- x
    Bunlarla Giriş Yapın: Facebook Google+ DH Giriş:
    ?
  • Hatırla
  • Yeni Kayıt
DonanımHaber'de AraYENİ GELİŞMİŞ ARAMA
ForumBu Bölümde Ara
Mısırdaki Türk Piramitleri(M.ö 3000-3500) Lütfen Okuyun!
Bu konudaki kullanıcılar:
 
35
Cevap
2727
Tıklama
Sayfa: [1]
Giriş
Mesaj

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
22 Şubat 2009; 21:52:30 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz. Şikayet PM

Çindeki bu piramitler'in yayınlanmasını istemiyorlar.Çünkü dünyanın Tarihi yeniden yazılmalı!!

Bu piramitleri araştırmak üzere1994 yılında Şensi bölgesinde bir araştırma gezisi yapan Alman bilim adamı Hartwig Hausdof kendi koleksiyonundan birkaç resmin halka açılmasına izin vermiştir. Hausdorf'a göre piramitlerin yapım tarihi en az M.Ö. 2500ler civarındadır.

Bölge Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yasak bölge ilan edilmiş olduğundan dolayı Piramitler içerisinde bulunan Mısır medeniyetinden çok ileri bir teknikle mumyalanmış olan cesetler ve Ön-Türkçe yazıtlar üzerinde araştırma yapılamamaktadır.

