DonanımHaber'de AraYENİ GELİŞMİŞ ARAMA
ForumBu Bölümde Ara
Yeni DH Mobil Uygulama herkese açık beta sürümü kullanıma açıldı. Gizle Şimdi Dene
Teali İslam Cemiyeti
Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
1 Misafir Kullanıcı
9
Cevap
1
Favori
30.554
Tıklama
Konudaki Resimler
Mesaj Tarihine Göre En Beğenilen Son Ekleneneler
Seçimimi Hatırla
Sayfaya Git:
Sayfa:
1
Giriş
Mesaj
  • Yarbay
   44900 Mesaj
   07 Şubat 2010 17:29:34 Konu Sahibi
   Teali İslam Cemiyeti


   Teali İslam Cemiyeti; İskilipli Hoca Atıf Efendi tarafından, 19 Şubat 1919 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Önceleri Cemiyet-i Müderrisin adıyla kurulan cemiyet daha sonra bu adı almıştır.

   Cemiyetin amacı; nizamnamesinde de ifade edildiği gibi, hilafetçi bir anlayışla bütün Müslümanlar arasında birlik ve kardeşliği sağlayarak, Halifenin etrafında toplanılmasını temin etmektir. Bu sebeple, Osmanlı Devleti’nin dinî esaslara bağlı kalınarak kurtarılabileceğini savunmuş, dolayısıyla, Saltanat ve Hilafetin güçlendirilmesi gerektiğini iddia etmiştir.

   Cemiyet kendisini, din ve devlet ayrılığına taraftar olmayan, ilmî, ahlakî ve sosyal yollarla siyasî hayata yön vermek gayesinde olan ve fırkalar üstü bir konumda bulunan teşekkül olarak görmüştür.

   Cemiyet, Hürriyet ve İtilaf Fırkasının paralelinde, ona bağlı bir yan kuruluş gibi çalışmıştır. Siyasî hayattaki bu yerinin doğal sonucu olarak da, İttihatçı ve Müdafaa-i Hukukçuların düşmanı olmuşlardır. Özellikle İttihatçılara düşman gözüyle bakan cemiyet, Kuva-yı Milliye taraftarlarını da onların devamı olarak görmüştür.

   Cemiyet mensupları, gerek, Kuva-yı Milliye taraftarlarına duyduğu düşmanlıktan, gerekse, Millî Mücadelenin, kendilerinin Saltanat ve Hilafeti güçlendirerek kurtuluşa ulaşmak düşüncesine uymaması nedeniyle, bu hareketin karşısında yer almıştır.

   İlmiye sınıfının önemli simalarını bünyesinde toplamış olan cemiyet, yeni medreseler ve okullar açmaktan, sağlık hizmetleri vermeye, camilerden vaazlar vermekten, halka öğüt verici konuşmalar yapmaya kadar değişik çalışmalar gerçekleştirmiştir.

   1920 yılından sonra pek faal görünmeyen cemiyetin, başkan ve bazı üyeleri 1925 yılında Ankara İstiklal Mahkemesince yargılanmışlar, başkan İskilipli Atıf Hoca idama mahkum edilmiş, böylece cemiyet de sona ermiştir.


   Kurucular Kurulu

   * Fâtih Dersiamlarından Abdülfettah
   * Fâtih Dersiamlarından Geyveli İbrâhim Hakkı
   * Fâtih Dersiamlarından İskilipli Mehmed Âtıf
   * Bâyezid Dersiamlarından Ermenekli Mustafa Safvet

   Yönetim Kurulu

   * Başkan: Fâtih Dersiamlarından Mustafa Sabri Efendi.
   * Başkan Yardımcısı: Darü'l-Hilâfeti'l-İbtidâ-î Dâhil Medreseleri Umum Müdürü İskilipli Mehmed Âtıf Efendi.
   * Genel Sekreter: Darü'l-Hilâfeti'l-Âliyye İbtidâ-î Dâhil Medreseleri Osmanlı Edebiyatı Müderrisi Ermenekli Mustafa Safvet Efendi.

   Üyeler

   * Darü'l-Hikmeti'l-İslâmiye â‘zasından Eşref Efendizâde Şevketî
   * Darü'l-Hikmeti'l-İslâmiye â‘zasından Said Nursî
   * Fâtih Dersiamlarından Düzceli Zâhid
   * Darü'l-Hilâfeti'l-Aliyye Sahn Medreseleri Fıkıh Müderrislerinden Seydişehirli Hasan Fehmi
   * Darü'l-Hilâfeti'l-Aliyye İbtidâ-i Dâhil Medreseleri Mantık Müderrisi Manisalı Mustafa
   * Fatih Dersiamlarından Âsitâneli Hafız Abdullah
   * Dersiamdan Sinoplu Mehmed Emin Efendi

   Mustafa Sabri Efendi'nin Dâmat Ferid kabinesinde şeyhülislâm olarak görev alması üzerine boşalan başkanlığa İskilipli Mehmed Âtıf seçilmiştir.

