Şifremi/Kullanıcı Adımı Unuttum
Bağlan Google+ ile Bağlan Facebook ile Bağlan
Şimdi Ara

İcra Hakkında Herşey

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
1 Misafir Kullanıcı
171
Cevap
30
Favori
7.191
Tıklama
Cevapla
Tüm Forumlar >> Konu Dışı / Off Topic >> Konu Dışı Özel >> İcra Hakkında Herşey
Sayfaya Git:
Sayfa:
Giriş
Mesaj
 • Yüzbaşı
  297 Mesaj
  Merhaba arkadaşlar,

  İcra katibi olarak görev yapıyorum. Ülke ekonomisi de herkesin malumu. Bu konuyu açmaktaki amaç haklarınız nedir onları öğrenmeniz.

  İcra Nedir ?
  Kısacası icranın tanımını yapmak gerekirse alacaklı olan bir kişinin alacağını borçludan ifa edememesi sonucunda hakkını alabilmek için bunu devlet zoruyla yaptırarak hakkını alması manasına gelmektedir.

  Kaç çeşit takip türü vardır ?

  İki çeşittir. İlamlı ve ilamsız takipler

  İlamlı Takip : Mahkeme kararına dayanan ve buna istinaden açılan takiplerdir. Bu bir işçi alacağı , tazminat , nafaka vs olabilir.
  İlamsız Takip : Mahkeme kararı olmaksızın direk dayanak belgelerle açılan takiplerdir. Banka takipleri ,internet , elektrik , su , çek , senet takipleri ilamsız takiplere girer. Başlıca takipler şunlardır :

  Örnek 4-5 : İlamlı takiplerdir. Mahkeme kararına dayanan takipler olduğundan itiraz hakkı yoktur.
  Örnek 7 : İlamsız dayanak belge takipleridir.Banka takipleri , internet ,su ,elektrik vb takiplerdendir. İtiraz süresi tebligat size ulaştığı günden itibaren 7 gündür.
  Örnek 9 : İpotekli taşınmazların paraya çevrilmesi için açılan takiplerdir. Ancak ipotek sözleşmesinden doğan hükümlere itiraz edilebilir.
  Örnek 10 : Kambiyo , çek , senet takipleridir. İtiraz süresi tebligat size ulaştığı günden itibaren 10 gündür.
  Örnek 13 : Kira sözleşmesinden kaynaklanan takiplerdir. Kira alacağı , tahliye vb takip türüdür. İtiraz süresi 7 gündür

  Takip sonrası işlemler :

  1) Borçluya tebligat yapılması : Borçlu şahıs ise takip talebindeki adresine veya mernis adresine , şirket ise takip talebindeki adresine veya ticaret sicil adresine tebligat yapılır. Boçlu kişiler tebligatı aldıklarından itibaren süresi içinde itiraz etmedikleri takdirde borcu kabul etmiş sayılırlar ve takip kesinleşir.

  A) Borçluların adreste bulunamaması : Tebligat yapılması sonucunda borçlunun adreste bulunamaması durumunda tebligat birime iade döner. Bu durumda alacaklı vekili borçlulara yeniden tebligat çıkarılmasını ister. Tebligatın 2. kez iade olması durumunda 3. kez tebligat şahıslar için mernis adresine 21. maddeye göre , şirketler için ise ticaret sicil adresindeki 35. maddeye göre çıkarılır. Bu durumda borçlular adreste bulunmasa bile tebligat çıkarıldığı adresteki bağlı bulunduğu muhtarlığa teslim edilir. Tebligatın muhtarlığa teslim edilmesiyle beraber yukarıda yazılan yasal itiraz süreleri geçerli olur. Yani 21./35. maddeye göre tebligat yapılmış borçlu takip kesinleştikten sonra 'benim haberim yoktu' dese bile bu bir mazeret değildir. İtiraz süresi geçmiş bir takibe borçlu şahıs ancak bizzat dava açarak mahkemeye itiraz edebilir.

  B) Süresinde İtiraz Edilmesi : Borçlunun bu borcunu kabul etmeyip (daha önce ödemiş olabilir yada kısmi itiraz olabilir) süresinde itiraz etmesi durumunda takip mahkeme kararına kadar durdurulur. Takibi durdurulan kişi hakkında haciz işlemi yapılamaz. Dava icra hukuk mahkemelerince görülür. Mahkeme karar sonrasında takibin devamına , borcun kısmi silinmesine veya takibin tamamen iptaline karar verebilir. Sebepsiz yere itiraz etmiş olanlar hakkında yüzde 20 oranında icra inkar tazminatı uygulanır.

