Şimdi Ara

rasyonalizm,septisizm,entüisyonizm,emprizm vb.

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
10
Cevap
7
Favori
12.328
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
 • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
 • arkadaşlar biri bana felsefi akımları tek cümle ile açıklayabilir mi lütfen
  felsefede hep o sorularım gidiyor:(  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi lalelim -- 22 Aralık 2013; 14:37:24 > • up
 • rasyonalizm akılcılık demektir bu akımı sokrates,aristo falan kullanıyor, dünyadaki tüm bilgilerin doğmadan önce beynimizde oldugunu, bunları ögrenerek aslında hatırladıgımızı söyler bu akı

  septizm şüphecilik , bunu sofistler bi de descartes yapar, herşeyden şüphe ediyorlar, sofistler şüpheyi sonuna kadar götürürken descartes şüpheyi araç olarak kullanır


  emprizm deneycilik bu adamlar diyordu bi şeyin hakkında bilgi sahibi olmak için o şeyi yaşaman lazım diyor yani damdan düştüysen gidip doktora değil damdan düşene sor diyor bi nevi

  sensüalizm duyuculuk bu adamlar diyor ki bütün bilgiler 5 duyu organıyla elde edilir başka bilgi kaynagı yoktur


  bunları hatırlıyorum sımdılık ama sor belki hatırlarım digerlerini de
 • Akımlar:
  Rasyonalizm (Akılcılık)
  Empirizm (Deneycilik)
  Sensüalizm (Duyumculuk)
  Kritisizm (Eleştiricilik)
  Pozitivizm (Olguculuk)
  Neopozitivizm (Analitik Felsefe) (Mantıkçı Empirizm)
  Entüisyonizm (Sezgicilik)
  Pragmatizm (Faydacılık)
  Fenomenoloji (Görüngübilim)
  Sofizm (Kuşkuculuk)
  Septisizm (Kuşkuculuk Şüphecilik)
  Sensüalist Septisizm (Duyumcu kuşkuculuk)
  Nihilizm (Hiççilik)
  İmmoralizm (Ahlak anlayılarını reddetme)
  Taoizm(Hiççilik)
  Realizm (Gerçekçilik)
  Oluşçuluk (Süreç Felsefesi)
  Düalizm (ikicilik)
  Hedonizm (Hazcılık)
  Egoizm (Bencillik)
  Anarşizm (Baştanımazcılık)
  Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)
  Teizm (Tanrıcılık)
  Deizm (Yaratanclık)
  Panteizm (Tüm tanrıcılık)
  Politeizm (Çoktanrıcılık)
  Monotezim (Tektanrıcılık)
  Ateizmdir (Tanrı tanımazlık)
  Agnostisizm (Bilinemezcilik)
  Stoacılık (Kadercilik)
  Hümanizm (İnsancıllık)
  Neoplatonizm (Yeni Eflatunculuk):
  Aristotelizm
  Atomizm
  Patristik Felsefe
  Skolastisizm
  Nominalizm (Adcılık)
  Voluntarizm (İstenççilik)
  İşrakizm (Işıkçılık)
  Meşşaiye (Yürüyenler)
  Materyalizm (Maddecilik)
  İdealizm (Fikircilik)
  Kartezyenler (Descartesciler)
  Monizm (Bircilik):
  Spiritüalizm (Ruhçuluk)
  Romantizm
  Relativizm (Görecelilik)
  Metafizik (Fizikötesi)
  Mistisizm (Gizemcilik)
  Paradigma (Görüş açısı)


  Rasyonalizm (Akılcılık) :
  Rasyonalizme göre zorunlu kesin ve genel geçer bilgilere ancak akılla ulaşılır. O halde doğru bilginin kaynağı akıldır. Duyu organlarının verileri geçici ve doğruluğu kesin olmayan bilgilerdir ve bu verilere güvenilemez. Felsefe evreni ve insanı kavrarken aklı kullanarak doğru bilgilere ulaşabilir.
  Temsilcileri: Sokrates Platon Aristoteles Farabi Descartes Spinoza Leibniz Hegel

