- x
    Bunlarla Giriş Yapın: Facebook Google+ DH Giriş:
    ?
  • Hatırla
  • Yeni Kayıt
DonanımHaber'de AraYENİ GELİŞMİŞ ARAMA
ForumBu Bölümde Ara
AÖF Sistemi Değişti (İktisat-İşletme Dahil)
Bu konudaki kullanıcılar:
 
80
Cevap
2
Favori
77444
Tıklama
Sayfa: [1]      >>
Arama Terimi: Yazarı:
Giriş
Mesaj


6338 Mesaj
25 Kasım 2011; 22:04:08 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz. Şikayet PM

2012-2013 Açıköğretim İktisat-İşletme Fakültelerinin bölüm ve programlarının tamamı Dönemlik-Kredili Sisteme geçirilecektir.Peki Bu Açıköğretim Kredili Sistem Bize Ne Gibi Değişiklikler Getirecektir.

* Her eğitim dönemi güz ve bahar şeklinde iki dönem olacak ve her dönemde üniversite 30 kredilik ders verecek ve biz bunu alttan dersler dahil olmak üzere 45 krediye çıkartabileceğiz. Önlisans bölümlerinden mezun olmak için 120, lisans bölümlerinden mezun olmak için 240 krediyi tamamlamak gerekecektir.

* Kredili sistemle birlikte her sınıfta branş dersleri haricinde seçmeli dersler olacak ( Ders Ekle-Sil Olayı ) böylece, ilgimizi çeken dersleride alarak kendimizi dahada geliştirebileceğiz.

* Dersler Güz ve Bahar şeklinde iki dönem halinde verilecek, Kitaplar komple yenilenecek.

* Bologna Süreci Açıköğretime adapte edilecek ve uygulanacaktır. Yani yurtdışındaki açıköğretim sistemi entegre edilecek.

* Açıköğretimde öğrencilere verilmiş olan tüm ders kitapları yenilenecek ve e-kitap hayata geçirilecek. Sadece isteyen öğrencilere kitap dağıtılacak.

* Zorlandığımız derslerde, Vakıf Üniversitelerinin kampüslerinde yüzyüze eğitim alma imkanımız olacak. ( Anadolu üniversitesi önce diğer ünv. ile anlaşacak

* Bir alt sınıftan başarısız dersi olan öğrenciler, bulundukları sınıfın üstündeki sınıflardan ders alamaz ( Ders ekle-sil ). Bulunduğu sınıftaki derslerin en çok ikisinden başarısız olanlar, bir üst sınıfın derslerine kaydedilir, başarısız ders sayısı ikiden fazla olanlara üst sınıflardan ders verilmez.

* Herhangi bir nedenle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilir. Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiç bir dersin sınavına giremez.

* Sınavlarda değerlendirmeler 100 üzerinden yapılır. Başarı notu, yıl içi notları ile yıl sonu notunun katkılarıyla hesaplanır.

* Senatoca belirlenen haklı ve geçerli nedenler dahil her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için telafi sınavı açılmaz. Öğrenciler katılmadıkları sınavlardan sıfır almış kabul edilir.

Başarı notu, Senatoca belirlenen formüllere göre harf notuna çevrilir. Harf notları ve katsayıları şunlardır:

Harf

NotuSayıyla

AA 4,0 ( tekabül eder )

AB 3,7 ( tekabül eder )

BA 3,3 ( tekabül eder )

BB 3,0 ( tekabül eder )

BC 2,7 ( tekabül eder )

CB 2,3 ( tekabül eder )

CC 2,0 ( tekabül eder ) ( Bu ve üstünde not alanlar başarılı sayılır )

CD 1,7 ( tekabül eder ) ( Bu ve altında aldığımız notlarda tüm notlarımız toplanır ders sayısına bölünür, çıkan sonuç CC-2,0 veya üzerinde ise o dersleride geçmiş sayılırız. Altında ise o derslerden başarısız sayılır ve bir sonraki dersin verildiği dönem dersi tekrar eder )

DC 1,3 ( tekabül eder )

DD 1,0 ( tekabül eder )

FF 0,0 ( tekabül eder )

* Bir dersten CC veya üstünde not alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır; FF alan o dersi başaramamış sayılır. CD,DC ve DD alınan dersler, öğrencinin genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılmış, 2.00 nin altında ise başarılmamış sayılır.

* MU (muaf) notu; kurumlararası yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda alıp başarmış olduğu ve ilgili birimin yönetim kurulunca muaf tutulması uygun görülen dersler için verilir. Bu not, genel not ortalamasına katılmaz.

* Öğrencilerin başarı durumu genel not ortalaması (GNO) ile belirlenir. Genel not ortalamasının hesaplanmasında öğrencinin FF ve DZ aldığı dersler dikkate alınmaz. Genel not ortalaması, öğrencinin almış olduğu bütün dersler için, ortalama hesabına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle hesaplanır. Anadolu Üniversitesine devam ederken program değiştiren öğrencilerin genel not ortalamasının hesaplanmasında, önceki programda almış oldukları derslerden sadece ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla uygun görülenlerin notları dikkate alınır. Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son harf notu; seçmeli bir ders yerine, başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin kredisi ve harf notu dikkate alınır. Genel not ortalaması, virgülden sonra iki basamaklı sayıya yuvarlanarak gösterilir.

* Duyurulan sınav sonuçları kesin olup, itiraz edilemez.

* Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere ön lisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilir. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilemedikleri öğretim yılları dört ve yedi yıllık öğretim süresinin hesabına katılmaz. Öğrenciler, sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde belirtilen öğrenim süreleri ile sınırlı değildir. Ancak bazı özel programlar süreli olabilir. Bu programlara kayıtlı öğrencilerin öğrenim süreleri program süresiyle sınırlıdır. Kapatılan programlara kayıtlı öğrencilere ise Fakülte Kurulunca mezun olmaları için uygun bir süre tanınır. Bu süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilir veya Fakülte Kurulunca belirlenen bir programa yine bu Kurulca belirlenen koşullarla intibakları yapılır.

* Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla bitirebilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 ve almış olduğu her dersin harf notunun en az DD olması ve öğrencinin Fakültenin öngördüğü diğer koşulları sağlamış olması gerekir. Programı başarıyla bitiren öğrenciye kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir. Lisans programına kayıtlı bir öğrenci isterse ilk iki sınıfın derslerini başarmış ve 2.00 genel not ortalamasını tutturmuş ise, kaydını sildirmiş olmak koşuluyla, önlisans diploması alabilir.

Öğrenciler, Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da başarmış oldukları derslerden ilk kayıt süresi içerisinde kredi transferi isteğinde bulunabilir. Bunun için, dilekçelerinde almış oldukları hangi ders veya dersleri, hangi derse karşılık transfer etmek istediklerini açıkça belirtmiş olmaları gerekir. Öğrenciler, kredi transferi yaparken daha önce aldıkları birden fazla dersi bir derse karşılık gösterebilir. Bu istekleri Fakülte Yönetim Kurulunca aşağıdaki esaslar dahilinde karara bağlanır:

a) Öğrencinin dersleri bire bir eşleşiyorsa doğrudan intibakı yapılır ve notları mutlak sistemde ise aşağıdaki tablo kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Mutlak Sistemde

Not AralığıKredili Sistemde

Harf Notu

84 - 100 AA 4,00

77 - 83 AB 3,70

71 - 76 BA 3,30

66 - 70 BB 3,00

61 - 65 BC 2,70

56 - 60 CB 2,30

50 - 55 CC 2,00

46 - 49 CD 1,70

40 - 45 DC 1,30

33 - 39 DD 1,00

0 - 32 FF 0,00

b) Öğrencinin birden fazla dersi bir derse eşleştiriliyorsa:

1. Bu derslerin notları mutlak sistemde ise önce derslerin kredileri kullanılarak başarı notlarının ağırlıklı ortalaması hesaplanır, sonra bu maddenin (a) bendindeki tablo kullanılarak harf notu bulunur.

2. Bu derslerin bazılarının notu mutlak sistemde bazılarının notu kredili sistemde ise, önce mutlak sistemdeki notlar bu maddenin (a) bendindeki tablo kullanılarak harf notuna dönüştürülür, sonra derslerin kredileri ve harf notlarının katsayıları kullanılarak ağırlıklı ortalama hesaplanıp en yakın katsayıya karşılık gelen harf notu bulunur.

3. Bu derslerin hepsinin notları kredili sistemde ise derslerin kredisi ve harf notlarının katsayıları kullanılarak ağırlıklı ortalama hesaplanıp, en yakın katsayıya karşılık gelen harf notu bulunur.

* Dikey geçiş yapan öğrenciler Yabancı Dil ile Türk Dili derslerini ön lisans programlarında almış olduklarından, lisans programındaki bu derslerden sorumlu tutulmazlar.

* Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre başka yükseköğretim kurumlarının eşdeğer eğitim programlarından yatay geçiş yapabilir. Öğrencinin intibakı, geleceği programın derslerinin tamamını başarmış olduğu sınıfın bir üstüne yapılır ve geldiği sınıf ve üstünden ders muafiyeti tanınmaz.

* İlk kez eğitim gördüğü sınıfta tekrar aldığı dersler dahil bütün derslerini başarmış ve not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi, not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur öğrencisi sayılır. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi sayılmazlar.

* Genel not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, genel not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar Onur Öğrencisi olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile Yüksek Onur Öğrencisi& veya Onur Öğrencisi olarak mezun olamaz.

* Önemli: Bu Yönetmeliğin uygulanmasına karar verilen programların öğrencilerinin genel not ortalamaları, öğrencilerin bu Yönetmeliğe tabi olduktan sonraki harf notları dikkate alınarak hesaplanır ve öğrencilerden, daha önce almış oldukları notları dikkate alınmadan, bundan sonraki yıllarda 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları istenir.

Ancak bu öğrencilerin mezuniyet ortalamaları, daha önceki Yönetmeliğe göre başarmış oldukları derslerin notları 25 inci maddedeki tablo kullanılarak kredili sistemdeki harf notlarına dönüştürüldükten sonra hesaplanır.

sanırım bütünleme sınavı da kalkmış oluyor böylelikle.

sınava giriş belgeleriniz artık adrese gönderilmeyecek, internetten dökümünü alacaksınız.

II. DÖNEMLİK-KREDİLİ SİSTEM
Dönemlik-kredili sistem; derslerin dönemlik olarak belirlendiği, bir öğretim yılının güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluştuğu, her dönemde bir ara ve dönem sonu sınavının yapıldığı, bütünleme sınavının bulunmadığı, öğrencilerin derse devam edebilmesi ve öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için her dönem başında belirlenen tarihlerde kaydını yeniletmesi gerektiği, kayıt yenileme dönemlerinde öğrencilerin Fakülte tarafından atanan dersleri daha sonra ilgili dönemde almak üzere azaltabildiği veya ilgili üst dönemden 45 (European Credit Transfer System) ECTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ekleyebildiği, derslerin programda kapladıkları süreye ve gerektirdiği çabaya göre kredilendirildiği ve zorunlu kredi miktarının tamamlanmasıyla mezun olunan eğitim-öğretim sistemidir.
Dönemlik-kredili sistem; önlisans programlarının 1. ve 2. sınıfında güz ve bahar olmak üzere 4 dönemden, lisans programlarında ise 1. 2. 3. ve 4. sınıflarda güz ve bahar olmak üzere 8 dönemden oluşmaktadır.