   http://w3.gazi.edu.tr/web/cdonmez/html/body_makale_91.html
   http://tr.wikipedia.org/wiki/Cemiyet-i_M%C3%BCderrisin   |
   |
   _____________________________

   psn
   acaltun17
  • Binbaşı
   1248 Mesaj
   07 Şubat 2010 18:01:29
   İskilipli Atıf Hoca , şapka kanununa karşı çıktığı için idam edilmiş , son sözü sizinle Mahkeme-i Kübra'da tekrar görüşeceğiz olmuştur.
   |
   |
   _____________________________

   Katılım zamanı: 2 Mayıs 2006
   sana düşman, bana düşman,
   düşünen insana düşman,
   vatan ki bu insanların evidir,
   sevgilim, onlar vatana düşman…


  • Yarbay
   44900 Mesaj
   07 Şubat 2010 18:49:25 Konu Sahibi
   quote:

   Orijinalden alıntı: @lperen

   İskilipli Atıf Hoca , şapka kanununa karşı çıktığı için idam edilmiş , son sözü sizinle Mahkeme-i Kübra'da tekrar görüşeceğiz olmuştur.


   Acaba öyle mi bakalım. Topiğe konu cemiyetin bir dönem başkanlığını yapmış. Bu cemiyetin vatanı savunan atalarımız hakkındaki düşünceleri hiçte olumlu değil. Önemli isimlerinden biri olan Mustafa Sabri efendinin yemediği herze yok. Türklükten de istifa etmiş, Yunan ordusuna Hilafet ordusu diye selam da durmuş biri. Boğazlıyan kaymakamı Kemal Bey'in idamında başrolde yer almış. Bu cemiyetin vatanı kurtaran kahraman atalarımıza bakışı şöyle:

   quote:

   Cemiyeti Müderrisin Beyannamesi (25 Eylül 1919)

   Ey Anadolu’nun masum ve mazlum ahâlisi!

   Bir zamanlar ne kadar şen ve bahtiyar idiniz. Hemen hepiniz çoluğunuz ve çocuğunuzun yanında, tarlalarınızın, bağlarınızın başı ucunda, çiftinizle, çubuğunuzla uğraşıp vaktinizi hoş geçirmeye çalışır idiniz. Bir müddetten beri size ne oldu? Niçin öyle boynunuz bükük tıpkı bir yetim gibi mahzun duruyorsunuz? Hakkınız var. Çünkü kiminiz yerinizden yurdunuzdan mal ü menalinizden, kiminiz, çoluğunuzdan çocuğunuzdan oldunuz. Vaktiyle gürül gürül tüten ocaklarınız şimdi söndü ve her akşam tarladan gelirken keyifli keyifli türkü söyleyen babalarınız ve yavrularınız şimdi öldü. Acaba şu halin neden ileri geldiğini biliyor musunuz; şüphesiz ki bazılarınız bilir fakat içinizde bilmeyenler de bulunur. Bunun için cümlemizin yani aziz milletimizin ve mukaddes vatanımızın bir vakitten beri başına gelen belâların ve tâunden beter olan âfetlerin esbabını size biraz anlatalım:

