- x
    Bunlarla Giriş Yapın: Facebook DH Giriş:
    ?
  • Hatırla
  • Yeni Kayıt
DonanımHaber'de AraYENİ GELİŞMİŞ ARAMA
ForumBu Bölümde Ara
TORK, BEYGİRGÜCÜ, RPM VE HIZLANMA ÜZERİNE TEMEL BİLGİLER
Bu konudaki kullanıcılar:
 
657
Cevap
179
Favori
171341
Tıklama
Sayfa: [1] 3 4 5 6 7 8 9 10      >>
Arama Terimi: Yazarı:
Konu içi arama ayarları
Sadece Arananın bulduğu yerler
Arama terimleri En önemli Üst minimum sıralama: /1000

Arama tercihlerinizi belirlediyseniz yukarıdaki kutuya arama terimini yazıp "Konu içi ara" butonuna tıklayınız.
Giriş
Mesaj


 
1281 Mesaj
11 Mart 2010; 9:45:06 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz. Şikayet PM

TORK, BEYGİRGÜCÜ, RPM VE HIZLANMA ÜZERİNE TEMEL BİLGİLER

2007 yılından bu yana forum üyesiyim. Bu süre zarfında forumda tork, beygirgücü, hızlanma ve son hız üzerine yapılan onlarca tartışmaya tanıklık ettim, taraf oldum. Bu tartışmalarda temel fizik kavramlarının yeterince bilinmediğini ve bu kavramlara dayanan tork, beygirgücü, hızlanma gibi fiziksel niceliklerin anlaşılamamış olduğunu gözlemledim. Bu tartışmalarda en büyük yanılgının tork ve beygir gücünün birbirinden bağımsız, birbiriyle ilişkisi olmayan büyüklükler olarak ele alınmasıyla ortaya çıktığını söyleyebilirim. Bu forumda ve başka platformlarda tork ve beygir gücü arasındaki yapısal özdeşliği ve bağıntıyı bilmeyenlerden çok duyduğum, Amerikalı araba tasarımcısı ve yarışçısı Caroll Shelby’a atfedilen, onun söylediği savlanan ama kanıtlanamayan meşhur “Beygirgücü araba sattırır, tork yarış kazandırır” iddiasını okumaktan gına gelmişti...Bu temelsiz motto gördüm ki başlıktaki temel kavramlara derinliğine vakıf olmayanların dilinde neredeyse bir slogan olmuş. Bu yanlış inancı elimden geldiğince çürütmeye çalıştım ama çabalarımın yeterli olduğunu sanmıyorum. Bu nedenle ayrıntılı sayılabilecek, akademik ve profesyonel kaynakların üzerine bina edilmiş bir temel bilgiler rehberi gibi bir şeyin daha kalıcı olacağını ve forumda topiklere cevap yazmaktan daha etkili sonuçlara bel vereceğini düşündüm. Böyle bir temel bilgi kılavuzu hazırlamak uzun süredir aklımdaydı ancak işten güçten bir türlü elim varmamıştı. Fırsat bugüneymiş. Forum üyelerine başlık konusu temel kavramları anlamada ve kavramada hayli yardımcı olacağını düşündüğüm bu kısa rehberin anılan konularda hepimize daha sağlam ve sağlıklı temellerde tartışma derinliği kazandırmasını dilerim.

TORK

Torkun önce teknik tanımını yapalım: Tork bir nesneye etki eden kuvvetin o nesnenin ne kadar dönmesine yol açtığının ölçüsüdür. Nesne bir aks etrafında dönmektedir. Bu aksa biz pivot noktası (O), kuvvetin etki ettiği noktayla pivot noktası arasındaki mesafeye de Moment Kolu (r) diyoruz. Moment kolu aynı zamanda bir vektördür. Dolayısıyla tork, mesafe vektörüyle kuvvet vektörünün kesişme ürünüdür ve aralarındaki açının sinüsüyle orantılıdır., Formüle edersek: T = F x r = rF.Sin(Q). Tork Q açısının 90 derece olduğu noktada maksimumdur (sin = 1). Bu torkun teknik açıklaması.Biraz da torku somutlaştırarak anlatmaya çalışalım; torkun ne olduğunu anlayabilmek için öncelikle “kuvvet”in ne olduğunu bilmemiz gerekir. Kuvvet, fizikte kabaca şöyle tanımlıdır: “Hareket eden bir cismi durduran, duran bir cismi hareket ettiren, cisimlerin şekil, yön ve doğrultularını değiştiren etkiye Kuvvet denir.”
Demek ki kuvvet ile hareket arasında doğrudan bir ilişki var. Nesnelerin eylemsizliği (momentumu) vardır, üzerlerine bir kuvvet etkimedikçe, pozisyonlarını korumaya eğimlidirler. Duruyorsa durmaya, hareket halindeyse harekete devam etme eğilimi her nesnenin doğasında gizlidir. Öyleyse örneğin duran bir masa dışardan bir kuvvet etki etmediği sürece kendiliğinden hareket etmeyecektir. Esasen masa nötr bir konumda değildir, üzerine etki eden kütle çekiminin etkisi altındadır. Buna rağmen yatay doğrultuda herhangi bir kuvvetin etkisi altında olmadığı için hareketsiz durmaktadır. Masaya bir de yatay doğrultuda bir kuvvet etkirse ve bu kuvvet masa ile zemin arasındaki sürtünme direncinden büyükse masamız hareket edecektir. Kısaca kuvvet bu; duran cisimleri hareket ettiren, hareket halinde olanları da duduran veya yavaşlatan etki... Dikkat ederseniz kuvvet tanımının içinde zaman ölçeği yok. Yani kuvvet tanımı bize hareketin zaman içindeki değişimini vermiyor. Bunu ileride daha ayrıntılı tartışacağız. Kaldığımız yere dönersek, kuvvet, büyüklüğü ve doğrultusu olan bir etki yani vektörel bir büyüklüktür. Kuvvet belli bir yön ve doğrultuda etkir. Bu yön doğrusal ise lineer bir kuvvetten, dairesel ise açısal/radyal bir kuvvetten söz ederiz çünkü kendi ekseni üzerinde hareket eden cisimlerin açısal momentumları vardır, söz konusu açısal momentumu değiştirecek olan şey de kuvvettir. Lineer vektörel kuvvete örnek yerçekimi, açısal/radyal vektörel kuvvete örnek olaraksa merkezkaç kuvveti verilebilir. Lineer vekötrel kuvvetin ölçüsü kg veya Newtondur. Yaklaşık 9,81 Newton 1 Kg kuvvete denk gelir. 1 kg ağırlığındaki bir cismi yerden kaldırmak için 1 kg’ın biraz üzerinde bir kuvvete ihtiyaç duyarız, aynı şekilde 1200 kg ağırlığındaki bir otomobili düz bir satıhta vites boştayken hareket ettirebilmemiz için yaklaşık 40-50 kg civarında bir lineer kuvvet uygulamamız gerekir. Yani bir nesneyi, iterken, çekerken ya da kaldırırken vektörü lineer bir kuvvete ihtiyaç duyarız.

Peki ya dairesel bir nesneyi kendi ekseni etrafında döndürmek istersek? İşte burda tork kavramı devreye girer...

Bir nesneyi kendi ekseni etrafında döndürmeye yarayan kuvvete tork ya da dönme momenti diyoruz. Tork, bir başka deyişle dönme momenti, Açısal Momentum kavramıyla iç içedir. Bir cismin çizgisel momentum vektörünün her hangi bir noktaya göre dönmesine açısal momentum denir. Cismin çizgisel momentum vektörü P,bu vektörü dönme noktasına bağlayan konum vektörü Y ise (Y ve P bir birine diktir), cismin açısal momentum vektörü J= Y x P olur. Açısal momentum zamana göre değişmiyor ve sabit kalıyorsa buna açısal momentumun korunumu denir (dJ/dt=sabittir). Sistemde açısal momentumun zamana göre değişimi aynı zamanda dönme momentini (tork) verir,Tork=dJ/dt.

Yukarıdaki bir başka akademik tanımdan anlaşılacağı üzere, torku bulabilmemiz için dönme eksenine dik etki eden kuvvet ile dönme eksenine olan mesafeyi çaRPMamız gerekir. Bunu aşağıdaki şekilde görebiliriz:Bir kuvvet türü olarak torkun ölçüsü Newton-Metre ya da Kg-Metre cinsindendir (metrik sistemde). Bunu bir örnek vererek gösterelim: Çok büyük bir somun düşünün, bu somunu uzunluğu 1 metre olan bir anahtarla açmak istiyoruz. Anahtarın elimizdeki ucuna uyguladığımız kuvvet 20 kg olsun. Bu durumda somuna uygulanan tork 20 kgm (20 kg x 1 m) olacaktır. Anahtarın uzunluğunu 2 katına çıkarır ama kuvveti yarıya indirirsek (10 kg x 2 m ) yine 20 kgm’lik bir tork elde ederiz. Ya da anahtar uzunluğunu ½ metreye düşürelim, aynı torku elde etmek için bu durumda anahtar ucuna uygulamamız gereken kuvvet 40 kg olacaktır (40 x ½ = 20 kgm). Görüldüğü üzere esasen bir manivela etkisinden söz ediyoruz. Yani tork dediğimiz şeyi sadece manivela kolunun uzunluğunu değiştirerek bile artırıp azaltabiliyoruz. Bu önemli çünkü transmisyon dediğimiz sistemin yaptığı tam da budur. Birinin üzerinde 40 diş bulanan bir dişli üzerinde 20 diş olan bir başka dişliyi çevirdiğinde de olan şey budur. 40 dişe sahip dişli 100 NM tork taşıyor olsun, dönme hızı da 100 RPM olsun, Bu durumda 20 dişe sahip dişli diğeri 1 tur döndüğünde 2 tur dönecek ama torku yarıya yani 50 NM’ye inecektir. Buradan çıkaracağımız sonuç, torkun dişliler ve/veya manivela kolu uzunluğu ile oynayarak artırılıp azaltılabileceğidir. Transmisyon birbirini döndüren farklı çaplarda bir dizi dişli grubundan oluşur ve görevi seçilen vitese göre torku artırıp azaltmaktır. Vites kutusu bir tür tork çarpanı işlevi görür. Vites kutuları forumda bir başka topik konusu edilebileceği için daha fazla üzerlerine yazmaya gerek duymuyorum.

