Yüzbaşı
10 Temmuz 2006
Tarihinde Katıldı
Takip Ettikleri
2 üye
Görüntülenme
Toplam: 32 (Bu ay: 0)
Gönderileri
www.sinanoglu.net’in kullanılmasını yaygınlaştırmak istediği ve önerdiği bazı sözcükler.

abone: sürdürümcü
absürt saçma
adapte: olmak uyarlanmak, uyum sağlamak
agresif: saldırgan
aksiyon: edim
ambiyans: hava, ortam
analiz: çözümleme
anons etmek: duyurmak
antipatik: sevimsiz, itici
aranjör: düzenleyici
asparagas: şişirme haber
avans: öndelik
bariyer: engel
baz almak: taban, temel
bodyguard: yakın koruma
bye bye: hoşça kal, görüşmek izere
catering: ağırlama, yemek hizmeti
center: merkez, özek
check etmek: denetlemek
clickleme: tıklama
cv: özgeçmiş
data: veri
dejenere: yoz
deklare etmek: bildirmek
depar: çıkış
departman: bölüm
depresyon: duygusal çöküntü
distribütor: dağıtıcı
dizayn: tasarım
doküman: belge
double team: çifte kıskaç
download etmek: indirmek
driver: sürücü
dublaj: seslendirme
efor: çaba
ekipman: donanım
ekstra: ek olarak
elimine etmek: elemek
e-mail: e-posta, ileti, ağ üstü ileti, ağ ileti
empoze etmek: dayatmak
enformasyon: bilgilendirme
dezenformasyon: bilgi çarpıtma
entegre: tümleşik
entegre olmak: bütünleşmek
entegre tesis: kurulu alan
totaliter: bütüncül
epikriz: çıkış özeti
euro: avro
exit: çıkış
feedback: geribildirim
finish: bitiş, varış
final sınavı: sonuç sınavı, genel sınav
full: tam, dolu
full-time: tam gün
high-tech: ileri teknoloji
hit şarkı: gözde şarkı
home page: ana sayfa, ana bet
icetea: buzlu çay
illegal: yasadışı
imitasyon: öykünme
izolasyon: yalıtım
jenerasyon: nesil, kuşak
kampüs: yerleşke
karambol: karmaşa
karizmatik: etkileyici
komünikasyon: iletişim
konsensüs: uzlaşım
koordinasyon: eşgüdüm
koordinatör: eşgüdüm sorumlusu, eşgüdümcü
kriter: ölçüt
lanse etmek: öne sürmek, sunmak
laptop: dizüstü
libero: son adam
likidik: akışkanlık
limit: uç
link: ilişim
mantalite: anlayış, zihniyet
marjinal: sıra dışı, dizi dışı
monopol: tekel
monoton: tekdüze
moratoryum: borç erteleme
motive etmek: isteklendirmek
network: bilişim ağı
nick name: kullanıcı adı
no-frost: karlanmaz
non-stop: durmaksızın
objektif: nesnel, tarafsız
okey: peki, tamam, olur
okeylemek: onaylamak
online: çevrimiçi
optimist: iyimser
paradoks: çelişki
partner: eş
part-time: yarı zamanlı
patent: buluş belgesi
performans: başarım
perspektif: bakış açısı
pesimist: karamsar
polemik: söz güreşi
prezantabl: hoş görünüm
prezantasyon: sunum
print out: çıktı
printer: basıcı
writer: yazıcı
prodüksiyon: yapım
prodüktör: yapımcı
proses: süreç
provoke etmek: kışkırtmak
reel: gerçek
revize etmek: yenilemek
sabote etmek: baltalamak
security: güvenlik
sempatik: sevimli
sezon: dönence
show: gösteri
skor: sayı durumu, sonuç
slayt: yansı
spesiyal: özel
sponsor: tasarı üstlenicisi
spontane: kendiliğinden
star: yıldız
start almak: başlangıç almak
timing (tayming): zamanlama
trend: eğilim
tripleks: üç katlı
tsunami: depreşim
upload: üzerine yüklenmek, üst yükleme
versiyon: sürüm
vize sınavı: ara sınav
directory: dizin
mortgage: tutulu satış
astronot: gökmen, uzay adamı
interaktif: etkileşimli
hiperaktif: aşırı etkin, aşırı hırçın
blog: ağ günlük
portal: ana kapı
internet: genel ağ
mesaj: ileti
elektron: eksicik
pozitron: artıcık
proton: önelcik
nötron: ılıncık
hidrojen: suteği
oksijen: odteği
karbon: kömürteği
silisyum: kumteği
kernel: çekirdek
client: istemci
edit: düzenle, yayımla
editör: düzenleyici, yayımcı
finalist: sonuca kalan
final four: son dörtlü

