- x
    Bunlarla Giriş Yapın: Facebook Google+ DH Giriş:
    ?
  • Hatırla
  • Yeni Kayıt
DonanımHaber'de AraYENİ GELİŞMİŞ ARAMA
ForumBu Bölümde Ara
'Bir Türk'ü öldürebilirsiniz ama asla yenemezsiniz'
Bu konudaki kullanıcılar:
 
24
Cevap
1
Favori
5139
Tıklama
Sayfa: [1]
Giriş
Mesaj


10318 Mesaj
21 Haziran 2008; 10:18:39 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz. Şikayet PM

1)İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler - Napolyon

2)Türklerden bahsediyorum… Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatıda inciten bir gaflet olur. - Tasso / İtalyan Şair

3)Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz.- William Martin

4)Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenedir. Dini, sosyal ve örfi faziletleri, tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır. - Lamartine / Fransız Yazar, şair ve Devlet adamı.

5)Poltava’da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş… Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar k bir milletin barasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı. — Demirbaş Şarl / İsveç Kralı (Ruslardan kaçıp Osmanlıya sığınmıştır)

6)Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkânlardan bol bol faydalanıyorum. Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var: Türklerin yaşayan hatıraları! Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar. - M. Montecuccoli (Avusturyalı Komutan)

7)Seceat ve cesaret<BR>bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiç bir kavim yoktur. Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır. - İbn-i Hassul

8)Türk, asillerin asilidir. yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir. - Pierre Loti

9)Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. İşte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupa’nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı. - Çarnayev (Rus Komutan)
Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, kâtibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür. – Moltke

10)Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır. - La Martine

11)Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır.- Towsend (İngiliz Komutan)

12)Doğulu önderler, milletlerinin başından ayrılmayarak her hükümetin temeli olan şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar: iyi yola götürmek ve kötülüklerden korumak. Bu asil hareket Ruslardan fazla özellikle Türklerde göze çarpıyor. - Auguste Comte

13)Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır. - Lady Mary Wortley Montagu

14)Türk’ün güzel yüzünü, kuvvetli endamını, pırıltılı kostümünü, zarif tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür. Fakat pek güç olan, Türk’ün özünü göstermektir. Bu öz, ayışığı gibi görülür fakat mgösterilemez. - Decamps (fransız ressam)

15)Türkler yaman binicidirler. Türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi çevirip bozarlar. - Câhiz (Arap Bilgini)

16)Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, basit düşünceler yoktur. - Semame İbn-i Eşreş (Arap Bilgini)

17)Türkler kahramandırlar. Dostlarına zarar vermezler. Fakat kazanç getirirler. - Comenius (Çek Bilgini)

18)Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir. Ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır. - William Pitt (İngiliz Devlet Adamı)

19)Türk, Heredot’tan, Tevrat’tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur. Sadelik içinde görkemi, sükunet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen bir yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür. - Hammer

20)Türkler kahramandırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla elele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir. - Comenius (Çek Bilgini)

21)Türkler muhakkak ki Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir. - Kayzerling

22)Her Türk’ün bakışında silahın ruha verdiği güveni görmek mümkündür. O hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir. – Molkte

23)Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk’ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır. - Lord Byron

24)Türk korkmaz, korkutur. Bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe el atarsa başarır. - Semame İbn-i Eşreş

25)Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk’ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor. - Gelland (Fransız Bilgini)

26)Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder. - Albert Einstein

27)Artık Türklerle savaşmam. Onlar çok cesur ve iyi insanlar. - Andreas Phitiades

28)Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler. - Albert Sorel

29)Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez. - Baron Büsbek

30)On ulusun, on yiğit adamının gücü tek bir kimsede toplansa yine bir Türk’e bedel olmaz. Türklerin en çok konuştuğu şey savaştır, zaferdir. Eğlenceleri ise attır, silahtır. Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övülse yeridir. - Charles Mcfarlene

31)Türk milleti ikibin yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türklerin mesleği askerliktir. – Donaldson

32)Dünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun, Türk askerinin karşısında düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler. – Donaldson

33)Türklerle dost ol ama düşman olma. - Gianni de Michelis

34)Dünyada, Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz. – Hamilton

35)Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur. – Hamilton

36)Türkler devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadır. Ülkeleri değil kıtaları altüst etmişler ve< korkunç saldırışlar arasında sarsılması hiç de kolay olmayan egemenliklerini yaratmışlardır. Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler vardır ki uygarlık için birer süs olmaktadır. – Hammer

