Şimdi Ara

General mobile discovery Rezaleti

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
1 Misafir - 1 Masaüstü
10
Cevap
0
Favori
422
Tıklama
Tüm Forumlar >> Mobil Cihazlar >> Android Telefonlar >> General Mobile >> General mobile discovery Rezaleti
Sayfaya Git:
Sayfa:
1
Giriş
Mesaj
 • Çavuş
  77 Mesaj
  Arkadaşlar mart ayında gmd aldım ertesi günü kendini kapatmaya başladı oyun oynarken müzik dinlerken hatta telefonla konusurken bile kendini resetliyor. Ne yaptıysam çare bulamadim. Format attım kaçkere olmadı. Bende okullar kapandığında bunu garantiye yollayayım dedim. 1ay beklettiler sadece yazılım güncelleyip gondermişler. Eve geldiğimde subway surfers yukledim. Oynadım 2 3kez sonra yine kendini resetlemeye basladı . Ne yapcagimi bilemedim yine gonderirsem bişey yapmadan geri gondercekler . Not :Telefon kapandığnda arkası çok ısınıyor. Telrfondn nefret ettim artık Yardımlarınızı bekliyorum  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >  |
  |
  _____________________________
 • Yarbay
  5847 Mesaj

  Telefonu almanın üzerinden 6 ay geçmemiş sanırım. Aşağıdaki yasa maddeleri gereğince hakem heyetine başvurup para iadesi isteyebilirsin.

  Ayıplı mal
  MADDE 8 – (1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.
  (2) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.
  (3) Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.
  Ayıplı maldan sorumluluk
  MADDE 9 – (1) Satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür.
  (2) Satıcı, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya yapılan açıklamanın içeriğinin satış sözleşmesinin akdi anında düzeltilmiş olduğunu veya satış sözleşmesi kurulma kararının bu açıklama ile nedensellik bağı içinde olmadığını ispatladığı takdirde açıklamanın içeriği ile bağlı olmaz.
  İspat yükü
  MADDE 10 – (1) Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz.
  (2) Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.
  (3) Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, üretici, ithalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde malın ayıbına ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren bir etiket konulur. Bu etiketin tüketiciye verilmesi veya ayıba ilişkin açıklayıcı bilginin tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde açıkça gösterilmesi zorunludur. Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler ise hiçbir şekilde piyasaya arz edilemez. Bu ürünlere, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
  Tüketicinin seçimlik hakları
  MADDE 11 – (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
  a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
  seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
  (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
  (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
  (4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
  (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
  (6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.
  Zamanaşımı
  MADDE 12 – (1) Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıldır.
  (2) Bu Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası saklı olmak üzere ikinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu bir yıldan, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise üç yıldan az olamaz.
  (3) Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.
  |
  |
  kirmany kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
  _____________________________
  "Dünya'nın En Tehlikeli Hali, Cehaletin Örgütlü Eyleme Geçme Halidir." Goethe
 • Çavuş
  77 Mesaj
  Tüketici haklarınamı başvrcaz  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  _____________________________
 • Yarbay
  5847 Mesaj

  İkamet ettiğin ilçede bulunan kaymakamlık tüketici sorunları hakem heyetine başvuracaksın.
  |
  |
  kirmany kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
  _____________________________
  "Dünya'nın En Tehlikeli Hali, Cehaletin Örgütlü Eyleme Geçme Halidir." Goethe
 • Çavuş
  77 Mesaj
  Çok teşekkür ederim peki paramı alman çok uzun sürermi  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  _____________________________
 • Yarbay
  5847 Mesaj

  Hakem heyetinin yoğunluğuna bağlı olarak değişir, en geç 3-4 ay içinde karar çıkar. Çıkan kararı ve telefonu Telpa'ya gönderirsin, ödemezlerse icra yoluna başvurursun.
  |
  |
  kirmany kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
  _____________________________
  "Dünya'nın En Tehlikeli Hali, Cehaletin Örgütlü Eyleme Geçme Halidir." Goethe
 • Çavuş
  77 Mesaj
  3 4 ay telefonsuz mu kalıcam yani :( pişman oldum bine kardeşim ya  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  _____________________________
 • Yarbay
  5847 Mesaj

  Telefonsuz kalmayacaksın, telefon sende kalacak o süre içinde. Hakem heyetinden aradıkları zaman götürüp telefonu bilirkişiye vereceksin. O inceleyecek, telefonu kusurlu bulursa ona göre rapor düzenleyecek.
  |
  |
  kirmany kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
  _____________________________
  "Dünya'nın En Tehlikeli Hali, Cehaletin Örgütlü Eyleme Geçme Halidir." Goethe
 • Yüzbaşı
  287 Mesaj
  aynen paranı geri alacaksın çünkü binde bir ayıplı ürün yada aşırı yoğun kullanmaktan bozulabilen bir cihaz olabilir. ben ve çevremde çok kullanan var hiç bir sorunları yok ben 4 ay çok yoğun kullandım satıp elite aldım.
  |
  |
  _____________________________
  ßy ђabîp►┼∑Дм ®
 • Binbaşı
  1301 Mesaj
  eğer ugraşamam dersen tekrar aynı sorundan gönder. 2 olsun. eger yine sadece yazılım güncellerlerse arayıp kavga et . zaten 4 defa gittiginde yeni telefon vermek ZORUNDALAR!
  |
  |
  _____________________________
  Kaybedecek bir şeyinin kalmaması özgürlük galiba
Sayfaya Git:
Sayfa:
1
Reklamlar
SEO
Orjinal Laptop Yedek Parça
Bey Azura
kolayoto.com
Bu sayfanın
Mobil sürümü
Mini Sürümü

BR2
0,219
1.2.165

Reklamlar
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.