Binbaşı
19 Aralık 2005
Tarihinde Katıldı
Takip Ettikleri
2 üye
Görüntülenme
Toplam: 344 (Bu ay: 14)
Gönderileri

Firma ve ürün hakkında bilgim yok. Paraf üyesi oldukları yazılmıştı diye hatırlıyorum. Ürünü/firmayı bilenler yorumlarsa faydalı olur.Kavurma 189.9TL/kg - TTKK Market

Ayrıca TK gövde tavuk(galiba tüm tavuğun firmadaki adı bu) 31, TK sucuk 139.9, o. peynir 100TL/kg.


Bunları bilenler de yorumlarsa duruma göre yarın uğrayabiliriz.


Ekleme: Ben yerel bir sitede görmüştüm, bağlantısı:


Kavurma 189.9TL/kg - TTKK Marketwww.kooperatifmarket.com.tr
Bereketli İndirimler - Tarım Kredi Kooperatif Market
https://www.kooperatifmarket.com.tr/firsatlar-kampanyalar/bereketli-indirimler

Windows 8.1'in kurulu olduğu diskte 1,5GB yer kalması üzerine İndirilenler klasörünü(44GB) başka bir diskteki bir birime taşıdım. Taşıma sonrası sistem diskinde 45GB yer beklerken sadece 4GB boş yer açıldığını gördüm. Daha önce karşılaştığım bir durum değil. Bunun sebebi ne olabilir?

Sistem diskinde değiştirme tarihine göre baktığımda sadece "System Volume Information" klasörü ve "pagefile.sys" dosyası görünüyor aynı tarihte.


Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.


Kanunla, elektronik ticarette (e-ticaret) haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması, pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla, ölçekler de dikkate alınarak e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve e-ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme yapılıyor.


Seyahat acenteliği, sivil havacılık, bireysel emeklilik, bankacılık, sigortacılık, finansman, sermaye piyasası, ödeme hizmetleri, bahis ve şans oyunları ile elektronik haberleşme alanlarında faaliyet gösteren işletmeler, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı veya e-ticaret hizmet sağlayıcı kabul edilmeyecek.


Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a yeni terim ve kavramlar ekleniyor.


E-ticaret pazaryerinde kendisinin satış yapıp yapmadığına bakılmaksızın diğer elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcılar "elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı" olarak; ister e-ticaret pazaryerinde isterse kendine ait e-ticaret ortamında, kendi mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcılar ise "elektronik ticaret hizmet sağlayıcı" olarak tanımlanacak.


Kanuna, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcının aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret ortamına ilişkin belirliliğin sağlanması için "e-ticaret pazaryeri" ve "e-ticaret ortamı" tanımları da eklenecek.


Net işlem hacmi, nihai fatura veya fatura yerine geçen belge değerlerinin tüm vergi, fon, harç ve benzeri dahil toplamını içerecek.


- Hukuka aykırı içerik


Diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça, aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı konulardan sorumlu olmayacak.


E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, e-ticaret hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olması halinde, bu içeriği gecikmeksizin yayımdan kaldırarak hukuka aykırı hususu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirecek.


E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, hak sahibinin, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline dair bilgi ve belgeye dayanan şikayeti üzerine, e-ticaret hizmet sağlayıcının şikayete konu ürününü yayımdan kaldırarak durumu kendisine ve hak sahibine bildirecek.


E-ticaret hizmet sağlayıcı, şikayetin aksini gösteren bilgi ve belgeye dayanan itirazını aracı hizmet sağlayıcıya sunması üzerine, şikayete konu ürünü yeniden yayımlayacak.


Şikayet ve itirazda; ilgililerin açık kimlik ve adres bilgileri, ihtilafa konu ürün hakkındaki bilgiler, ürünün yayımdan kaldırılması veya yayımlanmasının gerekliliğine dair gerekçeler ile yönetmelikle belirlenen diğer hususlar yer alacak. İlgililerin genel hükümlere göre adli ve idari mercilere başvurma hakları saklı olacak.


