Şimdi Ara

C++ kodu C'ye çevirme

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
6
Cevap
0
Favori
666
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
 • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
 • Merhaba arkadaşlar, elimde şöyle bir C++ kod var ancak C'ye dönüştürmem gerekiyor. Yardımcı olabilecek var mı ?


  #include <stdio.h>

  #include <string.h>

  #include <stdlib.h>

  #define MAX_CHAR 256


  struct SuffixTreeNode {

  struct SuffixTreeNode *children[MAX_CHAR];


  //pointer to other node via suffix link

  struct SuffixTreeNode *suffixLink;


  /*(start, end) interval specifies the edge, by which the

  node is connected to its parent node. Each edge will

  connect two nodes, one parent and one child, and

  (start, end) interval of a given edge will be stored

  in the child node. Lets say there are two nods A and B

  connected by an edge with indices (5, 8) then this

  indices (5, 8) will be stored in node B. */


  /*(start, end) interval, düğümün üst düğümüne bağlandığı kenarı belirtir. 

  Her kenar, bir ebeveyn ve bir çocuk olmak üzere iki düğümü birbirine bağlar

  ve belirli bir kenarın (başlangıç, bitiş) aralığı alt düğümde saklanir. 

  Diyelim ki (5, 8) indeksli bir kenarla birbirine bağlanan iki düğüm A ve B var, 

  o zaman bu indeksler (5, 8)  B düğümünde saklanacak. */

  int start;

  int *end;


  /*yaprak düğümleri için, kökten yaprağa giden yolun sonek dizinini saklar*/

  int suffixIndex;

  };


  typedef struct SuffixTreeNode Node;


  char text[100]; //Grilen string

  Node *root = NULL; //root node yani ilk nodu tutan pointer


  /*SonYeniDugum will point to newly created internal node,

  waiting for it's suffix link to be set, which might get

  a new suffix link (other than root) in next extension of

  same phase. SonYeniDugum will be set to NULL when last

  newly created internal node (if there is any) got it's

  suffix link reset to new internal node created in next

  extension of same phase. */

  Node *SonYeniDugum = NULL;

  Node *aktifDugum = NULL;


  /*aktifKenar is represented as input string character

  index (not the character itself)*/

  int aktifKenar = -1;

  int aktifUzunluk = 0;


  // kalanSonekSayisi tells how many suffixes yet to

  // be added in tree

  int kalanSonekSayisi = 0;

  int sonYaprak = -1;

  int *sonRoot = NULL;

  int *bolunmeSonu = NULL;

  int size = -1; //Verilen string dizinin uzunlugu  //YENİ NODE EKLEME FONKSİYONU---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//  Node *YeniDugum(int start, int *end)

  {

  Node *node =(Node*) malloc(sizeof(Node));

  int i;

  for (i = 0; i < MAX_CHAR; i++)

  node->children[i] = NULL;


  /*For root node, suffixLink will be set to NULL

  For internal nodes, suffixLink will be set to root

  by default in current extension and may change in

  next extension*/

  /*Kök düğüm için, suffixLink NULL olarak ayarlanacak 

  Dahili düğümler için, suffixLink 

  varsayılan olarak root olarak ayarlanacak 

  bir sonraki uzantıda ise değişebilir*/

  node->suffixLink = root;

  node->start = start;

  node->end = end;


  /*suffixIndex will be set to -1 by default and

  actual suffix index will be set later for leaves

  at the end of all phases*/

  /*suffixIndex varsayılan olarak -1'e ayarlanacak 

  ve tüm aşamaların sonundaki yapraklar için 

  gerçek sonek dizini daha sonra ayarlanacak*/

  node->suffixIndex = -1;

  return node;

  }


  //YENİ NODE EKLEME FONKSİYONU SONU---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
  //KEANAR UZUNLUGU BULMA FONKSİYONU---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//  int kenarUzunlugu(Node *n) {

  if(n == root)

  return 0;

  return *(n->end) - (n->start) + 1;

  }

  //KEANAR UZUNLUGU BULMA FONKSİYONU SONU---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
  //DUGUMLERİ GEZ FONKSİYONU---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//


  int asagiyaDogruDugumleriGez(Node *guncelDugum)

  {

  /*activePoint change for walk down (APCFWD) using

  Skip/Count Trick (Trick 1). If aktifUzunluk is greater

  than current edge length, set next internal node as

  aktifDugum and adjust aktifKenar and aktifUzunluk

  accordingly to represent same activePoint*/


  /* Atla/Say ile trick'i (Trick 1) kullanarak aşağı inmek (APCFWD) için aktifNoktayi degistir.

