Dede Nine Üzerinden ENgelli Aracı Alınıyormu (Tüm Sürüm)
Tüm Forumlar >> Motorlu Araçlar Dünyası >> Otomobil Genel >> Otomobil ve Otomotiv Dünyası Genel
Mesaj
Neverdone => Dede Nine Üzerinden ENgelli Aracı Alınıyormu (17.3.2018 20:54:52)
yoksa sadece birinci derece yakınlarmı alabiliyor

ogameci => Dede Nine Üzerinden ENgelli Aracı Alınıyormu (18.3.2018 10:24:09)
%200 ötv koyan kişiye direkt sor

https://twitter.com/RT_Erdogan

nitro => Dede Nine Üzerinden ENgelli Aracı Alınıyormu (18.3.2018 11:04:08)
Onların üzerinden değil, onların üzerine alıyorsun. Vefat halinde bütün varisler hak sahibi oluyor. Beş yıl da satılamıyor.

Guest-07C238B73 => Dede Nine Üzerinden ENgelli Aracı Alınıyormu (18.3.2018 14:55:53)
Onlar satın alabilirde öldüklerinde herkesin hakkı olur akrabaların üstüne çöreklenmez hakkını istemezse al ama çökerler diyorsan alma

shifisitert => Dede Nine Üzerinden ENgelli Aracı Alınıyormu (18.3.2018 15:04:43)
1. Derrce yakinlari kullanabikiyor sanirim alsanda sen kullanamazsin. Yakinda ebeme engelli araci alabilirmiyim diye konu bile acilacak parlak fikirli arkadas bol memlekette

bravaman => Dede Nine Üzerinden ENgelli Aracı Alınıyormu (18.3.2018 18:46:03)
Engelli vatandaşlarımızın hayatı daha kolay uyum sağlayabilmesi için bazı avantajları vardır bunlardan bir tanesi de Engellilere ÖTV indirimi düzenlemesidir. Bu düzenleme ile engel oranı % 90 ve üzeri olanlar ile Engel oranı % 90’ın altında olan ve aracını kendi kullanacak olan ortopedik engelli bireyler araç alımlarında ÖTV ödemezler. Bugünkü yazımızda, Engelli Bireyler İçin ÖTV’siz Araç Alma Şartları Nelerdir ? Alacak Engelli kişilerin ehliyeti olması gerekli mi? Hangi yönden engelli olanlar araç alır ? Konularında bilgiler vereceğiz. 2018 Yılı ÖTV’siz Engelli Aracı Nasıl Alınır Kimler Alabilir ?

Engel Oranı % 90 ve Üzeri Olanların ÖTV’siz Araç Alımı
2018 Yılı ÖTV’siz Engelli Aracı Nasıl Alınır Kimler Alabilir ? Engellilik oranının (özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının/kişinin engellilik oranının) %90 ve üzerinde olduğunu, “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından (hastanelerden) alınan engelli sağlık kurulu raporu ile tevsik eden malul ve engelliler bu istisnadan yararlanabilmektedir.
Engel sebebinin önemi bulunmamaktadır. Görme, işitme, konuşma veya ortopedik olabileceği gibi zihinsel engelliler veya böbrek rahatsızlığı olanlarda bu istisnadan yararlanabilmektedir.
Bu uygulama kapsamındaki taşıtın ilk alımında ÖTV istisnası uygulanması için, malul ve engellilerin taşıtı bizzat kullanması veya kullanamaması şartı aranılmamaktadır. Dolayısıyla, Kanunun (7/2-a) maddesi kapsamında alınan taşıt, malul ve engellinin bizzat kendisi tarafından da kullanılabilir.

Engelli Araç Alırsa Maaşı Kesilir Mi 2018? Evde Bakım Aylığı Kesilir Mi?
Engel Oranı % 90 Altında Olanların ÖTV’siz Araç Alımı
Engellilik durumu, Engel Oranı % 90 Altında Olanlardan manuel vitesli bir taşıtın hareket ettirici aksamında tadilat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olanlar, diğer bir ifade ile manuel vitesli bir taşıtın hareket ettirici aksamında engelliliğe uygun tertibat yaptırılmadan taşıtı kullanamayacak olanlar yararlanabilir.