  Empirizm (Deneycilik) :
  Doğru bilgiye duyu verileri ve deneyle ulaşılabileceğini savunan akımdır. İnsan aklında doğuştan bilgi olmadığını ve bilgiye dış dünyadan gelen deney verileri ile ulaşılabileceğini ileri sürer. Bilginin kaynağı deneydir. Empirizm deneye dayanan fiziği temel alır. Empirizmin ilk örnekleri ilkçağda Epiküros’ta görülür. Ona gör bütün bilgilerin ilk kaynağı duyudur.
  Temsilcileri: John Locke David Hume

  Sensüalizm (Duyumculuk):
  beş duyu verisinin verilerini doğru kabul eden görüş. Empirizmi doğrudan duyu algısı olarak kabul eder. Duyu algılarının dışındaki bilgi kaynaklarını reddeden görüş zihnin soyutlama gücüyle elde ettiği kavramların bilgi olduğunu da reddeder.
  Temsilcileri: George Berkeley Condillac

  Kritisizm (Eleştiricilik) :
  Kristizm bilgi teorisine aklı inceleyerek yaklaşmaya çalışır. Bunun için de bilgiyi sağlamada aklın rolünü ve deneyin rolünü ayrı ayrı ele alarak rasyonalizmle empirizmi uzlaştırmak ister.
  Temsilcisi: Immanuel Kant

  Pozitivizm (Olguculuk) :
  Pozitivizm de 19. yüzyıla damgasını vuran doğa bilimlerinden etkilenerek doğmuştur. Pozitivizm ancak duyu verilerine ve deneye dayanan olgusal dünyanın bilinebileceğini ve bu bilgiye de bilim aracılığı ile ulaşılabileceğini savunur. Deneyle denetlenemeyen her türlü felsefi soru anlamsızdır. Bu yüzden olguların arkasında yatan nedenler değil olguların arasındaki ilişkilerin bilgisine ulaşmayı amaçlamak gerekir.
  Temsilcisi: Auguste Comte

  Neopozitivizm (Analitik Felsefe) (Mantıkçı Empirizm):
  Analitik felsefe felsefeye bilimlerin dilini analiz etmek işlevi yükler. Böylece felsefe düşünsel bir etkinlik alanı olmaktan çıkarılır yalnızca dil analizleri yapan bir alan haline getirilir. Felsefe bilimlerin dilini çözümleyecek onların kavram yapılarını araştıracaktır. Bunu yaparken de sembolik mantığı kullanacaktır.
  Temsilcisi :
  Ludwig Wittgenstein Schlick Rudolf Carnap ve Reichenbach’dır.

  Entüisyonizm (Sezgicilik) :
  Kesin ve değişmez bilgilere sezgi aracılığı ile ulaşılabileceğini savunan akım enstüisyonizmdir.
  Temsilcileri: Henri Bergson Gazali

  Pragmatizm (Faydacılık) :
  Bilgiye fayda açısından yaklaşan pragmatizm bir yaşam felsefesidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde doğan bu akım felsefi bir akım olmanın ötesinde geniş halk kitlelerinin yaşam biçimine dönüşmüştür. Temeli İlkçağ filozoflarından sofistlere kadar inen pragmatizm bilgiyi faydaya dayandırır. Pragmatizme göre ne ki faydalıdır o bilgidir ne ki bilgidir o faydalıdır.
  Temsilcileri: William James John Dewey

  Fenomenoloji (öz-görüngübilim) :
  Fenomenoloji pozitivizmin duyusal verileri yani olguları ön plana çıkaran anlayışına karşı “genel objeler” in ruhsal (tinsel) olarak kavranabileceği anlayışını ortaya koyar. Görünenler (fenomenler) içinde bulunan “öz” doğru bilgidir ve bu “öz” ancak bilinçle kavranır.
  Temsilcisi: Edmund Husserl

  Sofizm (Kuşkuculuk):
  Sofist felsefe İ.Ö. 5. yüzyılda doğa filozoflarına tepki olarak doğar. Sofistlere göre duyu verileri insanlara göre değiştiğinden kesin bilgilere ulaşmak olanaksızdır. Bu yüzden bilgi görelidir (relatiftir).
  Temsilcisi: Protagoras Gorgias

  Septisizm (sistematik kuşkuculuk şüphecilik) :
  Kuşkucu Pyrhon (Piron) ve Timon verilen her yargının çelişiği için de güçlü nedenler olduğunu söyleyerek hiçbir konuda kesin yargıya varılamayacağını ileri sürer.

