Şimdi Ara

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
25
Cevap
7
Favori
2.353
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
 • Konu İstatistikleri Yükleniyor
2 oy
Öne Çıkar
Giriş
Mesaj
 • http://www.medicine.ankara.edu.tr/aday-ogrenci/

  buradan inceleyebilirsiniz

  tanıtım kitapçık
  http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2019/11/Tan%C4%B1t%C4%B1m-Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf

  tanıtım videohttps://www.youtube.com/watch?v=Pm-6cqpzAS8

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ankaratıplı -- 13 Haziran 2020; 19:21:29 > • Tıp Eğitiminin Amacı

  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Misyonu
  Türkiye Cumhuriyeti’nin kurduğu ilk tıp fakültesi olmanın bilinciyle; donanımlı hekimler ve sağlık çalışanlarıyla birlikte, en iyi sağlık hizmetini sunmak, bilimsel araştırmalar yapmak ve tıp eğitimindeki öncü konumunu geliştirerek sürdürmektir.

  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Vizyonu
  Gelişmiş eğitim, araştırma ve hizmet sunum ortamına sahip olarak Türkiye ve Dünya’da tanınan ve tercih edilen sağlık kuruluşlarından biri olmaktır. AÜTF mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının amacı, tıp alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, eğitim bilimlerindeki yenilik ve uygulamalar ve toplum sağlığındaki değişimler doğrultusunda tanımlanmakta ve sürekli geliştirilmektedir. Mezuniyet öncesi tıp eğitiminin amaç ve program yeterlikleri en son olarak 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Bologna Süreci’ne uyum sağlayacak şekilde gözden geçirilerek, geliştirilmiştir.