1. Dönemlik-Kredili Sistemde Eğitim-Öğretim Yapılan Lisans ve Önlisans Programları
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 2009-2010 öğretim yılında “Eczane Hizmetleri”, “Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi”, “Kimya Teknolojisi”, “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri”, “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” olmak üzere beş program dönemlik-kredili uzaktan eğitim önlisans programları olarak açılmıştır.
Yıllık mutlak sistemde eğitim-öğretim yapılan programlardan; “İlahiyat” Önlisans Programı 2010-2011 öğretim yılında, “Adalet”, “Bilgi Yönetimi”, “Coğrafi Bilgi Sistemleri”, “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık” “Laborant ve Veteriner Sağlık”, “Tarım” Önlisans Programları ile “Felsefe”, “İngilizce Öğretmenliği”, “Okulöncesi Öğretmenliği”, “Sosyoloji”, “Türk Dili ve Edebiyatı” Lisans Programları 2011-2012 öğretim yılında dönemlik-kredili sisteme geçirilmiştir. Yeni açılan “Çağrı Merkezi Hizmetleri” önlisans programı ve “Tarih” lisans programının da dâhil edilmesi ile 2011-2012 öğretim yılında dönemlik-kredili sistemde eğitim-öğretim yapan program sayısı 19’a yükselmiştir.
2012-2013 öğretim yılında Açıköğretim Fakültesinin diğer önlisans programları ile İktisat ve İşletme Fakültesinin lisans programlarının da dönemlik-kredili sisteme geçirilmesi planlanmaktadır. Böylece 2012-2013 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarının tamamı dönemlik-kredili sisteme geçmiş olacaktır.

2. Dönemlik-Kredili Sistemde Kayıt ve Kayıt Yenileme
Kayıt ve kayıt yenileme esasları her yarıyıl başında Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği genel ilkeler çerçevesinde ilgili fakültelerin yönetim kurulunca belirlenir. Kayıt koşullarını yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içerisinde yaptırmayanlar, kayıt hakkını kaybederler. Kayıtlı öğrenciler ise öğrenimlerine devam edebilmek için ilgili güz ve bahar dönemlerinde belirlenen kayıt tarihlerinde kayıtlarını yeniletmeleri ve fakülte yönetim kurulunca belirlenen esaslara uymaları, uzaktan eğitim programlarında “Öğrenim Ücreti” merkezi açıköğretim programlarında “Öğretim Gideri” ve “Öğrenci Katkı Payı” nı ödemeleri gerekmektedir. Kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o dönemde sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

3. Ders Ekle/Sil İşlemi ve Akademik Yetersizlik Uyarısı
3.1. Ders Ekle/Sil İşlemi
İlk kez kayıt yaptıran öğrenciler, güz ve bahar dönemlerinde Fakülte tarafından belirlenen dersleri almak zorundadırlar. Bu öğrenciler ders ekle-sil işlemi yapamazlar. Kayıt yeniletecek öğrencilere ise Fakülte tarafından, bir dönemde alabileceği derslerin kredisi 30 ECTS krediyi geçiyorsa en az 30 ECTS kredilik, geçmiyorsa tüm derslerin ataması yapılacaktır. Öğrenciler, atanan dersleri eksiltebilir veya değiştirebilirler. Ders eksiltme bir üst dönemin derslerinden başlayarak yapılır. Ders eksiltme işlemi kayıt yenileme döneminde, o dönem için yapılır sonradan itiraz edilemez. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, eksilttikleri dersleri dersin açıldığı ilgili dönemde almak zorundadırlar. Ders eksiltme işlemi o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.
Lisans programında birinci ve ikinci dönemlerin tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler beş, altı, yedi ve sekizinci dönemlerden; üçüncü ve dördüncü dönemlerin tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler yedi ve sekizinci dönemlerden ders alamazlar.

3.2. Akademik Yetersizlik Uyarısı
Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2.00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki dönemin sonundaki Genel Not Ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci, kayıt yenilettiği takip eden dönemde, son iki dönemdeki CC’nin altında not aldığı dersleri ilgili dönemde tekrar etmek suretiyle Genel Not Ortalamasını en az 2.00’ye yükseltmek zorundadır. Ders tekrarına kalan bir öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2.00 Genel Not Ortalaması sağlaması hâlinde ders tekrarı sona ermiş olur. Ancak, bir dersten FF, DZ ve YZ notu alan bir öğrenci bu dersi, dersin verildiği dönemde tekrar almak zorundadır.
Ders tekrarına kalan öğrenci kayıt yenileme döneminde ders Ekle/Sil işlemi sırasında CC’nin altında not aldığı dersleri almak zorunda olduğundan bu dersleri eksiltemez.

4. Sınavlar
Bir dönemde her ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri fakültelerin yönetim kurullarınca belirlenir. Ayrıca, fakülte yönetim kurulunca belirlenen programlarda ve derslerde dönem boyunca ara ve dönem sonu sınavları yanında yazılı veya sözlü olarak kısa sınav, ödev, pratik çalışma gibi değerlendirmeler yapılabilir.
Merkezi sınavlar, Milli ve Dinî Bayramlar dışında Cumartesi-Pazar günleri yapılır. Her ne sebeple ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ara sınava katılmayan öğrenciler, ara sınav notunu sıfır kabul ederek, isterlerse dönem sonu sınavına katılabilirler. Dönemlik-kredili sistemde bütünleme sınavı bulunmamaktadır.

http://www.tahribat.com...t-Isletme-Dahil-149581/


Alıntıdır,
_____________________________

Dünya üzerindeki canlıların, DNA zincirinde sadece dört Nükleotit bulunur. Her canlı varlık, bu dört temel yapı taşlarının değişik kombinasyonlarıyla yaratılmıştır. Bizim gen zincirimizde ise; Boşluklar vardır. Bunlar beşinci ve altıncı DNA Nükleotidir. Şu an gen aktarımını tamamladık, yeni bir tür yaratmayı başardık, Bu tür insan ile uzaylı melezidir,


 
103 Mesaj
26 Kasım 2011; 6:00:37 

daha kocaman bir sene var bu sene kısmetse 4.sınıfı bitiricem ben ve benim gibiler yırttı önümüzdeki seneyede herşey daha iyi oturmuş olur şu an dnemlik sistem tam bir fiyasko ortada ne kitap var ne şifre nede ders içeriği kör ebe gidiyo arkadaşlar 10 aralıkta uamrım kimse kötü sınav geçirmez bu sistemiz başarılı olalım diye yaptılar daha bok ettiler


15535 Mesaj
27 Kasım 2011; 3:14:32 

Benim arkadaşım hazırlık intibak >3 > 4

şeklinde okuyacaktı. Hazırlıkta genel muhasebeden kaldı 3. sınıfa geçti, 3. sınıfta bir sene kaldı bu sene 3. sınıftan 4 ders verdi fakat hazırlıktan dersi kaldı yine muhasebeyi verememişti. Muhasebeyi vereydi 3. sınıfa geçecekti. Normalde geçme sistemi öyle çünkü yönetmelikte.

