Şifremi/Kullanıcı Adımı Unuttum
Bağlan Google+ ile Bağlan Facebook ile Bağlan
Şimdi Ara

Ygs Kimya Gözden Kaçmış Her Şey(Saat 19'da başlayıp, Saat 03'de Bitecek)Arkadaşlar Geceye Kalabilir

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
1 Misafir Kullanıcı
74
Cevap
100
Favori
6.605
Tıklama
Cevapla
Tüm Forumlar >> Eğitim ve Sınavlar >> TYT / AYT >> Ygs Kimya Gözden Kaçmış Her Şey(Saat 19'da başlayıp, Saat 03'de Bitecek)Arkadaşlar Geceye Kalabilir
Sayfaya Git:
Sayfa:
Giriş
Mesaj
 • Binbaşı
  1661 Mesaj
  Bu konudan sonra ygs kimya adına her şeyi bileceksiniz.(Yani her şeyi bilemezsiniz ama elimden geldiğince yazcam)

  NOT:Beşiktaş'ın maçından sonra YGS Fizik ve YGS TR gelecek inş.

  Bismillah,

  1.Simya Çağını elementler için ilk objektif tanımı gerçekleştiren Robert Boyle
  kapatmıştır.

  2.Sabun üretimi, barut üretimi, esans ve kozmetik üretimi ile seramik üretimi
  simyadan kimyaya kalmıştır.Ayrıca cam ve mürekkep ile alaşım hazırlama da yan
  sanayi olarak devralınmıştır.

  3.Yanma Kuramını bulan adam Johann Joachim Becher’dır.Yanıcı maddeler; yanıcı
  olmayan kısım ile filojistondan oluşmaktadır.(Sönme olayı havanın ruha doyması
  ile alakalıdır)

  4.Priestly, HgO yu ısıttığında bir gazın açığa çıktığını ortaya koymuş ve kendisi
  farketmeden O2 gazını bulmuştur.

  5.Van Helmont, ilk terazi kullanmış ve ilk gaz üretimini sağlayan isim olmuştur.

  6.Lavoiser, filojiston teorisini çökertmiştir.Ayrıca da kütlenin korunumu kanunu
  bulmuştur.

  7.Plazma akışkandır.Elektriği iletir.Hem titreşim hemde öteleme hareketi
  yapabilirler.

  8.İletkenlik ve genleşme katsayısı sadece katı ve sıvılarda ayırt edicidir.

  9.Su, bizmut ve antimon hariç diğer maddelerde yoğunluk normaldir.Yani gazdan katıya yoğunluk artar.Suda
  dsıvı>dkatı ilişkisi vardır.

  10.Sıcaklık artarken çözünürlük katı ve sıvılarda GENELLİKLE artarken, gazlarda
  azalır.

  11.Metallerin ve grafitin elektriği iletmesi elektron hareketi ile olur.Sıcaklıkla ters
  orantılıdır.

  12.İyonların ve iyonik tuzların iletmesi iyon hareketi ile olur.Sıcaklıkla doğru
  orantılıdır.

  13.Erime Noktasına Etki Eden Faktörler:(+ OLUMLU YÖNDE)
  A..Maddenin Cinsi
  B.Dış Basınç(+)(Su istisna)
  C.Maddenin Safığı

  14.Yoğuşma ve buharlaşma hızının eşit olduğu andaki buharın yaptığı basınca denge
  buhar basıncı adı verilir.

  15.Buhar Basıncına Etki Eden Faktörler:(Sadece Bunlar)
  A.Sıcaklık(+)
  B.Sıvının Cinsi
  C.Sıvının Saflığı

  16.Sıvı üzerinde herhangi bir gaz bulunup bulunmamasına bağlı değildir.(BUHAR BASINCI)

  17.Dış basınç=Denge Buhar basıncı>kaynama noktası.Buharlaşmanın maksimum
  olduğu noktadır.

  18.Sıvıların sabit basınç altında kaynamaları süresince buhar basınçları değişmez.

  19.Karşılaştırılan maddelerin fiziksel halleri, sıcaklıkları ve basınçları eşit olmalıdır.

  20.Bir madde için aynı koşullarda molar buharlaşma ısısı, erime ısısından büyüktür.

  21.Bir sıvının molar buharlaşma ısısı kaynama noktası arttıkça artmaktadur.

