DonanımHaber'de AraYENİ GELİŞMİŞ ARAMA
ForumBu Bölümde Ara
Kelimeler
35
Cevap
1
Favori
3.727
Tıklama
Sayfaya Git:
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
 • Yüzbaşı
  816 Mesaj
  16 Temmuz 2010 18:28:26
  Şukarıdaki konudan ( http://forum.donanimhaber.com/m_41257708/tm.htm ) bağımsız olarak, orada öğrendiğim her şeyi paylaşıyorum(cümle ekleyip çeviriyorum falan) burada sadece kelime paylaşacağım. Diğer arkadaşlar da katkı yaparsa güzel bir arşiv oluşabilir. Lütfen kelimenin başka anlamları varsa ya da eklemek istediğiniz bir bilgi varsa, bir hata varsa vb. yardımlarınızı esirgemeyiniz.

  Cümleler için günden güne eş anlamlılarını ve cümle içinde kullanılmış örneklerini de ekleyeceğim. Fakat sizin de katkıda bulunmanız daha çabuk gerçekleşmesini sağlar.


  disguise: kılık değiştirmek, kimliği gizlemek
  Maybe you could disguise yourself as a waiter and sneak in there.
  There's no way you can disguise that southern accent.

  annoy: rahatsız etmek
  snore: horlamak
  affection: şefkat

  take care of somebody/something: birine bakmak, ilgi göstermek
  The children are old enough to take care of themselves.
  Her secretary always took care of the details.

  resource: kaynak
  a country rich in natural resources
  Trees are a renewable resource.

  efficiently: verimli bir şekilde
  try: attempt / denemek, girişimde bulunmak

  occupy mind/thoughts/attention/agenda: meşgul etmek
  Work will occupy your mind and help you forget about him.

  agenda: gündem
  apart from sth(something): except for/from sth., besides sth.(ilave anlamı da var) / hariç

  groundless x well-founded: asılsız, gerçeklere dayanmayan
  Mr Kay's lawyer said the accusations were groundless.

  suspicion: şüphe
  fortunately: iyi ki, şükür ki

  struggle with - struggle to do something -struggle for - struggle against : mücadele etmek, boğuşmak
  She's struggling to bring up a family alone.
  The airline is struggling with high costs.

  scarcity: lack: shortage: deficiency (of): azlık
  a deficiency of safe play areas for children
  the scarcity of employment opportunities

  oil: petrol
  bully: kabadayı

  threaten to do something - threaten somebody with something: tehdit etmek
  He threatened to take them to court.

  suffer from: acı çekmek, muzdarip olmak
  Most of us have suffered the consequences of stupid decisions taken by others.

  self-esteem: self-confidence / özgüven
  issue: problem
  problem yaşamak: experience a problem(live a problem değil. )
  only : merely: solely / yalnızca
  pollution: kirlilik
  prevent(from) doing something: halt(from) doing something / önlemek

  intend to do something: niyet etmek, amaçlamak
  I intend to spend the night there.

  intention: maksat, gaye
  precaution: önlem
  insure: sigortalamak, sağlama almak

  take the precaution of doing something: bir şeyin önlemini almak
  I took the precaution of insuring my camera.

  caution: dikkat
  previous: önceki
  on a large/small/grand etc scale: büyük ölçüde, çapta

  unprecedented: eşsiz, benzersiz
  Crime has increased on an unprecedented scale.

  by far: açık ara
  enable somebody to (verb): mümkün kılmak
  to make it more comprehensible: daha açık olmak gerekirse

  tendency: eğilim
  The drug is effective but has a tendency to cause headaches.
  There is an increasing tendency for women to have children later in life.

  figure out: anlamak, çözmek
  in the first place: öncelikle, ilk olarak, ilk etapta

  ruin: mahvetmek
  This illness has ruined my life.

  in ruins: mahvolmuş (ülke ekonomisi, bir kişinin hayatı)
  Her marriage was in ruins.

  restore: onarmak
  The government promises to restore the economy to full strength.

  balance: denge
  Try to keep a balance between work and play.

  effort:
  çaba
  We make every effort to satisfy clients' wishes.

  assumption: varsayım
  My calculations were based on the assumption that house prices would remain steady.

  some: certain

  clear/strong evidence: proof / kanıt
  There is now clear evidence that these chemicals are damaging the environment.

  prove: kanıtlamak

  concrete: somut
  a dialogue about concrete issues and problems
  the lack of any concrete evidence

  waterproof: su geçirmez

  exist: var olmak
  The club will cease to exist if financial help is not found.

  rebel: isyancı / isyan etmek, baş kaldırmak
  teenage boys rebelling against their parents

  case: durum, vaziyet / dava / örnek
  a classic case (=typical example) of poor design
  In this case, several solutions could be tried.
  He had his camera ready, just in case he saw something that would make a good picture.
  Tom's career is a case in point (=a clear example of something that you are discussing or explaining).

  demand: talep etmek / talep
  We rely on new sources of energy to meet demand.
  The exhibition will run for an extra week, due to popular demand.


  impact: influence, effect / etki, tesir
  success: başarı
  inflation: enflasyon

  expectation: beklenti
  The show exceeded all expectations.
  Profits are below expectations.

  scope: kapsam, ufuk, faaliyet alanı

  beyond: ötesinde
  Such tasks are far beyond the scope of the average schoolkid.

  together with: (bir şey ile) birlikte
  rise: artış
  include: içermek
  violence: şiddet
  careful: dikkatli
  consult: danışmak
  in order to: ... için
  interview: görüşme, mülakat
  affect: etkilemek
  anger: nerve, temper / sinir
  at least: en azından
  enter: girmek
  depend: bağlı olmak, değişmek / güvenmek
  decide: determine / karar vermek
  from person to person: kişiden kişiye
  require: necessitate / gerektirmek  booklet: kitapçık
  consume: tüketmek
  healthy: sağlıklı
  explain: account for / açıklamak, izah etmek
  at first glance: at first sight / ilk bakışta
  company: şirket, firma
  be responsible for: bir şeyden sorumlu olmak
  catastrophe: felaket
  gulf: körfez
  superficial: yüzeysel
  cite: bahsetmek
  towards: -e karşı
  adolescent: ergen  yet: henüz
  trip: gezi
  business: iş
  advertiser: reklamcı
  prepare: hazırlamak
  advertisement: reklam
  crisis: kriz
  profoundly: derinden
  affect: impact, influence / etkilemek
  economic: ekonomik
  economical: hesaplı
  recently: son zamanlarda  numerous: çok sayıda
  several: birkaç
  severe: ciddi
  exist: var olmak
  markedly: belirgin bir şekilde
  stand out: göze çarpmak, dikkat çekmek, öne çıkmak
  namely: yani - isim olarak(şunlar)
  corporation: institution / kurum
  for instance: örnek olarak
  even: bile
  shut down: close down / kapatmak
  factory: fabrika  be confronted with: be faced with, come face to face with / karşı karşıya kalmak(bir olayla, bir durumla)
  such as: i.e. / gibi
  rate: oran
  ever-increasing: durmadan artan
  innumerable: sayılamayacak kadar çok
  severe: serious: / ciddi
  drought: kuraklık
  to begin with: to commence with / başlangıç olarak, şununla başlamak gerekirse
  all corners of the world: dünyanın her köşesinde
  shortage: azlık
  especially: particularly, in particular / özellikle
  in part: partially / kısmen  branch: dal
  bankrupcy: iflas(isim)
  go bankrupt: iflas etmek
  vocational: mesleki
  suffice: yetmek, yeterli olmak
  cherry: kiraz
  sourcherry: vişne
  watermelon: karpuz
  melon: kavun
  recently: son zamanlarda
  dismiss: sack, fire / kovmak
  majority: çoğunluk
  minority: azınlık  favourable: expected: desirable: istenilen
  be able to: can
  originally: actually: esasında, aslında
  even if: -sa bile
  ordinarily: sıradan
  laborer: emekçi(siyasal manada kullanılabilir.)
  analyze: analiz etmek, incelemek
  analysis: analiz(isim)
  in my opinion: to my mind / bence, bana kalırsa
  dramatically: önemli ölçüde
  deteriorate: kötüleşmek
  fact: gerçek
  exam: sınav
  gain importance: önem kazanmak
  opportunity: facility / imkan
  recently: son zamanlarda
  due to: because / çünkü, -den dolayı  problematic: problemli
  stand out: bir grup içinde öne çıkmak
  among: arasında, aralarında
  rather: too / fazla
  as: since / çünkü anlamları vardır.
  redundancy: gereksizlik
  competent: işin ehli
  occupy: meşgul etmek
  beat somebody to death: öldüresiye kadar dövmek
  before our eyes: gözümüzün önünde
  comprehend: understand / anlamak
  noteworthy: kayda değer
  tricky: hileli
  root: kök
  cease-fire: ateşkes
  cease: stop / durdurmak, durmak
  disastrous: feci
  barely: hardly: zar zor, ucu ucuna, anca
  exclusively: solely: merely / yalnızca
  disaster: catastrophe: felaket
  precaution: önlem  with ease: kolaylıkla
  deficiency of: lack of / eksiklik
  border: sınır
  common: yaygın
  expanditure: yayılma, genişleme
  check out: kontrol etmek
  measurement: ölçüm
  measure: önlem - ölçmek
  implement: apply / uygulamak
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  816 Mesaj
  18 Temmuz 2010 16:14:58
  Should I continue to share? I don't know what I am doing is beneficial or not. Please tell me your opinions.
  _____________________________

