Teğmen
24 Ekim 2009
Tarihinde Katıldı
Takip Ettikleri
7 üye
Görüntülenme
Toplam: 50 (Bu ay: 0)
Gönderileri
Selamlar, yaklaşık 3 sene önce aldığım Diablo 3 + Reaper of souls oyunumu
1sene kadar oynadım. 2 adet karakterim vardı. 2 seneye sonra açtığımda,

Battle net giriş ekranı starter edition gözüküyor ve 2 karakterim silinmiş gözüküyor.
nasıl geri kurtarabilirim.
Not: oyunu ilk satınaldığım kod gittigidiyor hesabımdan silinmiş . ama oyun açıyor.
satıcıda kodu tekrar vermiyor.
slm kod bilgim olmadan android uygulama yapanapp invertor programından aynı projede screen1 kısmına splash screen imi yaptım 11 saniye sonrada screen2 deki internet sitesine gitmesi için webviev i yaptım
buradaki amaç şu 11 saniye bekleme ekranında screen2 çalışıp siteyi tam açıcak ve direk geçiş yapıcak program yükleniyor yazısından sonra int sitem gözükecek. Fakat screen 2 11 saniye sonra baştan sıfırdan bir 6 saniye beyaz ekranda bekletiyor. yani splash screen ın bir anlamı kalmıyor. bu splash screendan sonra hazır siteye geçişi nasıl yaparım.
saygılar.
Arkadaşlar taksi çıkması 350.000 de dizel 2008 linea 13.000 tlye alınırmı?
Not: Tanıdıktan
Merhaba Arkadaşlar joomla sitemde anasayfama eklediğim makaleme tıklayınca şu hatayı alıyorum.
Parse error: parse error, expecting `T_FUNCTION' in C:\wamp\www\AYMARA\plugins\content\relatednews\core\helper_image.php on line 231
oda şu koda denk geliyor. return $this->in['type']; nedendir acaba çözümü için yardımcı olurmusunuz?
<?php 
/**
* @package Related News
* @version 2.5
* @licensehttp://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html GNU/GPL
* @copyright (c) 2012 YouTech Company. All Rights Reserved.
* @author YouTech Companyhttp://www.smartaddons.com
*
*/
defined('_JEXEC') or die;

class ImageHelper{
protected static $instances = array();
protected static $defaults = array(
'type' => null,
'width' => null,
'height' => null,
'quality' => 90,
'function' => null,
'function_mode' => null,
'transparency' => true,
'background' => array('r'=>255, 'g'=>255, 'b'=>255),
'cache' => null,
'cache_url' => null
);
public static $supports = array(
IMAGETYPE_PNG,
IMAGETYPE_GIF,
IMAGETYPE_JPEG
);
public static $functions = array(
'resize',
'crop',
'rotate',
'flip_horizontal',
'flip_vertical'
);
public static $modes = array(
'center',
'fill',
'fit',
'stretch'
);

protected $image = null;
protected $in = null;
protected $out = null;
protected $errors = array();
protected $options = null;
protected $_process = 1;
protected $debug = false;
/**
*
* @param mixed $image
* @param array $options
* @return ImageHelper
*/
public static function init($image, $options = array()){
$cacheid = count(self::$instances);
if (!isset(self::$instances[$cacheid])){
self::$instances[$cacheid] = new ImageHelper($image, $options);
}
return self::$instances[$cacheid];
}

/**
* ImageHelper constructor
* @param unknown_type $image
* @param unknown_type $options
*/
public function __construct($image = null, $options = array()){
!is_null($image) && $this->image = $image;

// defaults
foreach (ImageHelper::$defaults as $name => $value){
$this->options[$name] = array_key_exists($name, $options) ? $options[$name] : $value;
}
$this->in = array(
'type'=>null,
'src' =>null
);
$this->out = array();
$this->debug && JFactory::getApplication()->enqueueMessage('ImageHelper::__construct');
}

public static function setDefault($_params = null){
self::$defaults = array(
'type' => null,
'width' => null,
'height' => null,
'quality' => 90,
'function' => null,
'function_mode' => null,
'transparency' => true,
'background' => array('r'=>255, 'g'=>255, 'b'=>255),
'cache' => null,
'cache_url' => null
);

if ($_params instanceof JRegistry){
$opts = array();