- Ticaret Bakanlığına "etkin ve adil rekabet ortamını koruma" yetkisi


Ticaret Bakanlığı, e-ticaretin gelişimini sağlamaya, etkin ve adil rekabet ortamını korumaya, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının faaliyetlerine yönelik düzenleme yapmaya yetkili olacak.Bakanlık, kanunun uygulanmasını sağlamak için denetim yapmaya ve denetim sonuçlarını açıklamaya, denetim sırasında özel uzmanlık veya teknik bilgi gerektiren durumlarda bilirkişi görevlendirmeye, bilirkişinin hak ve yükümlülükleri ile görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirlemeye yetkili kılınacak.


Aracı hizmet sağlayıcı ve hizmet sağlayıcı, düzenleme kapsamındaki iş ve işlemlerine ilişkin bilgi, belge, defter ve elektronik kayıtlarını, iş veya işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle saklamakla yükümlü olacak.


Ticaret Bakanlığı, sesli arama ve kısa mesaj yoluyla ticari elektronik ileti gönderen gerçek veya tüzel kişi abone bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan almaya yetkili olacak.


- İdari para cezaları


Kanunla, e-ticarette haksız ticari uygulamada bulunan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, haksız uygulamada bulunulan her bir e-ticaret hizmet sağlayıcı için 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.


E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dahil e-ticaret hizmet sağlayıcıyı kampanyalı mal veya hizmet satışına zorlayan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, her bir e-ticaret hizmet sağlayıcı için 500 bin lira idari para cezası uygulanacak.


Net işlem hacmine dahil edilen elektronik ticaret ortamları hariç olmak üzere kendine ait e-ticaret ortamları arasında erişim imkanı sunan ve bu ortamlarda birbirinin tanıtımını yapan sağlayıcıya ve e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıya 10 milyon lira, mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması halinde, aynı ortamda mal veya hizmet teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine olanak tanıyan sağlayıcıya ve e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıya ise 20 milyon lira idari para cezası verilecek.


Ticaret Bakanlığınca yapılan son bildirim ve bilgilendirmenin ardından e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve e-ticaret hizmet sağlayıcı, tüketiciler ve pazaryerinde bulunan e-ticaret hizmet sağlayıcıları mağdur etmemek adına yalnızca geçmiş siparişlere ilişkin iş ve işlemler yürütebilecek. Verilen süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması halinde bakanlık tarafından e-ticaret aracı hizmet sağlayıcının veya e-ticaret hizmet sağlayıcının ilgili internet adreslerine içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.


İdari para cezalarının uygulanmasına rağmen Ticaret Bakanlığınca verilen süre içinde aykırılığın sonlandırılmaması veya aynı aykırılığın ceza tebligatının yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde tekrarı halinde bir önceki cezanın iki katı idari para cezası uygulanacak.


İdari para cezalarına ilişkin fiillerin, Ticaret Bakanlığını yanıltmaya yönelik iş ve işlemlerle gerçekleştirilmesi halinde söz konusu cezalar 10 katı uygulanacak.


İdari para cezalarının bir takvim yılına ilişkin toplam tutarı, net işlem hacmi 60 milyar liranın, iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan aracı hizmet sağlayıcı veya hizmet sağlayıcı için 500 milyon lirayı geçemeyecek.


Bir takvim yılındaki net işlem hacmi 10 milyar liranın, iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, faaliyetine devam edebilmek için Ticaret Bakanlığından lisans almak ve lisansını yenilemek zorunda olacak.


Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.


Kanunla, e-ticarette haksız ticari uygulamaların belirlenmesi ve bunların önlenmesi amaçlanıyor.


E-ticaret aracı hizmet sağlayıcının, aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya belirli bir kararı almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına neden olan uygulamalarının haksız olduğu kabul edilecek. E-ticarette haksız ticari uygulamada bulunulamayacak.


Haksız ticari uygulama sayılacak durumlar şöyle:


- Mal veya hizmet satışı karşılığında e-ticaret hizmet sağlayıcıya yapılması gereken ödemenin, en geç satış bedelinin e-ticaret aracı hizmet sağlayıcının tasarrufuna girdiği ve siparişin alıcıya ulaştığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde eksiksiz yapılmaması,


- E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dahil olmak üzere, e-ticaret hizmet sağlayıcının kampanyalı mal veya hizmet satışına zorlanması,


- E-ticaret hizmet sağlayıcıyla olan ticari ilişkinin koşullarının, yazılı şekilde veya elektronik ortamda yapılan aracılık sözleşmesiyle belirlenmemesi ya da bu sözleşmenin açık, anlaşılır ve e-ticaret hizmet sağlayıcı tarafından kolay erişilebilir olmasının sağlanmaması,