 • Yarbay
  2746 Mesaj
  18 Temmuz 2010 17:02:09
  Yes, you can continue if you want. I think it is beneficial. However, I suggest you to use these words in the essays you write, too. Of course using them in sentences helps, but if you use them in essays, it is a lot better for your vocabulary knowledge.
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  816 Mesaj
  18 Temmuz 2010 18:43:11

  quote:

  Orijinalden alıntı: fernsehn

  Yes, you can continue if you want. I think it is beneficial. However, I suggest you to use these words in the essays you write, too. Of course using them in sentences helps, but if you use them in essays, it is a lot better for your vocabulary knowledge.


  Thank you. I am trying to use these words in my essays for sure. It is beneficial for me too because I sometimes study these words via my cell phone.

  _____________________________

 • Teğmen
  169 Mesaj
  18 Temmuz 2010 21:57:33
  thanks i learnt something

  i figured out that i have lack of knowledge about conjuctions...
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  816 Mesaj
  18 Temmuz 2010 22:05:28

  quote:

  Orijinalden alıntı: _iği_

  thanks i learnt something

  i figured out that i have lack of knowledge about conjuctions...


  You're welcome. I am glad that you learnt some. I hope it will be more.

  I keep writing words.
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  816 Mesaj
  19 Temmuz 2010 02:26:33
  novel: roman / yeni
  novelty: yenilik
  innovate: yenilik yapmak
  tendency: inclination / eğilim
  tend to do something: to be inclined to do something / bir şeyi yapmaya eğilimli olmak
  punishment: ceza
  on Earth: gezegende
  in the world: across the world: all around the world / dünyada, dünya üzerinde
  unlike: in contrary to: tersine
  unlike the common views: sanılanın aksine
  to deter somebody from doing something: bir şeyi bir şey yapmaktan caydırmak
  debate: tartışma
  controversy: çelişki
  abolish: yürürlükten kaldırmak, feshetmek, iptal etmek
  state: devlet  keep up with: keep pace with / ayak uydurmak
  third world countries: üçüncü dünya ülkeleri
  as if: -mış gibi
  on the appearance: görünüşte
  cure: çare, tedavi
  obstacle: block: blockage: obstruction / engel, mani
  necessity: zaruret
  back down: caymak, pes etmek
  pollute: kirletmek
  conflict with: contradict with / çelişmek
  progress: improvement: advancement / ilerleme
  use up: tüketmek, tamamen bitirmek
  research: araştırma(çoğul olmaz.)
  provide somebody with something: birini bir şey ile desteklemek, birine bir şey temin etmek
  serve: present / sunmak
  enable somebody to do something: birinin bir şey yapmasını mümkün kılmak
  apply for a position: bir pozisyon için işe başvurmak
  _____________________________

 • Yarbay
  6171 Mesaj
  21 Temmuz 2010 04:39:30
  Good topic, continue I'm following
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  993 Mesaj
  22 Temmuz 2010 02:11:05
  Thanks for topic. I want to learn lots of new words so I'm following too
  _____________________________

 • Binbaşı
  1193 Mesaj
  22 Temmuz 2010 04:35:59
  abhor- tiksinmek, iğrenmek
  abolish- ikna etmek
  aborigines- yerliler
  adolescent- delikanlı, ergen
  appreciate- değer biçmek
  article- yazı, makale
  assure- ikna etmek, söz vermek, temin etmek
  cliche- klişe, basmakalıp
  consider- göz önüne almak
  contain- içine almak, sınırlamak, kapsamak
  dread- ödü kopmak
  fill- doldurmak, işgal etmek, icra etmek
  harshly- sertçe
  hesitate- ne diyeceğini bilememek
  lead- yol göstermek, başında olmak, başta gelmek, idare etmek
  occupy- tutmak, meşgul etmek, elde etmek
  scope- kapsam, alan
  sore- çok duyarlı, kederli
  stare- gözlerini dikerek bakmak
  swine- domuz / swine flu- domuz gribi
  vengeance- öç, intikam