  2) Haciz İşlemleri :


  Takip kesinleştikten sonra alacaklı vekilinin talep etmesi durumunda borçlunun/şirketin üzerindeki tüm mal varlığı sorgulanır. Üzerine kayıtlı araçlara mahrumiyet , tapulara haciz şehri işlenir. Ayrıca banka hesaplarında bulunması halinde maaş hesabı hariç olmak kaydıyla paraların üzerine bloke konur. Çalıştığı işyerine ise maaşının 1/4 oranında kesinti yapılması için müzekkere yazılır. Haciz işlemi sonrası borçlunun ödeyeceği harç oranı 2 katına çıkar (4,55 iken 9,10 olur)

  Ayrıca borçlunun alacaklı olduğu kurum yada şahıslara alacağın icra dairesine ödenmesi için birinci haciz ihbarnamesi gönderilir. Haciz ihbarnamesini alan kişi yada kurum ihbarnameye 7 gün içerisinde cevap vermek zorundadır. İhbarnameye cevap verilememesi durumunda ikinci haciz ihbarnamesi tekrar cevap verilmemesi durumunda ise üçüncü haciz ihbarnamesi gönderilir. Üçüncü haciz ihbarnamesine de cevap vermeyen kişi veya kurum borçlu sayılır

  Borçlunun evine hacze gelinmesi durumunda ancak aynı cins maldan iki adet olması durumunda biri haczedilebilir. Şirketlerde ise böyle bir sınırlama söz konusu değildir. Haczedilen mallar alacaklı vekilinin talebi doğrultusunda muhafaza altına alınabilir veya borçlunun kendisine yediemin olarak bırakılır. Malların üçüncü kişiye ait olmasının iddia edilmesi durumunda mallar istihkaklı olarak haczedilir ve istihkak davası açılır. Dava sonunda mahkeme malların borçluya ait olduğuna veya üçüncü kişiye ait olduğuna kanaat verir. İstihkaklı mallar muhafaza altına alınamaz.

  Borçlu tarafından kasten mal kaçırma , taşınmazın devri yapıldığında alacaklı vekilince Tasarrufun iptali davası açılır.

  Ayrıca itiraz veya istihkaktan sonra mahkeme kararına da itiraz edebilmeniz mümkündür. Bu durumda mahkeme dosyayı istinaf incelemesine göndermek üzere bölge adliye mahkemelerine gönderir. Bölge adliye mahkemeside uygun gördüğü takdirde dosya yargıtay a incelenmek üzere gönderilir. Gerekli teminat ve masraflar borçlu tarafından yatırılır. Ayrıca yargıtaya gönderilmek üzere icra dairesi dosyalara mehil vesikası verir. Mehil vesikası 90 günlüktür ve bu süre boyunca haciz işlemi yapılamaz. Gerektiğinde ek mehil vesikası talebinde bulunulabilir. Yargıtay kararları kesin nitelikte olup itiraz etmeniz mümkün değildir.

  İhtiyati Haciz : Meblağın yüksek olması durumunda alacaklı vekili takiple beraber asliye hukuk mahkemelerince ihtiyati haciz kararı aldırabilir. İhtiyati haciz yıldırım hacizidir ve borçluya herhangi bir tebligatın çıkarılması yada tebliğ edilmiş olması önemli değildir. Direk takiple beraber mal varlıklarına ihtiyati haciz şehri işlenir. Adresine hacze çıkılabilir. Tebligat tebliğ olduktan sonra ise ihtiyati haciz esas takibe döner.

  Haciz sonrası işlemler :

  Satış işlemleri : Haczedilen mal , araç yada tapu borç meblağının yüksek olması durumunda alacaklı vekilinin talebince satış aşamasına geçilir. Satıştan önce borçluya son defa 103 davetiye kağıdı tebligatı gönderilir. Satışı yapılacak malın , aracın yada taşınmazı kıymet takdiri bilirkişilerce yapılır. Bu esnada taşınır yada taşınmazın başka icra dairelerinde hacizli olması durumunda ilgili icra dairesine haczin devam edip etmediği sorulur. Çünkü satıştan sonra sıra cetveli yapılır ve satış bedeli ilk haczeden icra dairesine aittir. Zaten satışlar genellikle ilk haczeden icra dairelerince yapılır.

