Şifremi/Kullanıcı Adımı Unuttum
Bağlan Google+ ile Bağlan Facebook ile Bağlan
DonanımHaber'de AraYENİ GELİŞMİŞ ARAMA
ForumBu Bölümde Ara

Bilisim STO'lari bildirgesi

0
Cevap
0
Favori
171
Tıklama
Giriş
Mesaj
  • Yarbay
   44900 Mesaj
   08 Eylül 2003 11:37:57 Konu Sahibi
   <font face='Verdana'>Arkadaşlar,

   Aşağıda Türkiye'de internetin babası kabul edilen Sn. Mustafa AKGÜL'ün üyesi olduğum bir listeye gönderöiş olduğu iletiyi sizlerle paylaşmak istiyorum:

   2 eylul 2003 te 14 Bilisim/iletisim STO'su bir basin toplantisi
   ile
   Bilisim BildirgesiniHukumete acık mektup olarak yayinladilar:

   Türkiye'nin gündemi ekonomik kriz, Irak ve Kıbrıs Sorunu, Avrupa
   Birliğine Giriş ile doluyken, Neden Bilişim?

   Biz, Bilişimin (Bilgi ve İletişim) sivil toplum kuruluşları olarak,
   ülkemizde aydınlık bir gelecek için gerekli bilgi toplumunun
   yaratılması, ekonomide verimliliğin sağlanması, ihracat hedeflerimizin
   Bilişimin sağlayacağı katma değerle gelişmiş ülkeler seviyesine
   çıkarılması, ve bugün büyük sorunlar olarak karşımıza çıkan dış
   ilişkilerimizde daha güçlü bir Türkiye için, Bilişim'in stratejik
   önemini vurgulamak, yaşadığımız sorunları ve çözüm önerilerimizi sunmak
   istiyoruz.


   "BİLİŞİM ACİL EYLEM PLANI" HAZIRLANMALI VE UYGULAMAYA GEÇİLMELİ

   1. e-Avrupa 2005 girişiminin ışığında Türkiye'nin e-Dönüşüm'ü acil
   hayata geçirilmeli, somut takvim ve hedefleri belirlenmelidir.

   * Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve meslek
   örgütlerinin katılımı ile sürekli çalışan, etkin bir e-Dönüşüm
   yapısının
   oluşturulmasında siyasi görüş farklılıklarından etkilenmeyecek kalıcı
   bir kurumsal yapı hedeflenmeli,
   * Bilişim araç ve gereçlerinin yaygın kullanımı için teşvik ve
   finansman
   desteği sağlanmalı; %18 KDV oranı düşürülmeli,
   * Meclisten geçmesi beklenen "Elektronik Veri, Elektronik Sözleşme ve
   Elektronik İmza Kanunu Tasarısı", "Kişisel Verilerin Korunması Yasa
   Tasarısı " , "Ulusal Bilgi Güvenliği Kanunu Tasarısı", "Bilişim Suç ve
   Cezaları Kanun Tasarısı" gibi tasarılar bir an önce kanunlaştırılmalı,
   * Vatandaş-Devlet ilişkilerinde elektronik devrimi sağlıklı bir
   organizasyonla gerçekleştirmek için,

   e-Devlet Ana Kapısı (Portalı) oluşturulmalıdır.


   2. İnternet kullanımının yaygınlaşması desteklenmelidir.

   * Dünya ile bütünleşmiş, Avrupa Birliği'nin parçası, insani, sosyal ve
   ekonomik kalkınma yolunda olan Türkiye için İnternet'in hızla
   yaygınlaşmasını sağlanmalı, bu amaçla:
   * Türk Telekomun sağladığı 822'li hatlarla internet erişimi sabit ve
   sembolik bir aylık ücrette olmalı,
   * İnternet hizmetlerinden KDV/KKDF alınmamalı,
   * Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından ortak 'her
   okula internet' kampanyası başlatılmalı,
   * e-ticaret ile ilgili gerekli kanuni düzenlemeler öncelikle yapılmalı,
   * Türkçe içeriğin gelişmesi için teşvik altyapısı oluşturulmalı ve
   İnternet, Basın Kanunu kapsamından çıkartılmalı,
   * Bilişim Şurası-2002 ve İletişim Şurası-2003 önerileri doğrultusunda,
   kanun değişikliklerinin yapılarak, İnternet'in yaygınlaşması
   sağlanmalıdır.