  Bunlar da benden... :)
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  816 Mesaj
  03 Ağustos 2010 23:16:23
  disorder: bozukluk, hastalık - düzensizlik, karışıklık
  in front of: önünde
  overlook: gözden kaçırmak - göz yummak
  day by day: every passing day / gün geçtikçe, günden güne
  drawback: disadvantage
  alarming: panik yaratan, telaşlandıran
  miss out on something: bir şeyi(fırsat gibi) kaçırmak
  from a close distance: yakından
  about to: üzere
  put on weight: kilo almak
  overly: aşırı
  sad to say: unfortunately / maalesef
  overshadow: gölgelemek, gölgede bırakmak(mecazi)
  scare: korkutmak
  fear: to be afraid of / korkmak  aforementioned: önceden bahsedilen
  keep away from: keep off / uzak durmak, kaçınmak
  ignore: önemsememek
  induce: cause / sebep olmak
  ceaselessly: durmaksızın
  care about: önem vermek, umursamak
  lately: recently / son zamanlarda
  come with something: bir şey ile beraber gelmek
  bring with something: bir şeyi beraberinde getirmek
  virtual: sanal
  withdrawn: introvert / içine kapanık
  fill the void: boşluğu doldurmak
  couch potatos: televizyonkolikler
  create: yaratmak
  generate: üretmek
  pavement: sidewalk / kaldırım
  pave the way for something: bir şeyin yolunu hazırlamak, bir şeye zemin hazırlamak
  briefly: in short / kısacası
  appear: emerge / ortaya çıkmak, belirmek
  make something simpler: facilitate / kolaylaştırmak
  desire: wish: want / istemek
  attempt: try / denemek
  even if: -sa bile
  addict: bağımlı
  to be occupied with: to be busy with / bir şeyle meşgul olmak
  invite: davetiye çıkarmak, neden olmak - davet etmek  so far: şimdiye dek, bu zamana kadar
  throughout history: tarih boyunca
  have: possess / sahip olmak
  guilty: suçlu(sıfat)
  criminal: delinquent / suçlu kişi
  distinctive: ayırt edici
  raise: artırmak
  increase: artmak
  rise: yükselmek, artmak
  moral: ahlak
  curriculum: müfredat
  union: birlik
  applicable: uygulanabilir
  secular: laik, seküler
  cease: stop / durdurmak
  lend/give a hand: yardım eli uzatmak
  norm: kural
  compulsory: mandatory / zorunlu
  mobile: seyyar
  hardship: difficulty / zorluk, cefa, sıkıntı  give top priority: yüksek öncelik vermek
  assist: yardım etmek, yardımcı olmak
  to be fed up with something: bir şeyden bıkmak
  undeniable: inkar edilemez, su götürmez
  deny: inkar etmek
  insufficient: unsatisfactory: inadequate / yetersiz
  service: hizmet
  eradicate: yıkmak
  distinguishable: bariz
  innovation: yenilik
  alteration: changing / değişim
  changeable: değişken
  neglect to do something: bir şey yapmayı aldırmamak, boşlamak
  distance: uzaklık(insanlar arasındaki de olabilir.)
  get through: bitirmek, tamamlamak
  opponent (isim ve sıfat): muhalif, zıt
  exhaustion: bitkinlik
  provision: hazırlık, tedarik  properly: uygun şekilde, doğru dürüst, adamakıllı
  decent: yeterli, uygun - nazik
  deprive from: mahrum etmek, yoksun bırakmak
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  816 Mesaj
  05 Ağustos 2010 22:50:25
  assess: evaluate / değerlendirmek
  shatter the unity: birliği bozmak
  remove: get rid of / bir şeyden kurtulmak, ortadan kaldırmak
  to be of great significance: çok önemli olmak
  to be perfectly willing: çok istekli olmak
  criterium: kriter
  criteria: kriterler
  observe: gözlemlemek
  inequality: eşitsizlik
  carry on: go on: continue / devam etmek
  resort to violence(something, Verb-ing): şiddete başvurmak
  learn whys and hows: "nedenlerini", "nasıl"larını öğrenmek
  the proliferation of something: bir şeyin ani artışı
  put forward: ileri sürmek, iddia etmek
  the cream of something: bir grup içinde en iyi şeyler ya da kişiler - For example: The students at this college are the cream of the crop (=the best of all)
  scrutinize: iyice incelemek
  scrutiny: inceleme, araştırma
  play an instrumental role on something: bir konuda yardımcı rol oynamak  drawback: disadvantage
  fate: destiny / kader
  perform: carry out / gerçekleştirmek(özellikle önemli bir şeyi)
  to be too much of a burden for somebody: birinin taşıyamacağı kadar yük olmak
  guide: rehberlik etmek, rehber olmak
  indicate: demonstrate: show / göstermek(önemini, yanlışlarını vs.)
  pupil: student / öğrenci
  just because -sentence- doesn't mean -sentence-: şöyle oluyor diye şöyle olmak zorunda değil/anlamına gelmez
  eager: enthusiastic(sıfat) / hevesli
  on its own: kendi başına For example: We can figure out how weak a claim this is on its own.
  hire: işe almak
  to be well equipped with something: bir şeyle donanımlı olmak
  fragile: kırılgan, savunmasız - For example: fragile economy
  vulnerable: savunmasız
  cheat on somebody: birini(sevgili, eş) aldatmak
  know something by heart: bir şeyi çok iyi hatırlamak
  to be for someone's good/sake: öznenin birinin iyiliğine olması
  aforementioned reasons: önceden bahsedilen sebepler
  to be involved in something: bir şeyin içerisinde yer almak, bir şekilde bağlantılı olmak
  blame: suçlamak  third time is the charm: "Bizdeki Allah'ın hakkı üçtür"ün İngilizcesi.
  to serve their own interest: kendi çıkarlarına hizmet etmek
  to fall on deaf ear about something: bir konunun herkes tarafından gözmezden gelinmesi/ses çıkarılmaması
  neglect: ihmal etmek/ihmal
  field: area: groound / alan, bölge
  revenue: income / gelir
  justify: doğrulamak, haklı çıkarmak
  regional: bölgesel
  retiree: emekli kişi
  employee: çalışan kişi
  employer: işveren
  unemployee: işsiz kişi
  divorcee: boşanmış kişi
  source: kaynak
  to rank high on the list of something: bir listede üst sırada olmak
  evaluate: consider: regard / değerlendirmek
  regarding: concerning: about: as to / hakkında
  joy: eğlence
  enjoy: eğlenmek
  to aim at something: bir şeyi hedef almak, hedef kabul etmek  invent: icat etmek
  invention: icat
  humankind: mankind / insanoğlu
  human beings: insanlar
  humanity: insanlık
  goal(isim): hedef
  recreation: entertainment / eğlence
  conscious: bilinçli
  prohibit: ban: forbid / yasaklamak
  limit: restrict / sınırlamak
  behave: act / davranmak
  treat towards somebody/something like something: birine karşı muamele göstermek
  gradually: gitgide, yavaş yavaş
  undermine somebody's authority gradually: birinin otoritesine yavaş yavaş zarar vermek
  an insurmountable problem: aşılamaz bir problem
  unsolvable: çözülemez
  to be subjected to: to be exposed to something: bir şeye maruz kalmak
  satisfy/fulfil desires: istekleri tatmin etmek, karşılamak
  met/fulfil needs: ihtiyaçları karşılamak
  crossroads: kavşak - hayattaki dönüm noktaları(önemli kararlar verilen anlar)  diversity: variety / çeşitlilik
  decline: reddetmek / azaltmak
  reduce: azaltmak
  decline: azalmak
  fine: para cezası
  ineffective: inefficient / etkisiz
  deterrent: caydırıcı
  concentrate on something: bir konu hakkında konsantre olmak
  dramatically: substantially: remarkably / önemli ölçüde
  constantly: all the time: continually / sürekli olarak
  to be shaped/formed: şekillenmek
  argue as follows "sentence": "sentence"taki gibi belirtmek
  at all: whatsoever / olumsuz cümlelerde anlamı güçlendirir.
  inspect: supervise / teftiş etmek, denetlemek  uncover: (gizli bir şeyi) ortaya çıkarmak
  corruption: ahlaksızlık, ahlaki çürüme, yozlaşma
  exploitation: istismar, kötüye kullanma
  inspection: denetim
  visualize: imagine / gözünde canlandırmak
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  816 Mesaj
  06 Ağustos 2010 19:32:12
  servant: hizmetçi
  civil servant: memur
  assertation: claim / iddia
  in vain: boşu boşuna
  allege: assert: claim: argue: put forward / iddia etmek
  protest: itiraz etmek, karşı çıkmak, protesto etmek - itiraz, protesto
  Tukish cuisine: Türk mutfağı
  cousin: kuzen
  convenient: uygun, elverişli
  seek: aramak, araştırmak
  vein: damar  at the soonest possible date: as soon as possible / mümkün olan en kısa zamanda
  seize: yakalamak, ele geçirmek
  to be doomed to do something: bir şeyi yapmaya mahkum olmak
  to be entitled to do something: bir şeyi yapmaya yetkinin olması
  promote: encourage / teşvik etmek, cesaretlendirmek
  absence: yokluk
  presence: existence / varlık
  inconceivable: akıl almaz, inanılmaz, anlaşılmaz
  severe: ciddi, vahim, kötü
  millennium: 1000 yıllık süreç, milenyum - çoğulu millennia
  rivalry: competition / rekabet
  come up with something: (bir plan, çare, cevap v.b.'ni) bulmak