Fakat bi baktık 4. sınıf olmuş. Hazırlıktaki muhasebe dersi, +1 üçüncü sınıftaki dersi + 6 dördüncü sııftaki dersleri vermişler. Nasıl oldu anlamadık vallaha :S Öğrenim durumu 4 yazıyor. Önceden 2 dersten kaldı tekrar yazıyordu şimdi 2011 2012 için 4. sınıf yazıyor :D

_____________________________

23MART GüncelTWRP & LG UP & LG Flashtool ile 6.0 yükleme Lolipop'a dönme

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
Ne mutlu Türküm Diyene 
103 Mesaj
27 Kasım 2011; 5:27:36 

öle olması normal çünki hazırlık sınıfını kaldırdılar alttan ders kalmada böelce kalkmış oldu çünki o kalan derslerin hepsini 3.sınıfa yüklediler 3 tekilerde kalırsa 4e geçiiriyolar böle devam ediyo ve arkadaşın için sevindim geçmesine hayırlısı olsun iyi yönde değişiklikler var ama klasik aöf devlet kurumu işte herişi ağır geç yapıyor genede muhaçız napalım lavuğa:)


15535 Mesaj
27 Kasım 2011; 14:59:39 

Vallaha baya orali bozulmuştu, askerliği falanda ertletti şubede tenıdığı vardı hazirana kadar müsade demiş haziranda geçince belge geitrirsin falan demişti. O da çok sevindi valla :D 1 sene kaybı olacaktı.

Ben bütte çok kastım geçtim neyse 4. sınıfa 3. sınıftan 2 dersim kaldı. Hazırlığıda önceden vermiştim zaten çok şükür :D
_____________________________

23MART GüncelTWRP & LG UP & LG Flashtool ile 6.0 yükleme Lolipop'a dönme

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
Ne mutlu Türküm Diyene 
103 Mesaj
28 Kasım 2011; 20:16:25 

sevindim bende 4.sınıf oldu işletme son senemizide verirsek kısmetse haziranda mezun olunca hemen askerliği çıkarıcama radan bitsin şu dert onun yüzünden elim ayağım ekmek tutmuyor düzgünce hala 800 1000 maaşla sürünüyoruz evlenmek hayal


 
3331 Mesaj
29 Kasım 2011; 9:25:46 

Geçen yıl mezun olmuşum allahtan iktisatıda bitirdik arkadaşlar size bişey soracam ben konu dışına mesaj yazamıyorum yetkim kaldırılmış falan diuyiyor ama diğer bölümlere yazabiliyorum ne yapmam lazım yardım please.
_____________________________

Üsküdar Üniversitesi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri


15535 Mesaj
29 Kasım 2011; 13:48:02 

25 kasımda 15 gün süreyle konu dışı yasağı almışınız ,

http://forum.donanimhab...warnings.asp?rid=143647
_____________________________

23MART GüncelTWRP & LG UP & LG Flashtool ile 6.0 yükleme Lolipop'a dönme

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
Ne mutlu Türküm Diyene 
3331 Mesaj
29 Kasım 2011; 13:50:47 

quote:

Orijinalden alıntı: Yazılımcı Online

25 kasımda 15 gün süreyle konu dışı yasağı almışınız ,

http://forum.donanimhab...warnings.asp?rid=143647

Evet ya bilmiyordum gözümden kaçtı arabalarla ilgili bişey sordum ama sanki fazla ceza verildi gibi geliyor adminede mesaj attım konu dışı yetkim açılsa cidden sevinirdim.

Bu arada senin durumlar naısl açıköğretimdeydin demi mezun oldunmmu ?
_____________________________

Üsküdar Üniversitesi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri


15535 Mesaj
29 Kasım 2011; 13:58:29 

Hocam konu dışında yanlış konu açarsanız 15 gün bölüm uaklaştırılması veriliyor artık bir kaç aydır böyle :)

Vallaha hocam ben geçtim bütünlemeyi piskolojim bozulmuştu vallaha bütlerden önce. 4 dersi versem yetiyordu kastım baya 4 dersi verdim 2 dersten borçlu geçtim. Hiç ummuyordum ama Allaha şükürler olsun geçtim vallaha :D Bu sene 6 dersim var Önümüzdeki ay başlıcam artık çalışmaya. Önce alttan kalan dersleri çalışayım , sonra yeni senenin derslerine bakayım. İlk notlar yükske gelirse finallerde rahat edio ya insan. İnşallah bu sene mezun olurumdda giderim askerliğe hayatım düzene girsin bi
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________

23MART GüncelTWRP & LG UP & LG Flashtool ile 6.0 yükleme Lolipop'a dönme

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
Ne mutlu Türküm Diyene 
3331 Mesaj
29 Kasım 2011; 14:21:15 

quote:

Orijinalden alıntı: Yazılımcı Online

Hocam konu dışında yanlış konu açarsanız 15 gün bölüm uaklaştırılması veriliyor artık bir kaç aydır böyle :)

Vallaha hocam ben geçtim bütünlemeyi piskolojim bozulmuştu vallaha bütlerden önce. 4 dersi versem yetiyordu kastım baya 4 dersi verdim 2 dersten borçlu geçtim. Hiç ummuyordum ama Allaha şükürler olsun geçtim vallaha :D Bu sene 6 dersim var Önümüzdeki ay başlıcam artık çalışmaya. Önce alttan kalan dersleri çalışayım , sonra yeni senenin derslerine bakayım. İlk notlar yükske gelirse finallerde rahat edio ya insan. İnşallah bu sene mezun olurumdda giderim askerliğe hayatım düzene girsin bi

Seni forumda hep görüyorum ondan sorayım dedim bide yetkili bi arkadaşımızsın dedim belki uzaklaştırmamı azaltırsın be biraz bende geçen yıl iktisattan mezun oldum hocam 4 yılı bitirdim gittim askerliğe tecil ettim yüksek lisansa girdim tabi benimde hemen askere giden arkadaşlarım vardı nolursa olsun 6 ay 15 aydan iyidir yüksek lisans olmassa bende seneye gidecem.Aöf vallaha bi yük ya inan şimdi çok rahatım bende geçen yıl senin gibiydim 6 dersim vardı ama çok şükür bitirdim.