// output type ?
$imgcfg_type = $_params->get('imgcfg_type', 0);
if (in_array($imgcfg_type, array(IMAGETYPE_JPEG, IMAGETYPE_PNG, IMAGETYPE_GIF))){
$opts['type'] = $imgcfg_type;
}

// function ?
$imgcfg_fn = $_params->get('imgcfg_function', 'none_resize');
$imgcfg_fn = explode('_', $imgcfg_fn);
if ( in_array($imgcfg_fn[0], self::$functions) ){
$opts['function'] = $imgcfg_fn[0];
if ($imgcfg_fn[0] == 'resize'){
if ( isset($imgcfg_fn[1]) && in_array($imgcfg_fn[1], self::$modes) ){
$opts['function_mode'] = $imgcfg_fn[1];
} else {
$opts['function_mode'] = self::$modes[2];
}
}

}

// background
$imgcfg_background = $_params->get('imgcfg_background', null);
if (!is_null($imgcfg_background)){
$opts['background'] = $imgcfg_background;
}

// quality
$imgcfg_quality = $_params->get('imgcfg_quality', null);
if ( $imgcfg_quality != null && intval($imgcfg_quality) > 0 && intval($imgcfg_quality) < 100 ){
$opts['quality'] = intval($imgcfg_quality);
}

// transparency
$imgcfg_transparency = $_params->get('imgcfg_transparency', 1);
if ( $imgcfg_transparency != null){
$opts['transparency'] = $imgcfg_transparency ? true : false;
}

// dimension ?
$imgcfg_w = $_params->get('imgcfg_width', 0);
$imgcfg_h = $_params->get('imgcfg_height', 0);
if ( intval($imgcfg_w) > 0 ){
$opts['width'] = $imgcfg_w;
}
if ( intval($imgcfg_h) > 0 ){
$opts['height'] = $imgcfg_h;
}

// cache ?
if ( defined('JPATH_CACHE') ){
$cache_path_default = JPATH_CACHE.'/resized';
$cache_path_url_default = 'cache/resized/';
} else {
$cache_path_default = null;
$cache_path_url_default = null;
}
$cache_path = $_params->get('imgcfg_cache', $cache_path_default);
$cache_url = $_params->get('imgcfg_cache_url', $cache_path_url_default);
if ($cache_path) $opts['cache'] = $cache_path;
if ($cache_url) $opts['cache_url'] = $cache_url;

}
self::$defaults = array_merge(self::$defaults, $opts);
}

public static function testDefault(){
echo 'ImageHelper::$defaults'.'<br>';
var_dump(self::$defaults);
}

/**
* Get image type for input url or path of file.
* @return mixed
*/
protected function getInputType(){
if ( !isset($this->in['type']) ){
$this->debug && JFactory::getApplication()->enqueueMessage('ImageHelper::getInputType');
if (is_string($this->image)){
$path = $this->image;
} else {
$path = @$this->image['src'];
}

if (is_string($path)){
$ps = JString::parse_url($path);
if ( array_key_exists('path', $ps) && !empty($ps['path']) ){
$isHttp = isset($ps['scheme']) && in_array($ps['scheme'], array('http', 'https'));
if (!$isHttp || JURI::isInternal($path)){
$path = $ps['path'];
} else {
// is extenal url.
$this->in['type'] = 'url';
$this->in['src'] = $path;
return $this->in['type'];
}
}
} else if (!$path){
$this->errors[] = 'Image path must be string or stored in array_argument[src]!';
}
//var_dump('Path: ', $path);
if ( !file_exists($path) ){
$this->errors[] = 'Image path is not exists!';
} else {
//var_dump('EXISTS');
$this->in['src'] = realpath($path);
$infor = array();
if ( !function_exists('exif_imagetype') ){
$intype = exif_imagetype($path);
} else {
$infor = getimagesize($path);
$intype= @$infor[2];
}
}
switch ($intype){
case IMAGETYPE_PNG:
$this->in['type'] = IMAGETYPE_PNG;
break;
case IMAGETYPE_GIF:
$this->in['type'] = IMAGETYPE_GIF;
break;
case IMAGETYPE_JPEG:
$this->in['type'] = IMAGETYPE_JPEG;
break;
default:
}
}
}
return $this->in['type'];
}

