Er
10 Haziran 2013
Tarihinde Katıldı
Takip Ettikleri
1 üye
Görüntülenme
Toplam: 31 (Bu ay: 0)
Gönderileri
Bence doğru karar.Darısı İYTE nin başına
http://www.ensonhaber.com/yeni-bir-universite-kuruluyor-2014-07-16.html
2014 LYS sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet adresinden öğrenilebilecek.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) yurt idare ve işletme yönetmeliğinde yaptıkları değişiklikler bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yurda başvuru ve barınma koşullarına sürekli bir işte çalışmama ve sürekli geliri olmama şartı getirildi.

Basın, sosyal ve görsel medyada yurt öğrencileri ile kurum veya diğer kamu kurum ve kuruluşları aleyhinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak kınama cezası kapsamına girdi.

Yurtlara kayıt olmak isteyen öğrenciler, tatil dönemlerinde geçici olarak en fazla 120 gün çalışabilecekler veya ücretli staj yapabilecekler. Ancak, yurtta barınacaklar, en az asgari ücret düzeyinde ücretle sürekli bir işte çalışamayacaklar veya sürekli gelirleri olamayacak.

KYK Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, yükseköğretim kurumlarının yeri ve öğrenci sayıları, mevcut yurtların kapasitesi, talebi karşılama oranları, binaların fiziki durumları ile sosyal ve bölgesel faktörler dikkate alınarak ülke genelinde yurt ihtiyacı belirlenecek.
Yurtlara başvuru yapmak isteyenlerin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmaları gerekecek. Ayrıca, şehir içi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan görme engelli, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayan, skolyoz hastası öğrenciler hariç, öğrencinin ailesinin yurdun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi istenecek. Ancak büyükşehir belediyeleri sınırları içinde bulunan yurtlara, ailesinin ikamet durumuna göre başvuru alınabilecek yerleşim yerleri KYK tarafından belirlenecek.

Yönetmeliğe eklenen yeni bir maddeyle, yurda kayıt olmak isteyen öğrencilerin tatil dönemlerinde geçici olarak çalıştıkları işlere ilişkin de yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre, yurtlara kayıt olmak isteyen öğrenciler, tatil dönemlerinde geçici olarak en fazla 120 gün çalışabilecekler veya ücretli staj yapabilecekler. Ancak bunların dışında, yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerde, en az asgari ücret düzeyinde gelirle sürekli bir işte çalışmamaları veya sürekli gelirlerinin olmaması şartı aranacak.

YURT ÜCRETİNİ İKİ KEZ ÖDEMEYENLER
Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilecek. Kayıt olunan ay ile kayıt sildirilen ayda ise günlük ücret hesabı yapılacak. Bir ay 30 gün üzerinden hesap edilecek. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınacak. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilecek. Yurt ücretleri en geç ayın son günü saat 21.00'e kadar banka aracılığıyla ödenecek.
İlk kayıtta yurt ücreti ve depozito ücreti kayıt sırasında yurt kasasına yatırılacak. Öğrenci, kayıt tarihine göre ödeyeceği yurt ücretini ve depozito miktarını, yayınlanması halinde Kurum internet sitesinden veya kaydolacağı yurt müdürlüğünden öğrenecek. Yurtta barınmaktayken kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencilerin, tekrar başvurmaları ve yurtta boş yer olması halinde, o öğretim yılı için iki kat yurt ücreti alınarak yeniden yurda kayıtları yapılacak. Artık yıl öğrencileri yüzde 50 fazla yurt ücreti ödeyecekler.