   Oniki sene evvel “İttihâd ve Terakki” namıyle memleketimizde bir bid’at çıktı. Selanik dönmeleriyle aslı nesli, mezhep ve meşrebi belirsiz ecnâsı muhtelife türedilerden mürekkep olan bu cemiyet; istibdadı kaldıracağız, meşrutiyet ve hürriyet getireceğiz, hükümet ahâlîye zulmetmeyecek, halk rahat edecek, devletlerin yanında kadrimiz, itibârımız yükselecek diye bizi aldattılar. O zamanki padişahımız Sultan Hamid’i de aldattılar. Padişah ile millet baba evlât gibi birbirine ısınacak, yakacak dediler. Arası çok geçmedi, iptida padişahı aldattıkları meydana çıktı. Bir “Otuzbir Mart” desisesiyle Sultan Hamid’i bîgayrihak tahtından indirdiler ve sarayını Bulgar eşkiyasıyla birlikte yağma ettiler. Hatta bu eşkiya ile beraber harem-i hümâyûna kadar girerek oradaki muhadderât-ı muhteremenin üstünü başını aradılar, ziynetlerini soydular. Otuz bu kadar sene makam-ı hilâfet ve saltanatta bulunmuş bir padişah-ı zîşânın kendine ve ailesine karşı reva gördükleri o hakaret bu denilenin nasıl cibiliyetsiz ve hayasız bir eşkiya çetesi olduklarını göstermişti; padişaha yaptıkları muameleden milletin başına neler getireceklerini anlamak güç bir şey değildi. Fakat biz o zaman anlayamadık, Cenâb-ı Hak basiretimizi bağlamıştı. Yine “Otuzbir Mart” hadisesini bahane ederek Selânitk’ten İstanbul’a gelen düzme Haraket Ordusu yani İttihâd çetesi Pây-i taht’taki asker neferlerini zavallı vatan kuzularını din hadimleri olan talebe-i ulûmu, ulemayı sokak ortalarında süngülemişler ve birçok mazlumları darağacına asmışlar ve Fatih camii şerifine kurşun yağdırmışlardır. O vakalardan da bu heriflerin maksat ve mahiyetlerini anlamak lâzım gelirdi. Fakat yine anlayamadık. O günden sonra bu eşkiya Devlet-i Osmaniye’nin idaresini ellerine aldılar. Ellerine geçirdikleri devlet ve saltanat-ı Osmaniye’nin hududu Bağdat, Basra, Hicaz, Şam, Halep, Diyarbekir, Musul, Yemen, Erzurum, İzmir, Bosna, Arnavutluk, Edirne, Trablusgarp, Rumeli gibi büyük vilâyetleri ve ülkeleri cami idi. Sonra gaflet ve cehaletleri yüzünden iptida Trablusgarp gibi milyonlarca İslâm memleketini elden çıkardılar. Biraz sonra Arnavutluk’taki din kardeşlerimize de fena muamele ederek Rumeli’nin kalesi mesabesinde olan o yerleri karıştırdılar, ateşe verdiler. Bu yüzden kendilerinin de mevkii sarsıldı. Arnavutların gayreti ile ve İstanbul’da çalışan mücahit ve muhaliflerin muâvenetiyle İttihatçılar devrildi. Gazi Muhtar Paşa ve Kâmil Paşa hey’etleri hükümete geçti. Fakat İttihatçılar el altından çalıştılar. Balkan Harbi’ni ihdas ettiler ve Kâmil Paşa hükümetini küçük düşürmek için bu muharebede Osmanlı ordusunun içine girerek Allahtan korkmadan ve vatana acımadan bin türlü yalan dolan, hile ve desiselerle İslâm askerlerinin bozulması için çalıştılar. Daha sonra apaçık eşkiya gibi Bâb-ı Âli’yi bastılar. Harbiye nazırı Nâzım Paşa’yı şâir bigünah devlet memurlarını öldürdüler. Ve tekrar hükümete geçerek eski zulüm ve şiddetlerini kat kat ziyadesiyle tekrara başladılar. Mahmut Şevket Paşa hadisesi vesilesiyle yine darağaçlarını kurdular. Damad-ı Şehriyari Salih Paşa merhum ile beraber sürü sürü insanları astılar. Vapurlar dolusu binlerce halkı Sinob’a sürdüler. Sözde hürriyet verilen ahâlinin ve efrâd-ı milletin ağızlarını kapadılar, kilitlediler. İstediklerini yaptılar ve bir kelime itiraz edeni boğdular, susturdular. Yapılan mebûsân intihâblarında sopayla silâhla halkı tehdit ederek ve bazı yerlerde adam öldürerek milletin reyini cebren istediklerine verdirdiler, bu suretle intihâb olunan mebuslar da milletin hukukunu müdâfaa edecek yerde, İttihatçıların dalkavukluğunu yaptılar, hak ve hakikati ketmettiler, millete söylemediler. Eğer millet, bu gibi intihâb esnalarında biraz daha gayrete gelerek İttihatçılara karşı mücahede eden muhaliflerle elele verip de bu zorbaları vaktiyle başından defetmiş olsaydı bugünkü felâketlere maruz olmayacaktı. Mateessüf öyle zamanlarda yalnız muhalifler çalıştı. İttihatçıların cebir ve çevrine göğüs gerdi, fakat milletten hakkıyla yardım göremeyen o bir avuç erbâb-ı hamiyyet ve muhalefet ordusunun bir kısım zâbitânına istinâd eden İttihatçılarla başa çıkamadı; kahroldu, perişan oldu ve zavallılar vaktiyle İttihatçıların ne kadar muzır ve muhlik bir mahlûk olduğunu anlamak üzere her türlü belâlara maruz olurken beri tarafta milletin ekseriyeti seyirci gibi duruyor ve güya; bize dokunmayan yılan bin sene yaşasın der gibi aldırmıyordu. Harb-i Umûmî ihdas olunup da harb ve açlık sebebiyle her evden bir ölü çıkmağa başladığı gün millet ve memleket vaktiyle İttihatçılarla çarpışan mücahitlere yardım etmemesini cezasını re-yelayn müşahade etti, fakat iş işten geçmişti.