protected function getInputResource(){
$this->debug && JFactory::getApplication()->enqueueMessage('ImageHelper::getInputResource');
//var_dump('getInputResource: '.$this->in['src']);
if ( !isset($this->in['image']) ){
$intype = $this->getInputType();
switch ($intype){
case IMAGETYPE_PNG:
$this->in['image'] = imagecreatefrompng($this->in['src']);
break;
case IMAGETYPE_GIF:
$this->in['image'] = imagecreatefromgif($this->in['src']);
break;
case IMAGETYPE_JPEG:
$this->in['image'] = imagecreatefromjpeg($this->in['src']);
break;
default:
$this->in['image'] = null;
return false;
}
}
return is_resource($this->in['image']) ? $this->in['image'] : null;
}

protected function validOptions(){
$this->debug && JFactory::getApplication()->enqueueMessage('ImageHelper::validOptions');
// TODO: validate input
$type = $this->getInputType();
$input_type_ok = ($type=='url') || in_array($type, ImageHelper::$supports);
if ( !$input_type_ok ){
$this->errors[] = 'Input type is not supported!';
$this->_process = 0;
} else if ($type=='url'){
$this->_process = 0;
}

// required options
$output_type_ok = !is_null($this->options['type']) && in_array($this->options['type'], ImageHelper::$supports);
if ( !$output_type_ok ){
if ( $input_type_ok ){
$this->options['type'] = $type;
}
}

if ( !($this->options['width']>0 || $this->options['height']>0) ){
$this->errors[] = 'Output width or height must be greater than zero (>0)!';
$this->_process = 0;
}

if ( in_array($this->options['function'], ImageHelper::$functions) ){
if ($this->options['function'] == 'resize' && !in_array($this->options['function_mode'], ImageHelper::$modes)){
$this->errors[] = 'Resize mode is not valid! should be in ['.implode(', ', ImageHelper::$modes).']';
$this->_process = 0;
}
} else {
$this->errors[] = 'Output function is not valid! should be in ['.implode(', ', ImageHelper::$functions).']';
$this->_process = 0;
}

// auto parse options
if ( !isset($this->options['quality']) || !is_numeric($this->options['quality']) || $this->options['quality']==0 ){
$this->options['quality'] = 90;
} else {
if ($this->options['quality'] < 10){
$this->options['quality'] = 10;
}
if ($this->options['quality'] > 100){
$this->options['quality'] = 100;
}
}

$c = &$this->options['background'];
if ( is_string($this->options['background']) ){
if ( preg_match('/^#?([a-fA-F0-9]{3}|[a-fA-F0-9]{6})$/i', $this->options['background'], $m) ){
$hex = isset($m[1]) ? $m[1] : null;
if (strlen($hex)==3){
$hex = $hex[0].$hex[0].$hex[1].$hex[1].$hex[2].$hex[2];
}
if ($hex){
$dec = hexdec($hex);
$this->options['background'] = array(
'r' => 0xFF & ($dec >> 0x10),
'g' => 0xFF & ($dec >> 0x8),
'b' => 0xFF & $dec
);
} else {
$this->options['background'] = null;
}
} else {
$this->options['background'] = null;
}
}
if ( !is_array($this->options['background']) ){
$this->options['background'] = null;
} else {
$valid = 1;
$bg = $this->options['background'];
foreach (array('r', 'g', 'b') as $e){
if ( !array_key_exists($e, $bg) || ($bg[$e]<0) || ($bg[$e]>255) ){
$valid = 0;
break;
}
}
if (!$valid){
$this->options['background'] = null;
}
}