DEPOZİTO TAMAMLAMA HAKKI
Yönetmelikte, yurt ücretini ödemeyenler hakkında uygulanacak iş ve işlemlerle ilgili de değişiklik yapıldı. Buna göre, yurt ücretini ayın son gününe kadar ödemeyen öğrencinin yurt ücreti takip eden ayın ilk işgünü depozitosundan mahsup edilecek. Depozitosunu tamamlaması için ayın 10'u mesai bitimine kadar süre verilecek. Bu sürenin sonunda depozitosunu tamamlamazsa bu günlerin ücreti de depozitosundan mahsup edilerek kaydı silinecek. Kalan depozitosu talebi halinde iade edilecek. Talep edilmemesi halinde depozitosu 5 yıl bekletilecek ve 5 yılın sonunda irat kaydedilecek.
Öğrenciler, depozito tamamlama hakkından öğretim dönemi ve takip eden tatil ayları içinde en fazla iki kez yararlanabilecekler.

BARINMA SÜRELERİYLE İLGİLİ YENİ İMKANLAR
Yeni düzenlemeyle, öğrenciler yatay ve dikey geçişlerinde yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar yurtta kalabilecekler, ayrıca bir öğretim kurumundan mezun olduktan sonra ikinci bir öğretim kurumunda öğrenime başlayanlara da yurtta barınma imkanı getirildi.
Mevzuattaki değişiklikle, öğrenciler yurtlarda, öğrenim gördükleri bölümün normal öğrenim süresi kadar kalabilecekler. Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken aynı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalmaya devam edecekler.
Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken farklı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat edecekler. Bu öğrenciler yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınacaklar.
Yurtta barınmayan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken aynı veya farklı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa, yurtta kalmaya hak kazanması durumunda yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalabilecekler.

Bir öğretim kurumundan mezun olan öğrenciler, ikinci bir öğretim kurumunda öğrenim görmeye başlayacakları takdirde yurda yerleşmek için yeniden müracaat edecekler. Bu öğrencilerin başvuruları ara sınıflar gibi değerlendirilecek.
Aftan yararlanarak, yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, başvuruda bulundukları tarihte bulundukları sınıf esas alınarak normal öğrenim süresince barındırılacak.
Yeni düzenlemeyle, anne ve babası vefat etmiş olanlardan da yurt ücreti ve depozito alınmaması hükmü getirildi.

SOSYAL MEDYADA YAZILANLARA DİKKAT
Yeni düzenlemeyle yurtta barınan öğrenciye verilecek kınama cezası gerektiren fiillere, "Basın, sosyal ve görsel medyada yurt öğrencileri ile kurum veya diğer kamu kurum ve kuruluşları aleyhinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak" maddesi de eklendi.
Yurda girmek için aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar veya herhangi birini sonradan kaybetmiş olanlarla taksirli suçlar hariç, haklarında mahkumiyet kararı verilenlerin yurtla ilişkileri süresiz olarak kesilecek.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

DAHA ÖNCEKİ NOTLAR TRANSKRİPTE İŞLENECEK
Buna göre, yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notların transkripte işlenmesi gerekecek.

YAN DAL İÇİN ANA DALDAKİ NOT ORTALAMASI EN AZ 60 OLMALI
Öğrencinin, yan dal programına devam edebilmesi için ana daldaki not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması gerekecek. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinecek. Öğrencinin başarılı olduğu ve ana dal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alacak.

YATAY GEÇİŞ
Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil yatay geçiş için başvuru yapılabilecek.

BAŞVURU SAYISI KONTENJANDAN FAZLA OLURSA ÖSYS PUANI DİKKATE ALINACAK
Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslarla yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulunca tespit edilecek. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilecek. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilecek.

ORTAYA ÇIKACAK SORUNLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM YÜRÜTME KURULU YETKİLİ
Bu arada, ikinci ve çift ana dal yapacak öğrencilerin başvuru şartlarıyla ilgili bazı düzenlemelerin de yer aldığı yönetmeliğe, "Hükümlerin uygulanmasında ortaya çıkacak sorunların giderilmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu yetkilidir" ifadesi eklendi. Ayrıca, yönetmeliğin 22'nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı.
"SINIRSIZ AF OLMAZ"
Kalabalık içinden bir vatandaşın sözleri üzerine Başbakan Erdoğan, üniversitelerde defaatle af ilan ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ama bu aflarda yolsuzluklar var. Şu anda sınırsız af diye bir şey artık tanımıyoruz. Çünkü sınırsız affı verdiğimiz öğrenciler üniversitelerimizi terör alanına çevirdiler. Bundan sonra buna müsaade etmeyeceğiz. Belli bir yılda üniversiteyi bitiren bitirecek, bitirmeyen kusura bakmasın. Artık 'Ben nasıl olsa üniversite öğrencisiyim' diyor. Kardeşim, 6 yılda bitireceksen bitir, 7, 8, 9 yıl, 10 yıl, sınırsız... Böyle bir şey olur mu?

