G

Yüzbaşı
22 Mayıs 2013
Tarihinde Katıldı
Takip Ettikleri
0 üye
Görüntülenme
Toplam: 81 (Bu ay: 0)
Gönderileri
Akşam 7 – Sabah 7 bedava konuşmaya alışan Türk Telekom Bireysel ev telefonu kullanıcıları artık gündüzleri de çok uygun fiyatlara konuşabilecek.
Gündüz trafiği düşük olan müşterilerin ses trafiğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Bireysel tarifelerdeki aboneler, artık sadece 2 TL ödeyerek tam 2.000 dakika şebeke içi konuşabileceklerdir.
Bedava yönler: Şehir içi, şehirlerarası, 444 ve 3 haneli numaralardır.

Kampanyadan ilk başvuran 100.000 abone yararlanabilecektir.
Kampanya Başvuru Dönemi: 20.01.2015 – 31.12.2015 (31.12.2015 tarihinden önce 100.000 aboneye ulaşılması halinde kampanya sona erecektir.)
Başlıktan da anlaşıldığı gibi windows 7 pro 64 bit bilgisayrım harici hdd yi görmüyor. Disk yönetiminde görünmüyor. Ama ışığı yanıyor ve çalışma sesi geliyor.
Bbilgisayara farklı usb bellekler taktım hiçbirini görmüyor. Sanki birşey engelliyor gibi geliyor bana. USB leri başka bilgisayara taktım çalışıyorlar.
Hat iptal başvurusunda bulunan ve kapsam içerisindeki tarifelerde olan Gerçek ev telefonu abonelerimizden, 24 ay boyunca Türk Telekom abonesi olarak kalma koşulu ile kampanyaya katıldıkları ayı takip eden 6 (altı) aylık fatura dönemi boyunca tarife paket ücreti alınmayacaktır. “6 Ay Bizden Kampanyası”, 24 ay taahhütlü olup, başvurular 18.Aralık.2014 ile 18.Aralık.2015 tarihleri arasında ilk 500.000 abone için alınacaktır.

Hedef Kitle

Hat iptal başvurusunda bulunan;

Türk Telekom Gerçek ev telefonu abonesi olan,
Türk Telekom’un mevcut bireysel tarifelerinden Ev Avantaj 100, Ev Avantaj 200, Ev Avantaj 300, Ev Avantaj 600, Ev Avantaj 100 Artı, Ev Avantaj 200 Artı, Ev Avantaj 300 Artı, Ev Avantaj 600 Artı, Ev Avantaj Akşam, Ev Avantaj Akşam Artı, Ev Avantaj Uzun, Ev Avantaj Uzun Artı, Ev Avantaj 100 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 200 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 300 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 600 Dört Dörtlük, Ev Avantaj Özgür, Ev Avantaj Özgür Dört Dörtlük, Fiks Hatt, Gap Avantaj, Klasikhatt, Klasikhatt Mutlu Pazar, Konuşkanhatt, Konuşkanhatt Pazar, Köy Avantaj, Sadehatt, Sadehatt Mutlu Pazar, Saniye Hatt, Sosyal Tarife, Standarthatt, Standarthatt Pazar tarifelerinden birinde bulunan.
PSTN hizmet türünün PSTN alt hizmet türünde,
Şüpheli alacaklı listesinde ve kara listede bulunmayan,
Borcundan dolayı hattı kapalı olmayan,
Hat dondurma listesinde olmayan,
THK abonesi olmayan,
Dijital santral abonesi olan aboneler kampanyadan yararlanabilcektir.
Kampanya’dan UMTH ve STH aboneleri yararlanabilecektir.
Ödenmemiş borcu olan aboneler kampanyadan faydalanabilecektir.
TTNET faturam mailime 49,25 TL olarak geldi. Fakat ONLİNE işlemlerden ödeme kısmına tıkladığımda 41,98 olarak çıkıyor. Aradaki fark nedir, kampanya filan mı var? Sizin nasıl fatura tutarlarınız kontrol edebilir misiniz herkesin mi böyle?Türk telekomdan 24 ay taahhüt vererek 15 ay %45 indirimle 13,70 TL ye konuşabilirsiniz. Ayrıca 3000 dakika da her yöne

bedava(yurtdışı 1. kademe ülkeler de dahil).

22.05.2014 - 20.11.2015 tarihleri arasında başvuran ilk 600.000 kişi bu kampanyadan faydalanabilir.