if ( !is_null($this->options['cache']) ){
if ( !@is_dir($this->options['cache']) && !@mkdir($this->options['cache']) ){
$this->options['cache'] = __DIR__.'/resized';
}
} else {
$this->options['cache'] = __DIR__.'/resized';
}
if ( !file_exists($this->options['cache']) && !@mkdir($this->options['cache'], 0755, true) ){
$this->errors[] = 'Cache is not created!';
$this->_process = 0;
} else {
$this->options['cache'] = realpath($this->options['cache']);
}

return count($this->errors) == 0;
}

protected function getOutputFile(){
if ( !array_key_exists('src', $this->out) || is_null($this->out['src']) ){
$this->debug && JFactory::getApplication()->enqueueMessage('ImageHelper::getOutputFile');
$hash = md5( serialize( array($this->options, $this->in['src'], $this->in['type']) ) );
if (defined('DEBUG') && 0){
$hash = basename($this->in['src'], '.jpg');
$w = isset($this->options['width']) ? $this->options['width'] : 0;
$h = isset($this->options['height']) ? $this->options['height'] : 0;
$hash .= '-'.$w.'x'.$h;
$hash .= '-'.$this->options['function'];
$hash .= '-'.$this->options['function_mode'];
$hash .= '-'.$this->options['quality'];
}
switch ($this->options['type']){
case IMAGETYPE_PNG:
$ext = '.png';
break;
case IMAGETYPE_GIF:
$ext = '.gif';
break;
case IMAGETYPE_JPEG:
$ext = '.jpg';
break;
default:
$ext = image_type_to_extension($this->options['type'], true);
}
$this->out['src'] = $this->options['cache'].'/'.$hash.$ext;
$this->debug && JFactory::getApplication()->enqueueMessage('ImageHelper::getOutputFile::::'.$this->out['src']);
}
return $this->out['src'];
}

protected function getOutputUrl(){
if (!isset($this->out['url'])){
$this->debug && JFactory::getApplication()->enqueueMessage('ImageHelper::getOutputUrl');
if ( $this->validOptions() && in_array($this->options['type'], ImageHelper::$supports) ){
$this->out['url'] = $this->options['cache_url'].basename( $this->getOutputFile() );
} else {
$this->out['url'] = is_string($this->image) ? $this->image : @$this->image['src'];
$this->debug && JFactory::getApplication()->enqueueMessage('Not validOptions::'.$this->out['url']);
}
}
return $this->out['url'];
}

/**
* @return mixed
*/
public function output(){
if ( $this->validOptions() && $this->getInputResource()){
$this->debug && JFactory::getApplication()->enqueueMessage('ImageHelper::output');
$this->process();
if (is_resource($this->out['image'])){
$oImage = &$this->out['image'];
switch( $this->options['type'] ){
case IMAGETYPE_JPEG:
imagejpeg($oImage, $this->getOutputFile(), $this->options['quality']);
break;
case IMAGETYPE_GIF:
imagegif($oImage, $this->getOutputFile());
break;
case IMAGETYPE_PNG:
imagepng($oImage, $this->getOutputFile(), 10 - round($this->options['quality']/10.0));
break;
}
}
}
}

/**
*@return string
*/
public function tag(){
$this->debug && JFactory::getApplication()->enqueueMessage('ImageHelper::tag');
if (!$this->getOutputUrl()){
return '';
}
$tag = array();
if (is_array($this->image)){
foreach ($this->image as $att => $val){
if ($att == 'src'){
$tag[] = 'src="'.$this->getOutputUrl().'"';
} else {
$tag[] = $att.'="'.$val.'"';
}
}
if (!array_key_exists('alt', $this->image)){
$tag[] = 'alt="'.$this->getOutputUrl().'"';
}
} else {
$tag[] = 'src="'.$this->getOutputUrl().'"';
$tag[] = 'alt="'.$this->getOutputUrl().'"';
}
return count($tag) ? '<img '.implode(' ', $tag).'/>' : '';
}

/**
* @return string
*/
public function path(){
$this->debug && JFactory::getApplication()->enqueueMessage('ImageHelper::path');
return $this->__toString();
}

public function src(){
$this->debug && JFactory::getApplication()->enqueueMessage('ImageHelper::src');
return $this->getOutputUrl();
}


