Şifremi/Kullanıcı Adımı Unuttum
Bağlan Google+ ile Bağlan Facebook ile Bağlan
Şimdi Ara

SU FATURANIZI DÜŞÜRÜN!! YASAL HAKKINIZI KULLANIN!!

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
8 Misafir Kullanıcı, 8 Masaüstü Kullanıcı
13
Cevap
0
Favori
1.257
Tıklama
Cevapla
Tüm Forumlar >> Konu Dışı / Off Topic >> Konu Dışı >> SU FATURANIZI DÜŞÜRÜN!! YASAL HAKKINIZI KULLANIN!!
Sayfaya Git:
Sayfa:
1
Giriş
Mesaj
 • Yarbay
  2671 Mesaj
  Atık su bedeli ödemeyin

  Belediyeleri su parasıyla birlikte aldıkları atıksu bedelleri artık vatandaşlar tarafından ödenmeyecek. Anca vatandaşların atık su bedeli ödememeleri için bir dilekçe yazmaları gerekiyor.

  26.05.1981 tarih 2464 sayılı Belediye Kanununun mükerrer 44.maddesi uyarınca alınmakta olan atık su bedeli 02.01.2004 tarih 25334 sayılı 5035 sayılı Kanunun 41.maddesi ile 01.01.2004 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırıldı. Sadece dilekçe verenlerde tüketimin yarısı kadar bir bedeli almamaktadır. Bu dilekçeyi doldurup bulunduğunuz belediyeye ait su işleri müdürlüğüne verdiğiniz takdirde artık atıksu bedeli ödemeyeceksiniz. Ödedikleriniz de borcunuza mahsup edilecektir. Bunun için İstanbulluların yazmaları gereken dilekçe şöyle:

  İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
  İSKİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

  İSTANBUL

  26.05.1981 tarih 2464 sayılı Belediye Kanununun mükerrer 44. maddesi uyarınca alınmakta olan atık su bedeli, 02.01.2004 tarih 25334 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5035 sayılı Kanunun 41. maddesi ile 01.01.2004 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.

  Bu nedenle dilekçemi takip eden dönemden itibaren tarafımdan atık su bedeli alınmamasını, 01.01.2004 tarihinden itibaren tarafımdan tahsil edilen atık su bedellerinin önümüzdeki dönem su kullanım bedelimden mahsup edilmesini, ayrıca 27.04.2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik" uyarınca yapılan işlemlerle ilgili olarak tarafıma bilgi verilmesini arz ederim.  İkamet Adresi AD SOYAD
  ................................
  ................................
  ................................

  İSTANBUL

  Abone Numarası
  .................


  Benim merak ettigim ise sadece istanbul için mi gecerli? Diger illerde de aynı seyi yapabiliyor muyuz?  |
  |
  _____________________________
 • Yüzbaşı
  732 Mesaj
  MADDE 41.- 26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  Mükerrer Madde 44.- Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir.
  Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları ile umuma açık ibadet yerleri, karşılıklı olmak şartıyla elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus olan binalar, milletlerarası kuruluşlar ve bunların temsilcilikleri tarafından kullanılan binalar ile bunların müştemilatı vergiye tâbi değildir.
  Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Mükellefiyet binanın kullanımı ile başlar.
  Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 100.000 TL. olarak hesaplanır.
  İş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait vergi, aşağıdaki tarifeye göre alınır.

  Yıllık Vergi Tutarları (TL)

  Bina
  Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
  1. Grup 1.250.000.000 1.000.000.000 750.000.000 625.000.000 500.000.000
  2. Grup 750.000.000 600.000.000 450.000.000 375.000.000 300.000.000
  3. Grup 500.000.000 400.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000
  4. Grup 250.000.000 200.000.000 150.000.000 125.000.000 100.000.000
  5. Grup 150.000.000 120.000.000 90.000.000 75.000.000 60.000.000
  6. Grup 75.000.000 60.000.000 45.000.000 32.000.000 25.000.000
  7. Grup 25.000.000 20.000.000 15.000.000 12.000.000 10.000.000

  Belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, yukarıdaki tarifenin yedinci grubunun belediye meclisince belirlenecek derecesi üzerinden hesaplanır.
  Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan çevre temizlik vergisi, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir. Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlardaki çevre temizlik vergisi ise 20.11.1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilir.
  İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahallerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. İş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi, her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde ödenir.
  Su ve kanalizasyon idareleri büyük şehir dahilindeki her ilçe veya ilk kademe belediyesinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan konutlara ilişkin olarak tahsil ettiği çevre temizlik vergisi ile bu verginin süresinde ödenmemesi nedeniyle tahsil ettiği gecikme zammının yüzde seksenini tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar bir bildirim ile ilgili belediyeye bildirerek aynı süre içinde öder. Tahsil edilen vergi ve gecikme zammının yüzde yirmisini ise münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere büyük şehir belediyesinin hesabına tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar aktarır. Büyük şehir belediye sınırları içinde bulunan belediyelerin kendileri tarafından tahsil edilen çevre temizlik vergisinin yüzde yirmisi aynı esaslar çerçevesinde büyük şehir belediyelerine aktarılır.
  Tahsil ettiği vergiyi veya gecikme zammını yukarıda belirtilen süre içinde ilgili belediyeye yatırmayan idarelerden, bu tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edilir.
  Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. Bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz.
  Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.
  Belediye meclisleri, bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile büyüklüklerini de dikkate alarak binaların hangi dereceye gireceğini tespit etmeye yetkilidir.
  Maliye Bakanlığı, mükellefiyetle ilgili olarak bildirim verdirmeye ve buna ilişkin usulleri belirlemeye, İçişleri Bakanlığının da görüşünü alarak bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
  |
  |
  _____________________________
 • Çavuş
  61 Mesaj
  ne oldu şimdi ödeyecek miyiz ödemeyecek miyiz anlamadım ben
  |
  |
  _____________________________
  BENDEN DE NO ''2 DAKİKA''
 • Binbaşı
  1859 Mesaj
  dilekçe veripte sonuç alan varmı her ay adsl parası kadar su faturası vermeyeyim bari
  |
  |
  _____________________________
 • Yarbay
  2671 Mesaj
  herkes daha fazla fatura odemekten memnun galiba
  |
  |
  _____________________________
 • Binbaşı
  1859 Mesaj
  başka bilgisi olan yokmu , ben dilekce verecem bakalım ne olacak.
  |
  |
  _____________________________
 • Yüzbaşı
  482 Mesaj
  ben simdi sadece atık su bedeli oduyordum artık onuda odemeyecekmiyim yani?
  |
  |
  _____________________________
 • Binbaşı
  1225 Mesaj
  şimdi ne kadar indirim olucak? uğraştığımıza değecek mi bari?
  |
  |
  _____________________________
 • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
  bi daha vermicez, biz de dilekçeyi patlatıoz... abi direk babamda öle dedi adsl beleşe gelcek
  |
  |
 • Binbaşı
  1225 Mesaj
  kaç paradan kurtuluyoruz????
  |
  |
  _____________________________
 • Binbaşı
  1225 Mesaj
  eee bizim faturada zaten kirli su bedeli 0 lira. zaten alınmıyor ki o.
  |
  |
  _____________________________
 • Binbaşı
  1859 Mesaj
  atık su ödenmezse %50 dahaz az verecezzzzzzz, len suyu belki atmıyom alala adamlar zorlan atık su parası alıyorlar yani evden gittiğiniz tuvaletler beleş değil yaaaaa. neyseki sağmur kar suyu falan diye atık su parası almıyorlar.
  |
  |
  _____________________________
 • Binbaşı
  1225 Mesaj
  yahu kardeşim zaten alınmıyor atık su bedeli elimde kasım-aralık faturası var KSUB- 0 yazıyo.
  |
  |
  _____________________________
 • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
  3 Not
  ddd
  |
  |
  _____________________________
HızlıCevap
Sayfaya Git:
Sayfa:
1
Reklamlar
haberler
Veri Merkezi;Metro Ethernet;Cloud Sunucu
Masal
google reklamları
Bu sayfanın
Mobil sürümü
Mini Sürümü

BR3
0,266
1.2.165

Reklamlar
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.