- x
    Bunlarla Giriş Yapın: Facebook Google+ DH Giriş:
    ?
  • Hatırla
  • Yeni Kayıt
DonanımHaber'de AraYENİ GELİŞMİŞ ARAMA
ForumBu Bölümde Ara
Siyasi Parti Kurmak İçin Ne Gerekli?
Bu konudaki kullanıcılar:
 
26
Cevap
19248
Tıklama
Sayfa: [1]
Giriş
Mesaj


1699 Mesaj
7 Şubat 2007; 1:19:39 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz. Şikayet PM

Yani önüne gelen parası olan parti kurabilirmi?
_____________________________

Donanımhaber Hukukçular Platformu


810 Mesaj
7 Şubat 2007; 1:24:42 

seçımlere katılabılmek ıçın yeterlı orgutlenme olması gerekıyor yanı galıba her ılde belırlı sayıda teşkılat olması gerekıyor. bunların hepsı kayıltı oluyor ve devlete bldırlıyor dıye blıyorm


3664 Mesaj
7 Şubat 2007; 1:26:50 

iyi sallaman gerekiyo,biraz demegoji,,birazda halkin bogrune girdinmi rahat rahat kurarsin hatta sana destek verende cok olur

http://www.youtube.com/watch?v=FMggO1OwLsk
_____________________________1142 Mesaj
7 Şubat 2007; 1:31:04 

üniversitede siyasal bilimler okuman gerekiyodu galiba
_____________________________


>>>iPhone 6s & 6s Plus Kullananlar Kulübü<<<


1699 Mesaj
7 Şubat 2007; 1:32:15 

quote:

Orjinalden alıntı: Deathulazam

üniversitede siyasal bilimler okuman gerekiyodu galiba


yapma hocam ülkeyi yönetmiş çoğu devlet adamları sayısalcıdır
_____________________________

Donanımhaber Hukukçular Platformu


2260 Mesaj
7 Şubat 2007; 2:57:29 

üniversite mezunu olmak şart değil diye biliyorum? belli bir kurucular listesi(20 kişi diye hatırlıyorum),tüzük,program vs. hazırlayıp içişlerine bakanlığına başvuruluyor.başka illerde teşkilat açılıyor,belirli dönemlerde kurultay yapılması lazım,yoksa anayasa mahkemesi kapatıyor vs...
sonuçta belli bir sayıda kişi yanyana gelip şartlarınıda yerine getirdikten sonra parti açabilir,tabii iktidara oynuyorsan para ve destek lazım< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi stuka -- 7 Şubat 2007; 2:58:30 >
_____________________________

"Life is hard. But it is harder when you are stupid."
-John Wayne


1044 Mesaj
7 Şubat 2007; 3:08:20 

PARTİLERİN KURULMASI

Siyasî partiler, milletvekili seçilme yeterliğine sahip en az otuz Türk vatandaşı tarafından kurulur. MADDE 8 - (Değişik 1. fıkra: 4778 - 2.1.2003 / m.6) Siyasi partiler, partiye üye olma yeterliğine sahip en az otuz Türk vatandaşı tarafından kurulur.Siyasî partilerin genel merkezi Ankara'da bulunur.

Siyasî partiler, aşağıda belirtilen bildiri ve belgelerin, İçişleri Bakanlığına verilmesiyle tüzelkişilik kazanırlar.

Bildiride, kurulacak siyasî partinin adı, genel merkez adresi, kurucuların adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, öğrenim durumları, meslek veya sanatlarıyla ikametgâhlarının belirtilmesi ve bu bildirinin bütün kurucular tarafından imzalanması ve bildiriye beşer adet olmak üzere kurucuların nüfus kayıt örnekleri, adlî sicil belgeleri ve kurucuların ayrı ayrı düzenledikleri siyasî parti kurucusu olabilme şartlarını taşıdıklarını belirten imzalı beyannameler ile kurucular tarafından imzalanmış parti tüzüğü ve programının eklenmesi şarttır.

Bilgi ve belgelerin alındığı anda, İçişleri Bakanlığınca bir alında belgesi verilir.

İçişleri Bakanlığı, kuruluş bildirisi ve alındı belgesinin onaylı birer örneği ile bildiri eklerinin birer takımını üç gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anayasa Mahkemesine gönderir.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ PARTİLERİN KURULUŞUNU DENETLEMESİ

MADDE 9 - (...) (12.8.1999 tarih ve 4445 sayılı Kanunun 25. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

SİYASİ PARTİ SİCİLİ

MADDE 10 - Cumhuriyet Başsavcılığınca her siyasî parti için bir sicil dosyası tutulur.