Ben de yeni duydum ve yaptırdım hemen bu kampanyadan.TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EV AVANTAJLIYA 300 / 3000 HER YÖNE DK. KAMPANYALARI’NIN
KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

KAMPANYA KAPSAMI:

Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Türk Telekom”) telefon abonelerinin (“Abone”) aşağıdaki şartları
sağlamaları koşuluyla, ..................... (bu tarih dahil) ..................... (bu tarih dahil) tarihleri arasında
başvuruda bulunarak Ev Avantajlı’ya 300 / 3000 Her Yöne Dk. Kampanyaları’ndan birine (“Kampanya”)
katılmaları mümkündür:
a. Türk Telekom’un mevcut gerçek kişi bireysel abonesi olmak,
b. Şüpheli alacaklı listesinde olmamak,
c. EA 100, EA 200, EA 300, EA 600, EA Özgür, EA 100+, EA 200+, EA 300+, EA 600 + (sadece 300 Her
Yöne Dakika Kampanyası için), tarifelerinde olmak
d. Taahhütname’nin imzalanmasından sonra ilgili iş emrinin tamamlandığı tarihi takip eden
12 (oniki) / 24 (yirmi dört) aylık “Taahhüt Süresi” boyunca mevcut tarifesi içinde kalmayı
taahhüt etmek.
Yukarıdaki şartları sağlayan Abone
Aşağıda belirtilen 2 tekliften birini tercih etme imkanına sahip olacaktır.
a. 12 ay Ev Avantaj tarifesine vereceği taahhüt karşılığında 12 ay boyunca her ay 300 (üçyüz) dakika
Her Yöne* görüşme imkanı
b. 24 ay Ev Avantaj tarifesine vereceği taahhüt karşılığında 24 ay boyunca her ay 3.000 (üçbin) dakika
Her Yöne* görüşme imkanı
(*Her yöne ifadesi, şehiriçi, şehirlerarası, Sabit Telefon Hizmeti (STH) veren alternatif, operatörler
yurtiçi GSM, milletlerarası 1. Kademe PSTN ve 444 yönlerini ifade etmektedir.)
KAMPANYA’NIN KOŞULLARI:
1. Abone’nin Kampanya kapsamında kazandığı bedava dakikalar sadece şehir içi, Şehirlerarası,
444, Yurtiçi GSM, Sabit Telefon Hizmeti (STH) veren alternatif operatörler, 1. Kademe Milletlerarası
PSTN yönlerine yapılan aramaları içermekte olup diğer yönlere yapılan aramaları kapsamaz.
Abone diğer yönlere doğru yapılan aramalarda ve Paketi’ni aşan dakikalar için tarifesinde
yazan ücretleri ödemekle yükümlüdür. Kampanya süresi bittikten sonra Abone’nin Şehiriçi,
Şehirlerarası, 444, Yurtiçi GSM, Sabit Telefon Hizmeti (STH) veren alternatif operatörler,
1. Kademe Milletlerarası PSTN yönlerine yaptığı görüşmeler tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.
2. Abone, Taahhütname’yi imzaladıktan sonra ilgili iş emrinin tamamlandığı tarihten itibaren
Kampanya’dan faydalanmaya başlar ve bu tarih itibariyle 12 (oniki) / 24 (yirmidört) ay boyunca her
ayın 28’ine kadar Kampanya kapsamında sunulan görüşme dakikalarından faydalanır.
(Örneğin; Abone Katılım Formu’nu 15 Haziran 2013 tarihinde imzaladıysa Abone 15 Haziran 2013
itibariyle Kampanya’dan faydalanmaya başlayacaktır. Bu durumda, Abone’nin Kampanya’dan
yararlanma süresi 28 Haziran 2014 tarihinde sona erecektir. Abone’nin Kampanya’ya katıldığı tarih
itibariyle aboneliğinin başlaması nedeniyle, Kampanya’ya katıldığı tarih ile o ayın 28. gününe kadarki
sürede Kampanya kapsamındaki görüşmesine kıst uygulanır ve Abone bu kıst üsreye ilave olarak
12 aylık Taahhüt Süresi boyunca her ay hediye dakikaları kullanma imkanına sahip olur.)
3. 12 (oniki) / 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi tamamlandığında Abone, kullandığı dakikaların
mevcut tarife paketi ücretini ödemekle yükümlüdür.
4. Taahhütname’nin yürürlüğünden doğan damga vergisi Abone tarafından ödenecek, bu
kapsamda Abone’nin ilk faturasına yansıtılacaktır. Yürülükteki damga vergisi oranına
http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Bireysel/Kampanyalar yer verilmiştir.
5. Kampanya kapsamında Taahhüt Süresi boyunca her ay verilen hediye dakikalar (her yöne 300/3000
dakika), kullanılmadıkları taktirde bir sonraki aya devretmez. Abone, kendisine hediye edilen
dakikaların kullanmadığı kısmının, şayet tamamını kullanmadı ise tamamının, bir kısmını kullandı
ise kalan kısmının sonraki aylara devredilmesini veya kullanmadığı kısmı kadar faturasında indirim