Tork kısaca bu; bir mili kendi ekseni çevresinde döndüren kuvvet, bildiğiniz kuvvet yani. lineer kuvvetten tek farkı döndürme yönünün açısal olması ve bu nedenle eksen merkezi ile eksen çeperi arasındaki mesafenin (manivela/moment kolunun) hesaba dahil edilmesi zorunluluğu...

Bir vidayı sıkarken, bir civatayı sıkar veya gevşetirken uyguladığımız kuvvet torkun ta kendisidir. En yalın tork tanımı da budur.

Motorlar da tork üretirler. Piston üzerine basınç uygulayan genleşme gazları bu basıncı biyel kolu aracılığı ile pistondan krank mili jurnaline iletir. Jurnal ile krank aksı arasındaki mesafe moment koludur. Baştaki açıklamaları hatırlarsak motorda nasıl tork üretildiğini de idrak etmiş olacağız. Motor torku “anlık tork” ve “averaj tork” olarak ikiye ayrılır. Kataloglarda verilen tork averaj torktur. Motorda üretilen tork şanzıman ve diferansiyelden geçerek tekerleklere iletilir. Bu esnada şanzıman ve diferansiyeldeki dişli oranları mertebesinde katlanır, yani artar. Bununla ilgili detaylı bilgi “TORK VE RPM İLİŞKİSİ” başlığı altında verilmiştir.

İŞ

İş yukarıda da görmüştük, esasen hareket yani nesnenin yer değiştirmesi olarak değerlendirilebilir. Bir İŞ’in olabilmesi için
1. yer değiştirme miktarına,
2. yer değiştirmede harcanan kuvvete ihtiyacımız vardır.
Bu da w = f x d formülüyle ifade edilir. İş yapabilmek için kuvvet harcamak yetmez, yer değiştirme zorunlu şarttır. Örneğin bir vidayı 10 kgm torkla sıkalım, vida bir noktada iyice sıkıştıktan sonra dönmesini durduracaktır. Bu noktada biz hala aynı kuvveti uygulamaya devam etsek bile, vida artık dönmeyeceği için iş yapmış sayılmayız. Başka bir örnek: Herhangi bir duvarı 50 kg kuvvetle itelim, ne olur? Hiç bir şey olmaz, yaptığımız iş kuvvet harcadığımız halde 0’dır. Ama aynı 50 kg’lık kuvveti bir arabayı itmekte kullanırsak ve arabayı mesela 20 m itersek, iş yapmış oluruz ve yaptığımız işin miktarı 50 kg x 20 m = 100 kgm olur. İŞ kavramını niçin anlatıyoruz? Çünkü beygir gücü iş yapma hızıdır, beygir gücünü anlatırken, İŞ kavramına ihtiyaımız olacak. Bir elektirik motoru tork üretir, çalışır durumda bir elektirk motorunun milini sabitlenmiş bir mengenede sıkıştırırsak elektrik motoru mil dönmediği halde tork üretmeye devam eder ama mil dönmediği için üretilen tork mesela 200 NM olsa bile yapılan iş 0’dır. Bunu da bir yere not edelim.

BEYGİR GÜCÜ

Torku öğrendik, beygirgücü ne o halde? Beygirgücünü öğrenmeden önce fizikteki “güç” kavramına bir açıklık getirmemiz gerekiyor. Türkçemiz günlük kullanımda “güç” ve “kuvvet” arasında pek bir ayrım gözetmiyor ama fizikte bu iki terim farklı kavramları karşılamak üzere kullanılıyor. Kalan kısımda da bu ayrıma özenle dikkat edeceğiz. Kuvveti yukarıda girişte tanımladık, tork da bir kuvvet türüydü, bunu gördük. Güç için de tanımlar muhtelif. En bilinen tanımlardan başlayalım isterseniz:

Güç aşağıdakilerin hepsidir:
1. Birim zamanda üretilen veya harcanan enerji miktarı yani enerji dönüşüm hızıdır.
2. Birim zamanda yapaılan İŞ miktarı yani İŞ yapma hızıdır.
3. Kuvvetin yineleme oranı ya da hızıdır (hangi hızda kuvvet ürretiyorsunuz).
4. Kinetik enerjideki değişim oranı/hızıdır.

Gücün ölçüsü metrik sistemde jul/saniye, bir başka deyişle Watt’dır. Genel formulü P = F x d /T ya da W/T’dir. Burada P: güç, F: kuvvet, d: mesafe, T: zaman ve W: iş’tir. Enerji taşıyan ve bu enerjiyi kullanan herşeyin gücü vardır; bir ampulün, bir matkabın, bir insanın, bir arabanın, bir atın...

Bu gücü Watt cinsinden ölçebileceğimiz gibi başka birimlerle de ölçebiliriz. Beygirgücü mesela motorların gücünü ölçme birimidir ve kolayca Watt cinsine çevrilebilir. Beygirgücü yukarıda tanımlanan güç ile aynı şeydir, sadece spesifik bir alandaki kullanımına işaret eder.

Beygirgücü kavramını İngiliz mucit James Watt ortaya attı. İcat ettiği buhar makinesini kömür madenlerine satmak isterken, makinenin gücünü, o dönemde İngiliz madenlerinde yaygın olarak kullanılan pony cinsi atların gücüyle karşılaştırmak istedi. Böyle yaparak maden sahiplerini ikna etmek istiyordu ancak kullandığı değişkenler keyfidir ve gerçekten bir atın gücünü tam olarak ölçüp ölçmediği belirsizdir.

Watt, madenlerde yaptığı gözlemlerde, bir atın, 12 feet (3,66 m) uzunluğunda bir çıkrık koluna bağlı 180 lb’lik ( 82 kg) bir kömür kovasını dakikada 2,4 kez (144/saat) dönerek maden ocağından çıkardığını fark etti. Yukarıda verdiğimiz güç formülüne bu değerleri koyarsak P = W/T veya F x d /t olduğuna göre P = 180 x 2,4 x 2 pi x 12) 1 dakika = 32,572 lbf/dakika sonucu buldu. Bunu 33.000 lbf’a yuvarladı. Bu da 550 lbf/saniye yapar. Bunun metrik sistemdeki karşılığı 75 m/s ya da 735 W civarıdır. Kısacası 75 kg’lık bir ağırlığı 1 saniyede 1 metre yukarı kaldıran güce 1 beygir gücü diyoruz. Bir motorun beygir gücü genellikle hesaplanır çünkü nihayetinde beygir gücü soyut matematiksel bir kavramdır, bir ekstrapolasyondur. Beygir gücü yaygın olarak, ölçülen torktan hesaplanır. Bunun imoeriyal formülü de şudur: HP = Tork x RPM /5252. Paydadaki sayı 550 lb-ft/s değerinin radyan cinsinden ifade edilmesinin bir sonucu olarak formülde yer almaktadır. Unutmayın, formül imperyaldir, NM cinsinden tork kullanabilmek için metrik sisteme çevrilmesi gerekir. Su tipi dinamometreler beygir gücünü hesaplamayıp doğrudan ölçerler. Ölçüm yöntemi su sıcaklığındaki artışın ölçülmesine dayanır (enerji salınım hızı). Beygir gücü başka pek çok yöntemle de hesaplanabilir. Ama bu hesapların tamamına yakını teoriktir, pratikten hesaplama için yukarıdaki formül kullanılır. Aşağıda bazı tipik teorik beygir gücü hesaplama yöntemleri verilmiştir:
HP = Süpap lifti /500 x Hacim (imperyal)
HP = ((Hız/234)^3) x Ağırlık (imperyal)
HP = BMEP x Hacim x RPM /792 (imperyal)
HP = Jul / saniye / 0,735 (akselerasyondan hesaplama)
HP = TE x Yakıt Akışı (PPH) x 7473

Özetler ve begirgücünü herkesin anlayabileceği bir perspektife koymak istersek; beygirgücü için motor torkunun yineleme hızıdır diyebiliriz. Yani motor ne sıklıkta tork üretiyor, bunu beygirgücü ile ölçüyoruz. Bu nedenle tork ölçümünde zaman komponenti yok ama beygirgücü ölçümünde zaman komponenti vardır. Beygirgücü motorun zamana karşı yaptığı işin ölçüsüdür. Birim zamanda motorumuz ne kadar iş yapmış bunu zamanla ölçüyoruz.

Peki iş ne? İş yer değiştirmedir. Enerjiyi kuvvete dönüştürerek bir nesnenin yerini değiştirebiliriz yani onu hareket ettiririz. Yer değiştirme için bir kuvvet harcamamız ve bir mesafe katetmemiz gerekir. İş bu ikisinin çarpımıdır (kuvvet x yol). Yol 0’ken yani hareket etmiyorken, kuvvet harcasak bile iş yapmış olmayız; kuvvet X, yol 0 ise 0X = 0 olur. İşi anladık; motorumuz ne iş yapar?.. Aracı A noktasından B noktasına götürür. A noktasından B noktasına kuvvet (tork) kullanarak götürür. Peki ne kadar zamanda götürür? Onu da beygirgücü ile ölçeriz ve bu yüzden bir aracın SON HIZInın diğer değişkenleri sabit varsayarsak tek ölçüsü beygir gücüdür.

RPM

RPM dakikada dönüş hızı ya da miktarının İngilizcedeki karşılığı. Fizikteki karşılığı alınan mesafedir (yol). Bir mil yol alır mı? Evet, üzerine işaretlediğimiz bir nokta 1 turda 2pi radyan kadar yol almaktadır. Milin çapı 1 santim ise ve mesela dakikada 1000 devir yapıyorsa alınan yol 1 x 2 x 3,14 x 1000 = 6,28 metre olacaktır. RPM böylece bize 1 dakikada alınan yolu vermektedir.