  on each occasion: her seferinde
  on different occasions: farklı zamanlarda
  to grip on something or somebody: biri ya da bir şey üzerinde güçlü etkisi olmak
  strive for/to do something: bir şeyi yapmak için büyük çaba harcamak
  reciprocate: karşılık vermek(biri size bir şey yaptığı zaman)
  consist of something: bir şeyden oluşmak, meydana gelmek
  as far as something/somebody concerned: bir şey-biri söz konusu olduğunda ...
  seldom: rarely / nadiren
  argue over/about: bir şey hakkında tartışmak
  indulgence: tolerance / hoşgörü
  negligence: ihmal, ihmalkarlık
  official: memur
  deserve: hak etmek  minimum wage: asgari ücret
  injustice: adaletsizlik
  unjust: unfair(sıfat) / adil olmayan
  directly: doğrudan
  indirectly: dolaylı olarak
  to be pleased: memnun olmak
  barely make somebody's ends meet: iki yakasını zar zor bir araya getirmek
  provide something for somebody/somebody with something: birini bir şeyle desteklemek
  bring along/with: beraberinde getirmek
  this case is also valid for something: bu durum şurada da geçerlidir
  continue: carry on / devam etmek  sustain: maintain / sürdürmek
  retain: elinden kaçırmamak, elinde tutmak
  remedy: solution / çözüm
  enhance: improve: remedy / iyileştirmek, daha iyi hale getirmek
  benefit from something: bir şeyden faydalanmak
  remain unclear/silent/unchanged/unanswered: bir durumda aynen kalmak(açık olmayan, sessiz, değişmemiş, cevaplanmamış)
  task: görev
  turn out well/badly/fine etc: bir şeylerin iyiye/kötüye dönmesi
  abide: katlanmak, tahammül etmek
  pledge: söz vermek(resmi olarak)
  promise: söz vermek
  hold/keep somebody in custody: birini gözaltında tutmak
  to be kept under surveillance: gözetim altında tutmak
  boş kontenjan = vacancy - vacancies(çoğul)
  coin: madeni para
  publish: yayımlamak
  broadcast: yayın yapmak(radyo, TV)  neat: tidy / düzenli
  untidy: düzensiz
  questionnaire: anket
  put somebody in charge of: birine sorumluluk ya da bir iş üzerinde kontrol vermek
  to be crucial in/to doing something: bir işin, bir işi yaparken çok önemli olması
  unreasonable: senseless: illogical / mantıksız
  compile something from something: bir yerden derlemek yapmak
  depot: depo
  current: existing: present/ mevcut(sıfat)
  treaty: antlaşma, mukavele
  reach to a stage
  fruitful: verimli
  constitute an important stage in something: bir konuda önemli bir aşama teşkil etmek
  regard: saygı, beğeni
  regard: consider something as something/ bir şeyi, farklı bir şey olarak değerlendirmek
  praise: övmek, methetmek - övgü, methiye
  accommodate: barındırmak, kalacak yer sağlamak
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  816 Mesaj
  07 Ağustos 2010 22:15:56
  economical: hesaplı
  means of something: bir şey aracı(olarak)
  by means of: aracılığıyla
  come to appear/occur: ortaya çıkmak
  unable somebody to do something: birinin bir şey yapmasını engellemek
  afford: maddi gücü yetmek
  stubborn: inatçı
  result in: sonuçlanmak
  get rid of: kurtulmak
  so as to: in order to, with the aim of, for the purpose of / (bir şey yapmak) için
  obsession: saplantı
  costs: charges: expenses / masraf
  striking: çarpıcı
  fail to achieve to do something: bir şey yapmayı becerememek
  replace: take the place of somebody-something / yerini almak
  inadequate: insufficient /yetersiz
  disorder: rahatsızlık
  strict rules: katı kurallar
  eliminate: ortadan kaldırmak
  payment: ödeme
  debt: borç
  handle: cope with: overcome / üstesinden gelmek
  with consideration of something: bir şeyi göz önüne alarak
  so that: -sın diye
  moan about: bir şey hakkında sızlanmak, yakınmak
  attach importance to: önem vermek
  be traced back: kökü (bir şeye) dayanmak
  decent: nazik / kalburüstü
  inbalance: dengesizlik
  constantly: daima
  core: essence / öz, esas
  the elderly: the old / yaşlılar
  in other words: başka bir deyişle
  dormitory: yurt
  supply: kaynak
  misusage: yanlış kullanım
  give danger signs: tehlike işaretleri vermek
  distillation: arıtma
  foremost: en önde gelen
  via: aracılığıyla, yoluyla
  convert into: dönüştürmek
  set up: found: establish / kurmak
  deprivation: mahrumiyet
  derive from: -den sağlamak, -den elde etmek, -den almak


  cite: mention / belirtmek, bahsetmek
  drastic: esaslı, etkisi güçlü
  as urgently as possible: mümkün olduğu kadar çabuk sürede
  conformity: uyumluluk
  to be inclined to do something: bir şeyi yapmaya eğilimli olmak
  deprive somebody of something: birini bir şeyden mahrum bırakmak
  life span: ömür
  bring up: yetiştirmek, büyütmek / bahsetmek
  grow up: büyümek
  countryside: rural areas / kırsal bölge
  mood: ruh hali / halet-i ruhiye
  innovation: yenilik
  invention: icat, buluş
  in the long run: uzun vadede
  magnitude: büyüklük
  bring up: yetiştirmek, büyütmek
  to not have the slightest idea about something: bir şey hakkında en ufak fikri bile olmamak
  slightest: en ufak, en ince
  innovative: yenilikçi
  innovative: yenilikçi
  inclination: tendency / eğilim


  bear fruit: meyve vermek(bear'in 2. hali bore, 3. hali born)
  courage: cesaret
  wisdom: bilgelik
  Santa Claus: Noel Baba
  harmony: harmoni, uyum
  perfect: mükemmel
  initially: first of all: firstly / öncelikle
  decent: iyi, yeterli
  child rearing: çocuk yetiştirme
  minimum wage: asgari ücret
  fanaticism: fanatizm
  redouble: iki katına çıkarmak
  aim: goal / amaç
  pathological: patolojik, normal dışı seyir gösteren
  axe: balta
  progress: gelişim, ilerleme
  heaven: cennet
  hell: cehennem


  collide with somebody/something over something: bir konu üzerinde biriyle ters düşmek
  compel somebody to do something: birini bir şey yapmaya mecbur etmek
  initiative(isim ve sıfat): girişim, girişimcilik / girişimci
  dignity: itibar, haysiyet
  consistency in: tutarlılık, bağdaşma
  involve doing something: bir şey yapmaya yol açmak, gerektirmek
  vastly: çok fazla
  reveal (that): gözler önüne sermek, meydana çıkarmak
  conceal (the fact that): mask something with something: gizlemek, örtbas etmek
  show no signs of stirring: kıpırdama işareti göstermemek
  chief: en önemli
  offend: incitmek, rencide etmek
  component: bileşen, öğe / tamamlayıcı
  remote: ücra, uzak
  section: bölüm
  prolific: üretken
  compensate: telafi etmek, dengelemek
  pension: emekli maaşı
  barbecue: mangal  criticize: tenkit etmek, eleştirmek
  allay (somebody's) fear/concern/suspicion: hafifletmek, yatıştırmak
  comparison: mukayese
  at the heart of something: bir şeyin kalbi olmak, çok önemli olmak
  illuminate: clarify / izah etmek
  ultimate: nihai, son
  decide: determine / belirlemek, kararlaştırmak
  gigantic: / devasa
  giant (only before noun): aynı türde olan şeylerden çok daha büyük
  concrete: somut
  abstract: soyut
  congregate: toplanmak, bir araya gelmek
  indispensable: vazgeçilmez, mecburi
  equivalent: eşdeğer, denk
  kindergarten: nursery school: preschool / anaokulu
  take a step: adım atmak, girişimde bulunmak, önlem almak
  ..., but nothing could be further from the truth: bir durum/olay/bilgi tamamen yanlış ise kullanılır.
  social circle: sosyal çevre, arkadaş çevresi
  mentor: akıl hocası, kılavuz, rehber
  during: boyunca  assuming that: farz edelim ki
  take care of: birine bakmak, ilgilenmek - dikkat etmek
  provided that: as long as -sentence-: -sentence- olduğu müddetçe
  in the event of/that: önemli bir olayın meydana gelmesi halinde
  sort of: kind of: type of / tip, çeşit
  problem: difficulty
  have difficulty in doing something: bir konuda problemi olmak

  _____________________________

 • Yüzbaşı
  816 Mesaj
  10 Ağustos 2010 18:23:34
  It wasn't until recently that "problem" has become rather controversial/popular. : problem hiç bu kadar tartışmalı/popüler hale gelmemişti.

  take for granted: itiraz etmeden, soru sormadan bir şeyin doğruluğunu kabul etmek/bir şeyden emin olmak - birini çantada keklik görmek, hep ihtiyacı olduğunda yanında olacağını düşünmek
  -Why do you feel worthless when somebody takes you for granted? Isn't that what you do to everyone in your life?
  -He just took it for granted that he would pass the exam.

  periodically: belirli aralıklarla
  compete with: yarışmak, rekabet etmek
  truly: really / gerçekten
  take somebody under your wing: birini kanatları altına almak - tecrübesiz ya da genç birine yardım etmek, onu kollamak

  sum: bir miktar para
  -He owes me a large sum of money.

  in that: bir cümleden sonra hangi yönden öyle olduğunu belirtmek için kullanılır.
  -I've been lucky in that I have never had to worry about money.

  controversy: ciddi derecede tartışma
  -There is some controversy among biologists about whether this is actually true.

  conventional: traditional / geleneksel
  free of charge: for free / bedava, ücretsiz
  constitute an obstacle before/against something: bir şeyin önünde/karşısında engel teşkil etmek

  as for somebody/something: söz başka bir noktaya geldiğinde kullanılır.
  -As for racism, much progress has been made, but there is still much to do.
  -You can ask the others, but as for myself, I'll be busy in the office.

  lie: var olmak
  -The strength of the book lies in the fact that the material is from classroom experience.