Manuel vitesli bir taşıtı vites kolunda ve/veya debriyaj pedalında sabitlenmiş özel tertibat yaptırmadan kullanamayacak durumda olan engelliler bakımından, otomatik vitesli taşıtlar, özel tertibatlı taşıt olarak kabul edilir.

İstisna kapsamında alımı yapılan taşıtın, zorunlu haller dışında, engelli kişi tarafından bizzat kullanması gerekir.

Engelli Araç Alımında Son Dakika.Engelli Araç Alımındaki Kısıtlama Değişti.Yeni ÖTV’siz Araç Alım Tutarları Ne Oldu?
ÖTV ‘siz Alınabilecek Araçlar Hangileridir ?
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlardan, sadece, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;
87.03 tarife pozisyonunda yer alan, 1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı,ATV, steyşın vagon, vb. taşıtlar,
87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtlar,
87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, motosikletler bakımından istisnadan
yararlanılabilmektedir.

% 90 Ve üzeri engellilerde , taşıtta herhangi bir mekanik ilave veya tadilat (özel tertibat) yapılması şartı aranmaz.

% 90 altı engellilerde ise bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat
yaptıran malul ve engelliler tarafından alınan araçlar ÖTV’den istisnadır. İstisnadan yararlanmak için taşıtın, özel tertibatlı olması ve malul ve engelli tarafından bizzat kullanılabilecek durumda olması şarttır.

Engelli Araç Alımına Kısıtlama Gelecek.En Fazla Ne Kadarlık Araç ÖTV’siz Alınabilecek?
% 90 ve Üzeri Engelli Olanlarda ÖTV’siz Araç Alımlarında Ehliyet Alınır mı ?
%90 ve üzeri engel oranı olan kişiler için aracı 3.derece yakınları kullanabileceğinden ehliyet şartı bulunmaksızın ÖTV ödemeden sıfır araç alabilirler. Bu durumlarda ÖTV’siz araç alımlarında Ehliyet aranmaz.

Engelli araç alımı indirimi şartları, kimler engelli aracı kullanabilir ?
% 90 Altı Engelli Araç Alımlarında Ehliyet Şart mı Ehliyet Sınıfı Ne Olacak Ehliyet Nasıl Alınır ?
01/01/2016 tarihinden önce alınan ve ilgili mevzuatı uyarınca söz konusu tarihten itibaren beş yıl (31/12/2020 tarihine kadar) geçerliliği bulunan H sınıfı sürücü belgesine veya, 01/01/2016 tarihinden itibaren alınan, engellilik durumları itibarıyla istisna kapsamındaki taşıtta bulunması gereken özel tertibata/ tertibatlara ilişkin ibareleri (kod numarasını/numaralarını) içeren A, A1, A2, B, B1, BE ve M sınıfı sürücü belgesine, sahip olunması zorunludur.

Ehliyeti olmayanlar, Sağlık kurulu raporlarında ” engel durumunuza uygun kod numaraları sınıfı ehliyet alabilir ” ibaresi bulunması gerekir. Bu raporla sürücü kurslarına başvuru yapılır. Ehliyet alındıktan sonra istisnadan yararlanmak için başvuru yapılır.

Engelli Otomatik Vitesli Araç Alımında ÖTV İstisnası Nasıl Olur?
Engelli İndiriminden Yararlanarak Alınan Araç için MTV Ödenir mi ?
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “İstisnalar” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, engellilik dereceleri %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir. Buna göre engelli vatandaşlarımız MTV’dende muaf tutulmuşlardır.
MTV Muafiyetinden Yararlanabilmek için Yapılması Gerekenler Nelerdir ?
Malul ve engelli olmaları nedeniyle taşıtları ilk alımı sırasında özel tüketim vergisinden muaf olanların, motorlu taşıtlar vergisimuafiyetinden faydalanmak için “Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu” (Ek:6) ile motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyet kaydı olan vergi dairesine yapacakları müracaatta sağlık kurulu raporu, araçlar için teknik belge ve proje raporunu ibraz etmeleri gerekmemektedir. Bu şekilde müracaat eden mükelleflerin, söz konusu formda taşıtının özel tüketim vergisinden istisna olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.

