- x
    Bunlarla Giriş Yapın: Facebook Google+ DH Giriş:
    ?
  • Hatırla
  • Yeni Kayıt
DonanımHaber'de AraYENİ GELİŞMİŞ ARAMA
ForumBu Bölümde Ara
çti.PLAKAYA YAZILAN CEZAYA NASIL İTİRAZ EDEBİLİRİZ?
Bu konudaki kullanıcılar:
 
9
Cevap
3
Favori
8100
Tıklama
Sayfa: [1]
Giriş
Mesaj


 
126 Mesaj
7 Haziran 2010; 14:26:19 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz. Şikayet PM

Arkadaşlar, bugün (07/06/2010) elime bir tebligat (ceza tutanağı) geçti.

27/05/2010 tarihinde, "duraklama yasağı ihlali" gerekçesi ile 61/1B maddesinden 62 TL ceza kesmişler.

Hesaba göre 11 gün olmuş.

Plakaya yazılan cezaların yedi gün içerisinde tebliğ edilmesi, aksi takdirde itiraz edip, cezayı iptal ettirme gibi bir hakkımız olduğunu okumuştum forumda bir konuda.

Şimdi bu duruma göre benim itiraz etme ve cezayı iptal ettirme hakkım doğuyor mu?

Doğuyorsa; Nereye ve nasıl bir dilekçe ile itiraz edeceğiz acaba bilgisi/tecrubesi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi?

İtiraz edince ceza kesin iptal oluyor mu? İptal olduğuna veya iptal olmadığına ilişkin bize bir şekilde geri dönüş yapılıyor mu?
_____________________________ 
353 Mesaj
7 Haziran 2010; 14:51:41 

itiraz hakkın var
ŞU ŞEKİLDE:

DİLEKÇE ÖRNEĞİ :

İSTANBUL ……………… SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE (buraya trafik ihlalinin işlendiği yerin bağlı olduğu sulh ceza mahkemesini yazacaksınız)

İTİRAZ EDEN :ad soyadı
(adres)

İtiraza konu tutanağın tanzim tarihi : ….....2006

İtiraza konu tutanağın tebellüğ tarihi : ......2007

İtiraz konusu : Trafik denetleme şube müdürlüğü, .....amirliği`nin .... tarih ..... seri,....sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AçIklamalar :

1- 34 XX 111 tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; karayolları trafik kanunu`nun ....maddesi hükmüne istinaden "...." suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu ...tarihli, toplam ... YTL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip, .... tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre .... tarihinde gıyabımda düzenlenmiş ve tarafıma aylar geçtikten sonra yani ..... tarihinde tebliğ edilmiştir.
"Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler hakkında yönetmelik"in "tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler" başlıklı 10. maddesi;

"Karayolları trafik kanununun 116 ncı maddesi hükümleri gereğince,
görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre
düzenlenen tutanaklar;

a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine yedi iş günü içinde başlanır. yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili
mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Hükmünü amirdir.

Söz konusu madde hükmü gereğince, düzenlenen trafik ceza tutanağının muhataba yani tarafıma tebliğ edilmesi işlemine 7 (yedi) gün içinde başlanması gerekmektedir.
Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği üzere kural ihlalinin yapıldığı iddia edilen tarih ile tebligat tarihi arasında uzun bir zaman bulunmaktadır. Tebligatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikârdır. Tutanak ...... tarihinde düzenlenmiştir ve açık yönetmelik hükmüne göre tebligat işlemlerinin en geç ..... tarihine kadar (tutanağın düzenlendiği tarihten sonraki 7.gün) yapılmış olması gerekirken, tutanağın tarafıma aylar sonra tebliğ edilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil eder.


3- Öte yandan, söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan "......" suçu tarafımdan işlenmemiştir. Tutanağın düzenlendiği tarih aylar öncesi olmakla anayasa`dan kaynaklanan savunma hakkım da kısıtlanmış bulunmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe aykırı olarak yapılan tebligat, itiraz etmemdeki haklılık gerekçelerimi de ortadan kaldıracak bir sürede yapılmıştır.

Bu nedenle söz konusu yönetmelik`in 10/a. maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir. Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. sulh ceza mahkemesi`nin
22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. no.lu dosyasından verilen ve ekte sunduğum karar da itirazlarım doğrultusundadır.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle;

İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.itiraz eden
.İsim adres..................


Ekleri :

1- İtiraza konu trafik denetleme şube müdürlüğü, ...... amirliği`nin .... tarih
....seri,... sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- İstanbul 3. sulh ceza mahkemesi`nin 22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş,
2006/129k. no.lu dosyasından verilen karar örneği.

3- ..... plakalı aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi.

4- Nüfus cüzdanı sureti.

burdada istanbul kararı var bunuda yazdır tekrar düzenle wordde.

T.C.
İSTANBUL
3.SULH CEZA MAHKEMESİ DEĞİŞİK İŞ KARARI

DEĞİŞİK İŞ NO : 2006/129
KARAR NO : 2006/129

HAKİM :CAVİT MARANCI-23890
KATİP :NESRİN AKDEMİR-99666


İTİRAZ EDEN :SARAÇ YAPI ÜRÜNLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ MALZ.SAN.TİC.
LTD.ŞTİ.
VEKİLLERİ :AV.SUAT ERGİN-AV.BEYZA ELVER: Hasat sokak no.39/C
Şişli/İst.

