Yüzbaşı
17 Ağustos 2005
Tarihinde Katıldı
Takip Ettikleri
0 üye
Görüntülenme
Toplam: 34 (Bu ay: 0)
Gönderileri
Bir kelimeyi kullandıkça öğreniyoruz, yazdıkcada hataları ortadan kaldırıyoruz. buna çözüm olarak belirli kelimelerde Türkçe taslaklar uydurup bunları ingilizceye çevirmeye çalışacağım. Çevirdiğim taslaklarıda düzeltenler olacak. Bu konuda sizde Türkçe bir şeyleri ingilizceye çevirip doğruluğunu test ettirebilirsiniz. Ama bu parçalar aşağıdaki kelime havuzundan olursa daha amaçlı bir iş olmuş olur.

Kelime	Anlamı 
abolish 1. feshetmek. 2. iptal etmek. 3. feshet,iptal et.
absorb 1. emmek. 2. özümsemek. 3. yutmak.
accurate 1. kesin. 2. tam. 3. doğru.
among 1. arasına. 2. arasında. 3. içinde.
ancient 1. antika. 2. çok eski. 3. antik.
announce 1. anons etmek. 2. ilan etmek. 3. duyurmak.
appearance 1. görünüş. 2. görünüm. 3. dış görünüş.
appetite 1. iştah. 2. afiyet. 3. arzu.
appreciate 1. takdir etmek. 2. minnettar olmak. 3. takdir.
apprehensive 1. endişeli. 2. kaygılı. 3. hassas.
arrange 1. düzenlemek. 2. ayarlamak. 3. kararlaştırmak.
assembly 1. meclis. 2. toplantı. 3. montaj.
associate 1. Birbirleriyle ilişkilendirmek, aralarında ilişki kurmak. 2. ortak. 3. öğretim üyesi.
bandit 1. haydut. 2. şaki. 3. yol kesen.
beside 1. yanında. 2. yanına. 3. -in yanında, -e nazaran.
beverage 1. içecek. 2. meşrubat. 3. içki.
beyond 1. ötesinde. 2. öte. 3. in ötesinde.
blast 1. büyük patlama. 2. k.dili. çok eğlendirici bir şey. 3. patlama.
blend 1. harmanlamak. 2. karışım. 3. harman.
bottom 1. alt. 2. dip. 3. popo.
brace 1. iki. 2. dişçi. tel. 3. diş teli.
broom 1. süpürge. 2. katırtırnağı. 3. (Botanik) katırtırnağı.
bustling 1. hareketli. 2. telaşlı. 3. acele ederek.
capture 1. ele geçirmek. 2. ele geçirme. 3. esir alma.
carve 1. oymak. 2. (kızarmış eti) dilim dilim kesmek, dilimlemek. 3. oymacılık yapmak.
cautious 1. tedbirli. 2. ihtiyatlı. 3. dikkatli.
chase 1. takip etmek. 2. takip. 3. kovalamak.
chimney 1. baca. 2. lamba şişesi. 3. krater.
classify 1. sınıflandırmak. 2. sınıflamak. 3. gizli olduğunu duyurmak.
coach 1. at arabası. 2. İng. otobüs, yolcu otobüsü. 3. fayton.
coal 1. kömür. 2. maden kömürü. 3. kömür almak.
coincidence 1. tesadüf. 2. rastlantı. 3. örtüşme.
commercial 1. ticari. 2. (sıfat) ticari. 3. reklâm.
commit 1. işlemek. 2. vâât etmek. 3. emanet etmek.
comprehensive 1. kapsamlı. 2. geniş kapsamlı. 3. geniş.
conclude 1. sonuçlandırmak. 2. sona ermek. 3. bitirmek.
conduct 1. 1. yürütmek; yönetmek, idare etmek:
conductive 1. geçirgen. 2. iletken. 3. isal edici.
confine 1. sınırlamak. 2. to -e hapsetmek, -e kapatmak.