www.sinanoglu.net çalışmasıdır

Arkadaşlar lütfen yabancı sözcükleri kullanmayalım ya da olabildiğince az kullanmaya çalışalım. "Saçmadır, olmaz, uymamış..." gibi sözleri kendi dilimizin değil yabancı dillerin kelimeleri için yakıştıralım.
Saygılar...
Merhabalar!

Asus M50VC model dizüstü bilgisayarımda eğer 5-10 dk hiçbir işlem yapmazsam donuyor. ben de mecburen resetliyorum. Vista 32 bit işletim sistemim. Core 2 Duo 2.4 GHz işlemci 3 GB RAM var.

bir de BİOS güncellemesini nasıl yaparım?

teşekkürler
Merhabalar!

Arkadaşlar Zoom marka modemimiz var, evdeki 3 bilgisayardan sadece 2'si internete girebiliyor, benim bilgisayarım çok zor bağlanıyor, bağlansa da 5 dk içinde kopuyor. ayrıca bilgisayarım gayet normal bir şekilde bağlı görünüyor. Bilgisayarımda sorun olsa diğer modemlere bağlanamazdı (başka modemlere sorunsuzca bağlanabiliyorum) Modemde sorun olsa diğer 2 bilgisayar giremezdi? Sizce sorun nerededir acaba?

bu sorun 4-5 ay önce çıktı, ondan önce gayet normal bir şekilde bağlanabiliyordum. hiçbir şekilde müdahale etmememize rağmen durup dururken böyle oldu.
Dolma kalem kullananınız, koleksiyon yapanınız ya da kısaca dolma kalemlerle ilgileneniz var mı arkadaşlar ?

varsa burada paylaşalım ...
Arkadaşlar merhaba. Ülkemizde artan trafik kazalarının sebepleri ve çözüm önerilerini tartışalım istedim. öncelikle konuya bir alıntıyla başlamak istiyorum. bundan sonra da kendi aramızda yorumlayalım.
________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

TÜRKİYE’DE KARAYOLU TRAFİK KAZALARI İSTATİSTİK ANALİZİ: 1989-1999
Prof. Dr. Şahin AKKAYA*
Arş. Gör. Dr. Halil ALTINTAŞ*
ÖZET
Ülkemizde karayolu trafik kazaları ve bunların sebep olduğu maddi ve manevi yaraların gün geçtikçe arttığı malumdur. Günümüzde trafik kazaları, savaşlar ve depremlerdeki kadar insan ölüm ve yaralanmasına neden olmakta, maddi zararlar da yıldan yıla artmaktadır. Gerçekten de uykusuz, yorgun ve alkollü araç kullanma gibi temel nedenlerle sadece 1999 yılında ülkemizde 438.338 karayolu trafik kazasında 4.596 kişi ölmüş; 109.899 kişi yaralanmış ve 262 milyon dolar maddi hasar meydana gelmiştir. Bu tebliğde, karayollarında kazaların ve hasarların zaman serisi analizleri ile yıllık ortalama artış trendleri bulunmuş; ayrıca kaza sayıları ile yolcu ve taşıt sayıları arasında karayolları için regresyon analizleri yapılmıştır. Ülkemizle diğer Batı Ülkeleri arasında kazalar karşılaştırılmış; sonuçta ülkemizde trafik kazalarının artmasının temel nedeninin karayoluna ağırlık verilmesi, demiryollarının ihmal edilmesi olduğu görülmüştür. Halbuki karayolunun, demiryoluna göre 18 kat daha tehlikeli olduğu tespit edilmiş bulunmaktadır.


