Şimdi Ara

★DH Muhacırları | Göçmenler Toplanıyoruz (318 Olduk) ★

Koronavirüs Özel
Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
1 Misafir - 1 Masaüstü
1.302
Cevap
20
Favori
83.055
Tıklama
Tüm Forumlar >> Konu Dışı / Off Topic >> Konu Dışı >> ★DH Muhacırları | Göçmenler Toplanıyoruz (318 Olduk) ★
Sayfaya Git:
Sayfa:
Giriş
Mesaj
 • Emekli Yönetici
  3336 Mesaj


  Muhacır kimdir?  Muhacir, Türkçe'ye Arapça'dan geçen ve tehcire yani zorunlu göçe uğramış, bir yerden başka bir yere göç ederek gelen kişiler yani göçmenler için kullanılır.  Trakya bölgesinde günlük konuşma dilinde "Macır" olarak telaffuz edilen bu kelime, Balkan Savaşları'ndan itibaren 1930'lara kadar Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Yugoslavya gibi Balkan ülkeleriyle Türkiye arasında mübadele ile göçenler için kullanılmaktadır. Bu göçmenler öncelikle Trakya olmak üzere, çoğunlukla Marmara Bölgesi'ne yerleştirilmişlerdir. Yunanistan'dan göçenler genellikle Girit, Midilli ve Selanik civarından göç etmişlerdir. Girit ve diğer Ege Adaları'ndan göçenler kendilerini Muhacir olarak değil, Adalı olarak tanımlarlar.  Balkanlardan gelen göçmenler devletten toprak almışlar, ancak varlıklarını ve evlerini geldikleri ülkelerde bırakmışlar, çok büyük emek vererek Türkiye'de yeni düzen kurmaya çalışmışlardır. Balkan halklarında yüzyıllardan beri yerleşmiş olan köy düzeni, ev inşaatı, bahçe düzeni (çiçek) ve tarımsal faaliyetlerde (meyve ve sebze yetiştirme gibi) geleneksel anlayışı Türkiye'ye ilk defa getirmişler ve çalışkanlıkları ile büyük takdir toplamış, önemli bir kısmı birçok alanda ülkenin öncüleri olmuştur.  Osmanlı-Rus Savaşı ve Kafkasya Savaşı (19. yüzyıl) sırasında Kafkasya'dan göçenler de Muhacir olarak adlandırılır.  1923 yılında yapılan Lozan Antlaşması gereği Türkiye'deki Hıristiyan Rumlar ile Yunanistan'daki Müslüman Türklerin değiş tokuşu yapılmış, mallarına karşılık mal verilerek mübadele edilmişlerdir.

  Balkanlardaki Türklerin durumları
  1) Yunanistan  Cumhuriyet döneminde Yunanistan'dan Anadolu'ya en büyük göç, 1923'te Yunanistan'daki Türklerle, Anadolu'daki Rum halkının mübadelesidir. Her ne kadar iki hükümetin rızalarıyla gerçekleşmiş olsa da mübadele olayında halk tarafından bakacak olursak, bu bir tür zorunlu göçtür. İnsan hakları ve mülkiyet hakları bir ölçüde askıya alınmış, mübadele sırasında bir çok gerginlik yaşanmıştır.  Lozan Barış antlaşması kapsamında kurulan Muhtelit Mübadele Komisyonun hazırladığı antlaşma metni, 10 Kasım 1923'te yürürlüğe girmiştir. Bu değişim sonucunda 100 bin Rum Yunanistan'a gitmiş, yaklaşık 100 bin aileye mensup 400 bin Türk'te Anadolu'ya göç etmiştir.  Mübadele hakkındaki tartışmalar ve suçlamalar hala devam etmektedir. Rumların bu konudaki iddiaları şu şekildedir: göç sırasında çok fazla ölüm olduğu, göçün zorunlu oluşu ve göç edecekleri belirlerken tek ölçütün din oluşu bu yüzden de istem dışı bir şekilde İslamiyet'e yönelerek din değiştirme yoluna gidenlerin olmasıdır.  Lozan Barış Antlaşması'yla ayrıca Batı Trakya resmen Yunanistan'a bırakılırken burada kalan Türk azınlığında hakları garanti altına alınmıştır. Batı Trakya Türk toplumunun hakları Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan 1926 Atina, 1930 ve 1933 Ankara, 1952 Türk-Yunan Kültür, 1968 Türk-Yunan Kültür Protokolü anlaşmalarıyla da pekiştirilmiştir.  Tüm bunlara rağmen mübadeleden sonra Yunanistan etnik olarak homojen bir ülke olduğunu iddia etmektedir. Tek bir azınlığı tanımaktadır ki bu da etnik kökene değil, dini farklılığa göre yapılmakta olup, Müslüman bir azınlıktan bahsedilmektedir. Ülkedeki Müslümanlar Türkler ve Pomaklardır. Bu tür bir politika izlenmesinin amacı azınlık tanımlamasının getireceği hak ve özgürlükler taleplerinin önünü kesmektir. Yunanistan 1923 ten bu yana Türkleri göçe zorlama, bu sağlanamadığı takdirde de onları asimile etme politikaları izlemektedir.  Mübadeleden sonra en yoğun göç, Kıbrıs krizi sonrasında baskıların artmasıyla olmuştur. Aslında bu konuda çok değişik kaynaklar farklı rakamlar gösteriyor olsa da yaklaşık olarak 1934-1960 yılları arasında 23,788 göçmenin Türkiye'ye geldiği söylenmektedir. Bu tarihten sonra daha çok iltica etmek suretiyle Türkiye'ye gelenler veya Türkiye'de ikamet etmekte iken Yunan yönetimince Türk oldukları için vatandaşlıktan çıkarılanlar olmuştur. 1960-1980 döneminde iltica veya vatandaşlıktan çıkmak suretiyle Türkiye'ye gelen Batı Trakya Türk'ünün 20.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. 1980'den sonra 1200 civarında iltica olmuş, birkaç binde pasaportla ikamet ederken Yunan vatandaşlığından silinmiştir. (9)  1982 sonrası Türk azınlık daha bilinçli ve örgütlü şekilde haklarını aramaya başlamıştır. Yapılan tahminlere göre bugün Yunanistan'da yaşayan Türklerin sayısı 300 bin dolayında olup, 250 bine yakını Batı Trakya'da ikamet etmektedir. (10)
  2) Bulgaristan  Türk azınlığın en yoğun olduğu Balkan ülkesi Bulgaristan'dır. Cumhuriyet döneminde Türk-Bulgar ikamet sözleşmesiyle göçler bir süre düzene girmiş, dostluk anlaşmasıyla da Türklerin hakları güvence altına alınmıştır. İkamet sözleşmesiyle Bulgaristan'dan gelmek isteyenler Türkiye'ye serbestçe göç etmişler ve mallarını tasfiye etmişlerdir. 1923-1939 döneminde toplam 198.688 göçmen soydaş gelmiştir.  II.Dünya savaşını izleyen yıllarda da göçler devam etmiş ancak Bulgaristan'ın yurtdışına çıkışları hemen hemen yasaklamasından dolayı yıllık ortalama ancak 2100 göçmen gelebilmiş, gelenlerin çoğu da pasaportsuz olarak kaçmıştır. Aslında göç talebi çok yüksek olsa da1939-1949 arasında sadece 21.353 kişi Türkiye'ye gelmiştir. Bu dönemdeki göç talebinin nedeni Bulgaristan'daki iktidar partisi Komünist Partinin Türkler üzerindeki politik, kültürel ve dinsel baskısıdır. Köylü Türklere ağır vergiler getirilmiş, ürünlerinin büyük bölümünü devlete vermeleri için baskı yapılmıştır.  Bulgaristan'dan Türkiye'ye en yoğun göç olayı 1950'lerin başlarında yaşanmıştır. 10 Ağustos 1950 de Bulgaristan Türkiye'ye nota vererek 250 bin Türkün gönderileceğinin 1925 tarihli anlaşmaya dayanarak bunların 3 ay içerisinde kabul edilmesi gerektiğini bildirmiştir. İki ay içerisinde 150.000-155.000 Türk, Bulgaristan'dan ayrılmış, Türkiye ikinci ayın sonunda sınırı kapatmak zorunda kalmış, ancak aradan iki ay geçtikten sonra vizesi olanlar için sınırı yeniden açma kararı almıştır. 30 Kasım 1951'e kadar 154, 393 kişi Türkiye'ye gelmiştir. Bulgaristan'ın Türk azınlığı göçe zorlamasının nedeni Türkiye'nin Batıya yakınlaşmasının Bulgaristan'ın saflarında olduğu Rusya'yı rahatsız etmesi ve Bulgaristan aracılığıyla Ankara'ya baskı uygulama politikasıdır. Görüldüğü üzere Balkanlardan Türkiye'ye yönelen zorunlu göçler tamamen siyasi konjonktürün ürünüdür.  1951 de Stalin'in ölümüyle de bağlantılı olarak, Bulgaristan'da bir yumuşama görülmüş, bu sürede göçler yavaşlamış, 1952-60 yılları arasında sadece 93 kişi göç etmiştir.  1950-51 döneminde Bulgaristan'dan gelenlerin yakınları orda kalmış ve parçalanmış aileler oluşmuştur. Bu ailelerin birleştirilmesi amacıyla 21 Ağustos 1966'da Türk-Bulgar ikili bildirisi yayımlanmış, Mart 1968'de "Türkiye-Bulgaristan Yakın Akraba Göçü Anlaşması" imzalanmıştır. Bu kapsamda 1968'den 1979'a kadar 120.000 soydaş Türkiye'ye gelmiştir.  Bulgaristan'ın "sosyalist tek ulus devlet" kurma projeleri dahilinde 1980'lere gelindiğinde asimilasyon kampanyaları hız ve şiddet kazanmıştır. Asimilasyon politikası geleneksel Türk kıyafetlerinin giyilmesinin yasaklanması, kamuoyuna açık yerlerde Türkçe konuşulmasının yasaklanmasıyla başlayıp, 1984-85 arasında Türklerin isimlerinin zorla Bulgar isimleriyle değiştirilmesi, Türklerin dini ibadethanelerine gitmelerine izin verilmemesi, bazılarının kapatılması, çeşitli baskı uygulamaları şeklinde devam etmiştir. Verilen demeçlerde Bulgaristan'da Türk olmadığı iddia edilmeye başlanmıştır.(11)  Bulgaristan'ın asimilasyon politikası uygulamasının nedenleri olarak demografik nedenler; Türk nüfusunun Bulgar nüfusundan daha hızlı artması, Kıbrıs sendromu; ülkedeki Türklerin Sofya'ya karşı kullanılması korkusu, stratejik nedenler; Türkiye'ye yakın yerlere Bulgarları yerleştirme isteği, Bulgaristan'daki iç nedenler, Bulgar ulusunun oluşum süreci, muhtemel Sovyet etkisi sayılabilir. (12)  20-21 Mayıs 1989'dan itibaren, Bulgaristan'daki Türklerin direnme hareketleri yoğunlaşmıştır. Kuzey Bulgaristan'dan başlayarak, Türkler kendi aralarında örgütlenerek uygulanan baskı rejimine karşı açıktan direnişe geçmişlerdir. 2 Haziran 1989'da Devlet Başkanı Todor Jivkov eğer Türkiye kapıları açarsa, pasaport verileceğini Türklerin gidebileceğini söylemiştir. 500 bine yakın Türk pasaport için başvurmuştur. Bunun üzerine II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'daki en büyük göç olayı yaşanmıştır. Vize uygulamasının kalktığı 2 Haziran - 22 Ağustos 1989 arasında toplam 311.862 Türk, Türkiye'ye gelmiştir. Vize uygulamasının başladığı 22 Ağustos 1989-Mayıs 1990 arasında 34.098 soydaş vize alarak Türkiye'ye geçmiştir.  Bulgaristan pasaport almadıkları takdirde, 6 ay içerisinde geri dönerlerse Türklerin Bulgar vatandaşı olarak kalacaklarını, istediklerinde geri gelip gidebileceklerini, ailelerini gönderebileceklerini, mal-mülk ve paralar ile sosyal haklara sahip olabileceklerini bildirdi. Böylece Haziran 1989 dan, Mayıs 1990 a kadar geri dönenlerin sayısı 133,272 olmuştur. Böylece Türkiye'de kalanlar 212,688'dir.  Todor Jivkov'dan sonra Bulgaristan, Türk azınlığın haklarını yeniden tanımıştır. Böylece ilişkiler daha sıcak bir döneme girmiş, yasadışı olarak gelenler ve aile birleşmeleri dahilinde gelenler dışında göç olayı durmuştur.
  3) Eski Yugoslavya  1920'lerde yaklaşık 150 bin Türkçe konuşan Müslüman, çoğunluğu Makedonya'da olmak üzere Eski Yugoslavya'da yaşamaktaydı.1923-1933 yılları arasında yaklaşık 110 bin göçmen Türkiye'ye gelmiştir. II. Dünya Savaşı esnasında ve sonrasında göç durmuş hatta yönetim tarafından engellenmiştir. (13)  1950'lerde Yugoslavya'dan serbest göç başlamış, 1952-67 yılları arasında tamamı serbest göçmen olarak yaklaşık 175,392 kişi gelmiştir. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Yugoslavya'daki Türklerin tam nüfusunu belirlemek güç olmuştur, çünkü politik atmosfere göre Türkler kendilerini Pomak veya Arnavut olarak tanımlamışlardır. 1970 ve 80'lerde 4500 den daha az göçmen gelmiştir.  Eski Yugoslavya'dan en yoğun göç Bosna-Hersek savaşı sırasında yaşanmıştır. Fakat Balkanlardan gelenlerle karşılaştırdığımızda farklı bir nitelik arz etmektedir. Çünkü Bosna-Hersekli Müslümanlar yani Boşnaklar, Slav asıllı olup sonradan Müslümanlaşmış bir topluluktur. Fakat bir süre Osmanlı hakimiyetinde yaşadıkları için Türkleri tanımaktadırlar.  1991 yılı ortalarından sonra çeşitli Avrupa ülkelerine Bosna-Hersek'ten göç etmek zorunda kalan savaş mağduru veya tehdit altında kalan insanlar olmuştur. 1992 den bu yana Türkiye, ortak kültürel geçmişin varlığı ve "Müslüman ülke" olması nedeniyle Boşnakların "güvenli yer" olarak sığınma talebinde bulundukları ülkeler arasında yer almaktadırlar. Türkiye'ye yaklaşık 20.000 kişi gelmiştir. Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye'deki sığınmacı sayısı çok yüksek olmamakla birlikte "geçici sığınma statüsü" içinde yerleştirilmeleri sağlanan Bosnalı göçmenlerin bir kısmı Türkiye'de kalmayı ve vatandaş olabilmeyi istemektedirler.(14) Savaşın bitiminden sonra Türkiye'deki Boşnaklar Mayıs 1996 dan itibaren ülkelerine dönmeye başladılar. 121 kişilik ilk grubu kısa sürede 2000 kişilik bir grup izledi.