  22.Fiziksel değişmelerde kütle değişmez:
  a.Metallerin iletmesi
  b.Hal değişim olayları
  c.Genellikle çözünme olayları

  23.Kimyasal değişmeler:
  a.Yanma
  b.Çürüme
  c.Paslanma
  d.Mayalanm
  e.Asit ve bazların çözünmesi
  f.Na ve K gibi aktif metallerin suda çözünmesi
  g.Nötrleşme

  24.Metallerin Genel Özellikleri:
  a.Bileşiklerinde daima pozitif değerlik alırlar.
  b.Serbest halde monoatomik haldedir.
  c. Katı ve sıvı hallerde elektrik akımını iyi iletirler.

  25.Ametallerin Özellikleri:
  a.Doğada genelde moleküler halde bulunurlar.

  26.Yarı Metallerin Özellikleri
  1.Görünüş olarak metallere, kimyasal olarak ametallere benzer.
  2.Metallerle alaşım, ametallerle bileşik oluşturabilirler.
  3.Oda koşullarında katı halde bulunurlar.

  27.Soy Gazların Özellikleri
  1.İnert maddelerdir.
  2.Doğada serbest halde bulunurlar.
  3.Doğada tek atomlu ve gaz halde bulunurlar.

  28.Metallerin ve soy gazların tanecikleri atom, ametallerinki ise moleküldür.

  29.Karışımların erime, kaynama noktaları miktara göre değişir.

  30.Alaşımlar homojen yada heterojen yapıda olablirler.

  31.Pirinç=Cu-Zn
  Bronz=Cu-Sn
  Lehim=Pb-Sn
  Çelik=Fe-Ni-Cr

  32.Emülsiyon:Bir sıvının başka bir sıvı içerisinde çözünmeden dağılmasıdır.
  (Zeytinyağı-su,Mazot-su, Mayonez)

  33.Jöle,Boya,Sabun
  köpüğü,Çalkalanmış yumurta(koloit)

  34.Aerosol:Bir gazın içinde bir katının ya da bir sıvının çok küçük tanecikler halinde
  dağılması ile oluşan heterojen karışımlardır.(Deodorant,böcek
  ilaçları,sis,is,duman)

  35.Elektriklenme olayları atom altı parçacıkların oduğu düşüncesini kuvvetlendirmiştir.

  36.Bohr, Rutherford atom modelinden yararlanarak elektronların hareketini açıklamaya çalışmıştır.Ancak H atomu ve tek elektronlu iyonlar için başarılı bir model olduğu halde çok elektronlu atomların ve iyonların açıklanmasında yetersiz kalmıştır.

  37.1932’de Chadwick nötronları ispatlamıştır.

  38.Elektromanyetik ışınlar dalga hareketi yaparak ilerler.(Bazı özellikleri dalga modeli ile açıklanamamaktadır.)

  39.Elektromanyetik dalgalar ortam değiştirince kırılır.Bu dalga boyu ile alakalıdır.TERS ORANTILI

  40.Isıtılan atomlardaki elektronlar enerji soğurarak bir üst seviyeye geçerler.Buna absorpsiyon denir.Tam tersine emisyon adı verilir.Bu emisyona dair ışık prizmadan geçirilince kesikli spektrum oluşur.(Yayılma(Emisyon) spektrumu)

  41.Her atomun spektrumu kendine özgüdür.

  42.Anyon oluşumu genelde ekzotermiktir.

  43.Fiziksel özellikler p,n ve e’ye bağlıdır.Kimyasal özellikler e ve p’ye bağlıdır.

  44.İzoelektronik taneciklerden en az bir tanesi iyon halinde bulunur.

  45.Karbonun Allotropları:Elmas,Grafit,Amorf karbon(fulleren)
  Oksijenin allotropları:O2,O3
  Fosforun allotropları:Kırmızı fosfor,Beyaz fosfor,Siyah fosfor
  Kükürtün allotropları:Rombik kükürt,monoklinik kükürt,amorf kükürt

  46.Allotrop özellikler
  1.Bağ kuvvetleri farklıdır.
  2.Fiziksel özelikleri farklıdır.
  3.Başka elementler ile tepkimeye girme eğilimleri farklıdır.
  4.Atomların dizilişkeri farklıdır.
  5.Çekirdek yapıları, aynı elementle girdikleri bileşiklerin formülleri aynıdır.

  47.Johann Döbereiner elementleri atom kütlelerine göre üçerli gruplara ayırmıştır.Ortadaki elementin atom kütlesini vermesi dikkat çekmiştir.Triadlar Kuralını ortaya koymuştur.

