Şimdi Ara

Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
86
Cevap
174
Favori
43.267
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
 • Konu İstatistikleri Yükleniyor
81 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 12345
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
 • Çıktı almak isteyenler için:
  Word formatında: 11 Sayfa
  docdro.id
  organik.docx
  http://docdro.id/13mtc

  alternatif link:
  yadi.sk
  organik.pdf — Yandex.Disk
  https://yadi.sk/i/vsF2pQns3HgGNa


  Organik Bileşiklerde C atomunun Yükseltgenme Basamağının Bulunması
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  Yükseltgenme basamağı, C'a bağlı atomların elektronegatifliğine göre değişmektedir.
  C'un başlangıçta yükseltgenme basamağını 0 gibi düşünelim.
  Elektronegatifliği C'dan düşük olan her atom(H,P,I gibi) için (-1) ekleyelim.
  Elektronegatifliği C'dan yüksek olan her atom için ise(S,Br,N,Cl,O,F gibi) (+1) ekleyelim.

  Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim:

  1. C'a 3 tane H, 1 tane C atomu bağlı. Bağlı olan C atomu yükseltgenme basamağını etkilemiyor, onu sanki hiç yokmuş gibi düşünüyoruz.
  Her bir H için (-1) ekliyorduk. Yani 1. C atomunun yükseltgenme basamağı (-3) tür.

  2. C'a 1 H, 1 Br bağlı.C'ların önemi yok. H için (-1), Br için (+1) ekledik. Yani 2. C atomunun yükseltgenme basamağı 0 dır.

  3. C'a 2 tane O bağlı. Fakat O'lerdan birisiyle çift bağ yapmış. Yani 2 tane O bağlanmış gibi düşünüyoruz. Toplamda 3 O atomuymuş gibi düşünüp her bir O için (+1) eklersek 3. C atomunun yükseltgenme basamağını da (+3) buluruz.

  Homolog Sıraya Sahip Olan Bileşikler:
  Homolog sıra CH2 lik farkla seri oluşturan bileşiklerde bulunur.
  Alkan
  Alken
  Alkin
  Alkol
  Haloalkan
  Karboksilik Asit
  Amin
  Amid
  Ester
  Eter
  Aldehit
  Keton
  Kaynak:
  ibchem.com
  IB Chemistry standard level: Organic chemistry
  http://ibchem.com/IB/ibnotes/10.1.htm


  Hidrojen Bağı:

  Alkol ve karboksilik asit molekülleri arasında hidrojen bağı vardır.
  Primer ve sekonder aminler hidrojen bağı içerir. Tersiyer aminler hidrojen bağı içermez.
  Amidler hidrojen bağı içerir.
  Ester molekülleri arasında hidrojen bağı yoktur. Bu yüzden alkol ve karboksilik aside göre daha düşük kaynama noktasında sahiptir.

  Organik Bileşiklerin Kaynama Noktası Sıralaması:
  Karboksilik Asit > Alkol > Keton > Aldehit > Eter > Hidrokarbonlar

  Aminlerin Bazlık Kuvveti Sıralaması:

  Aminler zayıf bazdır.
  Tersiyer Amin>Sekonder Amin>Primer Amin>Amonyak


  Grignard bileşiğinden alkol eldesi
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  X:2-bütanol sekonder alkoldür -- 1 Basamak daha yükseltgenirse keton oluşur(Çünkü sekonder alkoller yükseltegnirse keton oluşur, primer olsaydı aldehit oluşurdu. Tersiyer alkol ise yükseltgenemez).
  Tepkimeye katılan formaldehit olsaydı(şuan propanal) primer alkol elde edilecekti.
  Tepkimeye katılan keton olsaydı tersiyer alkol elde edilecekti.
  Aldehitte bulunan C=O yapısı nedeniyle tepkime nükleofilik katılma tepkimesidir.
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  X:formaldehittir.
  Grignard bileşiğinin yalnızca formaldehitle tepkimesinden primer alkol elde edilir.