  Görüldüğü gibi daha önceden Balkan ülkelerinden gelenlerden farklı olarak Boşnakların hem geliş nedenleri (savaş), hem nitelikleri(Müslüman oluşları ama Türk olmamaları), hem değerlendirildikleri statü (sığınmacı), hem de beklentileri (Türkiye'yi nihai hedef olarak değil, başka ülkelere geçmek için bir basamak olarak görmüşlerdir.) farklılık arz etmektedir. (15)
  4) Romanya  1930 sayımlarına göre Romanya'da 176.931 Türk ve Tatar, 105.750 Gagavuz, Hıristiyan Ortodoks Türk yaşamaktaydı. Bunların çoğu Bessarabi ve Dobruca'da yaşıyordu. 1930'larda, Romanya ve Türkiye arasındaki anlaşmaya göre 117.095 Türk ve Tatar Türkiye'ye göç etti. II. Dünya Savaşı sırasında da 4201 kişi daha göç etti.  1992 sayımlarında Türk nüfusunun 54.181 olduğu belirlenmiştir. Romanya'dan göçü daha az olmasının sebebi Türk toplumuna göreceli olarak daha özgürlükçü bir ortamın sağlanıp, kültürel ve azınlık haklarının tanınmasıdır.  Doğu bloğunun çöküşüyle Romanya'dan göçün de şekli değişmiş, Türk göçünün yerini ticaret yapmak ve çalışmak için Türkiye'ye Romanya vatandaşlarının yasadışı göçü almıştır. Romen vatandaşlar tekstilden, turizme, ev işlerine, fuhuşça kadar çeşitli sektörlerde izinli veya izinsiz çalışmaktadırlar. Türkiye'yi seçmelerindeki en önemli faktörler hem Türkiye'nin vize uygulamasının olmaması hem de Türkiye'ye ulaşımın kolay olmasıdır.
  Sayılarla Ülkemizdeki Muhacırlar  Yunanistan'dan. 1820'de Mora isyanından sonra, Sakız, Girit, Epir ve diğer adalardaki Türklerin korunması, Osmanlılar için büyük bir mesele oldu. Avrupa'dan gelen gönüllü askerlerle Rum çeteciler, Teselya ve Ege adaları ile Mora'da oturan Türk ve Müslüman halka zulmetmeye başladılar ve 32 000 Müslüman Türkü öldürdüler. Rusya ile İngiltere arasında yapılan anlaşma (1826) ile bağımsız Yunan devleti kuruldu ve Müslüman halkı Yunanistan'dan çıkarma kararı alındı. Mora'da bulunan Türklere ait arazi satın alınacak, halk, Osmanlı Devletinin bir kısım bölgelerine göç edecekti. Bu teklif Osmanlı Devleti tarafından reddolununca, Rus-İngiliz baskısına Fransızlar da katıldı. Osmanlı donanması, Navarin'de yakıldı (20 Kasım 1827). Fransızlar, karaya asker çıkardılar. 1828'de Rusya da harp ilan edince, Osmanlı Devleti, zor durumda kaldı. Edirne'ye ve Erzurum'a kadar Osmanlı toprakları saldırıya uğradı. Anadolu'ya göç başladı. İmzalanan Edirne Antlaşması'yla (1829) savaş son buldu. Yunanistan, Osmanlı Devleti tarafından tanındı. Bölgedeki Türklerin göç anlaşması İstanbul'da kabul edildi (1830). II. Mahmud Han, bu antlaşmayı önce kabul etmek istemedi, fakat İngiltere ve Fransa'nın baskısıyla, Mora'da oturan Türklerin altı ay içinde burayı boşaltmaları istendi. II. Mahmud Han, Mora'da daha fazla kan dökülmesini istemediği için, antlaşmanın şer'i şerîfe aykırı olmadığına dair şeyhülislâmdan fetva aldı, sonra Mora'dan Türk göçü başladı. Girit'te Rum katliâmı şiddetlenince (1864), buradaki Türk halkı zor durumda kaldı. Neticede Girit'ten Anadolu'ya ve İstanbul'a 60 000 kişi göç etti. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Yunanistan'daki Türklerden bir kısmı, Anadolu'ya göç ettiler. Kurtuluş Savaşı'nı takip eden Lozan Antlaşması hükümlerine göre yapılan mübadele sonunda, Türkiye'ye pek çok Türk ailesi göç etti (1923-1933 yılları arasında 384 000 kişi).  Göçler, 1934-1960 arasında da devam etti 23 788 kişi Türkiye'ye geldi. 1960-1970 arasında 2081 kişi Yunanistan'dan Türkiye'ye yerleşti.  Bulgaristan'dan. Rusların 1828'de Tuna'yı aşarak Edirne'ye kadar gelmesi ve Bulgarları Türklerin üzerine saldırtması sonucunda bozguna uğrayan şehir ve kasabalardan, perişan halde 30 000 Türk, Türkiye'ye göç etti. 1876'da Rusya, Almanya ve Avusturya tarafından Balkanlar bölündü. Avusturya, Bosna-Hersek'i aldı, ayrıca Bulgarlara ve Sırplara, Rusya himayesinde bağımsızlık verildi. Aynı yıl Bulgarlar, Türklere karşı şiddet hareketlerine giriştiler; buradaki Türkleri korumakla görevli Türk ordusunun hareketi, Avrupa devletlerinin müdahalesiyle durduruldu. Binlerce Türk, Edirne, İstanbul ve Anadolu'ya göç etti. 1877 Osmanlı-Rus Savaşından sonra yapılan Berlin Antlaşması'yla Bulgaristan devletinin kurulması kabul edildi. Bu durum, Bulgaristan'daki Türkler için kötü oldu ve 1876-1878 yılları arasında 200 000 Türk Edirne ve civarına yerleşti. 300 000 göçmen, Rumeli'den Anadolu'ya geçti. 75 000'i Halep ve Şam'a, 25000'i Adana'ya, 10 000'i Konya ve Kastamonu'ya, 10 000'i Kıbrıs'a yerleşti. Sivas, Amasya ve Diyarbakır'a beşer bin kişi, Cezayir'e 500 kişi gönderildi. Kuzey Bulgaristan'dan göç eden bir kısım Türkler, Rodoplar'da Ruslarla çarpışan Pomaklarla birleştiler. Birçok silâhlı saldırıya uğrayan göç kafilesi, ağır kayıplar vererek Türkiye'ye gelebildi. Doğu ve Batı Trakya ile İstanbul göçmenlerle doldu.  Birinci Dünya Savaşında Bulgaristan, Türkiye'nin müttefiki olunca, göç eden kafilelere bazı kolaylıklar gösterdi, fakat ellerindeki mal ve mülkün bedelini değerinden çok düşük olarak ödedi.  1885-1923 yılları arsında Türkiye'ye 500 000 kişi göç etti. 1927'den sonra yeniden şiddet hareketleri görüldü. Deliorman Türkleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye göçü göze alamadılar ve 1930-1933'te Romanya'ya, buradan da Köstence yoluyla Türkiye'ye geldiler. 1923-1933 yılları arasında göç edenlerin sayısı 101 507'dir. Yine Bulgaristan'dan 1934-1960 arasında 272 971 kişi Türkiye'ye göç etti. 1951-1952 yıllarında Bulgarlar, 154 385 Türk vatandaşını Edirne'ye gönderdi. Bütün bu göçlere rağmen bugün Bulgaristan'da halen 1 milyonun üstünde Türk vardır. Bu Türkler için, Bulgaristan yeni göç planları hazırladı. Buna göre, Türkiye'de yakın akrabaları bulunan Türkler, Türkiye'ye göç edebilecekti. 1970 yılının her ayında kafileler halinde Türkiye'ye göçler başladı. Türkiye'ye 1960-1970 arasında Bulgaristan'dan gelen serbest göçmenlerin sayısı 13125'tir.  Romanya'dan. Romanya toprakları, Osmanlı İmparatorluğunun idaresindeyken, Besarabya ve Kırım'dan onbinlerce Türk buraya yerleşti. 1806-1812 Osmanlı-Rus savaşlarında, Rus orduları Tuna'yı aşarak Şumnu'ya kadar ilerlediği sırada, Akkerman, Bender, İsmail kalelerinde muhasarada kalan Türkler, Dobruca'ya; Eflâk ve Boğdan'da bulunanlar da güneye doğru göç ettiler. Böylece gelmiş olan bu göçmenlerin sayısı, 200 000 kişiyi aştı. Birçoğu da Anadolu'ya ve özellikle Eskişehir'e yerleşti. 1826'da yapılan Akkerman antlaşmasıyla, Müslüman ve Türklerin bu bölgede oturması şartlara bağlandı. Besarabya, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşından sonra Rusların eline geçti. Dobruca, Rumenlere verildi. Devam eden Rus saldırılarından zarar gören Türkler, göç etmeye başladılar. Sonraki yıllarda Dobruca'dan 80-90 000 Türk, yurtlarını terk ederek Anadolu'ya yerleştiler. Bölgede kalan Türklerin Romen ordusuna alınmak istenmesi üzerine, Türkiye'ye yeniden göç başladı (1883). 1899'daki kıtlıkta Türk ahâli, Tulça sancağından Köstence ve Tulça yoluyla, denizden Anadolu'ya geçtiler. 1900-1923 arasında, göçlerde bir azalma görüldü. 1923'ten sonra, Dobruca'dan yeni göçler başladı. 1923-1933 arasında 33 852 kişi göç etti. Türklerden boşalan yerlere yerleştirilen Makedonyalı Ulahlar, takındıkları sert tavırlarla, Türk halkını fazlasıyla rahatsız ettiler. Bu durum, yeni Türk göçlerine sebep oldu. 1934'te 15 321 kişi göç etti. Romen hükümeti ile yapılan anlaşmalarla, göç işleri bir düzene sokuldu. 1935-1939 arası, toplam olarak 64 570 kişi göç etti. Romanya, 1939'da güney Dobruca'yı Bulgarlara bıraktı ve burada kalan 8000 Türk, 1952'de Türkiye'ye gönderildi. 1934-1960 yılları arasında Romanya'dan göç edenlerin sayısı 87 476'dır. Bu göçmenler, Trakya, Batı Anadolu ve diğer bölgelere yerleştirildiler. 1960-1970 arasında Romanya'dan 271 serbest göçmen geldi.  Yugoslavya'dan. 1804'te isyan eden Sırpların şiddet hareketleri sırasında, Semendire'ye bağlı yerlerde Türklere karşı girişilen katliâmdan kaçanlar, Rumeli ve Bosna-Hersek'e göç ettiler. 1806-1812 Osmanlı-Rus savaşının başlamasıyla Ruslardan yardım gören Sırplar, Türkler üzerindeki şiddet hareketlerini ve baskıyı daha da arttırdılar. Bu sırada kaçabilen Türkler, Manastır, Üsküp ve Kosova'ya yerleştiler. 1826'da imzalanan Akkerman antlaşmasıyla, 150 000'e yakın Türk, Sırbistan'dan çıkarıldı; Belgrad ve diğer Türk kalelerinden 15 000 kadar Türk, Anadolu'ya göç ederek Sakarya ırmağı çevresine yerleşti. 1908-1923 yılları arasında 300 000, 1923-1933 arasında da 108 179 Türk, Türkiye'ye göç etti. Yugoslavya'daki rejim değişikliğinden sonra da göç hareketleri devam etti. 1934-1960 yıllarında 160 922 kişi Türkiye'ye yerleşti. Yugoslavya'dan göçler, daha sonraki yılarda da yakın zamana kadar devam etmiştir. 1960-1970 arasında 43 753 serbest göçmen gelmiştir.