  therein lies something/cause: bu noktada şu(sebep) yatıyor.
  -The treaty was imposed by force, and therein lay the cause of its ineffectiveness.
  -The difficulty lies in providing sufficient evidence.
  -The strength of the book lies in the fact that the material is from classroom experience.

  fulfill a hope, wish, or aim/goal: gerçekleştirmek (bir hayali, bir amacı)
  -Being deaf hasn't stopped Karen fulfilling her ambition to be a hairdresser
  -We want to make sure that all children are able to fulfil their potential.

  refute: rebut / çürütmek, aksini ispat etmek
  -an attempt to refute Darwin's theories

  refund: geri ödeme(beğenmediğiniz bir ürün için size geri verilen para)

  there is considerable/great/little etc scope for something: bir olgu için önemli derecede olanağın olması
  -There is considerable scope for further growth in the economy.

  pitfall: gizli tehlike, potansiyel problem
  -Financial advisers should explain to customers the potential pitfalls (=the problems that could happen) of investing in risky small company stocks.
  He gave me advice on how to avoid the pitfalls of the legal process.

  vicious circle: kısır döngü
  -Some developing countries get caught in a vicious circle. They cannot afford to pay their debt repayments, and so the debts get even bigger.
  -Stress at work can create a vicious circle. If you feel stressed and under pressure, you take longer to do your job, and because you take longer you become more stressed.

  setback: gerileme, kötüleşme
  -The peace talks suffered a major setback when a bomb exploded outside the conference hotel.
  -Despite some early setbacks, his campaign for the presidency was successful.

  way out: çıkış yolu, çözüm
  -The president's advisors are trying to find a way out of the crisis.
  -At first there seemed to be no way out of her difficulties.

  remedy: çare, çözüm
  -Expensive hi-tech remedies are often useless to poor countries.
  -A number of remedies have been suggested, but so far none of them has shown itself to be effective.

  commonplace(sıfat ve isim): pek çok yerde görülebilen, var olan, olağan
  Car thefts are commonplace in this part of town.
  Women's groups have become a commonplace.

  manner: biçim, tavır
  The issue will be resolved in a manner that is fair to both sides.
  I had hoped you would behave in a more responsible manner.
  He felt some guilt over the manner of her death.

  ever after: sonrasında, ondan sonraki tüm süreçte
  I suppose they'll get married and live happily ever after.

  trivial: önemsiz, değersiz, ciddi olmayan
  We were punished for the most trivial offences.
  a trivial sum of money
  Some ideas will be too trivial, some would be impossible to carry out.

  dispatch somebody/something to somebody/something : yollamak, göndermek
  A reporter was dispatched to Naples to cover the riot.
  Goods are normally dispatched within 24 hours.

  discrepancy: çelişki, uyuşmazlık
  Police found discrepancies in the two men's reports.
  There is a large discrepancy between the ideal image of motherhood and the reality.

  be peculiar to somebody/something: birine/bir şeye özgü olmak
  The problem of racism is not peculiar to this country.
  The few useful studies that exist usually include factors that might be peculiar to one country, or society.

  conceive of (doing) something: anlamak, kavramak
  Many people can't conceive of a dinner without meat or fish.
  Language may be conceived of as a process which arises from social interaction.

  conviction: sağlam ve samimi inanç, kanı, görüş
  The Dotens have a deep conviction that marriage is for life.
  The students possess the conviction that they can make a difference to their community.
  It was a reasonable explanation, but his voice lacked conviction.
  He was able to say with/without conviction that he had changed.

  roughly: approximately / yaklaşık olarak
  There were roughly 200 people there.
  two rocks of roughly equal size

  lay emphasis/stress on something: vurgulamak
  a political philosophy that lays great stress on individual responsibility

  from now on: bugünden sonra
  as can be seen: görüldüğü üzere
  as mentioned above: yukarıda bahsedildiği gibi

  superficial: yüzeysel
  Naturally, such visits can allow only the most superficial understanding of prison life.
  Even a superficial inspection revealed serious flaws.

  attract somebody' attention to solutions/effect/the causes of something:

  attain: erişmek - elde etmek
  obtain: get

  Most of them, including myself, think ...
  attain enough maturity: yeterince olgunluk kazanmak

  be in need of something: muhtaç olmak

  a number of things exist: çoğuldur.
  the number of things exists: tekildir.

  admire: hayran olmak
  have difficulty doing something: bir şey yaparken zorluk yaşamak
  lend a hand: yardım eli uzatmak

  without courage, wisdom bears no fruit: cesaret olmadan, bilgelik meyve vermez.

  education is the best provision for old age: eğitim, yaşlılık için en iyi yatırımdır.

  all we need is something: bütün ihtiyacımız olan şey şudur.

  as the saying goes "sentence".
  as "who" cites/says: "sentence".
  as "who" once said: "sentence."


  shortcoming: noksan, kusur, zayıflık
  The report suggested that there were severe shortcomings in police tactics.
  the shortcomings of our local government system
  Peter was painfully aware of his own shortcomings.

  to the detriment of something (=resulting in harm or damage to something)
  He worked very long hours, to the detriment of his marriage.
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  816 Mesaj
  13 Ağustos 2010 23:45:43
  accordingly: bu doğrultuda, buna göre, bu yüzden
  Some of the laws were contradictory. Accordingly, measures were taken to clarify them.
  There aren't many jobs available. Accordingly, companies receive hundreds of resumés for every vacancy.

  increasingly: artarak, artan bir şekilde
  indeed: gerçekten
  usually: genellikle
  recently: son zamanlarda
  certainly: elbette, kesinlikle
  largely: büyük ölçüde
  commonly: yaygın şekilde
  mostly: çoğunlukla
  wholly: completely / tamamen
  particularly: especially: in particular / özellikle, bilhassa
  generally: genellikle
  probably: muhtemelen
  likely: muhtemelen

  not necessarily: şart değil, gerekli değil, kesin değil
  Having this disease does not necessarily mean that you will die young.
  Having recurrent dreams is a very common experience and not necessarily indicative of any psychological problems.

  possibly: muhtemelen
  formerly: previously / önceden
  adversely: olumsuz şekilde
  widely: büyük ölçüde
  rarely: nadiren
  initially: ilk olarak
  nearly: yaklaşık
  enough: yeterli
  frequently: sık sık
  relatively: nispeten
  significantly: önemli derecede
  easily: in an easy manner: with ease: without trouble / kolaylıkla
  currently: şu anda, bu zamanlarda
  merely: solely: only / yalnızca
  highly: son derece
  temporarily: geçici
  permanently: kalıcı
  prevalently: yaygın şekilde
  properly: doğru dürüst, uygun bir şekilde
  urgently: acilen
  faultlessly: kusursuzca
  readily: kolaylıkla - isteyerek
  intensely: yoğun şekilde


  intense: yoğun
  Young people today are under intense pressure to succeed.
  He took an intense interest in all religious matters.

  by no means: asla
  thanks to: sayesinde
  in case of something: durumunda
  excluding: hariç
  including: dahil
  in return for something: bir şeye karşılık olarak
  above all: her şeyden önemlisi
  in accordance with something: bir şeye göre
  in terms of: açısından

  on the contrary: unlike / aksine
  It wasn't a good thing; on the contrary it was a huge mistake.
  'I suppose your wife doesn't understand you.' 'On the contrary, she understands me very well.'

  at once: hemen, derhal, acilen
  When I saw him I recognized him at once.
  Now, go upstairs at once and clean your room!

  as regards: belirli bir konuyla ilgili söz söylendiği zaman kullanılır. ( use this when you want to talk or write about a particular subject)
  As regards a cure for the disease, very few advances have been made.

  be on the verge of (doing) something: olmak üzere olmak
  The show was on the verge of being canceled due to low ratings.
  Mountain gorillas are on the verge of extinction(nesli tükenme).

  give rise to: (kötü ya da istenmeyen bir duruma) sebep olmak
  His speech gave rise to a bitter argument.
  The President's absence has given rise to speculation about his health.
  The President's absence has given rise to speculation about his health.
  The President's absence has given rise to speculation about his health.

  catch up with: yetişmek, aynı düzeye gelmek
  At the moment our technology is more advanced, but other countries are catching up with us.

  rely on/upon somebody/something for: bel bağlamak(yaşamak, devam etmek, var olmak için)
  They have to rely on the river for their water.