conflict 1. anlaşmazlığa düşmek. 2. with ile uyuşmamak, ile çatışmak, ile çelişmek. 3. çatışma,v.ters düş: n.çelişki.
consist 1. -den meydana gelmek. 2. of -den meydana gelmek, -den oluşmak, -den ibaret olmak. 3. oluşmak.
constant 1. sürekli. 2. daimi. 3. sabit.
contemporary 1. çağdaş. 2. yaşıt/çağdaş. 3. eşzamanlı şey.
copper 1. bakır. 2. metal. 3. anametal.
decade 1. onyıl. 2. on yıl. 3. on sene.
decades 1. on yıllar. 2. onyıl. 3. on yıl.
decline 1. geri çevirmek. 2. reddetmek. 3. azalma.
demonstration 1. gösteri. 2. kanıt. 3. ispat.
desperate 1. umutsuz. 2. çaresiz. 3. ümitsiz.
dreadful 1. tüyler ürpertici. 2. kötü. 3. heybetli.
drill 1. delmek. 2. matkap. 3. delgi.
durable 1. dayanıklı. 2. uzun ömürlü. 3. sağlam.
emit 1. çıkarmak. 2. yaymak. 3. göndermek.
enthusiast 1. hayran. 2. ateşli taraftar. 3. heveskâr.
escalate 1. yükseltmek. 2. (savaş, anlaşmazlık v.b.'ni) kızıştırmak; kızışmak. 3. fiyatı yükseltmek.
explore 1. keşfetmek. 2. incelemek. 3. araştırmak.
extinguish 1. söndürmek. 2. extinguisher yangın söndürme aleti.
facility 1. tesis. 2. imkân. 3. olanak.
feature 1. özellik. 2. belirtmek. 3. vasıf.
field 1. alan. 2. saha. 3. tarla.
flame 1. Alev. 2. Şule. 3. aşk.
flock 1. sürü. 2. üşüşmek. 3. kalabalık.
frequent 1. sık görülen. 2. sık sık gitmek. 3. sık.
frontier 1. sınır. 2. ilimde keşif sahası. 3. KIYI SINIR BÖLGESİ: Bak. "coastal frontier".
handicraft 1. el sanatı. 2. el becerisi. 3. el emeği göz nuru.
harvest 1. hasat. 2. harman. 3. ürün toplama.
hinge 1. esas nokta. 2. menteşe. 3. on/upon -e bağlı olmak, -e dayanmak.
however 1. bununla birlikte. 2. bununla birlikte/yine de. 3. ancak.
incantation 1. büyü. 2. büyülü sözler. 3. sihir.
incident 1. olay. 2. hadise. 3. özel durum.
innocent 1. masum. 2. günahsız. 3. arı.
instance 1. örnek. 2. durum. 3. (Of A Program) Örnek (Programa Ait).
insulate 1. izole etmek. 2. yalıtmak. 3. tecrit etmek.
interfere 1. müdahale etmek. 2. karışmak. 3. girişmek.
label 1. etiket. 2. tasnif etmek. 3. isim/etiket.
lane 1. şerit. 2. yol şeridi. 3. kulvar.
leaf 1. Yaprak. 2. sayfa. 3. varakli.
lid 1. kapak. 2. gözkapağı. 3. Kapağın.
limb 1. bacak. 2. uzuv. 3. yaramaz çocuk.
luminous 1. ışıklı. 2. aydınlık. 3. parlak.
lung 1. ciğer. 2. akciğer. 3. akcierlerin her biri.
maintain 1. devam ettirmek. 2. sürdürmek, s
massive 1. büyük. 2. şiddetli (deprem, kalp krizi v.b.). 3. iriyarı, irikıyım.
mine 1. benimki. 2. maden. 3. benim.
miracle 1. mucize. 2. harika. 3. muciz.
moisture 1. nem. 2. rutubet. 3. nemlilik.