  Haczedilen ve yakalanan bir araç veya taşınmazın icra dairesinin yetkisi dışında başka bir şehirde bulunması durumunda yetkili icra dairesine talimat yazılarak yukardaki kıymet takdiri ve satış işlemleri yaptırılır.

  Herşeyin uygun olması halinde icra dairesinde satış kararı verilir ve ilana çıkarılır. Satış ilanı borçlulara , haciz/rehin alacaklısına ve üçüncü kişilere tebliğ edilir. Satış ilanında satış tarihi , satışın yapılacağı adres , ihale teminat bedeli ve ihale başlangıç bedeli gibi bilgiler yer alır. Satış gününe kadar ihaleye katılmak isteyen kişiler ihale teminat bedelini yatırarak ihaleye katılabilirler. Satış günü adreste ihale katılımcıları , icra dairesi yetkilisi ve tellal bulunur. Satış başladığında ihale katılımcıları ihale başlangıç bedelinden ve son söylenen rakamdan az olmamak suretiyle fiyat yükselterek teklifi yaparlar. Teklif sonlandığında daha yüksek teklif bulunmadığı durumda tellal 3 kez 'satıyorum , sattım' dedikten sonra son rakamı söyleyen kişi ihaleyi almış olur ve yatırdığı teminat bedelinden geri kalan meblağı ödemesi için kendisine süre verilir. Satış işlemlerinden sonra ise malın tescili yeni sahibine yapılır.

  Evet arkadaşlar icra maalesef kötü birşey ben yine bilmeniz gerekenleri özet geçtim yoksa icrayı anlatmaya kalksak menfdi tespit davasından tutun tüm ayrıntıları anlatmaya sayfalar yetmez. Sorularınız varsada sorabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla cevaplarım.  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Antlion -- 20 Ocak 2019; 0:16:38 >  _____________________________
 • Özellikle asgari ücretliler ile emeklilerin durumu aşırı kötü.

  Adam evinimi geçindirsin, borçmu ödesin. Hayatın pahalılığı zaten aldı başını gitti. 2-3 ay önce avukat bi arkadaşımın yanına uğramıştım önü icra dosyaları ile doluydu. Elimden gelebilceğinde yardımcı olarak tahsil etmeye çalışıyorum insanların durumları ortada demişti.

  Eskiden bankalar garanti bi işin varsa ör: devlet memurluğu gibi buna bakarak kredi veriyorlardı, şimdi önüne gelene kredi kartı, kredi veriyorlar. aslında bu zemini kendileri hazırladılar. Çaresiz vatandaşta mecbur alıp kullanıyor sonrada ödeyemeyince sonuç icra.

  Mesela ABD'de bir kez af var herkese bu konuda. Benzer bişey ülkemizdede yapılmalı, yoksa içinden çıkılabilir gibi değil.

  4300 lira maaş alıyorum ben bile bazı aylar zorlanıyorum. Bir eşim birde ben 2 kişiyiz.

  Herkes ayağını yorganına göre uzatsın derler genelde ama milletin yorganıda yok artık. Ne bulursa onunla örtmeye çalışıyor desek doğru olur. 29 yaşımdayım ülke ekonomisini uzun zaman sonra ilk kez bu kadar kötü gördüm.

 • Yarbay
  2076 Mesaj
  Konuyu öne çıkarabilirseniz, gerçekten soru soracak çok fazla kişi konuya gelecektir. Faydalı konu +1
  |
  |
  _____________________________
  Referanslarım
 • Yüzbaşı
  730 Mesaj
  Bana yapılacak her hangi bir icra takibini E TEBLİGAT olarak KEP adresime gönderilmesini

  sağlayabilir miyim?
  _____________________________
 • Yüzbaşı
  297 Mesaj

  Şu an Uyap sisteminde etebligat sistemi henüz yeni yeni oturuyor şu an vekillerin e tebligat adresleri güncelleniyor yani avukatlara tebligat artık elektronik olacak . Henüz şahıslara e tebligat gönderilemiyor ama ileride dahada modernleşirse neden olmasın çünkü kağıt kullanımı yavaşa azaltılıyor hatta pilot icralarda asla fiziki dosya bulunmaz herşey sistem üzerinden yapılır.
  |
  |
  qwsehmus kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
  _____________________________
 • Yüzbaşı
  730 Mesaj