  Ünlü göçmenler

  En BÜYÜK Muhacır  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK,


  Balkan kökenli ünlülerden

  Mustafa Kemal ATATÜRK

  Mehmet Akif Ersoy(şair)

  Yahya Kemal Beyatlı (Şair,yazar ve politikacı)

  Nazım Hikmet(şair)

  Kenan Evren(eski cumhurbaşkanı , eski genel kurmay ve devlet başkanı)

  Süleyman Demirel(eski cumhurbakanı ve eski başbakan)

  Tansu Çiller(eski başbakan)

  Yusuf Nalkesen(bestekar)

  Dr. Sadık Ahmet(siyasetçi)

  Sezen Aksu(sanatçı)

  Candan Erçetin(sanatçı)

  Çevik BiR(orgeneral)

  Mustafa Karahasan(gazeteci yazar)

  Hakan Şükür(futbolcu)

  Arif Erdem(futolcu ve eski takım arkadaşım )

  Hakan ve Zafer Peker(sanatçı)

  ve kesin emin olmamakla birlikte Tuncay Şanlı ve Nihat Kahveci'nin anne tarafından Balkan kökenli olduklarını söyleniyor...

  Aniden şöhret olup, bi anda kazandığı o kadar parayı bi çırpıda harcamayı başarabilen CİGULİ'yi unutmayalım...  Erkan Can (1958) Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu(hani şu "Fırtına" dizisindeki imam rolünü oynayan kişi) . 1998 ve 2006 yıllarında Antalya Altın Portakal film festivalinde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır. Bursa doğumlu kendisi.

  Daha önce de "Mahallenin muhtarlarunda" Temel rolünü oynuyordu, bir canlı söyleşisindeki "karadenizlimisiniz?" sorusuna "Hayır, aslında biz Bulgaristan göçmeniyiz" demişti.  Ahmet Kara (1870 - 1902)  Türk, güreşçi. İlk dünya güreş şampiyonluğunu kazanmıştır.  Bugün Bulgaristan sınırları içinde bulunan Deliorman'ın Hezargrad kasabasında doğdu. Küçük yaşta güreşe başladı. Döneminin ünlü pehlivanlarından Hergeleci İbrahim'in çırağı olarak yetişti. Kuvveti ve güreş yeteneği sayesinde kısa zamanda adını duyurdu. Hayatının en başarılı güreşlerini yurt dışında yaptı. 1897'de öğretmeni Hergeleci İbrahim ile birlikte ilk kez Avrupa'ya gitti ve orada yaptığı tüm güreşleri kazandı. 1899'da XX. yy'a giriş nedeniyle Paris'te düzenlenen büyük fuar dolayısıyla yapılan ilk dünya güreş şampiyonluğu müsabakalarına katıldı. Bu şampiyonada dünyanın en seçkin güreşçilerini birbiri peşisıra yenerek ilk resmi dünya şampiyonluğunu kazandı. İstanbul'a döndüğünde padişah II. Abdülhamid tarafından Osmanî Nişanı ile ödüllendirildi.  Zekeriya Güçlü (1971 - .... )

  1971 yılında Bulgaristan'da dünyaya geldi.

  1983 yılında güreşe başladı. İstanbul Gemi Sanayi Spor Kulübünde güreş yaptı.

  Antrenörleri İsmail Nizamoğlu.

  1990 yılı Sakarya TÜRKİYE de Serbest stil +100 Kg da Ümitler Balkan 1.

  1990 yılı İstanbul TÜRKİYE de Gençler Serbest stil 115 Kg da Dünya 1.

  1991 yılı Prievidze ÇEKOSLAVAKYA da Ümitler Serbest stil 130 Kg da Dünya 2.

  1991 yılı YUGOSLAVYA da Serbest stil +100 Kg da Gençler Balkan 1.

  1992 yılı MACARİSTAN da Ümitler Serbest stil Avrupa 1.

  1997 yılı Bari İTALYA da Serbest stil 125 Kg da Akdeniz Oyunları 1.

  1997 yılı Krosnoyarsk RUSYA da Serbest stil 125 Kg da Dünya 1.

  Halen Gebze Belediye Spor Kulübünde güreş yapmaya devam etmektedir.  Necdet Yakın (1932 - 2006)  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’ndan (İBB Şehir Tiyatroları) 1997 yılında emekli olan Necdet Yakın (01.01.1932 Bulgaristan doğumlu) 20 Eylül 2006 tarihinde vefat etti.  Nezihe Viranyalı (1925 - 2004)  İlk Türk kadın pilotlardan

  Sabiha Gökçen tarafından yetiştirilen dört kadın pilotun (diğerleri Edibe Subaşı, Yıldız Uçman ve Sahavet Karapas) sonuncusudur.

