılar. Ayrıca sizin dediğiniz gibi “ yüzlerce” değildir toplam sayıları 80 civarındadır, hepsi Yahudi’de değildir, aralarında epeyce Alman da vardır.
   40 civarında Alman Biliminsanı İstanbul Üniversitesinin kuruluşunda görev aldılar, orada çalıştıkları yıllarda İstanbul Üniversitesi “ Dünyadaki en iyi Alman Üniversitesi” olarak tanındı. Bu tanımın yalnızca kalite ifade etmekte olduğunu da belirteyim! Bugün kim söyleyebilir İÜ için bunu?
   Kaliteli deyince alttakinide anlarım ben, bana yeterlidir, illede Hitler’in suratına “ Türkler iyidir” denmesi gerekmiyor yani. Zaten yukardaki olduğu öne sürülen konuşmada Türkiye de geçiyor, Alman’ı karakter ispatı için Almanya’ya geri yollamanın alemi yok! Zaten yollamanızada gerek yok çünkü Hitler buraya geliyordu!

   “1940`lı yıllar. İkinci Dünya Savaşı tüm dünyada büyük acılar yaratırken, bu cinnet yıllarını kendi kabuğuna çekilerek atlatmaya çalışan ülkemizde 1934 Eylülü, Türk tıbbı için önemli bir zamandır. İleriyi görmekte bir deha olan büyük önder Atatürk`ün emriyle 1933 yılında yapılan üniversite reformundan hemen sonra, `Nazizm`in baskısı altında her an ölümlerini bekleyen Musevi asıllı Alman bilim adamlarına, Türkiye`de açılmakta olan bu yeni üniversite ve fakültelerden kucak açılmıştı. Bu hocalar arasında dönemin İç Hastalıkları alanında en yetkin isimlerinden biri olan Prof. Dr. Erich Frank, Türk Hükümetinin davetini kabul edip, İstanbul Üniversitesi 2`nci Dahiliye Kliniği Ordinaryüs Profesörlüğü`ne atanmıştır.
   1884 yılında gittiği Berlin`de Tıp Fakültesini 1908 yılında bitiren Erich Frank, 1913`te doçent, 1919`da profesör oldu. 1934 yılından 1957 yılında ölünceye kadar İstanbul Üniversitesi`nde çalıştı. ANADOLU KÖYLÜSÜNÜN HAYIR DUALARINI ALDI
   Prof. Dr. Erich Frank, ilk defa ağızdan alınan şeker düşürücülerin diyabet alanında kullanılabileceğini göstermiştir. Prof. Dr. Muhsin Kaya İdil Hoca`mın bana büyük bir incelikle hediye ettiği Frank Hoca`ya ait `İç Hastalıkları Ders Notları` kitabını okuduğum zaman, güncel diyabet bilgilerine ne kadar yakın kavramları bundan 50 yıl önce yakalamış olduğunu fark ettim. İlk defa ideal kan şekerinin 110 mg/dl değerini aşmaması gerektiğini, `Balayı` döneminde bile tip 1 diyabetiklerin insulin kullanmaya devam etmelerini söylemiştir ki, günümüz tıbbı bu noktaya ancak çok yakında gelebilmiştir.
   Ülkemizde ilk kalp laboratuvarı, tüberküloz ve intaniye servisi, dahiliye kliniğinde diyet koğuşu ve modern anlayışlı diyet mutfağını kuran Frank Hoca, yalnızca muayene ve tahlil yöntemleriyle yetinmeyip, vaka üzerinde geniş tartışma ve değerlendirme yaptıktan sonra sonuca ulaşan bir yaklaşım şeklini yerleştirmeye çalışmıştır.
   Bir bilim adamı olarak geniş bilgisi, araştırıcı ve didaktik yetenekleriyle, ders verme kudreti yanında, kliniğini de mükemmel şekilde idare eden Prof. Frank, bizlerde iz bırakan Prof. Dr. Ferhan Berker (Hoca`nın ders anlatışı sırasında tercümesini yapan), Prof. Dr. Sevim Büyükdevrim ve Prof. Dr. Remzi Özcan hocaları da yetiştiren kişidir. Prof. Dr. Nebil Bilhan`a göre Hoca, gençlerin deneyimsizliklerine verilebilecek küçük hatalara asla kızmaz, ancak vazifeyi ihmal, hastalara karşı umursamazlık ve duygusuzluğu hiçbir zaman affetmezdi. Hastalara, özellikle fakir olanlara ve çocuklara karşı şefkatinin büyük olduğu, yüzlerce Anadolu köylüsünün hayır dualarını aldığı anlatılmaktadır”

   Bu kişinin devlet töreniyle gömüldüğünü de araya sıkıştırayım! zaten TC vatandaşıydı!