  AÜTF Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin Amacı:
  Ülkemizin öncelikli sağlık sorunlarını bilen; birinci basamak sağlık örgütlenmesi düzeyinde sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlik ile donanmış; mesleğini etik kuralları gözeterek uygulayan; araştırmacı ve sorgulayıcı olan; yaşam boyu öğrenmeyi sürdürme tutum ve becerisini kazanmış; ulusal ve uluslararası düzeylerde kabul edilebilen ölçütlere uygun hekimler yetiştirmektir.
  AÜTF mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıp eğitimindeki Ulusal Çekirdek Müfredatı karşılayan, öğrenci merkezli, topluma, probleme ve yeterliğe dayalı, sistematik ve entegre bir eğitim modelidir. Bu model çerçevesinde altı yıllık eğitim üç aşamalı yapılandırılmıştır:
  1. Klinik Öncesi Dönem (Dönem I, II, III)
  2. Klinik eğitim (Dönem IV ve V)
  3. İntörnlük Dönemi (DönemVI)
  Klinik öncesi dönem, vücudun normal yapı ve işlev bilgisi, fizyopatolojik mekanizmalar, klinik semiyoloji, iletişim ve temel mesleki beceriler, kanıta dayalı tıp bilgi ve becerilerini kuramsal ve uygulamalı dersler ile kazandırarak öğrencileri klinik eğitime hazırlamayı amaçlamaktadır. Klinik öncesi eğitim programı, küçük ve büyük gruplarda, klinik ortamlarda, laboratuarlar, iletişim ve mesleksel beceri laboratuarı, bilgisayar laboratuarı ve toplum içinde yürütülmektedir. Bu dönemde, Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ), sunum, laboratuar uygulamaları, küçük gruplarda standardize hastalar, maket ve modellerle mesleksel beceri ve iletişim becerileri uygulamaları, klinik ortamda mesleksel beceri uygulamaları, bilgisayara dayalı uygulamalar, proje tabanlı uygulamalar, olgu çalışmaları, alan çalışması ve bağımsız çalışma öğrenme-öğretme yöntemleri kullanılmaktadır. Öğrenci başarılarının ölçülmesi çoktan seçmeli testler, nesnel yapılandırılmış laboratuvar sınavları, maket, model ve standardize hastalarla uygulamaları içeren Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavlar, PDÖ performansının değerlendirilmesi, araştırma projesi ve sunumunun değerelendirilmesi, alan çalışması uygulamaalrının ve raporunun değerlendirilmesi yoluyla yapılmaktadır.
  Klinik eğitim dönemi, klinik ortamlarda gerçek hastalarla uygulamalara ağırlık verecek şekilde yapılandırılan klinik stajlar ve bunları destekleyecek yarıyıllık teorik dersler şeklinde yapılandırılmıştır. Öğrencilerin başarıları sözlü sınavlar, çoktan seçmeli testler, öğrenci karneleri ile değerlendirilmektedir.
  İntörnlük dönemi, öğrencilerin sağlık ekibi içinde aktif olarak çalışarak ve mesleki yeterliklerde yetkin hale gelerek mesleki yaşamlarına hazırlanmalarını sağlayan eğitim dönemidir.
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’de her eğitim döneminde zorunlu ders ve stajlara ilaveten seçmeli dersler ve klinik stajlar yer almaktadır. Seçmeli ders/stajlar ile, öğrencilere ilgi duydukları tıp ve tıp ile ilgili alanlarda derinlemesine öğrenme fırsatı yaratılmaktadır.
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitimi Programında, problem dayalı öğrenme, küçük grup çalışmaları, projeye dayalı öğrenme, bilgisayara dayalı öğrenme, maket ve modellerle uygulama, standardize hastalarla uygulama, canlandırma (role play), hasta başı uygulamalar, laboratuar uygulamaları, sunum, olgu tartışmaları, paneller ve alan çalışması olmak üzere küçük ve büyük gruplar halinde çok çeşitli öğrenme/öğretme yöntemleri kullanılmaktadır.
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programında öğrencilerin öğrenme kazanımlarının ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde birden çok ve farklı türden yöntemler kullanılmaktadır. Bu amaçla çoktan seçmeli testler, yazılı ve sözlü sınavlar, Nesnel Yapılandırılmış Uygulama Sınavı, Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavı, Nesnel Yapılandırılmış Klinik Akıl Yürütme, Standardize Hastalar ile değerlendirme, eğitim sürecinde performans değerlendirme (Probleme Dayalı Öğrenme, İletişim, Alan ve Kanıta Dayalı Tıp Dersleri vb), proje/poster/rapor/seminer değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Ayrıca, eğitim sürecinde öğrencinin gelişimini izlemek amacıyla yılda bir kez “gelişim sınavı” uygulanmaktadır. Ölçme-değerlendirme yöntemlerinin geçerlik ve güvenirliği, düzenli olarak değerlendirilmektedir.
  Öğrencilerin, mezuniyet öncesi eğitim sürecine katılımı, çeşitli kurulların eğitime ilişkin toplantılarına öğrenci temsilcilerinin katılımı ile sağlanmakta ve program geliştirme çalışmalarında öğrenci geribildirimleri dikkate alınmaktadır.
  Öğrencilere, kariyer, psikolojik, sosyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, “Öğrenci Akademik ve Sosyal Danışma Kurulu ve alt kurulları” ile verilmektedir. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımları, Ankara Üniversitesi ve Tıp Fakültesi bünyesindeki toplantı salonları, kütüphaneler, spor salonları, olimpik yüzme havuzu gibi çeşitli alt yapı olanakları ile sağlanmaktadır.
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim üç yerleşkede bulunan amfiler, küçük grup çalışmaları için derslikler, laboratuarlar, pratik salonları ve klinik ortamlarda yürütülmektedir. İbn-i Sina ve Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastaneleri, ayaktan, yatan hasta, laboratuar ve görüntüleme birimleri, ameliyathaneleri ve acil servisleri ile yeterli klinik deneyim olanaklarına sahip bulunmaktadır.
  Tıp eğitiminde ulusal ve uluslar arası işbirliği Ankara Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Ofisi Aracılığı ile yürütülmektedir. Bu bağlamda Farabi ve Erasmus değişim programları duyurulmakta ve katılımlar idari ve maddi olarak desteklenmektedir.
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetimi; Dekan, iki Dekan Yardımcısı, Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu ile Temel, Cerrahi ve Dahili Bilimler Bölüm Başkanlıkları, Anabilim ve Bilim Dalı Başkanlıkları şeklinde yapılandırılmıştır. Bu yönetim yapısı kapsamında, mezuniyet öncesi eğitimin yürütülmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak işbirliği içinde çalışacak şekilde örgütlenmiş çeşitli kurul, birim ve gruplar görev yapmaktadır.
  1999 yılında kurulmuş olan Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, eğitim konusundaki bilimsel çalışmalarına ilaveten Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programlarının ve eğitici gelişim programlarının geliştirilmesi, düzenlenmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarına katkı ve katılım sağlamaktadır.  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ankaratıplı -- 13 Haziran 2020; 16:36:17 >
 • Çalışma Olanakları
  1 No’lu Amfi, Anatomi Anabilim Dalı içinde bulunmasından kaynaklı adına Amatomi Amfisi de denilmektedir. 300 kişi kapasiteli Anatomi Amfisi mimari açıdan çukur görünümüyle öğrencilerin en sevdiği amfiler arasında ilk sırada yer almaktadır.