   3. Telekomünikasyon sektörü serbest rekabete açık olmalıdır.

   Vatandaşlarımızın serbest rekabet şartları altında daha kaliteli,
   yaygın
   ve ucuz telekom hizmeti alabilmesinin sağlanması amacıyla,

   * 01 Ocak 2004'te tam serbestleşme yasal hedefi gerçekleştirilmeli ve
   haksız rekabete son verilmelidir.
   * Kablo TV üzerinden sadece TTNet'e değil tüm İnternet Servis
   Sağlayıcılarına (İSS) erişim sağlanmalıdır; ADLS servislerinde devlet
   (TTAŞ) yatırımı yerine özel kuruluşların yatırımına olanak sağlayan
   rekabetçi uygulamaya geçilmelidir.
   * Telekomünikasyon Kurumu'nun iş planında yer alan başta Kablo -TV,
   kablosuz erişim ve veri operatörlüğü lisansları olmak üzere tüm
   lisanslar süratle verilmelidir.
   * 4502 sayılı Kanuna göre İSS'lere tanınan İnternet Telefonu (VoIP)
   olanağı, Türk Telekom tarafından engellenmektedir, Telekomünikasyon
   Kurumu (TK) ise yasal düzenleme gerektiğini öne sürmektedir. Konu
   acilen
   TK aracılığı ile veya yeni bir yasayla çözülmelidir.
   * Rekabet Kurulu tarafından tespit edilen, TTNet'in tekel konumunu
   koruyarak rekabet ortamını bozan uygulamalarına dair gerekçeli karar
   bir
   an önce yayınlanmalı, Telekomünikasyon Kurumu tarafından öngörülen
   cezai
   müeyyide uygulanmalıdır.
   * Telekomünikasyon Kurumunun 2003 iş planında belirttiği lisans ve
   düzenlemeler takvimi 3 ay öne çekilerek uygulanmalıdır. Buna göre
   oluşacak Kurumun 2003 İş Planı, performans bazlı olarak aylık sürelerde
   değerlendirilmelidir.


   4. Bilişim sektörünün gelişmesi için yasal altyapı gereksinimleri
   tamamlanmalıdır.

   * İç-dış ticaret, gümrükler, bankacılık veya vergi mevzuatlarında,
   mevcut birçok yasa ve yönetmelikte Bilişim dünyasının güncel şartlarına
   ve reel yapısına aykırı kalan, Bilgi Toplumu olma gereklerini sağlamaya
   engel teşkil eden maddeler bulunmaktadır.
   * TBMM nezdinde, Bilişim STK ları ve özel sektör ile birlikte
   oluşturulacak bir komisyon ve buna bağlı bir çalıştay, mevcut yasa ve
   yönetmeliklerdeki bilişim dünyası açısından çağdışı ve gerçekçi olmayan
   unsurları tesbit etmeli ve ilgili resmi kurumlarla işbirliği yaparak bu
   konularda yenileme ve güncelleme amaçlı öneriler oluşturulmalıdır.
   * Tamir amaçlı dışarı gönderilen cihazlardan alınan mükerrer vergi;
   Yazılım ürünlerinin yasal olarak emtea sayılmaması; leasing-sigorta
   uygulamalarında yazılım ve bilişim hizmetlerinin dikkate alınmaması
   gibi
   aksaklıklar düzeltilmeli, yeni ihale yasasındaki tanım eksiklikleri
   tamamlanmalıdır.


   'BİLİŞİM' STRATEJİK SEKTÖR OLARAK BELİRLENMELİ:

   1. Türkiye' de yerli Bilişim sektörünün yaratılması sağlanmalıdır.

   * Türkiye'de Bilişim ürünleri geliştiren ve üreten bilişim endüstrisi
   yoktur, kurulmamıştır, yeterli
   Ar-ge çalışması yapılmamakta ve teknoparklardan umulan fayda elde
   edilememektedir.

   * Yerli ve yabancı sermayenin bilişim sektöründe ve özellikle yazılım
   konusunda üretim yapmasını özendirecek ve destekleyecek yasal
   düzenlemeler yapılmalı,
   * Daha önce tekstil ve turizm sektörüne uygulanan teşvikler gibi
   teşvikler sağlanarak "bilişim sektörü" desteklenmesi gereken sektörler
   kapsamına alınmalı ve ülkedeki büyük potansiyel üretime ve ihracata
   dönüştürülmelidir.