   Filhakika İttihat ve Terakki’nin kıpkızıl cahil ve kanlı elleriyle, bütün dünya için bir tehlike olan o Harb-i Umûmiyye istemeye istemeye sürüklendiğimiz zaman, millet ve memleketimiz için kıyamet kopmuştu. Bu muharebeye karışmayıp uzakta durmak eşlem ve elzem iken Almanların teşviki ve Enver ve Talât gibi çılgınların delâtiyle kendimizi öyle bir tehlike-i uzmâya ilka ettik; bütün dünya ve bütün âlem-i İslâm bizi ayıpladı, artık bizim işimiz daha o gün bitmişti. Koskoca saltanat-ı Osmaniye beş on serserinin keyif ve arzusuna feda edilmişti. Artık hudutta ve muhtelif cephelerde milyonlarca evlâd-ı vatan su yerine kırılıyordu. Halbuki bu kadar fedakârlığa rağmen İngiliz ve Fransız gibi muazzam ve muntazam devletlere karşı bu muharebede katiyen bizim için kazanmak ihtimâli yoktu. Bir taraftan da meydan-ı harblerdeki zayiatımız kadar ve belki daha fazla olarak ahâli açlıktan ve sefaletten zayiat veriyordu. Efrâd-ı millet bu hal-i felâket ve sefalette kıvranırken, biçare Anadolu yavruları anababa kuzuları kızgın çöllerde ve karlı dağlarda mihnet ve meşakkat altında aç ve susuz can verirken İttihatçılar İstanbul’da ve tehlikeden uzak yerlerde zevk-ü sefa ile vakit geçiriyor, istediği gibi yiyor, içiyor, yüz milyonlarca lira borca soktuğu hazine-i milletten, beytümâl-i müs-limanden, nafaka-i masuminden para çalıyor, zengin olmaya çalışıyor ve milletin hali pür-melâliyle adeta istihza ediyordu.

   Çünkü bu herifler, bu hinoğluhinler memleketin başına kendi elleriyle getirdikleri her belâda, her muharebede âlemi ölüme teşvik etmek, halkı kırdırarak kendi canlarını beslemek ve evvelkinden daha zinde ve kuvvetli bir mevcudiyetle muharebenin sonuna çıkmak usulünü pek iyi biliyorlardı. Muharebe olur, harbi kendisi çıkarmayan her sınıf halk zayiata uğrar, cidden azalır; fakat İttihatçılar sanki eskisinden fazla çoğalır. Bu hal gözbağcı ittihatçılara mahsus bir sinirdir. Harb-i Umûmi’den evveli İttihatçılarla sonrakiler arasında bir mukayese yaparsanız bu dakika vakıf olursunuz. Bu sır ve sihrin miftâhını da, arzettiğimiz veçhile başkalarını harbe ve ölüme sevkederek kendileri geride yaygara ile vakit geçirmek ve tehlikeden kendilerine iltica ederek kul köle yazılanların adediyle kendi mevcutlarının adedini artırmak usulünü maharetle idare etmelerinde aramalıdır. Nitekim bu defa da Anadolu’da Mustafa Kemal ve Kuvâ-yı Milliyye maskaraları Yunan askerlerinin önünden nâmerdâne bir surette kaçarken, zavallı saf ve gafil ahâlî ve askerden cem’ ettikleri kuvvetleri düşmanla harbe tutuşturarak ve “siz mevkiinizde sebat edin, biz şu taraftan onların arkasını çevireceğiz” tarzında yalanlar ve hilelerle savuşup kaçarak zavallı neferlerimizi ve ahâlimizi boşuboşuna kırdırmak usulünü takip ediyorlar. Biçare millet! bu yankesicilerin hilelerini, desiselerini hâlâ tamamen anlayamamıştır. Yazık, bin kere yazık ki gerek harp içinde ve gerek mütârekeden sonra memleket bunların fitne ve fesadı uğruna milyonlarca evlâdını telef ediyor da Talât, Enver, Cemal, Mustafa Kemal vesaire gibi beş on şakînin vücudunu ortadan kaldırmak için icap eden küçük fedakârlığı göze al-dıramayarak memleketi ve kendilerini ebedi tehlikeden kurtarmak ve selâmete çıkarmak tarikini idrâk edemedi ve hâlâ da edemiyor! Millet Meşrutiyeti kabul ettiği zaman bunun ahkâmını ve Kânun-ı Esâsi’sini kendi muhafaza edecek ve hukukunu zorbalara ve yalancılara, dolandırıcılara kaptırmamak üzere kendisi olanca kuvvetiyle ve bütün azim ve dikkatiyle çalışacaktı: uyumayacak ve yaldızlı sözlere aldanmayacak, mazarrat ve menfaatini bihakkın takdir edecekti.

   Halbuki millet hâlâ aldanıyor, aldatılıyor, lüzumsuz yere girdiği ve mağlubiyetle çıktığı bir muharebenin ferdasında da aklını başına toplayamıyor! Kendisini hâla aldatmağa çalışan heriflere niçin diyemiyor ki: “Ey hainler, Ey Allahtan korkmayan ve peygamberden haya etmeyen mahlûklar, muharebe ettiniz, başımızı bin türlü belâlara soktunuz, mağlup oldunuz, bizi de o yolda mahv ve perişan ettiniz, devletlere karşı mağlûp olduk” dediniz mütâreke imzaladınız, silâhlarımızı, boğazlarımızı, Pây-i tahtımızı teslim ettiniz. Şimdi neye tekrar gücünüz yetmediğini ikrar ve imza ettiğiniz devletleri yeniden kızdırarak üzerimize husumet ve gazaplarını davet etmekten ve istilâ olunmayan bakiye-i memleketimizi de istilâ ettirmekten başka bir fa-idesi olmayacak surette mecnunane hareketlere kalkışıyor ve bizi de eskisi gibi boşuboşuna kırdırıyorsunuz?!