yapılmasını veya kendisine para iadesinde bulunulmasını talep edemez. Kampanya kapsamında
olmayan arama yönleri Abone’nin tabi olduğu tarifesi üzerinden ücretlendirilir. Abone’ye Kampanya
kapsamında hediye olarak verilecek olan görüşme dakikalarının aşılması durumunda ilave her bir
görüşme (yapılan arama yönüne göre) tabi olunan Tarife’ye göre ücretlendirilir.
6. i) Abone’nin Kampanya kapsamından çıktığı ve dolayısıyla Kampanya kapsamında
Abone’ninyararlanmış olduğu hediye dakikaların toplamının karşılık geldiği tutarın tek seferde
Abone’den talep edileceği haller şunlardır: Abone’nin, 12 (oniki) / 24 (yirmidört) aylık Taahhüt
Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan çıkmak istemesi, aboneliğinden vazgeçmesi, hattını
devretmesi, hattının kapatılması/iptali, abonelik türünü değiştirmesi, hattını Ev Avantaj 100,
Ev Avantaj 200, Ev Avantaj 300, Ev Avantaj 600, Ev Avantaj Özgür, Ev Avantaj 100 Artı, Ev Avantaj
200 Artı, Ev Avantaj 300 Artı, Ev Avantaj 600 Artı tarife paketi dışında bir tarife paketine geçirmek
istemesi, Telefon Abonelik Sözleşmesi’ni/Telefon Hizmet Formu’nu feshetmesi, Telefon
Abonelik Sözleşmesi’nin/Telefon Hizmet Formu’nun Türk Telekom tarafından feshedilmesive/
veya işbu Kampanya Koşulları’nın ve Taahhütnamesi’nin hükümlerini yerine getirmemesi,gibi
nedenler başta olmak üzere, Kampanya ve/veya PSTN aboneliğinin herhangi bir nedenle 12 / 24
aylık Taahhüt Süresi’nden önce sona ermesi durumu. Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi
birisinin gerçekleşmesi halinde (bu durumların her biri “Kampanyadan Çıkılan Haller” olarak
isimlendirilecektir). Abone, Taahhütname’yi imzalamasından sonra iş emrinin tamamlandığı
tarihi takip eden ilk günden Kampanya’dan Çıkılan Hal’in gerçekleştiği tarihe kadar kampanya
kapsamında kullandığı bedava dakikaların kullanılan tarihte Abone’nin yer aldığı tarifesinde
karşılık gelen tutarın toplamını (“İhlal Halinde Ödenecek Ücret”) Türk Telekom’a tek seferde
ödemekle yükümlüdür. Söz konusu ücret, Abone’ye gönderilecek faturada ‘Kampanya Bedeli’
kalemleri altında yer alacaktır. [(1 adet hediye dakikanın kullanıldığı tarihte tabi olunan tarifede
yazan TL karşılığı x Abonenin Yararlandığı hediye dakika miktarı)]=İhlal Halinde Ödenecek Ücret
ii) Abone’nin Kampanya kapsamındaki telefon hattının il içinde veya il dışına nakledilmesi
durumlarında, Abone aynı şartlarla Kampanya’nın kalan süresi kadar Kampanya’dan
faydalanmaya devam edecektir.
iii) Abone’nin, Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca, Türk Telekom ile akdettiği Telefon
Abonelik Sözleşmesi’ni/Telefon Hizmet Formu’nu (Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni) ve/veya
Kampanya kapsamında imzalayacağı Taahhütname’yi herhangi bir şekilde kısmen veya
tamamen üçüncü bir kişiye devretmek istemesi durumunda, bu talep karşılanmayacaktır.
Abone’nin devir talebinde ısrar etmesi durumunda, Abone’ye işbu maddenin (i) bendinde
belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret tahakkuk ettirilecektir.
iv) Türk Telekom tarafından sunulan telefon hizmetinin Abone’nin hizmetten yararlandığı
veya nakledildiği yerde sürekli olarak verilememesi nedeniyle Abone’nin Kampanya’dan
yararlandırdığı telefon aboneliğini iptal ettirmesi halinde ya da Abone’nin hattını dijital
santralden kırsal santrale naklettirmesi nedeniyle Kampanya’dan yararlanamaz hale gelmesi ve
Kampanya kapsamı dışına çıkması durumunda Abone’ye işbu maddenin (i) bendinde belirtilen
İhlal Halinde Ödenecek Ücret tahakkuk ettirilmez. Türk Telekom’un sistemlerinden kaynaklanan
sebeplerle işbu maddede belirtilen bir durumda Abone’ye İhlal Halinde Ödenecek Ücret’in
tahakkuk ettirilmiş olması durumunda Abone’nin Türk Telekom’u durumdan haberdar etmesi
üzerine Abone’ye tahakkuk ettirilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret Abone’ye iade edilir veya
Abone’nin ilk düzenlenecek faturasından itibaren indirime tabi tutulur. Tüm nakil taleplerinde
Abone’nin ikametgâh belgesini nakil talebi ile birlikte Türk Telekom’a ibraz etmesi gerekmektedir.
v) Abone, Kampanya’dan vazgeçme, Kampanya’dan yararlandırdığı telefon hattının aboneliğini
sona erdirme gibi Kampanya kapsamından çıkmasına yönelik her türlü talebini, (hizmetin
durdurulmasına imkan sağlayan, akabinde fesih için yazılı beyanın gerekli olduğu ve Elektronik
Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 18. maddesinde belirtilen internet
üzerinden veya müşteri birimi aranarak gerçekleştirilecek fesih bildirimi hakkına halel
gelmemek koşuluyla) yazılı olarak Türk Telekom’a iletmekle yükümlüdür.