   2. Kobilerin bilişim sektörünü kullanımı desteklenmelidir.

   * KOBİ'lerin bilişim sistemi ve e-ticaret yatırımları beklenen
   büyüklükte olmayıp, KOBİ 'ler bilişim teknolojilerinin kendilerine
   sağlayacağı yararlar konusunda yeterince bilgili değildir.
   * Üretim ve hizmet alanlarında KOBİ'lerin bilişim yatırımları
   özendirilmeli, vergi istisnaları ve gerekli düzenlemeler ile
   desteklenmeli ve kendilerine sağlayacağı olanaklar konusunda
   eğitilmelidir.


   3. Nitelikli iş gücü sağlanmalı ve mesleki örgütlenme desteklenmelidir.

   * * Bilişim sektöründeki nitelikli işgücü yetersizdir ve varolan
   nitelikli işgücü de, elimizden kaçmaktadır. Bilişim sektörü bir meslek
   grubu olarak tanımlı değildir.
   * İlkokul çağından başlayacak bilişim eğitimleri planlanmalı, sektörün
   STK ları ile birlikte belirlenecek stratejik plan doğrultusunda genç
   kuşaklarımız bilişim sektörüne yönlendirilmelidir.
   * Bilişim Meslek Odası oluşumuna imkan tanıyan yasaların hazırlanıp
   çıkarılabilmesi için gerekli çalışmaları yapacak bir komisyon
   oluşturulması gerekmektedir.
   * Başta kamu personeli olmak üzere tüm özel sektör çalışanları hızla
   bilişim kültürü eğitiminden geçirilmeli, AB uyum çalışmaları
   çerçevesindeki meslek standartları gereği, bu personel bilgisayar
   okuryazarlığı konusunda sertifikasyona tabi tutulmalı, bu amaçla
   gerektiğinde uzaktan eğitim teknolojilerinden de yararlanılmalıdır.


   SONUÇ: GELECEĞİ KAÇIRMAMIZA İZİN VERMEYİN!

   Gelişmiş ülkeler "Bilişim Çağını" yaşarken ve Dünya'nın geleceği
   BİLİŞİM
   üzerine şekillenirken bizim kayıtsız kalmamız düşünülemez. Tüm bu
   sorunları 'acil' olarak gündeme almamak Türk halkının geleceğini
   olumsuz
   etkileyecektir, GELİŞMİŞ DÜNYADAN KOPARACAKTIR.

   Sorunları şimdi çözmek için girişimde bulunmazsak, , Türkiye halkının
   da
   ÇAĞDAŞ BİR TOPLUM OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. Bilişime ve Türkiye'ye
   inanmış
   bilişim kuruluşları olarak SİYASİ İKTİDARIN BİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞINA
   İNANMAK İSTİYORUZ.


   Saygılarımızla,

   TBD - Turkiye Bilişim Dernegi
   TBV - Turkiye Bilisim Vakfı
   TEDER - Telekomünikasyon ve Enerji Hizmetleri Tuketici Haklari ve
   Sektorel Arastirma Dernegi
   IvHP - İnternet ve Hukuk Platformu
   TELKODER - Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Dernegi
   TUTED Tüm Telekomünikasyon İşadamları Derneği
   INETD - İnternet Teknolojileri Derneği
   TID - Tüm Internet Derneği
   BMD - Bilişim Muhabirleri Derneği
   TUBIDER - Bilişim Sektörü Derneği
   TUBISAD - Bilgiİşlem Hizmetleri Derneği
   TURKMIA - Tıp Bilişim Derneği
   YASAD - Yazilim Sanayicileri Dernegi
   LKD - Linux Kullanıcılari Derneği

   www.bsto.org

   %%%%
   Saygılar
   Mustafa Akgul</font id='Verdana'>   |
   |
Reklamlar
sohbet
#0850 Numara Tahsisi;#0850 Hat;#IP Santral;#Toplu
Satılık Köpek
Ankara Web Tasarım
Kurumsal Web Tasarım Şirketi
Bu sayfanın
Mobil sürümü
Tablet sürümü
Mini Sürümü

DHSQLZ
0,078
1.2.165

Reklamlar
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.