Yarbay
29 Haziran 2012
Tarihinde Katıldı
Takip Ettikleri
7 üye
Görüntülenme
Toplam: 485 (Bu ay: 4)
Gönderileri

Merhabalar Değerli Arkadaşlar,


Öncelikle forumu forum yapan kullanıcılardır ve yine aynı şekilde kullanıcılarımız arasındaki bilgi paylaşımı, düzeyli tartışmalar ve karşılıklı muhabbettir.


Sizlerden beklentimiz birbirimize karşı forumdaki bu saygı ve sevgi çerçevesini koruyarak mesajlaşmaktır.


Ancak maalesef ki bazen tartışmalar tahrik, hakaret, küfür boyutuna varmaktadır.


Her ne kadar bu şekilde davranan üyelerimize karşı elimizden geldiğince yapıcı olmaya ve asgari seviyede uyarı vermeye gayret etsek de maalesef birçok üyemiz yine bu tutumlarına devam etmektedir.


O bakımdan bundan sonraki süreçte bölümlerde amacı tahrik, sürekli düzeysiz bir şekilde tartışmak, hakaret etmek, küfürleşmek, sataşmak kısacası forum/bölüm/konu huzurunu bozmak olan üyelerimize uyarmaksızın uzun süreli bölüm uzaklaştırması verilecektir.


Bu konumuz ve mesajımız sizlere samimi bir uyarı olarak açıklayıcı şekilde sunulmuştur.

Sizlerden ricamız bu uyarımızı dikkate almanız ve forumu daha iyi bir şekilde kullanmanızdır.


Anlayışınız için teşekkür eder, hepinize iyi forumlar dileriz.


UYARI isimli konuda belirtilen ve spor forumlarının kuralları olduğuna inandığım metin bu. (https://forum.donanimhaber.com/u-y-a-r-i--128253373)

 

           Yönetim, spor forumları mensuplarının “tartışmayı bilmediğini” iddia ederek bir nevi kolayca sıyrılma yoluna gitmiş ve üstüne üstlük bu sorunu “birçok şeyi serbest bırakıyoruz” diyerek, mealen, biz bu işi beceremedik, hadi birbirinizi kırmadan ne yapıyorsanız yapına getirmiş. Unutulan şey ise, bu forumların diğer forumların aksine insanların mantığıyla hareket ettiği bir yer zannetmiş olmalarından kaynaklanıyor. Caydırıcılık ve kesinlik olmadan bu forumlar yürümez. Caydırıcılığın ana etmeni de ağır cezalar değil, belirli cezalardır.


           Spor alt dallarındaki forumlara yerel yöneticilerin getirilmesi ve kesinlikten aciz forum kuralları birleştirilince keyfiliğin gezdiği ve gerekçenin olmadığı kararlar ve uzaklaştırmalar almış başını gidiyor. Belli bir kurallar bütünü yoksa ve kurallar bütünün noksanlığında olmuşmuş belli bir teamül yoksa bu keyfiyet sürecek, sürmeye devam ettiği gibi bu forum da kan kaybedecek.


           Yukarıda, tahdidi şekilde sayılmayan ağır kelimeleri kullanan arkadaşların bölüm uzaklaştırması alacağı ve küfür ile hakarette de cezaların belli olduğu yazılmış. Misal bu ceza nedir? Kaç gündür? Hakaret nedir? Neyi hakaret içinde değerlendireceğiz? Sonuçta burası bir yargı platformu değil. Yargı platformu olmadığı için de “küfür-hakaret” genellemesi, içtihadi şekilde gelişmiş değil. Bir yöneticinin hakaret olarak algılayabileceğini bir diğeri tam aksi yönde anlayabilir ki o yöneticinin bunda hiçbir kabahati de yok. Kazuistik bir düzenleme yapılmadığı sürece bu tartışmalar hiç bitmeyecek. Genel geçer ifadeler işleri kolaylaştırmaz, aksine daha da zorlaştırır. Yöneticiler birer taraftar ve taraftarlar HÜKMEDEMEZ, taraf olur. Fakat apaçık belirlenmiş şeyler karşısında taraftarlığını da karşısına alıp karar vermek zorunda kalırlar. Tekrarladığım gibi burası yargı makamı değil. Dördüncü spor mahkemesi “oğlan” kelimesini hakaret adlandırırken, beşinci spor mahkemesi bunu hakaret olarak adlandıramaz, çünkü kendileri yargıç değil. Bu konuda kendi kafalarınca içtihad geliştirmelerine mani olunmalı ve örneğin “Bölgesel farklılıklar dolayısıyla hakaret sayılan özel tamlamalar ve sıfatların kullanımı yasaktır.” gibi bir kural koyularak bunların hepsinin önüne geçilmeli.