1. GİRİŞ
Ülkemizde yıldan yıla artan nüfus ve araç sayısına paralel olarak, trafik kazaları sayısı ve bu kazalarda ölen ve yaralananların sayısı da artmaktadır. Araç sayısı bizden yaklaşık altı kat fazla olan Çin’de daha az sayıda trafik kazası meydana gelmektedir. Yine Fransa’da bizden dört kat fazla araç sayısı varken, kaza sayısı bizden üç kat azdır.
Türkiye’de karayollarındaki korkunç kaza rakamlarına mukabil, demiryolları ve havayollarında oldukça az sayıda kaza olduğu gözlenmektedir.
Kendi öz kaynaklarımızla yolcu ve yük taşımacılığında faydalanabileceğimiz demiryolu ulaşımı yeterince desteklenmediği için petrole dayalı karayolu taşımacılığı batı ülkeleri tarafından özendirilip yönlendirilmiştir. Gerçekten de dış ülkeler 1950’den beri kendi araçlarını satabilmek için tüm gelişmekte olan ülkelerde aynı siyaseti gütmektedir.
Çağdaş insanın yer değiştirme ihtiyacından kaynaklanan trafik olgusunun ülkemizde savaşlar kadar kayıp ve acılara neden olması, herkesi bu konuda düşünmeye ve çözüm yolları aramaya sevketmektedir. Nitekim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Trafik Araştırma Komisyonu’nun 2001 Ocak Ayı’nda hazırladığı Rapor’da trafik terörünün Bölücü Terör ve depremlerin aldığı candan fazla can aldığı şu rakamlarla ifade edilmektedir: “Terörde 15 yılda 30 bin, depremlerde ise 50 yılda 50 bin vatandaşımız ölmüştür. Oysa trafik felaketinde kaybettiğimiz yuttaşlarımızın sayısı 10 yılda 100 bini aşmıştır“. Sadece 1999 yılında 100 bini aşkın vatandaşımız yaralanmıştır. Araştırma komisyonunun çözüm önerileri ise, raylı sistem yatırımlarına daha fazla kaynak ayrılması, bölünmüş yol yapımına önem verilmesi, sivil toplum örgütlerinin desteklenmesidir (Zaman, 14 Ocak 2001, s. 3).
Ülkemizde halen 8 milyondan fazla araç olup, buna her yıl 500 bin dolayında yeni araç eklenmekte ve her yıl 1 milyon vatandaşımız sürücü belgesi almaktadır. Kent içi yollar dışında 65 bin km’yi aşan karayollarımızla denetimin yalnızca trafik polislerimizle sağlamanın zorluğu ortaya konulmaktadır(Türkiye Şoförler ve Ot. Fed., 2001, s. 4).
2.TÜRKİYE’DE KARAYOLU VE DEMİRYOLU YURTİÇİ YOLCU SAYILARI
Trafik kazalarından önce, ilgisi nedeniyle ülkemizde kara ve demiryolu yolcu-km sayıları aşağıda ele alınacaktır.
Ülkemizde yurtiçi karayolu ve demiryolu yolcu-km sayıları aşağıdaki Tablo 1’de yer almaktadır.