Türk Bilim adamı Kazım MİRŞAN yaptığı araştırmalarda Ön-Türk uygarlıkları tarafından OT-OĞ olarak isimlendirilen Ön-Mısıra M.Ö 3000 Yıllarında Doğu Anadolu'dan Isub-Ög yazısının gittiğini tespit etmiştir. Kazım MİRŞAN'ın bugüne kadar anlamı çözülemeyen 184 adet mısır hiyeroglifini Ön-Türkçe olarak okumuş olduğu ve mumyalama tekniklerinin yine M.Ö. 3000li yıllarda Altaylarda geliştirildiği düşünülürse Piramit inşa teknolojisinin Eski Mısır'a Ön-Türk Uygarlıkları tarafından öğretildiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Tüm İnsanlık tarihini değiştirerek; MEDENİYETİN ASIL YARATICISININ TÜRKLER OLDUĞU SONUCUNU DOĞURAN bu olağanüstü keşif batılı bilim adamları(!) tarafından ısrarla görmezlikten gelinmekte ve insanlığın bilgisinden daha uzun süre saklanması mümkün olmayan bu piramitleri başka bir uygarlığa mal etmeyi amaçlayan maksatlı çalışmalar yapılmaktadır.
Dünyadaki en büyük piramit 300 metre yüksekliğinde olduğu tahmin edilen Xian’daki “Beyaz Piramit” tir. Bu yükseklik Mısır’da bulunan ve yaklaşık 157 metre olan Büyük Piramit’in iki katıdır. Beyaz Piramit on altı piramitten oluşan bir kompleksin en büyük parçalarından biridir ve Çin’deki “yasak bir bölge”dedir. Bazıları bu yasak bölgeye yakın bir askerî üs olduğundan şüphelenmektedir.
Fotoğraflardan da görebileceğimiz gibi eğer bu piramitler tamamen topraktan yapılmadılarsa toprakla kaplanmış gibi görünmekteler. Bu piramitlerden birinde piramitlerin toprak kaplı taş yapılar olduğunu gösteren taş bir giriş vardır. Bazıları Orta Amerika’daki piramitler gibi düz bir tepe yapısına sahiptir. 5000 yıllık oldukları tahmin edilmektedir çünkü 5000 yıllık Çin metinlerinde onlara atıfta bulunulmaktadır.
Çin’deki Beyaz Piramit 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikalı pilot James Gaussman tarafından gözlenmiştir. Hindistan’dan Chungking’e malzeme taşıyan pilot bir uçuştan dönerken motorlarından biri arızalanmış ve benzin depolarının donduğunu sanarak daha alçak bir irtifaya inmeye karar vermişti. Çok dikkatli olmak zorundaydı çünkü tüm bölge dağlık ve tehlikeli arazilerle kaplıydı. Bu dağlardan sakınmak için yan yattığında büyük düz bir vadiye gelmişti. Tam önünde sanki ****lden yapılmış gibi parlayan devasa bir piramit vardı. (Gize’deki Büyük Piramit’te olduğu gibi kireçtaşı kaplama doğru açıdaki güneş ışığında parlayabilir.)
En dikkate değer şey piramitin tepe taşıydı. Gaussman bunun kristalden yapılmış olduğunu düşünmüştü. Piramidi üç kez turladı ve üssüne doğru yöneldi. İstihbarat raporunda piramidin çevresinde hiçbir şey görmediğini belirtmişti: “Çıplak arazi içinde büyük bir piramit duruyordu. Onun çok eski olduğunu tahmin ettim.” Raporunu şu soruyla bitirmekteydi: “Onu kim inşa etti? Neden inşa edilmişti? İçinde ne var?”
Alman araştırmacı-yazar Hartwig Hausdorf bölgeyi bizzat ziyaret etti ve piramitlerle ilgili burada gördüğümüz fotoğraflar da dahil birçok materyal topladı.
Edgar Cayce’nin okumaları insanların bir zamanlar tek bir dil konuştukları ve çok uzaklara seyahat edebildikleri bir çağdan bahseder. Bu okumalarda Mısırlı yüksek rahip Ra Ta’nın Çin ve ilgili diğer bütün bölgelere yaptığı ziyaretlerin nasıl gerçekleştiğinden söz eder. Belki de Ra Ta piramit yapma sanatını yolculukları sırasında gittiği yerlerdeki halklara da öğretmişti. Piramitlerden arta kalanlar dünyanın her yanında bulunabilir: Mısır Orta Amerika (burada diğer bölgelerden daha çok piramit vardır) eski Fransa Orta Asya Polinezya Peru ve tarih öncesi Mississipi Vadisi’nde hatta belki de Mars’ta bile.
Mısır’daki firavunlar dönemiyle neredeyse çağdaş sayılabilecek zamanlarda (M.Ö. 2852 - 2206 arasında) Çin’de yarı mitolojik “Beş Kral” hüküm sürmüştü. Bu uygarlık altın ve yeşim zengini gelişmiş bir uygarlıktı; ipek ve gıda bolluğu içindeydi. Bununla birlikte İskenderiye’nin büyük kütüphanesinin kaderini takiben İmparator Chin Shin Huang M.Ö. 212’de kadim Çin’le ilgili bütün kitapların ve edebî eserlerin yakılmasını emretti. Büyük kraliyet kütüphanesi de dahil bütün kütüphaneler yok edilmiş ancak bazı metinler mağaralarda ve manastırlarda saklanmıştı. M.S. 100 yılında Wang Tao-Shih isimli Taocu bir rahip bir dizi mağarada yer alan kütüphaneleri bulmuştu. Bu metinler kadim zamanlardan ve “Anavatan Mu” denilen bir yerden söz etmekteydiler. Edgar Cayce Mu’nun Lemurya’nın diğer adı olduğunu birçok kere ima etmişti. Bulunan bir elyazması parçasında Atlantis ve Mu’nun battığı Pasifik Okyanusu’nu gösteren kadim bir harita yer almaktadır; bu kıtaların sulara gömülmesinden sonra sağ kalanlar tarih öncesi zafer dolu bir çağın geride kalan son kayıtlarını Mısır’a Çin’e Yukatan’a ve başka yerlere yolculuk yaparak götürmüşlerdi. İşte bugün yeniden keşfetmeye çalıştığımız da o çağın kadim bilgeliğidir.
Her biri 20 ton olan taşlardan inşa edilmiştir ve bu taşları temin edilebilecek en yakın mesafe yüzlerce kilometre uzaklıktadır. Bu taşların nasıl getirildiği konusunda kesin olmayan farklı varsayımlar bulunmaktadır.- Piramit, kimin adına yapıldıysa, onun bulunduğu odaya, yılda sadece 2 kez güneş girmektedir. (doğduğu ve tahta çıktığı günler)

