DonanımHaber'de AraYENİ GELİŞMİŞ ARAMA
ForumBu Bölümde Ara
Yeni DH Mobil Uygulama herkese açık beta sürümü kullanıma açıldı. Gizle Şimdi Dene
Geçmişten günümüze 113 Türk Devleti.
53
Cevap
2
Favori
10.563
Tıklama
Konudaki Resimler
Mesaj Tarihine Göre En Beğenilen Son Ekleneneler
Seçimimi Hatırla
Tüm Forumlar >> Kültür ve Bilim >> Kültür, Güncel ve Tarih >> Güncel >> Geçmişten günümüze 113 Türk Devleti.
Sayfaya Git:
Sayfa:
Giriş
Mesaj
  • Binbaşı
   1243 Mesaj
   02 Şubat 2010 18:23:49 Konu Sahibi
   # 1. Hun İmparatorluğu: İlk büyük Türk Devletidir. M.Ö.220'den M.S.216'ya kadar hüküm sürmüştür. Türklük dünyasının öncüleri olarak bilinir. Mete Han döneminde imparatorluğun sınırları Japon Denizi'nden Hazar Denizi'ne kadar geniş bir bölgeyi kapsar.

   # 2. BatL Hun İmparatorluğu: M.Ö. 53'de, Büyük Hun İmparatorluğunun ikiye bölünmesiyle, Batı Türkistan'da Cici Han tarafından kurulan devlet. Coğrafi mekan olarak sınırları Batı Türkistan'ı içine alır.

   # 3. Han yada Ön Chao Kuzey Çin Hun Devleti: M.S. 304 ile 329 yılları arasında Kuzey Çin'de kurulmuş bir devlet.

   # 4. Arka Chao Kuzey Çin Hun Devleti: M.S.319 ile 351 yılları arasında Kuzeydoğu Çin'de kurulmuş bir Türk devleti.

   # 5. Kuzey Liang Hun Devleti: M.S. 401 ile 439 yılları arasında Kansu ve çevresinde kurulmuştur.

   # 6. Hsia Hun Devleti: M.S.407 ile 431 yılları arasında , Kuzey Çin'de ordu platformu çevresinde kurulmuş bir Türk devletidir.

   # 7. Avrupa Hunları(Bati Hunları) : M.S. 434'de Atilla'nın başa geçmesiyle Avrupa Hunları, büyük bir imparatorluk haline geldiler. Atilla'nın oğulları devleti iyi yönetemeyince, imparatorluk 470'de çökmüştür.

   # 8. Tabgaç Devleti : Batı Hun imparatorluğu yıkıldığı yıllarda , Orta Asya'da kurulmuştur. 520'de Budizmin etkisinde kalarak yıkılmıştır.

   # 9. Akhunlar : Tabgaç Devleti'nin çağdaşıdır. 5.yüzyılın ortalarında, Amuderya nehrinin akaçlama alanı içinde kurulmuş ve gelişme göstermiş bir Türk devletidir. Coğrafi sınırları; Horasan, Afganistan ve İran topraklarına kadar uzanır. 557'de Akhunlar tarihe karıştı.

   # 10. Göktürk Devleti : 530'larda kurulan ve adında ilk defa Türk geçen bir devlettir. 745'de Uygurlar tarafından yıkılmıştır.

   # 11. Doğu Göktürk Hakanlığı: 582 yılında, Göktürk Hakanlığı'nın ikiye ayrılmasından sonra ortaya çıkmıştır. 630 yılına kadar devam eden Doğu Göktürk Hakanlığı'nın coğrafi sınırları; Aral gölü ve çevresi, Ötüken, kuzeybatı Moğolistan ve Kaşgar'a kadar uzanan geniş bir mekanı içine almıştır.

   # 12. Batı Göktürk Hakanlığı: 630 yılına kadar devam eden Batı Göktürk hakanlığının sınırları Aral Gölü - Kafkaslar arasındakı geniş toprakları içine almaktadır.

   # 13. Türgeş Devleti: Batı Göktürk Hakanlığı'nın 630'da yıkılışından sonra On Boy'dan biri olan Türgeşlerin kurmuş olduğu bu devlet, 750 yılına kadar devam etmiştir. Türklere, şehir hayatını benimseten bir devlettir. Başkenti Talas'dır.

   # 14. Uygur Hakanlığı : Büyük Hunların torunları olan Uygurlar, çok sayıda devlet kurmuşlardır. Uygur Hakanlığı bunlardan birisidir. 744-840 yılları arasında hüküm sürmüştür. Selenga, Orhun ve Tola ırmakları havzalarından Baykal gölünün güneyindeki bozkırlara kadar uzanan geniş sahada yaşamışlardır.

   # 15. Kao-Ch'ang (Turfan) Uygur Devleti: Ötüken Uygurları da denilen Uygur hakanlığının 840 yılında Kırgızlara yenilgisinden sonra, güneye göç eden Uygurların Turfan havzası ve çevresinde kurmuş oldukları bir devlet. 847 yılında Çin ve Kırgız kıskacı altında dağılmışlardır.

   # 16. Kan-Chou (Sarı Uygur) Uygur Devleti: 840 tarihinde Uygur Hakanlığının yıkılışından sonra kurulmuş bir devlet. Orta Asya İpek yolu ticaretine hakim oldular.

   # 17. Karluklar : İslâm dinini ilk kabul eden bir Türk devleti. Çungarya havzası ve Tarım bölgesinde hüküm sürdüler.

   # 18. Kimek Hakanlığı: İrtiş boylarında yaşayan İmek, İmi, Tatar, Balandur, Kıpçak, Lankaz ve Ecdad gibi Türk boylarının bir araya gelerek kurmuş oldukları federasyon bir devlettir.

   # 19. Kırgızlar : 840'dan itibaren Uygur başkenti Ötüken'de devleti kurdular. 1207'de Cengiz Han'ın egemenliğini kabul ettiler.

   # 20. Avar İmparatorluğu : Macaristan'da büyük bir devlet kuran Avarlar, zaman zaman İstanbul'u kuşattılar. 630'dan sonra zayıflamaya başladılar. 9. yüzyılda da parçalandılar.