/**
* @return string
*/
public function error(){
$this->debug && JFactory::getApplication()->enqueueMessage('ImageHelper::error');
return $this->errors;
}


/**
* Resize input image by size
* @param int $w
* @param int $h
* @return ImageHelper
*/

public function resize($w = 0, $h = 0){
$this->debug && JFactory::getApplication()->enqueueMessage('ImageHelper::resize');
if ($w > 0) $this->options['width'] = $w;
if ($h > 0) $this->options['height'] = $h;
return $this;
}

protected function actionPerformed(){
$this->debug && JFactory::getApplication()->enqueueMessage('ImageHelper::actionPerformed');
$sImage = $this->getInputResource();
if ( !is_resource($sImage) ) return;
$sw = imagesx($sImage);
$sh = imagesy($sImage);
if ( $this->options['function']=='resize' ){
$ow = is_null($this->options['width']) ? 0 : intval($this->options['width']);
$oh = is_null($this->options['height']) ? 0 : intval($this->options['height']);
if ( $ow==0 && $oh==0 ){
//die('thoi khoi resize');
} else if ($ow == 0){
// resize by height.
$this->options['function_mode'] = ImageHelper::$modes[3];
$ow = $this->options['width'] = round($oh * $sw/$sh);
} else if ($oh == 0){
$this->options['function_mode'] = ImageHelper::$modes[3];
$oh = $this->options['height'] = (int)round($ow * $sh/$sw);
// resize by width
} else if ( abs($oh-round($ow*$sh/$sw)) <= 1 ){
// resize by ca hai
$this->options['function_mode'] = ImageHelper::$modes[3];
$oh = $this->options['height'] = round($ow*$sh/$sw);
}
$oImage = $this->getCanvas();
// build agrs
$sx = $sy = 0;
$dx = $dy = 0;
$dw = $sw;
$dh = $sh;
switch($this->options['function_mode']){
case ImageHelper::$modes[0]:
if ($ow > $dw) {
$dx = ($ow-$dw)/2;
}
if ($oh > $dh) {
$dy = ($oh-$dh)/2;
}
if ($sw > $ow){
$sx = ($sw-$ow)/2;
}
if ($sh > $oh){
$sy = ($sh-$oh)/2;
}
break;
case ImageHelper::$modes[1]:
$or = 1.0*$sw/$sh;
if ($ow < $oh*$or){
$dw = round($oh*$or);
$dh = $oh;
$dx = ($ow-$dw)/2;
$dy = 0;
} else {
$dw = $ow;
$dh = round($ow/$or);
$dx = 0;
$dy = ($oh-$dh)/2;
}
break;
case ImageHelper::$modes[2]:
$or = 1.0*$sw/$sh;
if ($ow > $oh*$or){
$dw = round($oh*$or);
$dh = $oh;
$dx = ($ow-$dw)/2;
$dy = 0;
} else {
$dw = $ow;
$dh = round($ow/$or);
$dx = 0;
$dy = ($oh-$dh)/2;
}
break;
default:
case ImageHelper::$modes[3]:
$dw = $ow;
$dh = $oh;
break;
}

imagecopyresampled(
$oImage,
$sImage,
$dx, $dy, $sx, $sy,
$dw, $dh, $sw, $sh
);

$this->out['image'] = $oImage;
}
return 1;
}

public function __destruct(){
$this->save2f();
$this->debug && JFactory::getApplication()->enqueueMessage('ImageHelper::__destruct');
}

protected function save2f(){
$this->debug && JFactory::getApplication()->enqueueMessage('ImageHelper::save2f');
if ($this->_process && ($of = $this->getOutputFile()) && !file_exists($of)){
$this->actionPerformed();
if ( array_key_exists('image', $this->out) && is_resource($this->out['image'])){
$oImage = &$this->out['image'];
switch( $this->options['type'] ){
case IMAGETYPE_JPEG:
imagejpeg($oImage, $of, $this->options['quality']);
break;
case IMAGETYPE_GIF:
imagegif($oImage, $of);
break;
case IMAGETYPE_PNG:
imagepng($oImage, $of, 10 - round($this->options['quality']/10.0));
break;
}
}
}
}