  2 No’lu Amfi, 220 kişi kapasiteli olup amfide bilgisayar ve barkovizyon desteği bulunmaktadır.

  3 No’lu Amfi, 225 kişi kapasiteli olup amfide bilgisayar ve barkovizyon desteği bulunmaktadır.

  4 No’lu Amfi, 225 kişi kapasiteli olup amfide bilgisayar ve barkovizyon desteği bulunmaktadır.

  5 No’lu Amfi, 220 kişi kapasiteli olup amfide bilgisayar ve barkovizyon desteği bulunmaktadır.

  6 No’lu Amfi, 350 kişi kapasiteli olup amfide bilgisayar ve barkovizyon desteği bulunmaktadır.

  Prof. Dr. Zeki Faik Ural Dersliği, 46 kişi kapasiteli olup derslikte bilgisayar ve barkovizyon desteği bulunmaktadır.

  Prof. Dr. Kazım Türker Dersliği, 55 kişi kapasiteli olup derslikte bilgisayar ve barkovizyon desteği bulunmaktadır.

  Rıdvan Ege Laboratuvarı, 100 kişi kapasiteli olup bilgisayar ve mikroskop açısından zengin olanaklarıyla öğrencilere hizmet vermektedir.

  Anatomi Uygulama Laboratuvarı, 300 kişi kapasiteli olup Anatomi derslerinin uygulamalı olarak anlatıldığı bir laboratuvar olarak öğrencilerimize hizmet vermektedir.

  Ayrıca Cebeci ve İbni Sina Hastanelerinde de tam donanımlı çok sayıda derslik ve amfi bulunmaktadır. Bunların dışında Cebeci Hastanesinde mesleksel beceri ve iletişim becerilerinin yapıldığı 10′ ar kişilik gruplar halinde eğitim verilen odaları, dersaneleri ve iletişim derslerinin yapıldığı özel donanıma sahip odaları olan iki katlı Tıp Eğitimi binası bulunmaktadır.

  Tarihi çukur amfi
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)

  Normal amfiler
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ankaratıplı -- 13 Haziran 2020; 18:25:46 >
 • KÜTÜPHANE


  Burada tüm textbookların her birinden 20-30 tane kitabı vardır yani fazladan kitap almamıza gerek yok. Kütüphaneden çalışabiliriz.