  Sensüalist Septisizm (Duyumcu kuşkuculuk):
  Sextus Empricus’a göre doğru bilgi olanaksızdır. Çünkü;
  Aynı şeyler farklı insanlarda farklı etkiler yapar.
  Her insan duyu bakımından farklı yaratılmıştır.
  Algılar içinde bulunduğumuz duruma göre değişir.

  Nihilizm (Hiççilik) :
  Nihilizme göre hiçbir varlık gerçekten var değildir ve varlığı var olan olarak kabul eden görüşlere karşı çıkar. Ancak daha genel bakıldığında nihilizm hiçbir değer ve kural tanımayan bir görüştür ve toplumda düzeni sağlayan tüm otoriteleri reddeder. Nihilizm bu biçimiyle siyasal anlamda anarşizme temel oluşturur.
  Temsilcileri: Gorgias W.F. Nietzsche

  İmmoralizm (Ahlak anlayılarını reddetme):
  Ahlakın dışlandığı bu felsefi anlayışın en önemli temsilcisi Friedrich Nietzsche’dir. Nietzsche kendi çağına kadarki ahlak anlayışlarını reddederken immoralisttir. Ancak “üst insanın” ahlakının egemen olması gerektiğini söylerken de moralisttir.

  Taoizm (Hiççilik):
  Nihilizmin bir başka biçimi de İlk Çağda Çin’de görülen taoizm’dir. Lao-Tse’nin kurduğu taoculuk gerçeğin tüm çeşitliliğine karşın “bir” (Tao) olduğunu ve bunun adının biçiminin maddesinin görüntüsünün olmadığını savunur. Aldatıcı olan dünya varlıktan yoksundur.

  Realizm (Gerçekçilik) :
  Varlık vardır anlayışı realizmdir. Realizm varlığın insan bilincinin dışında insan bilincinden bağımsız olarak var olduğunu savunur. Realizmle ilgili bir başka tartışma konusu da varlığın ne olduğu problemidir.

  Oluşçuluk (Süreç Felsefesi):
  Bu görüşün ilk temsilcisi İlk Çağ doğa filozoflarından Herakletios’tur. Herakleitos’a göre evrenin ana maddesi (arkhe) ateştir ve her şey ateşe dönüşecektir. Bu süreçte evrende her şey değişir. Değişimin temeli karşıtların çatışmasından doğan uzlaşma oluştur. “Değişmeyen tek şey varsa o da değişmenin kendisidir.” Herakletios değişmenin düzenine logos (akıl) adını verir.
  Temsilcileri: E. Mach H. Bergson ve N. Whitehead

  Düalizm (ikicilik):
  Materyalizmle idealizm arasında bir uzlaşma çabasıdır. Descartes’a göre varlık madde ve ruh olmak üzere iki cevherden oluşur. Ruhun işlevi düşünmek maddenin işlevi uzayda yer kaplamaktır. Evrendeki nesne dünyasındaki varlıklar salt madde Tanrı ise salt ruhtur. İnsanda madde ve ruh bir aradadır.

  Hedonizm (Hazcılık):
  İnsanın haz duyduğu şeylerle mutlu olabileceğini savunur. Haz duyulan şeyler öznel olduğundan evrensel bir ahlak yasasından söz edilemez. Bu görüş ilkçağ düşünürlerinden Aristippos’a göre “iyi” nin ve “kötü” nün ölçütü hazdır. Haz veren şeyler “iyi” acı veren şeyler ise “kötü” dür. Epiküros’a göre ise insan acıdan kaçarak ve hazza yönelerek mutlu olur.

  Egoizm (Bencillik):
  İnsan eylemlerinin kökeninde “ben sevgisi” vardır. Ahlak ise insanın kendini koruma güdüsünün dışa vurulmasından başka bir şey değildir. Bu görüşü savunan T. Hobbes’a göre insanda hayvanlarda olduğu gibi “kendini sevme” ve ”kendini koruma” içgüdüleri vardır. Dolayısı ile insan doğası gereği “bencil” dir. Bencil olan insan her şeyden önce kendi “çıkar” ını düşüneceğinden evrensel bir ahlak yasası yoktur.