- E-ticaret hizmet sağlayıcının aleyhine olacak şekilde aracılık sözleşmesi hükümlerinde geçmişe yönelik veya tek taraflı değişiklik yapılması ya da buna imkan sağlayan herhangi bir hükme aracılık sözleşmesinde yer verilmesi,


- Herhangi bir hizmet verilmediği veya verilen hizmetin türü ve hizmet bedelinin tutar ya da oranı aracılık sözleşmesinde belirtilmediği halde e-ticaret hizmet sağlayıcıdan bedel alınması,


- Aracılık sözleşmesinde herhangi bir nesnel ölçüte yer verilmediği halde ya da kamu kurumlarına veya adli mercilere başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle e-ticaret hizmet sağlayıcının sıralama ya da tavsiye sisteminde geriye düşürülmesi, e-ticaret hizmet sağlayıcıya sunulan hizmetin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması.


- E-ticaret aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri


Kanuna göre, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcının ekonomik bütünlük içinde bulunduğu ödeme hizmeti sağlayıcısına yapılan ödemeler, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıya yapılmış kabul edilecek.


Düzenlemeyle e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılara bazı yükümlülükler getiriliyor.


Buna göre, aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret pazaryerlerinde kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markasını taşıyan ya da marka kullanım hakkını haiz olduğu malları satışa sunamayacak veya bu malların satışına aracılık edemeyecek. Bu malların, farklı e-ticaret ortamında satışa sunulması halinde bu ortamlar arasında erişim imkanı sunamayacak ve birbirinin tanıtımını yapamayacak.


- 10 milyar liranın üzerinde işlem hacmi olanların yükümlülükleri


Kanunla bir takvim yılındaki net işlem hacmi 10 milyar liranın üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılara ilave yükümlülükler de getiriliyor.


Buna göre, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, e-ticaret hizmet sağlayıcı ve alıcıdan elde ettiği verileri, yalnızca aracılık hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanacak ve aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret pazaryerleri veya diğer e-ticaret ortamlarında e-ticaret hizmet sağlayıcılarla rekabet ederken kullanamayacak.


Net işlem hacmi 10 milyar liranın üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, e-ticaret hizmet sağlayıcının satışları dolayısıyla elde ettiği verileri bedelsiz taşımasına ve bu veriler ile bunlardan elde ettiği işlenmiş verilere bedelsiz ve etkin şekilde erişim sağlamasına teknik imkan sunacak.


Birden fazla e-ticaret ortamında faaliyet gösterilmesi halinde bu ortamlar arasında erişim imkanı sunulmayacak.


Bağımsız denetim kuruluşunca hazırlanan denetim raporu, Ticaret Bakanlığına sunulacak.


- Net işlem hacmi 30 milyar liranın üzerindekilere ilave yükümlülük


Düzenleme ile bir takvim yılındaki net işlem hacmi 30 milyar liranın, iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılara ilave yükümlülükler getirilecek.


Buna göre, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, pazaryerlerinin piyasadaki rakipleri dışlayıcı şekilde reklam ve indirim faaliyetlerinde bulunmayacak.


Net işlem hacmi 30 milyar liranın üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, e-ticaret hizmet sağlayıcının ticari ilişkilerini, alternatif kanallardan aynı ya da farklı fiyattan mal veya hizmet sunmasını ya da reklam yapmasını kısıtlayamayacak; herhangi bir kişiden mal veya hizmet teminine zorlayamayacak. Ayrıca buna imkan sağlayan herhangi bir hükme aracılık sözleşmesinde yer veremeyecek.


- Net işlem hacmi 60 milyar liranın üzerinde olanlara ilave yükümlülükler


Kanunla bir takvim yılındaki net işlem hacmi 60 milyar liranın, iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılara da ilave yükümlülükler getiriliyor.


Bu kapsamda e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret pazaryerlerinde, kredi kartıyla yapılan kredili ödeme işlemleri ile diğer ödeme işlemleri hariç ekonomik bütünlük içinde bulunduğu bankaların ya da şirketlerin, kredi verme işlemleri dahil sundukları her türlü hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin faaliyette bulunmasına imkan sağlayamayacak.