   İngilizleri kızdırdınız, üzerimize Yunanlıları musallat ettiler. Harb-de mağlup olduktan sonra uslu oturmak ve mağlubiyetin netâyicine katlanarak telâfisini sabr ü sükûn ve akl ü tedbir dâiresinde izâle etmekten başka çare var mıdır? Yunanlılarla harbe tutuşuyor, sonra da bir taraftan kaçıyor ve bir taraftan şöyle mukavemet ettik, böyle zayiat verdik gibi yalanlarla halkı iğfale çalışıyorsunuz! Düşünmüyorsunuz ki Yunanlılara fazla zayiat verdirmek bile bundan sonra bizim için hayırlı ve menfaatli bir şey olmaz: hudânegerde sizin yalanlarınızı şahit tutarak işgal ettiği memleketimizde; “bu kadar kan döktüm ve şöyle fedakârlık ettim, böyle emek çektim” diyerek hakk-ı feth davasına kalkar! Hem sizler ey yalancı ve deni şakîler! Kendi milletimize karşı ecnebi milletlerden hiçbirinin yapmadığı şekavet ve şenaatleri irtikâp edip dururken milleti, eşrafı memleketi, ulemâyı asıp keserek mallarını yağma ederken kendinize ne hakla, ne yüzle, ne utanmazlıkla Kuvâ-yı Milliye namını veriyorsunuz? Milleti öldürerek, mahvederek hukuk-ı milleti müdâfaa edeceksiniz öyle mi? Utanmaz hâinler, artık yetişir, yakamızı bırakın: Cenâb-ı Hakk’ın gazap ve laneti sizin üzerine olsun!”

   Şimdi sulh imzalandı Kuvâ-yı Milliyye belâsının tevlit ettiği mecburiyetle galip devletlere karşı yeniden taahhüt altına girdik. Devletler şimdi bize: “Eğer Anadolu’da Kuvâ-yı Milliyye isyanını devam ettirir ve bastıramazsanız İstanbul’u da elinizden alacağız” diyorlar. Kuvâ-yı Milliyye eşkiyası ise İstanbul’u da elimizden çıkarmak ve memlekete son hizmet şeklinde son ihanetlerini de yapmak için çalışıyorlar.

   Ey Anadolu’nun mazlum ve muhterem ahâlisi!

   İyi biliniz ve emin olunuz ki bu hal böyle devam edemez ve memleketin her sancağına ve her bucağına sarmış olan bu ateş-i vahşet ve şekavet böyle sürüp gidemez! vaktimiz pek daraldı; ve bu âsilerin, ba-ğilerin, şekavetlerinden, cinayetlerinden halk bunaldı kaldı. Eğer bu ateşi kendi kendimize söndüremeyecek ve Anadolu’da asayişi temin ile biçare vatandaşlarımıza refah ve huzur vermeyecek olur isek galip devletler tarafından bildirildiği veçhile Pây-i tahtımızdan, sevgili İstanbul’umuzdan mahrum edileceğimiz gibi Anadolu’nun da ecnebiler tarafından istilâ olunacağı şüphesizdir. Binâenaleyh bu bağileri, bu âsileri mümkün olduğu kadar az zaman zarfında tedip ve tenkil etmek cümlemiz için bir farizedir. Bâlâda münderiç resmî ve kat’î vesikalardan anlayacağınız veçhile İstanbul ahâlisi ve hükümet-i mekeziyye nasıl vahim ve elim dakikalar yaşamakta olduğumuzu nazar-ı dikkate alarak kemâl-i azm-ü ciddiyetle lâzım gelen tedâbire tevessül etmiş olduğunu size bildiririz; ve haber aldığımıza göre halife-i zîşânımız ve sevgili hakanımız efendimiz hazretlerinin de âsileri tedip etmek ve sizin rahatınızı ve saadetinizi temin eylemek için cem’ edilecek kuvvetin başında olarak bizzat oralara geleceklerini sizlere tebşir ederiz. Hazır olunuz! ve hâinlerden, bu canilerden vatanı kurtarmak için size düşen vazifeyi ifâda kusur etmeyiniz.

   Ey kahraman askerler!