protected function getCanvas(){
if ( !isset($this->out['image']) ){
$this->debug && JFactory::getApplication()->enqueueMessage('ImageHelper::getCanvas');
$oImage = imagecreatetruecolor($this->options['width'], $this->options['height']);
if ($this->options['transparency'] && in_array($this->options['type'], array(IMAGETYPE_GIF, IMAGETYPE_PNG))){
if (IMAGETYPE_GIF == $this->in['type']){
$trans_index = imagecolortransparent($this->in['image']);
if ($trans_index >= 0) {
$trans_color = imagecolorsforindex($this->in['image'], $trans_index);
$trans_index = imagecolorallocate($oImage, $trans_color['red'], $trans_color['green'], $trans_color['blue']);
imagefill($oImage, 0, 0, $trans_index);
imagecolortransparent($oImage, $trans_index);
}
} else if (IMAGETYPE_PNG == $this->in['type']){
$png_alpha = ((ord(file_get_contents($this->in['src'], false, null, 25, 1)) & 6) & 4) == 4;
if ($png_alpha){
imagealphablending($oImage, true);
$transparent = imagecolorallocatealpha($oImage, 0, 0, 0, 127);
imagefilledrectangle($oImage, 0, 0, $this->options['width'], $this->options['height'], $transparent);
imagealphablending($oImage, false);
imagesavealpha($oImage, true);
}
}
} else if ( !is_null($this->options['background'])

&& $this->options['function']==ImageHelper::$functions[0]
&& in_array($this->options['function_mode'], array(ImageHelper::$modes[0], ImageHelper::$modes[2]))){
$bgc = imagecolorallocate(
$oImage,
$this->options['background']['r'],
$this->options['background']['g'],
$this->options['background']['b']
);
imagefilledrectangle($oImage, 0, 0, $this->options['width'], $this->options['height'], $bgc);
}
$this->out['image'] = $oImage;
}
return $this->out['image'];
}

public function __toString(){
$this->debug && JFactory::getApplication()->enqueueMessage('ImageHelper::__toString');
$f = $this->getOutputFile();
return is_null($f) ? '' : $f;
}
}
slm arkadaşlar one x 'imde telefonumu tuş kilidiyle kapadıkdan sonra tekrar açayım diyince ekranın kendi kendine sağa sola kaydığını resimlerin sürekli ve çok hızlı bir şekilde kendi kendine sırayla döndüğünü ve kendini uçak moduna aldığını görüyorum. alttaki dokunmatik tuşlar belirli saniyeler 10-15 sn gibi çalışmıyor. yalnız bu olay ara ara oluyor. virüs var dedim dr.web light la tarattırınca 2 adet virüs çıktı temizledim üzerine birde avg antivirüs koydum tekrar oluyor.

Ayrıca telefonun arama tuşuna basınca ekran kararıyor arka planda aramayı yapıyor bir problem yok ama ekranda hiç bir şey gözükmüyor taki sağ üstteki tuşa basana kadar ona basınca tekrar geri geliyor. bu sorun diğerinden bağımsız bir sorun acaba güç seçenekleriyle bir alakası varmı diye düşünüyorum.

telefonu güncelledim sense 5 android 4.2.2 olarak yine aynı sorunu yaptı.
slm arkadaşlar .
Elimde
core 2 duo e8400 3.0 ghz 6mb cacheli socket 775 lga işlemcim var
16 gb ddr3 1600 mhz 4*4 ram var. (hiç kullanmadım)
Sandisk 120 gb sata3 harddisk.
cooler master cm692 650w orjinal psu lu kasam var.
ayrıca asus un usb 3.0 çoğaltıcı hiç kullanmadığım kartım var.
Büyük ihtimallede vatandan hd 7770 1gb 128 bit ekrankartı alıcam

300 tlye kadar fiyat performans ürünü ileri dönük bir anakart almam gerekiyor ne tavsiye edersiniz. 775 lga işlemcim şimdiki anakartlarda uyumsuzluk problemi çıkarırmı sizce?