TORK VE RPM İLİŞKİSİ

Tork ve RPM bir madalyonun 2 yüzü gibidirler. Biri olmadan diğeri anlamsızdır. RPM olmadan tork hiç bir işe yaramayan bir rakamdan ibarettir. Tork ve RPM aynı büyüklüğün farklı yansımalarından başka şey değildirler. Tork ve RPM transmisyon aracılığı ile birbiriyle değiştirilebilir yani istediğimiz miktarda torku RPM’e veya tersine çevirebiliriz. Bunu bize transmisyon sağlar. Örneğin yarıçapı 1 metre olan bir makara düşünün, bu makaraya 6280 metre halat sarılı. Makaramız 100 kgm gücünde ve dakikada 1000 RPM devre sahip bir motor tarafından döndürülüyor olsun. Makarayı 6280 m yukarıya çıkaralım ve ucuna 100 kg’lık bir ağırlık bağlayalım. Motorumuz 100 kgm torka ve 1000 RPM’e sahip olduğu için bu 100 kg’lık ağırlığı 1 dakikada 6280 metre yukarıya çıkaracaktır. Motorumuzun beygir gücü (100 x 1000 /728) 137 HP’dir. Evet 100 kgm torka ve 1000 RPM’e sahip bir motorla 100 kg’lık ağırlığı 1 dakikada 6280 m yukarıya çıkardık ama bu kadar beklemek istemiyoruz, şu işi ½ dakikada halledelim diyoruz. Bu durumda yine 100 kgm torka ama 2000 RPM devre sahip bir motor monte ediyoruz makaramıza. Şimdi yine 100 kg’lık bir ağırlığı 6280 m yukarıya çıkarıyoruz ama sadece yarım dakikada. Tork değişmedi, RPM iki katına çıktı, süremiz yarıya indi. Bu motorun beygir gücü de 100 x 2000 / 728 = 274 HP. Yani ilk motorun iki katı. Tork değişmediği halde beygir gücünü iki katına çıkardığımızda alınan süreyi yarıya indiriyoruz, buraya DİKKAT (!). Peki makaraya 50 kgm torka ve 4000 RPM devre sahip bir motor bağlarsak ne olur? Ağırlık 100 kg > 50 kgm tork olduğu için motorumuz bu ağırlığı kaldıramayacaktır. Elimizde ne var? Bize yetmeyen 50 kgm tork ve ihtiyacımızın 2 katı RPM var. İhtiyaç fazlası bu RPM’i ihtiyacımız olan torka çeviremez miyiz? Evet, bunu makara ile motor mili arasına hızı yarıya düşüren (2:1) bir çevre uzunluğuna sahip bir dişli seti ile yapabiliriz. Bu durumda RPM 2000’e düşer, tork 100 kgm’ye çıkar beygir gücü değişmez ( 50 x 4000 /728 = 274 HP). Gördüğünüz gibi beygir güçleri aynı, tork ve RPM’leri farklı 2 motordan 50 kgm torka sahip olanı ağırlığı doğrudan kaldıramadı ama araya 2:1 oranlı bir transmisyon koyduğumuzda 2 motor yalnızca beygirgücü açısından değil her açıdan eşitlendi. İşte transmisyon, torka ihtiyacımız olduğunda fazla RPM’i torka, RPM’e ihtiyacımız olduğunda da fazla torku RPM’e çevirir. Tork ve RPM birbirine dönüşebilen fiziksel büyüklüklerdir. Madalyonumuz beygir gücüdür, bu madalyonun bir yüzü tork, diğer yüzü RPM’dir. Bu nedenle, 8000 RPM’de 50 NM tork üreten bir motorla 2000 RPM’de 200 NM tork üreten bir motoru 4:1’lik basit bir transmisyon kolayca eşitler. Daha fazla RPM’e neden ihtiyaç duyarsınız? Daha hızlı gitmek için; Daha fazla torka neden ihtiyaç duyarsınız? Daha fazla yük taşımak/çekmek için... Transmisyon size ne istiyorsanız onu verir: Daha fazla RPM veya daha fazla tork.

AKSELERASYON/DESELERASYON (HIZLANMA/YAVAŞLAMA)
Birim zamanda hızdaki değişimdir. Hızdaki artış bizi daha çok ilgilendirdiği için akselerasyona kabaca hızdaki artış diyebiliriz. Türkçedeki karşılığı ivme veya ivmelenmedir. Hızdaki artış sabit olabileceği gibi değişken de olabilir. Biz hızdaki artışla yani hızlanmayla ilgiliyiz. Hızlanma belirli bir zaman periyodunda hız kazanmadır, hız artışıdır. Birim zamanda mesela X hızından 2X hızına çıkmaktır. Newton’un ikinci yasası bize Akselerasyonun formülünü verir: A (akselerasyon) = F (kuvvet) / M (kütle).

TORK AKSELERASYON İLİŞKİSİ

Evet, artık onca laftan sonra meselenin özüne geldik: Bir otomobili hızlandıran tork mudur, beygir gücü müdür? Soruyu yanıtlamadan önce tork ve beygir gücünün birbirinin alternatifi, birbirini ikame eden kavramlar olmadığını bir kez daha hatırlatalım. Unutmayın, tork ürettiğiniz her an otomatikman beygir gücü de üretirsiniz. Beygir gücü torkun bir niceliğidir.
Newton’un ikinci yasası der ki, “bir cisim üzerindeki net kuvvet, cismin kütlesi ile ivmesinin çarpımına eşittir.” Bunu formule edersek F = Mx A ile gösterebilir, buradan da A = F/M’i elde ederiz. Yani kuvvetin cismin kütlesine bölümü bize ivmeyi (hızlanmayı) verir. Öyleyse bir arabayı hızlandıran şey, arabanın kütlesi değişmediğine göre, ona etki eden kuvvettir – kuvvetteki artıştır. Yukarıda görmüştük arabamızın motoru da bir kuvvet üretir ve buna tork demiştik,.

Demek ki, arabayı hızlandıran şey motorun torkudur. ..

Öyle midir?

Evet diyenler yanıldı, arabayı hızlandıran kuvvet motor torku değil, arabanın tahrik tekerlerinin tabanında oluşan kuvvettir ve bu iki kuvvet (motor torku ile teker kuvveti) sadece 1. Viteste paraleldir. hiç bir durumda ise aynı değildir. Teker tabanında oluşan itme kuvveti lineerdir ve Newton cinsinden ifade edilir. Motor torku ise açısaldır ve NewtonMetre ile ifade edilir. Bu iki kuvvet arasında bir ilişki vardır. Teker tabanındaki kuvvetin kaynağı motor torkudur ama kendisi değildir. İkisi son kertede farklı şeylerdir. Bunu aşağıda örnekleriyle göreceğiz. Motor şaftını doğrudan tekere bağlasaydık bu iki kuvvet tümüyle paralel olacaktı, ne var ki araya torku ve RPM’i istediğimiz gibi artırıp azaltan bir mekanizma, transmisyonu koyduğumuz için bu iki kuvvet arasındaki ilişki karmaşıklaşır. Yukarıdaki Newton formülüne ( A = F/M) motor torkunu yerleştiremezsiniz çünkü tork NM cinsindendir, oysa formüldeki F Newton cinsinden olmak zorundadır. Örnek vermek gerekirse 1200 kg ağırlığındaki bir aracın 1 G’lik ivme ile hızlanabilmesi için kuvvet ne olmalıdır? F = MA’dan 1200 x 9,81 = 11,772 Newton. Peki bu arabanın maksimum torku 1750 RPM’de 240 NM olsun. Teker tabanında oluşan 11,772 N’luk kuvveti 240 NM’lik motor torku ile nasıl ilişkilendireceğiz? Formüle doğrudan motor torkunu koyamadık çünkü birimler farklı. Gördüğünüz üzere A = F/M formülü motor torku için işlemiyor. Öyleyse motor torku ile tekerlek tabanındaki kuvveti nasıl ilişkilendireceğiz? Onu da “BEYGİR GÜCÜ AKSELERASYON İLİŞKİSİ” başlığı altında inceleyeceğiz.

BEYGİR GÜCÜ AKSELERASYON İLİŞKİSİ

Akselerasyonu açıklarken Newton’un ikinci yasasına atıfta bulunmuştuk. Yine bu yasaya göre, herhangi bir akselerasyondan söz edebilmemiz için kuvvet nesneye sıfırdan farklı bir zaman diliminde nesneyle AYNI HIZDA uygulanmalıdır. Açarsak, akselerasyonun şartı;
1. Kuvvet nesneye nesnenin sahip olduğu hızda uygulanacak, nesneyle aynı hızda uygulanacak,
2. Kuvvetin uygulama süresi 0’dan farklı olacak.

Peki, güç tanımını hatırlayalım: “belli bir hızda ve belli bir zaman zarfında uygulanan kuvvet”. Bu tanım ile akselerasyonun şartları aynı. Demek ki, bir nesne üzerine uygulanan akslerasyon kuvveti o hızda uygulanan güç tarafından belirleniyor ! Bunu arabaya uygularsak aşağıdaki sonuçlara ulaşırız:
Akstaki Beygir Gücü = Dönüş Hızı x Tork
Lastik Tabanındaki Beygir Gücü = Kuvvet x Hız - buradan:
Akselerasyon Kuvveti (Fa) = Güç ( P) / Hız (V).
Yani Akselerasyon = Güç / Hız.

Nereden nereye geldik... Durmayalım, devam edelim:

Güç = Kuvvet x Hız ise (bu aynı zamanda beygi gücü tanımımızdır) ve Kuvvet = Kütle x Akselerasyon ise Güç = Kütle x Akselerasyon x Hız olur. Buradan:
Akselerasyon = Güç / Kütle x Hız denklemini elde ederiz. Momentum = Kütle x Hız olduğuna göre formülümüzü Akselerasyon = Güç / Momentum olarak sadeleştirebiliriz.

Newton’un ikinci yasası bizi A = F/M’den A = P / V ye, oradan da A = P / M ’e getirdi. Bu formülden görüleceği üzere akselerasyon ve hız ters orantılı. Hız arttıkça akselerasyon azalıyor, güç arttıkça akselerasyon artıyor.

Beygir gücünün akselerasyon ile ilişkisi açık. F = MA formülü uyarınca maksimum akselerasyon daima maksimum tork noktasında gelir ama bu tork motor torku değildir, tekerlek aksı torkudur. Tekerlek aksında tork maksimum olduğunda motorda tork maksimumda olmayabilir çünkü araya transmisyon girmiştir. İşte bu nedenle tekerlekteki maksimum kuvveti belirlerken motor torkuna değil, beygirgücüne bakacağız,..

Tüm bu açıklamalardan çıkan sonuç, akselerasyon söz konusu olduğunda belirleyici olan kuvvetin motor torku değil, “tekerlek tabanında oluşan kuvvet” olduğudur. Çünkü arabayı zemin üzerinde ileriye iten kuvvet budur, motor torku değil. Bu kuvvet transmisyon yüzünden motor torkundan farklıdır. Transmisyon motor torkuyla tekerlek taban kuvveti arasındaki doğrudan ilişkiyi kırar ve onu dolaylı hale getirir. Bunu aşağıdaki örneklerde göreceğiz. Sonuç olarak bizim için esas olan tekerlek taban kuvvetidir ve Tekerlek tabanındaki bu kuvvet iki yöntemle hesaplanabilir:

1. Tork yöntemi:
Tekerlek Taban Kuvveti (N) = (Tork (NM) x Şanzıman Oranı x Diferansiyel oranı) / Lastik yarıçapı (m)
2. Beygir Gücü Yöntemi:
Tekerlek Taban Kuvveti (N) = 820,275 x (Güç (HP) / Hız (Kms)

Hangi yöntemle hesaplarsanız hesaplayın, “tekerlek taban kuvveti” olarak aynı sonucu elde edersiniz.