  aktifUzunluk mevcut kenar uzunluğundan büyükse, bir sonraki dahili düğümü aktifDugum olarak ayarlayın

  ve aktifKenar ve aktifUzunluk'u aynı aktif noktaya gore degistirin*/

  if (aktifUzunluk >= kenarUzunlugu(guncelDugum))//aktifUzunluk büyük esit guncel Dugumun kenar uzunlugu ise

  {

  aktifKenar += kenarUzunlugu(guncelDugum);//aktif kenara guncel Dugumun kenar uzunlugunu ekle

  aktifUzunluk -= kenarUzunlugu(guncelDugum);//aktif uzunluktan guncel Dugumun kenar uzunlugunu çıkar

  aktifDugum = guncelDugum;//guncelDugumu yeni aktif dugum olarak belirle

  return 1;

  }

  return 0;

  }


  void extendSuffixTree(int pos)

  {

  /*Uzantı Kuralı 1, 

  bu, ağaçta şimdiye kadar yaratılan tüm yapraklardir */

  sonYaprak = pos;


  /*Increment kalanSonekSayisi indicating that a

  new suffix added to the list of suffixes yet to be

  added in tree*/

  /*kalanSonekSayisi değerini bir artırarak 

  ağaçta henüz eklenmemiş sonekler listesine 

  yeni bir sonek eklendi*/

  kalanSonekSayisi++;


  /*set SonYeniDugum to NULL while starting a new phase,

  indicating there is no internal node waiting for

  it's suffix link reset in current phase*/


  /*yeni bir aşamaya başlarken SonYeniDugum'u NULL olarak ayarla, 

  bu, mevcut aşamada soneki bağlantı sıfırlamasını bekleyen 

  bir dahili düğüm olmadığını gösterir*/

  SonYeniDugum = NULL;


  //Add all suffixes (yet to be added) one by one in tree

  while(kalanSonekSayisi > 0) {


  if (aktifUzunluk == 0) {

  //APCFALZ

  aktifKenar = (int)text[pos]-(int)' ';

  }

  // There is no outgoing edge starting with

  // aktifKenar from aktifDugum

  if (aktifDugum->children[aktifKenar] == NULL)

  {

  //Extension Rule 2 (A new leaf edge gets created)

  aktifDugum->children[aktifKenar] =

  YeniDugum(pos, &sonYaprak);


  /*A new leaf edge is created in above line starting

  from an existing node (the current aktifDugum), and

  if there is any internal node waiting for it's suffix

  link get reset, point the suffix link from that last

  internal node to current aktifDugum. Then set SonYeniDugum

  to NULL indicating no more node waiting for suffix link

  reset.*/

  if (SonYeniDugum != NULL)

  {

  SonYeniDugum->suffixLink = aktifDugum;

  SonYeniDugum = NULL;

  }

  }

  // There is an outgoing edge starting with aktifKenar

  // from aktifDugum

  else

  {

  // Get the next node at the end of edge starting

  // with aktifKenar

  Node *next = aktifDugum->children[aktifKenar];

  if (asagiyaDogruDugumleriGez(next))//Do asagiyaDogruDugumleriGez

  {

  //Start from next node (the new aktifDugum)

  continue;

  }

  /*Extension Rule 3 (current character being processed

  is already on the edge)*/

  if (text[next->start + aktifUzunluk] == text[pos])

  {

  //If a newly created node waiting for it's

  //suffix link to be set, then set suffix link

  //of that waiting node to current active node

  if(SonYeniDugum != NULL && aktifDugum != root)

  {

  SonYeniDugum->suffixLink = aktifDugum;

  SonYeniDugum = NULL;

  }


  //APCFER3

  aktifUzunluk++;

  /*STOP all further processing in this phase

  and move on to next phase*/

  break;

  }


  /*We will be here when activePoint is in middle of

  the edge being traversed and current character

  being processed is not on the edge (we fall off

  the tree). In this case, we add a new internal node

  and a new leaf edge going out of that new node. This

  is Extension Rule 2, where a new leaf edge and a new

  internal node get created*/

  bolunmeSonu = (int*) malloc(sizeof(int));

  *bolunmeSonu = next->start + aktifUzunluk - 1;


  //New internal node

  Node *split = YeniDugum(next->start, bolunmeSonu);

  aktifDugum->children[aktifKenar] = split;


  //New leaf coming out of new internal node

  split->children[(int)text[pos]-(int)' '] =

  YeniDugum(pos, &sonYaprak);

  next->start += aktifUzunluk;

  split->children[aktifKenar] = next;


  /*We got a new internal node here. If there is any

  internal node created in last extensions of same

  phase which is still waiting for it's suffix link

  reset, do it now.*/

  if (SonYeniDugum != NULL)