  Anarşizm (Baştanımazcılık):
  Toplumsal yaşamı düzenleyen tüm kurum ve kuralları reddeden anarşizm doğal olarak ahlak kurallarının egemenliğini de reddeder. Bireysel iradenin her şeyin üstünde olduğunu savunulur.
  Temsilcileri: Proudhon Bakunin Kropotkin ve Stirner

  Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk):
  insanın yaşamını kendisinin kurması açısından özgür olduğunu savunur. Kierkegaard Heiddegger Jaspers ve Sartre’a göre insan kendi varoluşunu kendisi yaratır. Bir bıçak önce zihinde tasarlanır sonra yapılır. Bıçak için özgür seçim yoktur. Sadece insan değerlerini kendisi yaratır ve özgür iradesi ile yolunu seçer. O halde insanın “varlık” ı “öz” ünden önce gelir. İnsan ahlaki olarak “varlık” ı “öz” ünden önce gelir. İnsan ahlaki olarak “iyi” ve “kötü” nün ölçütünü topluma göre değil kendi öz iradesi ile belirlemelidir. Bu nedenle evrensel bir ahlak yasasından söz edilemez.

  Teizm (Tanrıcılık):
  Evreni ve insanı yaratan öncesiz ve sonsuz bir Tanrı’nın varlığını kabul edip Tanrı’nın aynı zamanda dünya ile sürekli ilişki içinde olduğunu kabul eden görüş Teizm’dir. Teizme göre Tanrı dünya ile ilişkisini dinler aracılığı ile kurar. Bu görüşte olanlar Tanrı’nın varlığını açıklamak üzere şu kanıtları ileri sürerler

  Deizm (Yaratanclık):
  Deizm Tanrı’nın evreni kendi yasalarına göre işleyen bir düzen olarak yarattığını savunur. Ancak yaratan ve düzeni kuran Tanrı’nın evreni kendi başına bıraktığını kabul eder. Bu yüzden deizm dinsel dogma ve ilkelerin varlığını kabul etmez. Deizm’e göre Tanrı’nın vahiy mucize gibi kanıtlara gereksinimi yoktur.

  Panteizm (Tüm tanrıcılık) :
  Panteizm Tanrı ve evreni bir gören özdeş gören anlayıştır. Bu görüş Tanrı’yı doğanın dışında düşünmez.

  Politeizm (Çoktanrıcılık):
  Tanrının birden fazla olduğunu savunan inanış eski yunan inanışında olduğu gibi.

  Monotezim (Tektanrıcılık):
  bir yaratıcı olduğunu kabul eden inanış sistemidir müslümanlık hristiyanlık yahudilik gibi.

  Ateizmdir (Tanrı tanımazlık):
  Ateizm tanrı’nın varlığını reddederek evreni evrene dayanarak açıklamaya çalışır. Bu nedenle ateizmi savunan düşünürler genelde materyalisttir. Ateizm tanrı’nın varlığını şu nedenlerle reddeder

  Agnostisizm (Bilinemezcilik):
  Tanrı’nın var olup – olmadığının bilinemeyeceğini savunan görüştür. Örneğin sofist düşünürlerden Protagoras “Tanrılar üzerine bilgi edinmekte çaresizim; ne var oldukları ne de olmadıkları ne de ne şekilde oldukları üzerine …” Agnostisizm adını ilk kullanan Thomas Huxley’e göre duyularımızla kavrayamadığımız şeyler konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz. Tanrı da duyularla kavranamadığı için var olup-olmadığını söylenemez.

  Stoacılık (Kadercilik):
  Dünya bir amaca göre düzenlenmiş sistemdir. Varlıklarda bu sistemde ahenkli bir bütündür. Bu bütünün bir parçası olan insan bütünün amacına uygun davranmalıdır. İnsanın amacı olan mutluluk Mutluluk erdemdir. Erdem doğaya uygun yaşamaktır. Hepsi insan iradesinin Tanrı iradesine uygun düşmesinden ileri gelir. İnsan kendini dünyanın gidişinden kendini ayıramayacağına göre yapılacak iş dünyanın gidişini olduğu gibi benimsemektir. Bu nedenle insan gereksiz sıkıntı ve tasalardan uzaklaşmalıdır.
  Temsilcileri: Epiktetos ve Kıbrıslı Zenon

  Hümanizm (İnsancıllık):
  Rönesnas’ın işlediği ilk konu insandır
  İnsanı arayan insanın özü ile bu dünyadaki yerini sorgulayan çalışmalara denir.