   5) “Şu kesinliğe bir bakarmısınız ''Bin yıllık tarihden daha fazla yardımcı olur'' Evet evet katkısı değil! Direk yardımcı olur.
   Vay be forumda bir olaydan, bin yıllık tarihi yorumlayabilecek 'Deha' varmış da haberimiz yokmuş!”

   İnanın bana o verdiğim örneği yorumlayacak kaliteli ve bilgili birisi 3 kelimede bilinmeyen herşeyi açıklar Türk tarihi hakkında! Burada kendimi kastetmiyorum! Benim dahi olduğumu iddia ettiğimi de nereden çıkarttınız? Benim deha olduğumu siz iddia ediyorsunuz! Ama ülkede ortalıkta dolaşan dahileri görünce üstüme alınayım dediğim oluyor! Sahi Tarihçiler vs. arasında genellikle sıradan kişiler bulunur, ama dehayı başka yerlerde arayıp bulabilirsiniz.
   Tek kitap okumakla adam olunmaz benimde çok sevdiğim yaklaşımdır, bu konuda kesinlikle anlaştık!
   Bence gerçekliği derinlemesine araştırmak ve 113 Devletin her birini ağırca sorgulamaktan doğal bir şey olamaz.
   Tartışmanın uzamasını ve konunun dağılmasını doğru bulmuyorum, istemeden bu cevapta biraz uzadı!


   < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi neommy -- 5 Şubat 2010; 21:27:53 >
   _____________________________

   GENS UNA SUMUS
  • Yarbay
   3753 Mesaj
   05 Şubat 2010 22:03:24

   quote:

   Orijinalden alıntı: Montaigne

   Türkler pek farkında degil ama Avrupalılar şu gerçeğin farkındadır.Tarihten Türkler çıkarılırsa, ortada tarih diye birşey kalmaz! Prof.Dr.Fritz Neumark

   Bu sözü bu kişi gerçekten söylemiş midir acaba?Yoksa bir rivayetten mi ibaret?Söylemişse ben de bir soru sormak isterim Türklerin tarihte bıraktıkları büyük izleri bir sıralayabilir miyiz acaba?

   Kavimler Göçü tabii ki. Tüm dünya yerinden oynadı.


   _____________________________


   When a man lies, he murders some part of the world
   These are the pale deaths which men miscall their lives
   All this I cannot bear to witness any longer
   Cannot the kingdom of salvation take me home
  • Yüzbaşı
   702 Mesaj
   05 Şubat 2010 22:30:05

   quote:

   Orijinalden alıntı: Cro-X   Alıntıları Göster


   Kavimler Göçü tabii ki. Tüm dünya yerinden oynadı.

   Bu izlerin neden kalıcı ve derin olduğunuda düşünmek lazım.Kötü birşeyler olmuş ki nefret had safhada.


   _____________________________

  • Binbaşı
   1248 Mesaj
   20 Şubat 2010 20:25:52
   @ feylesof   Çinin zayıflaması ile kurulan öncü bir devlettir. şöyle

   Hsiung-nu'ların Liu ailesi Han sülâlesinin hizmetinde idi. Bunun için kurduğu sülâleye Pei Han (Kuzey-Han) devleti denildi. Liu Yüan 304 tarihinde kendisinde kuvvet bularak imparator ünvanını almak cesaretinde bulundu. Liu Yüan, Hsiung-nu ailesindendir, Hsiung-nu ülkesi, Çin'in kuzeyinde iken, o Çin topraklarına ve Çinlilere hâkim olmuştu. Bu şekilde Hsiungnu'lar bir kere daha ortaya çıkmış oluyordu. İleride göreceğimiz veçhile, kendilerinde Hsiung-nu kanı taşıyan T'o-pa'lar hâkimiyete geçiyorlar. Böylece Hsiung-nu'lar 589'da kadar devam ediyor. Hattâ Sui ve T'anghanedanları da kısmen T'o-palar'dandır. Liu Yüan, Hsiung-nu'ları bir çökmeden kurtararak onlara hürriyet ve hâkimiyetlerini iade etmiştir. Oğlu Liu Tsung, Batı-Chin devletini zapecya yıflattı. Pei Han devletini Chao'ya çevirdi.

   Yani ön ve arka chao devleti, Kuzey Liang Hun Devleti kurulmasını tetikliyor. o da diğerlerini... diye gidiyor. Devletlerin bu kadar çabuk yıkılması ise siyasi karışıklıkların ve savaşların çokluğuna dayanaıyor daha kapsamlı ayrıntılı olarak

   http://www.pecya.com/pd...0t%FCrk%27lerin&pageno=1 adresinden sayfa 63 den itibaren inceleyebilirsiniz.