  Özetle:
  Grignard Bileşiği + Formaldehit -> Primer Alkol
  Grignard Bileşiği + Diğer aldehitler -> Sekonder Alkol
  Grignard Bileşiği + Keton ->Tersiyer Alkol


  2013 LYS-
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  2- bütanol sekonder bir alkoldür. O halde grignard bileşiği ile formaldehit harici bir aldehit tepkimeye girmesi gerekir.
  A,C,E şıklarında keton; B'de ise formaldehit vardır.

  D şıkkını irdelersek:
  Tepkimenin 1. basamağında grignard bileşiğinin MgBr kısmı aldehitteki O'e bağlanır ve C ile olan çift bağ açılır. Grignard bileşiğinin CH3CH2 kısmı ise çift bağı çözülen C atomuna bağlanır.
  2. basamakta ise bileşikten MgBr ayrılır, yerine H atomu geçer. Böylelikle 2-bütanol elde edilir.


  Grignard ile alkan eldesi

  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  Yerdeğiştirme tepkimesidir. MgCl yerine suyun 1 hidrojeni bağlanır.
  X:Etandır.
  Su yerine HCl kullanılsaydı yine etan oluşurdu.
  Fakat yan ürün MgCl₂ olurdu.

  Benzenin Nitrolanması
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  Elektrofilik yer değiştirme tepkimesidir. Benzen katılma tepkimesi vermez.
  Benzen halkasından hidrojenin ayrılmasıyla oluşan yer değiştirme tepkimeleri elektrofiliktir.


  Benzenin Yerdeğiştirmeleri
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)
  Benzen halkasındaki H ile Cl yerdeğiştirmiştir.(ELEKTROFİLİK)

  Benzene katılma (istisna):
  Benzenin zor da olsa katılma tepkimesi verdiği bir durum var. Meb kitabında da geçiyor. Utraviyole ışık altında 6 Cl atomunun bağlanması bir katılma tepkimesidir. Uv ışığın tepkimedeki görevi Cl radikalleri oluşturmaktır.
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)


  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)
  OH(-) yüklü ve bağlı olduğu C (+) yüklüdür. Cl atomu OH ile yer değiştirdiğinden yani (+) yı sevdiğinden NÜKLEOFİLİK yerdeğiştirme tepkimesidir.

  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  Dikkat!Burada da OH var fakat NO2 nin bağlandığı yere bakın. H ile yer değiştirmiş. Benzen halkasından H ayrılır da onun yerine bir şey gelirse ne oluyordu? ELEKTROFİLİK. Dolayısıyla Bu tepkime de ELEKTROFİLİK yer değiştirme tepkimesidir. Eğer burada NO2, OH'ın yerine bağlansaydı nükleofilik olacaktı.

  Alkenlere Katılma

  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)


  Elektrofilik katılmadır.


  Alkanların Yerdeğiştirmesi
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)  Alkanlar halojenlerle Güneş ışığında radikalik yerdeğiştirme tepkimesi verirler.

  Esterleşme(Ester oluşumu)
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  X:metil propanoattır
  1 mol karboksilli asit ve 1 mol alkolden su çekilmesiyle ester oluşur.
  Kondenzasyon tepkimesidir.
  Esterler mono karboksilik asitlerle izomerdirler.
  X, bütanoik asidin izomeridir.

  Esterler LiAlH4 gibi indirgeyici maddelerle indirgenme tepkimesi verirler.
  Esterler indirgendiğinde alkoller oluşur.

  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  X:Etil formiyat(etil metanoat)
  Bu bir indirgenme tepkimesidir.
  Birden fazla çeşitte alkol oluşması ancak esterlerin indirgenmesiyle mümkün olabilir.

  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)


  Meb kitabından birkaç bileşik:
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)


  Vanilin'i siz de benim gibi anilin zannedip NH2 falan aramayın Güvender'de sormuşlardı. Bakarsınız LYS'de de çıkar.  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi FM. -- 4 Mayıs 2017; 23:4:59 > • Na, K, Ca, Mg, Zn, NaOH ile COOH-OH etkileşimleri:
  1 Mol COOH 'a ->>
  1 Mol Na (+1 değerlikli olduğundan)
  1 Mol K (+1 değerlikli olduğundan)
  1 Mol NaOH (Nötrleşme)
  0,5 Mol Mg (+2 değerlikli olduğundan)
  0,5 Mol Ca (+2 değerlikli olduğundan)
  0,5 Mol Zn (+2 değerlikli olduğundan)