Ayrıca aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret pazaryerlerinde, ekonomik bütünlük içinde bulunduğu elektronik para kuruluşlarınca ihraç edilen elektronik paraların kabulüne ilişkin faaliyette bulunulmasına imkan sağlayamayacak.


Kargo ve lojistik hizmetlerinde söz sahibi olmasının diğer işletmelerin rekabet edebilirliğini sekteye uğratması nedeniyle e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar; aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret pazaryerlerindeki satışlar, kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin e-ticaret hizmet sağlayıcı olarak yaptığı satışlar ve e-ticaret dışındaki satışları hariç eşya taşımacılığı, taşıma işleri organizatörlüğü ve posta hizmet sağlayıcılığı faaliyetlerinde bulunamayacak.


Mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması halinde, aynı ortamda mal veya hizmet teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayamayacak. Bu hizmetlerin kendisi veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişiler tarafından farklı elektronik ortamlarda verilmesi halinde bu ortamlar arasında erişim imkanı sunamayacak ve birbirinin tanıtımını yapamayacak.


Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile kitap ve elektronik kitap okuyucularının, kısıtlamaya tabi olmadan e-ticaret pazar yerlerinde satışa sunulmasına imkan sağlanacak.


- E-ticaret lisansı


Bir takvim yılındaki net işlem hacmi 10 milyar liranın, iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, faaliyetine devam edebilmek için Ticaret Bakanlığından lisans almak ve lisansını yenilemek zorunda olacak.


Lisans ücreti, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılardan, bunların e-ticaret pazaryerlerinde bir önceki takvim yılında gerçekleşen net işlem hacimleri oranında tahsil edilecek.


Lisans ücreti, Ticaret Bakanlığınca peşin olarak tahsil edilecek. Tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilecek. Bu parasal eşikler, her yıl ETBİS verileri kullanılarak hesaplanan e-ticaret hacminin yıllık değişim oranına göre artırılacak.


Lisans ücretinin hesaplanmasında, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve ekonomik bütünlük içinde bulunduğu e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıların e-ticaret pazar yerleri üzerinden yurt dışına yapılan satışlar hesaba dahil edilmeyecek.


- 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek


Aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret pazaryerlerinde kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markasını taşıyan veya kullanım hakkını haiz olduğu malları satışa sunan veya satışına aracılık eden e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, elektronik para kuruluşu olarak yetkilendirilen işletmelerin ekonomik bütünlük içinde bulunduğu e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, eşya taşımacılığı faaliyetinde bulunan işletmeler, taşıma işleri organizatörü veya posta hizmet sağlayıcı olarak yetkilendirilen işletmelerin ekonomik bütünlük içinde bulunduğu e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, yükümlülüklere 1 Ocak 2024'e kadar uyum sağlayacak.


Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ve aynı tarihten itibaren 6 ay içinde bu düzenlemeye uygun hale getirilmeyen aracılık sözleşmelerinin ilgili hükümleri geçersiz sayılacak.


Lisans alma yükümlülüğü 1 Ocak 2025'te itibaren yerine getirilecek.


Düzenleme, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.


Kaynak:

https://www.memurlar.net/haber/1033331/e-ticarete-yonelik-kanun-teklifi-tbmm-de-kabul-edildi.html

"İlk Kez Akbanklı olup, Axess veya Wings Sahibi Olacaklara Özel 500 TL" Kampanya Detayları