   # 21. Hazar Devleti : 7. yüzyıldan itibaren iyice güçlenen ve bütün Dogu Avrupa'yı eline geçiren Hazarlar, 3 yüzyıl hüküm sürdüler.

   # 22. Peçenekler : Bir süre Hazarlar'ın egemenliğinde yaşayan Peçenekler, 10. yüzyıl ortalarına doğru güçlendiler ve 11. yüzyılda dağıldılar.

   # 23. Uzlar : Karadenizin kuzeyinde ve Doğu Avrupa'da hüküm sürdüler. Genelde Özi Irmağı çevresinde yaşayan Uzların Selanik'e kadar ilerledikleri bilinir. Peçenekler ile çağdaştırlar.

   # 24. Kumanlar : 11. yüzyılda Balkaş gölünden Batı Karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş topraklarda hüküm sürdüler. 12. yüzyılda dağıldılar.

   # 25. İtil (Volga) Bulgar Devleti : Karadeniz'in kuzeyinde 630'larda devlet oldular. 864'den sonra Hırıstiyanlığı kabul ettiler. 1236 yılında Batu han tarafından yıkılmıştır. Coğrafi sınırları; İtil (Volga) nehrinin akaçlama alanına tekabül eder.

   # 26. Tuna Bulgar-Türk Devleti: Hazarların tazyiki ile birlikte Bulgarlar 660 tarihinden itibaren tuna boylarına yerleşmeye başladılar. 893-927 yıllarında en parlak dönemini yaşayan Bulgar Devleti, 1393 yılından itibaren 500 yıllık Osmanlı hakimiyetine girmişlerdir.

   # 27. Toharistan Türk Devleti: Altıncı yüzyılın sonlarında kurulmuş bir Türk devleti. Coğrafi sınırları; bugünkü Afganistan Türkistanı topraklarını içine alır.

   # 28. Türk-şahi yada Tigin-şah Devleti: Kabil, Gazne çevresinde, Sind ırmağı ve Mahaban dağları çevresinde kurulmuş bir devlet.

   # 29. Şûl (Çöl) Türkleri Devleti: Hazar denizinin güneydoğusunda kurulmuş bir Türk devleti. 716 tarihinde Emevi ordularına yenilince, İslâmiyeti kabul ettiler.

   # 30. Tolunoğulları : 868'de Mısır - Irak arasında kurulan bir Müslüman Türk devletidir. 905'de yıkıldılar.

   # 31. İhşidiler : Tolunoğullarından sonra yaklaşık aynı topraklarda 968'e kadar hüküm sürdüler.

   # 32. Karahanlılar : 10. yüzyılın ortalarında Orta Aysa'da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir.

   # 33. Gazneliler : Karahanlılarla çağdaştır. İlk Müslüman Türk devletlerindendir. Sınırları Afganistan ve Hindistan'ı içine alır.

   # 34. Kutbiler: 1191-1211 arasında, Hindistan'da hüküm sürmüş bir Türk devletidir. Kurucusu bir Memluk olan Aybeg'dir.

   # 35. Şemsiler: 1211-1266 arasında Hindistan'da hüküm sürmüştür. Kurucusu Iltutmuş (ünvanı Şemseddin) Memluk asıllıdır.

   # 36. Balabanlılar: 1266-1290 yılları arasında Hindistan'da hüküm sürmüş bir Türk devleti.

   # 37. Kalaçlar: 1290-1320 yılları arasinda hüküm sürmüştür. Kutbiler, Şemsiler ve Balabanlardan sonra gelen Delhi Türk Sultanlığıdır.

   # 38. Tuğluklar: Kalaçlardan sonra, Delhi Türk Sultanlığı'nın son halkasını teşkil ederler. 1320-1414 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir.

   # 39. Büyük Selçuklu İmparatorluğu : Ön Asya'da kurulan ilk ve en büyük Müslüman Türk devletlerinden biridir. 1040-1157 yılları arasında hüküm sürmüştür.

   # 40. Hısn-ı Keyfâ Artukluları: 1101 yılında Artuk'un oğlu Sokman tarafından Hısn-ı Keyfâ (Hasankeyf) ve yakın çevresinde kurulmuştur. 1231 yılında Eyyubiler tarafından yıkılmıştır.

   # 41. Mardin Artukluları: 1108 yılında Artuk'un oğlu İlgazi tarafından Mardin ve çevresinde kurulmuştur. Artuklu devletlerinin en uzun ömürlüsüdür. 1408 yılına kadar hüküm sürmüşlerdir.

   # 42. Harput Artukluları: En kısa ömürlü olan Artuklu devletlerinden biridir. 1185-1233 tarihleri arasında bugünkü Elazığ ve çevresinde hüküm sürmüşlerdir.

   # 43. Saltuklular: 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'da kurulmuş olan 4 Türk devletinden biridir. Erzurum ve çevresinde 1072-1202 yılları arasinda hüküm sürmüştür.

   # 44. Mengücekler: Anadolu Selçuklu devletlerinden biridir. Erzincan ve çevresinde 1072-1228 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir. 45. Danişmendliler: Sivas ve Divriği çevresinde hüküm sürmüş, Anadolu Selçuklu devletlerinden biridir.

   # 46. Sökmenler (Ahlatşahlar) Devleti: 1110-1207 yılları arasında Van gölü havzasında hüküm sürmüş bir Türk devleti.

   # 47. Dilmaç Oğulları Beyliği: 1084-1394 tarihleri arasında Erzen ve Bitlis çevresinde hüküm sürmüş bir Türk devleti.

   # 48. Yinal Oğulları Beyliği: 1098-1183 yılları arasında, Diyarbakır ve çevresinde hüküm sürmüşlerdir.

   # 49. İzmir Türk Beyliği (Çaka Beyliüi): 1081-1097 yılları arasında, İzmir, Foça, Midilli adası ve çevresinde hüküm sürmüş bir Türk beyliğidir.