- Mumyalarda radyoaktif madde bulunduğundan mumyaları ilk bulan 12 bilim adamı kanserden ölmüştür.- Piramitlerin içerisinde ultra sound, radar, sonar gibi cihazlar çalışmamaktadır.- Kirletilmiş suyu, birkaç gün Piramit'in içine bırakırsanız; suyu arıtılmış olarak bulursunuz.- Piramit'in içerisinde süt, birkaç gün süreyle taze kalır ve sonunda bozulmadan yoğurt haline gelir.- Bitkiler Piramit'in içinde daha hızlı büyürler.- Piramit'in içine bırakılmış su, 5 hafta süreyle bekletildikten sonra yüz losyonu olarak kullanılabilir.- Çöp bidonu içindeki yemek artıkları, hiç koku vermeden Piramit içinde mumyalaşır.- Kesik, yanık, sıyrık gibi yaralar büyükçe bir Piramit'in içinde daha çabuk iyileşme eğilimi gösterir.- Piramitlerin bazı odalarının içinde ne olduğu hakkında bir bilgi yoktur; araştırmacıların çoğu, ya içinde kayboldular ya da aynı yerde birkaç tur attılar, fakat içlerini göremediler.- Piramitlerin içi yazın soğuk kışın sıcak olur- Büyük Piramitin açıları, Nil 'in delta yöresini iki eşit parçaya bölerler.- Gize'deki üç piramit aralarında bir Pisagor üçgeni olacak şekilde düzenlenmişlerdir. Bu üçgenin kenarlarının birbirlerine göre oranı 3:4:5'dir.- Büyük Piramitin tabanının yüzeyi, anıtın yarısının iki katına bölündüğünde pi=3,14 sayısı elde edilir.- Büyük Piramitin dört yüzeyinin toplam yüzölçümü, piramit yüksekliğinin karesine eşittir.- Büyük Piramit, dünyanın kara kitlesinin merkezinde yer alır.- Büyük Piramit, dört ana yöne göre düzenlenerek inşa edilmiştir.- Piramit dev bir güneş saatidir. Ekim ortasıyla Mart başı arasında düşürdüğü gölgeler mevsimleri ve yılın uzunluğunu gösterirler. Piramiti çeviren taş levhaların uzunluğu bir günün gölge uzunluğuna eşittir. Bu gölgelerin taş levhalar üstünde gözlenmesiyle günün 0,2419 bölümünde yılın uzunluğu yanlışsız olarak saptanabiliyordu.- Büyük Piramit 'le dünyanın merkezi arasındaki uzaklık,Kuzey kutbuyla arasındaki uzaklığa eşittir ve kuzey kutbuyla dünyanın merkezi arasındaki uzaklığa eşittir.- Piramitin yüksekliğiyle, çevresi arasındaki oran, bir dairenin yarı çapıyla çevresi arasındaki oranın dengidir.Dört kenarlar dünyanın en büyük ve çarpıcı üçgenleridir.- Gize'den geçen boylam, dünyanın denizleriyle anakaralarını iki eşit parçaya böler. Bu boylam ayrıca, kara üstünden geçen en uzun kuzey-güney yönlü boylam olup, bütün yer kürenin uzunluğuna ölçümünde doğal sıfır noktasını oluşturur.- Büyük piramitin tepesi Kuzey kutbunu, çevresi ekvatorun uzunluğunu temsil eder. Ve iki uzunluk aynı mikyasa uygunluk gösterir.Okuduğunuz için teşekkürler.Kısaltılmıştır.


 
272 Mesaj
22 Şubat 2009; 21:54:42 

bide Kısaltılmış.

Kısaltılmasa?
_____________________________


Popmundo Karakter : Özay Güzel

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
22 Şubat 2009; 21:55:28 


quote:

Orjinalden alıntı: Am İ Evil?

bide Kısaltılmış.

Kısaltılmasa?EE kimin ülkesi !