  Hocam mesela adliyeye gidip e tebligat adresimi versem bana gelecek olan tebligatları oraya

  yollarlar mı?
  |
  |
  Antlion kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
  _____________________________
 • Yüzbaşı
  376 Mesaj

  ilk size çıkartılacak tebligat size icra takibi başlatan kişinin bildirdiği adrese çıkıyor , yani mesala sizin mernis Kadıköy'de bir adres ama alacaklı sizin adresinizi Maltepe'de iş adresini verdiğinde ilk tebligat maltepe adresinize çıkıyor.
  bildiğim kadarıyla yeni sistemde sizin UETS adresiniz var ise UYAP üzerinde adres güncelleme ekranında o adresiniz görülecek
  |
  |
  qwsehmus kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
  _____________________________
 • Yarbay
  3021 Mesaj
  Şu cümleniz ne anlama geliyor anlamadım?

  "Çalıştığı işyerine ise maaşının 1/4 oranında kesinti yapılması için müzekkere yazılır. "

  Bu uygulama nedir?Maaş hesabına bloke konamıyor diye biliyorum.
  _____________________________
 • Yüzbaşı
  297 Mesaj

  Maaş hesabına bloke koyamaz doğrudur fakat SGK kayıtlarında çalıştığın yere kamu ya da özel sektörde olabilir maaş haczi müzekkeresi yazılarak maaşından yüzde 25 oranında kesinti yaptırılır.

  Yani 2.000 alıyorsan 1500 alırsın ve 500 ü icra dairesindeki dosyana işyerin tarafından yatırılır.
  Kamudaysan aynı şekil maaş hesabına bloke konmaz fakat maaşın yüzde 25 kesintili yatar.
  |
  |
  Vega kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
  _____________________________
 • Yarbay
  3021 Mesaj
  quote:

  Orijinalden alıntı: Antlion

  Maaş hesabına bloke koyamaz doğrudur fakat SGK kayıtlarında çalıştığın yere kamu ya da özel sektörde olabilir maaş haczi müzekkeresi yazılarak maaşından yüzde 25 oranında kesinti yaptırılır.

  Yani 2.000 alıyorsan 1500 alırsın ve 500 ü icra dairesindeki dosyana işyerin tarafından yatırılır.
  Kamudaysan aynı şekil maaş hesabına bloke konmaz fakat maaşın yüzde 25 kesintili yatar.
  Peki işverenin bunu uygulaması zorunlu mu?
  _____________________________
 • Yüzbaşı
  297 Mesaj

  Elbette zorunlu sonuçta icra demek devlet zoru demek işveren bunu uygulamadığı takdirde İİK 357. maddesi gereği kendisine cezai takibat işlemi uygulanır
  |
  |
  Vega kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
  _____________________________
 • Teğmen
  232 Mesaj
  Eve haciz kalkmadı mı sanki öyle bir şeyler duymuştum?
  Turkcell'e 1 yıldır 430tl icra borcum var bundan bir şey çıkar mı hiç sesleri çıkmıyor?

  Edit: Şimdi e-devletten baktım icra dosyası kalkmış gözükmüyor ama üzerime kayıtlı mobil hatlara giriyorum turkcell'e yasal takip borcu gözüküyor.  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi QuaLityTR -- 21 Ocak 2019; 2:58:5 >
  _____________________________
 • Yarbay
  4459 Mesaj
  Özellikle asgari ücretliler ile emeklilerin durumu aşırı kötü.

  Adam evinimi geçindirsin, borçmu ödesin. Hayatın pahalılığı zaten aldı başını gitti. 2-3 ay önce avukat bi arkadaşımın yanına uğramıştım önü icra dosyaları ile doluydu. Elimden gelebilceğinde yardımcı olarak tahsil etmeye çalışıyorum insanların durumları ortada demişti.

  Eskiden bankalar garanti bi işin varsa ör: devlet memurluğu gibi buna bakarak kredi veriyorlardı, şimdi önüne gelene kredi kartı, kredi veriyorlar. aslında bu zemini kendileri hazırladılar. Çaresiz vatandaşta mecbur alıp kullanıyor sonrada ödeyemeyince sonuç icra.

  Mesela ABD'de bir kez af var herkese bu konuda. Benzer bişey ülkemizdede yapılmalı, yoksa içinden çıkılabilir gibi değil.

  4300 lira maaş alıyorum ben bile bazı aylar zorlanıyorum. Bir eşim birde ben 2 kişiyiz.