   # 50. Türkiye Selçukluları Devleti: 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'da kurulmuş olan ve Bizans'a en yakın olan Türk de

   letlerinden biridir. 1075-1308 tarihleri arasında hüküm sürmüştür. Konya ve çevresi merkez olmuştur.

   # 51. Suriye Selçukluları Devleti: 1069-1118 yılları arasında, bugünkü Suriye, Lübnan, Ürdün ve İsrail toprakları üzerinde kurulmuş bir Türk devletidir.

   # 52. Dımaşk Atabegliği: 1104-1154 yılları arasında güney Suriye'de varlığını sürdüren bir Türk devletidir.

   # 53. Irak Selçukluları Devleti: 1118-1194 arasında Irak ve güneybatı İran toprakları üzerinde kurulmuş bir Türk devletidir.

   # 54. Zengiler : Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra, Suriye ve Yukarı Mezopotamya'da kurulan bir Türk devletidir. Musul Atabegliği adı da verilir. 1127-1233 yılları arasında hüküm sürmüştür.

   # 55. Kirman Selçukluları: 1040 Dandanakan zaferinden sonra Tabes vilayeti ile Kirman çevresinde kurulmuştur. Sınırları Umman'a kadar uzanır. 1187 yılında yıkıldı.

   # 56. İldenizler : Zengilerle çağdaş, Azerbaycan çevresinde kurulan bir Türk devletidir. Azerbaycan Atabegleri de denilir.

   # 57. Salgurlar : Zengiler ve İldenizlerle çağdaş (1148 - 1286) İran'da kurulmuş bir Türk devletidir.

   # 58. Harizmşahlar Devleti: Büyük Selçuklu Devletiyle çağdaş, Aral gölünün güneyinde 1097-1231 yılları arasında yaşamışlardır.

   # 59. İlhanlı Devleti: 1256- 1343 yılları arasında, Doğu Anadolu, İran ve Afganistan'a kadar uzanan geniş topraklar üzerinde hakimiyet kurmuştur.

   # 60. Eyyubiler : Ön Asya'da kurulan bir Müslüman Türk devleti (1171-1250).

   # 61. Mısır Türk Sultanlığı (Memluklar) : Mısır ve Suriye'de 250 yıldan fazla (1250-1517) hüküm sürmüştür. Osmanlılar'ın Mısır'ı fethettikleri tarihe kadar varlıklarını korumuşlardır. Mısır, bir Arap ülkesi olmasına rağmen, ortaçağ haritalarında, Memluk hakimiyetinden ötürü, "Türkiye" olarak adlandırılmıştır.

   # 62. Timurlar Devleti: 1370-1507 yılları arasında, Adalar Denizi (Ege) kıyılarından Orta Asya'ya ve Hint Okyanusuna kadar uzanan geniş topraklar üzerinde hüküm sürmüş büyük bir Türk imparatorluğu.

   # 63. Bâbur Devleti: 1494-1858 yılları arasında Hindistan'da hüküm sürmüştür.

   # 64. Şeybaniler : Aynı zamanda Özbek devleti olarak da bilinir. Orta Asya'da kurulmuştur.

   # 65. Kazan Hanlığı : Dogu Avrupa'da Karadeniz'den Moskova'ya kadar uzanan geniş bölgede, 1437 - 1552 yılları arasında hüküm süren bir devlet.

   # 66. Kasim Hanlığı: 1445-1681 arasında, Kazan hanlığının güneybatısında yaşamış olan bir Türk hanlığı.

   # 67. Astrahan Hanlığı: 1466-1556 yılları arasında, Idil nehrinin Hazar denizine döküldüğü delta bölgesinde kurulmuş olan bir Türk devletidir.

   # 68. Kırım Hanlığı : 1441 - 1783 arasında Kırım ve çevresinde kurulmuştur. Osmanlı devletine bağlı yaşamışlardır.

   # 69. Sibir Hanlığı: Altınordu devletinin parçalanmasından sonra Moğolistan bölgesinde kurulmuş ve 1480-1598 yılları arasında hüküm sürmüştür.

   # 70. Buhara (Özbek) Hanlığı: 1500-1920 yılları arasında, Orta Asya'da, Buhara ve çevresinde, hüküm sürmüş bir Türk devleti.

   # 71. Hive Hanlığı: 1512-1920 yılları arasında, Orta Asya'da Hive ve çevresinde hakimiyet kurmuşlardır.

   # 72. Hokand Hanlığı: 1700-1876 yılları arasında, Fergana havzasında kurulmuş bir hanlık.

   # 73. Safeviler : 1502-1732 yılları arasında Ön Asya'da yaşamışlardır.

   # 74. Afşarlar : Safaviler'in yıkılmasından sonra, aynı bölgede 1736-1795 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir.

   # 75. Kaçarlar : 1779-1925 yılları arasında, Hazar Denizi'nin güney kıyılarında yaşamışlardır.

   # 76. Altınordu Hanlığı: 1227-1502 yılları arasında, Karadeniz ile Hazar denizi arasında yaşamış bir Türk devleti.

   # 77. Akkoyunlular Devleti: Diyarbakır-Malatya çevresinde kurulan bu devlet, Karakoyunlularla halef-seleftir. 1403-1514 yılları arasında, 111 yıl süren bir ömrü vardır.

   # 78. Karakoyunlular Devleti : Erbil-Nahçıvan arasında yani Azerbaycan, Irak ve Doğu Anadolu'da 1390'de kurulmuş ve 1468'e kadar devam eden 78 yıllık bir ömre sahiptir.

   # 79. Karaman Oğulları Beyliği: 1256 - 1483 arasında, Konya-Karaman çevresinde hüküm sürmüştür.

   # 80. Alaiye Beyliği : Alanya ve çevresinde 1300-1463 yılları arasında hüküm sürmüş bir beyliktir.

   # 81. Eşref Oğulları Beyliği: Beyşehir ve Eğridir yörelerinde, 1280-1326 yılları arasında hüküm sürmüş bir beyliktir.

   # 82. Germiyan Oğulları Beyliği: 1303-1429 yılları arasında, Kütahya ve çevresinde kurulan bir Türk beyliğidir. Beyliğin ömrü 126 yıl olarak görülürse de, bağımsızlık dönemi 70 yıl kadardır.