   Harb senelerinde sizi cephe cephe sürükleyen ve aç susuz süründüren ve din kardeşlerinizin, hemşehrilerinizin beyhude yere ölmelerine sebebiyet veren birkaç kişi arasında Mustafa Kemal, Ali Fuat, Bekir Sami gibi zâlimler de var idi! İşte bu hâinlerin harb cephesi haricinde kalmış olan efrâd-ı alinize kanlı elleriyle ne kadar fecâyii irtikâb etmiş olduklarını harbden avdetinizi müteakib gördüğünüz! Bugün yine o şakiler, bağilerdir ki elleri birtakım yetimlerin, dul kadınların kanlarına mülamma olduğu halde kalbgâhınıza sokularak sizi mahvetmek ve evlâd u iyâlinizi yetim ve dul bırakmak ve servet ve saadetinizi külliyen çalmak için şeytanın dahi hatırına gelmeyen hiyle ve desâisi irtikâb ediyorlar. Siz bu zâlimleri cinayetlerine daha ne kadar göz yumacaksınız? Elinize aldığınız fetvâ-i şerif ki Allanın emridir, okuduğunuz hatt-ı münif ki halifemizin, padişahımızın bir fermanıdır, siz Allanın emrine halifenin fermanına ittibâen bu canileri, bu katil canavarları daha ziyade yaşatmamakla memur ve mükellefsiniz. Şu alçaklar ve hempaları bu cinayetleri hep sizin sayenizde yapıyor; bunları vücudlarını külliyen dünyadan kaldırmak beşeriyet için, Müslümanlık için bir farz olmuştur.

   Memleketin başına bu kadar felâket getirmiş olan bu hâinler daha yaşatılacak mı? Siz daha ne kadar böyle gafletle bunların gayri meşru emirlerine ittiba edeceksiniz? Korkuyoruz ki sizin bu aklınız, bu gafletiniz körükörüne hâinlere itaatiniz daha pek çok mescitlerimizi ve mabetlerimizi harab eyleyecektir!

   Askerler! Bu kadar uyuduğunuz artık yeter, bu zâlimlere âlet olduğunuz artık kifayet eyler!

   Padişahımız halifemiz efendimiz hazretlerinin merhamet ve şefkat kucağı size açılmıştır. Hepiniz koşunuz, geliniz dünya ve ahiret saadetini ihraz ediniz: İşte size ihtar eyliyoruz. Allahını, peygamberini ve padişahını seven bu tarafa gelsin!

   |
   |
   _____________________________

   psn
   acaltun17
  • Binbaşı
   1248 Mesaj
   07 Şubat 2010 19:23:16
   quote:

   FRENK MUKALLİDLİĞİ VE ŞAPKA
   Atıf hoca 1924 yılında Frenk mukallitliği ve Şapka kitabını neşretti. Yani Şapkaya dair kanunun kabulünden bir buçuk sene evvel. Tabii, diğer kitapları gibi neşretmeden önce onu da Maarif vekaletine (milli eğitim teşkilatı) gönderdi, izin hatta takdir aldı.

   Bu risale körü körüne Avrupa taklitçiliğini eleştiren bir eserdi. Atıf efendi 32 sayfalık bu eserinde; Avrupa’nın ilim ve fennini almanın caiz, hatta lüzumlu bulunup, ama bizde yapılanın ise daha çok şuursuz bir batı taklitçiliği olduğunu, kılık kıyafette onlara benzemenin aslında ruhtaki bir bozuluşa alamet veya onun bedene aksetmesine sebebiyet vereceğini, bunun ise müstakil (bağımsız) bir şahsiyet inşa eden İslam düşüncesine zıt düştüğünü, Resul-i Ekrem’in Ebu Davud gibi sünen kitaplarında geçen “Bir kavme benzemeye çalışan onlardandır.” hadis-i nebevisi ışığında izah etmeye çalışıyor ve şu hükmü veriyordu:

   “Bir Müslüman şiar (simge) ve alamet-i küfür addolunan (sayılan) bir şeyi zaruretsiz giymek ve takınmak suretiyle gayr-i Müslimleri (müslüman olmayanları) taklit etmesi ve kendini onlara benzetmesi şer’an (dinen) memnûdur (yasaktır.)”   Muhakemeyi takip eden yazar Şevket Süreyya Aydemir mahkeme zulmüne olan tanıklığını şöyle anlatıyor: “Hükümlüler arasında sarıklı bir müderris göze çarpıyordu. Müderrisin Başında fes ve sarık vardı. Cübbesi ve kıyafeti temizdi. Suçu, o sıralar yayınlanan şapka kanununa muhalefet etmekti. Fakat bu suç, bir takım ithamlarla da karışınca mahkemeden en ağır hükmü yemişti. Artık son saatlerini yaşıyordu. Hocanın yüzü sakindi. Metanetini muhafaza ediyordu. Yalnız dudakları kımıldıyor ve galiba bir dua okuyordu. Fakat eskiden kalpaklı ve şimdi hasır şapkalı zat, bu hükümle de kanmamış gibiydi. Bağırıyor, çağırıyordu. Acaba Hoca’yı bir tekmeyle merdivenlerden aşağıya yuvarlayacak mı diye bekledim. Fakat olmadı. Müderris, bu sözler üzerine kendisine değilmiş gibi bekledi. Sonra sağanak geçince yürüdü. Muhafızların arasında merdivenlerden indi. Önümüzden geçerken gene dudakları kımıldıyordu.”
   |
   |
   _____________________________

   Katılım zamanı: 2 Mayıs 2006
   sana düşman, bana düşman,
   düşünen insana düşman,
   vatan ki bu insanların evidir,
   sevgilim, onlar vatana düşman…


  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   18 Not
   07 Şubat 2010 19:47:08
   kemalist begins..