          Beşinci paragraf maalesef hiçbir anlam ifade etmemekte. “Abartmak” ve “bölümü tamamen karıştırmaya çalışmak” eylemlerinin karşılığında verilecek cezalar, kendisini gerekçelendirmekten ve fiilin niteliğini belirtmekten aciz. Abartmak. Kim neyi abartıyor? Kim neyi karıştırmaya, nasıl karıştırmaya çalışıyor? Bu muğlak ifadelerle bu forum sistemi yürümez. Adamakıllı bir düzenlemeyle çoğu şey düzelir.  


           Ceza veren yöneticiler, cezalarını verirken gerekçe gösterebilmeli. Gerekçesi olmayan karar olmaz. Gerekçe gösteremeyen, gerekçe bulamayan da ceza verememeli. Çünkü gerekçe yoksa, sonuç da yoktur. Bu husus, ödül-ceza prensibinin temelidir. Bu temel olmasa ceza hukukunun hiçbir saygınlığı kalmazdı. Forumdaysa ceza sisteminin inandırıcılığı ve saygınlığı zedelendi. Kimsenin yönetime, yöneticiye, cezaya ve kurala karşı bir saygısı kalmadı.


           Konuyu daha fazla uzatmamak adına şöyle bitireyim. Kurallar düzenlenmeli, yöneticiler kendi evlerinde gibi takılmamalı, belirlilik esas olmalı ve AHLAKLI olunmalı. En muhteşem kurallar, en kusursuz düzenler ve sistemler de kurulsa ahlaksız insan var olduğu sürece bunların hiçbir önemi kalmaz. Bu dediklerimi yapmak isteyen yönetime yardımcı olmaya hazırım. Mesajları halinde elimden geleni yaparım. Bu işe bir süreliğine mesai ayırmakta benim için mahsur yok.


Örnek bir metin olması amacıyla şöyle bir düzenleme ve kurallar silsilesi yapılabilir:


Spor Forumları Kuralları


MADDE 1) Spor forumları; taraftarların, spor severlerin ve ilgililerin saygı çerçevesinde birbirleriyle fikirlerini münakaşa ettikleri, düşüncelerini paylaştıkları ve katkıda bulundukları forumlardır.

MADDE 2) Taraftar, forum nezdinde, belli bir takıma gönül vermiş ve forumda o takımı desteklediğini belirten seçimi yaparak spor forumlarındaki spesifik konulara mesaj gönderme ehlini kazanmış kişidir.

MADDE 3) Taraftarı olunan kulüp seçimin üstünden bir yıl geçmedikçe değiştirilemez. Forum sakini, altıncı ayını doldurmadan kulüp seçimi yapamaz.

...

MADDE 15) Verilen her müeyyide aleni olmalı ve belli bir konuda verilen her karar yayımlanmalıdır.

MADDE 16) Gerekçesiz karar verilemez. Gerekçesiz karar veren yönetici kararları kabul edilip uygulanamaz.

...

MADDE 23) Taraftarlar, diğer takım taraftarlarının kulübünü, logosunu, formasını, ismini, tarihini, futbolcularını, teknik ekibini, yönetimini veya mali durumunu alay konusu haline getiremez ve bu konular hakkında dalga geçemez. Bunun karşılığında 3-6 gün arasında ceza uygulanır.