Araya transmisyon girdiğinde motordaki tork tekerlek tabanına nasıl yansır bunu geçerli bir örnekle görelim:Tabloda verili değerler 2007 Citroen C4 1.6 HDI Picasso modeline aittir. Tablodan görüleceği üzere motor torku herhangi bir devirde sabit olduğu halde tekerlek tabanındaki kuvvet seçilen vitese bağlı olarak değişmektedir. Tablodaki örnekte 240 NM maksimum motor torku 1.750 RPM’de geliyor. Motor 1.750 RPM’deyken 1. Vites ile 6. Vites arasında 9.333 Newtondan 2.004 Newtona kadar teker tabanındaki kuvvet değişiklik arz ediyor, oysa motorun torku değişmiyor, o maksimumda ama teker tabaındaki kuvvet seçilen vitese bağlı olarak sürekli değişiyor. Tekerlek tabanındaki kuvvetle motor torkunun örtüştüğü tek bir yer var: 1. vites. Aracın maksimum hızlanması 1. viteste gerçekten motorun maksimum torkuna paraleldir. Ne var ki , vites değiştirdiğinizde işin rengi değişiyor, 1. viteste varolan bu ilişki kırılıyor. Örneğin 2. viteste motor 1.750 RPM’deyken tekerlek tabanındaki kuvvet 5.062 N ve ikinci vites içindeki en yüksek taban kuvveti bu devirde geliyor. Ama aynı yol hızında vitesi 1’e alırsak 8.400 Newtondan 6.400 Newtona azalan bir taban kuvveti elde ediyoruz. Diyelim ki 3. viteste maksimum tork devrinde (motor 1.750 RPM’deyken) seyahat ediyorsunuz. Bu durumda yol hızınız 45,5 kms, tekerlek devriniz 375 RPM olur. Şimdi hızlanmaya karar verdiniz. Bir de baktınız motor 1750 RPM’de yani maksimum torkunu verdiği devirde. Şöyle düşünüyorsunuz: “Madem ki A = F/M, o halde en yüksek hızlanmayı şimdi elde ederim” . Yanlış!.. O esnada gaza basarsanız, elde edeceğiniz maksimum taban kuvveti 3.480N ama bir alt vitese yani ikinci vitese geçerseniz yol hızınıza eşit motor devri 2.543 RPM ve o RPM’deki motor torkunuz 232 NM’nin altında ama 2. vites 375 RPM’de tekerlek tabanındaki kuvvet tam 4.800 N (!)
Evet, aracın maksimum hızlanacağını düşündüğünüz anda teker tabanında 3.480 N kuvvet vardı ama bir alt vitese geçtiniz ve 3.480N’dan 4.800 N’a çıktınız. Hani motor maksimum torkunu verdiği devirde aracımız da maksimum hızlanmaya sahip oluyordu?.. Yok öyle bir şey!

Konuyu bu noktadan irdelemeye devam edelim...

Aşağıda ağırlıkları ve diğer özellikleri birbirinin aynı 3 motora ait grafikler göreceksiniz. Bu üç motoru kırmızı, yeşil be mavi motor olarak adlandıralım. BU 3 motoru da birbirinin tıpatıp aynı 3 ayrı otomobile monte edelim ve neler oluyor bir göz atalım:Yukarıdaki illüstrasyondan görüleceği üzere ilk motorumuz Mavi motor. 2000 RPM’de 200 NM torka sahip ve 56 HP gücünde. 2:1 oranlı bir vites kutusuna bağlı. Bu vites kutusu da yine 2:1 oranlı bir diferansiyele bağlı. Diferansiyel aksları 195/65R15 ebatlarında bir tekerleği döndürüyor. Motorumuz 200 NM tork verdiği 2000 RPM’de çalışırken vites kutusu bunu 2:1 oranla 1000 RPM’e düşürüyor, vites kutusundan sonra gelen diferansiyel de devri 1.000 RPM’den 500 RPM’e düşürüyor. 500 RPM’de dönen bir 195/65R15 tekerlek dakikada 997 metre yani saatte 59,8 km hızla yol alıyor. Özetle; 1.000 kg ağırlığındaki otomobilimiz Mavi motorla donatılmış ve saatte 59,8 km hızla yol alıyor. Bu hızdayken tekerlek tabaındaki kuvvet 2522 Newton. Yani aracımız Mavi motorla 2000 RPM’deyken 59,8 kms hızla yol alıyor. Bu hızda motorun torku 200 NM, beygir gücü 56 HP, lastik tabanındaki kuvvet ise 2.522 Newton. Şimdi de ikinci illüstrasyona bakalım:Otomobilimiz aynı ama motorumuz bu defa Yeşil motor ve şu özelliklere sahip: 4.000 devirde 100 NM tork üretiyor. Bu devirde beygir gücü yine 56 HP. Diğer otomobilden tek farkı aynı yol hızında gidebilmek için 2:1 yerine 4:1 oranlı bir diferansiyele sahip. Bu sayede otomobilimiz yine aynı hızda, 59,8 kms ile yol alabiliyor. Peki bu durumda tekerlek tabanında oluşan kuvvet ne? Yine aynı, 2.522 Newton. Şimdi de 3. İllüstrasyona bakalım:Kırmızı motorla donatılmış otomobilimiz de aynı hızla yol alıyor: 59,8 kms. Bu hıza ulaşmak için otomobilimiz yeşil motorlu otomobildekiyle aynı 4:1 oranlı diferansiyel kullanıyor çünkü Kırmızı motor 4000 RPM’de 200 NM tork üretirken beygir gücü de diğer iki motorun iki katı yani 112 HP güce sahip. Peki bu otomobilin tekerlek tabaında oluşan kuvvet ne? Tam 5.044 Newton, diğer iki otomobilin 2 katı!. Şimdi senaryo şu:
Birbirinin aynı 3 otomobil var, ağırlıkları (1.000 kg) ve tekerlekleri aynı, sadece motorları farklı. Her biri bu 3 motorla donatılmış durumda ve yolda 59,8 kms hızla yan yana yol alıyorlar. Peki aynı anda dibine kadar gaza bassalar hangisi daha çabuk hızlanır?
1. 2.000 RPM’de 200 NM tork üreten Mavi motorlu otomobil mi? (56 HP)
2. 4.000 RPM’de 100 NM tork üreten Yeşil motorlu otomobil mi? (56 HP)
3. 4.000 RPM’de 200 NM tork üreten Kırmızı motorlu otomobil mi? (112 HP)

Bunu anlamak için bakacağımız yer gördüğünüz gibi motorun torku değil çünkü Mavi motorla Kırmızı motorun torkları aynı. Peki nereye bakacağız? Elbette ki, tekerlek tabanında oluşan kuvvete:
1. Mavi motorlu otomobil: 2.522 N  A = F / M = 2522/1000 = 2,522 m/s
2. Yeşil motorlu otomobil: 2.522 N  A = F / M = 2522/1000 = 2,522 m/s
3. Kırmızı motorlu otomobil: 5.044 N  A = F / M = 5044/1000 = 5,044 m/s

Demek ki, ~60 kms hızda giderken en yüksek akselerasyon değerine Kırmızı motorlu otomobil sahip olacak. Kırmızı otomobil aynı zamanda diğerleri arasında en yüksek beygir gücüne (56/56/112 HP) sahip olan otomobil!...

Bu sonuç hiç şaşırtıcı değil. Yukarıda bir yerlerde “motor torkuyla tahrik tekerleri arasındaki ilişkiyi transmisyon kırıyor” demiştik. Nasıl kırdığını işte gördünüz. Bu olguyu CVT şanzımanlı bir otomobilde daha iyi anlarız çünkü CVT şanzıman tork ve RPM arasındaki ilişkiyi her devirde bire bir tutturan bir şanzıman türüdür, en ideal şanzıman türüdür. Bir de CVT şanzımanlı bir araca bakalım:


Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere CVT şanzımanda “sabit bir hızda” en yüksek hızlanma maksimum beygir gücünün oluştuğu noktada geliyor: 6.000 RPM 371 HP ve 4.875 N.
Ama sabit bir viteste, aynı vites içinde kalma kaydıyla ve hız sabit değilken en yüksek taban kuvveti maksimum torkun oluştuğu 4.200 RPM’de 349 NM’de geliyor: 5.235 N. BU durum gerçek hayatta sadece 1. vites hızlanmalarına tekebul ediyor, onun dışında her viteste “sabit bir hızdayken” maksimum hızlanma bir alt viteste genellikle maksimum beygir gücünün oluştuğu devirde veya o civarda geliyor.

Öyleyse ne zaman vites değiştireceğiz? Klasik CVT şanzımanlı bir araçta vites sürekli değiştiği için, maksimum teker kuvveti daima maksimum HP devrinde gelir, bunu yukarıda gördük. Ama bizim araçlarımız CVT şanzımanlı değil. Öyleyse ne zaman vites değiştirelim maksimum hızlanma için?
Elbette asla maksimum tork devrinde değil ama isterseniz bunu ayrı bir konu başlığı olarak ele alalım çünkü mevcut konu mini bir kitap yazacak kadar uzadı.

Onun yerine beygir gücü ile ilgili hesaplamalara devam edelim:

Şöyle bir senaryo oluşturalım: 200 LBF ( 272 Nm) torku 3.000 devirde (114 HP) ve 5.000 devirde (190 HP) üreten iki otomobil 0-160 parkurunda yarışırsa ne olur? Olacak olan şu: 1. otomobil yarışın hemen başında öne geçer, neden? Çünkü 2. otomobil daha az tork üretirken, ilk otomobil 200 LBF torku ondan önce 2.000 devirde üretir. Ama daha sonra 1. otomobilnın deviri arttıkça ürettiği tork azalacak, o vitesteki son hıza ulaşacak ve dişli oranları yüzünden daha az tork üreteceği (ve daha yavaş hızlanacağı) 2. vitese geçmek zorunda kalacak. Oysa 2. otomobil çok yüksek devirlere kadar 1. viteste kalabilir. Böylece 1. otomobil 3. vitese geçtiğinde 2. otomobil 2. vitese yeni geçmiş olacaktır ve sonuçta yarışı 2. otomobil kazanır. Burdan çıkan sonuç ne? Her iki otomobilin torkları aynı olduğu halde yarışı beygir gücü fazla olanın kazanacağıdır. Birinin beygir gücü fazladır çünkü aynı torka rağmen %66 daha fazla RPM’e sahiptir. İşte bu fazla RPM ihtiyaç (hızlanma) anında torka çevrilir. Unutmayın, yüksek RPM ve yüksek tork yüksek beygir gücü demektir.