  Akademik personel, öğrenciler ve idari personel, AÜTF merkezi kütüphanesi ve Ankara Üniversitesi e-kütüphane olanakları ile bilimsel kaynaklara ulaşabilmektedirler. AÜTF’de 23.01.1983 tarihinde, anabilim dalı ve bilim dalı kütüphaneleri kaldırılarak merkezi kütüphane anlayışı ile tüm kaynaklar tek bir kütüphanede toplanmıştır. AÜTF Merkezi Kütüphanesi, Morfoloji Binası 2. katta 684 m2 alanda hizmet vermekte olup, kullanıcı kapasitesi 125 kişidir.Bir büyük okuyucu salonu ve bir de grup çalışma odası mevcuttur. Çalışma saatleri, tatil dönemleri hariç (sömestr, yaz tatili) hafta içi 8.00 -19.00, tatil dönemlerinde ise yine hafta içi 8.00 -17.00’dır. 24 Nisan 2013 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi gece saat 10’a kadar açık olacaktır. AÜTF kütüphanesi koleksiyonu; textbook, tez, süreli yayın, müracaat kaynakları, tıp eğitimi ile paralel kaynaklar, Türk ve dünya edebiyatı roman, şiir ve benzeri yayınlardan oluşmaktadır. 2011 yılsonu itibari ile 149 başlık yurtdışı süreli yayın aboneliği bulunmaktadır. Bu abonelikler Anabilim/Bilim Dallarının istekleri doğrultusunda belirlenmektedir. Ayrıca 64 başlıkta bağış olarak gelen süreli yayın vardır. Demirbaşa kayıtlı kitap sayısı 15721 adettir. 4440 adet uzmanlık, 829 adet doçentlik, 152 adet doktora ve 214 adet yüksek lisans tezi bulunmaktadır. Kütüphanede bulunan kitaplar Anglo-American II’ye göre kataloglanmakta, National Library of Medicine Classification Sistemi uygulanmakta ve MILAS Otomasyon Sistemi kullanılmaktadır. Mevcut basılı kaynaklarawww.ankara.edu.tr adresi üzerinden kütüphane başlığı altında ulaşılabilmektedir.
  Fakülte kütüphanelerinin basılı ve elektronik kaynak ihtiyaçları Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan’lığı tarafından karşılanmakta ve koordine edilmektedir. Ankara Üniversitesi elektronik kütüphanesine akademik personel, öğrenciler ve idari personel için yerleşke içinden ve yerleşke dışından ulaşım mümkün olmaktadır. Abone olunan veritabanları üzerinden dergi listesi ve elektronik kitap listesine web sitesinden ulaşılabilmekte ve e-kitap, e-dergi ve e-makale taraması yapılabilmektedir. Akademik ve idari personel ile öğrenciler Ankara Üniversitesi elektronik kütüphanesine yerleşke içinden ve yerleşke dışından Ankara Üniversitesi e-posta adreslerini kullanarak ulaşabilmektedir. Kütüphane kullanımı ve olanakları ile ilgili bilgilendirme, her yıl uyum haftası etkinlikleri içerisinde öğrencilere kütüphane şefi tarafından yapılmaktadır. Ayrıca Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Kütüphanesi kitap ve yayın listesinehttp://farmakoloji.medicine.ankara.edu.tr adresi üzerinden kütüphane başlığı altından ulaşılabilir.  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ankaratıplı -- 13 Haziran 2020; 18:32:51 >
 • OKUMA SALONU


  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)

  Fakültemizde kütüphanede bulunan okuma alanı dışında Prof. Dr. Olcay Tiryaki Okuma salonu da bulunmaktadır. 334 kişi kapasiteli olan okuma salonunda çalışma alanları dışında 16 adet bilgisayarın bulunduğu, öğrencilerin hizmetine sunulmuş bilgisayar odası da eğitim dönemi boyunca 24 saat öğrencilerin hizmetine vermektedir.

  Cebeci Yerleşkesinde bulunan 14 Mart Öğrenme Merkezi 2016 yılında kullanıma sunulmuştur. 314 kişi kapasiteli olup, eğitim dönemi boyunca 24 saat öğrencilerin hizmetine vermektedir.

  Çok güzel de bahçesi vardır. En sevdiğim kütüphane.