Bu sicil dosyasında:

a) Kuruluş bildirisi ve ekleri,

b) (Değişik: 3370 - 21.5.1987) Merkez organları ile, teşkilat kurdukları il, ilçe ve beldeleri, bunların organlarında görev alanların adlarını, soyadlarını, doğum yer ve tarihlerini, meslek veya sanatlarını ve ikametgâhlarını gösterir onaylı listeleri,

c) Partinin faaliyetlerini düzenleyen her türlü yönetmelikler ve diğer yayınları,

d) Partiye kayıtlı üyelerin, ilçelere göre (b) bendindeki bilgileri içeren listeleri,

Bulunur.

Cumhuriyet Başsavcılığınca istenilen sicille ilgili diğer bilgi ve belgeler de bu dosyaya konulur.

Siyasî partiler, (b) ve (c) bentlerindeki bilgi ve belgeler ile bunlarda ve parti tüzük ve programlarında yapılan değişiklikleri, yayın veya değişiklik tarihinden itibaren on beş gün içinde; (d) bendindeki listeler ile bunlarla ilgili değişiklikleri ise, altı ayda bir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderirler.

Siyasî partilerin kapatılmaları veya kapanmaları sicillerine işlenir.

Bu sicil herkese açıktır. Soruşturma ile ilgili bilgilerin gizliliğine ilişkin hükümler saklıdır.

(Ek fıkra: 3420 - 31.3.1988) Siyasî Partilerin bu Kanuna göre yapacakları kongre delege seçimlerinde ve ön seçimlerde (b) ve (d) bentleri gereğince Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş üye listeleri esas alınır.

(Ek fıkra: 3420 - 31.3.1988) Cumhuriyet Başsavcılığı, üye listelerinin düzenlenmesi, yazımı, bunların ilçe seçim kurullarına gönderilmesi ve buna ait işlerde 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki esaslar dairesinde personel görevlendirebileceği gibi, bu işlerin yürütülmesinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait teknik araçlardan da yararlanabilir. Görevlendirileceklere 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 182 nci maddesine göre ücret ödenir. Bu ücretler ile hizmetin ifası için gerekli ödenecek Genel Bütçeden ödenir.

_____________________________ 
3664 Mesaj
7 Şubat 2007; 6:31:29 


quote:

Orjinalden alıntı: Be®k

Yani önüne gelen parası olan parti kurabilirmi?heh...aynısını ben soracağdım şimdi.benim de aklıma gelmedi değel.sen de düşünüyosan parti kurmayı PM at...bekliyom,başkaları da var çünkü ona göre
_____________________________

parmağını bastığında izi ayyıldız çıkanlar


 
1781 Mesaj
7 Şubat 2007; 8:22:18 

Yasalara göre bunlara uyman gerekir ancak uymasan da olur. Nasıl olsa yıllardır bazı partiler bu maddelere uymasa bile iktidar olabiliyorlar.

Atatürk'e saygı:
Madde 85 – Siyasi partiler, Türk Milletinin Kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Atatürk'ün şahsiyet ve faaliyetlerini veya hatırasını kötülemek veya küçük düşürmek amacını güdemez ve buna yol açabilecek davranış ve faaliyetlerde bulunamazlar. Parti adları ile amblemlerinde Atatürk'ün adını veya resmini kullanamazlar.

Laiklik ilkesinin korunması ve halifeliğin istenemeyeceği :
Madde 86 – Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin laiklik niteliğinin değiştirilmesi ve halifeliğin yeniden kurulması amacını güdemez ve bu amaca yönelik faaliyetlerde bulunamazlar.

Din ve dince kutsal sayılan şeyleri istismar yasağı:
Madde 87 – Siyasi partiler, Devletin sosyal veya ekonomik veya siyasi veya hukuki temel düzenini, kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla veya siyasi amaçla veya siyasi menfaat temin ve tesis eylemek maksadıyla dini veya dini hissiyatı veya dince mukaddes tanınan şeyleri alet ederek her ne suretle olursa olsun propaganda yapamaz, istismar edemez veya kötüye kullanamazlar.