   Sorunuzun cevabı, evet oluyor. Sizde biliyorsunuz ki kültür oluşması için önce devletleşmek gerekiyor,daha sonra kütür (yani toplumun oluşturduğu maddi ve menavi değerler) verdiğim linkde oluşturulan edebiyata da değiliniyor. Ordan bir örnek


   Tzu P'iao-ma
   (Eflatun at)


   Ateş yaktım, bakımsız tarla yandı,
   Vahşi ördekler gökte uçuşuyorlar.
   Genç delikanlı dul bir kadınla evleniyor,
   Kuvvetli kadın gülerek onu öldürüyor.

   Yüksek dağların tepelerinde ağaçlar var,
   Rüzgâr esiyor ve yapraklar dökülüyor.
   Birisi 1000 Li uzaklara gidiyor,
   Acaba yine eski yerine dönebilecek mi?

   15 yaşımda orduları takip ettim,
   80 yaşımda geri dönebildim.
   Yolda köylülerle tesadüf ettim,
   Acaba evin içinde kimler var?

   Uzaktan evlerinizi görüyorum,
   Servi ağaçları mezarlarda sıralanmış,
   Tavşanlar köydeki çukurlarına giriyorlar,
   Sülünler tavandaki direklere doğru uçuyorlar.

   Avlunun ortasında buğdaylar yetişmiş,
   Kuyunun yanında birçok güneş çiçekleri çıkmış.
   Buğdayı ezerek yemek yapıyorum,
   Güneş çiçeklerini ezerek çorba yapıyorum.

   Yemek ve çorba bir zamanlar da pişmişti,
   Kime verildiğini bilmiyorum.
   Kapıdan çıkıyorum, doğuya bakıyorum,
   Gözlerimden yaşlar akıyor, elbisemi ıslatıyor


   sanki biraz geç bir cevap oldu: ) Asıl amacım devletleri yazmaktı.Fakat bazı bazı ilk devletten olmak başlamak üzere kaynakları ile beraber bilgiler de aktarıcam.


   @neommy gazi yaşargil ile hakkında bilgilendirdiğin için teşekkürler.harici bir konu açmanıza gerek yok bazşlığı değiştirebilir isterseniz ''Geçmişten Günümüze 113 Türk Devleti ve Gazi Yaşargil'' diye....

   < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi _kılıç_ -- 20 Şubat 2010; 20:30:48 >
   _____________________________

   Ya yeni bir yol bulacağız,ya yeni bir yol yapacağız.
   Hannibal Barca
  • Çavuş
   96 Mesaj
   21 Şubat 2010 04:47:33
   Osmanlının yüzölçümü nasıl 22 milyon km² yi aşıyor? Neden bu kadar abartmayı seviyoruz acaba


   _____________________________


   Michael Jackson
   1958 - ∞
  • Android Beta Tester
   964 Mesaj
   22 Şubat 2010 15:03:24
   Şu an Türkiye'de yaşayanaların Türk olduklarına inanmıyorum ben.


   _____________________________

  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   23 Şubat 2010 02:45:47

   quote:

   Orijinalden alıntı: Luzifer

   Şu an Türkiye'de yaşayanaların Türk olduklarına inanmıyorum ben.
   Türkiye sınırları içerisinde yaşayan bütün vatandaşlar Türktür yaptığımız antlaşmalar ile sabittir


   _____________________________

   Biz cahil dediğimiz zaman,mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz.Kastettiğimiz ilim,hakikati bilmektir.Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi,hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.

  • Yarbay
   2920 Mesaj
   23 Şubat 2010 12:50:31

   quote:

   Orijinalden alıntı: shadow006

   Alıntıları Göster
   Şu, şu demek zor genel olarak tarihte bıraktığımız izleri görmek için varlık gösterdiğimiz coğrafyalara bir bakmak yeterlidir. Rusya, Orta Asya, Çin, Hindistan, Acem, Tüm Ortadoğu, Mısır, Kuzey Afrika, Kafkaslar, Balkanlar, Doğu Avrupa.


   Tüm bu coğrafyalarda bir veya birden fazla Devlet ve İmparatorluk kurduk. Kurulan tüm devletler bulundukları coğrafyayı her yönden bir daha eskisi olmayacak şekilde değiştirdi.


   Türklerin dünya tarihine etkisi yukarıdaki 113 devletinde çok ötesindedir, en az bunun 3 katı oranında kavim, oba ve aşiret kurumsallığı ile yapılan göçler vardır ki bunlarda en az kurulan devletler kadar bulundukları ortamın yapısını değiştirmişlerdir.

   Ve dünya üzerinde bu büyüklükteki bir coğrafyada bu derece etki yaratabilen başka bir ulus yoktur. Devlet olarakta sadece Roma İmparatorluğu vardır.


   Başkalarını bilmem ama ben bu milletin bir ferdi olmakla gurur duyuyorum.