  +++ ayrıca ankara millet kütüphane, milli kütüphane gibi çok fazla kütüphanesi vardır. Yani kütüphane açısından bir sıkıntı çekmezsiniz

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ankaratıplı -- 13 Haziran 2020; 19:6:30 >
 • BURSLAR VE DESTEKLER


  Üniversitemiz öğrencilerine aşağıda yer alan türde destek sağlanmaktadır;
  Üniversiteye Giriş Başarı Desteği,
  Gereksinim Desteği,
  Kredi Ve Yurtlar Kurumu Desteği,
  Özel Hukuk Tüzel Kişilerince ( dernek, vakıf, şirket ) Sağlanan Destekler.  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ankaratıplı -- 13 Haziran 2020; 18:41:30 >
 • ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ BAŞARI DESTEĞİ

  2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Üniversitemize kesin kayıt yaptıran öğrencilerden Türkiye başarı sıralamasında ilk 5000’ne girenlere, (gerekli kriterleri sağlaması durumunda eğitim hayatı boyunca devam edecek olan) Öğrenci Destek Komisyonu çalışmaları sonucunda belirlenen ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nca karara bağlanan destekler sağlanacaktır. (Öğrenci Destek Yönergesi için Bkz:http://sks.ankara.edu.tr/yonergeler-ve-yonetim-kurulu-kararlari/)
  Puan türü ve başarı sıralamasına göre bu destekler;

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)

  *TÖMER’de burslu olarak kurslara katılma koşulları sağlanacaktır.
  **Öğrenciler kamptan yılda bir kez yararlanacaktır.
  Yukarıdaki tabloda belirtilen destekler, öğrencinin Üniversitemize kayıt yaptırmış olduğu YKS/TYT puan türü için geçerlidir.

  Üniversiteye giriş başarı desteği başvuruları: Üniversiteye giriş başarı destek/desteklerden yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin seçebilecekleri destek türlerini içeren liste, üniversitemize ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları tamamlandıktan sonra, Eylül ayı içerisinde SKS Daire Başkanlığı’nın internet sayfasında (www.sks.ankara.edu.tr) yayınlandığı gibi aynı zamanda ilgili Fakülte veya Yüksekokul ilan panoları ve/veya web sayfalarında ilan edilir ve başvurular Fakülte ve Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçe ile yapılmalıdır.
  -TYT (Temel Yeterlilik Testi olup, tek bir puan türü mevcuttur), YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı olup, Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlıklı ve Dil puanı olmak üzere 4 puan türü bulunmaktadır.)  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ankaratıplı -- 13 Haziran 2020; 18:42:12 >
 • GEREKSİNİM DESTEĞİ

  Gereksinim Destekleri, Ankara Üniversitesi öğrencisi olup, eğitim-öğretim dönemi içerisinde yemek ve barınma desteği gereksinimi olduğu Birim Burs Komisyonları ve SKS Koordinatörlüğü tarafından belirlenen öğrencilere ücretsiz öğlen yemeği ve %50 veya %100 indirimli barınma şeklinde verilen desteklerdir.
  Yemek desteği başvuruları; Üniversitenin eğitime başladığı tarihten itibaren 1 aylık bir süre içerisinde ihtiyaç sahibi öğrencinin Fakülte/Yüksekokul öğrenci işleri bürosuna vereceği dilekçe ile yapılabilir.
  Barınma desteği başvuruları ise; Üniversitenin eğitime başladığı tarihten itibarenhttp://sks.ankara.edu.tr/basvuru-ve-kayitlar/ web sayfasından on-line olarak yapılabilir.  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ankaratıplı -- 13 Haziran 2020; 19:4:12 >
 • YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU DESTEĞİ[/u]
  Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun Üniversitemize sağlayacağı kontenjan sayısı kadar öğrencimize geri ödemesiz burs sağlanmakta olup; başvurular Kurumun öngördüğü üzere Ekim-Kasım aylarında, yine Kurumun web sayfasından on-line olarak yapılabilir.

  DERNEK, VAKIF VE ŞİRKETLERCE SAĞLANAN DESTEKLER
  Üniversitemiz öğrencilerine özel hukuk tüzel kişilerince sağlanan geri ödemeli/geri ödemesiz nakdi destek, ücretsiz ders kitabı, ücretsiz yabancı dil eğitim kursu vb. şeklinde verilen desteklerdir.
  Konu hakkında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile irtibata geçen Dernek, Vakıf ve Şirketlerin talepleri doğrultusunda hazırlanan ilanlarwww.sks.ankara.edu.tr adresinde yayınlanmakta olup, aynı zamanda ilgili Fakülte ve/veya Yüksekokullara da konu ile ilgili bilgi verilmektedir. Başvurular ilanlarda belirtilen tarih aralıklarında öğrenci işleri bürolarına yapılabilir.