  {

  /*suffixLink of SonYeniDugum points to current newly

  created internal node*/

  SonYeniDugum->suffixLink = split;

  }


  /*Make the current newly created internal node waiting

  for it's suffix link reset (which is pointing to root

  at present). If we come across any other internal node

  (existing or newly created) in next extension of same

  phase, when a new leaf edge gets added (i.e. when

  Extension Rule 2 applies is any of the next extension

  of same phase) at that point, suffixLink of this node

  will point to that internal node.*/

  SonYeniDugum = split;

  }


  /* One suffix got added in tree, decrement the count of

  suffixes yet to be added.*/

  kalanSonekSayisi--;

  if (aktifDugum == root && aktifUzunluk > 0) //APCFER2C1

  {

  aktifUzunluk--;

  aktifKenar = (int)text[pos -

  kalanSonekSayisi + 1]-(int)' ';

  }


  //APCFER2C2

  else if (aktifDugum != root)

  {

  aktifDugum = aktifDugum->suffixLink;

  }

  }

  }


  void print(int i, int j)

  {

  int k;

  for (k=i; k<=j && text[k] != '#'; k++)

  printf("%c", text[k]);

  if(k<=j)

  printf("#");

  }


  //Print the suffix tree as well along with setting suffix index

  //So tree will be printed in DFS manner

  //Each edge along with it's suffix index will be printed

  void setSuffixIndexByDFS(Node *n, int labelHeight)

  {

  if (n == NULL) return;


  if (n->start != -1) //A non-root node

  {

  //Print the label on edge from parent to current node

  print(n->start, *(n->end));

  }

  int leaf = 1;

  int i;

  for (i = 0; i < MAX_CHAR; i++)

  {

  if (n->children[i] != NULL)

  {

  if (leaf == 1 && n->start != -1)

  printf(" [%d]\n", n->suffixIndex);


  //Current node is not a leaf as it has outgoing

  //edges from it.

  leaf = 0;

  setSuffixIndexByDFS(n->children[i], labelHeight +

  kenarUzunlugu(n->children[i]));

  }

  }

  if (leaf == 1)

  {

  for(i= n->start; i<= *(n->end); i++)

  {

  if(text[i] == '#') //Trim unwanted characters

  {

  n->end = (int*) malloc(sizeof(int));

  *(n->end) = i;

  }

  }

  n->suffixIndex = size - labelHeight;

  printf("\tDugum Numarasi: (%d)\n", n->suffixIndex);

  }

  }


  void freeSuffixTreeByPostOrder(Node *n)

  {

  if (n == NULL)

  return;

  int i;

  for (i = 0; i < MAX_CHAR; i++)

  {

  if (n->children[i] != NULL)

  {

  freeSuffixTreeByPostOrder(n->children[i]);

  }

  }

  if (n->suffixIndex == -1)

  free(n->end);

  free(n);

  }


  /*Build the suffix tree and print the edge labels along with

  suffixIndex. suffixIndex for leaf edges will be >= 0 and

  yaprak olmayan kenarlar için -1 olacaktır*/

  void buildSuffixTree()

  {

  size = strlen(text);//Verilen metnin uzunlugunu size a ata

  int i;

  sonRoot = (int*) malloc(sizeof(int));//sonRoot icin hafızada yer ac

  *sonRoot = - 1;//sonRoot'in adresinde -1 tut


  /*Root, başlangıç ve bitiş indeksleri -1 olan özel bir düğümdür,

  bir kenarın kökü yani bir ebeveyni olmadığı için*/

  root = YeniDugum(-1, sonRoot);


  aktifDugum = root; //İlk aktifDüğüm kök olacak

  for (i=0; i<size; i++)

  extendSuffixTree(i);//extendSuffixTree fonks çalıtır.

  int labelHeight = 0;

  setSuffixIndexByDFS(root, labelHeight);


  //Free the dynamically allocated memory

  freeSuffixTreeByPostOrder(root);

  }


  // driver program to test above functions

  int main(int argc, char *argv[])

  {

  // strcpy(text, "xabxac#abcabxabcd$"); buildSuffixTree();

  strcpy(text, "xabxa$"); 

  buildSuffixTree();

  return 0;

  }
 • Yukardaki C++ değil, C kodu. Zaten C'ye cevrilmiş :)

  < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
 • Bana da atan kişi bu şekilde sorunca dikkat etmemiştim ama gerçekten de öyleymiş. Teşekkürler ayrıca :)

 • peki c++ c ye dönüştürebiliyor muyuz ?

 • musti1905atly M kullanıcısına yanıt
  Turing-complete (Turing uyumlu) her bir dil, başka bir Turing-complete dile dönüştürülebilir. C ile C++ Turing uyumlu.

  < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
 • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.