  48.John Newlands, her 8 elementte bir tekrar edildiğini gördüğü atom kütlelerine göre sıraladığı periyodik sistemi oktavlar kuralı olarak isimlendirmiştir.Ancak Ca’dan sonra yetersiz olduğu için çöpe atılmıştır.

  49.Periyodik sistemde 7 tane periyot vardır.1. 2 , 2. 8, 3. 8, 4. ve 5. 18(10 tane B), 6. ve 7. 32 tane ELEMENT bulunur.

  50.6.Periyotta lantanitler(14), 7.Periyotta aktinitler(14) bulunur.

  51.IUPAC’ın önerdiği sadece 1-18 arası grup numarasıdır.(Adlandırma bab-ında)

  52.Bir katman en fazla 2n2 kadar elektron taşır.

  53.1A Grubu:(H) +1 ve -1 değerliklerini alabilir.En aktif olan metallerdir.Bazik karakterlidirler.Doğada serbest halde bulunmaz.Su buharı ile bile tepkme verirler.Atomik yapıdadırlar.(H) hariç!!!.Suyla şiddetli tepkime verip H2 gazı çıkışıyla bazları oluştururlar.Grubun son üyesi Fransiyumdur.

  54.2A Grubu:Hepsi metal ve hepsi katıdır.Alkali metallere göre kimyasal olaylara ilgileri daha azdır.

  55.3A Grubu:B yarı metaldir.

  56.7A Grubu:Halojenler tuzyapıcı olarak bilinirler.Tamamı ametaldir.En aktif ametal grubudur.Aktiflikleri yukardan aşağıya azalmaktadır.Hidrojenli bileşikleri asit özelliği gösterir.Grupta aşağı doğru inildikçe kaynama noktaları artar.Doğada moleküler halde bulunur.

  57.8A Grubu:Oda koşullarında hepsi gazdır.Doğada tek atomlu halde bulunur.Erime ve kaynama noktaları oldukça düşüktür.Ksenondan bileşik sentezlenebilmiştir.

  58.Geçiş Grubu Elementleri:Isı ve elektriği iletirler.Bileşiklerinde farklı değerlik alabilenler çoğunluktadır.Ancak tek değerlik alanlarda vardır.Oda koşullarında civa hariç hepsi katıdır.Tamamı metaldir.

  59.GAZ halindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için gereken enerjiye “İyonlaşma Enerjisi” denir.İlk elektronu koparırken birinci iyonlaşma enerjisi denir.İyonlaşma enerjisi endotermiktir.Soldan sağa gidildikçe atom yarıçapı küçüleceğinden İ.E. artar.

  60.Elektron İlgisi:GAZ halindeki bir atomun elektron alması sırasında oluşan ısı değişimidir.Elektron ilgisi pozitif veya negatif olabilir.Elektron ilgisi en yüksek olan 7A grubudur.İSTİSNA:KLORUN ELEKTRON İLGİSİ FLORUNKİNDEN BÜYÜKTÜR...

  61.Soy gazların elektron ilgisi yok sayılır çok az olduğundan.

  62.Elektronegatiflik:Kimyasal bağ oluşturmuş bir atomun bağ elektronlarını çekme eğilimine denir.Elektronegatiflik doğrudan ölçülemediği için birimi de yoktur.Elektronegatiflik atomların iyonlaşma enerjisi ve elektronegatiflik değerleri arasında bir değerdir.

  63.Elektronegatiflik, elektron ilgisi ile ilgilidir fakat aynısı değildir.Florun elektronegatifliği en büyük iken klorun elektron ilgisi en büyüktür

  64.Bir grup içinde yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe metalik özellik genellikle artar.Ametalik özellik azalır.

  65.Bir grup içerisinde yukarıdan aşağıya inildikçe atom yarıçapı artacağından elektron verme kolaylaşır ve metalik aktiflik artar.

  66.Ametalik aktiflik soldan sağa, aşağıdan yukarı artar.

  67.Oksitlerin asidik ve bazik özelliği bileşik oluşturduğu elementin elektronegatifliğine bağlıdır.Elektronegatifliği düşük olan elementlerin hidroksit ve oksitlerin bazik karakteri vardır.

  68.Bir grupta aşağı doğru bazlık artar.

  69.Bir radikal aynı zamanda diğer taneciklerin tanımına da uyabilir.

  70.Bir bağın oluşması ekzotermik,kırılması endotermiktir.