Dini gösteri yasağı:
Madde 88 – Siyasi partiler, herhangi bir şekilde dini tören ve ayin tertipleyemez veya parti sıfatıyla bu gibi tören ve ayinlere katılamazlar.
Siyasi partiler, dini bayramlar, ayinleri ve cenaze törenlerini parti gösterilerine ve propagandalarına vesile yapamazlar.
Devlet protokolünce düzenlenen cenaze törenleri ile partisinden bir üyenin ölümü halinde veya parti nezaketinin gereği olarak bir diğer parti üyesinin veya bağımsız kişinin cenaze töreninde partinin temsili veya parti adına çelenk gönderilmesi ile anma törenleri, bayramlaşmalar, siyasi propagandaya dönüştürülmemek şartıyla birinci fıkradaki yasağın dışındadır.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ashc -- 7 Şubat 2007; 8:23:16 >
Buna gelen 1 yanıtı gör.


2723 Mesaj
7 Şubat 2007; 8:40:22 

Aynı şeyi ben soracaktım..nerden aklına geldi Berk?
_____________________________


^_^

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
7 Şubat 2007; 8:49:32 

@ashc +

@Be®k

Bugüne kadar ülkeyi yönetenlerin çoğu üniversite mezunu bile değildir. Bu konuda sadece son 10 yılda bir ilerleme olmuştur. Eğer bakanlar dersende bakanların çoğu sayısalcı değil eşit ağırlıkçıdır. Hukuk, siyaset bilimi, iktisadi ve idari bilimler, sosyoloji gibi bölümler ağırlıktadır. Bir sayısalcı olarak ne kadar gücüme gitsede bizler bu ülke siyasetinin istisnalar dışında hep orta tabakasında kalıyoruz.
Bugün TBMM'de iktisat fakültesi mezunu 23 vekil olduğunu biliyorum mesela. Türkiyede de birtane IKTISAT fakültesi vardır. Hangi okulda olduğunuda bilen bilir. Ayrıca 10-15 civarıda mülkiyeli varmış. Bu muhabbet milliyete haber bile olmuştu.Unutmadan ilgisiz istatistik; 300 civarı milletvekilininde silahı falan varmış.. bıdı bıdı..!


3121 Mesaj
7 Şubat 2007; 9:08:00 

Türkiye öyle bir memleket ki bırak önüne gelen TC vatandaşını, Uganda vatandaşı olsan bile parti kurabilirsin...
_____________________________ 
147 Mesaj
7 Şubat 2007; 10:01:28 

Türklerin olduğu bir ülkede türkleri sevmeyen arap olmak için biryerlerini yırtanlar bile parti kuruyor başbakan cumhurbaşkanı bile oluyorlar yani türk olsanda olmak istemesende belli etsen ama zezdirmesende gayet güzel parti kuralabilir....hatta ve hatta bu günlerde çok rahbette olan terörist bir kürt partisi kurdunmu sana güneydoğuyu ve nobel barış ödülü bile verirler bunuda düşünmek gerek
_____________________________709 Mesaj
7 Şubat 2007; 10:12:41 

bir arkadaşla bizde düşünüyoduk parti kurmayı ama para işi olmayacağınddan askıda kaldı biraz ama hala aklımızda düşünenler varsa bana pm atabilir bi konuşuruz tartışırız.


709 Mesaj
7 Şubat 2007; 10:15:27 

bu ülkeye yararlı bir parti kurmak için gerekenler

1. paran olcak
2. arkan olcak
3. gö ünüz olcak
4. avukat vs. olcak


1699 Mesaj
7 Şubat 2007; 11:00:42 

Devlet Siyasi partiler için ödenek ayırmıyormu?
_____________________________

Donanımhaber Hukukçular Platformu


 
1781 Mesaj
7 Şubat 2007; 11:09:33 


quote:

Orjinalden alıntı: Be®k

Devlet Siyasi partiler için ödenek ayırmıyormu?

Seçimlerde %7 yi geçen partilere devlet yardımı yapılıyor.


DEVLETÇE YARDIM

EK MADDE 1 - (3032 - 27.6.1984) Yüksek Seçim Kurulunca son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 33 üncü maddesindeki genel barajı aşmış bulunan siyasi partilere her yıl Hazineden ödenmek üzere o yılki genel bütçe gelirleri "(B) Cetveli" toplanmış (Değişik: 3789 - 24.3.1992) beşbinde ikisi oranında ödenecek mali yıl için konur.

(Değişik 1. Cümle: 4445 - 12.8.1999) Bu ödenek, yukarıdaki fıkra gereğince Devlet yardımı yapılacak siyasi partiler arasında, bu partilerin genel seçim sonrasında Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen toplam geçerli oy sayıları ile orantılı olarak bölüştürülmek suretiyle her yıl ödenir. Bu ödemelerin o yılki genel bütçe kanununun yürürlüğe girmesini takiben on gün içinde tamamlanması zorunludur.