Demiryollarımızda yolcu sayısının karayollarına göre yaklaşık 30 kat az olduğu görülmektedir. 1990’dan beri son 11 yılda karayollarında yolcu sayısı yüzde 40 artarken, demiryollarında banliyö dahil yüzde 10 artış görülüyor. Ayrıca ülkemizde 1996 yılı itibariyle karayolları 60225 km iken, demiryolu hat uzunluğu sadece 8607 km’dir. Demiryolu uzunluğunun karayolundan 7 kat az olduğu görülmektedir.
Karayolları, hem yolcu hem de yük taşımacılığında çok büyük bir yük altındadır. Türkiye ulaştırma politikasında köklü bir değişiklik yaparak bu durumu değiştirmez ise, ileride karayolları felç olacak ve bu durum ekonominin can damarlarının tıkanmasına yol açacaktır (Karluk, 1996, s. 250).
Demiryolları gerek yolcu gerekse yük taşımacılığında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ortalama 7-8 kat altındadır. Avrupa’da şehirlerarası yolcu taşımacılığı çift yönlü trenlerle yapılmakta, sadece köy yollarında otobüsler çalışmaktadır. Ayrıca ülkemiz demiryolları, AB ülkeleri demiryolları toplam hat uzunluğuna (özellikle elektrikli hat uzunluğuna) nazaran çok yetersizdir.
Demiryollarının büyük bir kısmı Osmanlı döneminde yapılmış, 1950’den sonra şehirlerarası yeni demiryolları yapılmamıştır. Ayrıca demiryolu taşımacılığı ticari karlılık kriteri yerine ekonomik refah ve büyümenin yurt sathına yaygınlaştırılması, sanayinin gelişmesi, enerji, döviz, trafik kazaları, çevre sağlığı gibi etkileri de dikkate alınarak, ülkeye maliyet kriterine göre de değerlendirilmelidir. Demiryollarımıza gereken ilgi gösterilmediği takdirde ileride tamamen etkinliğini yitirerek çöküntüye uğrayabilir (DPT, 1991, s. 1). Ülkemiz Avrupa Birliğine girmeden önce uzun vadeli bir plan çerçevesinde Bulgaristan hududundan başlayarak, Kapıkule -Sirkeci H. Paşa -Ankara ve İran- Irak hududuna kadar yüksek standartlı geliş- gidişli elektrikli hatlar yapılmalıdır. Aksi halde AB ülkeleri ile rekabet zorlaşır. Bugün Avrupa’da eski hatların yerine, saatte ortalama 200 km hıza cevap verebilecek “yüksek hız hatları” yapılmaktadır (DPT, 1991, s. 124).


SONUÇ
Araştırmamız, ülkemizde araç ve yolcu sayısı arttıkça, trafik kazalarının da arttığını göstermiştir. Ülkemizde 1980 yılında 36.914 kazada 4.199 kişi ölüp, 24.608 kişi yaralanırken; 1999’da 438.338 kazada 4.596 kişi ölmüş, 109.899 kişi yaralanmıştır. Bu kaza sayısındaki yaklaşık 12 kat artışa paralel olarak maddi hasar 1980’de 27 milyon dolar iken, 1999’da 261 milyon dolara çıkmıştır. 1999 yılındaki bu 261 milyon dolarlık hasar ile 5 milyon kişi asgari ücretle bir yıl süreyle çalıştırılabilirdi. Ülkemizde son 20 yılda trafik kazalarının neden olduğu maddi hasar toplamı 2,3 milyar doları bulmuştur.
1989-1999 dönemi için yapılan istatistik zaman serisi analizi sonuçlarına göre, son 11 yılda trafik kazaları yılda ortalama yüzde 17 oranında artış göstermiştir. Ayrıca kaza sayısı ile araç sayısı arasındaki regresyon modeli tahminine göre, ülkemizde son 11 yılda araç sayısındaki 100 birimlik artışın kaza sayısını ortalama 7 birim arttırdığı görülmüştür.
Ülkemiz karayolu trafik kazalarında en önemli etkenlerin yolların yetersizliği, araç sayısında hızlı artış ile uykusuz, yorgun, alkollü araç kullanmak olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca demiryolu daha güvenilir olduğundan, demiryollarına ağırlık verilerek, Batı’daki gibi yüksek hızlı tren hatları yapılarak, yolcu taşımacılığının demiryollarına kaydırılması gerekmektedir. Bu konuda işin uzman ve uygulayıcıları şunu demektedir: (İçişleri Bak., Em. Gen. Md. Haz. 2000, s. 2). “Gelişmiş ve trafik güvenliğini sağlamış ülkelerde, karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ulaşım sistemleri BİRLİKTE VE BİRBİRLERİNİ TAMAMLAYICI ŞEKİLDE kullanılmaktadır. Kombine taşımacılık adı verilen bu sistem daha ekonomik, güvenli ve hızlıdır. Ülkemizde demiryolları ve demiryollarına gereken önem verilmemektedir. Oysa mevcut demiryolu ağı ve işletmeciliği, otoyol veya bölünmüş yol yapımından daha az maliyetle ve daha kısa sürede iyileştirilebilir. Denizyolları geliştirilebilir. Trafik kazalarının en önemli nedeni, yük ve yolcu taşımacılığında, karayoluna ağırlık verilmesidir. Halbuki araştırmalar, karayolunun demiryoluna göre 18 kat daha tehlikeli olduğunu göstermiştir: 1999 yılında havayolu, denizyolu ve demiryollarında toplam 932 kaza ve 261 ölü olurken; karayollarında 438.338 kaza ve 4596 ölü olmuştur. Ayrıca, karayollarında bölünmüş yol ve otoyolumuz yetersizdir.”