   # 83. Hamid Oğulları Beyliği: Uluborlu ve Eğridir çevresindeki bir beylik. Coğrafi sınır olarak bugünkü Göller Yöresini içine alir. 1300-1391 yılları arasında hüküm sürmüştür.

   # 84. Teke Oğulları Beyliği: Antalya yöresinde hüküm sürmüş, bir Anadolu beyliğidir.

   # 85. Menteşe Oğulları Beyliği : Menteşe (Anadolu'nun güneybatısı) yöresinde, 1282 - 1389 arasında hüküm sürmüştür.

   # 86. İnanç Oğulları Beyliği : Buna Lâdik Beyliği de denilir. 1276-1400 yılları arasında, Denizli - Honaz - Dalaman çevresinde kurulan bir Anadolu beyliğidir.

   # 87. Sahip Ata Oğulları Beyliği: 13.yüzyıl sonları ile 14.yüzyıl başlarında yaklaşık 90 yıllık bir devrede, Afyon Karahisarı ile yakın çevresinde hüküm sürmüş olan bir beyliktir.

   # 88. Aydın Oğulları Beyliği : Aydın ve İzmir çevresinde hüküm süren Anadolu beyliği. Hakimiyeti, 1310-1426 tarihleri arasında, 116 yıllık bir süreyi kapsar.

   # 89. Karesi Oğulları Beyliği: Balıkesir yöresinde 1297'de kurulan bir beylik, 1360'da Osmanlı idaresine girmiştir.

   # 90. Candar Oğulları Beyliği: Kastamonu ve Sinop yöresindeki Anadolu Türk beyliği. Beyliğin ömrü, 1292-1461 yılları arasında,
   # yaklaşık 170 yıl sürmüştür.

   # 91. Eretna Oğulları Beyliği: Sivas ve Kayseri'deki Anadolu beyliğidir. Anadolu'daki Uygur sülalesinin kurmuş olduğu bir beyliktir. 1344-1381 yılları arasında, 37 yıllık bir ömür sürmüştür.

   # 92. Kadı Burhaneddin Beyliği: 1381-1400 yılları arasında, Sivas, Amasya ve Kayseri havalisinde kurulmuş bir beylik. Anadolu Selçuklu Beylikleri arasında, 19 yıllık ömrü ile en kısa ömürlü bir beyliktir.

   # 93. Saruhan Oğulları Beyliği : 1310-1410 yılları arasında, 100 yıllık bir ömür süren beylik, Manisa yöresinde hüküm sürmüştür.

   # 94. Tacettin Oğulları Beyliği: Ordu ve Bafra yörelerinde kurulmuş Anadolu beyliği. 1378-1428 tarihleri arasında, yaklaşık 50 yıl ömrü olan bir beyliktir.

   # 95. Pervane Oğulları Beyliği: 1276-1322 yılları arasında 46 yıllık bir süre içinde, Sinop'ta kurulmuş bir beyliktir.

   # 96. Ramazan Oğulları Beyliği: Çukurova'da kurulmuş Anadolu beyliği. 1378-1608 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. Anadolu Selçuklu Beyliklerinden, Osmanlı Beyliği'nden sonra ömrü en uzun olan beyliktir. Yaklaşık 245 yıl hüküm sürmüştür.

   # 97. Dulkadir Oğulları Beyliği: Maraş ve Elbistan'da hüküm sürmüş bir beylik. Beylik, 1337-1521 yılları arasında varlığını göstermiştir.

   # 98. Osmanlı İmparatorluğu : 1299'da Söğüt civarında kurulmuş ve 1923 yılına kadar devam etmiş ve üç kıtada at sürmüş Cihan İmparatorluğudur. Bu cihan imparatorluğu, geçmişten gelen Türk devlet geleneğinin kemâle ermiş biçimini dünya sahnesinde, 600 yıl sergilemiştir. 1606 tarihinde imzalanan Zigvatorok Antlaşmasi ile İmparatorluk, toprak bakımından en geniş noktasına ulaşmıştır. Bu tarihlerde, Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları; Anadolu, Kafkasya, Kırım, Güney Ukrayna, bugünkü Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Suriye, Ürdün, Lübnan, Israil, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Mısır, Tunus, Libya, Cezayir ve Akdeniz adalarını içine almaktaydı. İmparatorluğun etkisi altına almış olduğu toprakların yüzölçümü ise, 22 milyon km².yi aşmıştır.

   # 99. Türkiye Cumhuriyeti: Osmanlı Devleti'nin yıkılışından sonra, Anadolu yarımadası ve doğu Trakya toprakları üzerinde, 1923 tarihinde kurulmuştur.

   # 100. Hatay Türk Cumhuriyeti: 2 Eylül 1938 - 23 Haziran 1939 tarihleri arasında, Antakya ve İskenderun çevresinde kurulmuş bir devlet.

   # 101. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: 15 kasim 1983'de Kıbrıs adasının kuzey yarısında Türk Cumhuriyeti ilan edilmiştir.

   # 102. Aras Türk Hükümeti: 3 Kasım 1918'de Iğdır ve Nahcıvan çevrelerini kapsayan topraklar üzerinde kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile birlikte, Iğdır Türkiye'de, Nahcıvan bölgesi Sovyet Rusya'da kalmıştır.

   # 103. Cenubi Garbi Kafkas Türk Hükümeti: 9 Ocak 1919 Ardahan Kongresi'nin ardından Batum'dan Nahcıvan'a kadar uzanan topraklar üzerinde kurulmuştur.