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ankaratıplı -- 13 Haziran 2020; 19:2:48 >
 • KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA KARŞILIĞI KATKI

  Öğrenimine devam edebilmek için ekonomik desteğe gereksinim duyan öğrencilerimiz arasından, nesnel kriterlere göre belirlenen öğrencilere Fakültelerinde/Yüksekokullarında ya da Üniversitemizin diğer birimlerinde kısmi zamanlı çalışma karşılığı katkı sağlanmaktadır. Bu çalışma ile ilgili olarak iş ilanı Eylül ayı içerisindewww.sks.ankara.edu.tr adresinde yayınlanacak olup, başvurular aynı web adresinde on-line olarak yapılabilir.

  Ayrıca Üniversitemizde Giysi Bankası bulunmakta olup; öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları giysileri buradan ücretsiz alabilirler.  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ankaratıplı -- 13 Haziran 2020; 18:59:20 >
 • YURTLAR

  Ankara merkezinde 3 kız, 2 erkek öğrenci evi ve Keçiören Yerleşkesinde de ön lisans, lisans ve Yükseköğretim yasasının 35. maddesi kapsamında diğer üniversitelerden gelen araştırma görevlileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin barınabildikleri 1 öğrenci evi olmak üzere toplam 6 öğrenci evimiz bulunmaktadır.
  Milli Piyango Öğrenci Evi bünyesinde Üniversitemiz misafirlerine hizmet vermek üzere misafir odaları bulunmaktadır.
  Ayrıca Gölbaşı’nda Milli Piyango Öğrenci Evi Ek Hizmet Binası bulunmaktadır.  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ankaratıplı -- 13 Haziran 2020; 18:58:47 >
 • ÖĞRENCİ EVLERİ

  Cumhuriyet Öğrenci Evi
  Keçiören Öğrenci Evi
  Milli Piyango Öğrenci Evi
  Milli Piyango Öğrenci Evi Ek Hizmet Binası
  Vehbi Koç Öğrenci Evi
  Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi
  Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evi

  Öğrenci Evleri Ücretler
  Öğrenci Evleri ücretleri için tıklayınız : 2019-2020 YURT ÜCRETLERİ
  Web Adresi :http://sks.ankara.edu.tr/ogrenci-evleri-genel-bilgiler/#
  [nggallery id=22]  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ankaratıplı -- 13 Haziran 2020; 18:58:11 >
 • Sosyal Etkinlikler

  AÜTF öğrencileri, Ankara Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin sunduğu çok çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklardan yararlanabilmektedir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklere katılımını desteklemek üzere, öğrencilere görev izni vermekte, fakültenin salon/donanım olanaklarından yararlanmalarını sağlamaktadır.

  SKS bünyesinde (http://sks.ankara.edu.tr/bolum/kultur/) her yıl öğrencilerin önerileri doğrultusunda kurslar düzenlenmektedir. Koro, halk oyunları, eşli danslar, tiyatro, drama, diksiyon, resim, ebru, minyatür, fotoğrafçılık, satranç, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar, seramik, ney ve beden dili/zihin dili kursları bu yıl düzenlenmiş olan kurslardır.

  SKS bünyesinde bulunan Gençlik Programları Ofisi’nde yürütülen programlar ileöğrenciler yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli etkinliklere dahil olup projeler hazırlayabilmekte ve uluslararası ya da yerel projelerde yer alabilmektedir. Gençlik Programı altındaki programlar: *Gençlik Değişimleri, *Gençlik Girişimleri, *Gençlik Demokrasi Projeleri, *Avrupa Gönüllü Hizmeti, *AB Komşu Ülkeleriyle İşbirliği, *Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları İçin Eğitim ve Ağ Kurma, *Gençler ve Gençlik Politikaları’ndan Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar başlıkları altında toplanmıştır. (http://sks.ankara.edu.tr/genclik-programlariofisi/) Rektörlük tarafından her yıl Nisan ayında düzenlenen Bahar Şenliğine Tıp Fakültesi öğrencileri ve öğrenci toplulukları da aktif olarak katılmaktadırlar.