muscle 1. kas. 2. adale. 3. Kas, adale, musculus.
nod 1. kafa sallamak (olumlu). 2. başı ile onaylamak. 3. başıyle selâm vermek.
obligate 1. mecbur etmek. 2. zorunda bırakmak. 3. Belli şekilde hareket etmeğe mecbur etmek, zorunlu yapmak.
observe 1. gözlemlemek. 2. incelemek. 3. görmek.
obtain 1. elde etmek. 2. edinmek. 3. almak.
orbit 1. yörünge. 2. göz çukuru. 3. etki alanı.
ornament 1. süs. 2. süslemek. 3. donatmak.
outlaw 1. yasadışı ilan etmek. 2. suçlu. 3. huysuz at.
overturn 1. devirmek. 2. tersini çevirmek. 3. devrilme.
participate 1. katılmak. 2. iştirak. 3. in -e katılmak.
pillar 1. sütun. 2. önemli yandaş. 3. önemli destekçi.
pirates 1. korsanlar. 2. korsan. 3. izinsiz yayınlamak.
pistol 1. tabanca.
plenty 1. çokluk. 2. çok. 3. bolluk.
polish 1. cila. 2. cilalamak. 3. parlatmak.
pretend 1. yapar gibi görünmek. 2. -miş gibi davranmak. 3. numara yapmak.
ransom 1. fidye. 2. fidye ödeyerek kurtar. 3. fidye ile kurtulma.
reasonable 1. makul. 2. mantıklı. 3. akla uygun.
regulation 1. düzenleme. 2. kural. 3. ayarlama.
remain 1. aynen kalmak. 2. kalmak. 3. artakalmak.
remains 1. ceset kalıntısı. 2. izler. 3. kalr.
remove 1. gidermek. 2. uzaklaştırmak. 3. çıkarmak.
resist 1. dayanmak. 2. direnmek. 3. karşı koymak.
reveal 1. ortaya çıkarmak. 2. ortaya/açığa çıkarmak; ortaya koymak, gözler önüne sermek; ele vermek; ifşa etmek,
ruin 1. mahvetmek. 2. bozmak. 3. harabe.
satellite 1. uydu. 2. UYDU, PEYK: Bir başka cismin çevresinde dönen, tabi durumdaki bir cisim. Bak. "center of mass". 3. peyk.
sequence 1. birbiri ardından gelme. 2. dizi. 3. i. ardışıklık; ardıllık, bir birini izleme; sıra, düzen; seri; sonuç, etki.
shelve 1. rafa kaldırmak. 2. şevlenmek. 3. şimdilik vazgeçmek.
siege 1. kuşatma. 2. (UNDER SIEGE) Kuşatma(Kuşatma altında). 3. abluka.
smooth 1. pürüzsüz. 2. düz. 3. düzgün.
spacecraft 1. uzay gemisi. 2. uzay aracı. 3. uzay araç.
stage 1. sahne. 2. aşama. 3. etap.
stipulate 1. şart koşmak. 2. garanti etmek. 3. taahhüt etmek.
strap 1. kayışla bağlamak. 2. Saat kordonu. 3. band.
substance 1. cisim. 2. madde. 3. içerik.
suffer 1. ıstırap çekmek. 2. (acı) çekmek. 3. acı çekmek.
supplement 1. ek. 2. ilave. 3. supleman,v.ilave et: n.ilave.
supply 1. tedarik etmek. 2. miktar. 3. sağlamak.
surround 1. etrafını sarmak. 2. kuşatma. 3. kuşatmak.
tar 1. katran,v.katranla: n.katran. 2. katran. 3. zifir.
temple 1. şakak. 2. tapınak. 3. çımbar.
tenant 1. kiracı. 2. kiralayan. 3. kullanan.
therefor 1. onun için. 2. ona. 3. (zarf) onun için.
thick 1. kalın. 2. yoğun. 3. Kafası kalın, aptal.