   # 104. Türkmen Devleti: 1855-1885 tarihleri arasinda Türkmenistan 'da kurulmuş bir devlet.

   # 105. Garbi Trakya Devleti: 22 mayis 1920'de Gümülcine'nin Hemitli nahiyesinde kuruldu. 24 Temmuz 1923'de Lozan Antlaşmasi ile, Garbi Trakya Devleti toprakları Yunanistan'a bırakıldı. Ayrıca Balkanlar'da geçici olarak iki devlet daha kurulmuştur. Bunlar; Garbi Trakya Devlet-i Muvakkatası ve Rodop Devlet-i Muvakkatasıdır. Garbi Trakya Devlet-i Muvakkatası; 31 Ağustos 1913'de Gümülcine, İskeçe ve Dedeağaç çevresinde kurulmuştur. 25 Ekim 1913'de tarih sahnesinden çekilmiştir. Rodop Devlet-i Muvakkatası; 14 Nisan 1878'de, Balkan dağlarının güneyinde Rodop bölgesinde kurulmuş ve mücadelelerini 20 Nisan 1886 tarihine kadar 8 yıl sürdürmüşlerdir.

   # 106. Doğu Türkistan (Uygur) Devleti: 1864-1877 tarihleri arasında Doğu Türkistan'da varlığını koruyabilmiş bir Türk devleti.

   # 107. Doğu Türkistan Türk Cumhuriyeti: 12 Kasım 1933 tarihinde Doğu Türkistan'da kuruldu. 1937 yılına kadar varlığını korudu.

   # 108. Azerbaycan Türk Cumhuriyeti: 1918-1920 tarihleri arasında, Azerbaycan topraklarında hüküm sürmüştür. Daha sonra Sovyet Rusya'nın hakimiyetine giren bu devlet,30 Ağustos 1991 yılında yeniden bağımsızlığına kavuşmuştur.

   # 109. Özbekistan Türk Cumhuriyeti: 31 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığına kavuşmuştur.

   # 110. Türkmenistan Türk Cumhuriyeti: 27 Ekim 1991'de bağımsızlığını ilan etmiştir.

   # 111. Kazakistan Türk Cumhuriyeti: 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsızlığına kavuşmuştur.

   # 112. Kırgızistan Türk Cumhuriyeti: 31 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığına kavuşmuştur.

   # 113. Tacikistan Türk Cumhuriyeti: 9 Eylül 1991 tarihinde bağımsızlığına kavuşmuştur.


   Türkler pek farkında degil ama Avrupalılar şu gerçeğin farkındadır.Tarihten Türkler çıkarılırsa, ortada tarih diye birşey kalmaz! Prof.Dr.Fritz Neumark


   Turkcebilgi.com: Tarihteki Türk Devletleri hakkında ansiklopedik bilgi
   (Kalın italikler, Tarihte ki 17 büyük Türk Devleti gösterir.)   < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi _kılıç_ -- 2 Şubat 2010; 18:30:58 >   |
   |
   _____________________________

   Ya yeni bir yol bulacağız,ya yeni bir yol yapacağız.
   Hannibal Barca
  • Çavuş
   43 Mesaj
   02 Şubat 2010 18:35:40
   Türkler pek farkında degil ama Avrupalılar şu gerçeğin farkındadır.Tarihten Türkler çıkarılırsa, ortada tarih diye birşey kalmaz! Prof.Dr.Fritz Neumark

   Bu sözü bu kişi gerçekten söylemiş midir acaba?Yoksa bir rivayetten mi ibaret?Söylemişse ben de bir soru sormak isterim Türklerin tarihte bıraktıkları büyük izleri bir sıralayabilir miyiz acaba?
   |
   |
   _____________________________

  • Yüzbaşı
   527 Mesaj
   02 Şubat 2010 20:55:36
   En çok devleti olan, en çok göç eden, en büyüktür. O kadar büyüktür ki günümüzdeki haline bakınca da, böbürlenmekten alı koyamayız kendimizi.
   |
   |
   _____________________________

  • Yüzbaşı
   433 Mesaj
   02 Şubat 2010 21:08:02
   quote:

   Türklerin tarihte bıraktıkları büyük izleri bir sıralayabilir miyiz acaba?


   Hiç ayrıntıya girmeye lüzum yok. Türk Tarihi'nde sadece Osmanlı İmp. içinde yaşayan Rum, Yunan, Macar Hırvat, Arap,Kıpti gibi etnik unsurların yanında Katolik, yahudi,Ortodoks ve bazı küçük mezhepler hesaba katıldığında sosyo-kültürel ve siyasi tarihlerinde herbirinin üzerinde az ya da çok bir etkisi mevcuttur.
   |
   |
   _____________________________

   Sultanım teşekkür ederim.
  • Binbaşı
   1243 Mesaj
   02 Şubat 2010 21:25:36 Konu Sahibi
   Viyana Büyükelçiğimiz’de Nükleer Ataşe olarak başarılı bir hizmet vermiş olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi eski müdürü Dr Reşat Uzmen’den 19.07.2002 târihinde bana gelen bir elektronik postada, bir kısım öğrencisiyle Boğaziçi’nde geziye çıkan İstanbul Üniversitesi'nin eski öğretim üyelerinden Alman asıllı Prof. Fritz Neumark’ın Avrupalılar’ın bize bakış açılarını yansıtması bakımından ilgi çekici tesbitleri bulunmaktadır. Prof. Neumark’ın bu tesbitlerinin Hocam Râşid Erer’in derslerinde bizlere nakletmiş olduğu şahsî tesbitleriyle de çakışmakta olduğunu müşâhede ettiğimden buraya ilâve etmeyi uygun buldum.

   “Talebelerden biri Prof. Neumark'a şu soruyu sorar:

   - Avrupa bizi neden sevmez hocam ?

   Prof. Neumark şu cevabı verir:
   - Çok samimî olarak itirâf edeyim ki, Avrupalı Türkler’i sevmez ve sevmesi de mümkün değildir. Asırlardır Kilise’nin Türk ve İslâm düşmanlığı Hıristiyanlar'ın hücrelerine sinmistir. Sebeblerine gelince:

   1.Müslüman olduğunuz için sevmez. Ama, farazâ lâik şöyle dursun, hıristiyan olsanız da size düşman olarak bakmaya devam eder.