(Ek Fıkra: 3789 - 24.3.1992) (3 üncü fıkra, 12.8.1999 tarih ve 4445 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

Bu yardım sadece parti ihtiyaçları veya parti çalışmalarında kullanılır.

(Ek Fıkralar: 3470 - 7.8.1988) Milletvekili genel seçimlerde toplam geçerli oyların % 7'sinden fazlasını alan siyasi partilere de Devlet yardımı yapılır. Bu yardım en az Devlet yardımı alan siyasi partinin ikinci fıkra gereğince almış olduğu yardım ve genel seçimlerde aldığı toplam geçerli oy esas alınarak kazandıkları oyla orantılı olarak yapılır. Ancak bu yardım üçyüzelli milyon liradan az olamaz. Bunun için her yıl Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur.

Yukarıdaki fıkralarda öngörülen yardım miktarları; bu yardımdan faydalanabilecek siyasi partilere, milletvekili genel seçiminin yapılacağı yıl üç katı, mahalli idareler genel seçim yılı için iki katı olarak ödenir. Her iki seçim aynı yıl içerisinde yapıldığında bu ödemenin miktarı üç katı geçemez. Bu fıkra gereğince yapılacak katlı ödemeler, Yüksek Seçim Kurulunun seçim takvimine dair kararının ilanını izleyen 10 gün içinde yapılır.(*)


 
759 Mesaj
7 Şubat 2007; 12:32:59 


quote:

Orjinalden alıntı: ashc

Yasalara göre bunlara uyman gerekir ancak uymasan da olur. Nasıl olsa yıllardır bazı partiler bu maddelere uymasa bile iktidar olabiliyorlar.

Atatürk'e saygı:
Madde 85 – Siyasi partiler, Türk Milletinin Kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Atatürk'ün şahsiyet ve faaliyetlerini veya hatırasını kötülemek veya küçük düşürmek amacını güdemez ve buna yol açabilecek davranış ve faaliyetlerde bulunamazlar. Parti adları ile amblemlerinde Atatürk'ün adını veya resmini kullanamazlar.

Laiklik ilkesinin korunması ve halifeliğin istenemeyeceği :
Madde 86 – Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin laiklik niteliğinin değiştirilmesi ve halifeliğin yeniden kurulması amacını güdemez ve bu amaca yönelik faaliyetlerde bulunamazlar.

[image]Din ve dince kutsal sayılan şeyleri istismar yasağı[/image]:
Madde 87 – Siyasi partiler, Devletin sosyal veya ekonomik veya siyasi veya hukuki temel düzenini, kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla veya siyasi amaçla veya siyasi menfaat temin ve tesis eylemek maksadıyla dini veya dini hissiyatı veya dince mukaddes tanınan şeyleri alet ederek her ne suretle olursa olsun propaganda yapamaz, istismar edemez veya kötüye kullanamazlar.

Dini gösteri yasağı:
Madde 88 – Siyasi partiler, herhangi bir şekilde dini tören ve ayin tertipleyemez veya parti sıfatıyla bu gibi tören ve ayinlere katılamazlar.
Siyasi partiler, dini bayramlar, ayinleri ve cenaze törenlerini parti gösterilerine ve propagandalarına vesile yapamazlar.
Devlet protokolünce düzenlenen cenaze törenleri ile partisinden bir üyenin ölümü halinde veya parti nezaketinin gereği olarak bir diğer parti üyesinin veya bağımsız kişinin cenaze töreninde partinin temsili veya parti adına çelenk gönderilmesi ile anma törenleri, bayramlaşmalar, siyasi propagandaya dönüştürülmemek şartıyla birinci fıkradaki yasağın dışındadır.

nerdeee?
_____________________________1226 Mesaj
7 Şubat 2007; 14:25:37 

bakınız cem uzan


bütün şehirlerdeki telsim cepshopları il örgütlenmesi olarak gösterdi...hepsini partiye üye yaptı
_____________________________2723 Mesaj
7 Şubat 2007; 14:53:19 

Ya biz gençler örgütlenelim kuralım bir parti...olalım iktidar...ne gerekiyorsa yapalım..milletvekili maaşlarını, dokunulmazlıkları, özelleştirmeleri, terörü, AB'yi.....hepsini çözelim..kutaralım şu memleketi..cidden diyorum....
_____________________________


^_^


2213 Mesaj
7 Şubat 2007; 14:57:12 

parti yi açmak kolayda iktidara gelebilmen için abd nin kucağına oturman gerek
_____________________________

Bebek ve Çocuk mobilyaları https://www.2stories.com.tr


115 Mesaj
12 Eylül 2015; 15:22:50 

quote:

Orijinalden alıntı: ashc

Yasalara göre bunlara uyman gerekir ancak uymasan da olur. Nasıl olsa yıllardır bazı partiler bu maddelere uymasa bile iktidar olabiliyorlar.