through 1. vasıtasıyla. 2. boyunca. 3. bir uçtan bir uca.
tongue 1. dil. 2. dil vuruşu yapmak (çalgı). 3. i. 1. anat. dil. 2. dil, lisan.
translucent 1. yarı-saydam. 2. şeffaf. 3. yarışeffaf.
transparent 1. saydam. 2. şeffaf. 3. transparan.
treasure 1. değer vermek. 2. define. 3. hazine, define, askim, sevgili.
utensil 1. malzeme. 2. kap. 3. takım (alet).
vehicle 1. araç. 2. vasıta. 3. taşıt.
verbal 1. sözlü. 2. kavli. 3. sözel.
vibrant 1. enerjik. 2. canlı. 3. vibran.
wealth 1. zenginlik. 2. varlık. 3. bolluk.
wheat 1. buğday. 2. (isim) buğday. 3. karşilaşma.
wheel 1. tekerlek. 2. Teker / Çark. 3. dümen dolabı.
witness 1. şahit. 2. tanık. 3. şahit olmak.
workshop 1. işyeri. 2. Bilgi ve fikir üretme, fikir üretme toplantısı, çalıştay. 3. atölye.
wound 1. yara. 2. yaralamak. 3. YARALANMA; YARALAMAK;
in addition 1. ek olarak. 2. Bir de, hem de, ek olarak, dahası. 3. ek te.
in order to 1. için. 2. -mek için, -mak için. 3. -mek amacıyla.
run on 1. devam eden. 2. ilişkin olmak. 3. aynı satırdan başlayan.
vapor 1. buhar. 2. vapour. 3. buharlaşmak.
perseverence 1. azim.
ratherthan 1. -den daha ziyade. 2. den daha ziyade. 3. -maktansa.
evet yds ye az bir süre kaldı, bu dönemde göz atabileceğim soruların çözüm taktiklerini anlatan hangi kitabı tavsiye edersiniz?
yaz okulu süresince ingilizcemi kendim biraz geliştirmeyi düşünüyorum. bununla ilgili verebileceğiniz internet siteleri, eğitim videoları(net ortamından bulabileceğim), chat türü mektup siteleri var mıdır? birde yazılı döküman olarak ne temin etmeni önerirsiniz.
zaten biraz gramer altyapısı var daha çok kelime öğrenecek kaynaklar önerirseniz sevinirim..
http://www.dogrutercih.com/haber/20092010-universite-harclari-1553/

ya şimdi arttı mı artmadı mı?
artmadıysa yeniden neden girdi bu haberi?
bir de devletin ajansı aa?
2009 ÖSS değişikliğini SABAH'a anlatan Özcan, sınav başarısını yüzde 21 etkileyen ortaöğretim başarı puanını aşağıya çekerek katsayı engelini azaltacaklarını söyledi..