  71.Zayıf etkileşimlere moleküller arası etkileşimler denir.

  72.İyon çapı arttıkça iyonik bağın sağlamlılığı azalır.İyonik bağın sağlamlılığı arttıkça erime noktası artar.

  73.İyonik bağlı bileşikler kristal örgü yapıdadır.Erime ve kaynama nok. Yüksek.Oda koşullarında katıdır.Kırılgandır.
  Hem sıvı haleri hemde sulu çözeltileri iletkendir.

  74.Bileşiklerde her iki atom aynı atom olmadığı sürece bağ %100 kovalent değildir

  75.Bağ yapan iki atom arasında EN farkı ne kadar fazla ise bağ o kadar iyonik karakterlidir.

  76.Hidrojenin katman sayısı ve proton sayısı tek olduğu için bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi yukarıda verilen element atomlarından çok düşüktür.
  F>O>Cl>N>Br>S>I>C>P>H

  77.Moleküllerdeki çekim kuvvetleri ne kadar fazla ise erime ve kaynama noktası o kadar fazla olur.

  78.Metal atomlarının son katmanındaki elektronlar proton tarafından çok az çekildiğinden ötürü serbest halde dolaşabilir boş orbitallerde.Elektronu gezen metal atomu ile elektron bulutu arasında elektron çekim kuvveti oluşur.(METALİK BAĞ).Metal atomlarının birarada durmasını sağlar.

  79.Metalik bağın sağlamlılığı valansa(+) ve çapa(-) bağlıdır.

  80.Bileşiklerinde belli sayıda su bulunduran bileşiklere hidrat adı verilir.

  81.NaOH-Sud kostik............NaCl-Yemek Tuzu........HNO3-Kezzap(Nitrik Asit)...............H2SO4-Zaç Yağı(Sülfrik Asit).........HCl(Tuz Ruhu)

  82.Zayıf etkileşimler(fiziksel bağlar), maddelerin yoğun fazlarında(Katı ve sıvı) etkilidir.2 gruba ayrılır:Van der walls ve Hidrojen bağları.

  83.Apolar ve soy gazlardageçici dipollük oluşur.

  84.Pt da aşağıya doğru inildikçe metalik bağ zayıflar, erime ve kaynama nok. düşer.Sağa doğru gidildikçe metalik bağ güçlenir.

  85.Apolarların uçuculuğu ve buhar basıncı fazladır.

  86.İyonik katıların polar olmayan çözücülerde çözünmesi yok denecek kadar azdır.

  87.London kuvvetleri bütün moleküller arasında vardır ve geçicidir.

  88.Elektron sayısı ve molekül ağırlığı london kuvvetlerini artı yönde etkiler.

  89.Düz zincirli moleküllerin, dallanmışlara göre erime ve kaynama noktası fazladır.

  90.Hidrojen bağları maddenin çözünürlüğünü artırır.

  91.Reaktifler tepkimeye girmeye isteklidir.

  92.Endotermik tepkimeler başladıktan sonra kendiliğinden devam edemezler.

  93.Paslanma gibi yanma olaylarında tutuşma görülmez.

  94.Soygazlar ve altınlar alevden etkilenmez.

  95.Bir maddenin yangın söndürücü olarak kullanılması için:
  a.yanıcı olmaması
  b.özkütlesinin havadan büyük olması gerekir.
  c.tutuşma sıcaklığının çok büyük olması gerekir.

  96.Bir maddenin yanmaması için o maddenin formülündeki merkez atomunun en büyük yükseltgenme basamağına sahip olmalıdır.

  97.Altının oksijenle tepkime vermemesi asallıkla ilgilidir.Altın asitlerle de tepkime vermez.

  98.Çökme ve çözünme tepkimeleri aynı zamanda bir yer değiştirme tepkimesidir.

  99.Suda çok çözünen bileşikler:Alkali metallerin tuzları,Nitrat iyonu tuzları, Asetat iyonu tuzları,
  Amonyum iyonu tuzları,Cl,Br,I iyonu tuzları.

  100.Amonyağın nötrleşme tepkimesinde su oluşmadığı için nötrleşme tepkimesi olarak sayılmaz.

  101.LPG(Sıvılaştırılmış Petrol Gazı), LNG(Sıvılaştırılmış Doğal Gaz)

  102.LPG(%30 PROPAN, %70 BÜTAN) genelde sıvı olarak kullanılır çünkü sıvı hali daha az yer kaplar.