   Eski Yunan'i, Makedonya'yi, İngiltere'yi (hani su üzerinde günesin batmadigi, Amerikan kolonilerinden tutun da Avustralya'ya kadar hakim olmuş krallık), Napolyon döneminin Fransasini, İspanya'yi, büyük kaşiflerin ciktigi ve desteklendigi Hollanda'yi ve Portekiz'i hadi hepsini tek tek saymayı geçtim, koskoca Rönesans ve aydınlanma dönemlerini nasıl gormezden gelrisuniz de, dunyayı bu kadar çok etkileyen sadece Roma vardır diyebilirsiniz?


   < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Yarbay
   2532 Mesaj
   23 Şubat 2010 22:12:21
   Basit Romanın hükmettiği topraklara ve o topraklar üzerinde kurduğu o çağdaki ilk modern yerleşimler olan site devletleri ile dünyadaki siyasi, ekonomi ve kültürel devinime etkisini gözlemleyince burada neden sadece Roma dediğimi anlarsınız.


   _____________________________


   Sahipsiz olan Vatanın batması haktır sen sahip olursan vatan batmayacaktır. M. Akif
  • Yarbay
   2920 Mesaj
   23 Şubat 2010 22:23:18
   quote:

   Orijinalden alıntı: shadow006

   Basit Romanın hükmettiği topraklara ve o topraklar üzerinde kurduğu o çağdaki ilk modern yerleşimler olan site devletleri ile dünyadaki siyasi, ekonomi ve kültürel devinime etkisini gözlemleyince burada neden sadece Roma dediğimi anlarsınız.

   Hayir, malesef hala anlayamiyorum. Cunku eski Yunan Roma'dan daha once. Makedonya Roma'dan daha once. Ingiltere Kralligi'nin Roma ile alakasi yok (aslinda var, oralara da ulastilar ama, 8. Henri sonrasini dusunursek ipler coktan kopmustu geleneksel Roma anlayisiyla). Saymayi unuttugum Vandallar ve Vikingler Roma'nin zaten bas belasiydi. Bunlarin hepsinin Avrupa'dan cikmis olmasina ve Ingiltere'nin vaktiyle hukmettigi topraklarin, Roma'ninkinden daha fazla olmasina ragmen, "sadece Roma" diye israr etmeniz enteresan. Tek basina Commonwealth ulkelerini bile toplasaniz Roma'dan fazla.
   < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Challenger -- 23 Şubat 2010; 22:27:09 >
   _____________________________

  • Yarbay
   2532 Mesaj
   25 Şubat 2010 13:24:28
   quote:

   Orijinalden alıntı: Challenger

   Alıntıları Göster


   Hayir, malesef hala anlayamiyorum. Cunku eski Yunan Roma'dan daha once. Makedonya Roma'dan daha once. Ingiltere Kralligi'nin Roma ile alakasi yok (aslinda var, oralara da ulastilar ama, 8. Henri sonrasini dusunursek ipler coktan kopmustu geleneksel Roma anlayisiyla). Saymayi unuttugum Vandallar ve Vikingler Roma'nin zaten bas belasiydi. Bunlarin hepsinin Avrupa'dan cikmis olmasina ve Ingiltere'nin vaktiyle hukmettigi topraklarin, Roma'ninkinden daha fazla olmasina ragmen, "sadece Roma" diye israr etmeniz enteresan. Tek basina Commonwealth ulkelerini bile toplasaniz Roma'dan fazla.


   Sen toprak büyüklüğünden bahsediyorsun ben hüküm süreden devletin bulunduğu bölgelerde ve daha geniş ölçekte dünyadaki siyasi, ekonomi ve kültürel devinime etkisinden bahsediyorum. O nedenledirki Cumhuriyetten, Batı İmpratorluğunun yıkılışına kadar olan süreçte pek çok ilki yapanve dünyayı değiştirilemez şekilde değiştiren Roma Medeniyeti/Devleti önemlidir.

   Bu gün dünyanın en büyük toprakları Ruslarda veya dünyanın en büyük üretim iş gücü Çinde ama dünyayı Ekonomik, Siyasi ve Kültürel olarak ABD yönetiyor. Burada önemli olan Nicelik değil nitelik. Ama sen dersinki tam tersidir oda senin görüşündür onada saygı duyarım.


   _____________________________


   Sahipsiz olan Vatanın batması haktır sen sahip olursan vatan batmayacaktır. M. Akif
  • Yarbay
   2920 Mesaj
   25 Şubat 2010 19:15:38
   quote:

   Orijinalden alıntı: shadow006
   Sen toprak büyüklüğünden bahsediyorsun ben hüküm süreden devletin bulunduğu bölgelerde ve daha geniş ölçekte dünyadaki siyasi, ekonomi ve kültürel devinime etkisinden bahsediyorum. O nedenledirki Cumhuriyetten, Batı İmpratorluğunun yıkılışına kadar olan süreçte pek çok ilki yapanve dünyayı değiştirilemez şekilde değiştiren Roma Medeniyeti/Devleti önemlidir.