  AÜTF’de öğretim üyeleri ve öğrencilerin etkileşimini arttırmak ve fakülte içerisindeki etkinliklerden haberdar olmasını sağlamak üzere üç ayda bir olmak üzere yılda dört kere Ankara Tıp Gazetesi yayımlanmaktadır.

  Uyum haftası ve 14 Mart Tıp Haftası içerisinde düzenlenen çeşitli etkinlik ve partilerde öğretim üyeleri ve öğrenciler bir araya gelmektedir. Bu etkinliklerde Dekanlık tarafından yiyecek ve içecek ikramları yapılmakta, “Morfo Parti”de öğrencilere ait müzik grupları ile konuk gruplar konserler vermektedir. 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında “Terapi” dergisi Fakülte Tören ve Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu desteği ile öğrenciler tarafından hazırlanmaktadır. Ayrıca, her yıl bahar aylarında dileyen öğrenci ve öğretim üyelerinin katılımı ile bahar pikniği düzenlenmekte, zaman zaman öğretim üyeleri tarafından öğrencilerle toplantılar organize edilmekte , mezuniyet töreninin ardından düzenlenen mezuniyet partisinde de öğretim üyeleri ile yeni mezunlar bir araya gelmektedir.

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ankaratıplı -- 13 Haziran 2020; 18:45:25 >
 • Spor Olanakları

  Ankara Üniversitesi bünyesinde üç ayrı spor salonu (Cebeci Spor Salonu, Fen Fakültesi Spor Salonu ve Eczacılık Fakültesi Spor Salonu) öğrencilerin kullanımına açıktır. Cebeci Spor salonu, voleybol, basketbol, hentbol, badminton sahası olarak kullanılabilmektedir. Her üç spor salonunda egzersiz (fitness, aerobik) seansları yapılmaktadır. Tandoğan kampüsü içerisinde bulunan, Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) standartlarına uygun 10 kulvarlı olimpik yüzme havuzundan ve havuz binası içerisinde bulunan egzersiz salonundan (koşu bantları, yatay-dikey-eliptiak bisikletler ve kuvvet makinaları bulunan) öğrenciler yararlanmaktadır. Yine kampüslerde bulunan halı saha ve tenis kortları öğrencilerin kullanımına açıktır. Öğrenciler için yüzme ve tenis kursları düzenlenmektedir.
  Ankara Üniversitesinin sunduğu olanaklara ek olarak, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası bahçesinde bir adet açık tenis, bir adet açık basketbol/voleybol sahası bulunmaktadır. Ayrıca Morfoloji kantininde öğrenciler masa tenisi, langırt, play station oynayabilmektedir.
  Ankara Üniversitesinin Manavgat ve Ilgaz’da bulunan Öğrenci Eğitim, Spor Uygulama ve Rehabilitasyon merkezleri (ÖRSEM) öğrencilere spor ve dinlenme olanakları sunmaktadır. Öğrencilere yönelik olarak Manavgat ÖRSEM’de Manavgat Su Sporları kampı; Ilgaz ÖRSEM’de yaz aylarında Doğa Sporları Kampı, kış aylarında Kış Sporları Kampı düzenlenmektedir. Öğrencilerin hem ruhsal hem fiziksel gelişimlerine katkıda bulunan spor olanakları sağlanırken, kurulmuş olan basketbol, voleybol, kayak, hentbol gibi spor takımlarının üniversiteler ve fakülteler arası spor faaliyetlerine katılımları sağlanmaktadır.http://sks.ankara.edu.tr/spor-hizmetleri/

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ankaratıplı -- 13 Haziran 2020; 18:55:10 >
 • Öğrenci Grupları ve Kulüpleri