  Neoplatonizm (Yeni Eflatunculuk):
  Aristocu skolastiğe karşı Platon sevilmiştir.
  Platon akademisi kurulmuştur. Platon’un güzeli baş idea arasına alması Rönesans felsefesinin platonu benimsemesine sebep olmuştur. Ayrıca platonun mistik yapısı da Rönesans ’ın din yapısına uygundu. Bu sebepler Platonizmi doğurmuştur.

  Aristotelizm (Aristoculuk):
  Aristo’yu ortaçağın yanlış yorumladığına inanan bir takım düşünürler Aristo’nun fikirlerine yeniden yöneldiler. Aristoculuk skolastisizmden uzak bir şekilde yeniden yorumlanmıştır.

  Atomizm (Yeni maddeclik):
  Rönesans atomculuğu Epiküros’a dayanır. Epiküros skolastik felsefenin etkilerinden ayıklanarak yeniden anlanmaya çalışılmıştır. Böylece yeniden canlanan atomcu felsefe skolastiğe karşı çıkmıştır.

  Patristik Felsefe (Kilise babaları felsefesi):
  Hristiyanlık dinine antik felsefe ile şekil verme görüşlerinin ilkidir.
  Kilise babalarının felsefesidir. Hristiyan öğretilerinin temellendirilmesine çalışmışlardır.
  2-6.yy larda yaşamışlardır. Kilise babaları aynı zamanda din adamıdır.
  Temsilcisi: Augustinus

  Skolastisizm (Kilise okulları felsefesi):
  Patristik felsefenin sistematik halidir. Skolastik felsefede Aristotales felsefesinin ağırlığı vardır. Skolastik felsefe okul felsefesidir. Din adamı yetiştiren manastır ve katedraller de geliştiği için schola felsefesi ortaya çıkmıştır. Bu dönem felsefeyi dinin doğrularına uygulayıp inanç konularını kavranılır kılmayı amaçlar. Skolastik kiliseye bağlılık ve her türlü eleştiriye kapalılıktır. (dogmatizm)
  Temsilcileri: Aquinalı Thomas Anselmus Ockhamlı William

  Nominalizm (Adcılık):
  Skolastiğin önceki dönemlerinde belirlenen ideaların zihnin ürünü olan ad’tan ibaret olduğunu savunan görüştür. Kurucusu Ockhamlı Williamdır. Felsefe ile bilimlerin dinden bağımsızlığına yol açmıştır. Rönesans felsefesine zemin hazırlamıştır.

  Voluntarizm (İstenççilik):
  İradenin aklı karşısındaki üstünlüğünü ileri süren görüştür. Duns Scotus’a göre insanı bilgiye ***üren iradesidir. İnsanın kilise karşısında özgür olmasına yol açmıştır. Rönesans felsefesine zemin hazırlamıştır.

  İşrakizm (Işıkçılık):
  İslam felsefesinin eski doğu din ve felsefesinden etkilenmesiyle oluşmuştur.
  Mistik bir yapısı vardır. Yeni eflatunculuktan etkilenilmiştir. Akla karşıdır. Kurucusu Sühreverdi’ dir. İşrak aydınlanma manasındadır. İşrak insanın içine doğan ışık (sezgidir) Doğruya akıl sezgi ve benliğin arınması ile ulaşılır.

  Meşşaiye (Yürüyenler):
  İslam düşüncesi ve Aristo felsefesini uzlaştırmaya çalışmışlardır. Aristo felsefesini kendilerine rehber edinmişlerdir. Akıl ile İslam inançlarını açıklamaya çalışmışlardır. En önemli temsilcileri Farabi İbn-i Sina ve İbn-i Rüşd’tür. Aristo’nun izinde yürüdükleri için bu felsefeye Meşşai (yürüyen) felsefesi denir.

  Materyalizm (Maddecilik):
  Varlığın insan zihninden bağımsız olarak var olduğunu kabul ederler ve maddi cinsten bir şeyt olduğunu savunurlar. Materyalizm çatısı altında toplanırlar. Materyalizme göre gerçekten var olan “madde”dir. Demokritos Hobbes Lametrie Marx

  İdealizm (Fikircilik):
  Varlığın ilk ve en önemli ögesinin idea olduğunu öne felsefi öğretiye idealizm denir. Varlığı idea kabul eden filozoflardan Platon Aristoteles Farabi ve Hegel'dir.