  1925’te Bulgaristan'ın Vidin şehrinde dünyaya geldi. İlk Türk kadın pilot Sabiha Gökçen’in uçakla Balkanlar’ı gezmesinden ve Sofya’da yaptığı gösterilerden çok etkilenerek Türkiye’ye geldi. Türkkuşu Eğitim Merkezi’ne kaydoldu. Sabiha Gökçen tarafından yetiştirildi. Önce paraşütçülük, daha sonra planör ve pilot brövesi aldı. Türkkuşu okullarında yüzlerce öğrenci yetiştirdi.  Ziyaettin Akbulut (1949 - .... )  1949'da Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinin Bayraklar köyünde doğdu. 1 yaşında ailesiyle birlikte Tekirdağ'a yerleşti. Atatürk İlkokulu'nu, Namık Kemal Ortaokulu ve Lisesi'ni Tekirdağ'da bitirdikten sonra girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1972 yılında mezun oldu. Meslek hayatına 1973 yılında Erzurum'da Kaymakam Adayı olarak başladı. 1975 yılında öğretmen Adviye Akbulut Hanımefendi ile evlendi.  Sırasıyla Ulus, Cihanbeyli, Atabey, Şavşat, Çivril ve Elmalı Kaymakamlıkları görevinden sonra 1985 yılında Mülkiye Müfettişliği'ne atandı. Aynı dönemde İçişleri Bakanı danışmanlığı ve İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 1990 yılında Şanlıurfa Valiliği, 1996'da Konya Valiliği, 1997'de Merkez Valiliği görevlerinin ardından 2000 yılında kendi isteğiyle emekli oldu. ABD'de 1 yıl Amerikan Yönetim Sistemi üzerine araştırma ve incelemeler yaptı.  Hakkı Yeten (1910 - 1989)  Bulgaristan'da, 1910 yılında dünyaya gelen Yeten, 1931-45 yılları arasında Beşiktaş'ta futbol oynadı.  "Baba Hakkı"diye tanınan Yeten, uzun yıllar formasını giydiği Beşiktaş'a yönetici olarak da hizmet etti. 1960-63, 1964-66, 1967-68 yılları arasında başkanlık yapan Yeten, 1989 yılında öldü.  Fedail Güler (1972 - .... )  1972'de Bulgaristan'da doğdu. Haltere 1986'da başladı. 1991 Akdeniz Oyunları'nda silkme ve toplamda altın, koparmada gümüş, 1991 Gençler Balkan ve 1992 Gençler Avrupa Şampiyonaları'nda 67.5 kiloda 3'er altın madalya, 1992 Akdeniz Oyunları'nda 64 kiloda koparma ve toplamda altın, silkmede gümüş madalya elde etti. 1993 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 70 kiloda 3 gümüş madalya alırken, 1994'Dünya Şampiyonası'nda iki dünya rekoru kırarak 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. 1995'te Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın, Dünya Şampiyonası'nda ise 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.  Muharrem Atik (1938 - .... )  Bulgaristan'da (Razgrad) doğan Atik, Bulgaristan Beden Eğitimi Yüksekokulu'nu bitirdi. Sağlık nedeniyle 23 yaşında güreşi bırakmak zorunda kalan Atik, 1971 yılında Türkiye'ye geldi.  Serbest Güreş Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü yapan Atik, aralıklarla bu görevi 1989 yılına kadar devam ettirdi. Çeşitli kulüplerde antrenör olarak görev alan Atik, güreş tekniklerinin yer aldığı bir de kitap yazdı.  Sunay Bulut (1967 - .... )  1967 yılında Filibe'de doğdu. Haltere 1978'de Filibe'de başladı. 1986 yılında Bulgaristan'da Balkan Şampiyonu oldu. 1989'da Türkiye'ye geldi. 1990'da Macaristan'da dünya beşincisi, 1991'de Polonya'da Avrupa üçüncüsü, 1992'de Barselona'da olimpiyat dokuzuncusu ve 1993'de Bulgaristan'da Avrupa ikincisi oldu. 1994 Dünya Şampiyonası'nda 83 kiloda silkmede dünya rekoru kırarak gümüş ve toplamda bronz madalya kazandı. 1995 Avrupa Şampiyonası'nda 91 kiloda bronz madalya aldı. 1996'da Avrupa Şampiyonu oldu.  Tunalı Hilmi (1871 - 1928)  Türk siyaset adamı. 28 Ağustos 1871'de Eskicuma'da doğdu. Jön Türk ve Türkçülük Hareketlerinin önde gelen adlarındandır. Fatih Askeri RÜşdiyesi'ni bitirdi. Kuleli Askeri İdadisi öğrencisiyken Teşvik adlı gizli bir haftalık dergi çıkardığı için tutuklandı. Daha sonra girdiği Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de "Gizli Mektepliler" adlı bir örgüt kurdu.  Ekim 1895'te, son sınıf öğrencisiyken Avrupa'ya kaçarak Cenevre'ye yerleşti. Öğrenimini Cenevre üniversitesinde sürdürerek pedegoji bölümünü bitirdi.  Hilmi Şensoy (1960 - .... )  1960 yılında Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde doğdu. İlkokul üçüncü sınıfı Bulgaristan'da bitirdikten sonra 1970 yılında yapılan göç anlaşmasıyla ailesi ile birlikte Bursa'ya geldi. İlk öğrenimini Uludağ İlkokulu'nda, orta öğrenimini ise Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1985 yılında mezun oldu.  Yapı stajını Bursa Belediyesi'nde tamamlayan Hilmi Şensoy, Bursa'da özel bir inşaat firmasındaki iki yıllık şantiye şefliği görevinden sonra kendi işyerini kurdu ve serbest inşaat mühendisi olarak çalışmalarını sürdürdü. Mesleği gereği ağırlıklı olarak proje mühendisliği ve yapı denetim hizmetleri verdiği inşaat sektöründen 1999 yılında ayrılarak Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığı'na seçildi.  Hilmi Şensoy evli ve iki çocuk babasıdır.  Kurtdereli Mehmet (1869 - 1938)  1869 yılında Deliorman'da doğdu. 1.92 m boyunda ve 148 kg ağırlığında idi. 21 yaşında Koca Yusuf'un karşısına çıktı. Övgüsünü aldı. 1899 Avrupa'ya gitti. Callmett, Pitejenski ve Dumas'ı yendi. Petrow'a yenildi. Galibiyetler listesine Hintli Gulan, Macar Caya, Rus Baradonow Alman Mülleri'de ekledi. 1911'de 32 gecede 43 müsabaka yaptı ve "Cihan şampiyonu" ilan edildi.1938 yılında Balıkesir'de öldü.  Kaynak:www.kimkimdir.gen.tr  Av. Zeki KAHRAMAN  1966 tarihinde Kırcaali' de doğdu. 1984 yılında Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesi’nden mezun oldu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1990 yılından itibaren serbest avukatlık yapmaktadır. 1996-1998 ve 2000-2002 dönemlerinde ÇHD Bursa Şube Başkanlığı görevinde bulundu. 2002-2003 yılları arasında Bursa Barosu Genel Sekreterliği görevinde bulunan Av. Zeki KAHRAMAN, 2003 yılında Bursa Barosu Başkan Yardımcılığı görevini yapmaya başladı ve halen bu görevine devam etmektedir.  Kaynak: Google  Arzu Tahirova (Kırcaali, 1951) -

  Durhan Aliev (Durhan Ali) (Kırcaali, 1952) -

  Saffet Eren (Eğridere, 1952) -

  Emine Hocova (Emine Hocaoğlu) (Mestanlı, 1958)

  Şairlerhttp://209.85.135.104/search?q=cache:CFOTC8lw-XsJ:www.turizm.gov.tr/TR/dosyagoster.aspx%3FDIL%3D 1%26BELGEANAH%3D109875%26DOSYAISIM%3DArzuTahirova-DurhanAliev-SaffetEren-EmineHocova.pdf+K%C4%B1rcaali%27de+do%C4%9Fdu&hl=t r&gl=tr&ct=clnk&cd=6

  Akademisyenlerden ilk akla gelen göçmen kökenli profesörler:  Prof.Dr. Emin Balkan- Uludağ Üniv. Çocuk Cerrahisi Çocuk Ürolojisi Bölüm Başkanı (Balgöç genel başkanı)  Prof.Dr. Şazi İmamoğlu- Uludağ Üniv. İç Hastalıları Anabilim Dalı Başkanı....  Prof.Dr. Ahmet Tunalı : Uludağ Üniv. İç Hastalıları Anabilim Dalı kurucu öğretim üyesi..  Türkiye'de iki Üniversitemizin REKTÖR'ü Bulgaristan Kökenli  Trakya Üniversitesi - Prof. Dr. Enver DURAN (Bursa Doğumlu ama köken Bulgaristan)  Sakarya Üniversitesi - Prof. Dr. Mehmet DURMAN (Bursa Doğumlu ama köken Varna)  Bunun yanında daha birçok Öğretim Üyesi var Prof. Dr.- Doç. Dr. - Yrd. Doç. Dr. ve diğer Akademik Mevkilerde,  Çok başarılı İş Adamları, Doktorlar, Öğretmenler de var.  Tahsin ÖZGÜÇ - Türk Arkeolog (http://tr.wikipedia.org/wiki/Tahsin_%C3%96zg%C3%BC %C3%A7)  Sibel Gürsoy  1978 yılında Bulgaristan' da doğan Sibel Gürsoy, 16 yaşında iken profesyonel olarak müzik ile ilgilenmeye başladı.