   Bu gün dünyanın en büyük toprakları Ruslarda veya dünyanın en büyük üretim iş gücü Çinde ama dünyayı Ekonomik, Siyasi ve Kültürel olarak ABD yönetiyor. Burada önemli olan Nicelik değil nitelik. Ama sen dersinki tam tersidir oda senin görüşündür onada saygı duyarım.

   Yok tam tersine, derdim toprak buyuklugu degil. Roma Imparatorlugu'nun gunumuz mendeniyetine, hukuk ve devlet sistemine etkisi tabi ki goz ardi edilemez. Ancak gunumuzde dunyai ekonomik, siyasi ve kulturuel yonlerden yonettigini soylediginiz ABD'nin de, bir zamanlar Ingiliz kolonisi oldugunu, Ingiltere'nin yine ABD'ye atfettiginiz yonlerden dunyanin bircok ulkesini etkiledigini (Kanada, ABD, Avustralya, Hindistan, Guney Afrika, vs. vs.) ve bu ulkeler uzerinde Roma Imparatorlugu'nun Avrupa uzerinde yaptigi etkiye benzer bir etkide bulundugunu soyledim.

   Keza Roma'dan once Eski Yunan'in, Roma yikildiktan sonra bile Avrupa'daki dini ve kulturel akimlara yaptigi etkiyi goz onunde bulundurursak, Roma'nin tek olmadigini goruruz. Ustelik, bugun hala ABD'de liselerde Yunan Mitolojisi okutuldugunu da belirtmek isterim.


   < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Challenger -- 25 Şubat 2010; 19:16:07 >
   _____________________________

  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   28 Şubat 2010 23:34:54
   şimdi hunlar mı türk yoksa türkler mi hun çünkü türk dışında birçok hun milleti var.


   _____________________________

  • Yüzbaşı
   886 Mesaj
   01 Mart 2010 00:16:12

   quote:

   Orijinalden alıntı: Montaigne

   Türklerin tarihte bıraktıkları büyük izleri bir sıralayabilir miyiz acaba?


   Bu söze sadece gülünür. Bu kadar mı hoşunuza gidiyor küçümsemek.

   Bugün bir şey yapmayıp geçmişle böbürlenmek de her fırsatta geçmişe çamur atmak da doğru değil.
   3 kıtada tarihin akışını değiştirmiş bir milletten bahsediyoruz. Osmanlı, Selçuklu, Göktürk gibi dönemlerinin süper güçlerinden bahsediyoruz.
   Sadece siyasi bir güç değil bu. Kültürel, ekonomik, sosyal birçok boyutu var.
   En somut olarak 2 defa ÇAĞ AÇIP ÇAĞ KAPATMA olayı var. Bunlar basit şeyler mi?


   _____________________________

   Tam gemiler kaçtı derken, turnalar uçtu derken

   SEN çıkıp gelsen.
  • Yarbay
   2920 Mesaj
   01 Mart 2010 03:41:15
   quote:

   Orijinalden alıntı: _Akıncı
   Bu söze sadece gülünür. Bu kadar mı hoşunuza gidiyor küçümsemek.

   Bugün bir şey yapmayıp geçmişle böbürlenmek de her fırsatta geçmişe çamur atmak da doğru değil.
   3 kıtada tarihin akışını değiştirmiş bir milletten bahsediyoruz. Osmanlı, Selçuklu, Göktürk gibi dönemlerinin süper güçlerinden bahsediyoruz.
   Sadece siyasi bir güç değil bu. Kültürel, ekonomik, sosyal birçok boyutu var.
   En somut olarak 2 defa ÇAĞ AÇIP ÇAĞ KAPATMA olayı var. Bunlar basit şeyler mi?

   Elbette ki kimse kendi tarihini kucumsemekten hoslanmiyor. Ama problem su ki, bu cag acip kapatma olayi, vaktiyle super guc oldugumuz dusuncesi maalesef sadece Turk'e Turk propogandasi yapmaktan ileri gidemiyor. Evet Osmanli'nin vaktiyle super guc olup, dunya siyasetini, ekonomik ve kulturel yapisini sekillendirdigi dogrudur. Ancak bu etki 17. yy'dan itibaren azalmaya ve Avrupa artik kendi cizdigi yolda ilerlemeye baslayinca Osmanli onemini yitirmistir. Keza Avrupa'daki gelismelere ayak uyduramayisimiz, hala "dunyayi yonettigimiz" yanilgisi ile bir dus aleminde yasayisimiz da buna buyuk etken.

   Ornegin, bugun bana sayabilir misiniz, bu cag acip cag kapatirken, dunya capinda Kepler, Kopernik, Galileo, Newton, Pascal gibi unlu ve bilim tarihinde onemli yer edinmis bilim adamina sahibiz? Efendim? Su kanun su bilim adamiyla birlikte anilir diyemiyor musunuz? Takiyuddin'in rasathanesinin padisah fermaniyla yikildigini, Ibn-i Sina'nin da bogdurtuldugunu falan hatirliyor musunuz?