  1 Mol OH'a ->>
  1 Mol Na
  1 Mol K

  H2 gazı çıkışları:
  Na ve K kaç mol giriyorlarsa onun yarısı kadar H2 çıkar.
  Mg, Ca, Zn kaç mol giriyorlarsa o kadar H2 çıkar.
  Örnek:
  2CH3COOH + Mg → Mg(CH3COO)2 + H2

  Örnek:


  1 Molü 4 Mol K ile tepkimeye giriyorsa, COOH + OH sayısı 4 olmalı. Çünkü K hem OH a hem de COOH a etki ediyor.
  1 Molü 1 Mol Ca ile tepkimeye giriyorsa 2 tane COOH grubu bulunmalı. Çünkü 1 COOH ile 0,5 Ca etkileşiyor.


  Alkenin Bayer Ayıracı ile Tepkimeleri
  Bayer Ayıracı:K2MnO4, yükseltgeyici bir maddedir.
  Bayer Ayıracı bazik ve soğuk bir ortamda alkenlerden dioller oluşturur.
  ******Önemli: Alkenlerin asidik ortamda bayer ayıracı ile yükseltgenmesinden ise alkenin türüne göre keton, karboksilik asit veya karbondioksit ouşabilir.

  Bu bilgiyle ilgili Apotemi denemesinden bir soru:

  2-pentenin uygun şartlarda yükseltgenmesinden elde edilen bileşik,
  I-propanoikasit
  II-asetik asit
  III- 2,3 pentandiol
  yukarıda verilenlerden hangileri olabilir?
  Cevap I,II,III  Asetilen Gazı Eldesi

  Karpit ile suyun reaksiyona girmesi sonucu Asetilen gazı elde edilir.
  Su yerine HCl de kullanılsaydı Asetilen elde edilirdi.

  Alkinlere Su Katılması


  Aldehit ve Ketonlara Su Katılması
  Aldehit ve ketonlara su katılmasıyla kararsız hidrat bileşikleri oluşur.  Aldehit ve Ketonlardan Su Çekilmesi  Aldehitin ve Ketonun NaBH4 ile İndirgenmesi  --> Aldehit ve ketonları indirgeme özelliğine sahiptir.  Aldehitin indirgenmesi sonucu primer alkol elde edilmiştir.
  Nükleofilik katılma tepkimesidir.(Karbonil grubu nedeniyle)  Keton indirgenmiştir.
  Sekonder alkol oluşmuştur.
  Nükleofilik katılma tepkimesidir.
  Aldehit ve ketonların katılmaları nükleofiliktir.

  Bu da bir başka indirgenme tepkimesi ->


  Aldehit ve Ketonun HCN(hidrojen siyanür) ile Tepkimesi:
  Katılma tepkimesidir.(Aldehit ve Ketonlarınk katılma tepkimeleri nükleofiliktir.)

  CN ve H karbonil grubundaki C'a bağlanır.

  Alkolat eldesi  Alkollerin Na metali ile tepkimesinden alkolatlar oluşur.
  Na’nın katsayısının yarısı kadar H gazı açığa çıkar.
  X:2-propanoldür.

  Karboksilik Asitlerin Asitlik Kuvvetinin Karşılaştırılması:
  Karboksilik asitlerin asitliğini sağlayan, karbonil grubudur. (C=O)
  Karbon sayısı arttıkça karboksilli asitlerin çözünürlüğü azalır. Asitlik kuvvetleri de azalır.
  Asitlik karşılaştırması:
  Formik Asit > Asetik Asit > Propanoik Asit

  Karboksilik aside elektronegatifliği yüksek olan atomun bağlanması, asitlik kuvvetini arttırır.
  Örnek:
  CH2BrCOOH < CH2ClCOOH

  Cl'un elektronegatifliği Br'unkinden yüksek olduğu için CH2ClCOOH'nin asitliği daha kuvvetlidir.