   Yine başlamışlar, şu kahraman atalarımıza şöyle demiş bu kahraman atalarımıza böyle bakıyormuş. Ya efendi neden kabul etmiyorsunuz, cumhuriyet bir devrimdir değil mi ? Ve bu devrim kanla yapılmıştır. Öyle sizin hayallerinizde gördüğünüz gibi Türk halkının ''oley, yuppi, yaşasın cumhuriyet, gitsin hilafet'' nidalarıyla kurulmadı bu haşmetli cumhuriyetiniz.

   Post kemalist teenagerların ''baba,dede'' olarak andığı Uğur Mumcu şöyle diyor bak “Devrim bir şiddet olayıdır! Devrim, şiddet ile gelir…her devrim idam sehpalarıyla, giyotinlerle ile başlar; sonra evrim sürecine dönüşüp barışçı yöntemlerle gelişir. Hangi devrim kansız yapılmıştır? Hangi devrim toplumsal gerilimler yaşatmamıştır? Ve hangi devrim Cavit beyin haksız yere asılması gibi adaletsizliklere ve haksızlıklara yol açmamıştır?”

   Yine söylemeliyim ki İskilipli Atıf Hoca, milli mücadelenin karşısında hiçbir zaman yer almamıştır. Sen lehrer35, her zaman ki kurnaz tavrınla bu tür tartışmalardaki tek dayanağın olan Mustafa Sabri Efendi üzerinden diğer insanları, diğer mübarek şahısları karalıyorsun. Mustafa Sabri Efendi çevirdiği dalaverelerle Milli mücadele karşıtı fetvaları Teali İslam cemiyeti adına bastırılmış olarak göstermeye çalışmıştır. Ama Atıf Hoca ve Tahir-ül Mevlevi olaya şiddetle karşı çıkınca fetvalar mühürsüz şekilde yunan uçakları tarafından dağıtılmıştır. Atıf Hoca o zaman gazetelerinden birinde (ismi aklımda değil) yalanma yayınlamıştır.

   İskilipli Atıf Hoca şapka düşmanlığı ve islami düşünceleri yüzünden acımasızca idam edilmiştir. İskilipli Atıf Hoca gibi ismini bilmediğiniz daha birçok insan bu tür sebeplerden dolayı asılmıştır. Sandığınız gibi Cumhuriyet cennet bahçeleri içerisinde kurulmadı, önce cehennemi yaşattı kendi insanına daha sonra demokratikleşti tabii bunda Türk insanının zaman içerisinde yeni rejimi özümsemesi büyük rol oynadı.
   |
   |
   _____________________________

   sen öğleden sonra dörtte geleceksen, ben saat üçte mutlu olmaya başlarım.
  • Yarbay
   44900 Mesaj
   07 Şubat 2010 20:00:28 Konu Sahibi
   Yahu niye konuyu hemen saptırmaya çalışıyorsunuz? Türk Kurtuluş savaşında kim kahramandır, kim haindir, kim Yunancıdır, kim İngilizcidir bunu adım adım incelemeye çalışacağız bu topikte. Padişaha da dokunacağız, satılmış fundamentalistlere de.
   |
   |
   _____________________________

   psn
   acaltun17
  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   18 Not
   08 Şubat 2010 11:51:33
   Kimse konuyu saptırmaya çalışmıyor, senin bu konuyu açma sebebin islamla içli dışlı gözüküp kurtuluş savaşında senin çok kahraman atalarınının görüşlerini benimsemeyen kişileri fişleyip, onların üzerinden ''İslam'' dinine taş atmak. Öyle değil mi ? Hadi ağzındaki baklayı çıkar.

   Yalnız daha en başta baltayı yanlış taşa vurdun. İskilipli Atıf Hoca senin çok kahraman(!) bildiğin insanlardan (geçenlerde yahudi hahambaşısını kahraman olarak görüyordun) kat kat ve kat üstündür. Her daim milli mücadelenin yanında yer almış, izmir işgal edildiğinde tepkisini ortaya koymuştur, birçok kişiyi mücadeleye katılması için örgütlemiştir. Ancak devrimin baskıcı rejimi o ve onun gibi onlarca vatan sevdalısını, islam sevdalısını asmaktan çekinmemiştir.

   Senin tarzın az çok belli, koy ortaya Sabri efendiyi onun üzerinden bütün herkesi karala. Çok akıllısın sen biliyorsun değil mi ? Geçen konunun birinde geçmişti, tarih öğretmeni olduğun gerçekten doğru mu ? Gerçek manada endişeleniyorum senin öğrencilerin için.