Özel Tüketim Vergisi İstisnasından Faydalanmayan Mükellefler İçin MTV Muafiyeti Şartları
Özel tüketim vergisi istisnasından faydalanmayan ancak; motorlu taşıtlar vergisi istisnasından yararlanacak olan malul ve engelliler tarafından;“Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu” düzenlenerek sağlık kurulu raporu, motorlu araç tescil belgesi, araçlar için teknik belge ve proje raporu asıllarının veya fotokopilerinin ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. İstisnadan yararlanabilmek için ibrazı zorunlu olan belgelerin fotokopilerinin getirilmesi hâlinde, asıllara uygunluğu kontrol edilerek işlem tesis edilecektir.

% 90 üzeri engelliler adına tescilli araçları kimler kullanabilir?
%90 ve üzeri engelliler için noter onaylı iş akdiyle çalışan sürücüsü, kanuni vasisi ve 3 derece kan ve sıhri akrabalarına kadar kullanabilir.

ÖTV İndirimi Alabilmek için Gerekli Belgeler Nelerdir ?
%90 üzeri engelliyseniz sağlık raporunuz yeterli olacaktır. %90 altı engelliyseniz Tam teşekkülü hastaneden alınan engelli sağlık raporu (Raporda H sınıfı veya engel durumuna uygun kod numaralı ehliyet alabilir, Özel tertibatlı araç kullanabilir ibaresi olmak zorundadır.) Motorlu araç tescil belgesi(ruhsat) Araçlar için teknik donanım belgesi Proje raporu malül ve engelliler adına tescilli taşıtlarda mtv istisnası bildirim formu ilgili acenta tarafından vergi dairesine verilecektir.

Engelliler de İthal Araç Alımı Nasıl Olur?
ÖTV’siz Alınan Araç Satılabilir mi ?
Malul ve engelliler tarafından ÖTV’den müstesna olarak satın alınan taşıtların, istisnadan yararlananların alım tarihinden itibaren beş yıl geçmeden istisnadan yararlanamayan kişi veya kurumlara satışı veya devrinde ÖTV aranır.

Malul ve engelliler tarafından ÖTV’den istisna olarak alınan taşıtın, istisnadan yararlanabilecek durumdaki bir malul ve engelliye satış veya devrinde ÖTV aranmaz. Ancak, bu durumda da alıcı engelliye ilişkin aranan belgelerin ilgili vergi dairesine ibrazı zorunludur.

Son Dakika.Önerge Kabul Edildi.Engelliler 200 Bin TL’ye Kadar ÖTV Muafiyetinden Yararlanacak
ÖTV’siz Alınan Araç Sahibi Vefat Ederse Varislere Nasıl geçer ÖTV Ödenir mi ?
Taşıtın ilk alımında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset yoluyla intikallerinde ÖTV aranmaz. Dolayısıyla, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi halinde, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV uygulanmaz.
Ancak, mirasçılardan bir tanesi arabayı üzerine almayı kalkışırsa hissesine düşen oran hariç ÖTV ödemek zorundadır. Bu olay ÖTV’siz araç alan kişi alım tarihinden itibaren beş yıl içinde vefat ederse olur. Beş yıldan sonra araç normal alınmış gibi bir araca döner.

Varisler beş yıl içinde aracı satarlarsa da ÖTV ödemek zorundadırlar.

Engelliler Nasıl Erken Emekli Olur 2018 Şartları Nelerdir ?
ÖTV indirimli araç alınırsa yeşil kartı iptal edilir mi?
Gss iptal edilmez. Sadece gelir testi yapılırken aracınızın rayiç bedeli hane hesabına katılır. Gss sonucunuza istinaden aylık prim ödeyenler statüsüne girebilirsiniz.

Hangi Araçlar İçin Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödenmez?Ödenmesi Gereken Vergi Ödenmezse Ne Olur?
Ötv indirimli araç nereden alınır?
Engelli raporunuz ve raporda belirtilen ehliyetiniz ile bayilere gittiğinizde işlemleriniz yapılacaktır. ÖTV sizin adınıza satıcı tarafından devlete ödenen bir vergidir. Gerekli işlemleri satıcı yapacaktır.