  Kartezyenler (Descartesciler):
  Descartes’in öğrencilerine denir aklı ön plana çıkarmışlardır.

  Monizm (Bircilik):
  Beden ve ruh gibi iki cevher değil bir cevher var diyen görüş

  Spiritüalizm (Ruhçuluk):
  Var olanların özü ruhtur diyen görüş.

  Romantizm (duygusalcılık):
  Kant’ın insan zihni ve ruhunda kabul ettiği her şeyin dış dünyada da var olduğunu kabul edenlere denir. A.de Musset

  Relativizm (Görecelilik):
  her şeyin kişiden kişiye değiştiğini mutlak ve değişmezin olamayacağını savunan görüş.

  Metafizik (Fizikötesi):
  Duyusal olanın üstünde olanı araştıran ve ruh cin peri vs varlıklarla uğraşan daldır.

  Mistisizm (Gizemcilik):
  Doğaüstü güçlerin var olduğu ve bunlarla ilişki kurulabileceği temelini savunan görüş.

  Paradigma (Görüş açısı):
  olguları açıklamaya yönelik kanılar inançlar ve değer yargılarından oluşmuş bir çerçevedir. Bilim adamının dış dünyaya bakışını belirleyen bir kuramdır.


  NOT:ALINTIDIR!  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi serhat400 -- 22 Aralık 2013; 14:56:41 >
 • quote:

  Orijinalden alıntı: GangsterParty

  rasyonalizm akılcılık demektir bu akımı sokrates,aristo falan kullanıyor, dünyadaki tüm bilgilerin doğmadan önce beynimizde oldugunu, bunları ögrenerek aslında hatırladıgımızı söyler bu akı

  septizm şüphecilik , bunu sofistler bi de descartes yapar, herşeyden şüphe ediyorlar, sofistler şüpheyi sonuna kadar götürürken descartes şüpheyi araç olarak kullanır


  emprizm deneycilik bu adamlar diyordu bi şeyin hakkında bilgi sahibi olmak için o şeyi yaşaman lazım diyor yani damdan düştüysen gidip doktora değil damdan düşene sor diyor bi nevi

  sensüalizm duyuculuk bu adamlar diyor ki bütün bilgiler 5 duyu organıyla elde edilir başka bilgi kaynagı yoktur


  bunları hatırlıyorum sımdılık ama sor belki hatırlarım digerlerini de

  dogmatizm,kritisizm,emprizm,entüisyonizm

  bu arada teşekkürler
 • quote:

  Orijinalden alıntı: GangsterParty

  rasyonalizm akılcılık demektir bu akımı sokrates,aristo falan kullanıyor, dünyadaki tüm bilgilerin doğmadan önce beynimizde oldugunu, bunları ögrenerek aslında hatırladıgımızı söyler bu akı

  septizm şüphecilik , bunu sofistler bi de descartes yapar, herşeyden şüphe ediyorlar, sofistler şüpheyi sonuna kadar götürürken descartes şüpheyi araç olarak kullanır


  emprizm deneycilik bu adamlar diyordu bi şeyin hakkında bilgi sahibi olmak için o şeyi yaşaman lazım diyor yani damdan düştüysen gidip doktora değil damdan düşene sor diyor bi nevi

  sensüalizm duyuculuk bu adamlar diyor ki bütün bilgiler 5 duyu organıyla elde edilir başka bilgi kaynagı yoktur


  bunları hatırlıyorum sımdılık ama sor belki hatırlarım digerlerini de

  Teşekkürler faydalandım
 • teşekkürler arkadaşlar:)
 • dogmatizm din baskısıydı hatırlarsan orta çağda hakim görüştü dünyada yani dinin insanlara kurdugu baskı, yeniliğe tamamen kapalı, düzeni hiç bozmaz,eleştiriye falan tamamen kapalı baskıcı bi görüş

  kritisizm kant'ın görüşü bunu sakın unutma %90 kant üzerinden gelir bu, kritizm şudur hem rasyonalizmi hem de emprizm'i(asagıda yazıcam onu) harmanlayarak aklın bu iki yönünün de oldugunu, 2sinin birlikte yürütülerek bilgiye ulasılacagını söyler, yani şöyle diyor kant abimiz, biz emprizm'le deneyimler yaşarız ordan bilgileri toplarız, sonra bu bilgileri rasyonalizmle yani aklımızla yorumlar doğru bilgiye ulasırız, 2sinin karısımı yani, olay kısaca bu