  Würtz Sentezi

  Alkil halojenürlerin Na ile tepkimesidir.
  Würtz Sentezi ile Metan elde edilmez.
  Yukarıdaki gibi bir tepkimede Radikal grubu farklı olan 2 alkil halojenür varsa (R1-Cl + R2-Cl) oluşan ana ürün R1-R2 dir.
  Yan ürünler R1-R1 ve R2-R2 dir.Bunların yanında NaX oluşur.(Buradaki tepkimede NaCl)
  Ana ürün
  R1-R1
  R2-R2

  Zaitsev Kuralı  Bileşikten halojen veya OH grubu ayrılırken, bunların bağlı olduğu C atomuna komşu olan C’lardan H’i az olandan H alınarak H’i aldığımız C ile OH’ın bağlı olduğu C arasında çift bağ kurulmasını gerekli gören kuraldır.

  Markovnikov Kuralı
  Pi bağı içeren bileşiklere yapılan katılmalarda pi bağına sahip C atomlarından H'i fazla olana, H'nin bağlanmasını gerekli gören kuraldır.


  Alkoller Na ve K metaliyle tepkime verir

  Bu tepkime gerçekleşmez

  Tollens, Fehling, Benedict, Lucas Ayıraçları
  Tollens --> NH3'lü AgNO3 çözeltisi
  Fehling --> NH3'lü Cu2Cl2 çözeltisi

  Tollens ve fehlingin uç alkinlerle yaptığı tepkimeler yer değiştirme tepkimesidir.
  Tollens ve fehlingin aldehitlerle yaptığı tepkimeler redokstur. Aldehit karboksilli aside yükseltgenir.
  Tollens ve fehling ketonlara etki etmez.
  Aynı zamanda tollens, fehling karboksilli asitlerden sadece formik aside etki eder.

  Tollens uç alkinlerle beyaz çökelek, Fehling kırmızı çökelek oluşturur.
  Tollens aldehitlerle gümüş aynası oluşturur.
  Fehling aldehitlere etki ettiğinde, çözelti kırmızı renk alır.

  Aromatik aldehitlere tollens etki eder fakat Fehling etki etmez.


  Tollens ve fehling uç alkinlere etki eder. Diğer alkinlere etki etmez.
  Uç alkin: üçlü bağın bulunduğu C’lara direkt olarak H’ın bağlı olması durumu.
  Tollens ve fehling yukarıdaki bileşiklerden I-II ye etki ederken, III e etki etmez. III nolu bileşik uç alkin değildir.
  Lucas Ayıracı:
  ZnCl2
  Çinko klorürün derişik HCl asitte %10'luk çözeltisine Lucas ayıracı denir.
  Alkollerin ayıracıdır.


  Benedict ayıracı(bakır 2 sitrat) aldehite etki eder, aldehit yükseltgenir.(Bu tepkime aldehitin tanınma tepkimesidir.)

  Formik Asitte hem karboksil hem de aldehit grubu bulunduğundan tollens ve fehling etki etmektedir.


  Formik asit, yükseltgenme tepkimesi veren tek karboksilli asittir. Yükseltgenerek kararsız bir bileşik olan karbonik aside dönüşür ve sonucunda CO2 ve H2O meydana gelir.


  Apotemiden bir soru:


  Normalde primer alkoller, aldehit ve karboksilli aside yükseltgenebilirler. Yani 2 basamak.
  Metil alkol istisna olarak formik aside yükseltgenebiliyor. Formik asit de CO2 ye yükseltgenebildiğinden 3 basamak sayılmış.


  Eter Eldesi  X:Etoksi etan dır diğer bir deyişle dietil eter
  2 mol alkolden asidik ortamda su çekilmesiyle elde edilir.
  Nükleofilik yer değiştirme tepkimesidir.(Alkolün 1 molünden H ayrılır. Geriye kalan kısım (-) dir. Geriye kalan bu kısım, diğer alkolün OH’ının ayrılmasıyla oluşan kısma(OH ayrıldığı için bu kısım (+) olur) bağlanır.Yani (-) kısım artıyı sevmiştir.Nükleofilik yer değiştirme.)
  Aynı zamanda kondenzasyon tepkimesidir.

  Bu su çekme işlemi 140 derece değil de 170 derecede yapılsaydı eter yerine ALKEN oluşacaktı.