 • Kampanya 1 - 31 Ocak 2022 tarihleri arasında, ilk kez Akbank müşterisi olup, Axess veya Wings asıl kredi kartı başvurusu yapan müşterilerimiz için geçerlidir.
 • İlk kez Akbank'lı olacak müşterilerimiz Akbank Mobil uygulaması içinden "Akbanklı Olmak İstiyorum" butonuna tıklayıp bilgilerini girdikten sonra "Kredi Kartı" ürününü sepete atabilir ve Müşteri İletişim Merkezimiz ile kısa bir görüntülü görüşme yaparak sadece birkaç dakika içinde Akbanklı olabilir ve başvurusunu tamamlayabilirler ya da www.akbank.com, www.axess.com.tr, www.wingscard.com.tr web sayfalarından Axess veya Wings başvurusu yaparak Akbank Mobil'de müşteri olma sürecini tamamlayabilirler.
 • Kampanyadan yararlanabilmek için, başvuru formunda "kartımın anında dijital kullanıma açılmasını istiyorum" seçeneği seçilerek anında dijital kullanım özellikli kart sahibi olunabilir.
 • Akbank Mobil'den anında "Cebe İnen" kart başvurunuzu yapıp sözleşmenizi imza derdi olmadan anında "Akbank Mobil'den" onaylayarak başvurunuzu tamamlayabilir, kartınızı anında internet alışverişlerinde kullanmaya başlayabilirsiniz.
 • 01.01.2022 öncesi açık Axess veya Wings kartı olmayıp, 01.01 - 31.01.2022 arasında başvurarak, 31.01.2022'ye kadar kartı onaylanan müşteriler kampanyadan faydalanabilir.
 • Başvurusu onaylanan müşteriler kampanya kapsamında 31 Ocak 2022'ye kadar internet harcamalarından %20, işlem başına 100 TL, ayda toplam 500 TL'ye varan chip-para kazanabilirler.
 • Kampanya boyunca 500 TL chip para kazanımına ek olarak, üye işyerlerinden ve diğer kampanyalardan da chip-para kazanılabilir.
 • Akbank Mobil uygulamalarının güncel versiyonlarını indirerek başvuru yapılmalıdır.
 • Kampanyaya Free, ticari kartlar, ek kart ve sanal kart başvuruları dâhil değildir.
 • Kampanya müşteri bazında gerçekleştirilecektir.
 • Kampanyadan sadece ilk kez Axess veya Wings asıl kredi başvurusu yapan ve anında dijitalden kullanım özelliğini seçen müşteriler yararlanabilir.
 • Akbank müşterileri, kartları adreslerine ulaşmadan, anında internet harcamaları ve mobil ödemelerde kullanabilir.
 • Hak edilen chip para harcamanın yapıldığı kartın işlemden sonraki ilk hesap özetine yansıyacaktır.
 • İptal edilen işlemlerde chip para kazanımları da iptal edilecektir.
 • Nakit çekim, EFT/havale, fon alım/satım, BES işlemleri, anlık/otomatik fatura, vergi ödemeleri ve chip-para ile yapılan alışverişler kampanyaya dâhil değildir.
 • Akbank T.A.Ş. kampanyayı durdurma ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Üstelik Axess veya Wings Kredi Kartı sahibi olan müşterilerimiz 1 yıl kart ücreti ödemiyor.


"İlk Kez Axess veya Wings Sahibi Olacaklara Özel 250 TL" Kampanya Detayları


 • Kampanya 1 - 31 Ocak 2022 tarihleri arasında, Axess veya Wings asıl kredi kartı başvurusu yapan Akbank müşterilerimiz için geçerlidir.
 • Şube, Müşteri İletişim Merkezi, Akbank Mobil, Axess Mobil, İnternet Şube, ATM, Akbank.com, axess.com.tr, wingscard.com.tr kanalları aracılığıyla kredi kartına başvurulabilir.
 • Başvuru formunda "kartımın anında dijital kullanıma açılmasını istiyorum" seçeneği seçilerek anında dijital kullanım özellikli kart sahibi olunabilir ve Akbank müşterileri, kartları adreslerine ulaşmadan, anında internet harcamaları ve mobil ödemelerde kullanabilir.
 • 01.01.2021 öncesi açık Axess veya Wings kartı olmayıp, 01.01 - 31.01.2022 arasında başvurarak, 31.01.2022'ye kadar kartı onaylanan müşteriler kampanyadan faydalanabilir.
 • Başvurusu onaylanan müşteriler kampanya kapsamında 31 Ocak 2022'ye kadar ilk 500 TL ve üzeri harcamalarında 250 TL chip-para kazanabilirler.
 • Kampanyaya Free, ticari kartlar, ek kart ve sanal kart başvuruları dâhil değildir.
 • Kampanya müşteri bazında gerçekleştirilecektir.
 • Kampanyadan sadece ilk kez Axess veya Wings asıl kredi kartı başvurusu yapan müşteriler yararlanabilir.
 • Kampanya boyunca 250 TL chip para kazanımına ek olarak, üye işyerlerinden ve diğer kampanyalardan da chip-para kazanılabilir.
 • Kazanılan chip-paralar kampanya koşulları gerçekleştirildikten sonra anında karta yüklenecektir.
 • İptal edilen işlemlerde chip-para kazanımları da iptal edilecektir.
 • Nakit çekim, EFT/havale, fon alım/satım, BES işlemleri, anlık/otomatik fatura, vergi ödemeleri ve chip-para ile yapılan alışverişler kampanyaya dâhil değildir.
 • Akbank T.A.Ş. kampanyayı durdurma ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Üstelik Axess veya Wings Kredi Kartı sahibi olan müşterilerimiz 1 yıl kart ücreti ödemiyor.