84 Mesaj
22 Şubat 2009; 22:01:17 

koordinatları var google earth ten görebilirsiniz.
_____________________________5905 Mesaj
22 Şubat 2009; 22:16:09 

_____________________________140 Mesaj
22 Şubat 2009; 22:22:46 

mısır piramitleri türkiyeden kaçırılmış haberiniz yokmuydu
_____________________________1181 Mesaj
22 Şubat 2009; 22:24:46 

gunaydin herkeze , gerci saat 22:20 ama
_____________________________

İmzanız kural dışıdır! || Uymanız gereken imza kurallarını okumak için tıklayınız.


350 Mesaj
22 Şubat 2009; 22:25:38 

eğer doğruysa çok sinirlendim şuan. bütün gavurları öldüresim var.
_____________________________

GO "F" YOURSELF
since 2005


7567 Mesaj
22 Şubat 2009; 22:26:15 

_____________________________419 Mesaj
22 Şubat 2009; 22:29:47 

Benim bilidiğim bu piramitler çin de Mısır da değil

Günaydın
_____________________________

Hayat çatlak bardaktaki suya benzer.İçsen de tükenir içmesen de.
Bu yüzden hayattan tat almaya bak.Çünkü yaşasan da bitecek yaşamasan da.


530 Mesaj
22 Şubat 2009; 23:19:30 


quote:

Orjinalden alıntı: gurkan_66

Benim bilidiğim bu piramitler çin de Mısır da değil

Günaydın

_____________________________ 
272 Mesaj
22 Şubat 2009; 23:29:01 

_____________________________


Popmundo Karakter : Özay Güzel

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
22 Şubat 2009; 23:33:48 

ooooohhhhaaaaaaaaaaaaaaa


1278 Mesaj
23 Şubat 2009; 15:21:21 

Piramide giren eşek, sucuk olarak çıkar...

Bu ne Yaw Bence abartı bu...
_____________________________384 Mesaj
23 Şubat 2009; 15:27:50 


quote:

Orjinalden alıntı: adios_amigos

Piramide giren eşek, sucuk olarak çıkar...

Bu ne Yaw Bence abartı bu...


Bence de abarti.. bilim icinde abarti.. Ayrica bu piramitlerin yillardir sir olarak kalan yapilislarina yeni cikan belgesellerde isik tutuyor.. pek bir gizemi kalmadi.
_____________________________2390 Mesaj
23 Şubat 2009; 15:38:09 

buda japon denizinin dibindeki japon piramitleri

http://www.uyurgezer.ne...ki-piramit-t102059.html
_____________________________ 
3004 Mesaj
23 Şubat 2009; 15:48:47 

_____________________________

you unbelievable son of a beach


 
76 Mesaj
23 Şubat 2009; 16:18:01 

_____________________________

[link=http://forum.donanimhaber.com/m_49375180/mpage_1/f_/key_//tm.htm


136 Mesaj
23 Şubat 2009; 16:32:35 

Her halde forumda böyle bir konuyu benim açmam icap ederdi ama böyle bir konuyu açdığın için ellerine sağlık andan işde kızıl çin itleri büyük TÜRK tarihini ellerinden saklamak için herşeyi yapmaktadır.Yaşasın Doğu Türkistan yaşasın soykırım altındaki TÜRK yurtları.
_____________________________136 Mesaj
23 Şubat 2009; 16:40:55 


quote:

Orjinalden alıntı: TIGERSHARK

buda japon denizinin dibindeki japon piramitleri

http://www.uyurgezer.ne...ki-piramit-t102059.html

Burası insalığın doğduğu yer Mu kıtası.

Bknz.:Atatürk ve Kayıp Kıta MU
Atatürk'ün bu konu hakkında bir çok araştırması var.
_____________________________1353 Mesaj
23 Şubat 2009; 16:41:25 

bu piramitler çin tarafından uzun süre saklandı, peki soru şu: neden bir ülke kültürel miraslarını saklar ki?
_____________________________ 
272 Mesaj
23 Şubat 2009; 16:45:51 


quote:

Orjinalden alıntı: adios_amigos

Piramide giren eşek, sucuk olarak çıkar...