  Çok sayıda reklam ve film müziği seslendirdi, bunlardan bazıları

  "Ağır Roman", "Gemide" gibi Türk sinemasından örneklerdi, bazıları ise

  "Herkül" ve "Sihirli Kılıç" gibi Warner Bross ve Walt Disney çizgi filmlerinin

  Türkçe versiyonlarıydı. Aynı dönemde hem sahne, hem de stüdyo vokalistliği çalışmalarını sürdürdü.  1998 yılında, Fahir Atakoğlu ile çıktığı turnedeki canlı performanslar,

  albüm olarak daha sonradan basıldı.  1999 yılında, "Gündüz Gece" adındaki ilk solo albümünü, David Bowie, Queen ve Tina Turner ile yaptığı çalışmalarla bilinen değerli müzisyen,

  Erdal Kızılçay prodüktürlüğünde gerçeklerştirdi.  2002 yılında davulcu Cengiz Baysal ile birlikte 9. İstanbul Caz Festivalinde konser verdi ve yeni çıkan albümünde de yer aldı. Aynı sene, Malezya Kültür Bakanlığı tarafından tespit edilen ve 17 ülkede ve dilde seslendirilen bir tanıtım şarkısının Türkçe versiyonunu seslendirmek üzere seçildi.  Caz formları üzerine yeniden düzenlenen, Bulgar halk şarkılarından ve Türkülerden oluşan "Kaval Sviri", Sibel' in en son projesi.

  Bu proje de, 10. İstanbul Caz festivalinde yer aldı.

  Sibel Gürsoy, 2003 yılında, Bilgi Üniversitesi Müzik Departmanı,

  "Vocal-Performance" Bölümü' nden mezun oldu.

  Su an çeşitli projeler ile sahne performanslarını sürdürmektedir.  Mustafa Kemal Atatürk Selanik

  Zübeyde hanım vodina

  Mehmet akif ersoy istilal marşını yazan arnavut

  İsmet inönü annesi bulgaristan

  Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ aslen Rumeli Manastır kökenli bir aileye mensuptur.

  Kavalalı Mehmed Ali Paşa

  Ali sami yen galatasaray başkanı

  Kenan evren cumhurbaşkanı

  Piri Reis Gelibolu

  Fatih Sultan Mehmet Edirne Doğumlu

  Hayrettin Paşa Selanik Vardar Yenicesin kıyı türklerinden

  Mareşal Fevzi Çakmak Paşa (kendisi crnagora) karadag Bosnaklarındadır

  Köprülü Mehmet Paşa Berat'ın Ruznik kasabasında dünyaya geldi

  Çevik bir generel selanik ailesi

  Sabiha gökçen ilk kadın pilot selanik

  Tahsin yazıcı asker ve siyasetçi

  Ali fethi okyar siyasetçi ve asker

  Refet bele asker ve siyasetçi selanik

  Kazım özalp asker ve siyasetçi

  Köprülü hamdi kuvayiye komutanı

  Cumhurbaşkanı Ahmet necdet Sezer Mübadilmiş Yunanistan’ın Serez bölgesinden geldiği için, soyadı kanununa kadar ‘Serezlioğlu’ lakabını kullandı.

  Şeyh bedrettin din alimi

  Ali Dincer Bulgaristan Razgrad sehride dogmus,Türk siyasetçi.milletvekili,devlet bakanı Ank. bld. bşk. olmş

  Ali fethi okyar Makedonya Pirlepe - 7 Mayıs 1943, İstanbul), Türk asker ve siyaset adamı

  Deli ormanın koca çınarı Ahmet Hazerfen

  Tansu çiller başbakan selanikten ailesi

  Necdet menzir bakan

  Ertuğrul yalçınbayır milletvekili

  Lütfullah kayalar bakan selanikten ailesi

  Meral akşaner bakan selanikten ailesi

  Hilmi tunalı siyasetçi

  Yusuf nalkesen bestekar

  Hüsamettin cindoruk meclis başkanı

  İlhan Koman Edirne Doğumlu Yazar

  Gani Müjde Kosova Prizren Yazar - Yönetmen

  Oktay Sinanoğlu köken Rumeli’ye, Batı Trakya’ya, Kavala ve Selanik’e uzanır. Profesör

  Ahmet Piriştina Arnavut kökenli Belediye başkanı

  Ali dinçer siyasetçi

  Emel ağar mehmet ağarın eşi

  Necip hablemitoğlu Akademisyen

  Affet inan atatürkün manevi kızı selanik

  Ahmet emin yalman gazeteci selanik

  Cahit arif matematikçi selanik  Yahya kemal bayatlı şair

  Nazım Hikmet Ran Selanik'te dünyaya geldi yazar  Mithat şükrü bleda ittihatçı milletvekili selanik

  Cahit uçuk yazar selanik

  Cavit bey ittihat ve terakki liderlerinden selanik

  Makbule atadan atatürkün kız kardeşi selanik

  zekeriya sertel gazeteci ve yayıncı selanik

  Şefik hüsnü doktor ve siyasetçi selanik  Ekrem pakdemirli bakan

  Sedat simavi

  Debreli hasan eşkiya drama  Cavit çağlar bakan işadamı

  Serdar Hotiç, Saraybosnalı göçmen Hotiç ayakkabılarının sahibi

  Cem Uzan İş adamı

  Ali osman sönmez işadamı bulgaristan

  Şarık Tara - 22 Nisan 1930 yılında Üsküp'te doğmuştur Enka Şirketler grubu İşadamı  Hasan tahsin gazeteci selanik

  Uğur Dündar Gazeteci

  Ertuğrul özkök gazeteci bulgaristandan ailesi

  Ali Kırca Bulgaristan Göçmeni Gazeteci

  İlhan selçuk gazeteci

  Emin çölaşan gazeteci

  Doğan hızlan gazeteci

  İlhan selçuk gazeteci

  Hüseyin cahit yalçın gazeteci yazar siyasetçi selanik

  Mustafa karahasan gazeteci

  İslam Çupi Arnavutluk Tiran Doğumlu Spor yazarı  Gs Eski Başkanı özhan Canaydın kökeni Arnavut 'tur

  Ali şen fenerbahçe başkanı işadamı Prizren yugoslavya

  Abdullah acar işadamı fenerbahçe yöneticisi- vodina karacaova ailesi

  Hüsnü yazıcı iş adamı siyasetçi sarıyerspor yöneticisi-vodina karacaova ailesi

  Metin Oktay Aslen Makedonya kökenli bir Rumeli Türkü'dür

  Hakan şükür futbolcu Priştine

  Arda Turan Baba ve Anne tarafından Makedonya Kalkandelen(Tetova) kökenlidir

  Arif Erdem Futbolcu kendisi makodonya-kumanovalıdırr

  Elvır Boliç Boşnak futbolcu

  Sedat Balkanlı Aslen Arnavut kökenlidir.

  Saffet sancaklı futbolcu

  Koca Yusuf Bulgaristan Güreşçi

  Mecnur çolak fenerbahçeli futbolcu

  Semih Şentürk Makedonya Drejilova Kökenli Futbolcu

  Naim süleymanoğlu sporcu bulgaristan

  Hakkı yeten beşiktaşlı futbulcu vodina

  Elvır Baliç Boşnak Futbolcu

  Hüseyin Beşok Boşnak Basketbolbu

  Hidayet Türkoğlu Boşnak Basketbocu

  Mirsad Türkcan Boşnak Basketbolcu

  Emre Belözoğlu futbolcu kökeni Göçmendir

  Halil Mutlu Kırcaali doğumlu güreşçi

  Ahmet kara güreşçi bulgaristan

  Zekeriya güçlü güreşçi

  Kurtdereli mehmet güreşçi

  Muharrem atik güreşçi  Barış manço sanatçı

  Ömer kavur yönetmen

  Banu alkan sanatçı yugoslavya

  Fikret Kuşkan Oyuncu Arnavut kökenli. oyuncu

  Pakize suda sanatçı

  Alaattin Şensoy Makedonyalı Sanatçı

  Uğur Arslan Kökeni Rumeli Sanatçı

  Damla Debre oyuncu

  Arzu Balkan oyuncu

  Ahmet özhan sanatçı

  Hürrem erman sinamacı vodina

  Hülya koçyiğit sanatçı bulgaristandan ailesi

  Cem Adrian Şarkıcı yugoslav kökenli ailenin tek çocuğudur

  Zafer peker sanatçı

  Hakan peker sanatçı

  Şoray uzun sanatçı

  Havva Karakaş 1950 Yılında Makedonya’dan göç etmiş İzmir de Doğmlu Trt sanatçısı

  İsmail hacıoğlu sanatçı

  Ferhan Şensoy - Usta Tiyatrocu

  Türkan varol Spiker

  Hülya avşar annesi selanik

  Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım, Kökeni Arnavuttur

  Metin Şentürk Prizren Sanatçı

  Derya köroğlu sanatçı

  Hulusi kentmen Bulgaristan Veliki Turnovo Oyuncu

  Aysel Gürel Vidin söz yazarı sanatçı

  Sibel gürsoy Bulgaristan doğumlu sanatci

  Müşerref akay sanatçı

  Ebru gündeş sanatçı annesi

  Nilüfer sanatçı babası

  Üstün assutay tiyatrocu

  Emel sayın sanatçı

  Güven hokka tiyatrocu

  Sezen aksu sanatçı

  Murat soydan sanatçı

  Erkan can tiyatrocu

  Candan erçetin sanatçı

  Suzan Kardeş, (d. 1960, Kosova), makyaj uzmanı (makyöz), ses sanatçısı.

  Arif Şentürk Kumanova Makedonya Doğumlu

  Burhan Öcal Dünyaca ünlü perküsyon sanatçısıdır

  Necdet yakın tiyatrocu

  Burak ve sanem hakkı sanatçı Oyucu

  Gülben ergen sanatçı,

  Melike Öcalan Spiker oyuncu

  Seçkin Piriler - manken

  Sibel Can'ın dedesi (baba tarafı) Üsküplü

  Beyazıt Öztürk Ane tarafı Bg Tolbuhin Dobric köyünden Showmen

  Paşhan yımazel aslen Batı trakya olarak biliniyor dedeleri bulgaristan göçmeni lavec lovca köyünden  Kaynak: Hüsnü Yazıcı Hürriyet ve Bağımsızlık benim karakterimdir.

  TAMAMENhttps://forum.donanimhaber.com/m_27908790/tm.htm konusundan ALINTIDIR.
  Genel Muhacır İmzası

  [center][image]https://store.donanimhaber.com/76/41/9e/76419e45c3517e5551ae6cb0965592e0.png[/image][/center][center][size=1][b]

  [link=https://forum.donanimhaber.com/m_47429367/mpage_1/f_/key_//tm.htm#47429863][color=#000066]Muhacir diye küçümsenenler,tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar,yani "Düşmanla sonuna kadar dövüşenler" çekilen ordunun ri'cat hatlarını sağlamak için kendilerini feda edenler ve düşman karşısında kaçmak,çekilmek nedir bilmeyenlerdir.Muhacirler kaybedilmiş ülkelerimizin milli hatıralarıdır.