Mobil uygulamada çıktı sitede bulamadım. Kapakta 250 harcamaya 25TL indirim yazıyor, girince 150 üzeri ikinci harcamaya 25TL indirim yazıyor. Tarih :13-31 Ağu. Katılım şartı yok.


Ayrıca, a101 online veya kapıda için 150'ye 25 kampanyası var ama katıl butonu aktif olmasına tıklanıp tekrar eski haline dönüyor(katılım yapılamıyor)

Teb K.Kartı ile 750TL Akaryakıta MTV'de %20(Mak. 50TL) İndirim.


quote:

TEB Kredi Kartları’ndan Ocak ayında yapacağınız motorlu taşıtlar vergi ödemelerinde %20 indirim!

TEB Kredi Kartları’nızla 01-31 Aralık 2019 tarihleri arasında toplamda 750 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alımı yapın, Ocak 2020’de yapacağınız motorlu taşıtlar vergi ödemelerinizde %20 ( en fazla 50 TL ) indirim kazanın!

Nasıl katılırım?

Kampanyaya katılım için; harcamadan önce MTV yazıp 4616’ya SMS ile gönderebilir veya CEPTETEB Mobil Uygulaması kampanyalar sayfasından katılımınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Nasıl kazanırım?

Toplamda 750 TL ve üzeri alım yaptıktan sonra, 01-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapacağınız motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinize %20 indirim 03 Şubat 2020 tarihinde yansıtılacaktır.

Kampanyaya ait diğer bilgiler:

Toplamda , firma bağımsız 750TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz alımlarında geçerlidir.
Kampanya müşteri bazındadır.
Bonus POS zorunluluğu bulunmamaktadır.
Bonus kullanımları, sanal pos, sanal kart ve mail order işlemleri kampanyaya dahil değildir.
Tüm kartlar için kampanya katılım kısa mesajının sistemimize ulaşmasından sonraki işlemler dikkate alınır.
Kampanyaya katılım SMS'leri KDV ve ÖİV dahil Turkcell için 0,85 TL, diğer operatörler için 0,65 TL'dir.
Kampanya için gönderilen kısa mesajlar Banka sisteminde bulunan ve harcama yapılan kartın bağlı olduğu cep telefonu numarasından gönderilmelidir.
Sade kartlar, banka kartları ve ticari kartlar kampanyaya dahil değildir.
Ek kartlar kampanyadan ayrıca faydalanamaz, ek kartların yaptıkları harcamalar asıl kartın harcamasına sayılacaktır.


Hatırlatma: PO Kampanyasıyla(4x125'e 30TL, POAS -->5327524616) birleşir.

Ekleme: 80TL Kampanyasıyla(2x125'e 20'şer TL(x4), KAYIT -->5327524616) birleşir.
# Konu daha önce meizuturkiye sitesinde açılmış, moderasyona kurban edildiği için burada açılmıştır.

Telefonu almadan önce fikir sahibi olmak isteyenler için normal kullanıcı gözünden Meizu X8

Meizu X8 dün ulaştı bana ve bir günlük izlenimlerimi paylaşmak istiyorum.
Öncelikle oldukça şık bir telefon ve işçiliği kaliteli görünüyor.
Fakat işler yazılıma gelince biraz sarpa sarıyormuş yaşadım gördüm.
Yazdıklarım herhangi bir güncelleme yapılmadan ilk gelen sürüm(7.1.7.0G) ile ilintilidir daha sonra çözüldü ise ilgili arkadaşlar yazabilir. Ayrıca henüz hat takılmadı cihaza Wi-Fi ile test ediliyor.