Taraftarlar, diğer taraftar kulüpleri hakkında mesnetsiz, kırıcı veya aşağılayıcı tabirler kullanamaz. Geçmişte yaşanmış olaylar hakkında yakışıksız benzetme ve öç alma duygusuyla mesajlar yazılamaz. Yazıldığı takdirde karşılığı 7-10 gün arası cezadır.

...

MADDE 40) Ceza uygulanmış üyeler tek seferliğine, yirmi dört saat içinde karar verilmek üzere, verilen cezaya itiraz edebilirler.

MADDE 41) Her taraftar konusundan seçilecek olan ikişer üye üst yönetim kurulu olarak itiraz edilmiş cezalara, Spor Forumları Kuralları çerçevesinde inceler ve GEREKİRSE verilen ceza hakkında tekrar değerlendirme yaparak cezayı hafifletebilir veya kaldırabilir.

İtiraz etmiş olan forum sakini hakkında, önceki verilmiş cezadan daha fazlasına hükmedilemez.

...

MADDE 50) Bir hafta içerisinde üç kez hükmü iptal edilen yönetici uyarılır ve daha dikkatli davranması gerektiği hususunda bilgilendirilir.Yapılabilecek ve değiştirilebilecek şey sayısı çok fazla. Bir yerden başlanması lazım çünkü forumlar kan ağlıyor. Her gün bir üye yazmayı bırakıyor ve konuyu terk ediyor. Bu konu hakkında derhal değişiklik yapılmalı. Belirttğim gibi, yardımcı olmaya hazırım. Konu, ****a taşınabilirse memnun olurum. Ben yalnızca bir forum seçebilmekteyim.@gun @conjure @powerstorm @Noctivagant @KingOfShadows

Bugün Resmi Gazete'de, 2022/155 esas ve 2023/38 karar sayılı AYM kararı yayımlandı. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu m. 187'yi anayasaya aykırı bularak iptal etti. Bu karar dokuz ay sonra yürürlüğe girecek. Yani AYM, meclise yeni kanun yapması için süre verdi. Aynı konuya ilişkin itiraz başvurusu 2011 yılında da yapılmış ve reddedilmişti. Geç kalınmış doğru bir karar.Detaylı okuma için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230428.pdf Sayfa 38-58 arası.

Doktrinsel inceleme için:


Volkan Aslantwitter
“Anayasa Mahkemesinden gecikmeli de olsa doğru bir karar: Türk Medeni Kanunu'nun, kadının evlenmekle kocasının soyadını alacağını düzenleyen 187. maddesinin birinci cümlesi Anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi. (+)”
https://twitter.com/volkanaslanlaw/status/1651862993334829056

Muammer Topal'ın komik karşı oy gerekçesi :)


15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden 9 Temmuz 2018'e kadar Bakanlar Kurulu(artık yok), 31 adet olağanüstü hal KHK'si çıkarmıştır. (667-697,701 sayılı KHK'ler). Bu KHK'lerin ezici çoğunluğu, anayasada belirtilen koşullara apaçık ve vahim şekilde aykırıdır.

Eski sistemdeki olağanüstü KHK ve KHK, yeni sistemde Cumhurbaşkanı'na verilmiştir. Olağanüstü Cb. Kararnameleri, ANAYASA MAHKEMESİ DENETİMİNE TABİ DEĞİLDİR.

Bu KHK' lerde düzenlenen konuların pek çoğunun 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsüyle ne gibi bir ilgisinin olduğu anlaşılamamaktadır.

Örneğin 674 sayılı O.Ü Hal KHK'si ile bütün araştırma görevlileri güvencesiz bir kadroya nakledilmiştir.

676 sayılı O.Ü Hal KHK'siyle de rektörlerin seçim usulü değiştirilmiştir.

687 sayılı KHK ile yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu getirilmiştir.

Araştırma görevlilerinin güvencesiz bir kadroya naklinin, rektör seçim usulünün değiştirilmesinin, kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesinin olağanüstü hal ilanı sebebi olan 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsüyle ne ilgisi vardır? Yoksa darbe teşebbüsü, araştırma görevlileri veya rektörler tarafından mı yapılmıştır? Yoksa15 Temmuz darbe teşebbüsünü araçlarına kış lastiği takmayan kamyon şoförleri mi yapmıştır?