  17.01.1931 | M.Kemal Atatürk [/color][/link][/b][/size][/center]  Bulgaristan Göçmenleri İmzası  [center][image]https://store.donanimhaber.com/9a/15/fe/9a15fe0b044cf202b853ddc14ab39579.png[/image][/center][center][size=1][b]

  [link=https://forum.donanimhaber.com/m_47429367/mpage_1/f_/key_//tm.htm#47429863][color=#000066]Muhacir diye küçümsenenler,tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar,yani "Düşmanla sonuna kadar dövüşenler" çekilen ordunun ri'cat hatlarını sağlamak için kendilerini feda edenler ve düşman karşısında kaçmak,çekilmek nedir bilmeyenlerdir.Muhacirler kaybedilmiş ülkelerimizin milli hatıralarıdır.

  17.01.1931 | M.Kemal Atatürk [/color][/link][/b][/size][/center]

  Makedonya Muhacırları İmzası  [center][image]https://store.donanimhaber.com/09/e2/50/09e2506d43a2301a1bdf7c64ffac98c3.png[/image][/center][center][size=1][b][link=https://forum.donanimhaber.com/m_47429367/mpage_1/f_/key_//tm.htm#47429863][color=#000066]Muhacir diye küçümsenenler,tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar,yani "Düşmanla sonuna kadar dövüşenler" çekilen ordunun ri'cat hatlarını sağlamak için kendilerini feda edenler ve düşman karşısında kaçmak,çekilmek nedir bilmeyenlerdir.Muhacirler kaybedilmiş ülkelerimizin milli hatıralarıdır. 

  17.01.1931 | M.Kemal Atatürk [/color][/link][/b][/size][/center][/b][/size][/center]
  Arnavutluk Muhacırları İmzası

  [center][image]https://store.donanimhaber.com/9d/a7/66/9da76655888e94d99d1745e99805805b.png[/image][/center][center][size=1][b]

  [link=https://forum.donanimhaber.com/m_47429367/mpage_1/f_/key_//tm.htm#47429863][color=#000066]Muhacir diye küçümsenenler,tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar,yani "Düşmanla sonuna kadar dövüşenler" çekilen ordunun ri'cat hatlarını sağlamak için kendilerini feda edenler ve düşman karşısında kaçmak,çekilmek nedir bilmeyenlerdir.Muhacirler kaybedilmiş ülkelerimizin milli hatıralarıdır.

  17.01.1931 | M.Kemal Atatürk [/color][/link][/b][/size][/center]
  Yunanistan Muhacırları İmzası

  [center][image]https://store.donanimhaber.com/15/2e/fc/152efcfd35bbfabb656dd8eb71786055.png[/image][/center][center][size=1][b]

  [link=https://forum.donanimhaber.com/m_47429367/mpage_1/f_/key_//tm.htm#47429863][color=#000066]Muhacir diye küçümsenenler,tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar,yani "Düşmanla sonuna kadar dövüşenler" çekilen ordunun ri'cat hatlarını sağlamak için kendilerini feda edenler ve düşman karşısında kaçmak,çekilmek nedir bilmeyenlerdir.Muhacirler kaybedilmiş ülkelerimizin milli hatıralarıdır.

  17.01.1931 | M.Kemal Atatürk [/color][/link][/b][/size][/center]
  Boşnak Muhacırlara İmza

  [center][image]https://store.donanimhaber.com/96/ff/2e/96ff2e4ba52ab4e97deee6f323f9cee5.png[/image][/center][center][size=1][b]

  [link=https://forum.donanimhaber.com/m_47429367/mpage_1/f_/key_//tm.htm#47429863][color=#000066]Muhacir diye küçümsenenler,tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar,yani "Düşmanla sonuna kadar dövüşenler" çekilen ordunun ri'cat hatlarını sağlamak için kendilerini feda edenler ve düşman karşısında kaçmak,çekilmek nedir bilmeyenlerdir.Muhacirler kaybedilmiş ülkelerimizin milli hatıralarıdır.

  17.01.1931 | M.Kemal Atatürk [/color][/link][/b][/size][/center]
  Kosovalı Muhacırların İmzası  [center][image]https://store.donanimhaber.com/3b/2f/34/3b2f3475a217a8bd49fd44c496e3d7d1.png[/image][/center][center][size=1][b][link=https://forum.donanimhaber.com/m_47429367/mpage_1/f_/key_//tm.htm#47429863][color=#000066]Muhacir diye küçümsenenler,tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar,yani "Düşmanla sonuna kadar dövüşenler" çekilen ordunun ri'cat hatlarını sağlamak için kendilerini feda edenler ve düşman karşısında kaçmak,çekilmek nedir bilmeyenlerdir.Muhacirler kaybedilmiş ülkelerimizin milli hatıralarıdır. 

  17.01.1931 | M.Kemal Atatürk [/color][/link][/b][/size][/center][/b][/size][/center]
  Göçmen Listesi:
  Listeye isim yazdırmak isteyen arkadaşlar memleketlerini ve kaç yılında geldiklerinide yazarlarsa iyi olur  GRUP YÖNETİCİSİ (Karlito Yalaréz - VRATSA)

  1) Mechaniker - 1978 - Razgrad - Ruse / Bulgaristan (Kurucu üye-sınırsız çizildi)

  2) İçimdeki Traktör - Üsküp Manastır (İlk üye )

  3) Static-X - Deliorman / Bulgaristan

  4) -BoB- Yarı Bitola yarı Kremenitsa (Makedonya / Bulgaristan karışık üye)

  5) Metalurjist - (Belirsiz macır )

  6) Kobebeko - Şumen / Bulgaristan

  7) oguzhan1989 - Burgas - Bulgaristan

  8) PATEVRA - Selanik / Yunanistan

  9) 01deadman01 - Bulgaristan

  10) Be Original - Gevgelija / Makedonya

  11) Syclopse - Kavala / Yunanistan

  12) PhortakaL_ - Bulgaristan

  13 Dopamine - Romanya

  14) Tarashman - Eski Cuma / Bulgaristan (Şopska salatacı üye )

  15) shanke - Kırcaali / Bulgaristan

  16) XaVeN_3 - Kırım (Balkanlar dışından olan üye )

  17) odesca Yunanistan - Selanik / Bulgaristan (Özel üye )

  18) Jumps On - Arnavutluk

  19) OnrbK Güreler / Üsküp / Makedonya

  20) emre_93_ - Boşnak/Selanik

  21) qolpaa - Manastır / Makedonya

  22) Mister Blöf - Girit - Selanik / Yunanistan (Çiftçi üye )

  23) Metalurjist - Bulgaristan / Yunanistan

  24) eggys - Yunanistan (Camiimizin imamı )

  25) AtomSuyunaNükleer - Sliven / Kırcaali - Bulgaristan

  26) Alonso... - Bulgaristan (Bağyan üye )

  27) Brooklyn - Keşan ama göçmen olduğu sanılıyor. (Fenerli üye )

  28) smd - Arnavutluk/Mısır (Arnavut inadı olan üye )

  29) TeXaS_StOrM Cebel - Bulgaristan (Bursasporlu üye )

  30) iyaf48 - Bulgaristan

  31)(Cünüp üye)

  32) darbe16 - Girit / Yunanistan

  33) CoUnTeRMaNiaC* - Drama/Selanik/Yunanistan (Fenerbahçeli Üye)

  34) SıkçaSorulanSorular Tırnovo - Bulgaristan

  35) <flame> - Bulgaristan / Yunanistan (çok karmaşık üye )

  36) nanaka9 - Sancak / Yugoslavya

  37) Psikotrex - Arnavutluk (Taze göçmen üye)

  38) Deathly-Hallows - Makedonya

  39) An0KiN - Bulgaristan

  40) QuickPlay - Pazarcık / Bulgaristan

  41) D3XTER - Selanik / Yunanistan

  42) haLit. - Selanik / Yunanistan

  43) alia54 - Bulgaristan

  44) Paul H. Landers - Tiran / Arnavutluk

  45) drift34 - Romanya

  46) Faramir - Bulgaristan (Roma'lı üye, allah sabır versin. )

  47) SouljaBoy - Bulgaristan

  48) benimadımegemen - Selanik / Yunanistan (Avrubalı üye )

  49) D.B CoopeR - Sancak / Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti (Unutulan kızan )

  50) alien_30 - Bulgaristan

  51) unforgiv3n - Bulgaristan / Yugoslavya

  52) efk0 - Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti

  53) tatbkath - Üsküp / Makedonya (Güreşçi üye)

  54) seF[o] - Bulgaristan

  55) Whiskey In The Jar - Makedonya

  56) Dr. Gregory House - Kırcaali / Bulgaristan

  57) l3ortacine16 - koşukavak / Bulgaristan (Cahil kızan)

  58) chucky45

  59) thekoch- İrde

  60) ozcan35 Kırcaali / Bulgaristan

  61) omerice Üsküp / Makedonya, Boşnak.