7. Türk Telekom, Kampanya Başvuru Süresi ve Abone’nin Kampanya’ya katıldığı tarihten itibaren
12 (oniki) / 24 (yirmidört) aylık Tahhüt Süresi boyunca tarifelerinde her türlü değişikliği yapma
hakkına sahiptir.
8. Türk Telekom, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu Kampanya
şartlarında yapılan değişikliklerden veya Kampanya’nın süresinden önce kaldırılmasından
dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu değişiklikler, Türk Telekom tarafından
“www.turktelekom.com.tr” resmi internet sitesi üzerinden ve benzeri yollarla değişiklik yürürlüğe
girmeden önce mevzuata uygun olarak Abone’lere duyurulur. Bu durumda, Abone, Türk Telekom
tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda bulunamaz.
Kampanya’nın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından herhangi bir nedenle Kampanya
Başvuru Süresi veya Taahhüt Süresi tamamlanmadan önceki bir süreçte tamamen uygulamadan
kaldırılması durumunda, 6. maddenin (i) bendi hükmü uygulama alanı bulmayacak ve söz konusu
madde hükmünde belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret Abone’ye yansıtılmayacaktır.
9. Abonenin Türk Telekom ile imzalamış olduğu Telefon Abonelik Sözleşmesi’nin/Telefon Hizmet
Formu’nun (ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni) bütün hükümleri, İşbu Katılım Koşulları ve
Taahhütname’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanır.
10. İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütname aslı Türk Telekom’da kalacak, “aslı gibidir” şerhi
imzalanmış olan bir sureti Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.
11. Abone, Taahhüt Süresi içerisinde Kampanya kapsamındaki hattının dondurulmasını isterse,
Taahhüt Süresi, hattın dondurulduğu süre kadar uzar ve Abone, eğer varsa, hattının dondurulduğu
dönemde Kampanya faydasını kullanamaz; Kampanya faydasını hattın açıldığı tarihten sonra, kalan
taahhüt süresi gözetilerek ve işbu Kampanya Koşulları’ndaki kurallara göre kullanabilir. Uzayan
Taahhüt Süresi’nin bitiminden önce Abone Kampanya’dan çıkar/çıkarılırsa Sağlanan Fayda’dan ve
Kalan Ay Faydası’ndan düşük olan tutar Abone’ye yansıtılır.
TAAHHÜTNAME
Kampanya kapsamında aşağıda yanına (x) işareti koyduğum Paket’ten yararlanmak istediğimi,
a) 300 Her Yöne Dk. Kampanyası
b) 3000 Her Yöne Dk. Kampanyası
Bu kapsamda, numaralı ve
tarifesindeki telefon hattımın Kampanya’dan yararlandırılmasını, söz konusu tarife uyarınca paket
ücretinde Taahhüt Süresi boyunca her ay yararlanabileceği her yöne 300/3000 dakika hediye dakikaların
karşılık geldiği TL tutarının Ek’teki listede koyu harflerle belirtilen tutarlar olduğunu, yukarıda belirtilen
Kampanya uygulamasına ilişkin Kapsam ve Koşulların ve işbu Taahhütname’nin tamamını okuduğumu,
anladığımı, Kapsam ve Koşullar’da ve işbu Taahhütname’de yer alan şartları ve yükümlülükleri aynen kabul
ettiğimi, belirtilen koşullarla Kampanya’dan faydalanacağımı, Taahhütname’yi imzaladıktan sonra
ilgili iş emrinin tamamlandığı tarihten itibaren 12 (on iki)/24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi boyunca
mevcut tarife paketimde telefon abonesi olarak kalacağımı, 12/24 aylık Tahhüt Süresi boyunca tarife
paketi ücretini zamanında ve eksiksiz olarak ödeyeceğimi, 12 (on iki)/24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi
tamamlanmadan önce (Koşullar’ın 6. maddesinin (i) ve (iii) bentlerinde belirtildiği şekilde Kampanya
Kapsamından Çıkılan Haller’den birinin gerçekleşmesi halinde Taahhütname’yi imzaladıktan sonra
ilgili iş emrinin tamamlandığı tarihten itibaren Kampanya’dan çıkılan halin gerçekleştiği tarihe kadar
kullandığım bedava dakikalara (kullandığım tarihte tabi olduğum tarifeye göre) karşılık gelen tutarın
toplamını (Koşullar’ın 6(i) bendinde belirtildiği şekliyle İhlal Halinde Ödenecek Ücret’i) (T.C. Merkez
Bankası’nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizi dahil) tüm fer’ileri
ile birlikte ilk talepte, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın Türk Telekom’un
belirteceği süre içerisinde (Türk Telekom tarafından ayrı olarak böyle bir süre belirtilmedi ise adıma
düzenlenen ve Kampanya’dan ayrıldığım tarihi takip eden ilk faturanın ödenmesi gereken tarihe
kadar) Türk Telekom’a ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
EV AVANTAJ’LIYA 15 AY %45 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI (24 AY TAAHHÜTLÜ)’NIN KAPSAMI,
KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

Kampanya ’nın Kapsamı :

Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Türk Telekom”) telefon abonelerinin (“Abone”) aşağıdaki şartları
sağlamaları koşuluyla, 22.05.2014 (bu tarih dâhil) - 20.11.2015 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında
geçerli olan Ev Avantaj’lıya 15 Ay %45 İndirim Fırsatı Kampanyası (24 Ay Taahhütlü)’na (“Kampanya”)
katılmaları mümkündür:
a. Türk Telekom gerçek kişi bireysel abonesi olmak,
b. Şüpheli Alacaklı listesinde bulunmamak,
c. Borcundan dolayı hattı kapalı olmamak,
d. Kampanya’ya başvuran ilk 600.000 (altıyüzbin) abone arasında yer alıyor olmak,
e. Ev Avantaj Uzun Artı, Ev Avantaj Uzun, Ev Avantaj 100, Ev Avantaj 200, Ev Avantaj 300, Ev Avantaj 600,
Ev Avantaj 100 Artı, Ev Avantaj 200 Artı, Ev Avantaj 300 Artı, Ev Avantaj 600 Artı, Ev Avantaj Özgür, Ev
Avantaj 100 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 200 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 300 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 600 Dört
Dörtlük, Ev Avantaj Özgür Dört Dörtlük tarifelerinden birinde bulunurken kampanyaya başvurmak,
f. Kampanya’nın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında Kampanya’dan faydalanmak üzere Türk Telekom
ofislerine başvuruyor olmak,
g. Kampanya koşullarında belirtilen Ev Avantaj Uzun Artı, Ev Avantaj Uzun, Ev Avantaj 100, Ev Avantaj
200, Ev Avantaj 300, Ev Avantaj 600, Ev Avantaj 100 Artı, Ev Avantaj 200 Artı, Ev Avantaj 300 Artı, Ev Avantaj
600 Artı, Ev Avantaj Özgür, Ev Avantaj 100 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 200 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 300
Dört Dörtlük, Ev Avantaj 600 Dört Dörtlük, Ev Avantaj Özgür Dört Dörtlük tarifelerindeyken başvuran
Abonenin; Taahhütname’nin imzalandığı ay ve bu ayı takip eden 24 (yirmi dört) ay “Taahhüt Süresi”
boyunca belirtilen tarifeler içinde kalmayı taahhüt etmek.
Yukarıdaki şartları sağlayan
(g) bendindeki Abone;
Taahhütname’yi imzaladıktan sonra iş emrinin tamamlandığı tarih itibariyle kıst uygulaması ile ve bu
ayı takip eden 15 (on beş) aylık fatura dönemi boyunca (“İndirim Süresi”) ilgili dönemde bulunduğu
tarifeye göre sabit/paket ücreti üzerinden %45 oranında indirim hakkına sahip olacaktır.
Kampanya kapsamındaki tarifenin sabit/paket ücretine uygulanacak %45 indirim oranının karşılık
geldiği indirim miktarları EK 1.de koyu harflerle belirtilmiştir.
Kampanya ’nın Koşulları :
1. Kampanya dönemi, Abone’nin Taahhütname’yi imzaladığı tarihi takiben iş emrinin tamamlandığı
gün başlar, 24 ay sonra ilgili ayın son tahakkuk gününe kadar devam eder. Bu kapsamda, Abonenin,
abonelik taahhüdüne uygun davranması koşuluyla, kampanya döneminde, kampanyaya kapsam
içindeki ve kampanya koşullarında belirtilen Ev Avantaj Uzun Artı, Ev Avantaj Uzun, Ev Avantaj
100, Ev Avantaj 200, Ev Avantaj 300, Ev Avantaj 600, Ev Avantaj 100 Artı, Ev Avantaj 200 Artı, Ev
Avantaj 300 Artı, Ev Avantaj 600 Artı, Ev Avantaj Özgür, Ev Avantaj 100 Dört Dörtlük, Ev Avantaj
200 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 300 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 600 Dört Dörtlük, Ev Avantaj Özgür Dört
Dörtlük tarifelerindeyken başvurmuş ise ilgili dönemde Abonesi olduğu tarifesinin paket ücreti
üzerinden ilk ay kıst uygulaması uygulanarak ve bu ayı takip eden ilk 15 ay süresince her ay %45
indirim oranı ile dönem faturasına yansıtılacak sabit /paket ücretine indirim uygulanacaktır.