36)Çanakkale’de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim. - Sir Julien Corbet

37)Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiçbir ulusta bulamazsınız. Yalnız ona iyi bir komutan gerektir. - Mulman

38)Toplumsal düzenin Türkler arasında kurmuş olduğu ilişkilerin hepsinde temiz yüreklilik ve iyi niyet hakimdir. Vatandaşların birbirlerine karşı borçlu oldukları işlemleri yapma ve yerine getirmeleri için başka ülkelerde olduğu gibi senetleşmeye yani yazılı belgeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların övülmeye değe hallerinden biri de verdikleri söze genellikle sadık kalmaları ve karşılarındakini aldatmaktan, güveni suistimal etmekten çekinmeleridir. - Monradgea D’ohsson

39)Kendi ulusuna karşı bu kadar dürüst ve cömert olan müslüman Türkler hangi mezhebe bağlı olursa olsun aynı dürüstlüğü yabancılara karşı da yapar ve yerine getirirler Bu noktada müslümanla Müslüman olmayan arasında hiçbir fark gözetmezler. - Monradgea D’ohsson

40)Türk’ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde Türk’ün vakur kalışı, kuşku yok ki< körlerin gerçeği, eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu soylu bir davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor. - Pierre Loti

41)Türk’ün ahlaki seciyesi çocukluğunda aldığı iyilik telkinleriyle değil çevrelerinde fenalık görmemek suretiyle oluşur. - Thomas Thorsten

42)Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu kahraman milletin tarihi eski ışığını bulacaktır. - Moltke


Daha çok uzun Türkler hakkında yapılan yorumlar.Paylaşmıyorum şimdilik ama hepsi ne kadar doğru söylemiş değilmi arkadaşlar< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi My_CaRizMa -- 21 Haziran 2008; 13:42:17 >
_____________________________


Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
21 Haziran 2008; 10:19:46 14540 Mesaj
21 Haziran 2008; 10:42:52 

doğru sözlere nedenir.. geçmişden beri avrupa gibi kalleş ve üçkağıtcı olmadığımız gerçekten ne kazandıysak yürüğemizle kazandığımız da anlatıyor bu laflar..


 
290 Mesaj
21 Haziran 2008; 10:52:51 

bana türkleri verin size dünya'yı fethedeyim.-NAPOLYON
_____________________________

TEK BİLDİĞİM ŞEY HİÇ BİR ŞEY BİLMEDİĞİM.


 
281 Mesaj
21 Haziran 2008; 10:57:45 

Bana 5 tane Türk verin size Dünya Kupasını alıyım - Scolari
_____________________________1519 Mesaj
21 Haziran 2008; 11:27:22 

bana 2 tane türk oyuncu verin CL yi alayım - Ferguson
_____________________________


Encumbered forever by desire and ambition
There`s a hunger still unsatisfied
Our weary eyes still stray to the horizon
Though down this road we`ve been so many times


1758 Mesaj
21 Haziran 2008; 12:20:10 

İmzamdaki Napolyon'un sözünü ben de çok beğenmiştim.
_____________________________6101 Mesaj
21 Haziran 2008; 12:25:19 

"Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümid etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahne 7 bin senelik, en aşağı, bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarları ile sallandı; beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurları ile yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı, onların oğlu oldu; Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.


GAZİ MUSTAFA KEMAL
_____________________________


Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
21 Haziran 2008; 12:26:27 

yok böle bir gurur ama daha çok hayran bırakacaz kendimiz dünyaya


 
907 Mesaj
21 Haziran 2008; 12:26:48 

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. - Hz. Ali


 
2000 Mesaj
21 Haziran 2008; 12:32:13 


quote:

Orjinalden alıntı: simple,Romood

Bana 5 tane Türk verin size Dünya Kupasını alıyım - Scolari

bana 2 tane türk oyuncu verin CL yi alayım - Fergusonharbiden bu sözleri söylemişler mi yawf ?
_____________________________2869 Mesaj
21 Haziran 2008; 12:36:33 


quote:

Orjinalden alıntı: MissYou
harbiden bu sözleri söylemişler mi yawf ?Hatta Hırvatların teknik direktörü de bana Serveti verin .... diye de söylemiş.
_____________________________ 
281 Mesaj
21 Haziran 2008; 12:36:54 


quote:

Orjinalden alıntı: MissYou
harbiden bu sözleri söylemişler mi yawf ?
Bir tanede Christian Shepherd ' ın vardı yanlış hatırlamıyorsam oda şöyleydi;