  emprizm deneycilik, burda deney derken laboratuar deneyi gelmesin aklına deneyim anlamında deney, bu adamlar diyor ki insan beyni doğduğunda beyaz boş bir kağıda benzer, hayatta yaşadığı deneyimlerle bu kağıt gittkçe bilgiyle,tecrübeyle dolar, işte gerçek bilgi bundan ortaya çıkar, bu yüzden akıl zaten dolu gelir biz ögrendikce hatırlarız diyen rasyonalizme tepki olarak dogmustur bu akım


  entüisyonizm sezgicilikti sanırım, bunu gazali falan sürdürüyo felsefede, bu adamlar bilgi edinme yetimizin tanrı tarafından içimize konan sezgilerle gerçekleştirildiğini söylerler, yani kalp gözü olayları falan işte din kitap islam olayları kısaca


  simdi aklıma gelenleri yazıyım ; pozitivizm ; herşeyi bilime,sayıya falan uyarlar, dine karşı bi görüştür, herşeyin bilim için yapılması gerektiğini falan düşünür bu görüş
  materyalizm ; herşey maddedir der, bunu demokritos savunuyordu sanırım, evrendeki herşey, ruh bile maddeden oluşur falan diyor bu görüş, hatta ateş atomundan oluşur diyordu öyle birşeyler hatırlıyorum sanki demokrtos hakkında
  analitik felsefe ; bu günümüz felsefesidir pozitivizme cok benzer


  benden bu kadar :D bunları bilseniz yeter bence gerisi yorum oluyor zaten  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi GangsterParty -- 22 Aralık 2013; 15:32:21 >
 • quote:

  Orijinalden alıntı: GangsterParty

  dogmatizm din baskısıydı hatırlarsan orta çağda hakim görüştü dünyada yani dinin insanlara kurdugu baskı, yeniliğe tamamen kapalı, düzeni hiç bozmaz,eleştiriye falan tamamen kapalı baskıcı bi görüş

  kritisizm kant'ın görüşü bunu sakın unutma %90 kant üzerinden gelir bu, kritizm şudur hem rasyonalizmi hem de emprizm'i(asagıda yazıcam onu) harmanlayarak aklın bu iki yönünün de oldugunu, 2sinin birlikte yürütülerek bilgiye ulasılacagını söyler, yani şöyle diyor kant abimiz, biz emprizm'le deneyimler yaşarız ordan bilgileri toplarız, sonra bu bilgileri rasyonalizmle yani aklımızla yorumlar doğru bilgiye ulasırız, 2sinin karısımı yani, olay kısaca bu

  emprizm deneycilik, burda deney derken laboratuar deneyi gelmesin aklına deneyim anlamında deney, bu adamlar diyor ki insan beyni doğduğunda beyaz boş bir kağıda benzer, hayatta yaşadığı deneyimlerle bu kağıt gittkçe bilgiyle,tecrübeyle dolar, işte gerçek bilgi bundan ortaya çıkar, bu yüzden akıl zaten dolu gelir biz ögrendikce hatırlarız diyen rasyonalizme tepki olarak dogmustur bu akım


  entüisyonizm sezgicilikti sanırım, bunu gazali falan sürdürüyo felsefede, bu adamlar bilgi edinme yetimizin tanrı tarafından içimize konan sezgilerle gerçekleştirildiğini söylerler, yani kalp gözü olayları falan işte din kitap islam olayları kısaca


  simdi aklıma gelenleri yazıyım ; pozitivizm ; herşeyi bilime,sayıya falan uyarlar, dine karşı bi görüştür, herşeyin bilim için yapılması gerektiğini falan düşünür bu görüş
  materyalizm ; herşey maddedir der, bunu demokritos savunuyordu sanırım, evrendeki herşey, ruh bile maddeden oluşur falan diyor bu görüş, hatta ateş atomundan oluşur diyordu öyle birşeyler hatırlıyorum sanki demokrtos hakkında
  analitik felsefe ; bu günümüz felsefesidir pozitivizme cok benzer


  benden bu kadar :D bunları bilseniz yeter bence gerisi yorum oluyor zaten  saol
 • faydalı konu mesajım bulunsun

  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
 • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.