Telefon arayüzü normal hızda fakat uygulama yüklemeye başlayınca çok hızlı olduğu fark ediliyor.
Belki çok fazla uygulama yüklendiği(20-30 uygulama bir oyun) için olabilir bundan sonra cihaz dondu(pi player ile müzik testi yaparken), yeniden başlatmadan da kendine gelemedi.*
Reset sonrası yine bazen "yazılım donanıma yetişememesi" durumu oldu. Bazen Mback tuşuna basıldığı halde cevap gelmiyor(ana ekrana dönmüyor) bir süre. Sonra da cevap vermiyor hatası.*

Klavyede Türkçe problemi vardı Touchpal güncellemesi ile ortadan kalktı. Eski klavyeme göre bazı eksikleri var, örneğin bir kelimeyi düzelttiği zaman onu geri alamıyor tekrar kelimeyi silip düzeltmek gerekiyor.

Launcher yükledim ama varsayılan olarak seçim yapılamıyor videosunu koydum. Ayrıca bazı ayarlarda da durum benzer, örneğin Google Play`de otomatik güncellemeler defalarca işaretleme rağmen kapatılamadı.**

Varsayılan uygulamalar bölümünde bazı uygulamalar çift görünüyor.*

Pil güzel gidecek gibi görünüyor. 50 dakikalık ilk bakışta %15'ten 5`e geldi. Şarj süresi 2 saati aşıyor.

Ekranın altında bulunan hafif siyahlık hepsinde olduğu gibi bunda da var hassas olanları üzebilir. Yine dokunmatik problemleri*** bir parça görülmekte.

Bildirim ışığı göremedim şarj dolduktan sonra da herhangi bir ışık gözüme çarpmadı.

Arada ekrana "Developer warning... " şeklinde 4-5 satırlık niye uyarı geliyor ama okunmadan kayboluyor.*

Parmak izi okuyucusu bazen çalışmıyor, ekranda bir süre(60sn) gösteriyor ve bu süreden sonra doğrulayın diyor, ayrıca ilk açılışta da şifre ile giriş istiyor daha sonra parmak izine geçiyor.

Video ve seslerde herhangi bir problem yaşatmadı. 4K video oynatımı, h265 desteği, birden fazla ses ve altyazı desteği herhangi bir problem yaşatmadı(vlc ile, kendi oynatıcısında birkaç eksik vardı). Sesler güzel, flac oynatma sorunsuz, kaliteli bir kulaklıkla daha iyi ses alıyorsunuz.

Varsayılan olarak Word dosyalarını açamadı, harici bir uygulama yüklemek gerekiyor.

Pil simgesine tıklayıp pil kullanım ayrıntılarını göremiyorsunuz, mecburen menüden girmek durumundasınız.

Bildirim çubuğu yukarıdan indirilirken bildirimler en üstte olduğu için iyice indirmeden görüntülenemiyor. Oysa indirdiğimiz alanın(çekmecenin) tabanına hizalanmış olsa(veya sticky top, yani ne kadar açılmışsa açılan alanın üstüne yapışacak şekilde) iyice aşağı indirmeden görüntüleyebiliriz. Söylemek istediğim şeyin videosunu da ekledim.

Şimdilik aklıma gelenler bunlar, icap ederse konuyu güncellerim, aşağıdaki klasöre üstte bahsettiğim durumlardan anlaşılmayan olan varsa diye ekran görüntüsü, videosu attım dileyenler bakabilir ve çözüm yolu varsa ve konuya yazarlarsa sevinirim.
Bağlantı:https://drive.google.com/drive/folders/1Ycyod8TeRyt6wsVsPwSnq1-s-QBvCKqR?usp=drive_open