   Uzgunum ama gecmiste yapmis oldugumuz o cag acip kapamalar su anki gunumuz dunyasina hicbir etki etmiyor. Gunumuz dunyasina etki eden seyler arasinda malesef ne Kanuni'nin ne kadar genis topraklara hakim oldugu, ne de Yavuz zamaninda ne kadar zengin oldugumuz yok. Gecmiste buyuk dusunurlerimiz ve bilim adamlarimizin yaptiklari calismalar, yazdiklari yazilar sanki yuzyillar boyunca "istenmeyen, kotu sey"mis gibi uzeri ortulmeye calisilmis, tanitilmamis, buyumesine, ilerlemesine hep engel olunmus. Bu yuzden de artik gunumuz dunyasina "Turk Devletlerinin etkileri" maalesef yok denecek kadar az konumda. Bu nedenle de Avrupa'da ve Amerika'da "Turk milletinin onemi"nden dem vurdugunuzda, tek akillarina gelen Osmanli'nin Avrupa seferleriyle, Ermeni Soykirimi konusu.

   Yurtdisinda yasayan bir Turk olarak, atalarimizin taa Orta Asya'dan geldiklerini, vaktiyle Cin ile savaslar yaptiklarini anlattigimda ne Italyan arkadaslarimin, ne de Cinli arkadaslarimin bu konuda bir bilgisi olmadigini ve hatta anlattiklarima cok sasirdiklarini gorunce icimde bir sey ciz etmisti.


   _____________________________

  • Binbaşı
   1248 Mesaj
   01 Mart 2010 06:22:22
   @Challenger

   Yapılan yanlışları toplu olarak milletimize maal etmek yanlış. Yalan söyleyen tarih utansın adlı eseri bir okuyun daha sonra yine tartışılır bu konular. Tek bilim adamı Takiyuddin değil ayrıca mimar sinan ali kuşcu vs... gibi bir çok bilim adamı da var. Eskisi kadar vakit ayıramıyorum foruma girmem gereken sınavlar okumam gereken yaklaşık 2000 sayfa kitap var.


   Çin konusunda da içiniz rahat olsun.Büyük devletler için 10 ve 20 yılların önemi yoktur.orta ve uzun vade de çok şey değişecek. Yaklaşık bir kova toryum ile Türkiyenin enerjisinin karşılanabileceğinden bahsediliyor. Bu gelişme sağlanaması bile bir çok faktör değişiyor büyük devletrin batışıda büyük olur dünyanın mevcut konjöktürü bunu destekliyor. Neyse konu dışına çıkıyorum sizin en güzeli önce önerdiğim kitabı tettik edin sonra tartışalım.


   _____________________________

   Ya yeni bir yol bulacağız,ya yeni bir yol yapacağız.
   Hannibal Barca
  • Yarbay
   2920 Mesaj
   01 Mart 2010 07:59:30

   quote:

   Orijinalden alıntı: _kılıç_

   @Challenger

   Yapılan yanlışları toplu olarak milletimize maal etmek yanlış. Yalan söyleyen tarih utansın adlı eseri bir okuyun daha sonra yine tartışılır bu konular. Tek bilim adamı Takiyuddin değil ayrıca mimar sinan ali kuşcu vs... gibi bir çok bilim adamı da var. Eskisi kadar vakit ayıramıyorum foruma girmem gereken sınavlar okumam gereken yaklaşık 2000 sayfa kitap var.


   Çin konusunda da içiniz rahat olsun.Büyük devletler için 10 ve 20 yılların önemi yoktur.orta ve uzun vade de çok şey değişecek. Yaklaşık bir kova toryum ile Türkiyenin enerjisinin karşılanabileceğinden bahsediliyor. Bu gelişme sağlanaması bile bir çok faktör değişiyor büyük devletrin batışıda büyük olur dünyanın mevcut konjöktürü bunu destekliyor. Neyse konu dışına çıkıyorum sizin en güzeli önce önerdiğim kitabı tettik edin sonra tartışalım.

   Evet, Ali Kuscu, Mimar Sinan vs. (kendisi bilim adami olmasa da) var ama bunlar ne kadar taniniyor hic arastirdiniz mi? Gectigimiz gunlerde elime dunya bilim tarihi ile ilgili burada yayinlanmis bir kitap gecti. Tek bir Turk bilim adamindan bahsedilmemekte. Sadece Arap ve Farsi bilim adamlari var kitapta. Zira onlarin yapmis olduklari (daha dogrusu yapmaya firsat bulduklari) calismalar ve yazabildikleri kitaplar var.