2009 yılı Öğrenci Seçme Sınavı'na girecek yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği değişikliği YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan SABAH'a açıkladı. Üniversite yerleştirme puanında yüzde 21 katkısı olan Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) aşağı çekilerek katsayının etkisi azaltılacak. YÖK Genel Kurulu 2009 ve 2010 yılında yapılacak ÖSS değişikliği için perşembe günü karar verecek. Son toplantıda 2010 yılında yapılacak yeni sınav sistemiyle ilgili öneriyi tartışmaya açan YÖK, yarın yapılacak toplantıda da 2009 yılında yapılacak değişikliği belirleyecek. Toplantı öncesi SABAH'a konuşan Özcan 2009 yılı ÖSS'de yapmak istedikleri değişikliği şöyle anlattı:

YÜZDE 5'E İNEBİLİR
"Yüzde 21 katkısı olan ortaöğretim başarı puanını değiştireceğiz. Bunu aşağı çekmek istiyoruz. Çünkü bu puan hesaplanırken çocuğun sınıftaki başarısı, diğer öğrencilerin başarısı, okulun başarısı gibi çocuğun başarısının dışındaki bir çok etken hesaplanıy o r . Onları çıkarmak istiyoruz. Bunu yaparsak çocuğun kendi başarısı ortaya çıkacak. Eğer başarılıysa, alıp puanı istediği yere gidecek." AOBP'nin ne kadar aşağı çekileceğine YÖK üyeleri karar verecek. Özcan, "Üniversiteye yerleştirmede ortaöğretimin yüzde 21 olan katkısını Kurul'daki duruma göre aşağı çekeceğiz. 10-15 hatta 5 olabilir. Ben 2'ye inmesini isterim, hatta sıfıra, ancak kanun olduğu için kaldıramayız" dedi. AOBP'nin aşağı çekilmesi alanları dışında programları tercih eden öğrenciler için uygulanan düşük katsayı sistemini değiştirmeyecek. AOBP'nin ÖSS'ye yüzde 21 katkısı yüzde 10'a çekildiği takdirde (0.3), (0.8) çarpanları yine kullanılacak, ancak AOBP katkı oranı aşağı çekildiği için etkisi azalacak. Puanlar birbirine yaklaşacak.

MESLEK LİSELİ YAŞADI
Uğur Dershaneleri ÖSS Kooridanatörü Turgay Polat, AOBP'nın aşağı çekilmesinin başarılı öğrencilerin katsayı problemine takılmadan istediği bölüme girmesinin önünü açacağını söyledi. Polat şu örneği verdi: "Bir genel lise, bir meslek lisesinden iki öğrenci düşünelim. İkisinin de ÖSS puanı 300, AOBP'si 100 tam puan olsun. Bu iki öğrenci de bilgisayar mühendisliği tercih ettiğinde normal lise öğrencisinin yerleştirme puanı (0.8 katsayı ile çarpıldığı için) 380, meslek liseli öğrencinin yerleştirme puanı ise (0.3 katsayı ile çarpıldığı için) 330 oluyor. Arada 50 puanlık bir fark oluşuyor. Ortaöğretim başarı puanının katkısı yüzde 21'den yüzde 10'a düşürülürse normal liseli öğrenci 330, meslek liseli öğrenci ise 315 puan alır ve arasındaki puan farkı 15'e düşer."


iyi bişey bence
ya cebitte Türkcell numara taşıma sonrası yeni paketler sunacağız demişti ne oldu bir haber yok mu yeni paketler iptal mi oldu? bilgisi olan lütfen paylaşsın
uydudan izleyebilceğim bir kanal var mı hortbird filan? hangi siteden öğrenebilcem Aydın doğan ................
evet başlıktta yazdım say2 339.400 gibi puan alan lar kaçıncı oldu birde 329 lular kaçıncı oldular lütfen yardım birde şöyle toptan bunlara bakabilceğim bi yer var mı
flas olur olmaz farketmez siteye girip direk oynuyacam link lütfen
evet firefox yeni sayfa açarken açmıyor boş sayfa geliyor ve başlıksız yazıyor bu sorun çok kullandığımda çıkıyor cogunlukla ne yapcam çözümü varmı birde
bazende hiç tıklama yapmamışım gibi hiç bir şey yapmıyor
ayrıca konunn daha uygun bir yeri var mı
Temel Bilgiler ve İstatistikler
Aktiflik: Şu anda DH'de değil
Son Giriş: 9 yıl önce
Son Mesaj Zamanı: 9 yıl
Mesaj Sayısı: 472
Gerçek Toplam Mesaj Sayısı: 1.269
İkinci El Bölümü Mesajları: 20
Konularının görüntülenme sayısı: 52.513 (Bu ay: 68)
Toplam aldığı artı oy sayısı: 0 (Bu hafta: 0)
En çok mesaj yazdığı forum bölümü: Mobil Cihazlar
Mesajları
İkinci El Referansları
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.