  keep pace with: aynı hızda değişmek/artmak/hareket etmek
  Salaries have not always kept pace with inflation.
  The supply of materials cannot keep pace with demand.
  Slow down! I can't keep pace with you.

  cope with: başa çıkmak
  She feared she wouldn't be able to cope with two new babies.
  Local authorities have to cope with the problems of homelessness.

  deal with: (gerekeni yapıp) üstesinden gelmek, uğraşmak
  The council has failed to deal with the problem of homelessness in the city.

  take place: meydana gelmek, olmak
  Major changes are taking place in society.
  Talks between the two sides are still taking place.

  milestone: bir şeyin gelişiminde kilometre taşı, çok önemli olay
  an important milestone in South African history
  The treatment of diabetes reached a significant milestone in the 1970s.

  plenty: yeterlik miktarda, kafi miktarda
  Make sure she gets plenty of fresh air.
  No need to hurry - you've got plenty of time.

  ozone layer: ozon tabakası
  the depletion of the ozone layer
  the hole in the ozone layer

  menace: threat / tehdit
  It's the only way to deal with the menace of drug dealing.
  That man's a menace to society. He should be locked away.

  preoccupied: (akıl için) karışmış
  He's completely preoccupied with all the wedding preparations at the moment.
  The minds of almost every student in high schools in Turkey are preoccupied with the question of which university to go.

  excessive: aşırı
  his excessive drinking
  $15 for two beers seems a little excessive.

  indispensable: vazgeçilmez, zaruri, öncelikli
  This book is indispensable to anyone interested in space exploration.
  Meat is not indispensable for maintaining a healthy diet.
  Mobile phones have become an indispensable part of our lives.

  solar power: güneş enerjisi

  renewable energy: yenilenebilir enerji
  renewable energy such as solar power
  an industry based on renewable resources

  be in relation with: be linked with, be parallel with / ilişkili olmak
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  993 Mesaj
  14 Ağustos 2010 18:41:01
  Takipteyim.

  Hatta bir kısmını word'de düzenleyip çıktısını da aldım.

  Hocamız derdi: Language is vocabulary
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  816 Mesaj
  14 Ağustos 2010 19:19:42

  quote:

  Orijinalden alıntı: V_lkan

  Takipteyim.

  Hatta bir kısmını word'de düzenleyip çıktısını da aldım.

  Hocamız derdi: Language is vocabulary


  Aynen hocam. Ben de buradakilerin çıktısını aldım. Salı günü sınavım var. İnşallah iyi geçer, bittikten sonra da yazmaya devam edeceğim. İnanılmaz faydalı oldu yahu bana bu. Önceden ne kadar uğraşsam da unutuyordum çalıştığım kelimeleri, bunları sürekli gözden geçiriyorum. Her gün mutlaka bakıyorum listeye tekrar. Şu an buradaki herhangi bir kelimeyi kaçırmam ama bazen aklıma gelemeyebiliyor tabii essay yazarken.
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  993 Mesaj
  15 Ağustos 2010 19:04:37

  quote:

  Orijinalden alıntı: Sendromkaan


  Alıntıları Göster


  Aynen hocam. Ben de buradakilerin çıktısını aldım. Salı günü sınavım var. İnşallah iyi geçer, bittikten sonra da yazmaya devam edeceğim. İnanılmaz faydalı oldu yahu bana bu. Önceden ne kadar uğraşsam da unutuyordum çalıştığım kelimeleri, bunları sürekli gözden geçiriyorum. Her gün mutlaka bakıyorum listeye tekrar. Şu an buradaki herhangi bir kelimeyi kaçırmam ama bazen aklıma gelemeyebiliyor tabii essay yazarken.


  Kesinlikle sürekli tekrar işe yarıyor, bir de benim gibi görsel hafıza kuvvetli olan birisi için sürekli görmek, okumak, tekrar etmek önemli. Sınavında da şimdiden başarılar, emeğinin karşılığını alıp başarılı olursun umarım. Paylaşımlara ara verme ama takipteyim ben. Sınava kadar değil mezara kadar
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  816 Mesaj
  22 Ağustos 2010 00:27:53
  Bunlar da How I Met Your Mother'dan gelsin. Pek çoğu "informal" olacak sanırım.

  puke: kusmak
  five-layer: beş katlı
  odd: garip
  porcelain: porselen
  wrinkle(fiil ve isim): kırışmak, buruşmak - kırışık, buruşuk
  bluff: blöf yapmak
  pineapple: ananas
  beverage: içecek, meşrubat
  tickle: gıdıklamak, gıdıklanmak
  make up: uydurmak
  be down on bended knee: diz çökmek
  put the moves on somebody: birine yazmak
  spell is broken: büyü bozuldu
  flaw: kusur, defo
  speaking of something: -e gelince, hazır ...'yı demişken
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  809 Mesaj
  22 Ağustos 2010 01:15:01
  quote:

  not necessarily: muhtemel ama kesin değil
  Having this disease does not necessarily mean that you will die young.
  Having recurrent dreams is a very common experience and not necessarily indicative of any psychological problems.


  Hocam bundan emin misiniz ?
  Bence bu ifadenin verdiği anlam "gerektirmiyor/şart değil" tarzı bir şey

  Bu hastalığa sahip olduğun gerçeği illa da genç öleceksin anlamına gelmiyor /
  Bu hastalığa sahip olman genç ölmeni gerektirmiyorgenç ölmeni gerektirmiyor. gibi

  Yani bir "ihtimal" anlamı verdiğini düşünmüyorum..

  Bu arada güzel bir konu olmuş, devamını bekliyoruz
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  816 Mesaj
  22 Ağustos 2010 01:24:04

  quote:

  Orijinalden alıntı: TripsinojeN

  Alıntıları Göster


  Hocam bundan emin misiniz ?
  Bence bu ifadenin verdiği anlam "gerektirmiyor/şart değil" tarzı bir şey

  Bu hastalığa sahip olduğun gerçeği illa da genç öleceksin anlamına gelmiyor /
  Bu hastalığa sahip olman genç ölmeni gerektirmiyorgenç ölmeni gerektirmiyor. gibi

  Yani bir "ihtimal" anlamı verdiğini düşünmüyorum..

  Bu arada güzel bir konu olmuş, devamını bekliyoruz


  Teşekkürler. Ben de emin olamadım ama kontrol etmek için Longman Sözlük'ü kullanıyorum bilgisayarda. Çok çok iyi, bu kelimede ise şöyle yazıyor:

  "not necessarily possibly, but not certainly"

  Ben de sizin gibi düşünüyorum. Türkçe kaynaklarda da dediğiniz şekilde bulmuştum. Değiştiriyorum. Başka hata bulursanız lütfen söyleyin.
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  993 Mesaj
  07 Eylül 2010 00:05:20
  Kaan duruldun :)

  Yeni sözcükleri bekliyorum.
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  816 Mesaj
  05 Ekim 2010 23:13:27
  Kaan is back.

  Advanced English dersi alıyoruz üniversitede. Baya kelime çıkacak gibi. Şimdilik yakaladıklarımı yazayım:

  sarcasm: iğneleme
  mock: dalga geçmek - taklit etmek
  ridicule: alay etmek - dalga geçmek
  satire: yerme, hiciv, satir
  coherent: tutarlı, mantıklı

  clutter up: o cover or fill a space or room with too many things, so that it looks very untidy -- to fill your mind with a lot of different things
  Piles of books and papers cluttered his desk.
  The walls were cluttered with paintings and prints.
  the everyday tasks that clutter our lives

  replenish: doldurmak - tekrar doldurmak
  More vaccines are needed to replenish our stocks.

  adherence to: (bir ilkeye, inanca, kurala) bağlılık
  adherence to democratic principles

  entail: gerektirmek
  A new computer system entails a lot of re-training.