2. Taahhütnamenin yürürlüğünden doğan Damga Vergisi Abone tarafından ödenecek, bu kapsamda
Abone’nin ilk faturasına yansıtılacaktır. Abonenin kanun hükümleriyle muaf tutulduğu
durumlarda ise ilgili vergi ve mali yükümlülük Türk Telekom tarafından karşılanacaktır.
Yürürlükteki damga vergisi oranı,http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/
Guncel-Damga-Vergisi-Orani adresinde belirtilmiştir.
i) Abone’nin Kampanya kapsamından çıktığı ve dolayısıyla Kampanya kapsamında Abone’ye
uygulanmış olan indirim tutarının karşılık geldiği TL tutarın tek seferde Abone’den talep edileceği
haller şunlardır: Türk Telekom tarafından sabit (telefon) hizmetinin teknik imkânsızlıklar
nedeniyle Abone’nin hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumu hariç
olmak üzere, Abone’nin kıst ve 24 aylık Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan
çıkmak istemesi, abonelikten vazgeçmesi, borcunu ödememesi, hattını devretmesi, hattının
kapatılması/iptali, abonelik türünü değiştirmesi, Kapsam kısmındaki (g) bendinde belirtilen
kurallara aykırı olarak tarife değişikliği talebinde bulunması, PSTN sözleşmesini feshetmesi
ve/veya işbu Kampanya Koşulları’nın ve Taahhütnamesi’nin hükümlerini yerine getirmemesi,
feshetmesi, gibi nedenler başta olmak üzere, Kampanya ve/veya PSTN aboneliğinin herhangi
bir nedenle kıst ve 24 aylık Taahhüt Süresi’nden önce sona ermesi durumunda (bu durumların
her biri “Kampanyadan Çıkılan Haller” olarak isimlendirilecektir) Abone, Taahhütname’yi
imzaladığı tarihi takip eden ilk günden Kampanya’dan Çıkılan Hal’in gerçekleştiği tarihe kadar
yararlanmış olduğu indirim tutarları toplamı sonucu çıkan tutarı (“İhlal Halinde Ödenecek
Ücret”) Türk Telekom’a ödemekle yükümlüdür. Söz konusu ücret, Abone’ye gönderilecek
faturada ‘Kampanya Bedeli’ kalemleri altında yer alacaktır.
Bununla birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu 03.01.2013 tarih ve 2013/
DK-THD/14 sayılı ve 20.03.2013 tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararları (“Kurul Kararı”) uyarınca,
Taahhüt Süresi tamamlanmadan Abone’nin Kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması
durumunda, Kampanya’dan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan Taahhüt Süresi göz önünde
bulundurulduğunda, kalan Taahhüt Süresi açısından Kampanya kapsamında taahhüt verdiği
ve henüz tahakkuk etmemiş Tarife Paketi Ücretleri’nin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”),
Abone’nin Kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar yararlanmış olduğu indirim
tutarının toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, Abone, İhlal Halinde
Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı değil, Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek
seferde ödemekle yükümlüdür*.
(*Türk Telekom, yargı kararıyla Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi
durumunda, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı isteme hakkını saklı tutar.)
ii) Abone’nin Türk Telekom’dan hizmet aldığı telefon hattının il içinde veya il dışına nakledilmesi
durumlarında, Abone aynı şartlarla Kampanya’dan faydalanmaya devam edecektir.
iii) Abone’nin, Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca, Türk Telekom ile akdettiği Abonelik
Sözleşmelerini ve/veya Kampanya kapsamında imzalayacağı Taahhütname’yi herhangi bir
şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devretmek istemesi durumunda, bu talep
karşılanmayacaktır. Abone’nin devir talebinde ısrar etmesi durumunda (verasetten devir
hariç), Abone’ye işbu maddenin (i) bendinde belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret tahakkuk
ettirilecektir.
iv) Türk Telekom tarafından, telefon hizmetinin Abone’nin hizmetten yararlandığı veya nakledildiği
yerde sürekli olarak verilememesi nedeniyle Abone’nin Kampanya’dan yararlandırdığı telefon
aboneliğini iptal ettirmesi halinde ya da Abone’nin hattını dijital santralden kırsal santrale
naklettirmesi nedeniyle Kampanya’dan yararlanamaz hale gelmesi ve Kampanya kapsamı dışına
çıkması durumunda Abone’ye işbu maddenin (i) bendinde belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret
tahakkuk ettirilmez. Türk Telekom’un sistemlerinden kaynaklanan sebeplerle işbu maddede