  Bazı Bileşiklerin VSEPR ve Uzaysal Gösterimleri


  A:
  Merkez atom
  X:Merkez atoma bağlı atomlar
  E:Merkez atomdaki ortaklaşmamış elektron çifti

  Cis-Trans İzomeri

  cis-2-büten

  trans-2-büten
  ___________________________________

  cis-1,2-diklorsiklohegzan

  trans-1,2-diklorsiklohegzan
  Yalnızca alkenlerde ve sikloalkanlarda bulunur.
  Cis-trans izomeri, stereoizomerinin bir çeşididir.
  Stereoizomeri birkaç gruptan oluşur -> 1. Enantiyomer(Optik izomeri) , 2. Cis-trans izomeri
 • Na, K, Ca, Mg, Zn, NaOH ile COOH-OH etkileşimleri:
  1 Mol COOH 'a ->>
  1 Mol Na (+1 değerlikli olduğundan)
  1 Mol K (+1 değerlikli olduğundan)
  1 Mol NaOH (Nötrleşme)
  0,5 Mol Mg (+2 değerlikli olduğundan)
  0,5 Mol Ca (+2 değerlikli olduğundan)
  0,5 Mol Zn (+2 değerlikli olduğundan)

  1 Mol OH'a ->>
  1 Mol Na
  1 Mol K

  H2 gazı çıkışları:
  Na ve K kaç mol giriyorlarsa onun yarısı kadar H2 çıkar.
  Mg, Ca, Zn kaç mol giriyorlarsa o kadar H2 çıkar.
  Örnek:
  2CH3COOH + Mg → Mg(CH3COO)2 + H2

  Örnek:
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)


  1 Molü 4 Mol K ile tepkimeye giriyorsa, COOH + OH sayısı 4 olmalı. Çünkü K hem OH a hem de COOH a etki ediyor.
  1 Molü 1 Mol Ca ile tepkimeye giriyorsa 2 tane COOH grubu bulunmalı. Çünkü 1 COOH ile 0,5 Ca etkileşiyor.


  Alkenin Bayer Ayıracı ile Tepkimeleri
  Bayer Ayıracı:K2MnO4, yükseltgeyici bir maddedir.
  Bayer Ayıracı bazik ve soğuk bir ortamda alkenlerden dioller oluşturur.
  ******Önemli: Alkenlerin asidik ortamda bayer ayıracı ile yükseltgenmesinden ise alkenin türüne göre keton, karboksilik asit veya karbondioksit ouşabilir.

  Bu bilgiyle ilgili Apotemi denemesinden bir soru:

  2-pentenin uygun şartlarda yükseltgenmesinden elde edilen bileşik,
  I-propanoikasit
  II-asetik asit
  III- 2,3 pentandiol
  yukarıda verilenlerden hangileri olabilir?
  Cevap I,II,III
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)  Asetilen Gazı Eldesi
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  Karpit ile suyun reaksiyona girmesi sonucu Asetilen gazı elde edilir.
  Su yerine HCl de kullanılsaydı Asetilen elde edilirdi.

  Alkinlere Su Katılması
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)


  Aldehit ve Ketonlara Su Katılması
  Aldehit ve ketonlara su katılmasıyla kararsız hidrat bileşikleri oluşur.
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)


  Aldehit ve Ketonlardan Su Çekilmesi
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)  Aldehitin ve Ketonun NaBH4 ile İndirgenmesi  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)
  --> Aldehit ve ketonları indirgeme özelliğine sahiptir.
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)  Aldehitin indirgenmesi sonucu primer alkol elde edilmiştir.
  Nükleofilik katılma tepkimesidir.(Karbonil grubu nedeniyle)

  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)


  Keton indirgenmiştir.
  Sekonder alkol oluşmuştur.
  Nükleofilik katılma tepkimesidir.
  Aldehit ve ketonların katılmaları nükleofiliktir.

  Bu da bir başka indirgenme tepkimesi ->
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)


  Aldehit ve Ketonun HCN(hidrojen siyanür) ile Tepkimesi:
  Katılma tepkimesidir.(Aldehit ve Ketonlarınk katılma tepkimeleri nükleofiliktir.)
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  CN ve H karbonil grubundaki C'a bağlanır.