Bu ne Yaw Bence abartı bu...Google Earth dan fotosunu çektim odamı abartı?
_____________________________


Popmundo Karakter : Özay Güzel


774 Mesaj
23 Şubat 2009; 16:48:40 

Piramitlerde gizemin falan olduğuna inanmıyorum bazı özellikleri olabilir ama gizem falan iyice gazlıyorlar turist çekelim diye
_____________________________136 Mesaj
23 Şubat 2009; 16:49:06 


quote:

Orjinalden alıntı: hasturk

bu piramitler çin tarafından uzun süre saklandı, peki soru şu: neden bir ülke kültürel miraslarını saklar ki?

Çünkü o yapıtklar onlara ait olmadığını ve aslında oraların TÜRK'lere ait olduğunu oraları işgal ettiklerini ve böyle bir şey şu an ortaya çıkarsa adam sormazlarmı bunca zaman biye söylemedin diye.
_____________________________136 Mesaj
23 Şubat 2009; 16:55:14 


quote:

Orjinalden alıntı: 4BlueWolf

Piramitlerde gizemin falan olduğuna inanmıyorum bazı özellikleri olabilir ama gizem falan iyice gazlıyorlar turist çekelim diye

Zaten bizim topraklarımızda değilki Turist çekerse bile şu an çinli topraklarında olduğu için turist onlara gider.
_____________________________529 Mesaj
23 Şubat 2009; 16:58:05 

piramitten ziyade,türklerin yaptığı uzay mekiğinin fotolarını görmek çok daha heyecan verirdi.....
_____________________________


zaman içinde yapa yapa ,en iyisini öğrendim...


1454 Mesaj
23 Şubat 2009; 17:34:16 

_____________________________

"Türk milleti tab'en demokrattır" M.Kemal Atatürk, TBMM gizli celse zabıtları, devre: ı, içtima ı, tarih: 22.1.1921.i, 31, c: 3. sayfa 334... "komünizmin memleket için, milletimiz için, dinimiz için, kabul edilmez olduğunu anlatmak, yani kamuoyunu aydınlatmak en yararlı çare görülmüştür" M.Kemal Atatürk, Mustafa Kemal sosyalist değil, fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici ve iyi düşünceli, akıllı bir lider. Mustafa Kemal soygunculara karşı bir Kurtuluş Savaşı veriyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve Sultan�ı da yaranı ile birlikte alt edeceğine inanıyorum Vladimir İlyiç Lenin, Sana Türkmüsün, Kürtmüsün, Ermenimisin, Lazmısın diye sormuyorum. Ekmek yediğin Vatanını seviyor musun diye soruyorum? Başkalarını düzeltmek istiyorsanız önce kendinizi düzeltiniz. Hz.Ömer, X-Fire Call of Duty 2 Gamers ADANALI


2390 Mesaj
23 Şubat 2009; 20:01:27 


quote:

Orjinalden alıntı: Ötüken_23Burası insalığın doğduğu yer Mu kıtası.

Bknz.:Atatürk ve Kayıp Kıta MU
Atatürk'ün bu konu hakkında bir çok araştırması var.


daha piramitlere dalan araştırmacılar bile insan yapısımı yoksa doğal bir kayamı tartışmasını yaparken hiç yapıları görmemiş olan Atatürk nasıl olmuşta kesin bir yargıya varabilmiş merak konusu
_____________________________


Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
23 Şubat 2009; 20:04:27  
5874 Mesaj
23 Şubat 2009; 20:35:41 


quote:

Orjinalden alıntı: TIGERSHARK
daha piramitlere dalan araştırmacılar bile insan yapısımı yoksa doğal bir kayamı tartışmasını yaparken hiç yapıları görmemiş olan Atatürk nasıl olmuşta kesin bir yargıya varabilmiş merak konusu


Atatürk kesin bir yargıya varmamıştı sadece bu ırk hakkında birçok araştırma yaptırtmıştı o kadar.Herhalde cidden var mı varsa Türklerle bir bağlantısı olup olmadığını falan merak etmişti.
_____________________________1925 Mesaj
23 Şubat 2009; 20:55:15 