Bana 2 Türk doktor verin kanserin çaresni buluyum.
_____________________________


Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
21 Haziran 2008; 13:15:08 

bide şey var bana bi tane türk asker verin dünyayı alayım Bush


10318 Mesaj
21 Haziran 2008; 13:48:04 

Yeni sözler ekledim arkadaşlar.İnsan okudukça Türk oldugu için gurur duyuyor
_____________________________5648 Mesaj
21 Haziran 2008; 14:13:55 

Ağlayacağım hakikattne çok güzel sözler
_____________________________214 Mesaj
21 Haziran 2008; 14:45:50 


quote:

Orjinalden alıntı: nicksize

bide şey var bana bi tane türk asker verin dünyayı alayım BushSen çok yaşa emi hacım.Ne güldüm yaa
_____________________________3731 Mesaj
21 Haziran 2008; 14:48:11 

Tasso okumuş bir insan olarak o sözlerinin Tasso 'nun söylemesi imkansızdır keza korkusundan kafayı yemiş ve hristiyan alemini Türklere karşı birleştirmeye çalışmıştır
_____________________________10318 Mesaj
21 Haziran 2008; 21:34:39 


quote:

Orjinalden alıntı: diciotto

Tasso okumuş bir insan olarak o sözlerinin Tasso 'nun söylemesi imkansızdır keza korkusundan kafayı yemiş ve hristiyan alemini Türklere karşı birleştirmeye çalışmıştır

Burda yalan yok
_____________________________


Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
21 Haziran 2008; 22:16:10 

Bence en güzeli budur: Bundan daha iyi Türk tarifini hiçbir yerde bulamazsınız.
Manasında çok anlam gizli tabi anlayana.
quote:

Orjinalden alıntı: visualize

"Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümid etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu.
Bu sahne 7 bin senelik, en aşağı, bir Türk beşiğidir.
Beşik tabiatın rüzgarları ile sallandı; beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurları ile yıkandı.
O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı, onların oğlu oldu; Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu.
Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.


GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sense_of_humor -- 21 Haziran 2008; 22:19:25 >


 
1277 Mesaj
21 Haziran 2008; 22:23:00 

Napolyon güzel konuşmuş.
_____________________________ 
281 Mesaj
21 Haziran 2008; 22:35:20 

quote:

Orjinalden alıntı: gunship

Napolyon güzel konuşmuş.Napolyon o sözüyle Türkleri yüceltmiyor. Türk komutanları aşağılıyor.quote:

Orjinalden alıntı: opportunity

bana türkleri verin size dünya'yı fethedeyim.-NAPOLYONBunu kastediyorum yanlış anlaşılmasın< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi simple -- 21 Haziran 2008; 22:39:12 >
_____________________________609 Mesaj
21 Haziran 2008; 22:37:58 

bana bir Türk verin 80 günde devri alem yapayım bonapart
_____________________________493 Mesaj
22 Haziran 2008; 1:47:53 

adam milli egemenlikleri sona erdirilemez bağımsızlıkları ellerinden alınamaz demiş.siz futbol maçıyla bağdaştırıyorsunuz yau.türkiyenin yenilmediği takım mı var
_____________________________4758 Mesaj
22 Haziran 2008; 2:28:37 

aşağılama yok başlarında lider olursa demiş.
ör. Atatürk tam bir lider o olduğunda ne oldğunu gördük.
quote:

Orjinalden alıntı: simple
Bunu kastediyorum yanlış anlaşılmasın

_____________________________

i5 4460 || H81M S2PV || 8GB Corsair Vengeance DDR3 1600 C9 || WD10EZEX_ST1000DM003 _3500418AS || Sapphire 5850 TOXIC|| Seasonic M12II-620
Skystar 2.8A || XClio Nighthawk || HP 2310ei || Gigabyte M6900 & Logitech K600 || 40c6000 & Goldmaster HD 1045 & Digiturk 7103HD || Ixus 220HS
Sayfa:   [1]
Tüm forumlar » [Spor] » Futbol » Milli Takımlar » 'Bir Türk'ü öldürebilirsiniz ama asla yenemezsiniz'
Sayfa: [1]

Foruma Git
Bölümde Ara

 
Reklamlar


DH VİDEO

 
Forum Software powered by ASP Playground Advanced Edition 2.3
Copyright © 2000 - 2006 ASPPlayground.NET

Bu sayfanın mobil sürümü / tablet sürümü / mini sürümü.


DHBR3
0.243