  103.Gazlar sıkıştırılabildiklerinden düşük sıcaklık ve yüksek basınçta kullanılır.

  104.Gaz molekülleri çarpıştıklarında hız ve yön değişebilir.Esnek çarpışabilirler.

  105.Moleküller arası etkileşimin ve moleküllerin hacimlerinin ihmal edildiği gazlara ideal gaz denir.Yüksek sıcaklık düşük basınçta ve mol kütlesinin küçük olduğu zamanlarda daha idealdir.

  106.Kinetik Teori Boltzman ve Maxwell'in işidir.

  107.Kinetik Teoriye göre;
  a.Gaz molekülleri gelişigüzel hareket eder.
  b.Moleküllerin gerçek hacimleri ihmal edilebilir fakat kütleleri ihmal edilemez.

  108.Toricelli deneyinde SIVININ YÜKSEKLİĞİ:deniz seviyesinden yüksekliğe ve sıvının yoğunluğuna bağlıdır.

  109.P.V--Boyle-Mariette////V-T--Charles////P-T----Gay Lussac////n-V---Avogadro///

  110.Karbondioksit ve metan gazlarının artması küresel ısınmayı artırır.

  111.Bağıl Nem havada bulunan nemin mutlak neme oranına denir.

  112.Damla boyutu büyük olan sıvıların yüzey gerilimi de büyüktür.

  113.Kapiler etki sonucunda sünger ve kağıt havlu suyu emer.

  114.Kapiler etki tüm sıvılar içinde geçerli değildir.

  115.Deterjanlar, organik asitler, alkoller ve esterler yüzey aktif maddelerdir.

  116.Organik asitlerin tuzları,şeker ve gliserin yüzey inaktif maddelerdir.

  117.Cam, lastik, tereyağı ve plastik amorf katıdır,amorf katılar sıkıştırılamaz.

  118.Amorf katıların belirli bir erime noktası yoktur.

  119.Doğadaki katıların çoğu kristal katıdır.Kristali oluşturan taneciklerde iyonik, kovalent, vander walls ve hidrojen bağı vardır.

  120.Elmas, grafit, kuartz ve silisyum karbür kovalent kristal katıdır.

  121.Metalik kristaller en kararlı kristal katı grubudur.

  122.Metalik kristallerde bağlanma diğer kristallere göre farklıdır.Bağ elektronları tüm kristal boyunca bağlanmıştır.

  123.Limon-sitrik asit////Sirke-asetik asit///Elma-Maleik asit///Çilek-Folik asit///pORTAKAL-ASKORBİK ASİT///Üzüm-Tartarik asit

  124.Asitlerin H+ iyonu çözeltide serbest olarak dolaşmaz.Hidronyum iyonuna dönüşür.

  125.Denklemlerde tamamen iyonlaşma için tek ok kısmen iyonlaşma için çift ok kullanılır.

  126.Metil, etil alkoller ve metan gazı nötr maddelerdir.

  127.Kireç taşında ve mermerde bulunan kalsiyum karbonat asitlerle tepkime verir.

  128.Asit oksitlerin bazlarla veya bazik oksitlerin asitlerle tepkimelerinden tuz ve su oluşur.

  129.Asit oksitlerin bazik oksitlerle reaksiyonundan sadece tuz oluşur.

  130.Bazlar sadece amfoter metallere etki eder ve tuz ve hidrojen gazı oluşur.

  131.Amfoter metaller(Zencer sen pabuç al)

  132.Asitlerin aktif metaller ile tepkimesinde hidrojen gazı açığa çıkar

  133.Pasif metaller oksijensiz asitler ile tepkime vermez.

  134.Cu,Hg,Ag(Yarı soy metaller) kuvvetli olan asitler ile tepkime verirler ve hidrojen gazı açığa çıkartmazlar.

  135.Au,Pt ve Pd (soy metaller) kral suyu ile tepkime verirler.

  136.HF hariç tüm asitler ve bazlar cam kapta saklanabilir.

  137.Sülfürik asit, fosforik asit ve asetik asitdin nem çekme ve çözünürken ısı açığa çıkarma özelliği vardır.

  138.Yağ Çözücüler:NaOH----Lavabo Açıcılar:NaOH,KOH----Tuvalet temizleyiciler:Sülfürik asit ve HCl---Kireç Çözücü:HCl

  139.Tuzlar kristal yapılı saf maddelerdir.İyonik yapılıdır.

  140.Tuz çözeltileri asidik bazik ya da nötr olabilir.