arkadaşlar 250 tl limitim var gtx serisinden 256 bitlik hangisini alabilirim. hepsiburadanda 50 tllik çekim var, 300 tlye kadar hepsiburadadan alışveriş yapabilirim sizce hangi kartı almalıyım. yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar şu anki ekran kartım sapphire ati radeon hd2900 pro. 512 mb 128 bit
yada başka bir sitede olur. 250 tlye kadar.

aşağıdaki seçenekler nasıldır hangisini almalıyım.

http://www.hepsiburada.com/Liste/productDetails.aspx?Categoryid=204&Productid=bd302967

http://www.hepsiburada.com/Liste/productDetails.aspx?Categoryid=204&Productid=bd300084

http://www.hepsiburada.com/liste/asus-hd7750-1gd5-v2-1gb-128bit-gddr5-directx-11-pci-e-30-ekran-karti/productDetails.aspx?productId=bd303226&categoryId=204&navq=fh_eds%3d%25c3%259f%26categoryid%3d204%26fh_view_size%3d12%26fh_sort_by%3d-order_stock_attribute_pl%252c%252bmin_actual_price_pl%26sc%3d8%26fh_secondid%3dbd303226%26fh_lister_pos%3d2%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252f250.0%253cactual_price%253c500.0%252fcategories%253c%257bcatalog01_2147483646%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_2147483646_8%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_2147483646_8_204%257d%26fh_refview%3dlister

http://www.hepsiburada.com/liste/asus-gtx650-dc-1gd5-1gb-128bit-gddr5-directx-111-pci-e-30-ekran-karti/productDetails.aspx?productId=bd303216&categoryId=204&navq=fh_eds%3d%25c3%259f%26categoryid%3d204%26fh_view_size%3d12%26fh_sort_by%3d-order_stock_attribute_pl%252c%252bmin_actual_price_pl%26sc%3d8%26fh_secondid%3dbd303216%26fh_lister_pos%3d4%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252f250.0%253cactual_price%253c500.0%252fcategories%253c%257bcatalog01_2147483646%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_2147483646_8%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_2147483646_8_204%257d%26fh_refview%3dlister


yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar şu anki ekran kartım ati radeon hd2900 pro. 512 mb 128 bit
Merhaba Arkadaşlar Benim Anakartım bu ASUS P5KPL-AM EPU pcie 4x çıkışı yok
bu usb 3.0 ürününü alsam Asus u3s6 onu başka bir slota takabilirmiyim

http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5KPLAM_EPU/
https://www.teknobiyotik.com/cevre-birimleri/pci-pcmcia-expresscard/asus-u3s6-usb-3-0-kart-pci-express-x4.html

Uyarmı Acaba?.
slm arkadaşlar elimde core duo 2 e8400 775pin işlemci ve 16gb ddr3 kingston hyperx 1600 mhz ram var bu ikisine uyumlu anakart önerebilirmisiniz?

yani hem core duo 2 desteklicek hemde ddr3 1600 mhz ram desteklicek anakart

veya 1155 pin li anakart alsam core 2 duo desteklemezmi?

yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.
Hakkında
Konum: İstanbul,Ümraniye
Forum İmzası:
Bedava peynir sadece fare kapanında bulunur.
Hakkımda:
Paylaştıkça Artan İki Şey Var Şu Hayatta... 1.Bilgi 2.Sevgi....
Sistem ve Tercihleri
Bilgisayar
PC
Otomobil
Citroen
Mobil cihaz
HTC
Operatör
Türk Telekom
Temel Bilgiler ve İstatistikler
Aktiflik: Şu anda DH'de değil
Son Giriş: dün
Son Mesaj Zamanı: 11 ay
Mesaj Sayısı: 125
Gerçek Toplam Mesaj Sayısı: 542
İkinci El Bölümü Mesajları: 21
Konularının görüntülenme sayısı: 19.260 (Bu ay: 172)
Toplam aldığı artı oy sayısı: 88 (Bu hafta: 0)
En çok mesaj yazdığı forum bölümü: Sıcak Fırsatlar
Mesajları
İkinci El Referansları
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.