  Herkes ayağını yorganına göre uzatsın derler genelde ama milletin yorganıda yok artık. Ne bulursa onunla örtmeye çalışıyor desek doğru olur. 29 yaşımdayım ülke ekonomisini uzun zaman sonra ilk kez bu kadar kötü gördüm.  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi OPM -- 21 Ocak 2019; 6:43:36 >
  _____________________________
  Intel Core i7 9700K - ASUS ROG STRIX B360 - MSI GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO - Corsair Vengeance RGB Pro 32GB - Adata 480GB SSD - MSI Optix MAG241C 23.6" 144Hz - Logitech G213 Prodigy Rgb Gaming Klavye - Logitech G102 Prodigy Oyuncu Mouse - SteelSeries Arctis 7 (2019 Edition)

  PS4 Pro 7216B 1 TB - New Gold Wireless Headset
 • Teğmen
  227 Mesaj
  Bu icra işlerinde vodafone sayesinde bayağı bilgi edinmiştim. Sanırım en önemlisi de 7 gün içinde itiraz. (Tabi haklıysanız.)

  Adamlar benim adına ev interneti açmış 7 ay sonra filan kapatmışlar, neyse ki hakkımı arayıp 1 kuruş vermeden sıyrıldım, değilse 700 TL yi kitleyecektiler.  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi UltravioleTT -- 21 Ocak 2019; 12:33:30 >
  |
  |
 • Binbaşı
  1597 Mesaj
  2014 nısandan beri bankalara odeme yapamıyorum toplam hersey dahıl 150.000tl borcum var.Ustume aıt tasınmazım yok, maasımda yok, evlıde degılım, sıgortamda yok.
  Sureklı arayıp nasıl odeyeceksınız dıye soruyorlar herseferınde aynı seylerı soylemekten sıkıldım.
  Hıcbır banka ıle calısmıyorum bu arada
  Teblıgat adresınde de oturmuyorum artık sonumuz nolacak cok merak edıyorum.Sureklı faız ıslerse boyle 1mılyona kadar cıkacak.Ana para borcum 60bın tl. 1mılyon olsa ne olacak 60bını odeyemıyorum onu hıc odeyemem.
  _____________________________
  Ryzen 3990x 64/128 + Asus rog rampage X X599 + 128gb gskill trident z 6200mhz + Gtx 3080ti sli
 • Çavuş
  96 Mesaj

  Valla en iyisini yapıyorsun. O borcun faizi silinir elbet.  < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  |
  |
  WARTIME kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
 • Yarbay
  7816 Mesaj

  Nasıl yaşıyorsunuz hocam ? İşe başlasınız 4 de 1 ini kesecekler kalan para ile de yapılandırma vb birşey yapılabilir.
  |
  |
  WARTIME kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
  _____________________________
 • Binbaşı
  1597 Mesaj

  Hocam varlık sırketınden arayan kadın bıle dedıkı sız bı ıse baslasanız 3000tl bıle alsanız almanız zorda hadı dıyelım aldınız maasınızın 4/1 ını yanı 750tl sı bıle sızın aylık faızınızı kapatmaya yetmez dedı.Sızın mınımum 20-30bın cıvarı bır meblag odeyıp gerısınıde 120 aya bolmek falan gerekıyor ama 120 aya kadarda yapılandırma olmaz dedı.Bende olur gorursem solerım dedım kapattım.  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi WARTIME -- 21 Ocak 2019; 17:52:34 >
  |
  |
  __Nikolaus__ kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
  _____________________________
  Ryzen 3990x 64/128 + Asus rog rampage X X599 + 128gb gskill trident z 6200mhz + Gtx 3080ti sli
 • Yarbay
  4897 Mesaj
  Adıma yapılacak herhangi bir işlemden donanımhaber sorumludur.  < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  |
  |
  _____________________________
 • Yarbay
  7816 Mesaj

  Allah kolaylık versin hocam ne diyeyim insallah altında kalkıp nefes alırsınız.  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  |
  |
  WARTIME kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
  _____________________________
 • Teğmen
  173 Mesaj
  Faydalı konu teşekkürler  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  |
  |
  _____________________________
HızlıCevap
Sayfaya Git:
Sayfa:
Reklamlar
e-ticaret
son dakika
google reklamları
izmir web tasarım
SEO
Bu sayfanın
Mobil sürümü
Mini Sürümü

DHBR1
0,421
1.2.165

Reklamlar
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.