Şimdi de bir başka örnek: 1.000 kg ağırlığında bir otomobili 0 KMS hızdan (0 m/s) hızdan 100 KMS (27,78 m/s) hıza 10 saniyede çıkarmak ve aynı arabayı yine 10 saniyede 100 KMS hızdan hızdan 200 KMS (55,56 m/s) hıza çıkarmak ne kadar kuvvet gerektirir?
Her iki durumda da a=(27,78-0)/10=2,778 ve a=(55,56-27,78)/10=2,778. Yani ivme 2,778 m/s^2 (veya 0,35 G) )

f=m*a olduğuna göre f=1.000*2,778=2.778 N. Yani arabayı ister 0’dan 100 km/s hıza, ister 100’den 200 km/s hıza çıkartın, daima aynı miktarda KUVVETE yani torka ihtiyacınız var.
Ama 2.778 N kuvveti 0 m/s hızda ve 55,56 m/s aynı kuvveti kullanmak aynı sonucu doğurmuyor. İsterseniz gerekli gücü d = d1 + V1.t + (½).a.t^2 ve P= E/T formüllerini kullanarak bulalım:

x=0+0*10+0,5*2,778*10^2=138,9 m yani 0 m/s hızdan 27,78 m/s hıza 10 saniyede ulaşana kadar otomobilin katettiği mesafe. Peki diğeri ne? x=0+27,78*10+0,5*2,778*10^2=694,5 m bu da 27,78 m/s hızdan 55,56 m/s hıza ulaşana kadar katettiği mesafe.
İş formulü W = F x D olduğuna göre W=1.000*138,9=138.900 Jul ve P=138900/10=13.890 Watt (18,6 HP) W=1.000*694,5=694.500 Jul ve P=694.500/10=69.450 Watt (93,0 HP)
Sonuçta görüldüğü üzere iki otomobili de eşit miktarda “hızlandırmak” için “aynı” miktarda kuvvet yani tork gerekiyor ama daha hızlı olan arabayı hızlandırmak için tam 5 katı fazla beygir gücü gerekiyor. a = p/mv denklemine göre hızı ne kadar artırırsak, hızlanma o kadar azalıyor, Bu durumda gücü aynı oranda artırmak gerek hızlanmayı sabit tutmak için.

Özetlersek, vites değiştirmediğiniz zaman aynı viteste kalarak yapılan hızlanmada, aracınızın hızlanma grafiği, motorunuzun tork grafiğinin bir izdüşümüdür ve böyle bir hızlanmada aracınızın tork grafiğinin altında kalan alanın büyüklüğü bize hızlanmadaki başarımızı verir.
Ama ya vites değiştiriyorsak, ki değiştiriyoruz; o zaman ne olur? O zaman aracımızın hızlanma grafiği tork eğrisini değil HP eğrisini izler.

Yine bu topik veya bir başka topik altında beygir gücü grafiklerini nasıl okumalıyız meselesini de tartışmaya açmak istiyorum. Beygir gücü grafiklerini iyi okuyarak spesifik bir otomobille ilgili çok şey öğrenebiliriz. Bunun için “güç bandı” kavramını iyi anlamamız gerekiyor. Her motorun bir güç bandı vardır. Bu güç bandı temelde ikiye ayrılır:
1. Toplam Güç Bandı: rölanti devrinden, redline devirne kadar tüm devirleri kapsayan güç bandıdır.
2. Operasyonel Güç Bandı: Bırakın yarışları, günlük kullanımda dahi 1. vites haricinde hemen hiç kullanılmayan ilk 1500-2000 rpm dışarda bırakılarak hesaplanan güç bandı.

Bu iki güç bandına bakarak motorla ilgili şu değerleri elde edebiliriz:
a. Maksimum HP’nin %80’inin devir badının % kaçında yer aldığını görebilir ve diğer araçlarla kıyaslayabiliriz.
b. İster toplam güç bandı isterse operasyonel güç bandı içindeki ortalama HP’yi hesaplarız. BU değer maksimum HP’den daha önemlidir.
c. Güç bandını rölanti-redline arası belirleyebileceğimiz gibi, mesala redline/2 – redline arası sınırlı tutabiliriz (eğer yarışıyorsak redline/2’nin altı çok önemli değildir).

Yani beygir gücün grafiğini yukarıdaki örnekte olduğu gibi çeşitli yöntemlerle anlamlandırabiliriz. Dilerseniz bunu da bir başka topik altında ele alalım.

SONUÇ

Beygir gücü bize torkun hızını verir. Hızlı tork, yani yüksek devirde yüksek tork hedeftir, idealdir, Yüksek devirde yüksek tork, yüksek beygir gücü demektir. Düşük devirde yüksek tork ise düşük devirde yüksek beygir gücü demektir. Açalım...

1000 RPM’de 200 LBF tork veren motor, 2000 RPM’de 100 LBF tork veren motordan farksızdır. Çünkü ikisi de devri 1500 RPM’e düşüren/çıkaran bir transmisyonla ( 1,5:1/0,75:1) eşitlenir. Tork her iki motor için 1500 RPM’de eşitlenir: 133 LBF. Neden? Çünkü bu iki motor beygir gücü açısından eşittir: 38 HP. Dikkat ederseniz hem 1000, hem 1500 hem de 2000 RPM’de HP aynıdır, değişmez çünkü bu iki motorun torkları farklıdır ama RPM’leri onları hem kuvvet hem de HP açısından eşitler.
Tork yüksek devirde gelirse, yüksek HP elde ederiz. Yüksek devirde gelen tork bize daha fazla hız için kuvvetten ya da daha fazla kuvvet için hızdan fedakarlık yapma imkanı tanır ama düşük devirde gelen tork bize bu imkanı tanımaz. 10 RPM’de 20.000 LBF veren bir motor devasa bir torka sahiptir ve 0-10 RPM arasında müthiş bir hızlanma sağlar ama aracımız bu müthiş hızlanma zarfında topu topu 20 metre yol alır çünkü bu devirdeki beygir gücü sadece 38 HP’dir! HIZ OLMADAN HIZLANMA BİR HİÇTİR. Bize hızı veren şey ise RPM’dir, tek başına tork değil. RPM ve tork birarada bize beygir gücünü verir. Bizim her halukarda bilmemiz gereken yegane şey beygir gücüdür, tork değil. 2000 RPM’de 200 LBF tork veren bir motor 2000 RPM’de 100 LBF tork veren bir motordan aynı devirde iki kat fazla beygir gücüne sahiptir (38 HP’ye karşı 76 HP) ama aynı motor 4000 RPM’de 100 LBF tork veren motorla aynıdır çünkü 2:1’lik bir transmisyon bu iki motoru hemen eşitler. Oysa beygir güçleri değişmez: 76 HP. Transmisyon dişli oranlarıyla artıp azaltılabildiği için torku bilmemize gerek yoktur, torku biliyorsak transmisyon dişli oranlarını da bilmemiz gerekir, aksi halde bildiğimiz tork değerleri bir işe yaramaz. Arabamız sadece motordan ibaret değildir, şanzımanı, diferansiyeli ve tekerlekleri de vardır, bunlar da hesaba katıldığında motor torkunun tekbaşına bir anlamı kalmaz. Oysa beygir güxünü biliyorsak ne şanzıman ne de diferansiyel dişli oranlarıyla uğraşmamıza gerek kalmaz. Zaten beygir gücü dediğimiz şey belirli bir torkun hangi devirde geldiğinden başka bir şey değildir.

Arabalar söz konusu olduğunda bilmemiz gereken tek büyüklük BEYGİR GÜCÜDÜR, torku unutun.

Ve evet, son olarak şu meşhur mottoya gelelim: HP araba sattırır, tork yarış kazandırır”. Bu durum motor torku söz konusu olduğunda doğru değil, bunu gördük. Doğrusu ne?

Doğrusu şu:

“Maksimum HP araba sattırır, ortalama HP yarış kazandırır.”

SÖZÜN ÖZÜ:
TORK VE RPM TRANSMİSYON (MANİVELA) ARACILIĞI İLE BİRBİRLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLEN FİZİKSEL BÜYÜKLÜKLERDİR. “HIZ” İÇİN RPM’E, “HIZLANMA” VE “YÜK ÇEKME/TAŞIMA” İÇİN TORKA İHTİYAÇ DUYARIZ. İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZDA ELİMİZDEKİ FAZLA RPM’İ TORKA, FAZLA TORKU DA RPM’E ÇEVİRİRİZ. ÖRNEĞİN RPM’İ YARIYA DÜŞÜREREK TORKU İKİ KATINA YA DA TORKU YARIYA DÜŞÜREREK RPM’İ İKİ KATINA ÇIKARIRIZ. BEYGİR GÜCÜ ELİMİZDEKİ RPM’İN NE KADARINI TORKA YA DA ELİMİZDEKİ TORKUN NE KADARINI RPM’E ÇEVİREBİLECEĞİMİZİ GÖSTEREN HESAPLANABİLİR BİR NİCELİKTİR. DOLAYISIYLA İÇİNDE HEM TORKU HEM DE RPM’İ BARINDIRIR. NE KADAR FAZLA BEYGİR GÜCÜMÜZ VARSA RPM/TORK DÖNÜŞÜMÜNDE O KADAR ÇOK ESNEKLİĞİE KAVUŞURUZ. BU NEDENLE MOTORUMUZLA İLGİLİ BİLMEMİZ GEREKEN TEK FİZİKSEL NİCELİK BEYGİR GÜCÜDÜR. BUNU BİLİYORSAK, DİĞERLERİNİ BİLMEYE GEREK YOKTUR.