Darısı başına dostum umarım mezun olursun,artık askerlik iş evlilik falan düşünürsün sanırım
_____________________________

Üsküdar Üniversitesi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri


15535 Mesaj
29 Kasım 2011; 14:38:33 

eyv hocam, bişey değil yaş gidiyor ya. İşte yok doğru düzgün, askerlik olmayınca hele iyice işsiz moduna giriyorsun. Bazen diyorum hiç uzatmasaydım keşke. 3 senede bitecek okulu 2007 den beri okuyorum

Vallaha askerlik önceliğimde inşsallah sağ salim döneriz iyi bir iş buluruzda evlilikte kısmetse olur bu devirde biraz zor ama hayırlısı
_____________________________

23MART GüncelTWRP & LG UP & LG Flashtool ile 6.0 yükleme Lolipop'a dönme

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
Ne mutlu Türküm Diyene 
3331 Mesaj
29 Kasım 2011; 15:20:11 

@YAZILIMCI online haklısın ya vlla ben çalışıyorum şu an ama cüzi bi miktar kazanıyorum şimdiye kadar karşıma çıkan bi kızda allah için bana yaf utku beraber hayatı düzene sokarız,çalışırız ederiz demedi kim çıksa evin araban varmı diyiyor ama düşünüyırumda bazen zaten çok iyi durumda olsam evlenmeyi düşünmemki,zengin insanlar ya aldatır yada evlenmezler çoğu öyle önemli olan zor anlarda zamanlarda beraber olmak öyle biride bize denk gelmez o yüzden evlilik olayı sıkıntılı,sevgililik olayıda sıktı artık arada kaldım

bende 6 yılda bitirdim 4 yıllığı valla kim ne derse desin aöf okumak zor
_____________________________

Üsküdar Üniversitesi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri


57 Mesaj
26 Haziran 2012; 11:05:23 

Merhaba arkadaşlar,

Forumda yeni sayılırım. Böyle bir konuya değinmeniz sevindirdi.

Size bir sorum olacaktı,

Birçok forum sitesinde kredili sistem anlatılmış/anlatılmaya çalışılmış. Yalnız ben bir türlü anlayamadım. :)

Ben işletme 3. sınıfı an itibariyle bitirdim. Seneye 4. sınıf olacam, bir rivayete göre kredili sistem bana vuruyor, başka bir rivayete göre de vurmuyor.

Sizce ne olur ? :)

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler..
_____________________________

Dell Inspıron N4030, Lenovo Thinkpad T400, Samsung S4 Mini, Samsung Tab 1--" Beklediğimden iyi, tahminimden kötü.. "


223 Mesaj
26 Haziran 2012; 11:19:28 

konu uplamışken bende sorumu sorayım .Aşağıdaki notlarla 4. sınıfa geçebiliyorum.4 tane intibak dersi aldım hazırlık dersleri geri kalan derslerimde 3. sınıf dersi
Buna gelen 2 yanıtı gör.
_____________________________


Fenerbahçe S.K


3419 Mesaj
27 Haziran 2012; 14:53:03 

quote:

Orijinalden alıntı: nothingalex

konu uplamışken bende sorumu sorayım .Aşağıdaki notlarla 4. sınıfa geçebiliyorum.4 tane intibak dersi aldım hazırlık dersleri geri kalan derslerimde 3. sınıf dersi


Bütünlemede en az 1 tanesini vermeniz gerekiyor. 2 den fazla dersiniz kalmaması gerekiyor bi üst sınıfa geçebilmek için.
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________223 Mesaj
27 Haziran 2012; 14:57:30 

quote:

Orijinalden alıntı: Ctrlshft


Bütünlemede en az 1 tanesini vermeniz gerekiyor. 2 den fazla dersiniz kalmaması gerekiyor bi üst sınıfa geçebilmek için.

evet 1 tane geçmem şart seneye kredili sistemde bu notlar kredili sisteme dahil olacak mı acaba ?
_____________________________


Fenerbahçe S.K


 
0 Mesaj
28 Haziran 2012; 1:03:23 

quote:

Orijinalden alıntı: nothingalex

konu uplamışken bende sorumu sorayım .Aşağıdaki notlarla 4. sınıfa geçebiliyorum.4 tane intibak dersi aldım hazırlık dersleri geri kalan derslerimde 3. sınıf dersi


Ben ve benim gibi bilenlere göre de İktisat ve Hukuğa Giriş'i vermeniz gerekiyor.Bence en güzeli büroyu telefonla arayıp bilgi alın.Garanti olsun.
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________223 Mesaj
28 Haziran 2012; 9:18:51 


quote:

Orijinalden alıntı: Hakan Barlak


Ben ve benim gibi bilenlere göre de İktisat ve Hukuğa Giriş'i vermeniz gerekiyor.Bence en güzeli büroyu telefonla arayıp bilgi alın.Garanti olsun.

hocam büroyuda aradim bu dersler 1. siniftan kalmadi direk hazirlik olarak aldim . ders kodlarinida bakarsan hepsi 3 ile basliyor . o yuzden 1 ders daha gectimmi 4 sinifa gecebiliyorum< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________


Fenerbahçe S.K


561 Mesaj
28 Haziran 2012; 12:01:46 

İktisat 4. sınıfta okuyorum sistem değişirken notlar ansıl transfer olucak bilen var mı?
49 ile kaldığım ders genel not ortalamam yüksek olduğu için yeni sisteme geçerken geçti olarak mı işlenir?
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________223 Mesaj
28 Haziran 2012; 12:46:35 

quote:

Orijinalden alıntı: sihirb

İktisat 4. sınıfta okuyorum sistem değişirken notlar ansıl transfer olucak bilen var mı?
49 ile kaldığım ders genel not ortalamam yüksek olduğu için yeni sisteme geçerken geçti olarak mı işlenir?

bende bu sorunun cevabını merak ediyorum.
_____________________________


Fenerbahçe S.K


286 Mesaj
30 Haziran 2012; 14:21:31 

Eğer ortalamanız 2.00 ve üzerindeyse 49 ile kalmazsanız yani dd ve dc'leriniz geçer not olarak yansır.