Şunu iyi bilmemiz lazım, öğrencilik bir hedefe kilitlenmektir. Öğrenci, üniversiteyi terör alanına çeviren değildir. Öğrenci öğrenciliğini bilecek, okuyacak, okulunu bitirecek. Bu ülkede, bu millet kendi vergisiyle, parasıyla, her şeyiyle seni okutuyor, yetiştiriyor sen ise okumayı değil tam aksine bir alanı provoke etmeyi düşünüyorsun. Onun için de artık hedef koyuyoruz, şimdi onun yasasını hazırlıyoruz. 6 yıl, 7 yıl, bitirdin bitirdin, bitiremediğin takdirde artık güle güle. Birçok eylemlere, birçok terör eylemlerine karışmış olanlar ne yazık ki bu tür aflardan istifade etmek suretiyle ne yazık ki okullarımızı çok zor, çok berbat duruma getirdiler. Artık bunlara fırsat veremeyiz."

"HALA TERÖR ESTİRİYORLAR"
Ülke gençliğinin bilgisayarına ve kitabına kilitlenmesini, diğer ülkelerle yarış içine girmesini istediklerini dile getiren Başbakan Erdoğan, "Bunu başarmamız lazım. Bu adımları atarken, 'harç' dediler, harcı kaldırdık. Üniversitelerde şu anda harç alınmıyor. Harcı kaldırdık da ne oldu? Harcın kalkmasını isteyen o malum çevreler hala terör estiriyorlar. Devletin üniversitelerinde harç alınmıyor. Böyle bir şey yok. Hangi üniversitede harç alınıyor bize söyleyin, biz gereğini yaparız" diye konuştu.

Kaynak:http://www.haberturk.com/gundem/haber/901514-bundan-sonra-musaade-etmeyecegiz
Arkadaşlar,kısacası 2010 yılında kaldırılan Üniversiteden atılma yeniden yürürlüye girecek.Normal süresinde mezun olamayanlara bir kaç yıl(Ne kadar olacağı yakında kesinleşecek) ek süre verilecek.Bu sürede de mezun olamayanların ilişiyi kesilecek.Bu arada artık öörenci aflarıda olmayacak.
Arkadaşlar Fizik ödevinin sorularını burda tartışalım,yardımlaşalım.İlk soru ve cevabı benden.
Homework 1.
Soru:
A car travels north at 27.7 m/s for 12.3 min. It then travels south at 42.9 m/s for 29.5 min.

a) What is the total distance the car travels?
cevap: 9.638×104 m

b) What is the displacement of the car? (A northern displacement is positive and a southern displacement is negative.)
cevap: -5.549×104 m

İlk part için bu gün son gün.İkinci part için ise son gün 23 ekim.
Lütfen aktif olalım beyler.
Hakkında
Konum: ,
Meslek: Engineer
Forum İmzası:


[Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae, et fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur.]
Temel Bilgiler ve İstatistikler
Aktiflik: Şu anda DH'de değil
Son Giriş: 9 yıl önce
Son Mesaj Zamanı: 9 yıl
Mesaj Sayısı: 1
Gerçek Toplam Mesaj Sayısı: 364
İkinci El Bölümü Mesajları: 0
Konularının görüntülenme sayısı: 1.264 (Bu ay: 44)
Toplam aldığı artı oy sayısı: 14 (Bu hafta: 0)
En çok mesaj yazdığı forum bölümü: Eğitim ve Sınavlar
Mesajları
İkinci El Referansları
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.