BU KONUDA GÖZ ATILABİLECEK BAZI KAYNAKLAR:
http://www.allpar.com/eek/hp-vs-torque.html
http://trucks.about.com/od/autobuying/a/torque.htm
http://www.car-videos.n...s/horsepower_torque.asp
http://www.rubydist.com/Family/Power.html
http://performancetrends.com/blog/?p=7

BU VE BENZERİ KONULARDA YARARLABİLECEĞİNİZ TARAFIMCA HAZIRLANMIŞ EXCEL TABLOLARI:
http://u_ploading.com/f...871d7/Hesaplamalar.zip/
(Tarayıcınızın adres çubuğuna kopyalarken “u” ve ”p” arasındaki “_” alt çizgiyi kaldırmayı unutmayın)

Edit: Güncelleme/Düzeltme< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi tralles -- 5 Eylül 2010; 16:02:35 >

DH forumlarında vakit geçirmekten keyif alıyor gibisin ancak giriş yapmadığını görüyoruz.
Üye olduğunda özel mesaj gönderebilir, beğendiğin konuları favorilerine ekleyip takibe alabilir ve daha önce gezdiğin konulara hızlıca erişebilirsin.

Üye Ol Şimdi Değil Bir Daha Gösterme
nazım19, akbey77, sivasliebu bu mesajı paylaştı
_____________________________

Tork ve HP Üzerine Temel Bilgiler
BMEP

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
11 Mart 2010; 9:53:59 

Muhteşem bir başlık olmuş, kendi adıma konuşursam büyük bir zevkle okuyup, çok da istifade ettim, çok teşekkürler eline emeğine sağlık.
Buna gelen 1 yanıtı gör.


587 Mesaj
11 Mart 2010; 10:08:51 

şuan okuyamadım fakat müthiş bir bilgi var eminim. teşekkürler ilk fırsatta ayrıntılı olarak inceleyeceğim.
_____________________________

Ne mutlu Türk'üm diyene


 
304 Mesaj
11 Mart 2010; 10:19:26 

gerçekten güzel bilgiler, emeğinize sağlık
_____________________________

2004 Fiesta TDCİ


9435 Mesaj
11 Mart 2010; 10:30:39 

dini imani tork olan fakat ne halta yaradigi hakkinda en ufak bir fikri olmayan aziz halkim için guzel bir baslik olmus. Ellerine saglik üstad< Bu mesaj bir yönetici tarafından değiştirilmiştir >
_____________________________

0-100'de şanzıman konuşur, motorun ne mal olduğu 100'den sonra belli olur.

Her DSG birgün arızayı tadacaktır.


7306 Mesaj
11 Mart 2010; 10:33:17 

Öncelikle bu bilgileri detaylı bir şekilde bizlere sunduğunuz için teşekkür ederim.


''HP araba sattırır, tork yarış kazandırır” lafı güncelliğini yitirmiştir.Çünkü bayilerdeki elemanlar bile artık aracın torkunu överek satmaya çalışıyor.O yüzden bu sözü bende şu şekilde güncellemek istiyorum;

Tork araba sattırır, ortalama hp yarış kazandırır.


Yeri gelmişken şu örneği vereyim
http://www.sahibinden.c...m?source=promotion_chva
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________

Corsa 1.3 CDTI 95HP MT-A Easytronic Şanzıman Start & Stop Enjoy


6434 Mesaj
11 Mart 2010; 11:23:35 

Süperdi. Teşekkürler. Bunu bilgisayarıma da .doc olarak kaydediyorum.

Yalnız şunu da eklemek gerekir diye düşünüyorum. Sürüş keyfi = beygir gücü demek yeni sürücüler için yanıltıcı olabilir. Doğru devirlerde kullanılan bir turbodizel motor BAZI SÜRÜCÜLERE (Örn: Ben) daha güçlü atmosferik bir motordan daha fazla keyif verebilir. Hele bu yüksek torklu motor düzgün bir otomatik şanzımanla birleşirse daha da keyifli olur.< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kkvan -- 11 Mart 2010; 11:27:48 >
_____________________________6783 Mesaj
11 Mart 2010; 11:34:54 

Ellerine sağlık hocam.

Tork çılgınlarına çok güzel bir cevap verdin, tabi okurlarsa.
_____________________________

oçkd fiao ifrs stat çgu iüd nnu ir n
Kim ulan bu Erol Egemen?


2344 Mesaj
11 Mart 2010; 11:37:55 

teşekkürler yanlız kızmızı motor daha hızlı çıktı bence renginden kaynaklı
_____________________________


Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
11 Mart 2010; 12:15:58 

emek ve paylaşım için teşekkürler .

özetle anladiğim.

ortalama hp en önmeli husus.2500-4000 araliğinda kullanıyoruz araçlarımızı bu devirlerde en yüksek hp i veren bizim için daha önemli o zmn .

çünkü çoğu araç bakıyorum en yüksek hp i 6000 felan devirde veriyor ben bu devirlere zaten çıkmıyorum.

demekki 180 hp /6500 rpm veren araç benim işime yaramiyor .

2500-4000 arasindaki güce bakmam gerek doğru anlamışmıyım???????


torq eğrilerindede yine ayni şeye bakmak doğru olacak 2500-4000 arasina. 
1281 Mesaj
11 Mart 2010; 12:26:26 

Hocam istersen ona düşük devirde yüksek beygir gücü veren motor diyelim çünkü düşük devirde yüksek tork demek otomatikman düşük devirde yüksek beygir gücü demektir. Ekteki tabloya bakalım: 2 Motor var, Citroen C4 HDI (başka herhangi eşdeğer 2 motor da olabilir, elimde bunların verileri olduğu için bunlar seçilmiştir) ve 1.6 benzinli. karşılaştırdığımızda ne görüyoruz?

HDI 1500 RPM 227 NM torka sahip 1.6 benzinli ise aynı devirde sadece 123 NM torka sahip. 2000 rpm'de HDI 237 NM torka sahip, 1.6 benzinli ise sadece 132 NM torka sahip. Yani aradaki tork farkı 1500 rpm'de %84,6, 2000 rpm'de %79,5 HDI motor lehine daha fazla.

Şimdi de aynı devirlerdeki beygir güçlerine bakalım:

RPM HDI 1.6 Benz. Fark %
1500 47,7 hp 25,9 hp %84,6
2000 66,5 hp 37,0 hp %79,5

Gördüğün gibi aynı devirlerdeki beygir güçleri de AYNI ORANDA HDI motor lehine daha fazla.

Yani düşük devirde yüksek tork = düşük devişrde yüksek beygir gücü.

Anma insanlar bunu görmüyor çünkü speklerde/kataloglarda tork-HP grafikleri verilmez (nadiren verenler var ama onlar da okunmaz halde)

ya ne verilir?

Mesela Citroen'de
HDI için 4000 rpm'de 109 HP güç
HDI için 1750 rpm'de 240 NM tork var denilir.

1.6 Benzinli için 5750 rpm'de 110 HP güç
1.6 Benzinli için 4000 rpm'de 147 NM tork var denilir.

Ellerinde sadece bu iki veri olan insanlar HDI motorun düşük devirde ne kadar yüksek beygir gücüne sahip olduğunu göremezler ve her türlü performans ölçüsünü düşük devirde gördükleri motor torkuna yorarlar, oysa bu bir yanılgıdır.

İşin doğrusu düşük devirde yüksek beygir veren motorlar vardır, yüksek devirde yüksek beygir gücü veren motorlar vardır,

Tork, hemen her durumda bilinmesi gereksiz bir fiziksel büyüklüktür.

quote:

Orijinalden alıntı: kkvan

Süperdi. Teşekkürler. Bunu bilgisayarıma da .doc olarak kaydediyorum.

Yalnız şunu da eklemek gerekir diye düşünüyorum. Sürüş keyfi = beygir gücü demek yeni sürücüler için yanıltıcı olabilir. Doğru devirlerde kullanılan bir turbodizel motor BAZI SÜRÜCÜLERE (Örn: Ben) daha güçlü atmosferik bir motordan daha fazla keyif verebilir. Hele bu yüksek torklu motor düzgün bir otomatik şanzımanla birleşirse daha da keyifli olur.

Ekteki dosya (1)
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________

Tork ve HP Üzerine Temel Bilgiler
BMEP


1267 Mesaj
11 Mart 2010; 12:28:37 

güzel konu,sağlam bilgiler. . . emeğine sağlık.yazınının yarısını okudum ancak bu traktörlerdeki tork olayı nasıl oluyor?yazını bir yerinde tork beygir çıkarır yazmışsın.kafam karıştı.mesela 90 hp lik bir traktör 400NM tork üretiyor?traktör yariş kazanır yazının tamamını okuyamadm içeriğinde bu bilgiler warsa affola...
_____________________________ 
1281 Mesaj
11 Mart 2010; 12:32:24 

Evet hocam, aynen öyle, 2500-4000 rpm arasında yüksek HP'si olan araçlara bakacaksın. Bu esasen bu rpm aralığında yüksek tork değerleri aramakla AYNI şeydir. Ama tek başına tork bize resmin tamamını vermez, torka baktığımızda şanzıman, diferansiyel ve lastik ebatatrını da bilmemiz gerekir ki o tork verisi bir anlam taşısın. Oysa sadece beygir gücünü bilirsek tüm bunları bilmeye gerek kalmaz çünkü beygir gücü, torkun aksine, transmisyon kayıpları dışında tahrik tekerine aynen yansır.

quote:

Orijinalden alıntı: kaiser şoze

emek ve paylaşım için teşekkürler .

özetle anladiğim.

ortalama hp en önmeli husus.2500-4000 araliğinda kullanıyoruz araçlarımızı bu devirlerde en yüksek hp i veren bizim için daha önemli o zmn .

çünkü çoğu araç bakıyorum en yüksek hp i 6000 felan devirde veriyor ben bu devirlere zaten çıkmıyorum.

demekki 180 hp /6500 rpm veren araç benim işime yaramiyor .

2500-4000 arasindaki güce bakmam gerek doğru anlamışmıyım???????


torq eğrilerindede yine ayni şeye bakmak doğru olacak 2500-4000 arasina._____________________________

Tork ve HP Üzerine Temel Bilgiler
BMEP


4464 Mesaj
11 Mart 2010; 13:24:13 

elinize sağlık.
bizleri bilgilendirdiğiniz için teşekkürler.
_____________________________ 
14480 Mesaj
11 Mart 2010; 13:42:34 

Şu ana kadar forumda gördüğüm en güzel paylaşım diyebilirim

Mükemmel olmuş. Üst konu niteliğinde. Ellerinize sağlık

_____________________________

İmzanız kural dışıdır! || Uymanız gereken imza kurallarını okumak için tıklayınız.


 
658 Mesaj
11 Mart 2010; 13:49:43 

Bu durumda aracı kullanacağımız devir bandı ve bu bandda üretilen hp. yi kıyaslayacağız.