Güncelleme
Sürüm güncellemesini yaptım bundan sonra yazacaklarım 7.1.7.1G sürümünde geçerlidir.
* Sorun güncellemeyle giderilmiş.
** Launcher aktif etme çalışıyor. Ayarlar - Uygulamalar - Varsayılan - Anasayfa Ekranı, diğer uygulamaların ayar değiştirmek için yönlendirdiği menüden yaparsanız tekrar eski haline dönüyor.
*** Güncellemeden sonra azaltılmış.
1- Bir uygulamanın içindeyken ana ekrana ani çıkış yapıldığında arkaplan görüntüsü(eğer farkedebileceğiniz bir görüntü ise) genişliyor(anti strech), akordiyonun açılması gibi bir şey oluyor(Nova Launcher). Başka bir görüntü seçtim olmadı ya da fark edilmiyor.
2- Migratool isimli bir uygulama yüklü geliyor, bununla eski telefonunuzdaki her şeyi wifi hotspot yoluyla yeni telefonunuza aktarabiliyor. Bu işlemi yapabilmek için eski telefonunuza gerekli olan apk'yi da telefon oluşturup diğer telefona gönderebiliyor. Yaklaşık 17000 sms'i ve rehberi aktardım. Sms sayısı çok fazla olduğu için veya iş bitmeden eski telefonda uygulamayı kapattığım için birkaç sefer denedim ama sonunda oldu.
Telefonun varsayılan sms programı Google Mesajlar uygulaması, yukarıda bahsettiğim sayıda sms'i gösteremedi, TextraSms de gösteremedi, çook eskiden kullandığım Chomp Sms gösterdi. Artık sim kartı takma vakti geldi sanıyorum.
3- Yaklaşan alarm bildirimi çıkmıyor. Google Saat uygulamasını yükleyerek bu özelliği kullanmak mümkün.
Merhabalar arkadaşlar, sıfır alımlarda pek mümkün olmasa da ikinci elde bu tarz araçlar vardır diye düşünüyorum.
Başlıkta anlatmak istediğim şudur: örneğin 70.000TL civarı bir bütçe ile, model olarak çok yaşlı olmayan ama hem konfordan hem de ekonomiden(yakıt, yürütme) yana üzmeyecek model önerileriniz var mıdır? Aslında konuyu fiyattan bağımsız olarak sürdürebilirsek daha faydalı olabilir, belki 10 yaş altı, 5 yaş altı X 75B altı, 100B altı, 150B altı kartezyen çarpımı şeklinde gruplara ayırarak öneriler paylaşılması isabetli olacaktır.

Özellikle uzun süre araştırma yapmış arkadaşların değerli görüşlerini beklerim, şimdiden teşekkürler.
Cumhurbaşkanlığı kararı açıklandı! O arabaların fiyatı yüzde 60 düştü

ABD'den ithal edilecek olan otomobiller için gümrük vergisi yüzde 120'den yüzde 60'a çekildi. Böylece otomobillerin fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. Türkiye, ABD’ye karşı bazı ürünlerde uyguladığı ek gümrük vergisini kaldırdı. Plastik, alkol, ağaç ürünleri, otomotiv gibi birçok alanda gümrük vergileri yarı yarıya indirildi. Yaklaşık bir yıl önce getirilen ek vergilerden vazgeçilmesiyle birlikte otomobil fiyatlarında da yüzde 60 oranında gerileme oluştu.

Kaynak:https://www.cnnturk.com/ekonomi/cumhurbaskanligi-karari-aciklandi-o-arabalarin-fiyati-yuzde-60-dustu
Başlıkta belirttiğim gibi çoğunlukla Web gezintisi ve MS Ofis işlerinde kullanılacak 2500TL'ye kadar Laptop lazım oldu.

Son zamanlarda araştırma yapmadığım için görüş almak istedim. İşletim Sistemi yüklü olacak, acemi kullanıcıya gideceği için kurulum derdi olmayan bir cihaz isteniyor.

Yardım için şimdiden teşekkürler.
Hakkında
Konum: Niğde
Forum İmzası:
Hakkımda:
Vefâsız yurd! Öz evlâdın için olsun, vefâ yok mu?
Neden kalbin kararmış? Bin ocaktan bir ziyâ yok mu?
İlâhî, kimsesizlikten bunaldım, âşinâ yok mu?
Vatansız, hânümansız bir garîbim... Mültecâ yok mu?
Bütün yokluk mu her yer? Bâri bir "Yok!" der sadâ yok mu?


Mehmed Akif Ersoy
Temel Bilgiler ve İstatistikler
Aktiflik: Şu anda DH'de değil
Son Giriş: 7 dk. önce
Son Mesaj Zamanı: 11 dk. önce
Mesaj Sayısı: 1.572
Gerçek Toplam Mesaj Sayısı: 4.805
İkinci El Bölümü Mesajları: 43
Konularının görüntülenme sayısı: 381.169 (Bu ay: 2.312)
Toplam aldığı artı oy sayısı: 3.431 (Bu hafta: 0)
En çok mesaj yazdığı forum bölümü: Sıcak Fırsatlar
Mesajları
İkinci El Referansları
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.