  tangible: elle tutulur, somut - rahatça fark edilebilen
  hypocrisy: iki yüzlülük, riyakarlık
  morality: ahlak
  trial: deneme
  elaborate: ayrıntılara inmek
  trustworthy: güvenilir
  indicator: gösterge
  consistent with: tutarlı - istikrarlı
  heed: kale almak, önemsemek
  uneasy: huzursuz, tedirgin, gergin
  gruesome: dehşet verici, korkunç
  condone: göz yummak

  beverage: içecek
  hull: gövde - kabuk
  hesitation: tereddüt, kararsızlık
  vague: bulanık, belirsiz
  stimulate: teşvik etmek - harekete geçirmek
  tailor: terzi
  luxury: lüks, gösterişli
  encirclement: kuşatma


  hitherto: şimdiye kadar
  a species of fish hitherto unknown in the West


  incontestable: su götürmez, tartışılmaz
  ubiquitous: sık rastlanan
  hale:
  infirm
  nourishing
  staple
  copious
  consecration
  baptism
  burial
  dizziness
  wakeful
  good-fellows


  sip: yudum - yudumlamak
  ▪ a sip of water
  ▪ She poured more wine and took a sip.
  _____________________________

 • Çavuş
  42 Mesaj
  08 Ekim 2010 16:17:56
  Thanks for sharing :) I will follow this topic
  _____________________________

 • Teğmen
  150 Mesaj
  10 Ekim 2010 13:03:24
  hep burda ol kaan ve devam et takipçisiyim bu konunun her kelime için cümle örnegi olsa çok daha iyi olurdu daha akılda kalıcı ve ögretici olurdu.

  bu arada advanced seviyesi ingilizce görüyorum dedin de, o mesajında eklediğin kelimeler günlük hayatta o kadar da sıkkullanılan kelimeler değil sanki , daha ileri seviye mi ?

  bu arada günlük hayatta kullanılan 2500 kelime var googleda aratırsnaız bulursunuz tek excel dosyası halinde , kelime ve türkçe anlamı var sadece ama öyle çalışmak da sıkıcı oluyor.ordan bakıp bilmediğin kelimeleri alıp cümle içinde kullanım örnegi de bularak buraya eklesen de çok iyi olur sendromkaan.Verdiğin cümleler de güzel oluyor elindeki bi sözlükten falan mı bakıyorsun mesela
  Trees are a renewable resource.
  gibi , hangi sözlükten bu cümleler , gerçekten güzel ve akılda kalması için uygun cümleler.
  _____________________________

 • Çavuş
  63 Mesaj
  10 Ekim 2010 22:12:48

  quote:

  Orijinalden alıntı: trybskts

  hep burda ol kaan ve devam et takipçisiyim bu konunun her kelime için cümle örnegi olsa çok daha iyi olurdu daha akılda kalıcı ve ögretici olurdu.

  bu arada advanced seviyesi ingilizce görüyorum dedin de, o mesajında eklediğin kelimeler günlük hayatta o kadar da sıkkullanılan kelimeler değil sanki , daha ileri seviye mi ?

  bu arada günlük hayatta kullanılan 2500 kelime var googleda aratırsnaız bulursunuz tek excel dosyası halinde , kelime ve türkçe anlamı var sadece ama öyle çalışmak da sıkıcı oluyor.ordan bakıp bilmediğin kelimeleri alıp cümle içinde kullanım örnegi de bularak buraya eklesen de çok iyi olur sendromkaan.Verdiğin cümleler de güzel oluyor elindeki bi sözlükten falan mı bakıyorsun mesela
  Trees are a renewable resource.
  gibi , hangi sözlükten bu cümleler , gerçekten güzel ve akılda kalması için uygun cümleler.

  o günlük 2.500 kelıme dedıgın adres için link yollarmısın
  _____________________________

 • Onbaşı
  31 Mesaj
  11 Ekim 2010 00:45:57
  Some Mixed Words

  to outnumber/ to be outnumbered by something(someone) : sayıca üstünlük / sayıca azınlıkta kalmak

  to dismiss: bırakmak, yol vermek

  to piss: kızmak (argoda)/ işemek(argoda)

  to leak/ to take a leak, taking a leak: sızmak(sızıntı), su dökmek(argoda)

  to pass out: bayılmak

  ass-wipe: tuvalet kağıdı(argoda)

  to ashame: utanç duymak

  to make fool(making fool) with(him, her, it)self : birini aptal yerine koymak

  to throw up: kusmak

  holocaust: soykırım

  to massacre: katletmek

  scholar/ scholarship: bilgin, alim/ burs

  obvious: bariz olan, barizlik

  ashe: kül

  starvation: açlık

  affair/ to have an affair: ilişki, ilişki yaşıyor olmak

  to fire: kovmak

  to put a ring on it(that one): "yüzüğü bas" ın ingilizcesi

  maid: hizmetçi(dişi)

  senior/ senior house: yaşlı/ huzur evi

  elder/ wise man: bilge/ ermiş kişi

  plague: veba

  to loan: borç(kredi) vermek

  flood: sel

  prophet: peygamber (usually in islam)

  tribe: kabile

  to compete: rekabet etmek

  to make fun with smt.(smb.): bir şey veya bir kişi ile alay etmek

  to lay off/ to lay low: geri çekilmek, / gözden uzaklaşmak

  community college: yüksekokul

  to pretend/ to pretend like: ... gibi yapmak

  to progress: ilerlemek

  to predict: tahmin etmek

  to lift smt. up: bir işi sırtlamak

  percent: yüzde

  to burry: gömmek, defnetmek

  casket/ coffin: tabut

  to seduce: baştan çıkarmak

  remarkable: mükemmel, ortalamanın çok üstünde

  apples and oranges: (deyim) elma ve armut(karıştırmamak)

  speking of the devil: "iti an çomağı hazırla" nın ingilizcesi

  chief/ chieftain: şef(lider, reis)

  chef: şef(ahçı)

  peninsula: yarımada

  continent: kıta

  solar(in science): güneş

  to convict: hüküm giydirmek

  to be broke/ being broke: finansal olarak batmak(argoda)/ batmış oluş

  to bankrupt: iflas etmek(usually used for corporations, companies and nations)

  to exist/ existance: var olmak/ varlık

  to put the blame on someone: suçu birisine yüklemek


  Some Common Races, Nationalities, Languages

  North and Middle America

  Canadian, American, Mexican, Guatemalan, Honduran, El Salvadoran, Nicaraguan, Costa Rican, Panamanian

  South America

  Colombian, Venezuellan, Peruvian, Bolivian, Brazilian, Chilian, Paraguan, Uruguaian

  Europe

  Portuguese, Spanish, Irish, Britannian(ancient), British-English(modern), Scottish, Norwegian, Swedish, Finnish, Estonian
  Latvian, Lithuanian, Polish, German, Flemish(for both Belgium and Netherlands), Belgian, Swiss, Czech, Hungarian, Italian, French,
  Austrian, Ukranian, Belarusian, Slovakian, Slovenian, Romanian, Bulgarian, Macedonian, Moldovian, Romanian, Bosnian , Latin(ancient)

  Islamic World and West Asia

  Moroccan, Algerian, Libyan, Nigerian, Egyptian, Sudanese, Ethiopian, Tunusian, Arabic, Iranian, Georgian, Armenian, Russian

  Middle, Southeast and East Asia

  Indian, Chinese, Vietnamese, Malaysian, Thailandese, Korean, Japanese, Australlian, Singaporese


  @Kaan
  good work man, keep it up..

  btw, you haven't left any sh*t else to add..


  _____________________________

  Physics
 • Yüzbaşı
  816 Mesaj
  14 Ekim 2010 00:11:46
  @trybskts

  Her kelime için cümleyi ben de isterim ama bir boş vakit bulabilirsem halletmeye çalışırım.

  Valla ileri seviye mi bilmiyorum ama bunlardan çok daha fazla kelime var ders kitaplarında çıkan ve daha önce hiç görmediğim. Yavaştan onları da paylaşacağım. Ben Longman Exams Dictionary'yi kullanıyorum. İnternette aratıp bulabilirsiniz.