belirtilen bir durumda Abone’ye İhlal Halinde Ödenecek Ücret’in tahakkuk ettirilmiş olması
durumunda Abone’nin Türk Telekom’u durumdan haberdar etmesi üzerine Abone’ye tahakkuk
ettirilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret Abone’ye iade edilir veya Abone’nin ilk düzenlenecek
faturasından itibaren indirime tabi tutulur. Tüm nakil taleplerinde Abone’nin ikametgâh
belgesini nakil talebi ile birlikte Türk Telekom’a ibraz etmesi gerekmektedir.
v) Abone, Kampanya’dan vazgeçme, Kampanya aboneliğini sona erdirme gibi Kampanya
kapsamından çıkmasına yönelik her türlü talebini yazılı olarak veya Elektronik Haberleşme
Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği hükümlerine uygun diğer usullerle Türk Telekom’a
iletmekle yükümlüdür.
3. Türk Telekom, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu
Kampanya şartlarında yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz. Söz konusu değişiklikler,
Türk Telekom tarafındanwww.turktelekom.com.tr resmi internet sitesi üzerinden ve benzeri
yollarla değişiklik yürürlüğe girmeden önce mevzuata uygun olarak Abonelere duyurulur.
Bu durumda, Abone, Türk Telekom tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı
yönünde bir itirazda bulunamaz. Kampanya’nın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından
herhangi bir nedenle Kampanya süresi veya Taahhüt Süresi tamamlanmadan önceki bir süreçte
tamamen uygulamadan kaldırılması durumunda, 3. maddenin (i) bendi hükmü uygulama alanı
bulmayacak ve söz konusu madde hükmünde belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret Abone’ye
yansıtılmayacaktır.
4. Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, işbu Koşullar’ın 3 (i)
bendinde belirtilen Kurul Kararı; daha sonrasında ise Kurul Kararı’na aykırı olmayacak şekilde
Abone’nin Türk Telekom ile imzalamış olduğu Telefon Abonelik Sözleşmesi’nin bütün hükümleri,
İşbu Katılım Koşulları ve Taahhütname’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanır.
5. İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütname aslı Türk Telekom’da kalacak, “aslı gibidir”
şerhi imzalanmış olan bir sureti Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.
6. Abone, Taahhüt Süresi içerisinde Kampanya kapsamındaki hattının dondurulmasını isterse, Taahhüt
Süresi, hattın dondurulduğu süre kadar uzar ve Abone, eğer varsa, hattının dondurulduğu dönemde
Kampanya faydasını kullanamaz; Kampanya faydasını hattın açıldığı tarihten sonra, kalan taahhüt
süresi gözetilerek ve işbu Kampanya Koşulları’ndaki kurallara göre kullanabilir. Uzayan Taahhüt
Süresi’nin bitiminden önce Abone Kampanya’dan çıkar/çıkarılırsa Sağlanan Fayda’dan ve Kalan Ay
Faydası’ndan düşük olan tutar Abone’ye yansıtılır.
TAAHHÜTNAME
numaralı ve
tarifesindeki telefon hattımın Kampanya’dan yararlandırılmasını, söz konusu tarife uyarınca sabit/
paket ücreti üzerinden %45’lik indirim oranının karşılık geldiği TL tutarlarının Ek’teki listede koyu
harflerle belirtilen tutar olduğunu, yukarıda belirtilen Kampanya uygulamasına ilişkin Kapsam ve
Koşulların ve işbu Taahhütname’nin tamamını okuduğumu, anladığımı, tarife paketleri hakkında
bilgi edindiğimi, Kapsam ve Koşullar’da ve işbu Taahhütname’de yer alan şartları ve yükümlülükleri
aynen kabul ettiğimi, belirtilen koşullarla Kampanya’dan faydalanacağımı, Taahhütname’yi
imzaladığım tarihte iş emrinin tamamlandığı ay ve bu ayı takip eden 24 (yirmi dört) ay boyunca Türk
Telekom telefon abonesi olarak kalacağımı, Taahhüt Süresi boyunca Koşullar’ın Kapsam kısmındaki
(g) bendi uyarınca tarife değişikliği yapmayacağımı, telefon hizmetine ilişkin olarak Türk Telekom
tarifelerinde belirtilen/belirtilecek olan indirimli aylık kullanım ücretlerini zamanında ve eksiksiz
olarak ödeyeceğimi, 24 (yirmi dört) aylık Taahhüt Süresi’nden önce (Türk Telekom tarafından telefon
hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle hizmeti aldığım yerde sürekli olarak verilememesi durumu

hariç) Koşullar’ın 3. maddesinin (i) ve (iii) bentlerinde belirtildiği şekilde Kampanya Kapsamından
Çıkılan Haller’den birinin gerçekleşmesi halinde Taahhütname’yi imzaladığım tarihten itibaren
Kampanya’dan çıkılan halin gerçekleştiği tarihe kadar yararlanmış olduğum aylık indirim tutarları
toplamı sonucu çıkan tutarı; Koşullar’ın 3 (i) bendinde belirtildiği üzere Kalan Aylar Faydası’nın
uygulanma şartlarının oluşması durumunda ise İhlal Halinde Ücret Olarak Sağlanan Fayda’nın değil
Kalan Aylar Faydası’nın tamamını (“İhlal Halinde Ödenecek Ücret”) (ve Sağlanan Fayda’nın/Kalan
Aylar Faydası’nın zamanında ödenmemesi durumunda T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslar
için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizi dahil) tüm fer’ileri ile birlikte ilk talepte, defaten,
herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın Türk Telekom’un belirteceği süre içerisinde (Türk
Telekom tarafından ayrı olarak böyle bir süre belirtilmedi ise adıma düzenlenen ve Kampanya’dan
ayrıldığım tarihi takip eden ilk faturanın ödenmesi gereken tarihe kadar) Türk Telekom’a ödemeyi
gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
KULLANIM VE ABONELİK BİLGİLERİNİN KULLANIMI İZNİ(*)
Yapmış olduğunuz Kampanya başvurusundan ayrı olarak, aşağıda belirtilen seçeneklerden tercih
ettiklerinize başındaki kutucuğu işaretlemek suretiyle onay verebilirsiniz.
Hizmetlere, kampanyalara ve projelere yönelik ürün, servis, avantaj ve tekliflerin sunulabilmesi
amacıyla, yasalara uygun şekilde aboneliğim(iz) süresince abonelik ve kullanım bilgilerim(iz)in
Türk Telekom tarafından
Türk Telekom ile birlikte, Türk Telekom grubu şirketlerinden Avea ve TTNET tarafından
kullanılmasına izin veriyorum.
*Daha önce başka bir formda / taahhütnamede işaretleme yaptıysanız, ilave izinlerinizi bu
taahhütnamede işaretleyebilirsiniz. Vermiş olduğunuz izni, Kullanım İzni İptal Formu’nu doldurarak
geri alabilirsiniz.