  Alkolat eldesi

  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)


  Alkollerin Na metali ile tepkimesinden alkolatlar oluşur.
  Na’nın katsayısının yarısı kadar H gazı açığa çıkar.
  X:2-propanoldür.

  Karboksilik Asitlerin Asitlik Kuvvetinin Karşılaştırılması:
  Karboksilik asitlerin asitliğini sağlayan, karbonil grubudur. (C=O)
  Karbon sayısı arttıkça karboksilli asitlerin çözünürlüğü azalır. Asitlik kuvvetleri de azalır.
  Asitlik karşılaştırması:
  Formik Asit > Asetik Asit > Propanoik Asit

  Karboksilik aside elektronegatifliği yüksek olan atomun bağlanması, asitlik kuvvetini arttırır.
  Örnek:
  CH2BrCOOH < CH2ClCOOH

  Cl'un elektronegatifliği Br'unkinden yüksek olduğu için CH2ClCOOH'nin asitliği daha kuvvetlidir.

  Würtz Sentezi
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  Alkil halojenürlerin Na ile tepkimesidir.
  Würtz Sentezi ile Metan elde edilmez.
  Yukarıdaki gibi bir tepkimede Radikal grubu farklı olan 2 alkil halojenür varsa (R1-Cl + R2-Cl) oluşan ana ürün R1-R2 dir.
  Yan ürünler R1-R1 ve R2-R2 dir.Bunların yanında NaX oluşur.(Buradaki tepkimede NaCl)
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)
  Ana ürün
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)
  R1-R1
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)
  R2-R2

  Zaitsev Kuralı

  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)


  Bileşikten halojen veya OH grubu ayrılırken, bunların bağlı olduğu C atomuna komşu olan C’lardan H’i az olandan H alınarak H’i aldığımız C ile OH’ın bağlı olduğu C arasında çift bağ kurulmasını gerekli gören kuraldır.

  Markovnikov Kuralı
  Pi bağı içeren bileşiklere yapılan katılmalarda pi bağına sahip C atomlarından H'i fazla olana, H'nin bağlanmasını gerekli gören kuraldır.
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)


  Alkoller Na ve K metaliyle tepkime verir
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  Bu tepkime gerçekleşmez

  Tollens, Fehling, Benedict, Lucas Ayıraçları
  Tollens --> NH3'lü AgNO3 çözeltisi
  Fehling --> NH3'lü Cu2Cl2 çözeltisi

  Tollens ve fehlingin uç alkinlerle yaptığı tepkimeler yer değiştirme tepkimesidir.
  Tollens ve fehlingin aldehitlerle yaptığı tepkimeler redokstur. Aldehit karboksilli aside yükseltgenir.
  Tollens ve fehling ketonlara etki etmez.
  Aynı zamanda tollens, fehling karboksilli asitlerden sadece formik aside etki eder.

  Tollens uç alkinlerle beyaz çökelek, Fehling kırmızı çökelek oluşturur.
  Tollens aldehitlerle gümüş aynası oluşturur.
  Fehling aldehitlere etki ettiğinde, çözelti kırmızı renk alır.

  Aromatik aldehitlere tollens etki eder fakat Fehling etki etmez.

  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  Tollens ve fehling uç alkinlere etki eder. Diğer alkinlere etki etmez.
  Uç alkin: üçlü bağın bulunduğu C’lara direkt olarak H’ın bağlı olması durumu.
  Tollens ve fehling yukarıdaki bileşiklerden I-II ye etki ederken, III e etki etmez. III nolu bileşik uç alkin değildir.
  Lucas Ayıracı:
  ZnCl2
  Çinko klorürün derişik HCl asitte %10'luk çözeltisine Lucas ayıracı denir.
  Alkollerin ayıracıdır.
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)


  Benedict ayıracı(bakır 2 sitrat) aldehite etki eder, aldehit yükseltgenir.(Bu tepkime aldehitin tanınma tepkimesidir.)

  Formik Asitte hem karboksil hem de aldehit grubu bulunduğundan tollens ve fehling etki etmektedir.
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)


  Formik asit, yükseltgenme tepkimesi veren tek karboksilli asittir. Yükseltgenerek kararsız bir bileşik olan karbonik aside dönüşür ve sonucunda CO2 ve H2O meydana gelir.
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)


  Apotemiden bir soru:
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)


  Normalde primer alkoller, aldehit ve karboksilli aside yükseltgenebilirler. Yani 2 basamak.
  Metil alkol istisna olarak formik aside yükseltgenebiliyor. Formik asit de CO2 ye yükseltgenebildiğinden 3 basamak sayılmış.