Atatürk'e saygı:
Madde 85 – Siyasi partiler, Türk Milletinin Kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Atatürk'ün şahsiyet ve faaliyetlerini veya hatırasını kötülemek veya küçük düşürmek amacını güdemez ve buna yol açabilecek davranış ve faaliyetlerde bulunamazlar. Parti adları ile amblemlerinde Atatürk'ün adını veya resmini kullanamazlar.

Laiklik ilkesinin korunması ve halifeliğin istenemeyeceği :
Madde 86 – Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin laiklik niteliğinin değiştirilmesi ve halifeliğin yeniden kurulması amacını güdemez ve bu amaca yönelik faaliyetlerde bulunamazlar.

Din ve dince kutsal sayılan şeyleri istismar yasağı:
Madde 87 – Siyasi partiler, Devletin sosyal veya ekonomik veya siyasi veya hukuki temel düzenini, kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla veya siyasi amaçla veya siyasi menfaat temin ve tesis eylemek maksadıyla dini veya dini hissiyatı veya dince mukaddes tanınan şeyleri alet ederek her ne suretle olursa olsun propaganda yapamaz, istismar edemez veya kötüye kullanamazlar.

Dini gösteri yasağı:
Madde 88 – Siyasi partiler, herhangi bir şekilde dini tören ve ayin tertipleyemez veya parti sıfatıyla bu gibi tören ve ayinlere katılamazlar.
Siyasi partiler, dini bayramlar, ayinleri ve cenaze törenlerini parti gösterilerine ve propagandalarına vesile yapamazlar.
Devlet protokolünce düzenlenen cenaze törenleri ile partisinden bir üyenin ölümü halinde veya parti nezaketinin gereği olarak bir diğer parti üyesinin veya bağımsız kişinin cenaze töreninde partinin temsili veya parti adına çelenk gönderilmesi ile anma törenleri, bayramlaşmalar, siyasi propagandaya dönüştürülmemek şartıyla birinci fıkradaki yasağın dışındadır.AKP bu ilkelerin hepsini çiğnedi. Hiçbir şey yapan yok?
_____________________________

Ajda Pekkan Öldi mü ?
Hülya Avşar Kaldı mü ?
Gülben Ergen Aldi mü?
Keremcem Yırtılır...


1044 Mesaj
12 Eylül 2015; 15:40:47 

1 adet bulundugun ulke dini.
Seni dikta yapacaktir.
Sonra gelsin ayakkabi kutulari.
Bir tane saf bir oglan yaparsin, bir tane gemicik alirsin oynar onla.
Sonra at gozlugu takmis kuzucuklarin artinca;
Dikiverirsin kacak sarayi.
İktidar hirsindan ve paralardan gozun hicbir sey gormeyecek.
Artik arkadan vuranlarla, uykuda enseye sıkanlarla kanki olabilirsin.
Sonra popon sıkısınca millete suc atarsin. Dersin ki millet bize 400 vekil verseydi bunlar olmazdı.
Sonra at gozlugu takmıs kuzucukların buna inanıp sana oy vermeye devam edecekti.

Olay Bu Kadar Basit< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
_____________________________242 Mesaj
12 Eylül 2015; 15:41:45 

Parti kurmayı bilmiyomda bi allah de elinde kuranla mitinge çık %40 cepte birde seçim zamanları duygusal reklamlar yap tek başına iktidarsın
_____________________________843 Mesaj
12 Eylül 2015; 15:42:05 

_____________________________

Ya he he.


1699 Mesaj
12 Eylül 2015; 16:19:01 
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
_____________________________

Donanımhaber Hukukçular Platformu


 
0 Mesaj
2 Mayıs 2016; 13:54:07 

burada da bazı detaylar verilmiş, ilgilenler bakabilir - Siyasi Parti Nasıl Kurulur
_____________________________

Sayfa:   [1]
Tüm forumlar » [Konu Dışı / Off Topic] » Konu Dışı » Siyasi Parti Kurmak İçin Ne Gerekli?
Sayfa: [1]

Foruma Git
Bölümde Ara

 
Reklamlar


DH VİDEO

 
Forum Software powered by ASP Playground Advanced Edition 2.3
Copyright © 2000 - 2006 ASPPlayground.NET

Bu sayfanın mobil sürümü / tablet sürümü / mini sürümü.


DHBR6
0.359