  62) ayhx - Trgovişte / Bulgaristan

  63) fifa_05 - Manastır / Makedonya

  64) Serbest Çağrışım / Bulgaristan

  65) Colossus_ - Şumnu / Bulgaristan

  66) 34 - Makedonya

  67) alia54 - Bulgaristan

  68) İlkem22 - Lovech/Bulgaristan

  69) MIKROP DOGAN -

  70) SellYourSoul - Selanik / Yunanistan

  71) BaRoS_35 - Yugoslavya

  72) karamurat28 - Kayalar / Selanik / Yunanistan

  73) brtvrdrl - Makedonya

  74) Jakoß - Komotini

  75) Rust in Peace - Köprülü

  76) Forumchu - Bulgaristan & Makedonya

  77) spyofthegod - Kırım

  78) --Toplu göç--

  79) alpay86 - Kırcaali / Bulgaristan

  80) Revalation - Eski Cuma / Bulgaristan

  81) sametK - Omurtag / Bulgaristan

  82) madturk.35 - Selanik / Bulgaristan

  83) Guy - İskeçe / Yunanistan

  84) Junkie. - Selanik / Yunanistan

  85) Obsession - Bulgaristan & Makedonya (Madridli kızan )

  86) Harry_Kewell - Selanik / Yunanistan

  87) SPaCeLoRD - Şumnu / Bulgaristan

  88) xcarkox - Üsküp / Makedonya

  89) --Toplu Göç--

  90) Pepsix - Kosova / Bulgaristan

  91) ishak_koc / Yunanistan

  92) Akcura - Selanik / Yunanistan

  93) emrekaa - Kırcaali / Bulgaristan

  94) ASiL35 - Yugoslavya & Yunanistan

  95) kont_andre

  96) KAFAM1MİLYON - Tebriz / İran (Azeri kızanı)

  97) 1Ceko - Makedonya

  98) Reborn_59 - Varna / Bulgaristan

  99) yan_yan_07_68 - Bulgaristan

  100) sugar_klavyeci - Selanik / Yunanistan

  101) Katzé - Bulgaristan

  102) HitEmUp - Selanik / Yunanistan

  103) kerimcem - Yugoslavya

  104) yunuss.10 - Bulgaristan

  105) protherm - Silistra / Bulgaristan

  106) Zyx - Ruse / Bulgaristan

  107) Kergit - Bulgaristan

  108) kral_78 - Bulgaristan

  109) muhacir

  110) SAVIAR - Yugoslavya

  111) FeradOsman - Kırcaali / Bulgaristan

  112) Cellar Door - Bosna

  113) semender86 - Kırcaali / Bulgaristan

  114) Coder85 - Silistra / Bulgaristan

  115) rasimsky - Kırcaali / Bulgaristan

  116) Ryuzaki* - Bosna

  117) Janičari - Makedonya

  118) Herşey çok güzel olacak - Selanik / Yunanistan

  119) cadde22 - Shumen / Bulgaristan

  120) ghost - Girit / Yunanistan

  121) potasyumokzalat - Şumnu / Bulgaristan

  122) ratayas94 - Şumnu / Bulgaristan

  123) HEISENBERG - Kırcaali / Bulgaristan

  124) NuKe_MaNia - Şumnu / Bulgaristan

  125) samibatu - Skopje / Makedonya

  126) Nirback - Kırcaali / Bulgaristan

  127) marinerocyp - Burgaz / Bulgaristan

  128) wampaa - Bulgaristan / Yugoslavya

  129) BestM - Kırcaali / Bulgaristan

  130) kendigelen - Moldova

  131) tevez - Bulgaristan

  132) Mr.Engineer - Sliven / Bulgaristan

  133) M4id3N - Razgrad / Bulgaristan

  134) RaCaMeiSTeR - Haskovo / Bulgaristan

  135) ` quaD. - Arnavutluk

  136) BadCompany2 - Bosna

  137) Mc_Doglos - Kırcaali /Bulgaristan

  138) atatersbinenkovboy - Bulgaristan

  139) Montana - Varna / Bulgaristan

  140) Basri Mutaf - Deliorman / Bulgaristan

  141) RIHTIM98 - Selanik / Yunanistan

  142)Treth - Selanik/arap melezi

  143)Sanal Bilim Adami -bulgaristan

  144)Fadafaka -bulgaristan

  145)biricikömer -bulgaristan

  146)teknomnyak_37-BULGARİSTAN ŞUMNU

  147)memoli156 -bulgaristan

  148)e-Asprin -Bulgaristan-kırcaali-atalan köyü (konche)

  149)sacrifise -GÜRCİSTAN-AHISKA

  150)skid_row - bulgaristan - gabrovo

  151)_alpoza_ -Bulgaristan-Haskova.

  152)ortadirekmarksist -anne novi pazar baba sjenica.

  153)Dgkn. -bulgaristan

  154)Lynx* -yunan-bulgar

  155)pgamer -girit/kos

  156)KESRİYE -ARNAVUT

  157)S.A.G.S. -makedonya

  158)Egot -Bulgaristan Rusçuk

  159)Kenway -Yunanistan - Selanik

  160)Fidel Castro. -selanik/kavala

  161)nm156 -bulgaristan

  162)zero000 -Yunanistan/Selanik

  163)N.Aksel -Selanik - Sidirokastro.

  164)MillionDollarBaby-Bulgaristan - Tırgovişte

  165)goncerivoo -yunanistan-drama

  166)_GökByRock_ -Yunanistan Selanik

  167)Venomz -Selanik - Yunanistan

  168)iskandinav. -Yunanistan 1923 Selanik / Menlik / Hristos

  169)lalala25 -bulgaristan/kırcaali

  170)nGo -bulgaristan/kırcaali

  171)RexaMafia-selanik

  172)hbasaran82 -koşukavak(krumovgrad)

  173)illfeelbot - bosna hersek

  174)gladiotor -bosna

  175)aşkacısı - selanik

  176)Rihannaa -bulgaristan

  177) Firenze - Kırcaali / Bulgaristan

  178)gameover93 - makedonya

  179)Ambarad -Bulgaristan

  180)UnLimiteD. - drama/selanik

  181)Tekno moomce - koşukavak(krumovgrad)

  182)Die Neuordnung Europas - Arnavutluk

  183)memoli156 - Bulgaristan-Shumen

  184)Bertsinay - Dağıstan

  185)Marjinalyus - Velingrad-bg

  186)YB) - Arnavut/girit

  187)~Onur~ -Bulgaristan

  188)seco917-bulgaristan

  189)SmallScreaM - Bulgaristan Sliven ve Eski Cuma

  190)ekmek arası sakız -arnavutluk/bosna

  191)Zaraki Kenpache -Bulgaristan / Deliorman

  192)daxtor55 - bosna

  193)T_Ice - kırım

  194)sadece50 -selanik

  195)juniourtexas -bulgaristan/şumnu

  196)sesdeneme123 - Bulgaristan/kosten köyü

  197) Jjigsaw -arap

  198)~Lion King~ - Selanik

  199)OsmanAcs50 - Selanik

  200)KaZooM - Yugoslavya

  201)ilkebay -Yunanistan/Kavala

  202)Khortytsa -Bulgaristan

  203)$developer; -Bulgaristan

  204)KaanG55 -Selanik

  205)JensenAckles - Bulgaristan

  206)chesskerem - Bularistan

  207)Zeoritz - Selanik

  208)Mechanicstorm -Bulgaristan

  209)OmerOzgur1 - Gümülcine

  210)QualityAndSteady -Bulgaristan

  211)Kuzey Kafkasya - Bulgaristan/Dağıstan

  212)AngelDust! - Bularistan

  213)Peekay - Makedonya/Üsküp

  214)BostonMavericks -Selanik

  215)AhmetGüler - Makedonya

  216)45Orhan - Yugoslavya

  217)~Warthog~ - Bulgaristan

  218)Kerem- - Bulgaristan

  219)Kill 'Em All - Yunanistan

  220)maxax - şumen/Bulgaristan

  221)onur0035 -kırcaali/bulgaristan

  222)Torrentter -Bulgaristan, Kırcaali.

  223)Garlinger - Makedonya Manastır

  224)Lothlórien - Filibe/Bulgaristan

  225)ilkkant - Selanik

  226)Soğansız Dürüm -Razgrad/Bulgaristan

  227)Drumevo_DI - Şumen / Bulgaristan

  228)Can ! - Selanik

  229)_CERKES_ - Makedonya

  230)rash.87 - Plovdiv/Bulgaristan

  231)tunay34bg -Bulgaristan

  232)Bunicktamyirmibirharf -Selanik

  233)Grant Imahara - Selanik/karayılan köyü

  234)ACBO - Bulgaristan

  235)reçel_yapan_arı -Bulgaristan

  236)Bellatrix_Lestrange - Bulgaristan

  237)semender86 - Bulgaristan

  238)sinyortr1 -Bulgaristan

  239)sspanzerr - Makedonya

  240)batle450 - Bulgaristan / şumen

  241)capito13 - Makedonya

  242)*ORION* - Bulgaristan / Varna

  243)LeoN7 - Bulgaristan

  244)Care Less -Bulgaristan/Yunanistan

  245)N.Can - Bulgaristan / Kırcaali

  246)fernandao -Bulgaristan/razgrad

  247)diganixza - Arnavutluk

  248)thedarkpassenger* - Bulgaristan/Kırcaali

  249)Arnavut7 - Makedonya

  250)Aesthetics. -Selanik

  251)DiamondTesco -Bulgaristan

  252)nihato - Plevne/Bulgaristan

  253)Gopluumit - Kırcaali/Bulgaristan

  254)NEO_Decadence - Yanya / Yunanistan

  255)Hero- - Şumnu/Bulgaristan

  256)TheStig - Bulgaristan

  257)Batman Beyond - Bulgaristan (Super mix)

  258)SoapGhost - Bulgaristan

  259)AvşalıTavşan - Bulgaristan

  260)Shiuan - Romanya

  261)redwhiteee -Bulgaristan/Cebel

  262)gebzeinonu - Bulgaristan - Haskova

  263)cobra41 - İskeçe/Yunanistan

  264)olrayt - Selanik/Drama/Küçükköy

  265)salih3466 - Selanik/kozani/ Kırımsah

  266) radamelfalcao - Bulgaristan/Kırcaali

  267)LudoTurin - Bulgaristan-Razgrad-Duraçköy.

  268)apwbdumblodore - sliven bulgaristan

  269)TheGodfather - kosova/prizen

  270)Jesse-Pinkman - Yunanistan/Selanik

  271) qwerty94 - Bulgaristan - Şumnu - Enbeler Köyü

  272)cihankrk -Bulgaristan/Yunanistan-Selanik

  273) Allame&Joker - Bulgaristan

  274)RedKitinGolgesi - Bulgaristan/Gürcistan

  275) Dr. James Wilson -Sjenica / Sırbistan

  276)Brynn - Makedonya

  277)Mert103 - Yugoslavya

  278)ShadowOfSpirit - Romanya/Bulgaristan

  279)demirciler - Yunanistan-Gumilcine

  280)VfRMannheim6800 - Kosova

  281)Candance - Bulgaristan/şumnu

  282) Born To Die -Bulgaristan/dobriç

  283) dmx__ - Yugoslavya

  284)Jesse-Pinkman - Selanik

  285)11numara - Makedonya/Boşnak

  286)Bir ergen vakası - Arnavut

  287) £miL ® -Bulgaristan/ Kırcaali

  288) ruskovbulgaria -Bulgaristan/varna

  289)İch hab keine lust -Arnavut

  290) Batman Returns - Yunanistan

  291) lord_kharon - Drama/lovech

  292)zibidi gonzales -Bulgaristan/varna

  293) Awesomenes -Bulgaristan/tırnova

  294)mericcesur -Bulgaristan/razgrad

  295)mrmst -Bulgaristan

  296)Crimson Elite -Kavala/Yunanistan

  297)Whici - Bulgaristan

  298) Magnets_Bitch - Bulgaristan

  299) einsteinwashere -Makedonya/üsküp

  300)Pipooo -Ahıska Türkü

  301)19Göztepe25 -Bulgaristan/Razgrad

  302)Nyderrath -Yunanistan/Selanik

  303)liebermann - Bulgaristan /şumnu

  304)sspanzerr -Makedonya

  305) keyotoure -Türkmeneli

  306)selo363 -Bulgaristan - Isperih - Zavet

  307) Myronides - Bulgaristan/kırcaali

  308)darkness2tr -ulağnı-aydos-bulgaristan

  309)arbak-Gümülcine/Yunanistan

  310) unalozturk -razgrad/bulgaristan

  311) Pumkin -bulgaristan dobrich

  312)gneu1989 -Bulgaristan Dobrich

  313) xmero05 - Bulgaristan Kırcaali

  314) rapstar_bg -Bulgaristan- Kırcaali

  315)sewok-Şumen Bulgaristan

  316)mustitrg -Bulgaristan Eski Cuma

  317)Thailand - kırım\sevastopol  ...