   2. Sizler farkında değilsiniz ama, onlar şu gerçeğin farkındadırlar: Târihten Türk çıkarılırsa ortada târih kalmaz. Osmanlı arşivi tam olarak ortaya çıkarsa, bugünkü târihlerin yeniden yazılması gerekir.

   3. Avrupa'nın pazarı idiniz. Şimdi Avrupa'yı pazar yapmaya başladınız.

   4.En az 400 yıl Avrupa'da sırtımızda ve ensemizde at koşturdunuz.

   5.Selçuklular Anadolu'yu, Osmanlılar ise Orta Avrupa ve Balkanlar’ı Haçlı ordularına mezar ettiler.

   6.Sizi silâh ile yenemeyenler, sizleri kendilerine benzeterek hâkimiyet sağladılar. Önce ahlâkî değerlerinizi yıpratmaya başladırlar, giyiminizden hayat tarzınıza kadar; sonra da kendi içinizde sizi bölmeye başladırlar.

   7.Selçuklu ve bilhassa Osmanlı, İslâmiyet uğruna her seyini fedâ etmeseydiler, İslâmiyet bugün belki sâdece Hicaz'da varlığını devam ettirirdi. Kaldı ki Vehhabîliği kuranlar da, İngiliz Dominyon Bakanlığı’nın adamlarıdır. Batı her yerde İslâmiyet'i, sapık inançlara kanalize etti. Ama Osmanlı, Asr-ı Saadet'i devam ettirdi.

   8.Kilise size kin kusmaktadır. Ve sebepleri de ifâde ettiğim gibidir.


   9. Ben Türkiye'ye geldiğimde 2 üniversiteniz vardı, şimdi 19 üniversite var. Osmanlı zamanınde ise her yerde bir mederese vardı. Târihinize bakın! Her medresede ilim tedrîsatı vardı. İlk denizaltıyı Osmanlı’nın yaptığını çoğunuz bilmiyorsunuzdur belki de ama Avrupa bunu biliyor.

   10. Sizler, gerçek hüviyetinize döndüğünüz an Avrupa'nın refâhı ve medeniyeti yıkılır. Ama sizde bunun olması bu şartlarda çok zor.

   11. Yine sizler, Avrupa'nın tarihî düşmanısınız ve daima düşman olarak kalacaksınız."


   Ord. Prof.Dr. Fritz Neumark (1900-1991): 1933-1952 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk ve İktisat Fakültelerinde hocalık eden, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kānûnlarımızda önemli katkısı olan bilim adamı.

   kaynak-: TÜRKLERE KARŞIHAÇLI SEFERLERİ - Râşid ERER   Yalan Söyleyen Tarih Utansın( 12 cilt ) - Mustafa Müftüoğlu


   Esefle kaydetmek mecburiyetindeyiz ki, bugün tarih adına yazılanların pek azı hariç cümlesinin gerçek tarihle alakası yoktur!...
   Bu, gerçek tarihle alakası olmayan yayın, tarihi, günlük politikanın oyuncağı haline getirip, ikbal sahiplerinin arzuları istikametinde yazıp söylemeyi adet edinen sözde tarihçelerle yapılmış ve ortaya atılan o yalan laflar yıllar boyu, mektep sıralarından gazete ve dergi sütunlarına kadar her yerde o kadar çok tekrarlanmıştır ki, o yalan lafların gürültüsünden gerçek tarihin sesi duyulmaz olmuştur!...
   Bu korkunç hak ve hakikat kalpazanlığı karşısında biz, şu seri kitabımızla bazı tarihi olaylara ışık tutarak yalan söyleyen tarihi utandırmaya çalıştık. Devam edegelen laf ü güzaf gürültüsü arasında gerçek tarihin sesini duyurabilirsek, vazife yapmış insanların bahtiyarlığına kavuşacağız.   Çinin esareti nedeni ile incelenemeyen en az M.Ö 4500 Bizim tarihçilerimizin öngörüleri göre ise M.Ö 10,000 yılın ait muhteşem yapılar.

   Bu konu hakkında bir makale http://www.turkdirlik.com/Bilgimece/Turkoloji/Kultur/MKilic0023.htm


   Aziz Türk Milletine karşı plan ve darbe yapanlar! Terikalar ile ilerlememizi durduranlar ve gençliğimize tarih şuurundan bi haber olarak yetişmesine sebeb olanlardan,elbet bir gün hesap sorulacak!!!
   |
   |
   _____________________________

   Ya yeni bir yol bulacağız,ya yeni bir yol yapacağız.
   Hannibal Barca
  • Binbaşı
   1243 Mesaj
   02 Şubat 2010 21:39:41 Konu Sahibi
   ''En çok devleti olan, en çok göç eden, en büyüktür.'' diye konu içinde tez yada teori yok. Yalın ve sade olarak Türklerin tarih de kurmuş oldukları devletlerden bahsediliyor. konu ile alakalı yorum yazacak her arkadaşın fikrine saygılıyız!


   Velakin;Aziz Milletimizi küçük görmeye çalışarak, yorum yapmaya çalışan soysuz,zürriyetsiz ve milliyet'sizler yaralarını kendilerine saklasın.   < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi _kılıç_ -- 2 Şubat 2010; 21:42:29 >
   |
   |
   _____________________________

   Ya yeni bir yol bulacağız,ya yeni bir yol yapacağız.
   Hannibal Barca
  • Yarbay
   7305 Mesaj
   02 Şubat 2010 22:18:29
   quote:

   Orijinalden alıntı: Montaigne
   "Türkler pek farkında degil ama Avrupalılar şu gerçeğin farkındadır.Tarihten Türkler çıkarılırsa, ortada tarih diye birşey kalmaz! Prof.Dr.Fritz Neumark
   Bu sözü bu kişi gerçekten söylemiş midir acaba?Yoksa bir rivayetten mi ibaret?Söylemişse ben de bir soru sormak isterim Türklerin tarihte bıraktıkları büyük izleri bir sıralayabilir miyiz acaba?


   Açıklama diye sonradan _kılıç_ tarafından verilen alıntıların en altındaki bağlantıyı izleyip Piramitler hakkındaki yazılan saçmalığı ( özellikle DH'deki Piramitlerle ilgili yazılarla birlikte okursanız ), yukardaki alıntının da saçmalık olması gerektiğini kabul edersiniz sanırım!