2. kez ötv indirimli araç alınması için süre ne kadardır?
ÖTV’sini ödemek kaydı ile arac 5 yıl dolmadan satılabilir. Ancak ilk iktisaptan 5 yıl geçmeden ötv indirimili 2.bir araç alamazlar.

Engelliler İçin ÖTV İndirimi Nasıl Olur? Hangi Araçlar Alınabilir? Şartları Nelerdir?
%90 üzerinde engelli raporu olanların aldığı araçları kimler kullanabilir?
Üçüncü dereceye kadar kan bağı olan akrabaları veya sigortalı olarak tutulan sürücü aracı kullanabilir.
3 dereceye kadar akrabalar Aşağıda ki Gibidir ?

Birinci Derecede Kan Hısımları
Kişinin; Çocukları [ve eşleri],Annesi [ve eşleri],Babası [ve eşleri].
Birinci Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar.
Kişinin;Eşinin Annesi [ve eşleri],Eşinin Babası [ve eşleri].
İkinci Derecede Kan Hısımları
Kişinin; Kardeşleri [ve eşleri],Torunları [ve eşleri],Büyük annesi [ve eşleri],Büyük babası [ve eşleri].
İkinci Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar.
Kişinin;Eşinin kardeşleri (kayın, baldız, görümce) [ve eşleri],Eşinin büyük annesi [ve eşleri],Eşinin büyük babası [ve eşleri].
Üçüncü Derecede Kan Hısımları
Kişinin;Kardeşinin çocukları (yeğenleri) [ve eşleri],Dayısı [ve eşleri],Amcası [ve eşleri],Halası [ve eşleri],Teyzesi [ve eşleri].
Üçüncü Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar.
Kişinin;Eşinin kardeş çocukları (kayın, baldız ve görümce çocukları) [ve eşleri],Eşinin dayısı [ve eşleri],Eşinin amcası [ve eşleri],Eşinin halası [ve eşleri],Eşinin teyzesi [ve eşleri].

zgbayraktar => Dede Nine Üzerinden ENgelli Aracı Alınıyormu (18.3.2018 21:25:11)
quote:

Orijinalden alıntı: shifisitert

1. Derrce yakinlari kullanabikiyor sanirim alsanda sen kullanamazsin. Yakinda ebeme engelli araci alabilirmiyim diye konu bile acilacak parlak fikirli arkadas bol memlekette

3. Derecey kadar KAN BAGİ SİHRİ AKRABALAR KULLANİR

shifisitert => Dede Nine Üzerinden ENgelli Aracı Alınıyormu (19.3.2018 13:19:05)
quote:

Orijinalden alıntı: zgbayraktar


quote:

Orijinalden alıntı: shifisitert

1. Derrce yakinlari kullanabikiyor sanirim alsanda sen kullanamazsin. Yakinda ebeme engelli araci alabilirmiyim diye konu bile acilacak parlak fikirli arkadas bol memlekette

3. Derecey kadar KAN BAGİ SİHRİ AKRABALAR KULLANİRE 3. Derece 50 tane akraba cikar nasil olcak o is?

Sanal Bellek => Dede Nine Üzerinden ENgelli Aracı Alınıyormu (19.3.2018 13:41:52)
quote:

Orijinalden alıntı: shifisitert


quote:

Orijinalden alıntı: zgbayraktar


quote:

Orijinalden alıntı: shifisitert

1. Derrce yakinlari kullanabikiyor sanirim alsanda sen kullanamazsin. Yakinda ebeme engelli araci alabilirmiyim diye konu bile acilacak parlak fikirli arkadas bol memlekette

3. Derecey kadar KAN BAGİ SİHRİ AKRABALAR KULLANİRE 3. Derece 50 tane akraba cikar nasil olcak o is?

Bütün sorun orada zaten. Millet köyündeki ihtiyar dede, nine, amca ya da yatağa mahkum, ulaşım engelinden önce ailedeki zihniyet engeli ile engellenen, evden bile çıkamayan bedensel ve/veya zihinsel engelli yeğen üzerinden bu saydığım kişilerin yararına kullanılmayacak araç alma derdinde.