Benim asıl merak ettiğim önümüzdeki sene dersler nasıl olacak. Mesela İşletme 4'te 6 ders vardı. 6 daha gelecek sanırsam. Bunların ne olduğu hakkında bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.
_____________________________ 
9 Mesaj
11 Temmuz 2012; 22:02:27 

işletme 3.sınıftayım. tek kaldığım ders 2. sınıf dersi olan iktisat teorisi. bu durumda 4. sınıfa geçilebiliyor mu?
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________672 Mesaj
14 Temmuz 2012; 17:44:37 

quote:

Orijinalden alıntı: arunas

işletme 3.sınıftayım. tek kaldığım ders 2. sınıf dersi olan iktisat teorisi. bu durumda 4. sınıfa geçilebiliyor mu?

geçemezsin hocam 2 yi mutlaka vermelisin
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________15535 Mesaj
15 Temmuz 2012; 22:36:56 

bütünlemeyi de ektileyecek mi bunlar yoksa yeni dönem için mi sadece. Ben yeni öğretim yılı için diye biliyorum da.
_____________________________

23MART GüncelTWRP & LG UP & LG Flashtool ile 6.0 yükleme Lolipop'a dönme

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
Ne mutlu Türküm Diyene 
61 Mesaj
15 Temmuz 2012; 23:08:36 

arkadaslar bu yil isletme okuyacagim, bi taraftan da ozel bir okulda burslu makina muhendisligi okuyorum.
ne kadar harc verecegim ve benim gibi yapanlar var mi ?
_____________________________ 
37 Mesaj
17 Temmuz 2012; 10:34:07 

quote:

Orijinalden alıntı: nothingalexhocam büroyuda aradim bu dersler 1. siniftan kalmadi direk hazirlik olarak aldim . ders kodlarinida bakarsan hepsi 3 ile basliyor . o yuzden 1 ders daha gectimmi 4 sinifa gecebiliyorum

ben dün 444 10 26 yı arayıp durumu bildirdim. dedim böyle böyle. hazırlık sınıfı diye önce onumu geçmeliyim yoksa hazırlık kalktı diye bu dersler 3.sınıf dersimi sayılıyor dedim.

karşımdaki bayan böyle sert bir çıkışla onlar 3. sınıf dersi artık. herhangi 2 zayıfla sınıf atlarsınız dedi.

Merak edenler, teyit etmek isteyenler bir kerede siz arayın sorun.
durumu burda paylaşın.

Ekteki dosya (1)
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________223 Mesaj
17 Temmuz 2012; 11:19:41 


quote:

Orijinalden alıntı: selimyetiskin


ben dün 444 10 26 yı arayıp durumu bildirdim. dedim böyle böyle. hazırlık sınıfı diye önce onumu geçmeliyim yoksa hazırlık kalktı diye bu dersler 3.sınıf dersimi sayılıyor dedim.

karşımdaki bayan böyle sert bir çıkışla onlar 3. sınıf dersi artık. herhangi 2 zayıfla sınıf atlarsınız dedi.

Merak edenler, teyit etmek isteyenler bir kerede siz arayın sorun.
durumu burda paylaşın.

Bende aradigimda ayni cevabi aldim bir ders daha gecememiz durumunda 4. sinifa gecebiliyoruz< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
_____________________________


Fenerbahçe S.K


 
37 Mesaj
17 Temmuz 2012; 12:13:49 

bilmediğidme dolayı var gücümle İktisada Giriş'e abandım bende.

19 Doğru yapmam gerekiyor. Sizce geçme ihtimalim kaç :)
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________223 Mesaj
17 Temmuz 2012; 12:51:58 

quote:

Orijinalden alıntı: selimyetiskin

bilmediğidme dolayı var gücümle İktisada Giriş'e abandım bende.

19 Doğru yapmam gerekiyor. Sizce geçme ihtimalim kaç :)

hocam konu özetleerini oku . bol bol soru çöz yaparsın ben bir soru ile kaldım iktisattan . çıkmış sorularıda ezberle tamamdır yüzde %80 yaparsın< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi nothingalex -- 17 Temmuz 2012; 13:04:53 >
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________


Fenerbahçe S.K


 
37 Mesaj
17 Temmuz 2012; 15:02:27 

quote:

Orijinalden alıntı: nothingalex


hocam konu özetleerini oku . bol bol soru çöz yaparsın ben bir soru ile kaldım iktisattan . çıkmış sorularıda ezberle tamamdır yüzde %80 yaparsın

çalışamya başladım.formüllü soruları yapabilyorum. Murat'ın kitabı ve Karacan'ın nokta atışlarına çalışıyorum. bakalım sonuç ne olacak.
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________223 Mesaj
17 Temmuz 2012; 15:14:51 

quote:

Orijinalden alıntı: selimyetiskin


çalışamya başladım.formüllü soruları yapabilyorum. Murat'ın kitabı ve Karacan'ın nokta atışlarına çalışıyorum. bakalım sonuç ne olacak.

ben karacanın nokta atışına baktım fakat tam ezberliyemedim bir soru ile kaçırdım 3 derside inş bütte verecem
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________


Fenerbahçe S.K


 
37 Mesaj
18 Temmuz 2012; 12:12:54 

quote:

Orijinalden alıntı: nothingalex


ben karacanın nokta atışına baktım fakat tam ezberliyemedim bir soru ile kaçırdım 3 derside inş bütte verecem

işe yarıyor mu peki karacan gerçekten ?
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________223 Mesaj
18 Temmuz 2012; 12:19:26 

quote:

Orijinalden alıntı: selimyetiskin


işe yarıyor mu peki karacan gerçekten ?

karacan da çıkmış sorular fakat her konunun çıkmış sorularını bölüm bölüm yaptıkları için daha kolay ezberde kalıyor.
_____________________________


Fenerbahçe S.K


3997 Mesaj
21 Temmuz 2012; 12:57:10 

üni 1.sınıfa başlıyorum hazırlık okudum, ben nasıl başvuracağım hiç prosedürü bilmiyorum ne yapmalıyım, yardımcı olur musunuz ?< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
_____________________________1930 Mesaj
21 Temmuz 2012; 13:28:08 

Derslerin kaç kredi oluğu nerde yazıyor ben bulamadım.

3. sınıf işletme okuyacam bu sene ve üstten ders alıp 45 krediyi tamamlamak istiyorum.

Bu Güz ve Bahar dönemini detaylı açıklayabilir mi bir arkadaş zahmet olmazsa.

Vize - Final olmak üzere 4 kez sınava gireceğiz peki ünite dağılımı nasıl olacak? Normalde koca bir seneye dağıtılan dersler bir döneme mi dağıtılacak?

Ör: Güz dönemi Vize: 10 ünite, Final: 18 ünite Başarılı olursan güz döneminde dersi veriyorsun. Bunun gibi mi?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Sheldon-Cooper -- 21 Temmuz 2012; 13:29:33 >
_____________________________ 
0 Mesaj
21 Temmuz 2012; 15:51:31 

ACİLL CEVABA İHTİYACIM VAR LÜTFEN!!
Arkadaşlar ben açıköğretim önlisans insan kaynakları yönetimi 2.sınıf öğrencisiyim bu yıl matematik dersi yüzünden mezun olamadım. Gelecek yıl bütün bölümler kredili sisteme geçeceğinden matematik ortalamam 35 olursa bu dersi gelecek yıl almak zorunda kalır mıyım (not ortalamam 2.00 üstü)
_____________________________1691 Mesaj
26 Temmuz 2012; 1:26:43 

quote:

Orijinalden alıntı: apulo


geçemezsin hocam 2 yi mutlaka vermelisin

aöf işletme 2. sınıftayım. 2. sınıfın 2 dersten büte kaldım. önümüzdeki sene kredili sisteme geçilecekmiş. bütte kaldığım dersleri geçemezsem ne olacak? 2. sınıfı tekrar mı edeceğim?
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________

i want to play a game
make your choice... live or die


 
139 Mesaj
26 Temmuz 2012; 13:54:03 

quote:

Orijinalden alıntı: reactor1111


aöf işletme 2. sınıftayım. 2. sınıfın 2 dersten büte kaldım. önümüzdeki sene kredili sisteme geçilecekmiş. bütte kaldığım dersleri geçemezsem ne olacak? 2. sınıfı tekrar mı edeceğim?

Selamlar,
91 dogumluyum.2010 da isletme bolumune kayit yaptirdim.4 tane dersim bute kaldi.Ust sinifa gecmek icin kac tanesini vermem gerekiyor.Birde bu sene kalirsam 2 sene ust uste kalmis oluyorum.Yeni yasa bana yariyor mu?< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi k8Triton -- 26 Temmuz 2012; 14:42:45 >
_____________________________ 
100 Mesaj
28 Temmuz 2012; 17:21:19 

kredili sistemde ders sayıları artmıyor sanırım beyler sorumun cevabı bu


kredili sistemde ders sayısı değişiyormu

Açıköğretim Fakülteleri Öğrenci Birliği {AÖF} Yıllık sistemde görülen dersler iki döneme bölünüyor
_____________________________ 
1 Mesaj
30 Temmuz 2012; 23:08:34 

arkadaşlar benim sorum şu ben çok şükür 4. sınıfa geçtim ama bu kredili sistem bana vuruyomu yoksa vurmuyomu bide eğer vuruyosa.kredili sistem hakkında bilgi verirmisiniz????
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________


Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
3 Ağustos 2012; 4:51:55 

aof kayıtları eylüldemi başlıyor beyler
Buna gelen 1 yanıtı gör.


 
14 Mesaj
3 Ağustos 2012; 10:34:19 

quote:

Orijinalden alinti: Rain-Man

aof kayitlari eylüldemi basliyor beyler

https://www.anadolu.edu...vim/ao_takvim_2013.aspx

adresinde yeni takvim var.
_____________________________

sistem : AMD FX 8120, Gigabyte 990XA-UD3, Geforce GTX 580, CORSAIR Vengeance 4x4 16GB, OCZ 1000W 80+gold

binek : 2006 Opel Astra H 1.3 CDTI ENJOY + SP

oyun : FPS'ler bitti, Knight Online bitti (7 seneden sonra), AION başlandı uzun sürecek belli.


493 Mesaj
6 Ağustos 2012; 22:02:39 

Dolu dolu bir sayfa konu yazılmış ama hala net cevaplar çıkmamış.
Sorulması gereken soruları sorayım, aramalarda çıkarda foruma katkımız olur.

2011-2012 Döneminde
3. sınıf derslerinden maksimum 2 dersten kalırsanız bir üst sınıfa geçebiliyorsunuz?
Fakat kredili sistemde, (örgün üni. sisteminde) notlar
46 - 49 CD, 1,70
40 - 45 DC 1,30
33 - 39 DD 1,00
şeklinde devam ediyor.
3. sınıftan herhangi bir dersten 48 ile kalan bir öğrencinn notu, yeni sistemde 46 - 49 CD, notuna denk geliyor.

01)
Bu öğrenci yinede 4. sınıfta bu kaldığı dersleri alacak mı?