Peki araçların ağırlıkları aynı olmayacak, bu durumda beher TON başına ortalama beygir gücüne bakmak bize kesin sonucu verecektir, doğru mu?

Çok kabaca 1,600 kg lik ortalama hp si 160 olan araba ile, 1,200 kg lik ortalama hp si 120 olan araç aynı kullanım dinamiklerini sergileyecektir desek hata mı etmiş oluruz?

Farklı ağırlıklardaki araçları kıyaslarken ortalama hp yönünden, nasıl bir hesaplama yapmamız gerekir yardımcı olabilir misiniz?
_____________________________

Tork ve HP üzerine Temel Bilgiler: http://forum.donanimhaber.com/m_38360434/tm.htm


 
2766 Mesaj
11 Mart 2010; 13:51:03 

benzin 2 tl olsun bak kimse tork dan bahsediyor mu. dizeller az yakıyor diye alınıyor , yoksa yok yokuşu iyi çıkıyomus cok perfomanslıymış diye değil , bu tork muhabetinin tek sebebi benzinin pahalı olmasıdır . 2 tl ye düşsün benzin , bak tork muhabeti kalıyor mu. :):)
_____________________________

suzuki swift 1.2 gl at


531 Mesaj
11 Mart 2010; 14:14:16 

Elinize sağlık çok güzel bir paylaşım olmuş
_____________________________7427 Mesaj
11 Mart 2010; 14:27:08 

elinize sağlık çok teşekkürler< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >


4515 Mesaj
11 Mart 2010; 15:04:33 

Hocam ellerinize sağlık, çok teşekkürler.

@Whisper911

Üst konu olunca kimse kullanmıyor.< Bu mesaj bir yönetici tarafından değiştirilmiştir >
_____________________________ 
14480 Mesaj
11 Mart 2010; 16:02:45 

o yuzden ust konu niteliginde didim :)... Ust konular hakkaten yalan oluyo :D< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >


3174 Mesaj
11 Mart 2010; 16:58:53 

elleriniza sağlık.yazının tamamını okudum.çok faydalı bilgiler var.

benim anladığım, aracı hızlandıran şey tekerlek tabanındaki kuvvettir(hp).

_____________________________ 
1281 Mesaj
11 Mart 2010; 17:26:39 

Verdiğim örneklerde araç ağırlıkları aynı kabul edildiği için hesaba katılmasına gerek kalmamıştı. Farklı ağırlıklardan söz ettiğimizde durum değişiyor elbette. Araç ağırlıklarının farklı olduğu durumlarda "spesifik HP"ye yani güç ağırlık oranına bakarız. Böyle durumda ister ton başına bakın, ister doğrudan Max. HP'yi ağırlığa bölün, belirli bir güç/ağırlık oranı elde edersiniz.
Sizin örneğinizde iki farklı aracın G/A oranları aynı, dolayısıyla benzer dinanamikler sergileyecekler fakat Maksimum güç değeri çoğu kez yanıltıcı olabilmektedir, esas olan güç eğrisinin altında kalan alanın büyüklüğünün ağırlığa bölünmesidir, bir başka deyişle güç bandı içindeki ortalama beygir güçlerinin ağırlığa bölünmesi en sağlıklı sonucu verecektir. Güç eğrisinin elde edilemediği durumlarda, max. gücün ağırlığa bölünmesiyle elde edilen G/A oranına güvenebiliriz geçerli bir karşılaştırma için..

quote:

Orijinalden alıntı: qNesh

Bu durumda aracı kullanacağımız devir bandı ve bu bandda üretilen hp. yi kıyaslayacağız.

Peki araçların ağırlıkları aynı olmayacak, bu durumda beher TON başına ortalama beygir gücüne bakmak bize kesin sonucu verecektir, doğru mu?

Çok kabaca 1,600 kg lik ortalama hp si 160 olan araba ile, 1,200 kg lik ortalama hp si 120 olan araç aynı kullanım dinamiklerini sergileyecektir desek hata mı etmiş oluruz?

Farklı ağırlıklardaki araçları kıyaslarken ortalama hp yönünden, nasıl bir hesaplama yapmamız gerekir yardımcı olabilir misiniz?

_____________________________

Tork ve HP Üzerine Temel Bilgiler
BMEP


 
1281 Mesaj
11 Mart 2010; 17:31:32 

Rica ederim hocam, umarım foruma renk katan bir topik olmuştur. Nezdinizde tüm teşekkür edenlere saygılarımı iletiyorum.
quote:

Orijinalden alıntı: Quadrifoglio

Hocam ellerinize sağlık, çok teşekkürler.

@Whisper911

Üst konu olunca kimse kullanmıyor.

_____________________________

Tork ve HP Üzerine Temel Bilgiler
BMEP


1101 Mesaj
11 Mart 2010; 18:04:22 

Tralles, mumkunse su konuya el atabilir misiniz?

http://forum.donanimhaber.com/m_38319316/tm.htm

Birbirine benzer agirlikta iki 4x4 arac var elimizde. Benzer beygir gucleri var her ikisinin de, torklarda biraz farklilik var.

Tiguan 1.4 TSI 150 PS 240 Nm tork
RAV4 2.0 motor 152 PS 190 Nm tork

Motor hacmi ve motorun uzun omurlu olmasi veya motorun dayanikli olmasi arasinda bir iliski var midir?

_____________________________

2010 VW Tiguan 1.4 TSI 4Motion Sport&Style Şeker Beyazı11596 Mesaj
11 Mart 2010; 18:04:43 

quote:

Orijinalden alıntı: Quadrifoglio

Hocam ellerinize sağlık, çok teşekkürler.

@Whisper911

Üst konu olunca kimse kullanmıyor.


Karınca duası gibi gözüktüğünden kimse görmüyor olabilir.

Konu mükemmel olmuş teşekkürler.

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Nike -- 11 Mart 2010; 18:05:55 >
_____________________________


نادي بشكتاش الجمباز

"Erdemlerimiz ve kusurlarımız birbirinden ayrılamaz, güç ve madde gibi. Onlar ayrıldığında insan bir hiçtir." - Nikola Tesla

"Zekanın gerçek göstergesi bilgi değil hayal gücüdür. İnsanlık umudunu yitirmedikçe ve hayal ettikçe başaramayacağı hiçbir şey yoktur."
System.out.print("Beşiktaş JK");


1267 Mesaj
11 Mart 2010; 18:07:47 


quote:

Orijinalden alıntı: aykutsal

güzel konu,sağlam bilgiler. . . emeğine sağlık.yazınının yarısını okudum ancak bu traktörlerdeki tork olayı nasıl oluyor?yazını bir yerinde tork beygir çıkarır yazmışsın.kafam karıştı.mesela 90 hp lik bir traktör 400NM tork üretiyor?traktör yariş kazanır yazının tamamını okuyamadm içeriğinde bu bilgiler warsa affola...

yanıtını gerçekten merak ediyorum.burdaki olay beygirden çalıp torka werme gibi duruyor
_____________________________4515 Mesaj
11 Mart 2010; 18:17:01 

Hocam herkes bir okuyunca renk skalası gibi olacak konu merak etmeyin.

Ben de tamamını okuma fırsatı bulunca bir kaç soru yönelteceğim.
_____________________________ 
14480 Mesaj
11 Mart 2010; 19:16:06 


quote:

Orijinalden alıntı: aykutsalyanıtını gerçekten merak ediyorum.burdaki olay beygirden çalıp torka werme gibi duruyor

Ancak traktör yüksek devir çeviremediği için bu 400 tork bg e dönüşemiyor ben öyle anladım...


tralles hocam gene aydınlatır tabi
_____________________________

İmzanız kural dışıdır! || Uymanız gereken imza kurallarını okumak için tıklayınız.


1642 Mesaj
11 Mart 2010; 19:34:41 

Ben bu yazıya katılıyorum bence doğru şeyler yazmış usta.
_____________________________

Araba alıyorsan önce bir düşün sanayide akrabam var mı diye. Yoksa toyota al varsa herhangi bir araba al çok farketmez. @gazozvar, Eskişehir, 1997.


 
4 Mesaj
11 Mart 2010; 19:54:39 

çok güzel bir kaynak olmuş,
insanları bu derece bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim.
_____________________________ 
61 Mesaj
11 Mart 2010; 20:35:05 

formüla arabasından bir örnek verebilirmisiniz?


17000rpm
450 hp
xxxxtork gibi

onların devir saatleri standart arabalar gibi 1-2-3-4-5-6 'da bitmiyor galiba

_____________________________

alper tunga öldi mü
ıssız acun kaldı mu
ödlek öçin aldı mu
emdi yürek yırtılur.


123 Mesaj
11 Mart 2010; 21:18:51 


quote:

Orijinalden alıntı: aykutsal


yanıtını gerçekten merak ediyorum.burdaki olay beygirden çalıp torka werme gibi duruyor

Traktörlerde hp az olmasının nedeni ron den dolayidir sonucunu çıkarttım yazidaki bilgilerle az rpm çok tork az tork çok rpm oluyor hp esit ise yanlışım varsa duzeltin bı soru sormak istiyorum peki belli bir hızda giderken gazı kokledigimizde arabanın onu kalkar ise (olmaz ama whellie araçları gibi yada yarış ) bunu sağlayan nedir beygir gücümü tork mü ? Yoksa tekerleklerdeki newton mu?< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Buna gelen 1 yanıtı gör.


 
1281 Mesaj
11 Mart 2010; 21:22:12 

Hocam neyi sorduğunu anlamadım, yani "traktörün devasa torku var ama buna mukabil neden az beygir gücü var" diye mi soruyorsun? Sorun buysa bir arkadaş cevap vermiş zaten. Traktör motorları devir çevirmez, düşük devirli dizel motorlardır, dolayısıyla o yüksek tork çok düşük devirlerde 1500 rpm civarında gelmektedir. 400 NM tork, 90 HP belirli bir traktöre ait değerler midir, yoksa tahmini değerler midir bilmiyorum, katalog değerleri ise 400 NM torkun hangi devirde geldiğini bilmiyorum. Max. HP max. tork devrinde hemen hiç gelmez. hemen her zaman daha yukarılarda bir yerde gelir ama biz tahmin yapalım ve 1500 rpm'de geldiğini varsayalım 400 x 1500 /7023 (veya 7133) = 85 HP yapar. 90 HP eğer 2000 rpm'de geldiyse o devirdeki tork 316 NM civarındadır.

http://www.deere.com/tr...hures/tractors/5025.pdf
http://www.masseyfergus...ctors/mediumhp/294.aspx


Biraz spek bilgisi almak için yukarıdaki iki siteye girdim, adamlar tork bilgisini vermeye tenezzül dahi etmemişler. Tork traktörler için önemli olduğu halde bunu yapmayıp sadece HP vermeyi yeterli görmüşler. Bu da herhalde bir şeyler anlatıyor olmalı...


quote:

Orijinalden alıntı: aykutsalyanıtını gerçekten merak ediyorum.burdaki olay beygirden çalıp torka werme gibi duruyor

_____________________________

Tork ve HP Üzerine Temel Bilgiler
BMEP


 
2787 Mesaj
11 Mart 2010; 21:29:14 


quote:

Orijinalden alıntı: toktor

formüla arabasından bir örnek verebilirmisiniz?