  AÜTF RESİM, HEYKEL VE GRAFİK TASARIM TOPLULUĞU- ATREG
  AÜTF ANKARA TIP OYUNCULARI- ATO
  AÜTF HALK OYUNLARI ÖĞRENCİ TOPLULUĞU- HOT
  AÜTF SİNİR BİLİM ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
  AÜTF TIP ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ- TurkMSIC
  ANKARA TIP BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU- ANTBAT
  AÜTF MÜZİK ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
  AÜTF ERASMUS BİLGİ VE İLETİŞİM ÖĞRENCİ TOPLULUĞU- ANTEBİT
  AÜTF EŞLİ DANSLAR ÖĞRENCİ TOPLULUĞU- ANTEDANS
  AÜTF HALK SAĞLIĞI ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
  AÜTF SAĞLIK VE SPOR ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
  AÜTF AYDINLANMA VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR TOPLULUĞU- ASAT
  AÜTF ÇOCUK DESTEK ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
  AÜTF TARİH TOPLULUĞU
  AÜTF KÖK HÜCRE TOPLULUĞU- ANTKÖK
  AÜTF TERAPİ EDEBİYAT ÖĞRENCİ TOPLULUĞU- AÜTFTEK
  AÜTF SİNEMA ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
  AÜTF FOTOĞRAFÇILIK ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
  Ankara Üniversitesi’nde 39 adet Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ise aktif olarak çalışan 18 adet (http://sks.ankara.edu.tr/topluluklar) öğrenci topluluğu bulunmakta olup öğrenciler Ankara Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş İlkeleri’ne göre topluluk kurabilmekte ve kurulmuş olan topluluklara üye olarak aktif çalışabilmektedir.

  Öğrenci kulüplerine Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından yer ve Rektörlük tarafından maddi destek sağlanmaktadır. Ayrıca kulüpler, gerçekleştirdikleri faaliyetlerden (tiyatro oyunu, gösteri vb) elde ettikleri gelirleri Tören ve Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu’nda görevli sorumlu öğretim üyelerinin kontrolü altında kendi ihtiyaçları için kullanabilmektedir. Tüm öğrenci toplulukları özellikle Uyum Haftası ve 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında kendilerini tanıtmakta ve yıl içinde çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır.
  AÜTF’de çeşitli toplantıların/gösterilerin yapılabileceği, kongrelerin/seminerlerin sunulabileceği, 50-700 kişi kapasiteli ve konferans donanımına sahip yedi adet toplantı salonu bulunmaktadır. Bunlardan Morfoloji Binası’nda bulunan Abdülkadir Noyan Konferans Salonu, Sarı Salon, Pembe Salon; İbn-i Sina Hastanesinde bulunan Hasan Ali Yücel Konferans Salonu ve Cebeci Yerleşkesinde bulunan 50. Yıl Salonu öğrencilerin/öğrenci topluluklarının kullanımına açıktır. AÜTF öğrenci toplulukları, kendi belirledikleri gün/saatlerde gerçekleştirecekleri aktiviteler için Fakülte Sekreterliğin’den onay alarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin her türlü salon/donanım olanaklarından yararlanabilmektedir.
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, mezunlarını sadece tıp konusunda değil bir çok konuda bilimsel çalışmalara katılmış, başarılı ve her konuda araştırmacı yetiştirmek ister, bunun için gereken bütün olanaklarını kullanarak bilgiye ve başarıya imzasını atacak nesiller yetiştirir.  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ankaratıplı -- 13 Haziran 2020; 18:56:2 >
 • Çukur amfide akşamları hocalarımızın destekleriyle fenerbahçe beşiktaş galatasaray gibi takımların maçlarını olursa da türkiyenin maçlarını izleriz


  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)
 • Bir mezuniyet fotoğrafı

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ankaratıplı -- 13 Haziran 2020; 19:27:54 >
 • Ankara tıp ibni sina hastanesi
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)

  Ankara tıp cebeci hastanesi (asıl klinikler buradadır)
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)

  Ankara tıp morfoloji binası (asıl eğitim görülen yer)
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)

  Alt bahçemiz
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)

  Kantinimiz
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ( Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi)
 • ankara tıp mezuniyet


 • 2013 mezuniyetten inşallah siz de olursunuz bunlar gibi


- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.