Sözüm benim gibi tekerlekli sandalye vb sebeple özel tertibat ile kendi ulaşımı için araç alma peşinde olan ya da engelli eş, çocuk ya da evde bakımı yapılan engelli anne/baba vb'nin ulaşımı için araç almak isteyenler için meclisten dışarıdır.

Fox913 => Dede Nine Üzerinden ENgelli Aracı Alınıyormu (19.3.2018 15:03:02)
Ankara'da yaşarken çok can sıkıcıydı bu ÖTV'siz araçlar.

Bunlar hayatında 3 kere gördüğü akrabası üzerine lüks araçlar satın alıp, üstüne utanmadan sürekli engelli otoparklarını kullanırlardı.
Hele ki engelli plaka beyaz dizel mercedesler kesin bu tiplerin olurdu.

Devran kötüden daha kötüye döndü, kısaca 100 liralık malı 200'e alır olduk

Ben artık ÖTV'siz araç için "acaba alabilir miyim?" diyorum

Kragen => Dede Nine Üzerinden ENgelli Aracı Alınıyormu (19.3.2018 15:56:32)
Bu ülkedeki insanlara iyilik falan yaramıyor. Şu soruyu soran da tek değil o araçların %90ını kullananlar böyle tipler. Bravo devlete denetim 0.

Uza -00- => Dede Nine Üzerinden ENgelli Aracı Alınıyormu (19.3.2018 16:27:05)
Yerli üretim araç gelince bu uygulama diğer araçlar için kaldırılmalı. Engellilerde yerli araçları mu vergilerden muaf olarak sahip olmalı. Yok öyle kör topal bi akraba bulup Lüks araçlarla gezmek. Hem devlete fayda. Hem sahtekarlara zarar olsun.

Sanal Bellek => Dede Nine Üzerinden ENgelli Aracı Alınıyormu (19.3.2018 16:50:54)
quote:

Orijinalden alıntı: asmarena6

Yerli üretim araç gelince bu uygulama diğer araçlar için kaldırılmalı. Engellilerde yerli araçları mu vergilerden muaf olarak sahip olmalı. Yok öyle kör topal bi akraba bulup Lüks araçlarla gezmek. Hem devlete fayda. Hem sahtekarlara zarar olsun.

Yerli üretim araç ilk etapta sadece B segment sedan olursa tekerlekli sandalye kullanan sandalyeyi bagaja nasıl koyacak?

Bütün tekerlekli sandalye kullanıcıları benim gibi tekerlekleri sökülebilen aktif sandalye kullanabilecek mali durumda değil. Ya da kas hastası vb. kolları güçsüz ise manuel sandalye kullanması zor, akülü sandalye kullanmak zorunda.

Sandalyemin tekerlekleri sökülmese ailemin şu an kullandığı 12 yaşındaki Honda HRV'nin bagajına sığmaz. (İndirim falan kullanmadık. Benim üstüme de değil)

Yerli araç toyota - honda sorunsuzluğunda olabilecek mi? Motor şanzıman seçenekleri uygun olabilecek mi?

Devlet engelliyi değil, engelli üzerinden suistimali engellemeli. Aracın yerli veya ithal olması değil, ihtiyaç görebilmesi önemli.

Suistimal edenler yüzünden bu indirimden gerçekten yararlanacak kişilerin engellenmemesi lazım.

Uza -00- => Dede Nine Üzerinden ENgelli Aracı Alınıyormu (19.3.2018 16:58:25)
O benim bilgi eksikliğimden kaynaklandı B segmenti olduğunu bilmiyordum açıkçası. Belki Station olarak sunulursa hatta fabrika çıkışı olarak engelliler için özel sistemler görmüştüm raylı kapılar vebinmeyi kolaylaştıran sistemler gibi. Çok faydası olacaktır.

Yerli araç hakkında bilgim kısıtlı. Detay bilmediğim için sadece adının yerli olduğunu düşünüyorum. Motor-şanzuman için hangi firmalarla anlaşma sağlandı bilgim yok. Elbette honda toyota sorunsuzluğu beklemiyoruz. Ancak devletin en azından kendi üretimi araçlarda kronik problemlere daha mantıklı çözümler bulacağını umuyorum.