Ekler:
Ek 1. Kampanya ile Aboneye Yansıtılacak Sabit/Paket Ücretleri Tablosu
i. Abone’nin, bu Kampanya’dan 29 Haziran 2014 tarihinden önce başvurduğu ve taahhüt süresi
devam eden bir kampanyanın yanında yararlanması durumunda, bu Kampanya kapsamında
Abone’ye sunulacak olan fayda 29 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe giren yeni tarifeye göre
hesaplanacaktır.
ii. Bu Kampanya’ya ilişkin Taahhüt Süresi içerisinde, Abone’nin üst tarife paketine geçmek istemesi,
taahhüdünü uzatması veya yeni bir taahhüde başvurması durumunda, şayet bu başvurudan
önce Türk Telekom tarafından tarifelerde fiyat değişikliği gerçekleştirilecek olur ise, aşağıdaki
tablodaki tarife paketlerine göre değil, o dönem yürürlükte olan tarife paketi ücretlerine göre
kampanya faydası hesaplanıp Abone’ye sunulacaktır.
(Aşağıdaki tabloda yer alan tarife ücreti ve indirim tutarlarına KDV ve ÖİV vergileri dâhildir)
Tarife Adı Tarife Ücreti (TL)
İndirimli Tarife
Ücretleri (TL)
(15 Ay Boyunca)
Aylık İndirim Tutarı
(TL)
(15 Ay Boyunca)
24 Ay Sonunda
Toplam İndirim
Tutarı (TL)
Ev Avantaj 100 24,90 TL 13,70 TL 11,21 TL 168,08 TL
Ev Avantaj 200 29,90 TL 16,45 TL 13,46 TL 201,83 TL
Ev Avantaj 300 34,90 TL 19,20 TL 15,71 TL 235,58 TL
Ev Avantaj 600 48,90 TL 26,90 TL 22,01 TL 330,08 TL
Ev Avantaj 100 Artı 31,90 TL 17,55 TL 14,36 TL 215,33 TL
Ev Avantaj 200 Artı 36,90 TL 20,30 TL 16,61 TL 249,08 TL
Ev Avantaj 300 Artı 41,90 TL 23,05 TL 18,86 TL 282,83 TL
Ev Avantaj 600 Artı 55,90 TL 30,75 TL 25,16 TL 377,33 TL
Ev Avantaj Uzun 24,90 TL 13,70 TL 11,21 TL 168,08 TL
Ev Avantaj Uzun Artı 31,90 TL 17,55 TL 14,36 TL 215,33 TL
Ev Avantaj 100 Dört Dörtlük 34,90 TL 19,20 TL 15,71 TL 235,58 TL
Ev Avantaj 200 Dört Dörtlük 39,90 TL 21,95 TL 17,96 TL 269,33 TL
Ev Avantaj 300 Dört Dörtlük 44,90 TL 24,70 TL 20,21 TL 303,08 TL
Ev Avantaj 600 Dört Dörtlük 58,90 TL 32,40 TL 26,51 TL 397,58 TL
Ev Avantaj Özgür 66,90 TL 36,80 TL 30,11 TL 451,58 TL
Ev Avantaj Özgür Dört Dörtlük 76,90 TL 42,30 TL 34,61 TL 519,08 TL
SAMSUNG UE40H6500 model tv almayı düşünüyorum. Ürünün tam paket içeriği nedir? Akıllı kumanda yanında normal kumanda veriliyor

mu? Verilmiyorsa normal kumanda nerden temin edebiliriz? Akıllı kumanda pillerinin çabuk bittiği söyleniyor doğru mu?
Türk Telekom 29 Haziran itibariyle tarifelere ve görüşme ücretlerine zam yapmış.


chromu açtığımda tüm sayfalarda süreki bu uyarıyı alıyorum. Yardımlarınıı bekliyorum. (Internet Download Manager programı güncel ve tarayıcının uzantı sayfasında IDM Integration 6.15.12.2 yükü.)
Temel Bilgiler ve İstatistikler
Aktiflik: Şu anda DH'de değil
Son Giriş: 42 dk. önce
Son Mesaj Zamanı: 2 hafta
Mesaj Sayısı: 283
Gerçek Toplam Mesaj Sayısı: 453
İkinci El Bölümü Mesajları: 1
Konularının görüntülenme sayısı: 62.353 (Bu ay: 96)
Toplam aldığı artı oy sayısı: 50 (Bu hafta: 0)
En çok mesaj yazdığı forum bölümü: İşletim Sistemleri ve Yazılımlar
Mesajları
İkinci El Referansları
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.