   Bahsettiginiz kitabi Turkiye'ye dondugumde edinmeye calisirim elbette ama "bu kitabi okuyun, sonra tartisalim" tavri pek hosuma gitmedi acikcasi. Tarih, ozellikle bilim tarihinden bahsetmek icin, o kitabi okumak midir kriteriniz? Ayrica soz konusu kitap yine bir Turk eseri ve Turkce olarak yayinlanmis. Aslinda okumadan on yargiyla yaklasmak istemiyorum ama durumdan anladigim kadariyla yine daha once bahsettigim "Turk'e Turk propogandasi" soz konusu. Peki bu Turk'e Turk propogandasi bize ne kazandiracak? Sadece daha fazla boburlenecegiz, ancak basimizi kumun icinden cikardigimizda aslinda disarida farkli bir dunya olmadigini gorecegiz.

   Benim dagitik yazmis olsam da aslinda bahsetmeye calistigim iki sey var:
   1- Turkiye'de "biz soyleydik, boyledik, aslandik kaplandik" demek bize bir sey kazandirmiyor. Sonuclari degistirmiyor ve hatta gercegin bile uzerini abartarak kapatiyor. Hatta dunyanin diger hicbir ulkesinde bir anlam ifade etmiyor. Bu propogandayi Turkiye'de kendimize yapacagimizda disarida yapmaya calismak daha fazla fayda saglar. Mesela, niye "Hunlar da Turk idi" dedigimiz zaman bize anlamsiz gozlerle bakiyorlar? "The Huns? Come on, it can't be!" sozlerini kac defa duydum biliyor musunuz? Bu durumda tek yapabildigim onlari inandirmak icin Wikipedia'da ilgili maddeleri gostermek oldu.

   2- Elbette ki, gecmisimizdeki ovunulecek icraatlarla ovunmek hakkimiz, ama bu ovunme kisminda fazla takili kalmiyor muyuz? Osmanli'nin dunyaya hukmettigi donemin uzerinden yuzyillar gecmis olmasina ragmen, biz hala "su kadar sene dunyaya hukmetmis milletiz" diyoruz, ama sonra ne olduguna ve su anki halimize bakmiyoruz. Ne gecmiste yuzyillarca yapilan hatalardan ders aliyoruz, ne de gelecekte neler yapabilecegimizi planlayabiliyoruz. Tek yapabildigimiz, kasinin altinda gozun var diyerek birbirine girmek.


   _____________________________

  • Yüzbaşı
   886 Mesaj
   01 Mart 2010 08:12:00
   Reklam önemlidir bu konuda. Batı her konuda reklamını iyi yapmış, kendini iyi pazarlamıştır. Tay doğuran atın ses çıkarmaması, ama yumurta yapan tavuğun ortalığı velveleye vermesi gibi. O Batı'daki bilimsel gelişmelerin birçoğu daha önce Ortadoğu coğrafyasında yaşanmıştı.
   Edirne Selimiye Camii dünyanın en güzel mimari örneklerinden biri değildir. Batı'nın Mimar Sinan'ı tanımaması Mimamr Sinan'ın Batı'daki birçok mimardan büyük olduğu gerçeğini değiştirmez.
   Burada amaç bir propaganda da değil. Geçmişi bilmek gereklidir. Ama eksiğiyle ve fazlasıyla. Ders almaya çalışarak...
   Peki daha Osmanlı'nın O'su, Türk'ün T'si geçmeden ''soykırımcı, faşist, bilim düşmanı'' gibi mesnetsiz iddialarla saldırmak doğru mudur? Bu ne kazandırıyor?

   Bilimsel gelişme devamlı olmalıdır. Aydınlanma ile Avrupa bunun farkına varmıştır. Bizdeki kişisel hesaplaşmalar bu gerçeği görmemizi engellemiştir.


   < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi _Akıncı -- 1 Mart 2010; 8:14:52 >
   _____________________________

   Tam gemiler kaçtı derken, turnalar uçtu derken

   SEN çıkıp gelsen.
  • Yarbay
   2920 Mesaj
   01 Mart 2010 08:31:55
   quote:

   Orijinalden alıntı: _Akıncı
   Reklam önemlidir bu konuda. Batı her konuda reklamını iyi yapmış, kendini iyi pazarlamıştır. Tay doğuran atın ses çıkarmaması, ama yumurta yapan tavuğun ortalığı velveleye vermesi gibi. O Batı'daki bilimsel gelişmelerin birçoğu daha önce Ortadoğu coğrafyasında yaşanmıştı.

   Olay sadece reklamla kalmiyor ki. Ortadogu cografyasinda batidan once yasanan gelismelerin akibeti ne oldu dersiniz? Soyleyeyim, yine kendi elleriyle yaktilar, yiktilar.