KAYNAKLAR
BİR, Ali Atıf, (1994), Trafik Güvenliği ve İletişim Kampanyaları, Anadolu Ün., A.Ö.F. Yay., Eskişehir.
GÜVEN, Sami, (1982), Türkiye’de Ulaşım Sistemi ve Karayolu Ulaştırma Kooperatifleri, Türkiye Orta Doğu ve Amme İdaresi Enstitüsü, Sevinç Matbaası, Ankara.
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EM. GN. MD., (Haz. 2000), Trafik İstatistik Yıllığı, 1999, Ankara.
KARLUK, S. Rıdvan, (1996) Türkiye Ekonomisi, Beta yay., İstanbul.
T.C. BAŞBAKANLIK D.P.T., (1995), VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı ÖİK Raporu, Demiryolu Ulaştırması, Ankara.
T.C. BAŞBAKANLIK D.P.T., (1995),Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000), Ankara.
T.C. BAŞBAKANLIK DİE, (1995), Karayolları Trafik Kaza İstatistikleri.
T.C. BAŞBAKANLIK DİE, (1996), Türkiye İstatistik Yıllığı
T.C. BAŞBAKANLIK DİE., (1996),Ulaştırma İstatistikleri Özeti.
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EM. GN. MD. (1996), Trafik Kazaları İstatistik Yıllığı.
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EM. GN. MD. (1996), Trafik İstatistik Yıllığı.
T.C. BAŞBAKANLIK DİE, (1997), Türkiye İstatistik Yıllığı
TÜRKİYE ŞOFÖRLER VE OTM. FEDERASYONU, (2001), Trafik Dergisi, Yıl 37, Sayı 554.
ZAMAN GAZETESİ, 14 Ocak 2001.


* Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü
Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz.

Çünkü bu yol kutludur gider Tanrı Dağı'na.

Kürşad'ın narasıyla indik Tanrı Dağı'ndan

Ruhumuzu doldurduk Orhun'un kaynağında.

Bu kaynaktan içenin yüreği tunç olur

Türk'e kefen biçenin ölümü korkunç olur!

Halbuki yoldaşını bırakıp dönenlerin,

Değişilir topu da bir sokak kaltağına.

Delinse yer, çökse gök, yansa, kül olsa dört yan;

Yüce dileğe doğru yürürüz yine yayan.

Yıldırımdan, tipiden, kasırgadan yılmayan

Ölümlerle eğlenen tunç yürekli TÜRKLERİZ
Samsung B5702 ile i200 arasında kaldım.

B5702'yi biraz daha beğeniyorum ama i200'ün Windows Mobile işletim sistemi olması 3G olması veya bir nevî Smartphone olması ilgimi çekiyor.

B5702 ise en çok çift hatlı olduğu için dikkatimi çekti.

acaba i200 kullanan varsa yorum yapabilir mi ? yavaş mıdır, veya olması gerekipte olmayan herhangi bir özelliği var mıdır ?

teşekkürler...
Benim ve arkadaşımın hattı Turkcell. hemen hemen hiç mesajlaşmıyoruz, sadece konuşuyoruz. acaba bizim için en uygun tarfie hangisidir ?
ikimizin hattı da faturalı.