17000rpm
450 hp
xxxxtork gibi

onların devir saatleri standart arabalar gibi 1-2-3-4-5-6 'da bitmiyor galibaf1 araçları tam anlatılan ideal motor tipinde,yüksek devirde yüksek beygir.tam teknik detaylarını yayınlamazlar ama 900-1000hp arasında max. güçleri var f1 araçlarının.20000rpm'e çıkabiliyorlar.


 
1281 Mesaj
11 Mart 2010; 21:44:29 
hocam internette F1 araçları için bol bilgi mevcut. Aşağıda yeterli bilgi alabileceğin 2 site linki veriyorum:

http://www.formula1.com...nical_regulations/8699/
http://en.wikipedia.org...ula_One_car#Performance

Şimdiki F1 motorları 2.4L V8 ve 18.000 rpm'lik devir-kesicilerle sınırlı 700-800 HP civarında güce sahipler ve max.HP leri 16000 rpm civarında geliyor. Torkları da maximum 380 NM civarında olabiliyor. 220 PSI civarında BMEP değerine sahipler, ya da o aralıkta bir şey.

Unutulmaması gereken nokta F1 araçlarının 550-600 kg civarında bir ağırlığa sahip olduğu... Bu dailk viteslerde yüksek redüksiyon oranı ihtiyacını azaltıyor.

quote:

Orijinalden alıntı: toktor

formüla arabasından bir örnek verebilirmisiniz?


17000rpm
450 hp
xxxxtork gibi

onların devir saatleri standart arabalar gibi 1-2-3-4-5-6 'da bitmiyor galiba_____________________________

Tork ve HP Üzerine Temel Bilgiler
BMEP


6236 Mesaj
11 Mart 2010; 21:46:45 

Çok güzel paylaşım olmuş, zamanım olduğunda ayrıntılı olarak inceleyeceğim ben de, teşekkürler paylaşımınız için hocam.
_____________________________2372 Mesaj
11 Mart 2010; 21:48:42 

cok guzel bir yazi,bilmeden bi taraflarindan sallayan bazi arkadaslarima kapak niyetine hediye edebileceyim guzel ve detayi bir yazi tesekurler.
_____________________________

buda benim site arkadaşlar bakmak istermisiniz
EPOX 9NDA3j + amd 3000+64bit venice[1800 mhz@2005mhz) ASus 9550 128bit vga 120 seagate baracuda NCQ 512*2 twinmoss


1267 Mesaj
11 Mart 2010; 22:19:55 


quote:

Orijinalden alıntı: tralles

Hocam neyi sorduğunu anlamadım, yani "traktörün devasa torku var ama buna mukabil neden az beygir gücü var" diye mi soruyorsun? Sorun buysa bir arkadaş cevap vermiş zaten. Traktör motorları devir çevirmez, düşük devirli dizel motorlardır, dolayısıyla o yüksek tork çok düşük devirlerde 1500 rpm civarında gelmektedir. 400 NM tork, 90 HP belirli bir traktöre ait değerler midir, yoksa tahmini değerler midir bilmiyorum, katalog değerleri ise 400 NM torkun hangi devirde geldiğini bilmiyorum. Max. HP max. tork devrinde hemen hiç gelmez. hemen her zaman daha yukarılarda bir yerde gelir ama biz tahmin yapalım ve 1500 rpm'de geldiğini varsayalım 400 x 1500 /7023 (veya 7133) = 85 HP yapar. 90 HP eğer 2000 rpm'de geldiyse o devirdeki tork 316 NM civarındadır.

http://www.deere.com/tr...hures/tractors/5025.pdf
http://www.masseyfergus...ctors/mediumhp/294.aspx


Biraz spek bilgisi almak için yukarıdaki iki siteye girdim, adamlar tork bilgisini vermeye tenezzül dahi etmemişler. Tork traktörler için önemli olduğu halde bunu yapmayıp sadece HP vermeyi yeterli görmüşler. Bu da herhalde bir şeyler anlatıyor olmalı...

teşekkürler yanıtladığınız için.nominal dewir diye bir ifade kullanmışlar(2300d/dak)beygir ve tork değerlerini hangi aralıkta olduğunu yazmamişlar.
http://www.newholland.c...ontentID/3/Default.aspx
_____________________________7028 Mesaj
11 Mart 2010; 22:25:36 

Bu güzel paylaşım için teşekkürler üstad,favorilerime ekledim.
_____________________________

God doesn't play dice with the universe.


8761 Mesaj
12 Mart 2010; 0:25:50 

SSS yapılıp, Teknik Yardım bölümünede aynaladık. Bu sayede daha çok kişi okuyup daha çok kişi yararlanabilir hem de konu daha kolay tekrar üstlere gelebilir.
Ellerine sağlık üstad. Denk geldiğinde şöyle bir bakılası değil, zaman ayırıp detaylıca okunası bir konu olmuş.
_____________________________

Core2Duo E6850@3600mhz //Big Water 735//Abit IN9 32XMAX Wifi //Sapphire 4770//2*2GB Crucial Ballistic Tracer//2*500 Gb Seagate RAID0//HP W2207//Ev Yapımı Feel! Tıkla //LG Dvd-rw//Philips cd-rw//Lc POWER 550Watt//HP 1315 All in one//Creative Megaworks THX550 5 1//Creative Audigy2ZS //Logitech Momo Racing Force//


3023 Mesaj
12 Mart 2010; 0:56:03 

tralles hocam..
-----------------
herhangi içten yanmalı motorun en yüksek tork devri değiştirilebilirmi.(en yüksek torkun elde edildiği devir.benim aracımda bu 1700 dd.dir)
değiştirilemezse niçin.değiştirilebilirse nasıl.kolay gelsin.verdiğiniz bilgiler için teşekkür.
not:sorum sadece motor içindir.
_____________________________ 
58 Mesaj
12 Mart 2010; 3:17:48 

Merhaba! Ellerinize sağlık, tamamını okudum, çok güzel bir yazı olmuş. Teşekkürler.
Fakat, beygire bakın yeterli olur diyorsunuz en son. Yani genel anlamda beygire bakın, o yeter diyorsunuz sanırım. Yoksa önce beygir sonra beygir(madalyon) in iki yüzüne de bakılacak diye anlıyorum.
_____________________________4515 Mesaj
12 Mart 2010; 3:52:37 

Hocam tekrar ellerinize sağlık. Yaklaşık olarak 3-4 sorumun cevabını okudum.


- Şasede güç kayıpları ile ilgili bir başlık açmıştım, başlığı şu an bulamıyorum ama oradaki soru işaretlerime faydası oldu.

Oradaki asıl soru işaretim; üreticiler bize neden motordan çıkan beygir gücünü ve motor torkunu verirler de şasedeki kayıplardan sonra tekerlekteki hp ve torku vermezler idi. Bunun cevabı irdelenmesi gereken bir konu ama kısmen nedenlerini anlayabiliyorum. Çünkü motor torku eğer yük taşımayacaksak bizi çok ilgilendirmiyor ama tekerlekteki tork bizi ilgilendiriyor diye düşünüyorum.


- O.B.K Hocamın Turboşarjlı Motorlar konusunda bir soru yöneltmiştim:


quote:

Orijinalden alıntı: Quadrifoglio

Hocam konuyla biraz alakasiz olacak ama;

Otomotiv firmalari bizlere hep motorlarin urettigi maksimum beygir gucu degerlerini sunuyorlar, maksimum beygir gucunu anlik degil de surekli kullanabilmek icin CVT sanziman olmak zorunda.

Son donemde turbo beslemeli araclar da arttigi icin ozellikle degisken geometrili turbo pali kullanan araclarin motorlari pek homojen olmuyor, gelmek istedigim nokta misalen:

X motor 5000 d/d'da maksimum 100hp guc uretiyor, devir bandi da avans vurdurmadan cekis saglanabilecek 1700 d/d'dan, kesiciye girdigi 5500 d/d'ya kadar olsun diyelim. Bu motorun maksimum gucunu ele almak yerine 1700-5500 devir arasinda uretebildigi ortalama gucu ele almak bana mantikli geliyor ama foruma boyle bir calisma yapmaya calissak, tahmin edilenden daha kotu ortalama degerler verecek motorlar sizce cikar mi? Yoksa bosuna mi ugrasmis oluruz?


Sağolsun, o da elinden gelen özveriyle yanıtlamıştı tabiki, şimdi rpm-tork-hp ilişkisini biraz daha iyi kavrayınca daha da net anlayabildim.

- Tork'un hızının nasıl hesaplandığını merak ederdim çünkü tork bir güç kavramı olduğu için uyguladığı gücün ivmesi ve hızı hep soru işaretiydi kafamda...
Motor torku yüksek olduğu zaman daha mı hızlı devir çevirir diye düşünürdüm, Yazmış olduğunuz cümle ona da yanıt oldu.

quote:

Beygir gücü bize torkun hızını verir.
Bu arada 'Tabana kuvvet' diye boşuna dememişler.

< Bu mesaj bir yönetici tarafından değiştirilmiştir >
_____________________________ 
213 Mesaj
12 Mart 2010; 8:48:21 


quote:

Orijinalden alıntı: selim82

benzin 2 tl olsun bak kimse tork dan bahsediyor mu. dizeller az yakıyor diye alınıyor , yoksa yok yokuşu iyi çıkıyomus cok perfomanslıymış diye değil , bu tork muhabetinin tek sebebi benzinin pahalı olmasıdır . 2 tl ye düşsün benzin , bak tork muhabeti kalıyor mu. :):)Bence en güzel yorum bu olmuş
_____________________________

Yeni Fiesta 2010 1,6 TDCI Titanium XP( Metalik Siyah) 
268 Mesaj