   Alıntıları Göster


   Bu sozler bana midir emin olamadim. Ama ben "soykirimci fasist" veya "bilim dusmani" diyerek saldirmadim ve ne Osmanli ne de Turk tarihi konusunda da cahil degilim.

   quote:

   Orijinalden alıntı: _Akıncı
   Bilimsel gelişme devamlı olmalıdır. Aydınlanma ile Avrupa bunun farkına varmıştır. Bizdeki kişisel hesaplaşmalar bu gerçeği görmemizi engellemiştir.

   Evet, Avrupa aydinlanma ile bunun farkina vardi ve ilerledi. Ancak bizdeki sadece kisisel hesaplasma degil, dinsel, siyasi ve etnik hesaplasmalar, otorite kaybinin onune gecmeye calisma (ulemanin elinde bulundurdugu otoriteyi kaybetmemek ugruna yaptiklarini hatirlayin) vs, vs.


   _____________________________

  • Yarbay
   7476 Mesaj
   01 Mart 2010 12:11:04
   @Challenger;
   Boşverin, forumda gördüğüm en sağlıklı Türk ve tarihine bakış açısına sahip kişilerden birisiniz!


   _____________________________

   GENS UNA SUMUS
  • Yarbay
   2920 Mesaj
   01 Mart 2010 19:06:35

   quote:

   Orijinalden alıntı: neommy

   @Challenger;
   Boşverin, forumda gördüğüm en sağlıklı Türk ve tarihine bakış açısına sahip kişilerden birisiniz!

   Tesekkur ederim.


   _____________________________

  • Teğmen
   181 Mesaj
   06 Eylül 2011 14:32:06

   quote:

   Orijinalden alıntı: Rang-e khoda

   Şu an Türkiye'de yaşayanaların Türk olduklarına inanmıyorum ben.

   Konuyu hortlatıyorum ama neyse.
   Almanya'da yaşayan almanların alman olduğuna eminsiniz, Yunanistan'da yunanım diyenlerin yunan olduğuna eminsiniz, ingilizim diyenin ingiliz olduğuna eminsiniz. (Bu örnekler arttırılabilir.)
   Türkiye'de yaşayıp TÜRK'üm diyen insanların Türk olduğuna neden inanmıyorsunuz. Ne zor şey bu Türk olmak.

   Elhamdülillah Müslümanım ve Türk'üm, çokta mutluyum. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki Türk'üm dediğimizde ırkçılıkla suçlanıyoruz.
   Ne mutlu Türk'üm diyene.


   _____________________________

   Dünya, Türk'lerin kurallarına uyacak!
  • Yüzbaşı
   675 Mesaj
   04 Şubat 2016 16:36:47
   Paylaşım için teşekkürler.


   _____________________________


   "Vatan" bazen ise daha doğmamış iken yetim kalmaktır.
   Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak, bir şeye ihtiyacımız varki yine çalışkan olmak yine fedakarlık yapmak.Mustafa Kemal Atatürk

  • Binbaşı
   1248 Mesaj
   17 Şubat 2016 23:00:38
   Bu konu çok farklı yerlere çekildi! Tarihi kazananlar yazar... Şuan Türkiye ve Türk devletleri'nin hiçbiri süper güç değil ama bir gün,arşivler açılıp, kimin ne yaptığı o vakit su katılmamış bir şekilde ortaya çıkacak. Herkez bilmeli ki,gerçeklerin gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır.


   _____________________________

   Ya yeni bir yol bulacağız,ya yeni bir yol yapacağız.
   Hannibal Barca
  • Yarbay
   2561 Mesaj
   18 Şubat 2016 00:46:19
   Çok devlet kurmak başarı mıdır? Demek ki senin devletlerin uzun ömürlü olamıyor derim ben.

   1100 yıldır bir tane Fransa var.


   < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Lews Therin Telamon -- 18 Şubat 2016; 0:46:51 >
   _____________________________

   "Gerçek bir vatanseverin görevi, ülkesini devletinden korumaktır." Thomas Paine
  • Yarbay
   3911 Mesaj
   18 Şubat 2016 19:21:42

   2023 yeni Fransa hedefi bile yok onlarin. Yazik.


   < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
   Lews Therin Telamonkullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
   _____________________________

  • Yarbay
   4509 Mesaj
   18 Şubat 2016 19:57:32
   kpss mode on:

   islamı seçen ilk devlet, tuna bulgarları.

   kpss mode off
   < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
   _____________________________

  • Binbaşı
   1849 Mesaj
   21 Şubat 2016 15:37:37
   İskitler neden Türk devleti olarak anılmıyor ?


   _____________________________

   Tanrı dağlarına kadar Türk, Hira mağarasına kadar Müslümanım.
Sayfa: [1]
Tüm Forumlar >> Kültür ve Bilim >> Kültür, Güncel ve Tarih >> Güncel >> Geçmişten günümüze 113 Türk Devleti.
Sayfaya Git:
Sayfa:
1
Facebook Sayfamız
Foruma Git
Bölümde Ara
Reklamlar
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.