Bu sorulara makul ve mantıklı bir cevap verilebilmesi mümkün değildir. Bu tür düzenlemeler, Anayasamızın 121. maddesinin 3. fıkrasında öngörülmüş "olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda" çıkartılma şartına apaçık bir şekilde aykırıdır.

Övülen hukuk devleti, övülen sistem bu mudur?

Prof. Dr. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, sf. 385


Olağan Dönem, Olağanüstü Hal CB. Kararname Karşılaştırması:


Bundan 10 yıl önce durum nasıldı hatırlamıyorum fakat Azerbaycan parası bizim paramızın iki katından daha değerli.
Arkadaşlar elimde orjinal Mega 2560 var. Jumper, hc06 sensör falan var. Ben bu işi iyice öğrenmek istiyorum. İngilizcem iyidir, kaynak açısından sıkıntı çekmem gibi. Onun dışında başlarken şu bileşenleri kesin al dediğiniz şeyler varsa söyler misiniz?
İlknokta'ya girince fark ettim 19 liradan indirimli olarak satışa sunulmuş. Kitapyurdu'nda ise 24 lira. İlknokta'dan siparişimi vermiş bulunmaktayım. Birkaç yıldır bu kitabı aramaktaydım, sonunda rastlantı eseri buldum
Arkadaşlar BF3 oynarken ekrana bir şeyler oldu. Öyle dondu kaldı, garip sesler geldi kasadan. Ben de kapattım. Tekrar açmaya çalışınca Windows açılma ekranında siyah ekran geliyordu. Güvenli moddan driverı kaldırıp açınca açılıyor. Ama driverı kurunca windows açılma ekranında siyah ekran oluyor.
Sapphire R7 265
Arkadaşlar kasayı temizliyordum. Ekran kartının üst kısmını klavye temizleyici olan bi şey var onla siliyordum. (Hep onla silerdim.) c2641 isimli yerin üstünden küçücük bir şey düştü. Nedir, ne yapmalıyım?

En önde siyahlik gibi gorunen kucuk yer.
Merhaba arkadaşlar en son İnce Memed'in 4 kitabını da bitirerek Türk yazarlardan ilerleme sürecimi devam ettiriyorum. Sabahattin Ali ve Oğuz Atay'ın tüm kitaplarını okudum. Bana Türk yazarların kesin oku dediğiniz kitaplarını önerirseniz sevinirim.
Merhaba herkese,
altıyüz liraya kadar monitör alacağım. Oyun oynamak için kullanacağım. İlk başta:http://www.hepsiburada.com/asus-vp247t-23-6-1ms-analog-dvi-d-full-hd-oyuncu-monitor-p-BD804452 bu monitörü buldum gayet iyi gibi görünüyor.
Sizin önerdiğiniz bu fiyat kapsamında başka monitörler var mı?
İyi forumlar.
Hakkında
Konum: Antalya
Meslek: Hukukçu
İlgi Alanları: Hukuk, felsefe, edebiyat.
Forum İmzası:
"Enlightenment is man's emergence from his self-imposed immaturity."
...
Immanuel Kant, 1784.
Sistem ve Tercihleri
ISS
turkcell-superonline
Oyun Platformu
nintendo
Takım
Fenerbahçe
Fotoğraf Ekipmanları
canon
Dünyadan Futbol
Liverpool FC
İşlemci
AMD
Anakart
MSI
Sabit Disk
Seagate
Ekran Kartı
Sapphire
Temel Bilgiler ve İstatistikler
Aktiflik: Şu anda DH'de değil
Son Giriş: 6 sa. önce
Son Mesaj Zamanı: dün
Mesaj Sayısı: 3.715
Gerçek Toplam Mesaj Sayısı: 8.291
İkinci El Bölümü Mesajları: 192
Konularının görüntülenme sayısı: 25.555 (Bu ay: 563)
Toplam aldığı artı oy sayısı: 6.641 (Bu hafta: 15)
En çok mesaj yazdığı forum bölümü: Spor
Mesajları
İkinci El Referansları
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.