   Zaten alıntıyı ileten kişi; " Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi eski müdürü Dr Reşat Uzmen’den 19.07.2002 târihinde bana gelen bir elektronik postada";
   Yaa burası Çernobil patladığında valla Karadenizde birşey yok diyen kurum ve bu kişide o kurumun başına sonradan gelen kişi! Ayrıca Tarihe ilgisi Nükleer Bilimlerden fazla gibi gözüküyor, çünkü yazdığı tarih kitapları ve çevirileri daha fazla!
   Haaa, birde adınız gibi akıl yürütüp " Bilimsel Kişiliği derseniz; İngilizce-Almanca-Fransızca, olarak ayrı ayrı " Gazi Yaşargil" yazıp googıllayın! Aynı işlemi Reşat Uzmen olarak yapın! Aradaki farklılığa bir bakın, anlarsınız bilimsel kişilik ve kalitesini!

   Ben kendi adıma Neuman'ın öyle bir söz ettiğine inanmadım! Zaten kalitesi böyle bir sözü öğrencisine edeceğine Almanların yüzüne söyleyecek kadar yüksektir! Bizim Bilim İnsanlarına benzemez! Birisi önüme 1947 baskılı bir kitap koyarsa belki o zaman bir kere daha değerlendiririm!

   "Türklerin tarihte bıraktıkları büyük izleri bir sıralayabilir miyiz acaba?";
   Belkide soru " Türkler tarihte iz bırakırlarken izlerinin etkilediği topluluklardan kendileri nasıl etkilendiler " olsaydı daha doğru olabilirdi şeklinde düşündüm bir an! Koredeki Türk Savaş esirlerinin hikayesi bin yıllık tarih hikayesinden çok daha fazla yardımcı olur, hem tarihin kavranmasına hemde bugünümüze!
   |
   |
   _____________________________

   GENS UNA SUMUS
  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   02 Şubat 2010 22:28:42
   Hadi şimdi biraz Türkiye ne kadar Türk onu tartışalım ?
   |
   |
   _____________________________

  • Binbaşı
   1754 Mesaj
   02 Şubat 2010 22:53:46
   quote:

   Orijinalden alıntı: Montaigne

   Türkler pek farkında degil ama Avrupalılar şu gerçeğin farkındadır.Tarihten Türkler çıkarılırsa, ortada tarih diye birşey kalmaz! Prof.Dr.Fritz Neumark

   Bu sözü bu kişi gerçekten söylemiş midir acaba?Yoksa bir rivayetten mi ibaret?Söylemişse ben de bir soru sormak isterim Türklerin tarihte bıraktıkları büyük izleri bir sıralayabilir miyiz acaba?

   evet arkadaşlar yukarıda sıralamış.siz türk dışında olanların bıraktıklarını sıralıyabilirmisiniz acaba?
   |
   |
   _____________________________

   _-_ Bu çam çok kozak döktü. Osmanlı'yı çam bilirseniz yanılırsınız.Bu çam Osmanlı gibi çok kozak dötü.
  • Binbaşı
   1844 Mesaj
   02 Şubat 2010 23:06:44
   soylarıyla övünenler patates gibidir, işe yarar kısımları toprak altındadır
   diyede bi söz vardı
   |
   |
   _____________________________

  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   18 Not
   02 Şubat 2010 23:13:30
   Geçmişine taş atanların geleceğine gülle atarlar.

   Le petit prince
   |
   |
   _____________________________

   sen öğleden sonra dörtte geleceksen, ben saat üçte mutlu olmaya başlarım.
  • Binbaşı
   1844 Mesaj
   02 Şubat 2010 23:49:00
   her manayı destekleyecek sözler vardır elbette
   |
   |
   _____________________________

  • Yarbay
   7305 Mesaj
   03 Şubat 2010 01:44:06
   quote:

   Orijinalden alıntı: bahtiyar0011
   soylarıyla övünenler patates gibidir, işe yarar kısımları toprak altındadır
   diyede bi söz vardı


   Bu çok komik, ilk defa duydum! Başka böyle sözlerde bekleriz!
   |
   |
   _____________________________

   GENS UNA SUMUS
  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   15 Not
   03 Şubat 2010 01:52:20
   quote:

   Orijinalden alıntı: _kılıç_

   ''En çok devleti olan, en çok göç eden, en büyüktür.'' diye konu içinde tez yada teori yok. Yalın ve sade olarak Türklerin tarih de kurmuş oldukları devletlerden bahsediliyor. konu ile alakalı yorum yazacak her arkadaşın fikrine saygılıyız!


   Velakin;Aziz Milletimizi küçük görmeye çalışarak, yorum yapmaya çalışan soysuz,zürriyetsiz ve milliyet'sizler yaralarını kendilerine saklasın.


   |
   |
   _____________________________

   Hepiniz yüklediğim anlam kadarsınız.
  • Yarbay
   3499 Mesaj
   03 Şubat 2010 02:35:15
   Kısa bir süre belli bir bölgede varlık göstermek, o bölgede bir devletin kurulduğu anlamına gelir mi?

   Mesela şu;

   quote:

   # 3. Han yada Ön Chao Kuzey Çin Hun Devleti: M.S. 304 ile 329 yılları arasında Kuzey Çin'de kurulmuş bir devlet.
   |
   |
   _____________________________

  • Yarbay
   2446 Mesaj
   03 Şubat 2010 03:38:37
   quote:

   Orijinalden alıntı: feylesof

   Kısa bir süre belli bir bölgede varlık göstermek, o bölgede bir devletin kurulduğu anlamına gelir mi?

   Mesela şu;


   Alıntıları Göster
   Bence de , tarihte önemli bir iz bırakamamışsa onu devlet olarak saymanın ne mantığı var ki ? Kalın harflerle yazılan 17 devlettir esas devletler.