Şu an çok şaşırmış durumdayım.Metal fırtına 4 kitabında olanlarla aynı neredeyse.Bu beyaz piramit saklanıyor.Bunlarda yazıtlar var.Türk bir örgüt bunu kaçırıyor çinden.Burda yazanları bir kahin yazmış.
söylediklerine göre (aklımda kalanlar) küçük askerler işlerini iyi yapıyor.Burada kimyasal savaş yani virüsler söylenmiş.Kitaptada çin tüm dünyayı bir virüsle öldürmeye çalışıyor.Çinde insanlar bunu bulmasın diye saklıyor yazıtları.Nükleer savaşta çıkıyor.Küçük askerler gibi onlarıda öyle bir dille anlatıyorlar.Gerçekten şu an çok şaşırdım.Kitabın sallama olduğunu düşünüyordum.Bu savaşın tarihide 2013 !

not: kitabı okumak istiyorsanız seriyi okuyun daha iyi anlarsınız:
1 Metal Fırtına
2 Metal Fırtına 2 kayıp naaş
3 Metal Fırtına 3 Kızıl Kurt
4Metal Fırtına 4 Turan
Asıl seri bu.Başka bir seri daha var ama o başka yazardan.bu daha iyi.
SERİYİ GERÇEKTEN OKUMALISINIZ.
_____________________________

"Şans, Fransa Bisiklet Turu gibidir.Uzun süre beklersin,sonra hemen geçer."

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
24 Şubat 2009; 19:14:08 

Şuraya bak bi 50 cent Türkiyeye geliyo desek burası kayıtlı dolardı.ADMİNLER KONUYU KAPATMAYIN!!!!


 
526 Mesaj
24 Şubat 2009; 19:35:17 


quote:

Orjinalden alıntı: thekeys

piramitten ziyade,türklerin yaptığı uzay mekiğinin fotolarını görmek çok daha heyecan verirdi.....


_____________________________401 Mesaj
24 Şubat 2009; 20:08:16 

bu konuda biraz bilgim var açıklamamı isteyenler kayıp mu kıtası hakkında pm atarlarsa bilgi verebilirim
_____________________________401 Mesaj
24 Şubat 2009; 20:10:26 


quote:

Orjinalden alıntı: The maXz!

Şu an çok şaşırmış durumdayım.Metal fırtına 4 kitabında olanlarla aynı neredeyse.Bu beyaz piramit saklanıyor.Bunlarda yazıtlar var.Türk bir örgüt bunu kaçırıyor çinden.Burda yazanları bir kahin yazmış.
söylediklerine göre (aklımda kalanlar) küçük askerler işlerini iyi yapıyor.Burada kimyasal savaş yani virüsler söylenmiş.Kitaptada çin tüm dünyayı bir virüsle öldürmeye çalışıyor.Çinde insanlar bunu bulmasın diye saklıyor yazıtları.Nükleer savaşta çıkıyor.Küçük askerler gibi onlarıda öyle bir dille anlatıyorlar.Gerçekten şu an çok şaşırdım.Kitabın sallama olduğunu düşünüyordum.Bu savaşın tarihide 2013 !

not: kitabı okumak istiyorsanız seriyi okuyun daha iyi anlarsınız:
1 Metal Fırtına
2 Metal Fırtına 2 kayıp naaş
3 Metal Fırtına 3 Kızıl Kurt
4Metal Fırtına 4 Turan
Asıl seri bu.Başka bir seri daha var ama o başka yazardan.bu daha iyi.
SERİYİ GERÇEKTEN OKUMALISINIZ.

seriyi okudum sanırım bu olaya kargançı çak deniyor
_____________________________


Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
25 Şubat 2009; 1:11:24 

bence bu konu baya önemli bu konu ortada eski atalarımızın inşa ettigi piramitler war ve bunlar saklanıor olcak iş deil
Sayfa:   [1]
Tüm forumlar » [Konu Dışı / Off Topic] » Konu Dışı » Mısırdaki Türk Piramitleri(M.ö 3000-3500) Lütfen Okuyun!
Sayfa: [1]

Foruma Git
Bölümde Ara

 
Reklamlar


DH VİDEO

 
Forum Software powered by ASP Playground Advanced Edition 2.3
Copyright © 2000 - 2006 ASPPlayground.NET

Bu sayfanın mobil sürümü / tablet sürümü / mini sürümü.


DHBR3
0.283