  141.Asitlerin metallerle, bazların amfoterlerle girdikleri tepkimede tuz oluşur.

  142.Metallerin ametallerle tepkimesinden tuz elde edilebilir.

  143.Sulu çözeltilerde su miktarına bakılmadan çözücü olarak kabul edilir.

  144.Aşırı doymuş çözeltiler kararsızdır, en ufak etkiyle bozulur.

  145.1A, 7A, ve nitrat bulunan bütün maddeler suda çözünür.

  146.ppm-milyon-10 üzeri 6

  147.ppb-milyar-10 üzeri 9

  148.Bir çözeltide çözünenin derişimine bağlı özelliklere koligatif özellikler denir.

  149.Ters osmoz su arıtımında kullanılabilmektedir.

  150.Tanecik Boyutu:ADESE(Ayıklama, diyaliz,eleme,elektriklenme,süzme)

  151.Alaşımlar mıknatıs ile ayrılmaz.

  152.Yoğunluk Farkı:SASÇAY(Savurma,Ayırma hunisi,santrifüjleme,çöktürme,aktarma,yüzdürme)

  153.Travertenler,sarkıtlar ve dikitler çöktürme ile oluşur.

  154.Çöktürmede kalan asılı maddeyi almak için koagülasyon işlemi uygulanır.

  155.Santrifüjleme farklı yoğunlukara ek farklı boyuttaki tanecikler içinde geçerlidir.

  156.Aspirin eldesinde ekstraksiyon kullanılır.

  157.Adsorpsiyon aktif karbonu tutar.

  158.Reçine ve zeolinit iyon değiştirici olarak kullanılır.

  159.Basit damıtma olayına destilasyon, kalan katıya destilat denir.

  160.Katı-katı karışımlar erime noktası farkından ayrıştırılabilirler.  *****ARKADAŞLAR ENDÜSTRİDE KİMYA VE HER YERDE KİMYA KALDI ONLAR DA SİZİN ELLERİNİZDEN ÖPER******  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hep LYS Kasan Adam -- 10 Mart 2017; 2:35:14 >  _____________________________
  LYS Kasan Adamın Hali Temmuz'da Bir Başka Olur
 • Yarbay
  2039 Mesaj
  rez
  |
  |
  _____________________________
 • Yüzbaşı
  609 Mesaj
  Rez  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  |
  |
  _____________________________
 • Binbaşı
  1343 Mesaj
  rez  < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  |
  |
  _____________________________
 • Çavuş
  99 Mesaj
  Fizik lazım aga boşver kimyayı  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  |
  |
  _____________________________
 • Teğmen
  202 Mesaj
  Çok iyi olur bekliyorum hocam
  |
  |
  _____________________________
 • Binbaşı
  1013 Mesaj
  Rez alalim  Hep lys kasan adam yararli seyler paylasiyor takipteyiz  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  |
  |
  _____________________________
 • Yarbay
  5260 Mesaj
  seni seviyorum kankişimmmm
  |
  |
  _____________________________
 • Yüzbaşı
  813 Mesaj
  rez
  |
  |
  _____________________________
 • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
  |
  |
  _____________________________
 • Teğmen
  153 Mesaj
  Rez  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  |
  |
  _____________________________
 • Yarbay
  2453 Mesaj
  Rez  < Bu ileti tablet sürüm kullanılarak atıldı >
  |
  |
  _____________________________
 • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
  Rez  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  |
  |
  _____________________________
 • Binbaşı
  1711 Mesaj
  Rez.  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  |
  |
  _____________________________
 • Binbaşı
  1922 Mesaj
  biyoloji yapacak babayiğit aranıyor
  |
  |
  _____________________________
 • Teğmen
  127 Mesaj
  Rez
  |
  |
  _____________________________
 • Yüzbaşı
  448 Mesaj
  Rez
  |
  |
  _____________________________
 • Yüzbaşı
  282 Mesaj
  rez
  |
  |
  _____________________________
 • Yüzbaşı
  363 Mesaj
  Şurda yerimi alıyım  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  |
  |
  _____________________________
 • Yüzbaşı
  800 Mesaj
  Rez  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  |
  |
  _____________________________
HızlıCevap
Sayfaya Git:
Sayfa:
Reklamlar
sohbet
Lastik Fiyatları
Paykasa
SEO
son dakika
Blogio
Bu sayfanın
Mobil sürümü
Mini Sürümü

DHBR1
0,407
1.2.165

Reklamlar
sohbet
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.