KRAL34TR => Dede Nine Üzerinden ENgelli Aracı Alınıyormu (19.3.2018 17:03:30)
Araba kullanilirken , arac sahibi engellide aracin icinde olmalidir. Tek basiniza kullanamazsiniz cezasi var

Sanal Bellek => Dede Nine Üzerinden ENgelli Aracı Alınıyormu (19.3.2018 17:13:11)
Yerli araç ile ilgili hiçbir şey net değil şu anda. Ülkeye gerçekten faydalı olabilmesi için mümkün olduğunca tüm segment ve motor / şanzıman kombinasyonlarda olmasını ümit etmekten başka çaremiz yok. Vw 'nin ülkemizde yatırım yapmadan bu denli satılması her segment ve kombinasyonlarda ürün sunmasından kaynaklanıyor.Biraz sert yazdım gibi oldu kusura bakmayın, toplumdaki algı ile baş etmek, millete doğruları anlatmak zor

zgbayraktar => Dede Nine Üzerinden ENgelli Aracı Alınıyormu (20.3.2018 21:13:13)
quote:

Orijinalden alıntı: shifisitert


quote:

Orijinalden alıntı: zgbayraktar


quote:

Orijinalden alıntı: shifisitert

1. Derrce yakinlari kullanabikiyor sanirim alsanda sen kullanamazsin. Yakinda ebeme engelli araci alabilirmiyim diye konu bile acilacak parlak fikirli arkadas bol memlekette

3. Derecey kadar KAN BAGİ SİHRİ AKRABALAR KULLANİRE 3. Derece 50 tane akraba cikar nasil olcak o is?

örneğin babanın üzerine aldın
ÇOCUKLARI GELİNLERİ TORUNLARI YEĞENLERİ KARDEŞLERİ ANNE BABASI AMCA DAYI HALA TEYZE ( VE BUNLARIN ÇOCUKLARI)
BABANIN EŞİ YANİ ANNEN inde bi fiil aynı

D@rbeli M@tk@p => Dede Nine Üzerinden ENgelli Aracı Alınıyormu (22.3.2018 11:24:09)
quote:

Orijinalden alıntı: anadolu86

Araba kullanilirken , arac sahibi engellide aracin icinde olmalidir. Tek basiniza kullanamazsiniz cezasi var

Sanmam..Misal; ben evde yatan engelli hasta için eczaneden ilaç almaya bu araçla giderken ceza mı yiyeceğim yani?

KRAL34TR => Dede Nine Üzerinden ENgelli Aracı Alınıyormu (22.3.2018 12:11:40)
quote:

Orijinalden alıntı: D@rbeli M@tk@p


quote:

Orijinalden alıntı: anadolu86

Araba kullanilirken , arac sahibi engellide aracin icinde olmalidir. Tek basiniza kullanamazsiniz cezasi var

Sanmam..Misal; ben evde yatan engelli hasta için eczaneden ilaç almaya bu araçla giderken ceza mı yiyeceğim yani?

Adı üzerinde engelli aracı..Siz engelli değilsiniz ,ötv indiriminin şartı budur. Eczaneye gidip gitmeyeceğinizi çevirmede polis dinlemeyecektir.

Cihat_, => Dede Nine Üzerinden ENgelli Aracı Alınıyormu (22.3.2018 13:02:23)
quote:

Orijinalden alıntı: anadolu86


quote:

Orijinalden alıntı: D@rbeli M@tk@p


quote:

Orijinalden alıntı: anadolu86

Araba kullanilirken , arac sahibi engellide aracin icinde olmalidir. Tek basiniza kullanamazsiniz cezasi var

Sanmam..Misal; ben evde yatan engelli hasta için eczaneden ilaç almaya bu araçla giderken ceza mı yiyeceğim yani?

Adı üzerinde engelli aracı..Siz engelli değilsiniz ,ötv indiriminin şartı budur. Eczaneye gidip gitmeyeceğinizi çevirmede polis dinlemeyecektir.

Yok yemiyor, engelli aracına binen kişiler tanıyorum hiçbiri ceza yemedi bu yüzden, kanunen öyle kural var mı bilmiyorum

Sayfa: [1]