   Bir ara hatırlat, cumhuriyet kadrosundaki hainleri, masonları, almancıları da tartışalım, çooooooooook kahraman atalarımız arasında da var garip insanlar.   < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Le petit prince -- 8 Şubat 2010; 12:05:18 >
   |
   |
   _____________________________

   sen öğleden sonra dörtte geleceksen, ben saat üçte mutlu olmaya başlarım.
  • Yüzbaşı
   478 Mesaj
   08 Şubat 2010 12:06:07
   quote:

   Orijinalden alıntı: Le petit prince

   Kimse konuyu saptırmaya çalışmıyor, senin bu konuyu açma sebebin islamla içli dışlı gözüküp kurtuluş savaşında senin çok kahraman atalarınının görüşlerini benimsemeyen kişileri fişleyip, onların üzerinden ''İslam'' dinine taş atmak. Öyle değil mi ? Hadi ağzındaki baklayı çıkar.

   Yalnız daha en başta baltayı yanlış taşa vurdun. İskilipli Atıf Hoca senin çok kahraman(!) bildiğin insanlardan (geçenlerde yahudi hahambaşısını kahraman olarak görüyordun) kat kat ve kat üstündür. Her daim milli mücadelenin yanında yer almış, izmir işgal edildiğinde tepkisini ortaya koymuştur, birçok kişiyi mücadeleye katılması için örgütlemiştir. Ancak devrimin baskıcı rejimi o ve onun gibi onlarca vatan sevdalısını, islam sevdalısını asmaktan çekinmemiştir.

   Senin tarzın az çok belli, koy ortaya Sabri efendiyi onun üzerinden bütün herkesi karala. Çok akıllısın sen biliyorsun değil mi ? Geçen konunun birinde geçmişti, tarih öğretmeni olduğun gerçekten doğru mu ? Gerçek manada endişeleniyorum senin öğrencilerin için.

   Bir ara hatırlat, cumhuriyet kadrosundaki hainleri, masonları, almancıları da tartışalım, çooooooooook kahraman atalarımız arasında da var garip insanlar.

   |
   |
   _____________________________

  • Binbaşı
   1687 Mesaj
   08 Şubat 2010 15:46:53
   Hatırladığım kadarısıyla bu cemiyet zararlı cemiyetler arasındaydı ve mondros antlaşmasından sonra faaliyete geçmişti.
   |
   |
   _____________________________

   Türk'ün Basat gibi çoktur arslanı,
   Mustafa Kemal'dir baş kahramanı!
   Ziya GÖKALP
  • Yarbay
   44900 Mesaj
   08 Şubat 2010 15:49:12 Konu Sahibi
   Küçüklerin hiç bir doğru bilgi içermeyen parazitlerini bir yönetici temizlerse iyi olur. Sırf hezeyan çünkü. Yukarıdaki içler acısı beyannameyi yayınlayanlar, bazılarının günümüzde de referans olarak alınmasını savunduğu ulema oluyor sevgili gençler. Yani din bilginleri. Bunların ne olduklarını yazmak yandaşlarına göre İslam'a saldırmak oluyor. Neyse biz konumuza devam edelim;

   30 Ekim 1918 Mondros Ateşkesi sonrası yurdun her tarafı işgal edilince büyük önder ATATÜRK ordu müfettişi olarak gönderildiği Anadolu'da halkı örgütlemeye başladı. 22 Haziran'da Amasya Genelgesi ile görev alanının dışına çıkarak halkı direnmeye davet etti. 23 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında Erzurum, 4-11 Eylül tarihleri arasında da Sivas Kongrelerini gerçekleştirdi. Anadolu halkını direnmeye ikna etti ve örgütlemeye başladı. Tam da bu süreçte İngilizsever hainler, işgalcilere göstermedikleri tepkiyi ATATÜRK'e ve direnişçi atalarımıza karşı göstermeye başladılar. Damat Ferit işbirlikçisi ATATÜRK'ü öldürtmek amacıyla suikast bile planlarken, Ulema 15 eylül'de yukarıdaki ihanet bildirisini yayınladı. 16 Eylül'de yandaş gazete İkdam'da yayınlattı. Ülkenin, dinin, namusun kökten gitme tehlikesine hiç sesini çıkartmayan Ulema, bunların kurtarılması için çalışan kahramanları akılsız şaki, eşkiya ilan etti. Etmekle de kalmadı direnmeye karar veren vatanseverleri ihanetçiler safına çağırdı. İşte bunlar budur sevgili gençler. Beyannamelerinin son cümlesini tekrar yazalım:

   Padişahımız halifemiz efendimiz hazretlerinin merhamet ve şefkat kucağı size açılmıştır. Hepiniz koşunuz, geliniz dünya ve ahiret saadetini ihraz ediniz: İşte size ihtar eyliyoruz. Allahını, peygamberini ve padişahını seven bu tarafa gelsin!


   İleride devam edeceğiz...
   |
   |
   _____________________________

   psn
   acaltun17
Reklamlar
ses yalıtım malzemeleri
SEO
modasor
izmir havalimanı transfer
ses yalıtımı
Bu sayfanın
Mobil sürümü
Tablet sürümü
Mini Sürümü

BR4
0,422
1.2.165

Reklamlar
ses yalıtım malzemeleri
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.