(ayda/günde bilmem kaç dakika=şu kadar... vs tarifeler bize uygun değil çünkü ne kadar konuşup ne kadar konuşmayacağımız her ay değişiyor)

en ucuz hangi tarifede konuşabiliriz ?
ASUS M50VC 240DV model bilgisayarıma format atarken bu mavi ekran hatasını veriyor. böyle olunca format atamıyorum.

Acaba sorun nedir ? sorun RAM'lerde olabilir mi ? çünkü sık sık Mozilla veya Explorer'da herhangi bir sekmeye tıkladığımda çökme habercisi çıkıyor ve sayfa kapanıyor.

"Yıllardır ABD, İslam'ın en mukaddes topraklarının bulunduğu Arap Yarımadası'nı işgal ediyor, zenginliklerini sömürüyor, yöneticileri elinde oynatıyor, halkını tehdit ediyor, komşuları terörize ediyor ve buradaki üslerini komşu Müslüman ülkelere saldırı amacıyla kullanıyor.

Amerikalılar yalnızca ekonomik ve dini nedenlerle Müslümanlara savaş açmış değiller, aynı zamanda küçük Yahudi devletine hizmet ediyor ve Kudüs'ün işgali ile orada Müslümanların katlini de gizlemeye çalışıyorlar.

Amerikalıların işlediği tüm bu suç ve günahlar Allah'a, onun Peygamberine ve Müslümanlara karşı açık bir savaş ilanıdır. Ve İslam tarihi boyunca ulema, düşmanın Müslüman ülkeleri yok etmeye çalışması durumunda cihadın kişisel bir farz olduğunda birleşmişlerdir.

Bundan hareketle ve Allah'ın emrine uygun olarak tüm Müslümanlar için geçerli olmak üzere bu fetvayı çıkartmış bulunuyoruz: El Aksa Camii ve Mekke'yi işgalden kurtarmak ve ordularını İslam topraklarından söküp atmak için, ister sivil, ister asker olsunlar, Amerikalıları ve onların müttefiklerini, hangi ülkede mümkünse orada öldürmek, her Müslüman için farzdır.

Biz Allah'ın rızasıyla, Allah'a inanan ve onun tarafından ödüllendirilmek isteyen her Müslümanı, ele geçirdikleri her yerde ve her zaman Amerikalıları öldürmeye ve paralarına el koymaya çağırıyoruz. Aynı zamanda Müslüman âlimleri, liderleri, gençleri ve askerleri, ABD şeytanının ordularına ve şeytanın işbirlikçilerine saldırılar düzenlemeye; bunların arkalarındaki güçleri ortaya çıkarmaya ve onlara unutamayacaklar bir ders vermeye çağırıyoruz."


Usame bin Ladin'in çağrısı bu. belki terörist belki de bazı güçler tarafından uydurulmuş hayâli bir kişilik.
sizce bu ne kadar doğru ?
Hakkında
Konum: Kocaeli
Forum İmzası:
Fotoğraf, kişinin kendine yakışanı giymesidir. Fotoğraf, sanatçının anlatmak istediği bir konuyu, yazarak okuyucuya iletmek istediği bir kompozisyonu, bir öyküyü, bir düşünceyi, kelimelere başvurmadan, Yaradan'ın insanoğluna bahşetiği hârikulade bir nimet olan camın işlenmesi, metalin uygun şekle sokulması, gümüş tuzları ve bromürle yahutta sayısal algılayıcıyla şekillenerek, kelimeler kullanılmadan anlatılmak istenen duygu ve düşünceyi kareler halinde izleyiciye aktarması demektir...
Temel Bilgiler ve İstatistikler
Aktiflik: Şu anda DH'de değil
Son Giriş: geçen yıl
Son Mesaj Zamanı: 6 yıl
Mesaj Sayısı: 665
Gerçek Toplam Mesaj Sayısı: 1.865
İkinci El Bölümü Mesajları: 11
Konularının görüntülenme sayısı: 84.129 (Bu ay: 124)
Toplam aldığı artı oy sayısı: 52 (Bu hafta: 0)
En çok mesaj yazdığı forum bölümü: Konu Dışı / Off Topic
Mesajları
İkinci El Referansları
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.