  Eter Eldesi

  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)


  X:Etoksi etan dır diğer bir deyişle dietil eter
  2 mol alkolden asidik ortamda su çekilmesiyle elde edilir.
  Nükleofilik yer değiştirme tepkimesidir.(Alkolün 1 molünden H ayrılır. Geriye kalan kısım (-) dir. Geriye kalan bu kısım, diğer alkolün OH’ının ayrılmasıyla oluşan kısma(OH ayrıldığı için bu kısım (+) olur) bağlanır.Yani (-) kısım artıyı sevmiştir.Nükleofilik yer değiştirme.)
  Aynı zamanda kondenzasyon tepkimesidir.

  Bu su çekme işlemi 140 derece değil de 170 derecede yapılsaydı eter yerine ALKEN oluşacaktı.

  Bazı Bileşiklerin VSEPR ve Uzaysal Gösterimleri

  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  A:
  Merkez atom
  X:Merkez atoma bağlı atomlar
  E:Merkez atomdaki ortaklaşmamış elektron çifti

  Cis-Trans İzomeri
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  cis-2-büten
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  trans-2-büten
  ___________________________________
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  cis-1,2-diklorsiklohegzan
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  trans-1,2-diklorsiklohegzan
  Yalnızca alkenlerde ve sikloalkanlarda bulunur.
  Cis-trans izomeri, stereoizomerinin bir çeşididir.
  Stereoizomeri birkaç gruptan oluşur -> 1. Enantiyomer(Optik izomeri) , 2. Cis-trans izomeri  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi FM. -- 18 Haziran 2015; 22:57:52 >
 • Adamsın emeğine sağlık

  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
 • quote:

  Orijinalden alıntı: clean24

  Adamsın emeğine sağlık

  Teşekkürler
  Çok ilgi çekmemiş herhalde, ilgin için ben teşekkür ederim.
 • Çok yararlı olmuş, emeğine sağlık takipteyim

  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
 • +rep :D rep yoktu demi olsa verirdim ama saolasın

  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
 • Geneli bildiğim şeyler ama tekrar için baya iyiymiş devamını bekler,teşekkür ederim.
 • Cok ii kardes Allah razi olsn takip

  < Bu ileti tablet sürüm kullanılarak atıldı >
 • Güncel
 • Eyvallah emeğine yüreğine sağlık

  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
 • Güncel.
  Yükseltgenme basamağı bulma eklenmiştir.
 • FM. F kullanıcısına yanıt
  takip çok emek harcamışsın eline sağlık.

  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
 • emeğine sağlık güzel olmuş
 • çok sağolasın emeğin geçmiş baya
 • yararlı emeğe saygı up!
 • emek verilmiş,teşekkürler.
 • Adamsin bro hepsini bir mesajda toplarsan çıktı alması kolay olur devam

  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
 • quote:

  Orijinalden alıntı: MasterHero

  Adamsin bro hepsini bir mesajda toplarsan çıktı alması kolay olur devam

  Bi mesajda çok fazla resim atılamıyor galiba o yüzden 2 mesaja böldüm. Fakat bir kaç bilgi daha ekledikten sonra pdf haline getirebilirim.

  Bu arada 2. mesajımın başına yeni bir bilgi ekledim.

  Up
 • FM. F kullanıcısına yanıt
  üstat takipteyim yapmaya devam edersen çok mutlu olurum yine de emeğine sağlık
 • quote:

  Orijinalden alıntı: FM.

  Kimya denemelerinde yer alan sorulardan derlediğim reaksiyonlardır arkadaşlar. Ara ara güncelleyeceğim. İşinize yarar umarım.
  Organik Bileşiklerde C atomunun Yükseltgenme Basamağının Bulunması
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  Yükseltgenme basamağı, C'a bağlı atomların elektronegatifliğine göre değişmektedir.
  C'un başlangıçta yükseltgenme basamağını 0 gibi düşünelim.
  Elektronegatifliği C'dan düşük olan her atom(H,P,I gibi) için (-1) ekleyelim.
  Elektronegatifliği C'dan yüksek olan her atom için ise(S,Br,N,Cl,O,F gibi) (+1) ekleyelim.

  Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim:

  1. C'a 3 tane H, 1 tane C atomu bağlı. Bağlı olan C atomu yükseltgenme basamağını etkilemiyor, onu sanki hiç yokmuş gibi düşünüyoruz.
  Her bir H için (-1) ekliyorduk. Yani 1. C atomunun yükseltgenme basamağı (-3) tür.

  2. C'a 1 H, 1 Br bağlı.C'ların önemi yok. H için (-1), Br için (+1) ekledik. Yani 2. C atomunun yükseltgenme basamağı 0 dır.

  3. C'a 2 tane O bağlı. Fakat O'lerdan birisiyle çift bağ yapmış. Yani 2 tane O bağlanmış gibi düşünüyoruz. Toplamda 3 O atomuymuş gibi düşünüp her bir O için (+1) eklersek 3. C atomunun yükseltgenme basamağını da (+3) buluruz.

  Grignard bileşiğinden alkol eldesi
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  X:sekonder alkoldür. 2-bütanol - 1 Basamak daha yükseltgenirse keton oluşur(Çünkü sekonder alkoller yükseltegnirse keton oluşur, primer olsaydı aldehit oluşurdu. Tersiyer alkol ise yükseltgenemez).
  Tepkimeye katılan formaldehit olsaydı(şuan propanal) primer alkol elde edilecekti.
  Tepkimeye katılan keton olsaydı tersiyer alkol elde edilecekti.
  Aldehitte bulunan C=O yapısı nedeniyle tepkime nükleofilik katılma tepkimesidir.
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  X:formaldehittir.
  Grignard bileşiğinin yalnızca formaldehitle tepkimesinden primer alkol elde edilir.

  Grignard ile alkan eldesi

  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  Yerdeğiştirme tepkimesidir. MgCl yerine suyun 1 hidrojeni bağlanır.
  X:Etandır.
  Su yerine HCl kullanılsaydı yine etan oluşurdu.
  Fakat yan ürün MgCl₂ olurdu.

  Benzenin Nitrolanması
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  Elektrofilik yer değiştirme tepkimesidir. Benzen katılma tepkimesi vermez.
  Benzen halkasından hidrojenin ayrılmasıyla oluşan yer değiştirme tepkimeleri elektrofiliktir.


  Benzenin Yerdeğiştirmeleri
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)
  Benzen halkasındaki H ile Cl yerdeğiştirmiştir.(ELEKTROFİLİK)


  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)
  OH(-) yüklü ve bağlı olduğu C (+) yüklüdür. Cl atomu OH ile yer değiştirdiğinden yani (+) yı sevdiğinden NÜKLEOFİLİK yerdeğiştirme tepkimesidir.

  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  Dikkat!Burada da OH var fakat NO2 nin bağlandığı yere bakın. H ile yer değiştirmiş. Benzen halkasından H ayrılır da onun yerine bir şey gelirse ne oluyordu? ELEKTROFİLİK. Dolayısıyla Bu tepkime de ELEKTROFİLİK yer değiştirme tepkimesidir. Eğer burada NO2, OH'ın yerine bağlansaydı nükleofilik olacaktı.

  Alkenlere Katılma

  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)


  Elektrofilik katılmadır.


  Alkanların Yerdeğiştirmesi
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)  Alkanlar halojenlerle Güneş ışığında radikalik yerdeğiştirme tepkimesi verirler.

  Esterleşme(Ester oluşumu)
  Organik Kimya Reaksiyonlar(Özet Anlatım)

  X:metil propanoattır
  1 mol karboksilli asit ve 1 mol alkolden su çekilmesiyle ester oluşur.
  Kondenzasyon tepkimesidir.
  Esterler mono karboksilik asitlerle izomerdirler.
  X, bütanoik asidin izomeridir.

  Organik kimyaya nasıl çalışabilirim ? emeğin için teşekkürler
 • 
Sayfa: 12345
Sayfaya Git
Git
sonraki
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.