  ...

  78 ve 89 yılları toplu göç yıllarına ithafen ayrılmıştır, bu numaralara üye alınmayacaktır.

  ALİ SAMİ YEN (ARNAVUT)
  < Bu mesaj bir yönetici tarafından değiştirilmiştir >  |
  |
  _____________________________
  PSN: LeMusti & GT: MustyLee

 • Binbaşı
  1977 Mesaj
  Bizim baba tarafı Bulgaristandan göç etti..1971 Deliorman göçmeni
  |
  |
  _____________________________


 • Bloodbath
 • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
  4 Not
  quote:

  Orijinalden alıntı: Static-X  Bizim baba tarafı Bulgaristandan göç etti..1971 Deliorman göçmeni  ey ba bizim buralardan adam var bea.  Ekliyorum.  Talep artsında göçmence sözcükleri falan ekleyeceğim  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Mechaniker -- 12 Mart 2011; 19:36:07 >
  |
  |
  _____________________________


  Zenit 12xp // Helios 44M-4 // Beroflex MC Auto Zoom 3,5-4,5/28-70 mm

  Made in Union of Soviet Socialist Republics // Сделано в Союзе Советских Социалистических Республик
 • Yüzbaşı
  313 Mesaj
  Dedem bitola. Babaannem kremenitza doğumlu :D. Ekle benide.  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Steve Harris -- 12 Mart 2011; 20:49:59 >
  |
  |
 • Emekli Yönetici
  3022 Mesaj
  quote:

  Orijinalden alıntı: Mechaniker

  quote:

  Orijinalden alıntı: Static-X  Bizim baba tarafı Bulgaristandan göç etti..1971 Deliorman göçmeni  ey ba bizim buralardan adam var bea.  Ekliyorum.  Talep artsında göçmence sözcükleri falan ekleyeceğim

  Alıntıları Göster
  Ekle panpa.
  |
  |
  _____________________________
 • Yüzbaşı
  875 Mesaj
  quote:

  Orijinalden alıntı: Metalurjist

  Ekle panpa.

  Alıntıları Göster
  Şumen - Bulgaristan

  Шумен
  |
  |
  _____________________________
 • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
  4 Not
  quote:

  Orijinalden alıntı: Semper-Fidelis

  Şumen - Bulgaristan

  Шумен


  Alıntıları Göster
  Bre kızanlar konu aşağı gidoru, bak iç bişi yazmorusunuz kızorum ama.  Acılışımızın şerefine erkese benden rakı ve meze bea:


  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Mechaniker -- 12 Mart 2011; 19:57:35 >
  |
  |
  _____________________________


  Zenit 12xp // Helios 44M-4 // Beroflex MC Auto Zoom 3,5-4,5/28-70 mm

  Made in Union of Soviet Socialist Republics // Сделано в Союзе Советских Социалистических Республик
 • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
  4 Not
  quote:

  Orijinalden alıntı: Gökhan G.

  Bu mesaj silindi.

  Alıntıları Göster
  Sende göçmensin panpa ama biz burada balkan göçmenleri daha ağırlıktayız. Ama ekleyebilirim seni istersen
  |
  |
  _____________________________


  Zenit 12xp // Helios 44M-4 // Beroflex MC Auto Zoom 3,5-4,5/28-70 mm

  Made in Union of Soviet Socialist Republics // Сделано в Союзе Советских Социалистических Республик
 • Binbaşı
  1088 Mesaj
  quote:

  Orijinalden alıntı: Mechaniker

  Sende göçmensin panpa ama biz burada balkan göçmenleri daha ağırlıktayız. Ama ekleyebilirim seni istersen

  Alıntıları Göster
  bulgaristan - burgaz - aetós  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi oguzhan1989 -- 12 Mart 2011; 21:01:38 >
  |
  |
  _____________________________
 • Binbaşı
  1799 Mesaj
  quote:

  Orijinalden alıntı: Mechaniker

  Sende göçmensin panpa ama biz burada balkan göçmenleri daha ağırlıktayız. Ama ekleyebilirim seni istersen

  Alıntıları Göster
  1923 Yunanistan Göçmenlerindenim Selanik / Langaza M.Kemal ATATÜRK'ün annesinin doğduğu yerdir
  |
  |
  _____________________________
 • Yarbay
  4811 Mesaj
  quote:

  Orijinalden alıntı: PATEVRA

  1923 Yunanistan Göçmenlerindenim Selanik / Langaza M.Kemal ATATÜRK'ün annesinin doğduğu yerdir

  Alıntıları Göster
  Ekle hocam baba tafıda anne tarafıda Bulgaristan göçmeni.
  |
  |
  _____________________________
 • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
  4 Not
  quote:

  Orijinalden alıntı: PATEVRA

  1923 Yunanistan Göçmenlerindenim Selanik / Langaza M.Kemal ATATÜRK'ün annesinin doğduğu yerdir

  Alıntıları Göster
  Ekledim beyler, ama adları yazıp kaçmayın 2 muahbbet çevirelim buralarda.
  |
  |
  _____________________________


  Zenit 12xp // Helios 44M-4 // Beroflex MC Auto Zoom 3,5-4,5/28-70 mm

  Made in Union of Soviet Socialist Republics // Сделано в Союзе Советских Социалистических Республик
 • Binbaşı
  1799 Mesaj
  quote:

  Orijinalden alıntı: Mechaniker

  Ekledim beyler, ama adları yazıp kaçmayın 2 muahbbet çevirelim buralarda.

  Alıntıları Göster
  Naparsın mari
  |
  |
  _____________________________
 • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
  4 Not
  quote:

  Orijinalden alıntı: PATEVRA  Naparsın mari  İyiyim ba cancağızım sen naparsın?
  |
  |
  _____________________________


  Zenit 12xp // Helios 44M-4 // Beroflex MC Auto Zoom 3,5-4,5/28-70 mm

  Made in Union of Soviet Socialist Republics // Сделано в Союзе Советских Социалистических Республик
 • Yüzbaşı
  875 Mesaj
  quote:

  Orijinalden alıntı: Mechaniker

  quote:

  Orijinalden alıntı: PATEVRA  Naparsın mari  İyiyim ba cancağızım sen naparsın?

  Alıntıları Göster
  Bu arada Rumeli Göçmenleri Konusu vardı sanırım ben açmıştım du' bi' bakayım.

  Buldum benim konumu da bayadır unutmuştum ya ilgilenmemişim.  Rumeli Göçmenleri Buraya !  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Semper-Fidelis -- 12 Mart 2011; 21:12:19 >
  |
  |
  _____________________________
 • Yüzbaşı
  931 Mesaj
  quote:

  Orijinalden alıntı: Mechaniker

  quote:

  Orijinalden alıntı: PATEVRA  Naparsın mari  İyiyim ba cancağızım sen naparsın?

  Alıntıları Göster
  yazın benide anne tarafından macedonya/gevgelija muhaciriyiz
  |
  |
  _____________________________
  Deveden büyük fil var.
 • Binbaşı
  1196 Mesaj
  quote:

  Orijinalden alıntı: Semper-Fidelis

  Bu arada Rumeli Göçmenleri Konusu vardı sanırım ben açmıştım du' bi' bakayım.

  Buldum benim konumu da bayadır unutmuştum ya ilgilenmemişim.  Rumeli Göçmenleri Buraya !


  Alıntıları Göster
  Kavala-Yunanistan.
  |
  |
  _____________________________
  Berber terörünü lanetliyoruz
 • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
  4 Not
  quote:

  Orijinalden alıntı: Kobebeko  Bu arada Rumeli Göçmenleri Konusu vardı sanırım ben açmıştım du' bi' bakayım.

  Buldum benim konumu da bayadır unutmuştum ya ilgilenmemişim.  Rumeli Göçmenleri Buraya !
  Görmedim la  Rekabet yaratma la, birleşeceğimize bölüyorsun bizi  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Mechaniker -- 12 Mart 2011; 20:14:18 >
  |
  |
  _____________________________


  Zenit 12xp // Helios 44M-4 // Beroflex MC Auto Zoom 3,5-4,5/28-70 mm

  Made in Union of Soviet Socialist Republics // Сделано в Союзе Советских Социалистических Республик
 • Yarbay
  2342 Mesaj
  quote:

  Orijinalden alıntı: Keke In Da House

  Kavala-Yunanistan.

  Alıntıları Göster
  Anne ve baba bulgaristan göçmeni.  neresi olduğunu bilemiyeceğim ama soy ada dikkat. KARLUKLU
  |
  |
  _____________________________
 • Yarbay
  4811 Mesaj
  quote:

  Orijinalden alıntı: PhortakaL_  Anne ve baba bulgaristan göçmeni.  neresi olduğunu bilemiyeceğim ama soy ada dikkat. KARLUKLU  Karluklu mu?  Sen nerede oturuyorsun.Ben Adana  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ürüng ayıg toyon -- 12 Mart 2011; 21:30:10 >
  |
  |
  _____________________________
Sayfaya Git:
Sayfa:
Reklamlar
kolayoto.com
SEO
Sohbet
bankalar.org
Media Sözlük
Bu sayfanın
Mobil sürümü
Mini Sürümü

BR1
0,602
1.2.165

Reklamlar
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.