02)
4. sınıf işletme örneğinde, eski ssiteme göre olan 7 ders, yeni sistemde 2 döneme nasıl yansıtılacak?
güz dönemi 3,
bahar dönemi 4 ders şeklinde mi ders alacak.
yoksa tüm ders içerikleri, matematik 1, ve matematik 2 gibi ikiye ayrılarak, ilk dönem 7, ikinci dönem 7 olarak totalde 14 dersmiş gibi mi gösterilcek?


Cevaplar:
01) Tahminimce, muaf olmadan, alttan kalınan bu dersler yine alınacak.
02) Yine muhtemeldir ki; 2. örnekte verildiği gibi, ders içerikliri 2 ye ayrılarak 14 ders gibi verilecek:(< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi aNeXiEtY -- 6 Ağustos 2012; 22:05:01 >
_____________________________

fatihane.com
Live yourself

NZXT. S340 Kasa - SAMSUNG SyncMaster XL2370 Full Hd Led Monitör - CORSAIR VS650 Psu - MSI H110M GAMING Anakart - INTEL I5 6500 SKYLAKE İşlemci - HYPERX FURY BLACK 16 GB DDR4 2133 Ram - SAMSUNG 850 EVO 250 GB Ssd Disk - WD BLUE 1TB*2 7200 RPM Hdd - LOGİTECH K400 PLUS Smart Klavye


 
0 Mesaj
7 Ağustos 2012; 2:54:29 

Mrb arkadaşlar ben kredili sistem uygulayan örgün üniversite bitirdim. Ayrıca açıköğretim işletme okuyorum. 1) Açıkça belirtildiği üzere kredili sistem 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulacaktır ve 2011-2012 öğretim yılı ve bütünlemeleri bile bu sisteme dahil değildir.
2) Dönem not ortalamanız 4.00 üzerinden 2.00 ve üzeri ise DC'ye kadar olan dersleriniz (DC dahil) başarılı sayılıyor. Ancak 2.00 not ortalamasını tuttursanız bile DD, FF gibi notlar kesinlikle kalıyor.
3) Üst sınıfa geçebilecekmiyim not ortalamam tutuyor muaf olacakmıyım gibi yanıt bekleyen sorular var. 2011-2012 öğretim yılından not ortalaması ile muaflık söz konusu değil. Herkez üst sınıfa geçebilecek fakat öncelikle alttan kalan dersleri alacak. Bu durumda kredili sistemde belli bir krediye kadar ders alındığı için üst sınıfa geçseniz bile üst sınıfın tüm derslerini alamayabilirsiniz.
4) Ders sayısı artmayacak, 1 tane seçmeli ders artabilir sadece. Dersler 2 yarıyıla bölünecek matematik 1, matematik 2, ingilizce 1, ve ingilizce 2 gibi. Örnek: Güz yarıyılında matematik 1, bahar yarıyılında matematik2 dersini alacaksın. Üniteler azalacağı için ders içerikleri ve detaylar artacak. Böylece eski sistemdeki gibi geçmiş yıl sorularını ezberle geç modeli pek işe yaramayacak gibi görülüyor. Zaten kredili sistemin amacı ezberlemekten ziyade kavratarak eğitimmiş.
6) 4 hatta 5 dersiniz kalsa bile üst sınıfa geçeceksiniz. Ancak üst sınıfa geçtiğinizde ilk bu dersleri alacak, boş kalan kredi dahilinde üst sınıftan ders alabilirsiniz. Üst sınıfa geçipte alamadığınız dersler bir sonraki döneme kalacak, böylece her halukârda okul uzayacaktır.
7) Güz yarıyılında kaldığınız dersi ertesi yıl güz yarıyılında, bahar yarıyılında kaldığınız dersi ertesi bahar yarıyılında alabilirsiniz. Yani bahar yarıyılında kaldığınız dersi güz yarıyılında, güz yarıyılında kaldığınınz dersi bahar yarıyılında alamıyorsunuz. Örnek: matematik 1 güz yarıyılında, matematik 2 bahar yarıyılında veriliyor. Matematik 1 dersinden kaldığımızı varsayalım. Bu dersi bahar yarıyılıda alamıyoruz. Yeni öğretim yılındaki güz yarıyılını bekleyip o zaman alıyoruz.
8) 2011-2012 öğretim yılından kalan derslerin yanında bonusu da gelecek(Bu benim görüşüm). Örneğin matematikten kaldık. Kredili sistemde ise dersler 2 yarıyıla dağıtıldığından matematik1 ve matematik 2 olarak ikisinide dönemlerine göre tekrar alacak ve böylece kaldığımız bir dersten güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki kez sorumlu olacağız.< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ccc3587 -- 7 Ağustos 2012; 2:57:23 >
_____________________________ 
790 Mesaj
7 Ağustos 2012; 12:48:01 

quote:

Orijinalden alıntı: hakansamli87

arkadaşlar benim sorum şu ben çok şükür 4. sınıfa geçtim ama bu kredili sistem bana vuruyomu yoksa vurmuyomu bide eğer vuruyosa.kredili sistem hakkında bilgi verirmisiniz????

Herkese vuruyo bu kredili sistem.
_____________________________ 
224 Mesaj
8 Ağustos 2012; 10:19:18 

Ben şimdi işletme 3. sınıftayım. İktisaDa Giriş dersi yüzünden geçen sene 4. sınıfa geçemedim ve hala veremedim. Şuan ben 4. sınıfa geçmiş mi sayılıyorum? Teşekkürler.
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________ 
254 Mesaj
8 Ağustos 2012; 12:09:43 

quote:

Orijinalden alıntı: onur_ercan

Ben şimdi işletme 3. sınıftayım. İktisaDa Giriş dersi yüzünden geçen sene 4. sınıfa geçemedim ve hala veremedim. Şuan ben 4. sınıfa geçmiş mi sayılıyorum? Teşekkürler.

bu konuyu bende merak edıyorum bende de genel muhasebe var.. altan kalsa, hazırlık sınıfı dersı 4e gecebılıyomuyuz
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________

307 XT PREMIUM, 307 XS, 407 Premium..