İTİRAZ KONUSU: Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü (A) Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği’nin 12/10/2004 tarih DN 389611 sayılı ve 27/08/2004 tarih ve DK 066269 sayılı trafik ceza tutanakları hakkında

İTİRAZA KONU TEBLİGATA BAŞLANDIĞI TARİHİ : Belli değil

İTİRAZA KONU PARA CEZASI TEBLİGATININ DÜZENLENDİĞİ TARİH : 09/02/2006

İTİRAZA KONU KARARIN TEBLİĞ EDİLDİĞİ TARİH :16/02/2006

İTİRAZ TARİHİ : 22/02/2006

İtiraz eden SARAÇ YAPI ÜRÜNLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ ‘nın itiraza konu edilen Trafik görevlilerince düzenlenmiş tutanakla 2918 SY nın 61. maddesine muhalefet suçundan 2918 SY nın 116 maddesi gereğince gıyabında düzenlenmiş olan idari para cezasına süresi içerisinde itiraz ettiği anlaşılmış olmakla, itiraz dilekçesi ve ekli dosyadaki belgeler incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İncelenen evrak kapsamına göre; itiraza konu edilen ve itiraz edenin gıyabında düzenlenen tutanağın tescil plakasına göre düzenlendiği, tescil plakasına göre düzenlenecek tutanaklar için TRAFİK PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLER İLE KULLANILACAK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK' in ilgili hükümleri uyarınca 10/a-b maddeleri gereğince tebligat işlemine 7 iş günü içinde başlanması gerekeceği belirtilmiş olup;

İncelenen belgelerde tebligatın hangi tarihte başlatıldığına dair açıklık olmadığı, ancak itiraza konu trafik cezasının düzenlendiği tarih ile para cezası tebligatının düzenlendiği tarih arasında 7 günlük sürenin çoktan gecirilmiş olduğu anlaşılmış olup;

Bu Yönetmeliğe aykırı olduğu tespit edilen tebligatın aradan geçen süre içersinde varsa itiraz edenin haklılık gerekçelerini ortadan kaldıracak sürede yapıldığı nazara alınarak;

İtirazın KABULÜNE Ve Trafik Ceza Tutanağında yazılı para cezasının İPTALİNE,

Kararın taraflara tebliğine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda kesin olarak verilen açıkça okunup anlatıldı.22.05.2006yardımcı olabildimse ne mutlu banaa.< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi hyavuz -- 7 Haziran 2010; 15:07:36 >


 
6153 Mesaj
7 Haziran 2010; 20:37:56 

Benim yukarıdan anladığım ceza tarihi ile tebligata başlangıç tarihi arasında 7 günlük sürenin aşılmaması gerektiği.
_____________________________


Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
31 Temmuz 2012; 0:22:17 

peki arkadaşlar bana kesilen ceza ile tebligat arasında 1,5 ay var. tebligat 14 şubatta yapılmış. peki ben buna itiraz edebilir miyim?


 
8 Mesaj
17 Haziran 2013; 18:41:06 

benim ceza yediğim tarih bu ayın ikisi bana ise bu gün tebliğ edildi ve ben kocaelide ikamet ediyorum cezayı istanbulda olduğum gün kartal da yemişim. tebliğ tarihide dediğim gibi 15 gün geçmiş sizce itiraz edilirmi arkadaşlar.
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________3649 Mesaj
17 Haziran 2013; 20:58:52 

quote:

Orijinalden alıntı: nikomedyali

benim ceza yediğim tarih bu ayın ikisi bana ise bu gün tebliğ edildi ve ben kocaelide ikamet ediyorum cezayı istanbulda olduğum gün kartal da yemişim. tebliğ tarihide dediğim gibi 15 gün geçmiş sizce itiraz edilirmi arkadaşlar.

tebliğ tarihi cezanın size ulaştıgı gün başlar.İtiraz edebilirsiniz. Bugün bana da ceza geldi kartal sahilde radara girmişim 82km/h ile. 166TL öpmüşler
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________


2013 Astra J Sport / 34 UV 0537

2010 Otokar M2010 / 34 M 0537

YILDIZ 24


 
8 Mesaj
13 Temmuz 2013; 16:30:28 

quote:

Orijinalden alıntı: 7he mcRp


tebliğ tarihi cezanın size ulaştıgı gün başlar.İtiraz edebilirsiniz. Bugün bana da ceza geldi kartal sahilde radara girmişim 82km/h ile. 166TL öpmüşler

yüzde 15 indirimli 260 tl ödedim bile :(
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________ 
627 Mesaj
13 Temmuz 2013; 16:43:45 

Ceza tarihi ile tebligata başlanma tarihi arasında 7 iş günü olması gerek. Geçmiş olsun.
_____________________________16892 Mesaj
13 Temmuz 2013; 16:57:50 


quote:

Orijinalden alıntı: nikomedyali


yüzde 15 indirimli 260 tl ödedim bile :(

Ödesen de itiraz edebilirsin. Kazanırsan geri ödeme yapılır, kaybedersen indirimli ödemiş olursun..< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________ 
8 Mesaj
6 Ağustos 2013; 14:12:57 

quote:

Orijinalden alıntı: JasoNBuraKÖdesen de itiraz edebilirsin. Kazanırsan geri ödeme yapılır, kaybedersen indirimli ödemiş olursun..

sağol dostum
_____________________________

Sayfa:   [1]
Tüm forumlar » [Motorlu Araçlar Dünyası] » Otomobil Genel » Otomobil ve Otomotiv Dünyası Genel » çti.PLAKAYA YAZILAN CEZAYA NASIL İTİRAZ EDEBİLİRİZ?
Sayfa: [1]

Foruma Git
Bölümde Ara

 
Reklamlar


DH VİDEO

 
Forum Software powered by ASP Playground Advanced Edition 2.3
Copyright © 2000 - 2006 ASPPlayground.NET

Bu sayfanın mobil sürümü / tablet sürümü / mini sürümü.


DHBR1
0.328