  @Quagmire

  Okay. I am going on.

  inherent: doğasında olan, özünde olan
  ▪ I'm afraid the problems you mention are inherent in the system.
  ▪ Every business has its own inherent risks.

  combat: fight / savaşmak, dövüşmek
  ▪ To combat inflation, the government raised interest rates.
  ▪ new strategies for combating terrorism


  prevalent: yaygın
  cheat on: deceive / aldatmak(sevgili, eş)
  domestic: yerel - lokal
  grave: mezar

  circumvent: to avoid a problem or rule that restricts you, especially in a clever or dishonest way - used to show disapproval: (atlatmak)
  ▪ The company opened an account abroad, in order to circumvent the tax laws.

  compassion: şefkat

  disgrace: itibar kaybetme, utanç verici bir durumda olma
  Smith faced total public disgrace after the incident.
  His actions brought disgrace on the family.

  physician: doktor
  justify: haklı çıkarmak
  hint: ipucu, işaret - ima
  orphanage: yetimhane
  imprisonment: hapsedilme

  deprivation: the lack of something that you need in order to be healthy, comfortable, or happy: - yoksunluk, mahrumiyet
  Sleep deprivation can result in mental disorders.
  Low birth weight is related to economic deprivation.

  laundry: çamaşır
  stoic: başına gelenler karşısında merhamet gösteren
  revive: diriltmek, canlandırmak
  shed: ahır
  mercilessly: merhametsizce
  scalding water: kaynar su


  dab: kurulamak, silmek
  She dabbed her eyes with a handkerchief.

  crawl: sürünmek - emeklemek
  sniffle: burun çekmek(hastalık halinde)

  _____________________________

 • Yüzbaşı
  298 Mesaj
  15 Ekim 2010 01:49:14
  _____________________________

 • Teğmen
  150 Mesaj
  15 Ekim 2010 18:55:20
  Sendromkaan sana pm atmıstım okumussun ama cevap da yok
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  816 Mesaj
  16 Ekim 2010 00:57:35

  quote:

  Orijinalden alıntı: trybskts

  Sendromkaan sana pm atmıstım okumussun ama cevap da yok


  PM atılmıyordu ben denediğim süre içerisinde. Tekrar deniyorum.
  _____________________________

 • Yarbay
  2902 Mesaj
  19 Ekim 2010 21:59:40
  It's an helpful topic. Thank you I think that it's a good idea to edit your first message.
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  816 Mesaj
  19 Ekim 2010 22:18:09
  Perşembe günü Advanced English quiz'imiz var. Çıkabilecek olan kelimeleri aktarayım.

  Yukarıdaki son 2 mesajımdakilere ek olarak:

  waiflike: evsiz barksız - savunmasız (kişi)

  veil, v-n: çarşaf, peçe - maske
  He pursues his self-interests behind a veil of charity. Hayırseverlik maskesi altında kendi çıkarlarını kolluyor.

  cloistered , adj: dünyadan uzak - isolated
  Academics lead a cloistered life.

  slash, v: kesmek
  shelter, n: sığınak

  consensual, adj: tarafların rızasıyla
  a consensual style of management
  having consensual sex

  grim: making you feel worried or unhappy
  When he lost his job, his future looked grim.
  the grim reality of rebuilding the shattered town.

  clash with, v: çatışmak(görüş olarak ya da askeri)
  Democrats clashed with Republicans in a heated debate.
  Police have clashed with demonstrators again today.

  equivalent: eşdeğer
  he failure rates of both treatments was equivalent.
  I had no dollars, but offered him an equivalent amount of sterling.
  a qualification which is equivalent to a degree

  redemption, n: kurtuluş
  beyond redemption: kurtarılamaz

  dispatch: send - göndermek
  A reporter was dispatched to Naples to cover the riot.

  envoy: temsilci, elçi
  The United Nations is sending a special envoy to the area.

  authentic: gerçek, hakiki, doğru
  an authentic account by an eyewitness

  chronicle: kronolojik kayda geçirmek, tarihe geçirmek
  His life is chronicled in a new biography published last week.
  The book chronicles the events leading up to the war.

  epidemic: salgın

  shift: değişiklik, değişim

  stricture: kısıtlama
  religious strictures on marriage

  wedlock: evlilik
  out of wed lock: evlilik dışı

  convene: toplanmak

  impede: engellemek
  Storms at sea impeded our progress.

  revamp: modify - düzenlemek - geliştirmek, modernleştirmek
  Many older companies are revamping their image.

  penal code: ceza kanunu

  prompt: teşvik etmek, bir karar almayı sağlamak
  What prompted you to buy that suit?

  restrain: kısıtlamak, sınırlamak
  monitor: izlemek, gözlemek
  fiercely: hararetle, hiddetle
  articulate: kendini iyi ifade etmek

  invigorate: canlandırmak, zindelik vermek
  At my age, the walk into town is enough to invigorate me.
  tribe: kabile, aşiret
  inference: çıkarım
  incessant: aralıksız, sürekli
  overnight: aniden - sürpriz derecede çabuk

  lenient: merciful - yumuşak(cezalandırma, notlandırma)
  the lenient sentences handed down by some judges

  punctual: dakik
  consistent with: tutarlı - istikrarlı
  revere: büyük saygı göstermek
  archaic: eskimiş, modası geçmiş
  outrage: öfke

  spark: kıvılcım saçmak, ateşlemek
  The police response sparked outrage in the community.

  flourishing: gelişen ve başarılı olan
  allegedly: iddialara göre
  adopt: benimsemek, kabul etmek - evlat edinmek
  harbor: barındırmak, beslemek
  grief: keder, ıstırap

  discard: vazgeçmek, çıkarmak, kurtulmak
  vivacious: neşeli, hayat dolu
  enroll: kayıt olmak
  entranged
  drape

  in verses from the Koran
  anomaly
  besmirch
  strangle
  macho
  mantra
  insular
  inner-city
  elevate
  virtues
  oppressive
  pumpel
  compile
  fellow immate
  dementedly
  skew
  juvenile
  satellite dish: uydu çanağı
  fathom
  pacifism
  thriving
  digest
  downunsettling
  plight
  mock
  mainstream
  taunt
  ignite
  fury
  revelation
  plotter
  legislator
  delicacy
  tighten
  grocer
  scrutinize
  prodigiously
  mar

  inflict on
  hit a nerve
  upscaled
  score a coup succeed
  galvanize
  depiction
  disobedient
  seclusion
  frustrate
  prick up sb's ears
  vigil
  abounds
  subtle
  flaw
  corpse
  married to
  lay in a heap
  make good on his promise
  scarf
  hint
  orphanage
  nod
  animated
  consummate
  laundry
  household chores
  enraged
  stoic
  workload
  transcend
  wanton
  mercilessly
  shed
  beans
  revive
  pour
  crawl away
  home work tekil
  sniffle
  vicious
  dab
  bare back
  sneak
  bend eğilmek
  epileptic
  crown
  tonsure
  bruise
  boiling
  pity
  shiver
  ruthlessly
  involuntarily
  etch upon
  beat past tense beat
  pro-life against abortion
  submit
  sharia
  fled
  heartbroken
  execute
  pseudo
  claptrap
  mess
  condemn
  thug
  port
  adultery
  clergy
  mate
  bishop
  wax
  eloquent
  creep
  wicked
  imposter
  half-baked
  with impunity
  militia milişa
  prophet
  obscure
  cleric
  scholar
  get their kicks
  weep
  guts
  right accurate answer not true
  bland no emotion
  deliberate
  elaborate
  protagorist
  misery
  flutter
  fidget
  glove
  vellicationg
  curtaion
  pathological
  womb
  twitch
  disciplined
  irritate
  aprehension
  intensify
  beyond the last moment of safety
  hysterics
  intensify
  modest humble
  irrepressible
  foible
  servant
  torment

  popping up
  supervise
  fur
  butler
  luggage
  servant
  six-storey
  gloomy
  bustling about
  bundle
  sheed
  dust
  duitcase
  drape
  stare
  dot-dote
  yearn
  fond
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  816 Mesaj
  18 Ocak 2011 02:13:54
  despicable: alçak, aşağılık
  score a coup: başarmak
  boisterous:gürültülü, şamatalı
  blossom: çiçek açmak
  subtle: hemen göze çarpmayan - zeki/ince
  raid on/against: baskın, akın
  reluctantly: gönülsüzce - unwilling
  plight: kötü durum
  headscarf: baş örtüsü
  fathom (out): idrak etmek, anlamak, kavramak
  commit adultery: zina etmek
  corpse: ceset
  _____________________________

 • Çavuş
  55 Mesaj
  20 Ocak 2011 01:22:02
  Thank you, this is a great share. I'll follow this topic and i'll try to memorize most of these words. By the way, i liked your facebook page
  _____________________________

Sayfa: [1]
Reklamlar
Sayfaya Git:
Sayfa: 1
Facebook Sayfamız
Foruma Git
Bölümde Ara