   İz bırakma meselesine gelince , çok talihsiz bir yorum olmuş bence.
   |
   |
   _____________________________

   Arsenal
  • Yüzbaşı
   790 Mesaj
   03 Şubat 2010 14:27:46
   Ayrıca 1918de kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti müslüman dünyasında kurulmuş ilk layik ve demokrat cumhuriyetdir.   < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Attila-HUN -- 3 Şubat 2010; 14:35:51 >
   |
   |
   _____________________________

  • Binbaşı
   1243 Mesaj
   04 Şubat 2010 12:10:13 Konu Sahibi
   piramitlerin hala çözülemeyen sırları olduğu gibi girilemeyen odalarıda bulunuyor.Bunu ben değil Ulaşamadıkları yerler için çalışma yapan arkeologlar söylüyor! (http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=4321816 )


   Eğer sizin mantığınız ve zekanız bu gibi görüşlere saçmalık diyorsa ve M.Ö 2500 ait bu yapıları hiç sayıyorsa bu kimin sorundur?

   Biraz düşünürseniz bence bulabilirsiniz.


   86 daki çenobil olayını bahsedip ardından, Atom kurumunu küçümseme sonra da Dr Reşat Uzmen’ni tiye alarak görüş sunmanız kayda değermidir?

   Atom kurumunda bir başkan yanlış beyan verdiği için ondan sonra gelmiş bütün başkanlar ve kurum bilimsel yetisini kaybetmiş mi oluyor ?

   Yani bir bilim adamı alanı dışında farklı bir dalda çalışması, görüş beyan etmesi ve kitaplar ile bunu desteklemsi alaya alınacak bir konumudur,yoksa takdir edilecek bir konu mu ?


   İnanın gülümsememek elde değil şu yazdıklarınıza.Nörocerrah ile enerji ve Tarih uzmanı olan birini karşılaştırıyorusnuz

   Yaşargil daha bilimsel bak.Peki tamam daha bilimsel bir kişilik olsun.

   Fakat biz burda Bilimselliğimi yarıştırıyoruz? Benim kaçırdığım öyle bir yazımı var ?

   Hadi bakalım kim daha bilimselini bulucak ?


   EİNSTEİN,TESLA,NEWTON,GALİLEİ...

   Bingo!!! Bir sakız kazandınız.

   Gelelim Neumark'ın sözüne. Profösörün sağlam karekterli olduğunu bilecek kadar, bir şekilde tanımışsınız.

   Peki madem bu kadar iyi tanıyorsunuz, Neumark 1936'da yüzlerce bilim adamı gibi neden Türkiyeye göç etti ?

   Yani sağlam karekterli olmanın yapı taşı; nasyolnel milleyeçilik beşiği olan nazi almanyasın da,Almanlara karşı Türkleri övmek midir?

   Buraya kadar ki yorumunuza bir şekilde tamam diyelim. Fakat hangi akla hizmettir '' Koredeki Türk Savaş esirlerinin hikayesi bin yıllık tarih hikayesinden çok daha fazla yardımcı olur,'' sözü ?

   Şu kesinliğe bir bakarmısınız ''Bin yıllık tarihden daha fazla yardımcı olur'' Evet evet katkısı değil! Direk yardımcı olur.

   Vay be forumda bir olaydan, bin yıllık tarihi yorumlayabilecek 'Deha' varmış da haberimiz yokmuş!

   İnanın bütün ciddiyetimle söylüyorum siz dehasınız. Öyle ki sizin yapdığınızı 48 ülkeden 2320 bilim adamının daha doğrusu 2320 geri zekalı yapamamış! ve 21 cilt olmak kaydı ile 21,000 sayfalık ''TÜRKLER Ansiklopedisi''oluşturmuşlar. Büyük ve Aziz bir milletin farklı dil,lehçe,kültür ve meziyetlerini bir olaydan çıkaramamışlar.


   Yazmış olduğunuğunuz yorumunuz da tek kayda değer yer, farkında olmadan toplumsal bir soruna örnek olmanızdır.

   Bir kitap okumak ile binlerce yıllık tarihi değerlendirmek!

   Teşekkürler örnek olduğunuz için @neommy.   < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi _kılıç_ -- 4 Şubat 2010; 12:22:19 >
   |
   |
   _____________________________

   Ya yeni bir yol bulacağız,ya yeni bir yol yapacağız.
   Hannibal Barca
  • Yüzbaşı
   946 Mesaj
   04 Şubat 2010 14:08:48
   quote:

   Türkler pek farkında degil ama Avrupalılar şu gerçeğin farkındadır.Tarihten Türkler çıkarılırsa, ortada tarih diye birşey kalmaz! Prof.Dr.Fritz Neumark


   buna bende katılıyorum. çünkü Avrupada Roma dışındaki hemen tüm devletlerin oluşumunda, orta asya ve şimdiki güney batı rusya bozkırlarından avrupaya durmadan göç edip fetihler yapan Türk kavimlerinin çok ama çok etkili olduğu bir gerçektir.
   |
   |
   _____________________________

  • Yüzbaşı
   998 Mesaj
   04 Şubat 2010 14:13:38
   genelkültür için güzel bir arşiv olmuş ama gelgelelim daha ilk mesajdan itibaren konu "geçmişimizden utanma-küfretme-çekememe" boyutlarına gelmiş

   yazık...
   |
   |
   _____________________________

   "İman, aklın çalışmasının ürünüdür." İntel i7 6700K - Gigabyte z170 hd3p - 4*8 DDR4 Kingston Hyperx Fury 2666 -Samsung 950 Pro 256GB M2 ssd - Samsung evo 850 250gb ssd - 2 1tb Western Digital Blue - EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0 - Corsair Obsidian 750D - Thermaltake 750W 80 Bronze - CycleMore LCD Fan Controlcu - LG 29" 21:9 29um57 IPS - Asus 23.6" VN247H - G105 - G700s - Somic G932
Reklamlar
ses yalıtımı
modasor
SEO
izmir havalimanı transfer
Bu sayfanın
Mobil sürümü
Tablet sürümü
Mini Sürümü

BR4
0,609
1.2.165

Reklamlar
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.